Трети Документ: Инструментите на Интервенцията

Трябва да поговорим за Интервенцията, която се осъществява във вашия свят в светлината на трите изисквания за свобода. Първо, трябва да разберете, че намесата е част от природата. Тя непременно ще се случи, защото е предопределена да се случи. Всеки, който има власт във Вселената, трябва да се изправи пред опасността от намеса, конкуренция и нашествие. Всеки, който е спечелил предимство по някакъв начин – технологично предимство или притежава редки и ценни ресурси – ще трябва да се изправи пред проблема с намесата и конкуренцията във Вселената. Това е универсален проблем и затова мъдрите остават скрити. Затова и човечеството трябва да се научи да бъде изключително дискретно. Вие живеете в свят с огромно разнообразие на природни и биологични ресурси. Тези, които се намесват във вашия свят днес, не се интересуват от най-ценните ресурси за вас. Те се интересуват от биологичните ресурси във вашия свят, особено от ресурсите, които представляват градивните елементи на живота – генетични агенти, хлорофил, кръв и плазма. Това са нещата, които са ценни и много необходими във вселена, пълна с безплодни светове. Част от това представлява незаконна търговия, търговия, която не е разрешена поради етични причини, но търговия, която съществува въпреки това.

Търсят се и редки метали – метали, които познавате, както и такива, които не познавате. Всички тези неща трябва да бъдат добивани с човешка помощ. Всичко, което една чужда раса се стреми да извърши в този свят, се нуждае от значителна човешка помощ. Това се дължи на биологичната бариера, която този свят представя на Вселената и на онези раси, които са еволюирали в стерилна среда и не са приспособени да съществуват в биологична, земна среда като тази. Тъй като светове като вашия са много редки, има много малко раси във Вселената, които са адаптирани за тях. Ето защо местните раси трябва да бъдат култивирани и генетично съгласувани с междинни раси. Този процес отнема време, но тези, които се занимават с подобни дейности смятат, че резултатите си заслужават.

Интервенцията е от два вида. Има изследователи на ресурси, които почти винаги представляват една раса, които действат с голяма свобода и безнаказаност, и които са клиенти на по-големи сили. Понякога те са клиенти на независими търговски мрежи, които се занимават с незаконна търговия. Тези изследователи на ресурси, които са били и които са във вашия свят днес, са членове на тази група.

След това има Колективи, които са мултирасови, йерархични и много добре организирани. Техните работнически класи се отглеждат за специфични цели и участват в колективно размножаване, а това е практика, която не е присъща за всички напреднали раси. Колективите желаят по-постоянно пребиваване на този свят. Те го виждат като свят, който или те, или техните клиенти могат да притежават и управляват отдалеч, с човешка помощ. Ето защо се полагат толкова големи грижи за изучаването на човешката психология, на човешката физиология и на вашия репродуктивен процес, както и на биологичните опасности, които съществуват на Земята. Това е една от причините да се взимат растителни проби и светът да се наблюдава от толкова дълго.

Може би е изненадващо за вас да разберете, че една напреднала технологична раса би могла да изпитва трудности при адаптацията си към вашия свят, защото вие вярвате, че тяхната наука и медицинска технология са преодолели подобни трудности. Но, уви, тези трудности са толкова значими, че няма еволюирала в стерилна или почти стерилна среда раса, която лесно може да устои на биологичните агенти на Земята. Дори болестите на вашите животни могат да бъдат пагубни за тях. Тази опасност е толкова голяма, че много малко раси в най-новата история, са опитвали да колонизират този свят.

Но сега Колективите виждат предимство, тъй като човечеството е изградило мрежи, които те могат да използват – световни комуникации, световно извличане на ресурси и достатъчно развитие на технологиите, които на основно ниво могат да взаимодействат с това, което използват и на което разчитат.

Човечеството също така развива по-големи източници на разрушителна сила и ако тази сила бъде напълно култивирана, тогава интервенции като тази, ще бъдат по-трудно осъществими.

И накрая, има влошаване на природната ви среда, което застрашава много от ресурсите, които Интервенцията желае. Ето защо Интервенцията премина в своята зряла фаза през последния половин век, ускорена фаза, включваща четири основни дейности: опити да се убедят определени лица на властови позиции в правителството, в търговията и религията; опити да се установи физическо присъствие и познаване в самия свят; опити да се оказва влияние върху религиозните възгледи и тенденции, което включва насърчаване на човешките конфликти; и програмата за хибридизация за установяване на адаптирани същества в човешка форма, които са верни на Интервенцията и които могат да поемат по-големи управляващи функции тук, на Земята. Тези четири взаимосвързани програми представляват дейността на Колективите.

