Трети Документ: Влияние върху Човечеството

Жизненоважно за нас е да говорим за естеството на стимулите, които се осъществяват върху човечеството. Тъй като това е Интервенция, а не посещение и тъй като нейната обща цел е господство над вашия свят и подчинение на човешката раса, ще бъдат използвани методи за насърчаване, предизвикване и съблазняване на човечеството в сътрудничество и в подчинена роля към вашите посетители. Поради това, че им е забранено да завладеят този свят със сила, вашите посетители трябва да използват такива методи. Понеже на Земята има повече от един Колектив и всички те се опитват да постигнат своите цели, те ще използват тези пътища и методи. Затова Колективите оперират по сходни начини. Колективите не рискуват в непознати и далечни територии и затова техния фокус е върху местата, в които имат концентрация на сила и в които техните организации могат да функционират ефективно. По този начин, те са адаптирани доста добре в използването на силата на убеждението. Основният им фокус отвъд нормалните пътища на търговия и обмен, е да си осигурят достъп до присъединяващи се светове като вашия и до нови минерални и биологични ресурси в районите, в които са доминиращи. В повечето от тези региони, Колективите са възпрепятствани да имат военно присъствие отделно от техните охраняващи сили. Затова, те трябва да използват много по- потайни и изискващи време действия. Но това се отчита от тях като подходящо в този случай, защото те търсят човешкото съдействие. Те не могат да функционират на този свят без вашата помощ. Те не могат да дишат във вашата атмосфера. Те не могат да достигнат вашите ресурси. Те не могат да живеят на повърхността на Земята и за да имат пълен достъп до ресурсите и до стратегическата позиция на вашия свят, те се нуждаят от човешка помощ.

Естествено, отвъд това, Колективите, които са във вашия свят днес, желаят да добавят и човешки компонент към своята колективна общност и менталност. Те ви искат не само за работна сила; те искат да станете част от тях. Това би допринесло за колективната им сила и би намалило до минимум всяка съпротива в бъдеще, която човечеството може да предприеме за свое собствено добро. Затова са тези големи инвестиции на време и енергия в процеса на спечелване на човешката лоялност, в спойване с хората посредством размножаване и установяване на дълбок и всеобхватен съюз с човешкото семейство.

На онези, които са в коридорите на властта във вашите правителства, на хората, които се считат за възприемчиви и кооперативни, ще им бъде представено обещание за по-голяма технология и дори световно господство.

Това е толкова ценен свят, че Интервенцията не желае да рискува с евентуална човешка революция в бъдеще. Подобни революции са се случвали и преди. Ние можем да потвърдим това от собствения си опит, защото сме продукт на такива революции в нашите светове. Въпреки че нашите условия бяха по-различни от вашите, естеството на Интервенцията и използваните методи бяха доста сходни. Затова можем да говорим авторитетно по този въпрос.

Стимулите, които ще бъдат използвани, ще са различни, в зависимост от това с кой е осъществен контакт и каква е целта на този контакт. За личностите, които се поддават и съдействат в коридорите на правителствата, стимулите ще бъдат обещания за голяма власт и технологии. Човечеството е в много уязвима позиция в този аспект, защото изключително много вярва и се надява, че технологията ще реши всички негови проблеми. Това естествено се подкрепя от Интервенцията, защото е основната причина, поради която човечеството би станало зависимо от самата Интервенция.

На тези от вас, които са в коридорите на властта в правителствата, на личностите, които са считани за възприемчиви и кооперативни, ще бъдат представени обещания за по-напреднала технология и дори за световна доминация. Това ще стане или чрез Менталната Среда посредством идеи пратени в умовете на тези личности, или както вече се случва, тези личности могат да се изправят лице в лице с вашите посетители.

И какво ще предложат те на човечеството? Те ще предложат нещо от своята основна технология, нещо, което естествено не може да се окачестви като напреднало, уникално, секретно или свещено за тях – начини и технологии за основно придвижване в космоса, основно използване на електронната енергия, методология за производство и т.н. Те няма да ви обучават на силата на Менталната Среда, защото не искат човечеството да притежава тази сила, докато не е абсолютно контролирано и управлявано от самите посетители.

Ще бъдат достигнати хората на позиции с голяма икономическа сила и богатство, ако се считат за кооперативни и отзивчиви. И кой измежду тях може да устои на такова изкушение, такова обещание за богатство, власт и контрол? И въпреки това тези поощрения са само заблуда.

