ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΗ: Τα εργαλεία της Επέμβασης

Πρέπει να μιλήσουμε για την Επέμβαση που λαμβάνει χώρα στον κόσμο σας υπό το φως των τριών απαιτουμένων για την ελευθερία. Πρώτα, πρέπει να δείτε ότι η επέμβαση είναι μέρος της φύσης. Είναι αναπόφευκτο να γίνει. Προορίζεται να γίνει. Οποιοσδήποτε έχει δύναμη στο σύμπαν πρέπει ν’ αντιμετωπίσει το ρίσκο επέμβασης, ανταγωνισμού και παρείσφρησης. Οποιοσδήποτε έχει αποκτήσει πλεονεκτήματα με οποιονδήποτε τρόπο – τεχνολογικά πλεονεκτήματα ή σπάνιους και πολύτιμους πόρους – θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα επέμβασης και ανταγωνισμού στο σύμπαν. Πρόκειται για ένα συμπαντικό πρόβλημα, και γι’ αυτό οι σοφοί παραμένουν κρυμμένοι. Γι’ αυτό πρέπει να μάθει η ανθρωπότητα να είναι εξαιρετικά διακριτική. Ζείτε σ’ έναν κόσμο με τρομερή φυσική ποικιλία και βιολογικούς πόρους. Εκείνοι που επεμβαίνουν στον κόσμο σας σήμερα δεν ενδιαφέρονται για τους πόρους που εσείς θεωρείτε τους πιο πολύτιμους. Ενδιαφέρονται για τους βιολογικούς πόρους, ειδικά εκείνους τους πόρους που αντιπροσωπεύουν τα δομικά στοιχεία της ζωής – γενετικούς παράγοντες, χλωροφύλλη, αίμα και πλάσμα. Αυτά είναι τα πράγματα που είναι πολύτιμα και χρειάζονται πολύ σ’ ένα σύμπαν γεμάτο άγονους κόσμους. Μερικά από αυτά αποτελούν παράνομο εμπόριο, εμπόριο που δεν επιτρέπεται για ηθικούς λόγους, όμως εμπόριο που υφίσταται παρόλο.

Αναζητούν και σπάνια μέταλλα εδώ – μέταλλα που γνωρίζετε και μέταλλα που δεν γνωρίζετε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εξορυχτούν με ανθρώπινη βοήθεια. Οτιδήποτε μια ξένη φυλή προσπαθήσει να κάνει σε αυτόν τον κόσμο, χρειάζεται να έχει σημαντική ανθρώπινη βοήθεια. Αυτό είναι λόγο του βιολογικού εμποδίου που αυτός ο κόσμος παρουσιάζει στο σύμπαν και σ’ εκείνες τις φυλές που έχουν εξελιχτεί σε αποστειρωμένα περιβάλλοντα, που δεν είναι προσαρμοσμένες για να βρίσκονται σε βιολογικά, γήινα περιβάλλοντα σαν αυτό. Επειδή κόσμοι σαν τον δικό σας είναι πολύ σπάνιοι, υπάρχουν πολύ λίγες φυλές στο σύμπαν που έχουν αυτήν την προσαρμογή. Γι’ αυτό οι ιθαγενείς φυλές πρέπει να καλλιεργηθούν και να ευθυγραμμιστούν γενετικά με τις επεμβαίνουσες φυλές. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, όμως εκείνοι που ασχολούνται με τέτοιες δραστηριότητες πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα αξίζουν τον κόπο.

Υφίστανται δυο είδη Επέμβασης. Υπάρχουν εξερευνητές πόρων, οι οποίοι περίπου πάντα αντιπροσωπεύουν μια φυλή, που ενεργούν με πολύ ελευθερία και ατιμωρησία, οι οποίοι είναι πελάτες μεγαλύτερων δυνάμεων. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι πελάτες ανεξάρτητων δικτύων εμπορίου που ασχολούνται με παράνομο εμπόριο. Οι εξερευνητές πόρων που ήταν στον κόσμο σας και που είναι στον κόσμο σας σήμερα αντιπροσωπεύουν μέλη αυτής της ομάδας.

Μετά, υπάρχουν οι Κολεκτίβες, που είναι πολυφυλετικές, ιεραρχικές και πολύ καλά οργανωμένες. Οι εργατικές τάξεις τους εκτρέφονται για συγκεκριμένους σκοπούς, και αυτές ασχολούνται με τη συλλογική εκτροφή, μια πρακτική με την οποίαν δεν ασχολούνται όλες οι προηγμένες φυλές. Οι Κολεκτίβες επιδιώκουν μια πιο μόνιμη διαμονή σε αυτόν τον κόσμο. Τον επιδιώκουν ως έναν κόσμο που αυτοί ή οι πελάτες τους θα μπορούσαν να κατέχουν και να κυβερνούν από μακριά, με ανθρώπινη βοήθεια. Γι’ αυτό έχουν μελετήσει τόσο πολύ προσεκτικά την ανθρώπινη ψυχολογία, την ανθρώπινη φυσιολογία και την αναπαραγωγική σας διαδικασία, όσο και τους βιολογικούς κινδύνους που υπάρχουν στη Γη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πήραν δείγματα φυτών και έχουν παρακολουθήσει τον κόσμο για τόσο πολύ καιρό.

