Treći Izvještaj: Utjecaj na Čovječanstvo

Od vitalne važnosti je da sada govorimo o prirodi poticaja koji se stavlja na čovječanstvo. Budući da je ovo Intervencija, a ne posjeta i zato što joj je sveukupni cilj dominacija nad vašim svijetom i pokoravanje ljudske rase, metode koje će se upotrijebiti koristit će se za poticanje, induciranje i zavođenje čovječanstva u kooperativnu, podređenu ulogu svojim posjetiteljima. Budući da vašim posjetiteljima nije dopušteno izravno napasti ovaj svijet, moraju koristiti ove metode. Zato što u svijetu postoji više od jednog Kolektiva koji nastoji postići ovaj cilj, svi će koristiti ove metode. U tome, Kolektivi djeluju na gotovo isti način. Budući da ne zalaze u neistražena ili daleka područja, Kolektivi moraju zadržati svoj fokus tamo gdje imaju koncentraciju moći i gdje njihova organizacija može učinkovito funkcionirati. Time su postali prilično vješti u korištenju moći uvjeravanja. Njihov primarni fokus izvan njihovih uobičajenih puteva trgovine je dobiti pristup svjetovima u nastajanju kao što je vaš, te novim mineralnim i biološkim otkrićima u regijama u kojima su dominantni. U većini regija Kolektivi su spriječeni imati vojnu prisutnost osim svojih sigurnosnih snaga. Kao rezultat toga, moraju se baviti suptilnijim aktivnostima koje oduzimaju više vremena. Pa ipak, oni to ovdje smatraju prikladnim jer žele suradnju čovječanstva. Ne mogu funkcionirati u svijetu bez vaše pomoći. Ne mogu disati vašu atmosferu. Ne mogu dobiti pristup vašim resursima. Ne mogu učinkovito živjeti na površini vašeg svijeta, pa kako bi u potpunosti iskoristili resurse vašeg svijeta i strateški položaj vašeg svijeta, moraju imati ljudsku pomoć. Doista, osim toga, Kolektivi koji danas funkcioniraju u svijetu žele dodati ljudsku komponentu svojoj kolektivnoj zajednici i mentalitetu. Ne radi se samo o tome da žele da im budete radna snaga; žele da postanete dio njih. To pridonosi njihovoj kolektivnoj snazi i minimizira svaki otpor u budućnosti koji bi čovječanstvo moglo pružiti radi sebe. To je razlog zašto postoji tako veliko ulaganje vremena i energije u stjecanje ljudske odanosti, u vezivanje s čovječanstvom kroz križanje i u uspostavljanje duboke i prodorne povezanosti s ljudskom obitelji.

Onima u koridorima moći u vašim vladama, onim pojedincima koji se smatraju receptivnima i spremnima na suradnju, predstavit će se obećanje veće tehnologije, pa čak i svjetske dominacije.

Ovaj svijet je toliko vrijedan da Intervencija ne želi riskirati ljudsku revoluciju u budućnosti. Takve su se revolucije dogodile ranije. Možemo to potvrditi iz vlastitog iskustva. Mi smo proizvod takvih revolucija u našim vlastitim svjetovima. Iako su naše okolnosti bile prilično različite od vaših, priroda Intervencije i metode korištene su zapravo bile vrlo slične. Zato možemo s autoritetom govoriti o ovoj temi.

Poticaji koji će se primijeniti bit će različiti, ovisno o tome do koga se dopire i radi koje svrhe. Za pojedince koji se u vladinim tijelima smatraju receptivnima i spremnima na suradnju, poticaj će biti obećanje veće moći i tehnologije. Čovječanstvo je u vrlo ranjivom položaju u tom smislu jer su njegovo vjerovanje u tehnologiju i nada da će tehnologija riješiti sve njegove probleme vrlo, vrlo jaki. To strana Intervencija naravno podržava jer je to jedan od primarnih puteva kojima će čovječanstvo vjerojatno postati ovisno o samoj Intervenciji.

Onima u koridorima moći u vašim vladama, onim pojedincima koji se smatraju receptivnima i spremnima na suradnju, predstavit će se obećanje veće tehnologije, pa čak i svjetske dominacije. To se može predstaviti ili kroz mentalno okruženje kao ideje poslane u umove tih pojedinaca ili, kao što se već dogodilo, može doći do susreta licem u lice sa samim posjetiteljima.

