ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΗ: Η επιρροή επί της ανθρωπότητας

Είναι κρίσιμο τώρα να μιλήσουμε για τη φύση της παρακίνησης που ασκείται επί της ανθρωπότητας. Επειδή πρόκειται για μια Επέμβαση και όχι για μια επίσκεψη, και επειδή ο γενικός στόχος και σκοπός της είναι η κυριαρχία του κόσμου σας και η υποδούλωση της ανθρώπινης φυλής, οι εφαρμοζόμενοι μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουν, να παρακινήσουν και να δελεάσουν την ανθρωπότητα σ’ έναν συνεργάσιμο, υποβοηθητικό ρόλο των επισκεπτών σας. Επειδή δεν τους επιτρέπεται να εισβάλλουν αυτόν τον κόσμο απευθείας, οι επισκέπτες αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους. Επειδή υφίστανται περισσότερες από μια Κολεκτίβες που ενεργούν στον κόσμο προσπαθώντας να πετύχουν αυτόν τον στόχο, όλες θα χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους. Σε αυτό, οι Κολεκτίβες ενεργούν με τον ίδιο τρόπο κατά μεγάλο βαθμό. Επειδή δεν ριψοκινδυνεύουν σε αχαρτογράφητες ή απόμακρες περιοχές, οι Κολεκτίβες πρέπει να παραμένουν εστιασμένες εκεί όπου έχουν συγκεντρώσει δυνάμεις και όπου η οργάνωσή τους μπορεί να λειτούργει αποτελεσματικά. Σε αυτό, έχουν γίνει πολύ επιδέξιες στη χρήση των δυνάμεων της πειθούς. Η κύρια εστίασή τους, πέρα από τις κανονικές οδούς συναλλαγών και εμπορίου, είναι το ν’ αποκτήσουν πρόσβαση σε αναδυόμενους κόσμους όπως τον δικό σας και σε νέες ορυκτές και βιολογικές ανακαλύψεις στις περιοχές όπου υπερισχύουν. Επειδή στις περισσότερες περιοχές τους αποτρέπεται να έχουν μια στρατιωτική παρουσία πέρα από τις δικές τους δυνάμεις ασφαλείας, πρέπει να εμπλέκονται σε πιο λεπτές και χρονοβόρες δραστηριότητες. Και ωστόσο, αυτοί το θεωρούν κατάλληλο εδώ επειδή θέλουν τη συνεργασία της ανθρωπότητας. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον κόσμο χωρίς τη βοήθειά σας. Δεν μπορούν ν’ αναπνεύσουν την ατμόσφαιρά σας. Δεν μπορούν ν’ αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους σας. Δεν μπορούν να ζήσουν στην επιφάνεια του κόσμου σας αποτελεσματικά, και έτσι για να επωφεληθούν πλήρως των πόρων του κόσμου σας και της στρατηγικής θέσης του κόσμου σας, χρειάζονται την ανθρώπινη συνδρομή.

Όντος, πέραν τούτου, οι Κολεκτίβες που ενεργούν στον κόσμο σας σήμερα θέλουν να προσθέσουν ένα ανθρώπινο συστατικό στη συλλογική κοινότητα και νοοτροπία τους. Δεν είναι απλώς ότι σας θέλουν να είστε μια εργατική δύναμη γι’ αυτούς· σας θέλουν να γίνετε μέρος τους. Αυτό αυξάνει τη συλλογική δύναμή τους και θα ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε αντίσταση στο μέλλον που η ανθρωπότητα θα μπορούσε να οργανώσει για τον εαυτό της. Γι’ αυτό επενδύουν τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια για ν’ αποκτήσουν την ανθρώπινη πίστη, να δεθούν με την ανθρωπότητα μέσω υβριδοποίησης και να εδραιώσουν έναν βαθύ και διάχυτο συνεταιρισμό με την ανθρώπινη οικογένεια.

Θα παρουσιάσουν την υπόσχεση ανώτερης τεχνολογίας και μέχρι και την κυριαρχία του κόσμου σ’ εκείνα τα άτομα στους διαδρόμους εξουσίας στις κυβερνήσεις σας, που θεωρούνται δεκτικά και συνεργάσιμα.

Αυτός ο κόσμος είναι τόσο πολύτιμος που η Επέμβαση δεν θέλει να διακινδυνέψει μια ανθρώπινη επανάσταση στο μέλλον. Τέτοιες επαναστάσεις έχουν ξανασυμβεί. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό εκ προσωπικής πείρας. Είμαστε το προϊόν τέτοιων επαναστάσεων στους δικούς μας κόσμους. Παρόλο που οι περιστάσεις μας ήταν αρκετά διαφορετικές από τις δικές σας, η φύση της Επέμβασης και οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι ήταν πραγματικά αρκετά παρεμφερείς. Γι’ αυτό μπορούμε να μιλήσουμε με αυθεντία επί αυτού του θέματος.