Ίσως να σας εκπλήξει όταν συνειδητοποιήσετε ότι μια προηγμένη φυλή θα είχε δυσκολία να προσαρμοστεί στον κόσμο σας, πιστεύοντας ότι η επιστήμη και η ιατρική τεχνολογία τους θα είχαν ξεπεράσει τις δυσκολίες που ενέχονται εδώ. Όμως, αλλοίμονο, είναι τόσο μεγάλες αυτές οι δυσκολίες που καμία φυλή που εξελίχτηκε σε αποστειρωμένα περιβάλλοντα ή περίπου αποστειρωμένα περιβάλλοντα, θα μπορούσε εύκολα ν’ αντισταθεί στους βιολογικούς παράγοντες που υπάρχουν εδώ. Μέχρι και οι αρρώστιες των ζώων σας θα μπορούσαν να τους προσβάλλουν. Το ρίσκο είναι τόσο μεγάλο που στην ιστορία λίγες φυλές έχουν προσπαθήσει ν’ αποικίσουν αυτόν τον κόσμο.

Όμως τώρα οι Κολεκτίβες βλέπουν ένα πλεονέκτημα, διότι η ανθρωπότητα έχει χτίσει δίκτυα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν – παγκόσμιες επικοινωνίες, παγκόσμια εξόρυξη πόρων και ένα επίπεδο τεχνολογίας επαρκές για να μπορεί να διασυνδεθεί, σ’ ένα βασικό επίπεδο, με όσα χρησιμοποιούν και σε όσα στηρίζονται αυτοί.

Η ανθρωπότητα αναπτύσσει επίσης μεγαλύτερες πηγές καταστρεπτικής δύναμης, κι αν αυτή η δύναμη καλλιεργηθεί τελείως, τότε θα είναι πιο δύσκολο να γίνει απόπειρα επέμβασης αυτού του είδους.

Τελευταίως, υφίσταται η χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντός σας, η όποια απειλεί ακριβώς πολλούς από τους πόρους που η Επέμβαση αναζητά. Γι’ αυτό η Επέμβαση πέρασε στην ενεργοποιημένη φάση στον τελευταίο ημι-αιώνα, μια επιταχυνόμενη φάση που ενέχει τέσσερις θεμελιώδεις δραστηριότητες: η απόπειρα να πείσουν ορισμένα άτομα σε θέσεις εξουσίας στην κυβέρνηση, το εμπόριο και τη θρησκεία· να εγκαταστήσουν μια υλική παρουσία και οικειότητα μέσα στον ίδιο τον κόσμο· να επηρεάσουν θρησκευτικές αντιλήψεις και τάσεις, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την προώθηση ανθρώπινων διαμαχών· και το πρόγραμμα υβριδοποίησης για ν’ εγκαταστήσουν προσαρμοσμένα όντα σε ανθρώπινη μορφή που είναι πιστά στην Επέμβαση και που μπορούν ν’ αναλαμβάνουν μεγαλύτερες κυβερνητικές δυνάμεις εδώ στον κόσμο. Αυτά τα τέσσερα αλληλένδετα προγράμματα αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες των Κολεκτίβων.

Οι εξερευνητές πόρων ενεργούν μ’ έναν πιο απλό τρόπο, παίρνοντας πράγματα που χρειάζονται από τον κόσμο, ανάλογα με όσο καταφέρνουν να τα βρουν. Όμως οι Κολεκτίβες έχουν ένα πιο πολύπλοκο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για να εγκαταστήσουν εξουσία και επιρροή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αναγνωρίζουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της ανθρωπινής οικογένειας και την τάση σας για διαμάχες. Αναγνωρίζουν ότι για ν’ αποκτήσουν την ανθρώπινη πίστη, το οποίο είναι ο στόχος τους, πρέπει να παρουσιάσουν τον εαυτό τους ως ικανοί να βοηθήσουν και μέχρι και να σώσουν την ανθρωπότητα από τα δικά της τα προβλήματα και από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα. Επομένως, η Επέμβαση θα παρουσιάσει τον εαυτό της σε μια πιο διαφωτισμένη μορφή – σαν πνευματικοί πράκτορες, σαν εκείνοι που έχουν ξεπεράσει τον πόλεμο και τη διαμάχη, που ζουν ειρηνικά και έχουν αναπτύξει τεχνολογία που η ανθρωπότητα μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει και όντος χρειάζεται, για να διασώσει το περιβάλλον της και να καταφέρει την παύση των διαμαχών στον κόσμο.