Изследователите на ресурси работят по-просто, като взимат от света неща, от които се нуждаят, тъй като са в състояние да ги намерят. Но Колективите имат по-сложен и по-дългосрочен план за установяване на власт и влияние на този свят. Те признават силните и слабите страни на човешкото семейство, както и вашата склонност към конфликти. Те осъзнават, че за да спечелят човешката вярност, което е и тяхната цел, те трябва да се представят като способни да помагат и дори да спасят човечеството от собствените му проблеми и от големите предизвикателства, пред които е изправено сега. Следователно Интервенцията ще се представи в по-просветена форма – като духовни агенти, като някои, които са преодолели войни и конфликти, които живеят в мир и са развили технология, която човечеството може да използва сега и от която наистина се нуждае, за да спаси своята среда и да я използва за прекратяване на конфликтите по света.

Човешкото единство ще се противопостави на Интервенцията, защото едно обединеното човечество ще се противопостави на една намеса. То ще става все по-устойчиво на всеки опит на която и да е чужда сила да получи достъп или предимство тук.

И все пак всичко това е измама, тъй като Колективите всъщност се стремят да засилят човешкия конфликт, да отслабят най-силните световни сили и да придобият вярност чрез човешкия провал – вярност и разчитане на тяхното присъствие. Тяхната програма за кръстосване не е само с цел установяване на личности на властови позиции, но също така и с цел обуславяне и програмиране на тези, които ще бъдат представители и апологети на Интервенцията – тези, които ще насърчават Интервенцията и народите по света, които имат пряк достъп до тeзи намесващи се сили, заобикалящи техните правителства, заобикалящи авторитетните фигури, за да установят пряк контакт с онези сили, които карат хората да вярват, че Интервенцията е тук от тяхно име.

Това е умен и добре замислен подход, който досега среща много малко човешка съпротива. Дори правителствата по света са били съблазнени по този начин. Те са сключили договори с Интервенцията, които Интервенцията е нарушила и сега има хора в правителствата по света, които са наясно с Интервенцията и които я подкрепят, а има и такива, които са наясно с нея и които й се противопоставят. Така че семената на конфликта и противопоставянето са били посяти в коридорите на властта, в много от правителствата на вашите народи.

Интервенцията се извършва от физически същества, които са водени от същите нужди, които движат и човечеството – необходимост от ресурси, жажда за власт, жажда за богатство и необходимост от стратегическо предимство. Точно тези неща движат всички нации във Вселената. Не трябва да разглеждате тези същества като зли, демонични или ангелски. Те са водени от същите нужди, които движат и човечеството.

Важно е сега да разгледаме как функционира Интервенцията в контекста на трите основни изисквания, които човечеството трябва да изпълни и използва, за да бъде свободна раса във Вселената. Интервенцията не цени свободата. Свободата е неизвестна за участниците в нея. Следователно Интервенцията ще се стреми да се противопостави или да подкопае всеки напредък, който човечеството ще опита да постигне по отношение на тези три основни изисквания.

Човешкото единство ще бъде противопоставено, защото ако човечеството е единно, ще бъде много трудно да му се повлияе. Човешкият конфликт може да бъде много лесно предизвикан, засилен и насочен. Интервенцията не иска да види обединено човечество пред лицето на Великата Общност. Следователно човешките конфликти ще бъдат насърчавани, особено от онези хибридизирани индивиди, които са заели позиции в съвета на човешки лидери. Именно техните съветнически роли имат най-голямо влияние тук. Това не са личности, които ще видите, защото те не са публични. Те са скрити и добре внедрени.

Те обаче имат своите опоненти в рамките на правителствата. В тайните коридори на правителствата се води борба и затова Интервенцията се опитва да повлияе на търговските власти дори повече от държавните служители. Търговските сили се ръководят от алчност, те търсят богатство, власт, надмощие и предимство пред своите съперници. Те нямат обществен контрол и не се отчитат пред хората като цяло, а това ги прави много по-вероятни кандидати за плана на Интервенцията за придобиване на човешки представители и човешки връзки.