Οι παρακινήσεις που θα εφαρμόζονται θα είναι ποικίλες, ανάλογα με ποιον κάνουν επαφή και για ποιον σκοπό. Για άτομα που θεωρούνται δεκτικά και συνεργάσιμα στους κυβερνητικούς κύκλους, το κίνητρο θα είναι η υπόσχεση περισσότερης δύναμης και τεχνολογίας. Η ανθρωπότητα είναι σε μια πολύ τρωτή θέση εδώ, επειδή η πεποίθησή της στην τεχνολογία και η ελπίδα της ότι η τεχνολογία θα λύσει όλα της τα προβλήματα είναι πάρα, πάρα πολύ ισχυρές. Αυτό βεβαίως υποστηρίζεται από την Επέμβαση επειδή αυτή είναι μια από τις πρωταρχικές οδούς μέσω των οποίων η ανθρωπότητα θα γίνει εξαρτώμενη από την ίδια την Επέμβαση.

Θα παρουσιάσουν την υπόσχεση ανώτερης τεχνολογίας και μέχρι και την κυριαρχία του κόσμου σ’ εκείνα τα άτομα στους διαδρόμους εξουσίας στις κυβερνήσεις σας, που θεωρούνται δεκτικά και συνεργάσιμα. Αυτή η παρουσίαση μπορεί να γίνει είτε διαμέσου του Νοητικού Περιβάλλοντος ως ιδέες που αποστέλλονται στους νόες αυτών των ατόμων, είτε όπως έχει ήδη γίνει, μπορεί να υπάρξει μια συνάντηση αυτοπροσώπως με τους ίδιους τους επισκέπτες.

Και τι θα προσφέρουν στην ανθρωπότητα; Θα προσφέρουν στην ανθρωπότητα ένα μέρος της βασικής τεχνολογίας τους, σίγουρα τίποτα που θεωρούν προηγμένο, μοναδικό, μυστικό ή ιερό – βασική πρόωση στο διάστημα, βασική χρήση της ηλεκτρονικής ενέργειας, μεθοδολογίες παραγωγής. Δεν θα διδάξουν τη δύναμη στο Νοητικό Περιβάλλον, διότι δεν θέλουν την ανθρωπότητα να έχει αυτήν τη δύναμη εκτός κι αν ελέγχεται και κατευθύνεται τελείως από τους ίδιους τους επισκέπτες.

Θα κάνουν επαφή και με άτομα σε θέσεις μεγάλης οικονομικής δύναμης και πλούτου, αν θεωρηθούν συνεργάσιμα και δεκτικά. Και ξανά, ποιος ανάμεσά τους μπορεί ν’ αντισταθεί σε τέτοιον δελεασμό, τέτοια υπόσχεση πλούτου, δύναμης και ελέγχου; Ωστόσο αυτές οι παρακινήσεις είναι απλώς ένα τέχνασμα, ένα μέσο για να εμπλέξουν τους άλλους στις δραστηριότητες της Κολεκτίβας.

Και ποιος στους διαδρόμους της εξουσίας θα μπορούσε ν’ αντισταθεί σε τέτοιον δελεασμό; Πολλοί θα υποκύψουν. Θα δουν σε αυτές τις προσφορές πλούτο, δύναμη, έλεγχο και τεράστιο πλεονέκτημα επί των συνανθρώπων τους και επί των άλλων εθνών με τα οποία βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό. Μόνο εκείνα τα άτομα των οποίων η Γνώση είναι ισχυρή θα είναι ικανά ν’ αναγνωρίσουν την απάτη και ν’ αντισταθούν στον δελεασμό που θα τους παρουσιαστεί με αυτές τις παρακινήσεις.

Θα κάνουν επαφή και με άτομα σε θέσεις μεγάλης οικονομικής δύναμης και πλούτου, αν θεωρηθούν συνεργάσιμα και δεκτικά. Και ξανά, ποιος ανάμεσά τους μπορεί ν’ αντισταθεί σε τέτοιον δελεασμό, τέτοια υπόσχεση πλούτου, δύναμης και ελέγχου; Ωστόσο αυτές οι παρακινήσεις είναι απλώς ένα τέχνασμα, ένα μέσο για να εμπλέξουν τους άλλους στις δραστηριότητες της Κολεκτίβας, ένα μέσο για να εξασφαλίσουν έναν δυνατό δεσμό. Οι άνθρωποι με τους οποίους θα γίνει η επαφή, εκείνα τα άτομα που θα πέσουν θύμα σε αυτό το τέχνασμα, δεν θα καταλάβουν την αληθινή σημασία πίσω του. Και οποιαδήποτε δύναμη και εξουσία τους δώσουν, θα είναι μόνο προσωρινά απονεμημένη.