Η Επέμβαση θ’ αντιτεθεί στην ανθρώπινη ένωση, διότι μια ενωμένη ανθρωπότητα θ’ αντιτεθεί σε επέμβαση. Θ’ αντιστέκεται όλο και περισσότερο οποιαδήποτε απόπειρα από οποιαδήποτε δύναμη ν’ αποκτήσει πρόσβαση ή πλεονέκτημα εδώ.

Ωστόσο όλα αυτά αποτελούν απάτη, διότι η Κολεκτίβες προσπαθούν πραγματικά ν’ αυξήσουν τις ανθρώπινες διαμάχες, να εξασθενήσουν τις πιο ισχυρές δυνάμεις του κόσμου και ν’ αποκτήσουν πίστη μέσω της ανθρώπινης αποτυχίας – πίστη και μια εξάρτηση από την παρουσία τους. Το πρόγραμμά τους διασταύρωσης δεν είναι μόνο για να εγκατασταθούν άτομα σε θέσεις εξουσίας, αλλά και για να διαμορφώνουν και να προγραμματίζουν εκείνους που παίρνουν για να τους κάνουν αντιπρόσωπους και απολογητές της Επέμβασης – εκείνους που θα προωθήσουν την Επέμβαση και την απόκτηση απευθείας πρόσβασης των λαών του κόσμου σε αυτές τις επεμβαίνουσες δυνάμεις, παρακάμπτοντας τις κυβερνήσεις τους, παρακάμπτοντας τα άτομα ανθρώπινης εξουσίας, ώστε να γίνει απευθείας επαφή μ’ εκείνες τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τους ανθρώπους για να τους κάνουν να πιστέψουν ότι η Επέμβαση είναι εδώ προς καλού τους.

Είναι μια πονηρή και καλά επινοημένη προσέγγιση, και μέχρι τώρα προχωρά με πολύ λίγη ανθρώπινη αντίσταση. Μέχρι και οι κυβερνήσεις του κόσμου έχουν δελεαστεί με πολλούς τρόπους. Έχουν κάνει συμβόλαια με την Επέμβαση τα οποία η Επέμβαση έχει παραβιάσει, και τώρα υπάρχουν εντός των κυβερνήσεων του κόσμου εκείνοι που έχουν λάβει γνώση της Επέμβασης και την υποστηρίζουν, και εκείνοι που έχουν λάβει γνώση της Επέμβασης και την αντιτίθενται. Έτσι οι σπόροι της διαμάχης και της αντίθεσης έχουν σπαρθεί μέχρι και στους διαδρόμους εξουσίας εντός των κυβερνήσεων των εθνών σας, πολλών από αυτών.

Η Επέμβαση εκτελείται από υλικά όντα που οδηγούνται από τις ίδιες ανάγκες που οδηγούν την ανθρωπότητα – την ανάγκη για πόρους, την ανάγκη για δύναμη, την ανάγκη για πλούτο και την ανάγκη για στρατηγικά πλεονεκτήματα. Ακριβώς αυτά τα πράγματα οδηγούν όλα τα έθνη στο σύμπαν. Δεν πρέπει να κοιτάτε αυτά τα όντα ως κακά ή δαιμονικά ή ως αγγελικά. Είναι όντα που οδηγούνται από τις ίδιες ανάγκες που οδηγούν την ανθρωπότητα.

Είναι τώρα σημαντικό ν’ απευθυνθούμε στην ερώτηση του πώς η Επέμβαση λειτουργεί εντός των γενικών πλαισίων των τριών πρωταρχικών απαιτουμένων που η ανθρωπότητα πρέπει να ικανοποιήσει και πρέπει να μεταχειριστεί για να γίνει μια ελεύθερη φυλή στο σύμπαν. Η Επέμβαση δεν εκτιμά την ελευθερία. Τα μέλη της δεν την γνωρίζουν. Άρα, θα επιδιώξει ν’ αντιτεθεί ή να υποσκάψει οποιαδήποτε πρόοδο η ανθρωπότητα προσπαθήσει να κάνει όσον αφορά αυτά τα τρία θεμελιώδη απαιτούμενα.

Θ’ αντιτεθούν στην ανθρώπινη ένωση επειδή θα είναι πολύ δύσκολο να επηρεαστεί μια ενωμένη ανθρώπινη οικογένεια. Είναι τόσο εύκολο να πάνε κόντρα, να επιδεινώσουν και να κατευθύνουν τις ανθρώπινες διαμάχες. Η Επέμβαση δεν θέλει να δει την ανθρωπότητα να ενώνεται μπροστά στην Ευρύτερη Κοινότητα. Επομένως, θα ενθαρρύνουν τις ανθρώπινες διαμάχες, ιδιαίτερα μέσω των υβριδοποιημένων ατόμων που έχουν πάρει θέσεις από τις οποίες συμβουλεύουν τους ανθρώπινους ηγέτες. Είναι οι ρόλοι τους ως συμβουλάτορες που έχουν την περισσότερη επιρροή εδώ. Αυτά δεν είναι άτομα που θα δείτε, διότι δεν είναι δημόσια. Είναι κρυμμένα και καλά τοποθετημένα.