И кой в коридорите на властта би устоял и би се съпротивил на подобно изкушение? Мнозина ще се поддадат. Те ще видят в тези предложения възможност за богатство, власт, контрол, доминация и огромно предимство пред другите хора и народи, с които директно се съревновават. Само личностите със силно Знание ще могат да видят заблудата и ще устоят на изкушението представено в тези стимули.

Ако богати хора и такива с позиции в икономическата власт се считат за кооперативни и възприемчиви, те също ще бъдат контактувани. И още веднъж, кой от тях може да устои на такова изкушение, на подобно обещание за богатство, власт и контрол? Тези стимули обаче са измама – средство за включване на други хора в дейностите на Колектива, средство за създаване на силна връзка. Тези хора, с които е осъществен контакт, тези личности, които са жертви на подобна заблуда, няма да разберат истинското значание зад нея. И каквато и сила да им бъде дадена, тя ще бъде само временен дар за тях.

Както казахме, посетителите се нуждаят от човешката подкрепа. Те се нуждаят също така от човешко лидерство. Колективите нямат толкова много индивиди функциониращи на този свят и се нуждаят от йерархия на човешкия авторитет, която да им служи. Те се нуждаят от инфраструктурата, която вие вече сте създали. Това още веднъж е причината да не ви посетят по-рано. Поради това Интервенцията е отложена за сегашното развитие на човечеството. Интервенцията се нуждае от правителства; от религии; тя се нуждае от цялата тази функционираща структура, през която може да функционира нейната организация.

Следователно, в началото вашите посетители трябва да си осигурят съюзници. Те трябва да спечелят последователи. Те трябва да получат помощ от определени лица, особено от такива, които са на власт и с позиции във вашите общества. Ние вече говорихме за това в първия набор от документи. Но това трябва да се повтаря, защото е нужно да разберете, че тези неща са се случвали преди и продължават да се случват.

Има хора на властови позиции в търговията и правителствата, които вече са във връзка с Интервенцията. Техният брой ще се увеличи, а силата и влиянието им ще нарастват, ако Интервенцията не бъде спряна и ако не бъде успешно генерирано обществено образоване по въпроса.

Следващата група хора, които са набелязани от Интервенцията, са лидери на вашите религиозни институции. Тези сред тях, които се считат за възприемчиви и сътрудничещи, ще бъдат нарочени, и определени идеи и информация ще се вливат в умовете им, докато не бъде уредена директна среща с тях. Това, което ще бъде предложено на всеки от тях е обещание, че тяхната религиозна организация и учение ще станат доминиращи в един нов световен ред. И дори отвъд това, на всеки от тях ще бъде обещано, че тяхното религиозно учение, което е по-голямо от останалите, ще може да се простира отвъд света и да има влияние в самата Велика Общност. Кой благочестив религиозен водач би устоял на изкушението да разшири своята традиция отвъд пределите на този свят? Не всички лидери ще бъдат контактувани, а само тези, за които се смята, че са възприемчиви и сътрудничещи и които биха могли да станат съпричастни и функционални в рамките на самата Интервенция.

Интервенциите са част от човешката история. Ние разбираме, че такива неща са се случвали безброй пъти. Когато по-силните и големи народи се опитват да завземат по-слаби народи, те съблазняват лидерите на малките и слаби народи с обещания за власт, сила, технологични подаръци и с някакви дребни неща. Колко ефективно е било това. Това не се извършва само във вашия свят. Това се случва в цялата вселена.

Има хора на властови, търговски и държавни позиции, които вече са във връзка с Интервенцията.

На религиозните водачи ще им бъде обещано превъзходство във вашия свят. Дори техните вярвания ще бъдат разпознати и признати, но това също ще бъде измама. Пришълците не се интересуват от вашите религии. Те вярват, че религиите са нещо глупаво и са част от сеуверията на човечеството. Понеже самите те нямат религия, която вие можете да разберете, те ще искат да използват вашата, за да спечелят лоялността ви. Колективите вярват, че това е напълно етично, защото смятат, че вие ще унищожите този свят без тяхната намеса. Това разбира се не е истина, но те вярват в това. Те също така чувстват, че подобни методи са необходими, за да осигурят надеждния край на техните начинания. Колективите оправдават такова поведение, защото вярват в превъзходството на тяхната раса и в необходимостта от тяхната мисия тук на света.