Όπως επισημαίναμε, οι επισκέπτες χρειάζονται την ανθρώπινη υποβοήθηση. Χρειάζονται και την ανθρώπινη ηγεσία. Οι Κολεκτίβες δεν έχουν τόσα πολλά άτομα που ενεργούν σε αυτόν τον κόσμο, και έτσι χρειάζονται μια ιεραρχία ανθρώπινης εξουσίας να τους υπηρετεί. Χρειάζονται τις υποδομές που έχετε ήδη χτίσει. Αυτός πάλι είναι ο λόγος που δεν σας επισκέφτηκαν σε μια πρωτύτερη εποχή. Γι’ αυτό η Επέμβαση αναβλήθηκε ως αυτόν τον αιώνα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Χρειάζονται τις κυβερνήσεις, χρειάζονται τις θρησκείες, χρειάζονται όλη αυτήν την υποδομή να λειτουργεί για να διοχετεύσουν την οργάνωσή τους.

Άρα, κατ’ αρχάς πρέπει ν’ αποκτήσουν συμμαχίες. Πρέπει ν’ αποκτήσουν ακόλουθους. Πρέπει ν’ αποκτήσουν τη βοήθεια ατόμων, ιδίως εκείνων που θεωρούν να είναι σε θέσεις δύναμης και εξουσίας . Μιλήσαμε ήδη γι’ αυτό στην πρώτη σειρά ομιλιών μας. Ωστόσο, χρειάζεται να επαναληφθεί επειδή πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα λαμβάνουν χώρα και έχουν ήδη λάβει χώρα.

Υπάρχουν άτομα σε θέσεις εξουσίας, εμπορίου και κυβέρνησης που έχουν ήδη σύνδεσμο με την Επέμβαση. Οι αριθμοί τους θ’ αυξηθούν, και η δύναμή και η επιρροή τους θ’ αυξηθούν αν η Επέμβαση δεν παύσει κι αν δεν είναι δυνατόν να παραχθεί επιτυχώς η δημόσια παιδεία.

Η επόμενη ομάδα ατόμων που έχουν βάλλει στόχο είναι οι ηγέτες των θρησκευτικών οργανώσεών σας. Θα βάλλουν στόχο εκείνους ανάμεσά τους που θεωρούνται δεκτικοί και συνεργάσιμοι και θα τους διοχετεύουν ιδέες και πληροφορίες στους νόες τους ως την ώρα όπου θα μπορέσουν να κανονίσουν μια απευθείας συνάντηση. Θα τους προσφέρουν την υπόσχεση ότι η συγκεκριμένη τους θρησκευτική οργάνωση και διδασκαλία θα υπερισχύσει στην Καινούργια Παγκόσμια Τάξη. Και μέχρι και πέραν τούτου, θα τους υποσχεθούν ότι η θρησκευτική διδασκαλία τους, όντας σπουδαιότερη από τις άλλες, θα μπορέσει να επεκταθεί πέρα από τον κόσμο και να έχει επίδραση στην ίδια την Ευρύτερη Κοινότητα. Ποιος ευλαβής θρησκευτικός ηγέτης θα μπορούσε ν’ αντισταθεί τον δελεασμό να δει την παράδοσή του να μεγαλώσει και να επεκταθεί μέχρι και πέρα από τα όρια αυτού του κόσμου; Δεν θα κάνουν επαφή με όλους τους ηγέτες· μόνο μ’ εκείνους που θεωρούνται δεκτικοί και συνεργάσιμοι και που θα μπορούσαν να γίνουν συμπαθούντες και να λειτουργήσουν εντός της ίδιας της Επέμβασης.

Οι επεμβάσεις συνιστούν μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Καταλαβαίνουμε ότι τέτοια πράγματα έχουν συμβεί αμέτρητες φορές. Όταν μεγαλύτερα έθνη προσπαθούν να ξεπεράσουν τα ασθενέστερα, προσπαθούν να δελεάσουν τους ηγέτες εκείνων των ασθενέστερων ομάδων και εθνών με υποσχέσεις δύναμης και εξουσίας και δορών τεχνολογίας, απλά μπιχλιμπίδια. Αυτό είναι τόσο αποτελεσματικό. Ωστόσο δεν είναι κάτι μοναδικό του κόσμου σας. Συμβαίνει παντού στον σύμπαν.

Υπάρχουν άτομα σε θέσεις εξουσίας, εμπορίου και κυβέρνησης που έχουν ήδη σύνδεσμο με την Επέμβαση.