Εντούτοις, έχουν τους αντίπαλούς τους εντός των κυβερνήσεων. Διότι γίνεται μια μάχη μέσα στους κρυφούς διαδρόμους κυβέρνησης, και γι’ αυτό η Επέμβαση έχει προσπαθήσει να επηρεάσει εμπορικές δυνάμεις ακόμα περισσότερο από δημόσιους υπάλληλους. Διότι οι εμπορικές δυνάμεις κυβερνούνται από την απληστία. Αναζητούν πλούτο, εξουσία, υπεροχή και πλεονεκτήματα επί των αντίζηλών τους. Δεν υπάγονται σε δημόσια εξέταση και δεν είναι υπόλογοι στους άλλους γενικά, και έτσι είναι πολύ πιο πιθανοί υποψήφιοι για το σχέδιο της Επέμβασης για ν’ αποκτήσει ανθρώπινους αντιπρόσωπους και ανθρώπινους συνδέσμους.

Η Επέμβαση θ’ αντιτεθεί στην ανθρώπινη ένωση, διότι μια ενωμένη ανθρωπότητα θ’ αντιτεθεί σε επέμβαση. Θ’ αντιστέκεται όλο και περισσότερο οποιαδήποτε απόπειρα από οποιαδήποτε δύναμη ν’ αποκτήσει πρόσβαση ή πλεονέκτημα εδώ. Γι’ αυτό η έμφαση για την Επέμβαση είναι να μεγεθύνει τις ανθρώπινες κρίσεις, τις ανθρώπινες διαμάχες, τις ανθρώπινες διαφωνίες και να ενθαρρύνει τη διάδοση όπλων, να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα παραπέρα στο ίδιο της το αυτό-καθορισμένο μονοπάτι της καταστροφής.

Μια εξασθενημένη ανθρωπότητα θα είναι ευάλωτη στην πειθώ, και μια εξασθενημένη ανθρωπότητα θ’ ανταποκριθεί πολύ πιθανότερα σε προσφορές τεχνολογίας, σε προσφορές βοήθειας στη διακυβέρνηση και προσφορές σύνδεσης μ’ εμπορικά δίκτυα που ήδη υπάρχουν στο σύμπαν. Αν η ανθρωπότητα παρακμάσει, θα είναι δύσκολο για τους ηγέτες σας και για τους λαούς σας ν’ αρνηθούν τις προσφορές τεχνολογίας και πόρων που θα σας κάνουν – προσφορές που σίγουρα θα υποσκάψουν την αυτοδιάθεσή σας και θα σας καταστήσουν εξαρτώμενους από δίκτυα συναλλαγών, εμπορίου και εξουσίας επί των οποίων εσείς δεν θα έχετε καμία επιρροή ή έλεγχο.

Η Επέμβαση θα υποσκάψει την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στους ηγέτες τους και τους θεσμούς τους, καλλιεργώντας έτσι ένα κενό εμπιστοσύνης· η οποία μπορεί εύκολα να μετατοπιστεί σε μια ξένη εξουσία που παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια καλοήθης και προηγμένη φυλή.

Αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι το κακό όπως θα μπορούσατε να σκεφτείτε. Αντιπροσωπεύουν ανταγωνισμό, και ο ανταγωνισμός είναι μέρος της φύσης. Αν είστε ισχυροί, τότε οι άλλοι θα σας ανταγωνίζονται. Αν κατέχετε πλούτο, τότε οι άλλοι θα σας ανταγωνίζονται γι’ αυτόν τον πλούτο. Αν κακομεταχειρίζεστε τον κόσμο, τότε οι άλλοι θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν τούτου προς συμφέρον τους. Κι αν παραμείνετε διαιρεμένοι, τότε οι άλλοι θα δοκιμάσουν να το χρησιμοποιήσουν αυτό προς όφελός τους.

Όσον αφορά την εξάντληση πόρων, η Επέμβαση θα υποστηρίξει την υπερβολική χρήση εκείνων των πόρων πάνω στους οποίους στηρίζεστε για τις βασικές ενεργειακές ανάγκες σας, διότι δεν χρειάζονται αυτούς τους πόρους. Η εξάντληση αυτών των πόρων θα επισπεύσει περισσότερο τις διαμάχες και την παρακμή της ανθρωπότητας. Επομένως, θα ενθαρρύνονται η υπερβολική χρήση αυτών των πόρων και η επιθυμία των ανθρώπων να διατηρήσουν την τωρινή συμπεριφορά τους.

Ένας ξένος πράκτορας χρειάζεται μόνο να σας ενθαρρύνει να κάνετε όσα κάνετε εξ αρχής – για πρακτικούς λόγους, για να διατηρήσετε πλούτο και εξουσία, για να διατηρήσετε τη σταθερότητα του έθνους σας και για να διατηρήσετε την υπεροχή του επί άλλων εθνών. Αυτοί οι πράκτορες θα παρέχουν αυτή τη συμβουλή στους ηγέτες σας, και ιδίως στους ηγέτες στο εμπόριο, οι οποίοι πάντα αναζητούν κέρδη και πλεονεκτήματα.