Интервенцията ще се противопостави на човешкото единство, защото обединеното човечество ще се опълчи на намесата. То ще става все по-устойчиво към всеки опит на която и да е чужда сила да получи достъп или предимство тук. Ето защо акцентът на Интервенцията е да засили човешките кризи, човешките конфликти и човешките разногласия, и да насърчи разпространението на оръжия, за да води човечеството по-нататък по пътя на унищожението.

Отслабеното човечество ще бъде уязвимо за убеждаване и по-склонно да отговори на предложения за технологии, на предложения за помощ в управлението и на предложения за свързване с търговски мрежи, които вече съществуват във Вселената. Ако човечеството западне, ще бъде трудно както на вашите лидери, така и на вашите народи да отхвърлят предложенията за технологии и ресурси, които ще ви бъдат предоставени – оферти, които със сигурност ще подкопаят вашето самоопределение и ще ви направят зависими от търговските, бизнес и властови мрежи, върху които нямате влияние или контрол.

Интервенцията ще подкопае вярата и доверието на хората в техните лидери и институции, като по този начин ще насърчи липсата на доверие, която лесно може да бъде изместена към чужда сила, представяща се като доброжелателна и напреднала раса.

Тези дейности не са зли по начина, по който вероятно си представяте. Те представляват конкуренция, а конкуренцията е част от природата. Ако искате да бъдете силни, другите ще се състезават с вас. Ако притежавате богатство, другите ще се състезават с вас за това богатство. Ако злоупотребявате със света, другите ще се стремят да се възползват от това за себе си. И ако останете разделени, другите ще се опитат да използват това в своя полза.

По отношение на изчерпването на ресурсите, Интервенцията ще подкрепи прекомерното използване на основните ресурси за вашите енергийни нужди, тъй като те не се нуждаят от тези ресурси. Изчерпването на тези ресурси допълнително ще ускори конфликтите и упадъка на човечеството. Следователно, прекомерното използване на такива ресурси и желанието на хората да запазят сегашното си поведение, ще бъдат насърчавани от намесата.

Чуждият агент би трябвало да ви насърчи да правите това, което сте правили през цялото време – по обективни причини, да поддържате богатство и власт, да поддържате стабилността на вашата нация и нейното преимущество пред другите нации. Тези агенти ще съветват вашите лидери и особено лидерите в търговията, които винаги се стремят към печалба и предимство.

Ако издигнете глас срещу Интервенцията, тя е изложена на риск. Ако се противопоставите на Интервенцията, ако достатъчен брой хора могат да направят това, Интервенцията трябва да се оттегли.

Тъй като Интервенцията представлява търговски сили, те са особено фокусирани върху обединяването си с човешките търговски сили във вашия свят. Тук те споделят обща цел и много общи методи, и могат да се харесат на хора, които имат подобен фокус и подобно намерение. Кой от силните и елита в търговията и обмена в този свят би могъл да откаже предложението за напреднали технологии и предлагането на права на собственост върху нещо, което никой от техните съперници не притежава? Кой би могъл да загърби възможността да се занимава с търговия и обмен с могъщи сили отвъд този свят?

Лидерите в търговията не са отговорни пред обществото, пред хората от вашия свят. Те не се следят под лупа. Позициите им са сигурни. Те не трябва да печелят обществена благосклонност, за да продължат да желаят властта. Кой от тях ще откаже предложенията за напреднали технологии и търговия с други нации, както и богатството, силата и предимствата, които подобни ангажименти биха могли да им осигурят?

Дори вашите религиозни лидери ще бъдат насърчени да се присъединят към Интервенцията. Те ще бъдат насърчени да вярват, че Интервенцията представлява напреднала форма на живот, морално и етично напреднала, отвъд всичко, което човечеството е постигнало, и че човечеството трябва да се обърне към тях за вдъхновение и напътствие. Тези религиозни водачи ще бъдат заставени да повярват, че Намесата е тук като акт на провидение, Божий акт, за да защити човечеството и да гарантира неговото бъдеще. Тук ще бъдат използвани техните вярвания и техния акцент, тъй като те не са в състояние да видят ясно и да разпознаят смисъла и реалността на Великата Общност.

На онези, които са непокорни и които се стремят да насърчат революцията, Интервенцията ще им даде вдъхновение. Тя може да шепне в умовете им и да представя образи пред тях – образи на техни светии, изображения на техни богове или изображения на праведността на тяхната кауза. Тези хора, които не могат да разграничат присъствие от Великата Общност от духовно проявление, няма да могат да устоят. Те ще почувстват, че имат божествена воля и подкрепа за своите политически цели. Те ще имат оправдание да предприемат всякакви действия, без значение колко са разрушителни, за да изпълнят своите вярвания и своето чувство за справедливост.