Θα δώσουν στους ηγέτες των θρησκευτικών οργανώσεών σας την υπόσχεση υπεροχής στον κόσμο σας. Μέχρι και οι πεποιθήσεις τους θ’ αναγνωριστούν, όμως δεν πρόκειται πάρα για εξαπάτηση πάλι. Οι επισκέπτες δεν νοιάζονται για τις θρησκείες σας. Πιστεύουν ότι πρόκειται απλώς για την τρέλα και τις δεισιδαιμονίες τις ανθρωπότητας. Καθώς δεν έχουν δικιά τους θρησκεία που θα μπορούσατε ν’ αναγνωρίσετε και να κατανοήσετε, θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τις δικές σας για ν’ αποκτήσουν την πίστη σας προς αυτούς. Οι Κολεκτίβες πιστεύουν ότι αυτό είναι τελείως ηθικό, διότι πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα θα καταστρέψει τον κόσμο χωρίς την Επέμβασή τους. Αυτό είναι βέβαια αναληθές, όμως αυτό πιστεύουν. Και νιώθουν ότι τέτοιες μέθοδοι χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την έκβαση που προσπαθούν να πετύχουν. Οι Κολεκτίβες μπορούν να δικαιολογήσουν αυτές τις συμπεριφορές επειδή πιστεύουν στην ανωτερότητα της φυλής τους και στην αναγκαιότητα της αποστολής τους εδώ στον κόσμο.

Ο συλλογισμός τους είναι: «Γιατί ν’ αφήσουμε τους ιθαγενείς να ρημάξουν τον κόσμο όταν μπορούμε εμείς να τον διαχειριζόμαστε γι’ αυτούς και μπορούμε να τους διδάξουμε τη μεγάλη αξία και το μεγάλο όφελος της συλλογικής κοινότητάς μας;» Γι’ αυτό δεν πρέπει να κοιτάτε την Επέμβαση με δεισιδαιμονικό τρόπο. Οι επισκέπτες δεν είναι άγγελοι, και δεν είναι δαίμονες. Είναι άτομα που οδηγούνται από τις ίδιες ανάγκες που οδηγούν την ανθρωπότητα, και θα μεταχειριστούν τις ίδιες τεχνικές που η ανθρωπότητα έχει προσπαθήσει να μεταχειριστεί, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα, για να πετύχουν τους στόχους τους.

Ύστερα, οι παρακινήσεις θα εστιαστούν σε δυο ξεχωριστές ομάδες ατόμων. Στην αλήθεια, δεν πρόκειται για ομάδες ατόμων αλλά για μια κατάταξη ατόμων. Οι πρώτοι είναι εκείνοι που θεωρούνται να έχουν μεταφυσικά χαρίσματα και ευαισθησίες. Η παρακίνηση εδώ αποτελείται από την αναγνώριση της ευαισθησίας τους και της παρακίνησης να εισέλθουν στον συλλογικό νου της ίδιας της Επέμβασης. Εδώ θα ενθαρρυνθούν να υποστηρίξουν την Επέμβαση και θα ενθαρρυνθούν οι ίδιες τους οι πεποιθήσεις όσον αφορά την ευπάθεια και την αμαρτωλότητα της ανθρωπότητας. Και θα ενθαρρυνθεί η ελπίδα τους ότι κάποια μεγαλύτερη εξουσία από πέρα από τον κόσμο θα έρθει να σώσει την ανθρωπότητα από τον ίδιο της τον αφανισμό. Εδώ θα τους μάθουν ότι είναι μέρος ενός ευρύτερου συνδέσμου της ζωής, το οποίο εκδηλώνεται από την ίδια την Επέμβαση. Εδώ θα ενθαρρυνθούν οι θρησκευτικές απόψεις και βλέψεις τους, όμως θα κατευθύνονται προς τις Κολεκτίβες.

Θα τους λένε να εμπιστευτούν την παρουσία που είναι στον κόσμο, ότι είναι εδώ για ν’ ανυψώσει την ανθρωπότητα, να μετατρέψει την ανθρωπότητα και να σώσει την ανθρωπότητα από τα ίδια της τα λάθη. Αυτά τα άτομα θα ενθαρρυνθούν να γίνουν αντιπρόσωποι, να γίνουν ρήτορες, να εμπνεύσουν άλλους ν’ αρχίσουν να παραδίδουν την πίστη και την εμπιστοσύνη τους στην εξωγήινη παρουσία στον κόσμο σήμερα και να γίνουν μέρος αυτού του μεγάλου κινήματος στη συνείδηση, αυτήν τη μεγάλη εξελικτική αλλαγή που υφίσταται γύρω τους. Ωστόσο αυτά τα άτομα, χωρίς να ξέρουν την πραγματική φύση της Επέμβασης ή τις πραγματικές προθέσεις των οικοδεσποτών τους, θα έχουν ακούσια γίνει ρήτορές τους και αντιπρόσωποί τους. Έχοντας γίνει μέρος του Προγράμματος Εφησυχασμού, θα εφησυχάζουν πλέον τους άλλους και θα τους φέρνουν στην Επέμβαση.