Αν σηκώσετε τη φωνή σας εναντίον της Επέμβασης, τότε τίθεται σε κίνδυνο. Αν αντιτεθείτε στην Επέμβαση, αν αρκετά άτομα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, τότε η Επέμβαση θα πρέπει να υποχωρήσει.

Εφόσον η Επέμβαση αντιπροσωπεύει εμπορικές δυνάμεις, είναι ιδιαίτερα εστιασμένη για να ευθυγραμμίσει τον εαυτό της με τις ανθρώπινες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο σας. Εδώ μοιράζονται έναν κοινό σκοπό και πολλές κοινές μεθόδους, και μπορούν να προσελκύσουν άτομα που έχουν αυτήν την εστίαση και αυτήν την πρόθεση. Ποιος ανάμεσα στους ισχυρούς και στους εκλεκτούς στο εμπόριο και τις συναλλαγές εντός αυτού του κόσμου, θα μπορούσε ν’ αρνηθεί την προσφορά προηγμένης τεχνολογίας και ν’ αρνηθεί την προσφορά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε κάτι το οποίο δεν κατέχει κανένας από τους αντίζηλούς του; Ποιος θα μπορούσε ν’ αρνηθεί την ευκαιρία να εμπλακεί σε συναλλαγές και εμπόριο με ισχυρές δυνάμεις από πέρα από αυτόν τον κόσμο;

Οι ηγέτες στο εμπόριο δεν είναι υπόλογοι στο κοινό, στον λαό του κόσμου σας. Δεν τους περιεργάζονται. Οι θέσεις τους είναι ασφαλείς. Δεν χρειάζονται να κερδίσουν την εύνοια του κοινού για να προχωρήσουν στην αναζήτησή τους για εξουσία. Ποιος ανάμεσά τους θ’ αρνηθεί τις προσφορές προηγμένης τεχνολογίας και εμπορίου με άλλα έθνη, και τον πλούτο, την εξουσία και τα πλεονεκτήματα που τέτοιες συμβάσεις μπορούν να υπόσχονται;

Μέχρι και οι θρησκευτικοί ηγέτες σας θα ενθαρρυνθούν να ευθυγραμμίσουν τον εαυτό τους με την Επέμβαση. Θα ενθαρρυνθούν να πιστέψουν ότι η Επέμβαση αντιπροσωπεύει προηγμένες μορφές ζωής, με προηγμένη ηθική και δεοντολογία, πέρα απ’ οτιδήποτε έχει ιδρύσει η ανθρωπότητα, και ότι η ανθρωπότητα πρέπει να στραφεί προς αυτούς τώρα για έμπνευση και για καθοδήγηση. Θα οδηγήσουν αυτούς τους θρησκευτικούς ηγέτες να πιστέψουν ότι η Επέμβαση είναι εδώ ως μια ενέργεια πρόνοιας, μια ενέργεια του Θεού, για να διαφυλάξει την ανθρωπότητα και να εξασφαλίσει το μέλλον της. Σε αυτό το σημείο, θα εκμεταλλευτούν τις πεποιθήσεις τους και την έμφασή τους, διότι δεν είναι ικανοί να δουν καθαρά και να διακρίνουν το νόημα και την πραγματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας.

Ανάμεσα όσους είναι αντάρτες και προσπαθούν να υποθάλψουν επανάσταση, η Επέμβαση θα τους δώσει έμπνευση. Μπορεί να ψιθυρίσει στον νου τους, μπορεί να προβάλλει εικόνες μπροστά τους – εικόνες των αγίων τους, εικόνες των θεών τους, εικόνες της ορθότητας του αγώνα τους. Όσα άτομα δεν μπορούν να διακρίνουν μια παρουσία της Ευρύτερης Κοινότητας από μια πνευματική εκδήλωση δεν θα είναι ικανά ν’ αντισταθούν. Θα αισθάνονται πλέον ότι έχουν θεία βούληση και υποστήριξη για τους πολιτικούς στόχους τους. Θα αισθάνονται πλέον δικαιολογημένοι αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε ενέργεια, ανεξαρτήτως πόσο καταστρεπτική, για να εκπληρώσουν τις πεποιθήσεις τους και την αίσθησή τους δικαιοσύνης.

Δεν προέρχεται καμία από αυτές τις εμπνεύσεις από μια θεία πηγή, διότι ο Δημιουργός του σύμπαντος δεν θα υποστηρίξει ποτέ τις ανθρώπινες διαμάχες. Όμως για μια διαμαχόμενη φυλή όντων που ζουν σ’ έναν όμορφο κόσμο ο οποίος εκτιμείται από άλλους, αυτές οι διαμάχες αποτελούν ένα κρίσιμο πλεονέκτημα σε μια επεμβαίνουσα δύναμη. Εδώ μια πολύ μικρότερη δύναμη μπορεί να υπερισχύσει επί μιας πολύ μεγαλύτερης δύναμης.