A što će ponuditi čovječanstvu? Ponudit će neke od svojih osnovnih tehnologija, svakako ništa što smatraju naprednim, jedinstvenim, tajnim ili svetim za njih – osnovni pogon u svemiru, osnovno korištenje elektroničke energije, metodologije proizvodnje. Neće podučavati moć u Mentalnom Okruženju, jer ne žele da čovječanstvo ima tu moć osim ako je u potpunosti pod kontrolom i upravljanjem samih posjetitelja.

Doprijet će se i do ljudi na položajima velike ekonomske moći i bogatstva, ako se procijene kooperativnima i receptivnima. I opet, tko od njih može odoljeti takvom iskušenju, takvom obećanju bogatstva, moći i kontrole? No, ti poticaji su samo obmana.

A tko bi u vašim koridorima moći mogao odoljeti takvom iskušenju? Mnogi će podleći. U ovim će ponudama vidjeti bogatstvo, moć, kontrolu, dominaciju i ogromnu prednost nad svojim bližnjima i nad drugim nacijama s kojima se izravno natječu. Samo će oni pojedinci čije je Znanje snažno moći prepoznati prijevaru i oduprijeti se iskušenju predstavljenom u ovim poticajima.

Doprijet će se i do ljudi na položajima velike ekonomske moći i bogatstva, ako se procijene kooperativnima i receptivnima. I opet, tko od njih može odoljeti takvom iskušenju, takvom obećanju bogatstva, moći i kontrole? No, ti poticaji su samo obmana – sredstvo za uključivanje drugih ljudi u aktivnosti Kolektiva, sredstvo za uspostavljanje snažne veze. Oni ljudi koji su kontaktirani, oni pojedinci koji postanu žrtve ove prijevare, neće shvatiti pravo značenje iza toga. A kakva god im je snaga i moć dana bit će samo privremeno darivanje.

Kao što smo rekli, posjetitelji trebaju ljudsku pomoć. Također im je potrebno ljudsko vodstvo. Kolektivi nemaju toliko pojedinaca koji funkcioniraju u ovom svijetu, pa im je potrebna hijerarhija ljudskog autoriteta kako bi im služila. Trebaju infrastrukturu koju ste već izgradili. Opet, to je razlog što nisu posjetili ranije. Zbog toga je Intervencija odgođena do ove ere u ljudskom razvoju. Intervencija treba vlade; treba religije; treba svu ovu funkcionalnu strukturu kroz koju može teći njezina organizacija.

Dakle, na početku moraju steći saveze. Moraju steći sljedbenike. Moraju dobiti pomoć od pojedinaca, posebno onih za koje smatraju da su na položajima moći i autoriteta. O tome smo već govorili u prvom skupu naših izvještaja. No ipak to treba ponoviti, jer morate razumjeti da se te stvari događaju i da su se već dogodile.

Postoje oni pojedinci na položajima moći u trgovini i vladi koji su već u vezi s Intervencijom. Njihov će broj rasti, a njihova će snaga i utjecaj rasti ako se Intervencija ne zaustavi i ako se javno obrazovanje ne može uspješno generirati.

Sljedeća skupina pojedinaca koji su bili meta su vođe vaših vjerskih organizacija. Oni među njima koji se smatraju receptivnima i spremnima na suradnju će se ciljati, a ideje i informacije će teći u njihove umove sve dok se ne može organizirati izravan susret. Ono što će se ponuditi svakome od njih je obećanje da će njihova određena religijska organizacija i učenje postati dominantni u novom svjetskom poretku. Čak i pored toga, svakome od njih će se obećati da će se njihovo vjersko učenje, budući da je veće od ostalih, moći proširiti izvan svijeta i imati utjecaja u samoj Većoj Zajednici. Koji bi se pobožni vjerski vođa mogao oduprijeti iskušenju da njihova tradicija raste i proširi se čak i izvan granica ovoga svijeta? Neće se kontaktirati svi vođe. Samo oni za koje se smatra da su receptivni i kooperativni i koji bi mogli postati suosjećajni i funkcionalni unutar same Intervencije.