Έτσι ενώ οι επισκέπτες προσπαθούν να συνδεθούν με άτομα σε θέσεις εξουσίας στις κυβερνήσεις και τις θρησκείες, προσπαθούν επίσης να εδραιώσουν απεσταλμένους παντού εντός του ανθρώπινου πληθυσμού. Εκείνους που έχουν μεταφυσικές ευαισθησίες αλλά που δεν γίνονται δεκτικοί και συνεργάσιμοι προς την Επέμβαση, θα τους εμποδίζουν και θα τους αντισταθμίζουν τις επιδεξιότητες και τις ικανότητές τους. Αν τέτοια άτομα όντος αρχίσουν ν’ αναπτύσσουν ενόραση στην πραγματική φύση της Επέμβασης, τότε αυτά τα άτομα πιθανώς να γίνουν ο στόχος πραγματικής νοητικής εξάρθρωσης. Προστίθεται ότι ανάμεσα στα άτομα με μεταφυσικά χαρίσματα και ευαισθησίες θ’ αναζητούνται εκείνα τα άτομα, εκείνα τα λίγα άτομα που ζουν στον κόσμο σήμερα τα οποία έχουν μια εγγενή και διαισθητική γνώση των αποθηκών. Η αναζήτηση τούτων διεξάγεται τώρα.

Οι επισκέπτες καταλαβαίνουν ότι το κλειδί στον ανθρώπινο συνασπισμό είναι η επιζήτηση εξουσίας, πλούτου και πνευματικής πραγματοποίησης. Εδώ οι άνθρωποι θα λειτουργήσουν εναντίον των δικών τους συμφερόντων αν νομίζουν ότι οι δραστηριότητές τους ορίζονται και στηρίζονται από μια μεγαλύτερη εξουσία. Μιλήσαμε ήδη περί αυτού στην πρώτη σειρά ομιλιών μας. Ωστόσο πρέπει ξανά να επεξηγήσουμε αυτό το σημείο και να σας δώσουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες τώρα. Ίσως θα δείτε εκείνους που ισχυρίζονται ότι έχουν μεταφυσικά χαρίσματα και ευαισθησίες, να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να εμπιστευτούν και να πιστέψουν στην παρουσία των επισκεπτών, πιστεύοντας ότι αντιπροσωπεύουν μια πνευματική συνείδηση, μια πνευματική δύναμη, μέχρι και την ίδια την εξέλιξη. Οι επισκέπτες θα τους λένε: «Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε πολέμους. Ζούμε ειρηνικά και συνεργαζόμαστε. Εσείς δεν τα έχετε κατορθώσει αυτά τα πράγματα. Άρα, εμπιστευτείτε μας ότι μπορούμε να σας τα δώσουμε και να σας διδάξουμε τους τρόπους συνεργασίας και να σας διδάξουμε πώς να ζείτε ειρηνικά, αρμονικά και γαλήνια».

Ποιος ανάμεσα στους ιδεαλιστές μπορεί ν’ αντισταθεί σ’ έναν τέτοιο πειρασμό, έχοντας χάσει την πίστη στο ανθρώπινο πνεύμα; Έχοντας απαρνηθεί τους ανθρώπινους θεσμούς ως ένα ορισμένο σημείο, αναζητούν τώρα στα ουράνια τη βοήθεια, την έμπνευση και την ίδια τη σωτηρία. Και όταν τους απαγάγουν οι επισκέπτες ή κάνουν επαφή μαζί τους οι επισκέπτες, τέτοιες προδιαθέσεις τους βάζουν σε τέλεια θέση για να γίνουν δεκτικοί προς την Επέμβαση και να γίνουν απεσταλμένοι για την Επέμβαση.

Για εκείνους που δεν θα συνεργαστούν, αυτοί θα λάβουν συγκεχυμένες πληροφορίες. Μέχρι μπορεί να τους βασανίσουν νοητικά εκτός κι αν επικαλεσθούν τη δύναμη των Αθέατων, της Αγγελικής Παρουσίας, για να τους βοηθήσει. Και θα πρέπει να φτάσουν σε μια γερή θέση αντίστασης προς την Επέμβαση με πραγματική κατανόηση της Επέμβασης. Τα λόγια μας θα τους δώσουν σθένος και ενθάρρυνση. Εν μέρει, γι’ αυτό το μήνυμά μας είναι τόσο επείγων και αναγκαίο στον κόσμο σήμερα.

Η επόμενη ομάδα με την οποίαν θα κάνουν επαφή, είναι εκείνοι που είναι φλογεροί αντιπρόσωποι των δικών τους θρησκευτικών παραδόσεων. Ο φονταμενταλισμός τους βρίσκεται από πολλές όψεις πολύ κοντά στη φιλοσοφία και τη νοοτροπία των Κολεκτίβων. Οι Κολεκτίβες υποστηρίζουν μόνο μια άποψη της αλήθειας και μόνο μια άποψη της κοινότητας, και αυτήν την τηρούν με ευλάβεια, περίπου μέχρι το σημείο που αποτελεί θρησκευτική έμφαση. Εκείνα τα άτομα που είναι φλογερά, ιδίως εκείνα που είναι γεμάτα θυμό και μνησικακία εναντίον του κόσμου και εναντίον εκείνων που στα μάτια τους τους αντιτίθενται στον κόσμο, θ’ αποτελέσουν πρωτίστους υποψήφιους για ν’ ασπαστούν μια συνεργασία με τις Κολεκτίβες και την καταστροφή εκείνων που τάσσονται εναντίον των Κολεκτίβων.

Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, διότι οι επισκέπτες θα χρησιμοποιήσουν τον ανθρώπινο συνασπισμό και τους ανθρώπινους απεσταλμένους για να καταστρέψουν εκείνους που δεν θέλουν και δεν μπορούν να συνεργαστούν. Θα είναι τα ανθρώπινα πανομοιότυπα των επισκεπτών, οι ανθρώπινοι αντιπρόσωποί τους που θα διαπράξουν τέτοια καταστροφή. Με αυτόν τον τρόπο, η πραγματική φύση και ο πραγματικός σκοπός της Επέμβασης παραμένουν κρυφοί και τέτοιες πράξεις βίας θ’ αποδοθούν απλώς στο ανθρώπινο λάθος και την ανθρώπινη βία, και θα επιδεικνύουν την ανάγκη για την Επέμβαση. Διότι οι επισκέπτες θα πουν πάλι: «Κοιτάξτε αυτές τις φοβερές πράξεις βίας! Εμείς δεν είμαστε βίαιοι. Δεν ερχόμαστε με όπλα πολέμου. Δεν σας καταστρέφουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης άγνοιας και της ανθρώπινης φαυλότητας. Θα σας μάθουμε να μεγαλώσετε πέραν όλων αυτών των πραγμάτων». Έτσι μέχρι και η βία που διαπράττει η Επέμβαση θα χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες για να υποστηρίξουν την ανωτερότητά τους και να συνεισφέρουν στην ψευδαίσθηση ότι αυτοί οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούν τεχνάσματα, χειραγώγηση ή δύναμη για ν’ αποκτήσουν τα πλεονεκτήματά τους.

Προφανώς υπάρχουν άτομα στον κόσμο που είναι πολύ φλογερά στην αντιπροσωπεία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και βλέψεών τους. Οι Αθέατοι μας είπαν πολλά γι’ αυτό, και εμείς βέβαια το έχουμε δει αυτό σε πολλούς άλλους κόσμους. Δεν είναι κάτι μοναδικό της ανθρωπότητας. Ωστόσο είναι μια μορφή τυφλού πάθους, και το τυφλό πάθος που θρέφεται από τον θυμό και την έχθρα γίνεται μια καταναλωτική δύναμη για το άτομο, μια δύναμη που μπορεί να χειραγωγηθεί πολύ και είναι ευάλωτη προς τον σφετερισμό από την ίδια την Επέμβαση. Τέτοια φλογερά άτομα θα συνεγείρουν ένα κίνημα αυστηρής προσκόλλησης και θα φέρουν στη φόρα εκείνους που αντιτίθενται σε τέτοια αυστηρή προσκόλληση. Θα χρησιμοποιηθεί βία πάνω τους, και θα τα παραμερίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω των ματιών της Επέμβασης, εκείνοι που αντιτίθενται στην Επέμβαση και εκείνοι που δεν μπορούν να την υποστηρίξουν πρόθυμα θα εξακριβωθούν και θα ξεχωριστούν ανάμεσα στα πολλά άτομα που κατοικούν στον κόσμο σας. Και το κοσκίνισμα θα γίνει στο επίπεδο της ανθρώπινης συναναστροφής. Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες θ’ αναγνωρίσουν τους αληθινούς αντίπαλούς τους και τους πιθανούς αντιπάλους τους. Και έχοντας αποκτήσει ένα δίκτυο ανθρώπινων αντιπροσώπων που είναι φλογεροί στην υποστήριξη και την προώθηση των θρησκευτικών αγώνων τους, η Επέμβαση θα χρησιμοποιήσει αυτά τα άτομα ως φορέα μέσα από τον οποίον θ’ απλωθεί η βία. Όλον αυτόν τον καιρό, οι επισκέπτες θα παραμένουν δήθεν πάνω και πέρα από τέτοιες ενέργειες και συμπεριφορά.

Μπορείς να σταματήσεις σε αυτό το σημείο και ν’ απορήσεις: «Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα; Αυτό φαίνεται τόσο ακραίο! Αυτό φαίνεται τόσο αρνητικό, τόσο φρικτό!» Όμως οποιοσδήποτε έχει μελετήσει την ανθρώπινη ιστορία, θα δει εκδηλώσεις όλων αυτών των πραγμάτων περί των οποίων μιλάμε – θρησκευτική χειραγώγηση, διασταύρωση φυλών, βία επί των αντιπάλων, ιδίως σε καταστάσεις όπου οι ιθαγενείς πληθυσμοί ενθαρρύνονται ν’ αποδεχτούν και να υποδεχτούν τους καινούργιους επισκέπτες τους. Είναι πολύ πιο εύκολο να κυβερνάς κάποιον που πιστεύει στον αγώνα σου και είναι συνεργάσιμος παρά κάποιον που απλώς υποτάσσεται. Η ανθρωπότητα έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί ν’ απαλλαχτεί από τα δεσμά της καθυπόταξης. Και έτσι λοιπόν, η Επέμβαση θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτές τις παρακινήσεις για ν’ αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερη συνεργασία και περισσότερη πεποίθηση στην παρουσία της και τον αγώνα της. Θα χρησιμοποιήσουν άτομα σε θέσεις εξουσίας, εκείνα που έχουν μεγάλες μεταφυσικές ευαισθησίες και ικανότητες και εκείνα που είναι φλογεροί αντιπρόσωποι των θρησκευτικών παραδόσεών τους, για ν’ αναθρέψουν και να παράγουν τέτοια συνεργασία.

