Bài Tóm Tắt Thứ Ba: Các Công Cụ của Sự Can Thiệp

Chúng tôi phải nói về Sự Can Thiệp đang xảy ra trong thế giới của bạn về khía cạnh của ba yêu cầu cho tự do. Đầu tiên, bạn phải thấy rằng Sự Can Thiệp là một phần của tự nhiên. Nó chắc chắn sẽ xảy ra. Nó đã được định sẵn để xảy ra. Bất kỳ ai có quyền lực trong vũ trụ đều phải đối mặt với nguy cơ bị can thiệp, cạnh tranh và xâm nhập. Bất kỳ ai đã đạt được lợi thế theo bất kỳ cách nào – lợi thế công nghệ hoặc các nguồn tài nguyên quý hiếm – sẽ phải đối mặt với vấn đề của Sự Can Thiệp và cạnh tranh trong vũ trụ. Đó là một vấn đề phổ biến, và đó một lần nữa là lý do tại sao những nhà thông thái luôn ẩn giấu. Đó một lần nữa là lý do tại sao loài người phải học cách trở nên cực kỳ kín đáo. Bạn đang sống trong một thế giới vô cùng đa dạng về tài nguyên tự nhiên và sinh học. Những loài đang can thiệp trong thế giới của bạn ngày hôm nay không quan tâm đến những nguồn tài nguyên mà bạn yêu quý nhất. Họ quan tâm đến những tài nguyên sinh học, đặc biệt là những tài nguyên đại diện cho các viên gạch nền tảng của sự sống — tác nhân di truyền, chất diệp lục, máu và huyết tương. Đây là những thứ có giá trị và rất được cần trong một vũ trụ đầy các thế giới cằn cỗi. Một số điều này đại diện cho sự giao dịch bất hợp pháp, giao dịch mà không được cho phép vì các lý do đạo đức, nhưng là giao dịch mà vẫn tồn tại.

Các kim loại hiếm cũng được tìm kiếm ở đây — những kim loại mà bạn biết và những kim loại mà bạn không biết. Những thứ này phải được khai thác với sự hỗ trợ của con người. Bất cứ điều gì mà một chủng loài bên ngoài muốn làm trong thế giới này đều phải có sự trợ giúp đáng kể của con người. Đây là do rào cản sinh học mà thế giới này tạo ra đối với vũ trụ và đối với những chủng loài đã tiến hóa trong môi trường vô trùng, những loài không được thích nghi để ở trong những môi trường sinh học, trên cạn như thế này. Bởi vì những thế giới như thế này là rất hiếm, có rất ít chủng loài trong vũ trụ có được sự thích nghi này. Đó là lý do tại sao các chủng tộc bản địa phải được nuôi dưỡng và được đồng hướng gene với các chủng loài đang can thiệp. Đó là một quá trình tốn thời gian, nhưng kết quả được tin là xứng đáng bởi những loài đang tham gia vào các hoạt động như thế.

Sự Can Thiệp thuộc hai loại. Có những nhà khám phá tài nguyên, gần như luôn luôn đại diện cho một chủng loài, đang hoạt động với sự tự do và ngang ngược lớn lao, mà là khách hàng của những quyền lực lớn hơn. Đôi khi, họ là khách hàng của các mạng lưới giao dịch độc lập mà tham gia vào việc giao dịch bất hợp pháp. Những nhà khám phá tài nguyên mà đã ở trong thế giới của bạn và đang ở trong thế giới của bạn ngày hôm nay đại diện cho các thành viên của nhóm này.