Intervencije su dio vaše ljudske povijesti. Shvaćamo da su se takve stvari dogodile nebrojeno puta. Dok veće nacije pokušavaju prestići one slabije, one nastoje zavesti vođe tih slabijih skupina i nacija obećanjima moći i autoriteta te darovima tehnologije, pukim sitnicama. Koliko je to bilo učinkovito. No, to nije jedinstveno vašem svijetu. To se događa u cijelom svemiru.

Postoje oni pojedinci na položajima moći u trgovini i vladi koji su već u vezi s Intervencijom.
Vođama vaših vjerskih organizacija obećat će se nadmoć u vašem svijetu. Čak će i njihova uvjerenja biti priznata, ali to je opet samo obmana. Posjetitelji ne mare za vaše religije. Vjeruju da su samo ludost i praznovjerje čovječanstva. Budući da nemaju vlastitu religiju koju biste mogli prepoznati i razumjeti, nastojat će iskoristiti vašu kako bi zadobili vašu odanost. Kolektivi vjeruju da je to potpuno etično, jer vjeruju da će čovječanstvo uništiti svijet bez njihove Intervencije. To je naravno neistina, ali to je njihovo uvjerenje. I osjećaju da su takve metode potrebne kako bi se osigurao cilj koji pokušavaju postići. Kolektivi opravdavaju ovakva ponašanja jer vjeruju u superiornost svoje rase i nužnost svoje misije ovdje u svijetu.

Njihova misao je: „Zašto dopustiti da domoroci unište svijet kada mi možemo upravljati njime umjesto njih i možemo ih naučiti velikoj vrijednosti i dobrobiti naše kolektivne zajednice?“ Zato ne smijete Intervenciju promatrati na praznovjeran način. Posjetitelji nisu anđeli, a nisu ni demoni. Pokreću ih iste potrebe koje pokreću čovječanstvo i koristit će mnoge iste tehnike koje je čovječanstvo pokušalo primijeniti, iako u daleko manjem opsegu, kako bi postigli svoje ciljeve.

Zatim, poticaj će biti usmjeren na dvije različite skupine pojedinaca. Zapravo, to nisu skupine pojedinaca, već zapravo klasifikacije pojedinaca. Prvi su oni koji se smatraju vidovitima i osjetljivima. Poticaj je ovdje potvrditi njihovu osjetljivost i uvesti ih u kolektivni um same Intervencije. Ovdje će se ti pojedinci ohrabriti da podrže Intervenciju, a njihova vlastita uvjerenja u pogledu slabosti i grešnosti čovječanstva će se ohrabriti. A njihova nada da će neka veća sila izvan svijeta doći spasiti čovječanstvo od njegove vlastite propasti uvelike će se ohrabriti. Ovdje će ih se poučiti da su oni dio veće zajednice života koja je demonstrirana samom Intervencijom. Ovdje će se poticati njihovi vjerski pogledi i težnje, ali usmjereni prema Kolektivima.

Ovim pojedincima će se reći da vjeruju u izvanzemaljsku prisutnost koja je u svijetu, da je ovdje da uzdigne čovječanstvo, transformira čovječanstvo i spasi čovječanstvo od njegovih vlastitih pogrešaka. Potaknuti će se da postanu njezini predstavnici, da postanu njezini govornici, da nadahnu druge da daju svoju vjeru i svoje povjerenje izvanzemaljskoj prisutnosti i da postanu dio ovog kretanja u svijesti, ove velike evolucijske promjene koja se događa u njihovoj sredini. No, ti će pojedinci, ne znajući pravu prirodu ili namjere Intervencije, nesvjesno postati njezini govornici i predstavnici. Nakon što su postali dio Programa Pacifikacije posjetitelja, ti ljudi će sada pacificirati druge i dovesti ih Intervenciji.