Για την πλειοψηφία των ανθρώπων στον κόσμο σας, η Επέμβαση θα είναι άγνωστη και τελείως κρυμμένη. Ωστόσο για εκείνους που θα την αντιληφθούν, είτε επειδή τους έχουν απαγάγει, είτε επειδή έχουν δει αποδείξεις της Επέμβασης στον κόσμο σας, αυτά τα άτομα είτε θα ενθαρρυνθούν να πιστέψουν και να υποστηρίξουν την Επέμβαση είτε θα τους παραμερίζει και θα τους βασανίζει. Ήδη, υπάρχουν άτομα στον κόσμο σας, απ’ ο,τι καταλαβαίνουμε, που έχουν παραμεριστεί και που βασανίζονται, που έχουν δει και αισθανθεί και αναγνωρίσει πράγματα που δεν μπορούν να ενσωματώσουν στην κατανόησή τους. Χωρίς να βρίσκουν συμπόνια ανάμεσα στους συνανθρώπους τους, εκφυλίζονται ως την κατάθλιψη και την απόσπαση από τον εαυτό τους.

Εδώ οι επισκέπτες προσπαθούν είτε να δημιουργήσουν δεσμό μαζί σου είτε αποπειρώνται να σε σβήσουν. Μόνο κάποιος που είναι ισχυρός με Γνώση θα είναι ικανός ν’ αντισταθεί την παρακίνηση και να βρει μόνωση και ελευθερία από το βασανιστήριο. Γι’ αυτό πρέπει να ενθαρρυνθεί η μάθηση του Δρόμου της Γνώσης.

Εδώ πρέπει να μάθετε εξουδετερώνετε τις ίδιες σας τις τάσεις να θέλετε να δείτε μια καλή έκβαση και να παίρνετε μια θέση ελπίδας, το οποίο σας καθιστά τρωτούς για την πειθώ και τη χειραγώγηση. Πρέπει να κοιτάξετε με καθαρά μάτια, με νηφάλια μάτια, χωρίς ελπίδα και φόβο, αλλά με τη διαύγεια της Γνώσης μέσα σας. Αν μπορέσετε ν’ αποκτήσετε αυτήν τη συνείδηση, όλα όσα σας λέμε και όλα όσα σας υπενθυμίζουμε θα γίνουν τόσο φανερά για σας. Δεν χρειάζεστε να ζείτε στο διάστημα για να τα δείτε αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεστε να έχετε ταξιδέψει γύρω στην Ευρύτερη Κοινότητα για να καταλάβετε το τι υφίσταται τώρα στον κόσμο σας. Όμως όντος χρειάζεστε βοήθεια. Χρειάζεστε προοπτική. Χρειάζεστε μια κατανόηση. Και χρειάζεστε την ενθάρρυνση να δείτε καθαρά και να μην παραδώσετε τον νου σας, την καρδιά σας ή τον κόσμο σας σε οποιαδήποτε δύναμη σας υπόσχεται ειρήνη, δύναμη, ελευθερία ή γαλήνη. Διότι αυτά τα πράγματα πρέπει να προέλθουν από την ίδια σας τη φύση και τις ίδιες σας τις δραστηριότητες. Δεν γίνεται να σας τα επιβάλουν ούτε καν να σας τα δώσουν. Πρέπει να τα κατορθώσετε και να τα χτίσετε εσείς οι ίδιοι.

Σε αυτό το σημείο, κατ’ αρχάς πρέπει να πληροφορηθείτε. Και πρέπει να γίνετε νηφάλιοι και σοφοί. Μπορεί ν’ αμφισβητείτε τα λόγια μας, ωστόσο δεν θα βρείτε τέτοια επιβεβαίωση πουθενά αλλού, διότι είμαστε οι μόνοι αντιπρόσωποι των Συμμάχων σας. Οι άλλες εξωγήινες δυνάμεις που είναι πραγματικά μπλεγμένες στον κόσμο σας, ενώ μπορεί να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν των εαυτό τους ως τους συμμάχους και τους σωτήρες της ανθρωπότητας, είναι εδώ μόνο για ν’ αποκτήσουν την πίστη σας και ν’ αναλάβουν τον έλεγχο του κόσμου σας. Δεν έχετε φίλους ανάμεσά τους. Η κατάσταση είναι πολύ σαφής και πολύ δύσκολη, μια μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι διφορούμενη. Παρόλο που έχετε πολλές ερωτήσεις για τη ζωή στην Ευρύτερη Κοινότητα και την πραγματικότητα της ίδιας της Επέμβασης, πολλές ερωτήσεις που μέχρι κι εμείς δεν μπορούμε ν’ απαντήσουμε επιτυχώς, μπορείτε ακόμα να δείτε καθαρά τι συμβαίνει και να οργανώσετε την απαραίτητη προσπάθεια για να το αντισταθείτε. Έχετε την ατομική και τη συλλογική δύναμη για να το κάνετε αυτό.