Rồi thì có các Tập Đoàn, mà là đa chủng tộc, phân cấp và rất có tổ chức. Các tầng lớp công nhân của họ được gây giống cho những mục đích cụ thể, và họ tham gia vào việc gây giống tập thể, mà là một việc làm mà không phải tất cả các chủng loài tiên tiến đều tham gia. Các Tập Đoàn tìm kiếm sự cư trú lâu dài hơn trong thế giới này. Họ tìm kiếm nó như một thế giới mà họ hoặc khách hàng của họ có thể sở hữu và quản lý từ xa, với sự hỗ trợ của con người. Đó là lý do tại sao sự chú trọng lớn đã được thực hiện để nghiên cứu tâm lý con người, sinh lý con người và quá trình sinh sản của bạn, cũng như các mối nguy sinh học tồn tại trên Trái Đất. Đó là một trong những lý do mà các mẫu thực vật đã bị lấy và thế giới đã bị quan sát trong một thời gian rất dài.

Đó có lẽ là ngạc nhiên đối với bạn để nhận ra rằng một chủng loài công nghệ tiên tiến sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi với thế giới của bạn, tin rằng khoa học và công nghệ y tế của họ đã vượt qua được những khó khăn liên quan ở đây. Nhưng, than ôi, những khó khăn này lớn đến mức không có chủng loài nào mà đã tiến hóa trong môi trường vô trùng hoặc gần vô trùng có thể dễ dàng chống chọi với các tác nhân sinh học tồn tại ở đây. Ngay cả bệnh tật của động vật của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến họ. Mối nguy hiểm này lớn đến mức trong lịch sử gần đây ít chủng loài đã cố thử việc thuộc địa hoá thế giới này.

Nhưng giờ đây các Tập Đoàn nhìn thấy lợi thế, bởi vì nhân loại đã xây dựng các mạng lưới mà họ có thể sử dụng —sự liên lạc trên toàn thế giới, khai thác tài nguyên trên toàn thế giới và một mức độ đủ về công nghệ mà có thể, ở mức độ cơ bản, giao diện với những gì họ sử dụng và dựa vào.

Nhân loại cũng đang phát triển những nguồn sức mạnh hủy diệt lớn hơn, và nếu sức mạnh này được trau dồi trọn vẹn, thì những Sự Can Thiệp như loại này sẽ khó để thử hơn.

Cuối cùng, có sự suy thoái của môi trường tự nhiên của bạn, mà đang đe dọa nhiều tài nguyên mà Sự Can Thiệp tìm kiếm. Đó là lý do tại sao Sự Can Thiệp đã đi vào giai đoạn chín muồi của nó trong nửa thế kỷ cuối, một giai đoạn được tăng tốc bao gồm bốn hoạt động cơ bản: nỗ lực để thuyết phục những cá nhân nào đó trong vị trí quyền lực trong chính phủ, thương mại và tôn giáo; để thiết lập sự hiện diện vật chất và sự quen thuộc bên trong chính thế giới; để tác động đến các quan điểm và khuynh hướng tôn giáo, điều cũng bao gồm việc thúc đẩy xung đột con người; và chương trình lai giống để thiết lập những loài được thích nghi trong hình dạng con người mà trung thành với Sự Can Thiệp và có thể đảm nhận những quyền lực quản lý lớn hơn ở đây trên thế giới. Bốn chương trình có liên quan với nhau này đại diện cho các hoạt động của Các Tập Đoàn.

Những nhà khám phá tài nguyên vận hành theo cách đơn giản hơn, bằng cách lấy những thứ họ cần từ thế giới, khi họ có thể tìm thấy chúng. Nhưng Các Tập Đoàn có một kế hoạch phức tạp và tầm xa hơn trong việc thiết lập quyền lực và ảnh hưởng bên trong thế giới này. Họ nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của gia đình loài người và xu hướng của bạn hướng đến xung đột. Họ nhận ra rằng để đạt được lòng trung thành của con người, mà là mục tiêu của họ, họ phải trình bày mình là có khả năng hỗ trợ và thậm chí cứu nhân loại khỏi những vấn đề của chính nó và khỏi những thách thức vĩ đại mà nó đang đối mặt. Do đó, Sự Can Thiệp sẽ trình bày bản thân dưới một hình thức giác ngộ hơn — như những tác nhân thánh linh, như những loài đã vượt qua chiến tranh và xung đột, sống trong hòa bình và đã đạt được công nghệ mà nhân loại bây giờ có thể sử dụng và, thật vậy, bây giờ cần để giải cứu môi trường của nó và để chấm dứt xung đột trên thế giới.