Те си мислят, “Защо да позволяваме на местното население да унищожава света, когато можем да го управляваме вместо тях и да ги учим на огромните предимства и ценности на нашето колективно общество?“ Затова не трябва да разглеждате Интервенцията по суеверен начин. Пришълците не са нито ангели, нито демони. Те са подтиквани от същите нужди като вас и ще използват много от същите методи, които и човечеството се е опитвало да използва, за да постигнат своите цели.

На следващо място, стимулирането ще бъде фокусирано върху две определени групи личности. Това всъщност не са групи от личности, а по-скоро квалификации на личности. Първите са тези, за които се смята, че притежават психически и сензитивни способности. Насърчаването тук е да се потвърди тяхната сензитивност и да бъдат съблазнени те към колективното съзнание на самата Интервенция. Тези индивиди ще бъдат окуражени да поддържат Интервенцията и затова слабостите и греховността на човечеството ще бъдат окуражени. Надеждата на тези личности, че по-голяма сила отвъд света ще дойде и ще спаси човечеството от смърт и разрушение, ще бъде силно окуражена. Ще им бъде втълпено, че са част от по-голяма асоциация на живота, която се показва от самата Интервенция. Техните религиозни възгледи и стремежи ще бъдат окуражени и насочени към Колективите.

На тези индивиди ще им бъде казано да вярват в извънземното присъствие, което е на света и че то е тук, за да въздигне и трансформира човечеството, и да го спаси от собствените му грешки. Те ще бъдат окуражени да станат представители на това присъствие, да се превърнат в негови говорители, да вдъхновяват другите и да отдадат своята вяра и доверие в извънземното присъствие като станат част от съзнателно движение, тази голяма еволюционна промяна, която се случва между тях. Тези личности обаче, без да са наясно с истинските планове на Интервенцията, неволно ще се превърнат в нейни оратори и представители. Бидейки част от Умиротворяващата Програма на посетителите, тези хора ще умиротворяват другите и ще ги приобщават към Интервенцията.

Освен че пришълците искат взаимодействие с личности на позиции, власт и сила в правителствата и религията, те също така се опитват да вербуват емисари сред обикновеното население. Тези чувствителни индивиди, които не са отзивчиви и съпричастни към Интервенцията, както и техните умения и способности, ще бъдат осуетени и отклонени. Ако тези личности започнат да проумяват истинската същност на Интервенцията, то тогава те ще се превърнат в мишена на психическо разстройство. В допълнение, ще се осъществи търсене на онези измежду сензитивните и психически надарени индивиди, които имат вродена интуитивна съзнателност относно съхраняваните и укривани под земята артефакти. Издирването на тези личности вече е започнало.

Посетителите разбират, че ключът към човешката лоялност е желанието за власт, богатство и духовно осъществяване. Хората ще действат против собствения си интерес, ако повярват, че техните дейности са ръкоположени и подкрепени от по-висши сили. Ние сме говорили вече за това в първите серии от документи. Трябва обаче да изясним подробно този въпрос. Възможно е тези с психически и сензитивни способности, да подкрепят и окуражават хората да вярват в присъствието на посетителите, да вярват, че посетителите представляват духовно съзнание, духовна сила и дори самата еволюция. Посетителите ще им казват, “Погледнете ни, ние не воюваме. Ние живеем в мир и разбирателство. Вие не сте постигнали тези неща. Затова вярвайте, че сме в състояние да ви ги дадем и да ви научим на начините на сътрудничество като ви научим да живеете в мир, хармония и спокойствие.“

Кой загубил вяра в човешкия дух идеалист би устоял на такова изкушение? След като са се отрекли до известна степен от човешките институции, сега те търсят помощ, вдъхновение и спасение от небесата. И когато са отвличани от посетителите или се установява контакт с тях, подобни предразположения ги поставят в перфектната позиция да приемат Интервенцията и да се превърнат в нейни емисари.

На хората, които не съдействат, ще им бъде давана объркваща информация. Те дори могат да бъдат ментално тормозени, докато не потърсят силата и помощта на Невидимите, на Ангелското Войнство. Те трябва да бъдат силни в съпротивата си към Интервенцията и да са наясно с истинските мотиви за нейното осъществяване. Нашите думи ще им дадат сила и кураж. Това е една от причините, поради които нашето съобщение е толкова необходимо за света днес.