Παρόλο που οι επισκέπτες έχουν ανώτερη τεχνολογία, η επιτυχία όλης της αποστολής τους βασίζεται στην ικανότητά τους να μεταπείσουν και να ενθαρρύνουν την ανθρώπινη πίστη. Έχετε τη δύναμη να το αντισταθείτε αυτό. Έχετε τη δύναμη να διαβλέψετε το τέχνασμα. Δεν χρειάζεστε τεχνολογία τώρα αλλά συνείδηση, διάκριση και εσωτερική πεποίθηση. Οι κατάσταση είναι πολύ σαφής, αν μπορέσετε να την δείτε, και αφού την δείτε, δεν θα έχετε αμφιβολίες για το τι συμβαίνει, και θα κοιτάτε γύρω σας και θα βλέπετε με πολύ ανησυχία πώς οι άλλοι συμπορεύονται αδαώς, ή μέχρι και ενθαρρύνουν ακριβώς αυτό που θα πάρει από την ανθρωπότητα την ελευθερία της και την αυτοδιάθεσή της.

Όπως αναφέραμε, όλο αυτό το φαινόμενο δεν είναι κάποιο είδος μυστική ή πολύπλοκη κατάσταση που βρίσκεται πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση. Είναι η φύση που εκδηλώνεται με λεπτότητα, και πολύ επιδεξιότητα. Είναι μια ισχυρότερη δύναμη που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια ασθενέστερη. Μια τέτοια δραστηριότητα είτε θα πετύχει είτε θ’ αποτύχει, αναλόγως με τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της ασθενέστερης δύναμης. Οι Κολεκτίβες αποτρέπονται να καταλαμβάνουν απλώς τον κόσμο σας. Οι ανταγωνιστές τους δεν θα το επιτρέψουν, και οι κυβερνώσες οργανώσεις που διοικούν το εμπόριο και τις συναλλαγές σε αυτήν την περιοχή όπου βρίσκεται ο κόσμος σας, δεν θα το επιτρέψουν. Μια Κολεκτίβα θα λειτουργήσει ανάλογα με τους κανόνες, όμως πέρα από αυτούς τους κανόνες θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο μπορεί για να εξασφαλίσει τους στόχους της και να εκπληρώσει την αποστολή της.

Πολλά κίνητρα δίνονται τώρα στο κόσμο. Έχουν πολλές οδούς έκφρασης και έμφασης. Ωστόσο όλα αποβλέπουν έναν στόχο – να φέρουν την ανθρωπότητα σε μια θέση εμπιστοσύνης, πίστης και υποταγής προς την ίδια την Επέμβαση. Αυτό κρύβει τελείως την πραγματική φύση της κατάληψης που αποπειρώνται στον κόσμο σας. Αυτή η κατάληψη θα γίνει εύκολα αναγνωρίσιμη αφού έχει πλήρως εδραιωθεί, ωστόσο θα είναι πάρα πολύ αργά τότε για ν’ αντισταθμίσετε τις επιρροές της χωρίς πολλή αγώνα και θυσία.

Επομένως, σας παροτρύνουμε και σας ενθαρρύνουμε έντονα να βάλλετε αυτό το φαινόμενο στο μέτωπο της συνείδησης και της προσοχής σας. Έχετε τον χρόνο να σταματήσετε την Επέμβαση. Μπορείτε να την σταματήσετε. Έχετε τη δύναμη και το συλλογικό σθένος για να το κάνετε αυτό. Δεν είναι η τεχνολογία που αποτελεί το μειονέκτημά σας. Είναι η άγνοια. Είναι η απληστία. Είναι η εχθρότητα. Είναι η αφέλεια. Αυτά είναι τα πράγματα που θα υποσκάπτουν τη δύναμη της ανθρωπότητας. Αυτά είναι τα πράγματα που θα καταστήσουν δυνατή την κατάληψη του κόσμου χωρίς πόλεμο και χωρίς τη χρήση βίας σε μεγάλη κλίμακα. Όμως είναι η δύναμη της Γνώσης μέσα σας που θα κάνει όλη τη διαφορά στην αποτροπή της, αφού αποκτήσετε τα μάτια για να δείτε και μπορέσετε να κατανοήσετε την κατάσταση σαφώς.