Οι Κολεκτίβες έχουν μια πολύ μικρή παρουσία στον κόσμο, ωστόσο έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα εδώ, ενθαρρύνοντας κυβερνήσεις ν’ αναλαμβάνουν ενέργειες που δεν είναι προς όφελός τους και ενθαρρύνοντας διαμάχες που μόνο θα οδηγήσουν και τις δυο πλευρές σε περισσότερη παρακμή και εξαθλίωση. Είναι ικανοί να προωθήσουν τη χρήση των πόρων του κόσμου με τέτοιο τρόπο που θα οδηγήσει μόνο στην παρακμή της ανθρωπότητας και την κατάρρευση των κοινωνιών, και μέχρι και του ίδιου του πολιτισμού.

Η Επέμβαση εκμεταλλεύεται την αδυναμία σας, και γι’ αυτό πρέπει να καλλιεργήσετε τη δύναμή σας. Πρέπει να δείτε ότι οι προδιαθέσεις σας προς τη διαμάχη και τη διαίρεση είναι εγγενώς αυτοκαταστρεπτικές και καθιστούν τη θέση σας ασθενή και τρωτή μπροστά στην Ευρύτερη Κοινότητα. Η ανθρώπινη ένωση και συνεργασία θα είναι ουσιαστικές για το μέλλον της ανθρωπότητας, αν πρόκειται να παραμείνετε και να μεγαλώσετε ως μια ελεύθερη φυλή λαών στο σύμπαν. Η Επέμβαση θ’ αντισταθεί σε αυτό, διότι αυτό θα εξουδετερώσει τους στόχους της και μέχρι και την παρουσία της εδώ σε αυτόν τον κόσμο.

Όσον αφορά το θέμα της διακριτικότητας, η Επέμβαση θέλει να τα ξέρει όλα για σας – πώς να διαμορφώνει τις απόψεις σας, πώς να κινεί τα αισθήματά σας, πώς να ωθεί τα συναισθήματά σας, πώς να σας κάνει να συμπεριφέρεστε με τους τρόπους που σας θέλει να συμπεριφέρεστε. Διότι ο έλεγχος του ανθρώπινου νου και της ανθρώπινης αντίληψης είναι ουσιαστικός για τους απώτερους στόχους διακυβέρνησης σε αυτόν τον κόσμο.

Επομένως, η ανθρώπινη διακριτικότητα πάει εναντίον των στόχων της Επέμβασης και θ’ αποθαρρύνεται. Μόνο θα υποστηρίζουν την ανθρώπινη διακριτικότητα για να κρατούν τα μυστικά της Επέμβασης – μόνο για να κρύβουν την ατζέντα της και για άτομα να ξεχάσουν τι τους έχουν πει και τα συχνά κτηνώδη πειράματα που έχουν υποστεί όταν τα πήραν από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους παρά τη θέλησή τους. Εδώ θα ενθαρρύνουν τη λησμονιά, μέχρι και με απειλές βίας.

Η Επέμβαση δεν θέλει τον ανθρώπινο πληθυσμό να γνωρίζει τις πραγματικές δραστηριότητές της και την πραγματική πρόθεσή της. Δεν θέλει να δει την ανθρωπότητα να γίνεται πιο ισχυρή. Δεν θέλει να δει την ανθρωπότητα ν’ αποκτά μόνωση από την Ευρύτερη Κοινότητα. Διότι η Επέμβαση είναι εδώ για να εξασφαλίσει εξάρτηση και συνεργασία. Αυτό είναι το μονοπάτι της προς την επιτυχία, ένα μονοπάτι κατά το οποίο δεν υφίσταται αρκετή αντίσταση μέσα στον ίδιο σας τον κόσμο.

Η δύναμη της Γνώσης είναι η ιερή νοημοσύνη που είναι τοποθετημένη μέσα σε κάθε άτομο. Η Επέμβαση αγνοεί τη δύναμη της Γνώσης, διότι αν τι γνώριζε, δεν θα υφίστατο Επέμβαση, και δεν θα έκαναν απόπειρες τέτοιας ανήθικης συμπεριφοράς. Οι μεγαλύτερες δυνάμεις της ανθρωπότητας δεν χρησιμοποιούνται, και η ανθρωπότητα ενθαρρύνεται να συμπεριφέρεται με τρόπους που δεν είναι προς όφελός της.