Dakle, dok posjetitelji traže vezu s pojedincima na položajima moći u vladi i religiji, također žele uspostaviti izaslanike diljem ljudske populacije. Za one osjetljive pojedince koji ne mogu postati receptivni Intervenciji i surađivati s njom, njihove će vještine i sposobnosti biti osujećene i neutralizirane. Ako takve osobe počnu stjecati uvid u stvarnu prirodu Intervencije, mogu postati meta stvarnog mentalnog remećenja. Osim toga, među osjetljivima i vidovnjacima, bit će potraga za onih nekoliko pojedinaca koji danas žive u svijetu koji imaju urođenu i intuitivnu svijest o spremištima. Potraga za tim osobama je u tijeku.

Posjetitelji shvaćaju da je ključ ljudske odanosti potraga za moći, bogatstvom i duhovnim ispunjenjem. Ovdje će ljudi djelovati protiv svojih najboljih interesa ako vjeruju da su njihove aktivnosti određene i podržane od veće sile. O tome smo već govorili u našem prvom nizu predavanja. Opet moramo elaborirati ovu točku. Možda ćete vidjeti one koji tvrde da su vidoviti i osjetljivi kako podržavaju i potiču ljude na povjerenje i vjeru u prisutnost posjetitelja, vjerujući da posjetitelji predstavljaju duhovnu svijest, duhovnu silu, čak i samu evoluciju. Posjetitelji će im reći: “Gledajte, nemamo rata. Živimo u miru i suradnji. Vi niste postigli ove stvari. Stoga vjerujte da smo vam ih sposobni dati i naučiti vas načinima suradnje i naučiti vas kako živjeti u miru, skladu i staloženosti.”

Tko od idealista može odoljeti takvom iskušenju, izgubivši vjeru u ljudski duh? Nakon što su se u određenoj mjeri odrekli ljudskih institucija, sada traže pomoć, nadahnuće i samo spasenje u nebesima. A kada ih posjetitelji otmu ili kontaktiraju, takve ih predispozicije stavljaju u savršenu poziciju da postanu receptivni Intervenciji i da postanu izaslanici Intervencije.

Oni koji neće surađivati dobit će zbunjujuće informacije. Mogu čak biti i mentalno mučeni osim ako ne prizovu moć Neviđenih, Anđeosku Prisutnost, da im pomogne. I moraju steći jaku poziciju otpora Intervenciji sa stvarnim razumijevanjem njezinih motiva. Naše će im riječi dati snagu i ohrabrenje. Ovo je dijelom razlog zašto je naša poruka tako hitno potrebna današnjem svijetu.

Sljedeća skupina koja će se kontaktirati bit će oni koji su revni predstavnici vlastitih vjerskih tradicija. Njihov fundamentalizam je u mnogočemu vrlo blizak filozofiji i mentalitetu Kolektiva. Kolektivi podržavaju samo jedan pogled na stvarnost i samo jedan pogled na zajednicu, i to drže s poštovanjem gotovo do te mjere da je to religijski značaj. Oni ljudi koji su revni, posebno oni koji su puni bijesa i ogorčenosti protiv svijeta i onih za koje vide da im se suprotstavljaju, postat će glavni kandidati za zastupanje suradnje s Kolektivima i uništenje onih koji se protive Kolektivima.

Ovo je vrlo teška i opasna situacija, jer posjetitelji će koristiti ljudsku odanost i svoje ljudske izaslanike da izvrše svoje destruktivne aktivnosti u svijetu. Neće posjetitelji biti ti koji će uništiti one koji neće i ne mogu surađivati. Ljudski partneri posjetitelja, njihovi ljudski predstavnici, bit će ti koji će izvršiti takvo uništenje. Na taj način stvarna priroda i svrha Intervencije ostaje skrivena, a takvi činovi nasilja jednostavno će se pripisati ljudskoj pogrešci i ljudskom nasilju i demonstrirati potrebu za Intervencijom. Jer posjetitelji će opet reći: “Pogledajte ove užasne činove nasilja! Mi nismo nasilni. Ne dolazimo s ratnim oružjem. Mi vas ne uništavamo. To je rezultat ljudskog neznanja i ljudske pokvarenosti. Naučit ćemo vas kako prerasti sve te stvari.” Tako će posjetitelji koristiti čak i nasilje koje Intervencija provodi kako bi poduprli svoju nadmoć i pridonijeli iluziji da se sami ne služe prijevarom, manipulacijom ili silom kako bi stekli svoju prednost.