Следващата група, с която ще бъде осъществен контакт, ще бъдат ревностните представители на отделните религиозни традиции. Техният фундаментализъм в много отношения е доста сходен с философията и разбиранията на Колективите. Колективите подкрепят само един възглед за реалността и за обществото, и поддържат това свое виждане до положението на религиозна отдаденост. Тези ревностни хора и специално онези, които са изпълнени с ярост и негодувание към света и към онези, които са против тях, ще се превърнат в основни кандидати за сътрудничество с Колективите и за унищожението на онези, които се изправят срещу Колективите.

Това е много трудна и опасна ситуация, защото посетителите ще използват човешката лоялност и своите човешки емисари, за да осъществяват разрушителните си действия на света. Не посетителите ще унищожат онези, които не могат и няма да съдействат. Това ще бъде извършено от техните човешки сътрудници. По този начин истинската същност и целта на Интервенцията ще останат в тайна, а подобни актове на насилие от страна на тези хора, ще бъде приписвана на човешките грешки, на насилствената природа на човека и ще затвърди нуждата от Интервенция. Тогава посетителите пак ще кажат, “Погледнете тези ужасяващи действия на насилие! Ние не сме насилници. Ние не идваме с оръжия. Ние не ви унищожаваме. Това е резултат от човешкото невежество и от човешката поквара. Ние ще ви научим как да надрастнете тези неща.“ По този начин дори насилието извършено от Интервенцията, ще бъде използвано от пришълците за поддръжка на тяхното надмощие и ще допринесе за илюзията, че те не използват заблуда, манипулация или сила, за да увеличат своето предимство.

Ясно е, че във вашият свят съществуват личности, които са много предани в представянето на своите религиозни вярвания и стремежи. Невидимите ни казаха доста неща за това, а и ние разбира се сме виждали подобни неща в други светове. Това не е нещо уникално за човечеството. Но това е форма на сляпа заблуда и страст, подхранвана от омраза и враждебност, която се превръща в поглъщаща сила за личността, сила, която може да бъде манипулирана и е податлива на узурпация от самата Интервенция.

Такива ревностни хора ще обединят движението на стриктно придържане и ще привличат онези, които се противопоставят на такова стриктно придържане. Насилие ще бъде извършено върху невярващите и те ще бъдат отхвърлени. По този начин, през очите на Интервенцията, онези, които се противопоставят на намесата, и онези, които не могат доброволно да я подкрепят, ще бъдат идентифицирани и сортирани сред многото хора, които живеят във вашия свят. Така пресяването ще се случи на нивото на човешките взаимоотношения. По този начин посетителите ще разпознаят своите истински и своите потенциални врагове. Тогава, след като са си осигурили мрежа от човешки представители, които са ревностни в подкрепата и напредъка на техните религиозни каузи, Интервенцията ще използва тези лица като средство за извършване на насилие. През цялото време посетителите ще останат отвъд и над подобни действия и поведения.

Можете да спрете и да се зачудите, “Но как е възможно подобни неща да се случват? Това изглежда прекалено! Това е толкова негативно и дори ужасно!“ Тези обаче, които са изучавали човешката история знаят за какво говорим ние – религиозна манипулация, кръстосано размножаване, насилие върху противници, специално в ситуации, в които местното население е окуражавано да приеме и посрещне своите посетители. По-лесно се управляват тези, които вярват във вашата кауза и са сътрудничещи, отколкото онези, които са подченени. Човечеството има достатачно сила да отхвърли оковите на подчинението. Затова Интервенцията ще иска да използва тези съблазни и да си осигури колкото е възможно повече сътрудничество и вяра в своето присъствие и в своята кауза. Вашите посетители ще използват личности на властови позиции, такива, които притежават сензитивност и психически способности, както и такива, които са върли представители на своите религиозни традиции, за да насърчават такова сътрудничество.

За по-голямата част от хората във вашия свят, Интервенцията ще бъде непозната и напълно потайна. Тези обаче, които са съзнателни за нея, които са отвличани или са станали свидетели на нейните проявления на Земята, ще бъдат окуражени да вярват и подкрепят Интервенцията или ще бъдат отстранени. Те ще бъдат измъчвани от нея. Ние разбираме, че вече има личности във вашия свят, които са отхвърлени и измъчвани, такива, които са видели, почувствали и разбрали неща, които не се вписват в тяхното разбиране. Поради това, че не намират състрадание от околните, тези хора изпадат в депресия и самоотрицание.

В този случай посетителите се опитват или да се свържат с вас, или да ви елиминират. Само силните със Знанието ще могат да устоят, да се противопоставят на съблазните, да се изолират и да се освободят от страданието. Затова изучаването на Пътя на Знанието трябва да се окуражава.