Ενώ είναι αλήθεια ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να κάνει όλα της τα λάθη από μοναχού της, το να έχει την υποστήριξη της Επέμβασης μόνο καθιστά τους κινδύνους μεγαλύτερους. Αυτό διεξάγεται με τελείως κρυφό τρόπο. Ενώ η Επέμβαση θα παρουσιάζει τον εαυτό της προς τους πιστούς της και τους συνηγόρους της ως μια καλοήθης και πνευματική δύναμη, στην πραγματικότητα θα υποστηρίζει ακριβώς τις δυνάμεις που υποσκάπτουν την ακεραιότητα της ανθρωπότητας, την ένωσή της και την αυτοπεποίθησή της. Η Επέμβαση θα υποσκάψει την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στους ηγέτες τους και τους θεσμούς τους, καλλιεργώντας έτσι ένα κενό εμπιστοσύνης· η οποία μπορεί εύκολα να μετατοπιστεί σε μια ξένη εξουσία που παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια καλοήθης και προηγμένη φυλή.

Τέτοιας φύσης τέχνασμα ασκείται επί μιας αδύναμης και διαιρεμένης ανθρωπότητας – ένα τέχνασμα που παράγεται από διάφορες ανταγωνιζόμενες ομάδες από οικονομικές Κολεκτίβες που επιδιώκουν πλεονεκτήματα εδώ. Και η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί τέτοιες δραστηριότητες και τέτοια τεχνάσματα, άρα αυτά είναι κατανοήσιμα για σας. Η τεχνολογία μόνο βοηθά την Επέμβαση να παραμένει κρυφή και να της αποδίδει ορισμένες δυνάμεις επί της σωματικής αντίδρασης των ανθρώπων στην παρουσία της. Όμως είναι η δύναμη της πειθούς στο νοητικό περιβάλλον, η δύναμη της Επέμβασης να κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται αυτό που τους θέλει να σκέφτονται, να αισθάνονται αυτό που η Επέμβαση τους θέλει να αισθάνονται και να κάνουν αυτό που η Επέμβαση τους θέλει να κάνουν, που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα εδώ.

Η Επέμβαση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει δύναμη, και δεν είναι μια στρατιωτική παρουσία, άρα δεν έχει αυτήν την ικανότητα. Θα χρησιμοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμή της, που είναι η δύναμη της πειθούς· και αυτήν την χρησιμοποιεί πολύ αποτελεσματικά. Δεν έχει πραγματοποιήσει τον σκοπό της ακόμα. Δεν έχει πετύχει τους στόχους της ακόμα. Όμως με κάθε μέρα που περνά η Επέμβαση δυναμώνει. Με κάθε μέρα, η επιρροή της γίνεται πιο διαβρωτική. Με κάθε μέρα, η προσπάθειά της να εφησυχάσει την ανθρώπινη αντίσταση και να κατευθύνει τις ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνεται. Διότι αποπειράται να εφησυχάσει εκείνους που θα την αντισταθούν και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει τις ανθρώπινες διαμάχες.

Η Επέμβαση είναι εδώ για να ενθαρρύνει το χάσιμο πίστης στην ανθρώπινη ηγεσία και τους ανθρώπινους θεσμούς. Είναι εδώ για να δυναμώσει την παρουσία της ως οι σωτήρες της ανθρωπότητας. Είτε της δώσουν τα ηνία της εξουσίας δημοσίως και ορατά είτε αυτό λάβει χώρα στα παρασκήνια, η Επέμβαση χρειάζεται φοβερή ανθρώπινη βοήθεια και υποστήριξη. Πρέπει να το κάνει αυτό για να ικανοποιήσει εκείνους που παρακολουθούν την παρουσία της εδώ από μακριά, και πρέπει να το κάνει αυτό για ν’ αποκτήσει υπεροχή στον κόσμο χωρίς να καταστρέψει τους πόρους του κόσμου ή να διακινδυνέψει τους απώτερους στόχους της εδώ.

Έχετε τη δύναμη ν’ αντισταθείτε σε αυτό. Έχετε τη δύναμη ν’ αντισταθείτε σε αυτό και σε πολλές άλλες μορφές παρείσφρησης που θα δοκιμάσουν στο μέλλον. Η ανθρωπότητα δεν ξέρει την ίδια της τη δύναμη, και γι’ αυτό είναι τόσο τρωτή. Η ανθρωπότητα δεν αναγνωρίζει το πλεονέκτημά της, ζώντας σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του διαστήματος όπου η στρατιωτική κατάκτηση δεν επιτρέπεται και όπου ο πόλεμος και η βία είναι σπάνιοι. Δεν συνειδητοποιείτε το πλεονέκτημα που αυτό σας δίνει. Αν σηκώσετε τη φωνή σας εναντίον της Επέμβασης, τότε τίθεται σε κίνδυνο. Αν αντιτεθείτε στην Επέμβαση, αν αρκετά άτομα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, τότε η Επέμβαση θα πρέπει να υποχωρήσει.