Нито едно от тези вдъхновения не идва от божествен източник, тъй като Създателят на вселената никога не би подкрепил човешки конфликт. Но за конфликтна раса от същества, живеещи в красив свят, който се оценява от другите, този конфликт представлява критично предимство за намесващата се сила. Тук много по-малка сила може да надвие много по-голяма такава.

Колективите представляват много ограничено присъствие на света, но въпреки това могат да имат голямо предимство тук, като насърчават правителствата да предприемат действия, които не са в техен интерес, и да насърчават конфликти, които само ще доведат и двете страни до по-голям упадък и обедняване. Те могат да насърчават използването на световните ресурси по начин, който би довел до упадък на човечеството и колапс на обществата и дори на самата цивилизация.

Интервенцията използва вашата слабост и затова трябва да култивирате силата си. Трябва да видите, че вашите предразположения към конфликти и разделение по своята същност са саморазрушителни, че отслабват вашата позиция и я правят уязвима пред лицето на Великата Общност. Човешкото единство и сътрудничество ще бъдат от съществено значение за бъдещето на човечеството, ако искате да останете и да растете като свободна раса от народи във Вселената. Интервенцията ще се противопостави на това, защото то ще противодейства на нейните цели и дори на присъствието й тук, в този свят.

Що се отнася до въпроса за дискретността, Интервенцията иска да знае всичко за вас – как да управлява вашите възгледи, как да мотивира чувствата ви, как да стимулира емоциите ви, как да ви накара да се държите по начина, по които иска от вас да се държите. Това е така, защото контролът върху човешкия ум и възприятия е от съществено значение за нейните крайни цели на управление в този свят.

Човешката преценка е в противоречие с целите на Интервенцията и следователно ще бъде обезкуражена. Дискретността на човечеството ще бъде подкрепена само за запазване на тайните на Интервенцията – само за укриване на дневния й ред и с цел да се забрави казаното от хората, както и бруталните експерименти, на които са били подложени някои от тях, докато са отвеждани от домовете и семействата им против тяхната воля. Тук забравата ще бъде насърчавана, дори със заплахи за насилие.

Интервенцията не иска човешката популация да знае за нейните реални дейности и за истинското й намерение. Тя не иска да види по-могъщо човечество. Тя не иска да види изолирано от Великата Общност човечество. Защото Интервенцията е тук, за да установи зависимост и сътрудничество. Това е техният път към успеха, път, който не среща достатъчен отпор във вашия свят.

Силата на Знанието е свещената интелигентност, поставена във всеки индивид. Силата на Знанието е непозната за Интервенцията, защото ако беше известна, нямаше да има Намеса и опити за подобно неетично поведение. По-големите сили на човечеството не се използват и то се насърчава да се държи по начини, които не са в негов интерес.

Въпреки че е вярно, че човечеството би могло да извърши всичките си грешки самостоятелно, подкрепата на Интервенцията само увеличава опасностите. Това се осъществява по напълно таен начин. Докато Интервенцията ще се представи пред своите вярващи и защитници като благотворна и духовна сила, в действителност тя ще подкрепя силите, които подкопават целостта на човечеството, неговото единство и неговото самочувствие. Интервенцията ще подкопае вярата и доверието на хората в техните лидери и институции, като по този начин ще насърчи вакуум на доверие, който лесно може да бъде изместен към чужда сила, представяща се като добронамерена и напреднала раса.

Това е природата на измамата, която се осъществява върху слабото и разделено човечество – измама, генерирана от няколко конкуриращи се групи икономически Колективи, които се стремят да си осигурят предимство тук. Такива измамни дейности са били използвани и от човечеството, така че са разбираеми за вас. Технологията само укрива Интервенцията и й дава определени правомощия върху физическата реакция на хората към тяхното присъствие. Но силата на убеждението в умствената среда, силата да се накарат хората да мислят това, което Интервенцията иска да мислят, да чувстват това, което Интервенцията иска да чувстват и да правят това, което Интервенцията иска от тях да правят, представлява нейната най-голяма сила и предимство тук.