Трябва да се научите да се противопоставяте на собствените си тенденции и желания да виждате само добър изход и да заемете позиция на надежда, която ви прави уязвими към убеждаване и манипулация. Трябва да наблюдавате с ясен и бистър поглед, без надежда и страх, а със Знанието във вас. Ако придобиете такова съзнание, тогава всичко, което ви говорим и напомняме, ще бъде много очевидно за вас. Не е нужно да живеете в космоса, за да виждате тези неща. Не е нужно да пътувате във Великата Общност, за да разберете какво се случва във вашия свят. Вие обаче се нуждаете от съдействие. Нуждаете се от по-широка перспектива. Нуждаете се от по-голямо разбиране. Нуждаете се от окуражаване, за да виждате ясно и да не отдавате ума, сърцето или вашия свят на никаква сила, която ви обещава мир, власт, свобода или спокойствие. Защото тези неща трябва да се породят от вашата същност и от вашите действия. Те не могат да бъдат форсирани във вас или да ви бъдат дадени. Вие самите трябва да ги постигнете и да ги изградите в себе си.

В този момент, в началото, вие трябва да бъдете информирани. Трябва да бъдете мъдри и трезви. Можете да се съмнявате в нашите думи, но няма да откриете подобна увереност никъде другаде, защото само ние сме представители на вашите съюзници. Останалите извънземни сили, които са във вашия свят, въпреки че могат да се представят за ваши съюзници и за ваши спасители, са тук само, за да спечелят вашата лоялност и да си осигурят контрол във вашия свят. Вие нямате приятели сред тях. Ситуацията е много ясна, но и много сложна, много трудна. Тя не е двусмислена. Въпреки че имате много въпроси относно живота във Великата Общност и относно същността на самата Интервенция, много въпроси, на които не можем да отговорим успешно, вие все пак можете да видите ясно какво се случва и да положите усилия, за да се противопоставите. Притежавате индивидуалната и колективна сила да сторите това.

Въпреки че пришълците притежават превъзхождаща технология, успеха на цялата им мисия зависи от способността им да убеждават и окуражават човешката лоялност. Имате силата да се противопоставите на това. Можете да погледнете отвъд заблудата. Тук не ви е необходима технология, а съзнателност, прозорливост и вътрешна убеденост. Ситуацията е много ясна, ако можете да я видите и когато я видите, вие няма да имате съмнения относно случващото се и ще наблюдавате с голяма загриженост как другите неосъзнато продължават напред и дори насърчават нещата, които ще отнемат от човечеството неговата свобода и самоопределение.

Както споменахме, целият този феномен не е мистично или сложно нещо, което е отвъд човешкото разбиране. Това е природа, която се осъществява изтънчено и с голямо умение. Това на практика е една по-голяма сила, която се опитва да се наложи над по-слаба такава. Подобни действия ще бъдат или успешни, или ще се провалят, в зависимост от силата и решителността на по-слабата сила. Колективите не могат да ви завземат със сила. Техните съперници, както и организациите, които управляват търговията и обмена в този регион няма да позволят това да се случи. Колективите ще се съобразяват с условията, но отвъд тях ще използват всяка възможност да осъществят своите цели и да изпълнят своята мисия.

Светът е подложен на големи съблазни, които имат много начини на проявление и емфазис. Но всички те са насочени към една цел – да подтикнат човечеството да повярва, да бъде лоялно и да се подчини на Интервенцията. Това напълно прикрива истинската същност на окупацията, която се осъществява във вашия свят. Тази окупация ще бъде лесно разпозната, когато е напълно установена, но тогава ще бъде твърде късно да се отблъснат нейните влияния без големи усилия и огромни жертви.

Затова ви предупреждаваме и истински ви окуражаваме да поставите този феномен на вашето внимание и да го осъзнаете. Имате време да спрете Интервенцията. Тя може да бъде спряна. Вие притежавате силата и колективната мощ да го сторите. Технологията не е вашата сила. Технологията е невежество. Тя е алчност. Тя е враждебност. Тя е наивност. Това са нещата, които ще подкопаят човешката сила. Това са нещата, които ще спомогнат за завладяването на вашия свят без война и които се използват в голяма степен. Но силата на Знанието във вас ще промени и предотврати това, когато ясно видите и разберете ситуацията, в която се намирате.