Άλλες απόπειρες θα γίνουν στο μέλλον, διότι ο κόσμος είναι ένα έπαθλο, και η ανθρωπότητα είναι ένα μέρος της αξίας του κόσμου για εκείνους που προσπαθούν να τον κατέχουν για τον εαυτό τους. Αυτή είναι η φύση της ζωής στο σύμπαν. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν ξεπερνά αυτές τις τάσεις. Δεν εξαλείφει τη διαφθορά και την απάτη. Καθιστά πιο επείγουσα και πιο δύσκολη την επιτέλεση απόκτησης πόρων. Και καθιστά κόσμους σαν τον δικό σας, οι οποίοι περιέχουν τόσο πλούτο βιολογικών υλικών, φοβερά πολύτιμους για τις άλλες φυλές που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πράγματα και να έχουν πρόσβαση σε αυτά για τον εαυτό τους.

Σίγουρα, πρέπει να ξέρετε και να καταλαβαίνετε ότι αν έχετε δύναμη και πλούτο στο σύμπαν, θα υπάρχει ανταγωνισμός. Μόνο αν πιστεύετε ότι είστε αληθινά μόνοι και απομονωμένοι στο διάστημα θα μπορούσατε να σκεφτείτε αλλιώς. Όμως δεν είστε μόνοι σας, και δεν είστε απομονωμένοι. Τώρα που έχετε αποκτήσει ένα ορισμένο επίπεδο τεχνολογικής ικανότητας και έχετε χτίσει μια τεχνολογία που οι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, το κίνητρο για επέμβαση θα γίνει δυνατότερο, και θα επενδύσουν πολλά στην προσπάθεια ν’ αποκτήσουν την ανθρώπινη πίστη και ν’ αποκτήσουν τα ηνία της εξουσίας.

Ωστόσο όπως είπαμε, η ανθρωπότητα έχει τη δύναμη ν’ αντισταθμίσει την Επέμβαση, να θέσει ένα όριο ανάμεσα στον εαυτό της και το σύμπαν και να καθιερώσει τους δικούς της κανόνες εμπλοκής όσον αφορά ποιος μπορεί να κάνει επίσκεψη εδώ και υπό ποιες συνθήκες η επίσκεψη μπορεί να λάβει χώρα. Δεν έχετε αναλαμβάνει αυτήν τη δύναμη, όμως είναι εκεί για να την αναλαμβάνετε, και πρέπει να την αναλαμβάνετε. Είναι αυτή η έμφαση και η γενική τρωτότητα της ανθρωπότητας που μπορούν να δημιουργήσουν αρκετά κίνητρα για την καθιέρωση της ανθρώπινης ένωσης και συνεργασίας σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο.

Η ανθρωπότητα πρέπει να καθιερώσει ένωση, αυτάρκεια και διακριτικότητα. Πρέπει να μάθει να το κάνει αυτό με τον χρόνο, χρησιμοποιώντας οποιουσδήποτε πόρους είναι στη διάθεσή της. Αν πρόκειται η ανθρώπινη ένωση να παρέχει ελευθερία στο μέλλον, πρέπει να είναι μια ένωση βασισμένη στην κοινή συναίνεση και συνείδηση και σε μια κατανόηση της Ευρύτερης Κοινότητας.

Είναι αυτή η συνείδηση και κατανόηση που επιθυμούμε να υποστηρίξουμε σε αυτές τις σειρές Αναφορών. Δεν είμαστε εδώ για να παράσχουμε όσα οι άνθρωποι θέλουν ν’ ακούσουν από περιέργεια ή γοητεία, αλλά αντιθέτως για να παράσχουμε τα πράγματα που είναι ουσιαστικά για την πρόοδό σας και για την άμυνα του κόσμου σας. Διότι δεν γνωρίζετε την τρωτότητά σας, και δεν γνωρίζετε τη δύναμή σας. Αυτές πρέπει να τις γνωρίσετε. Αν δεν γνωρίζετε την τρωτότητά σας, δεν θα δείτε την ανάγκη για τη δύναμή σας. Κι αν δεν συνειδητοποιήσετε τη δύναμή σας, τότε μπορεί να σας ξεπεράσει η τρωτότητά σας.

Έτσι είναι η ζωή στον κόσμο σας και η ζωή απανταχού στο σύμπαν. Αυτό είναι που κάθε φυλή πρέπει ν’ αντιμετωπίσει για να γίνει ισχυρή και ελεύθερη. Αυτή είναι η ευθύνη που έρχεται με την εξουσία και τον πλούτο. Κατέχετε κάμποση δύναμη και πολύ πλούτο με τους πόρους αυτού του κόσμου. Επομένως, πρέπει να γίνετε υπεύθυνοι, και οι άνθρωποί σας πρέπει να είναι ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Αν παραμείνουν αδαείς όσον αφορά την Ευρύτερη Κοινότητα, τότε δεν θα καταλάβουν τη μεγάλη ανάγκη της ανθρωπότητας. Και η εστίασή τους και οι δραστηριότητές τους δεν θα υποστηρίζουν την καθιέρωση της ανθρώπινης ένωσης, αυτάρκειας και διακριτικότητας.