Интервенцията не може да използва сила и не е военно присъствие, така че тя няма тази способност. Тя ще използва най-голямата си сила, която е силата на убеждаването и я използва много ефективно. Въпреки това, тя все още не е спечелила и не е постигнала целите си. Но с всеки изминал ден Интервенцията става все по-силна. Всеки ден влиянието й се разширява. Всеки ден растат усилията й да успокоява човешката съпротива и да насочва човешката дейност. Защото тя се стреми да успокои онези, които биха й се противопоставили и в същото време да насърчи човешките конфликти.

Интервенцията е тук, за да насърчи загубата на вяра в човешкото лидерство и в човешките институции. Тя е тук, за да засили присъствието си като спасители на човечеството. Независимо дали юздите на властта ще й бъдат предадени публично и видимо, или това ще се случи зад кулисите, Интервенцията се нуждае от огромна човешка помощ и подкрепа. Тя трябва да направи това, за да задоволи онези, които наблюдават отдалеч присъствието й на Земята, за да спечели надмощие в света, без да унищожава световните ресурси или да застрашава техните крайни цели тук.

Имате силата да се противопоставите на това. Имате силата да се противопоставите и на много други форми на намеса, които ще бъдат опитани в бъдеще. Човечеството не познава собствената си сила и затова е толкова уязвимо. То не разбира своето предимство да живее в силно населен регион на космоса, където военните завоевания не са разрешени и където войните и насилието са рядкост. Вие не осъзнавате предимството, което ви дава това. Ако издигнете глас срещу Интервенцията, тя е изложена на риск. Ако се противопоставите на Интервенцията и ако достатъчен брой хора направят това, Интервенцията трябва да отстъпи.

В бъдеще ще бъдат направени и други опити, защото светът е награда, а човечеството е част от стойността на света за тези, които се стремят да го спечелят за себе си. Това е същността на живота във Вселената. Напредъкът на технологиите не отменя тези тенденции и не премахва корупцията и измамата. Това прави придобиването на ресурси още по-спешно и по-трудно за изпълнение. И прави светове като вашия, които притежават такова богатство от биологични материали, невероятно ценни за други раси, които се стремят да използват тези неща и да имат достъп до тях за себе си.

Трябва да знаете и да разберете, че ако имате власт и богатство във вселената, вие със сигурност ще имате конкуренция. Само ако вярвате, че сте наистина сами и изолирани в космоса, бихте могли да мислите другояче. Но вие не сте сами и не сте изолирани. Сега, когато сте придобили известна степен на технологични способности и сте изградили технология, която другите да използват, мотивацията за намеса ще стане по-силна, ще се засилва опитът за спечелване на човешката вярност и ще се инвестира много, за да се спечелят юздите на властта.

И все пак, както казахме, човечеството има силата да компенсира Намесата, да изгради граница между себе си и вселената, и да установи свои собствени правила за участие относно това кой може да ви посещава и при какви обстоятелства може да се случи това посещение. Вие не предполагате с каква сила разполагате, но тя е там, за да я приемете и вие трябва да я приемете. Именно този акцент и цялостната уязвимост на човечеството могат да създадат достатъчна мотивация за установяването на човешкото единство и сътрудничество на по-високо ниво.

Човечеството трябва да установи единство, самодостатъчност и дискретност. То трябва да се научи как да прави това с течение на времето, като използва ресурсите, с които разполага. Ако човешкото единство трябва да осигури свобода в бъдещето, то трябва да бъде единство, основано на консенсус, осъзнаване и разбиране на Великата Общност.

Именно това осъзнаване и разбиране искаме да подкрепим в тези серии от Брифинги. Ние не сме тук, за да предоставим това, което хората искат да чуят от любопитство или очарование, а да предоставим онези неща, които са от съществено значение за вашия напредък и за защитата на вашия свят. Защото вие не познавате вашата уязвимост и собствената си сила. Време е да ги опознаете. Ако не познавате собствената си уязвимост, вие няма да видите нуждата от вашата сила. И ако не осъзнаете силата си, вашата уязвимост може да ви завладее.

Това е животът във вашия свят и животът в цялата вселена. С това трябва да се справи всяка раса, за да стане силна и свободна. Това е отговорността, която идва с властта и богатството. Вие притежавате известна сила и голямо богатство на ресурсите в този свят. Следователно, трябва да станете отговорни и вашите хора трябва да бъдат обединени за тази кауза. Ако бъдат държани в невежество относно Великата Общност, те няма да разберат голямата нужда на човечеството. И тяхната насоченост и тяхната дейност няма да подкрепят установяване на човешкото единство, самодостатъчност и дискретност.