Jasno je da u vašem svijetu postoje pojedinci koji vrlo revno zastupaju svoja vjerska uvjerenja i težnje. Neviđeni su nam mnogo rekli o tome, a mi smo to naravno vidjeli u mnogim drugim svjetovima. To nije svojstveno samo čovječanstvu. Ipak, to je oblik slijepe strasti, a slijepa strast potaknuta bijesom i neprijateljstvom postaje okupirajuća sila za pojedinca, sila kojom se može jako manipulirati i koja je ranjiva na uzurpaciju od strane same Intervencije.

Takvi revni ljudi okupit će pokret strogog pridržavanja i izvući na vidjelo one koji se protive takvom strogom pridržavanju. Nad nevjernicima će se izvršiti nasilje i bit će odbačeni. Tako će, kroz oči Intervencije, oni koji se protive Intervenciji i oni koji ju ne mogu dragovoljno podržati biti identificirani i razvrstani među mnogim ljudima koji žive u vašem svijetu. A prosijavanje će se dogoditi na razini ljudske interakcije. Na taj će način posjetitelji prepoznati svoje prave i potencijalne protivnike. A nakon što je sada stekla mrežu ljudskih predstavnika koji revno podupiru i promiču svoje vjerske ciljeve, Intervencija će koristiti te pojedince kao medij kroz koji će se vršiti nasilje. Cijelo to vrijeme posjetitelji će ostati naizgled iznad i izvan takve aktivnosti i ponašanja.

Možete stati ovdje i zapitati se: “Pa, kako se takve stvari mogu dogoditi? Ovo izgleda tako ekstremno! Ovo izgleda tako negativno, tako grozno!” Ali za svakoga tko je proučavao ljudsku povijest, vidjet ćete demonstracije svih ovih stvari o kojima govorimo – religijske manipulacije, križanja, nasilja nad neprijateljima, posebno u situacijama u kojima se domorodačko stanovništvo potiče da prihvati i primi svoje nove posjetitelje. Daleko je lakše upravljati onim tko vjeruje u vaš cilj i tko je kooperativan nego onim tko je jednostavno pokoren. Čovječanstvo ima veliku snagu da zbaci okove pokoravanja. I tako će Intervencija nastojati iskoristiti ove poticaje kako bi stekla što je više moguće suradnje i vjere u njihovu prisutnost i u njihovu svrhu. Upotrijebit će pojedince na položajima moći, one koji imaju veliku osjetljivost i psihičke sposobnosti te one koji su revni predstavnici svojih vjerskih tradicija, da potaknu i generiraju takvu suradnju.

Za veliku većinu ljudi u vašem svijetu, Intervencija će biti nepoznata i potpuno skrivena. Ipak, za one koji toga postanu svjesni, bilo zato što su bili oteti, ili zato što su svjedočili dokazima Intervencije u vašem svijetu, te će osobe ili biti potaknute da vjeruju i podrže Intervenciju ili će ih odbaciti i mučiti. Već sada postoje pojedinci u vašem svijetu, razumijemo, koji su odbačeni i koji su mučeni, koji su vidjeli i osjetili i prepoznali stvari koje ne mogu inkorporirati u svoje razumijevanje. Ne pronalazeći suosjećanja među svojim bližnjima, padaju u depresiju i samodisocijaciju.

Ovdje vas posjetitelji pokušavaju ili povezati s njima ili vas isključiti. Samo onaj tko je jak sa Znanjem moći će se oduprijeti poticaju i pronaći izolaciju i slobodu od muka. Zato se mora poticati učenje Puta Znanja.

Tu se morate naučiti suprotstaviti vlastitim tendencijama da želite vidjeti dobar ishod i zauzeti stav pun nade, što vas čini ranjivim na uvjeravanje i manipulaciju. Morate vidjeti jasnim očima, trijeznim očima, bez nade i straha, ali s jasnoćom Znanja u sebi. Ako možete steći ovu svijest, sve što vam govorimo i sve na što vas podsjećamo postat će vam tako očito. Ne morate živjeti u svemiru da biste vidjeli ove stvari. Ne morate putovati Većom Zajednicom da biste razumjeli što se događa u vašem svijetu. Ali trebate pomoć. Potrebna vam je šira perspektiva. Potrebno vam je veće razumijevanje. Trebate ohrabrenje da jasno vidite i da ne prepustite svoj um, svoje srce ili svoj svijet bilo kojoj sili koja vam obećava mir, moć, slobodu ili staloženost. Jer te stvari moraju proizaći iz vaše vlastite prirode i vaših vlastitih aktivnosti. Ne mogu vam se nametnuti ili čak dati. Morate ih sami postići i izgraditi.

U ovom trenutku, na početku, morate se informirati. I morate postati trijezni i mudri. Možda sumnjate u naše riječi, ali takvu sigurnost nećete naći nigdje drugdje, jer mi smo jedini predstavnici vaših saveznika. Ostale izvanzemaljske sile koje su zapravo uključene u vaš svijet, iako se možda pokušavaju predstaviti kao saveznici i spasitelji čovječanstva, ovdje su samo da steknu vašu odanost i preuzmu kontrolu nad vašim svijetom. Nemate prijatelja među njima. Situacija je vrlo jasna, ali vrlo teška, vrlo izazovna. Nije dvosmislena. Iako imate mnogo pitanja o životu u Većoj Zajednici i stvarnosti same Intervencije, mnogo pitanja na koja čak ni mi ne možemo uspješno odgovoriti, još uvijek možete jasno vidjeti što se događa i uložiti potrebne napore da se tome oduprete. Imate individualnu i kolektivnu moć da to učinite.

Iako posjetitelji imaju napredniju tehnologiju, uspjeh cijele njihove misije počiva na njihovoj sposobnosti da uvjere i potaknu ljudsku odanost. Imate moć oduprijeti se ovome. Imate moć prozreti prijevaru. Sada vam nije potrebna tehnologija, već svijest, razbor i unutarnje uvjerenje. Situacija je vrlo jasna, ako ju možete vidjeti, a jednom kada ju vidite, nećete više sumnjati u to što se događa, osvrnut ćete se okolo i s velikom zabrinutošću vidjeti kako drugi bezumno slijede, ili čak potiču upravo ono što će čovječanstvu oduzeti vlastitu slobodu i samoodređenje.

Kao što smo rekli, cijeli ovaj fenomen nije neka mistična ili složena situacija koja je izvan ljudskog razumijevanja. To je priroda koja se provodi suptilno, s velikom vještinom. To je veća sila koja pokušava iskoristiti slabiju. Takva će aktivnost ili uspjeti ili propasti, ovisno o snazi i odlučnosti slabije sile. Kolektivi su spriječeni jednostavno preuzeti vaš svijet. Njihovi konkurenti to neće dopustiti, a vladajuće organizacije koje upravljaju trgovinom u ovoj regiji u kojoj se nalazi vaš svijet, to neće dopustiti. Kolektiv će funkcionirati u skladu s pravilima, ali će izvan tih pravila koristiti sva sredstva koja može kako bi osigurao svoje ciljeve i ispunio svoju misiju.

Veliki je poticaj stavljen na svijet. Ima mnogo načina izražavanja i naglašavanja. No, sve je usmjereno na jedan cilj – dovesti čovječanstvo u položaj povjerenja, odanosti i podređenosti samoj Intervenciji. To potpuno prikriva stvarnu prirodu okupacije koja se pokušava izvršiti u vašem svijetu. Ta će okupacija postati lako prepoznata kada se u potpunosti uspostavi, no tada će biti prekasno da neutralizirate njezine utjecaje bez velike borbe i žrtve.

Stoga vas pozivamo i snažno ohrabrujemo da ovaj fenomen stavite u prvi plan svoje svijesti i pažnje. Imate vremena zaustaviti intervenciju. Može se zaustaviti. Imate moć i kolektivnu snagu to učiniti. Nije tehnologija vaš nedostatak. Već neznanje. Pohlepa. Neprijateljstvo. Naivnost. To su stvari koje će potkopati snagu čovječanstva. To su stvari koje će omogućiti osvajanje svijeta bez rata i bez nasilja velikih razmjera. Ali snaga Znanja u vama je ta koja će učiniti veliku razliku u sprječavanju toga, jednom kada steknete oči da vidite i možete jasno razumjeti situaciju.