Sự thống nhất của con người sẽ bị chống đối bởi Sự Can Thiệp, bởi vì một nhân loại thống nhất sẽ chống lại Sự Can Thiệp. Nó sẽ trở nên ngày càng chống cự lại bất kỳ nỗ lực nào bởi bất kỳ thế lực bên ngoài nào nhằm giành quyền tiếp cận hoặc lợi thế ở đây.

Tuy nhiên tất cả điều này đại diện cho sự lừa dối, bởi vì Các Tập Đoàn thật sự tìm cách gia tăng xung đột con người, làm suy yếu các quyền lực thế giới mạnh nhất và đạt được lòng trung thành thông qua sự thất bại của con người — lòng trung thành và sự phụ thuộc vào sự hiện diện của họ. Chương trình lai giống của họ không chỉ để thiết lập các cá nhân ở vị trí quyền lực, mà còn để uốn nắn và lập trình những người mà họ bắt để trở thành người đại diện và nhà biện hộ của Sự Can Thiệp — những người mà sẽ ủng hộ Sự Can Thiệp và các dân tộc của thế giới có sự tiếp cận trực tiếp với các quyền lực can thiệp này, qua mặt các chính phủ của họ, qua mặt các nhân vật thẩm quyền của con người, để thiết lập liên hệ trực tiếp với những thế lực đang ảnh hưởng con người để tin rằng Sự Can Thiệp đang ở đây cho lợi ích của họ.

Đó là một cách tiếp cận thông minh và được lên kế hoạch tốt, và cho đến nay nó đang tiến triển với rất ít sự phản kháng của con người. Ngay cả các chính phủ của thế giới cũng đã bị dụ dỗ trong nhiều cách. Họ đã ký hợp đồng với Sự Can Thiệp mà Sự Can Thiệp đã vi phạm, và bây giờ có những người trong các chính phủ của thế giới mà biết về Sự Can Thiệp và ủng hộ nó, và có những người biết về nó và phản đối nó. Vì vậy những hạt giống của xung đột và chống đối thậm chí đã được gieo vào trong các hành lang quyền lực trong các chính phủ của các quốc gia của bạn, nhiều trong số chúng.

Sự Can Thiệp đang được thực hiện bởi những sinh loài vật chất được thúc đẩy bởi cùng những nhu cầu mà thúc đẩy nhân loại — nhu cầu về tài nguyên, nhu cầu về quyền lực, nhu cầu về sự giàu có và nhu cầu về lợi thế chiến lược. Chính những điều này đã thúc đẩy tất cả các quốc gia trong vũ trụ. Bạn không được coi những sinh loài này là xấu xa hay ma quỷ hay là thiên thần. Họ là những sinh loài được thúc đẩy bởi cùng những nhu cầu mà thúc đẩy nhân loại.

Quan trọng bây giờ rằng chúng tôi nói về câu hỏi về cách Sự Can Thiệp đang vận hành trong bối cảnh của ba yêu cầu chính mà nhân loại phải đáp ứng và phải sử dụng để trở thành một chủng loài tự do trong vũ trụ. Sự Can Thiệp không xem trọng tự do. Nó không được biết đến giữa những người tham gia của nó. Do đó, nó sẽ tìm cách chống lại hoặc làm suy yếu bất kỳ tiến bộ nào mà nhân loại sẽ cố gắng thực hiện về ba yêu cầu cơ bản này.

Sự thống nhất của con người sẽ bị chống lại bởi vì một gia đình loài người thống nhất sẽ rất khó để ảnh hưởng. Xung đột của con người có thể thật dễ dàng bị đối kháng, gia tăng và định hướng. Sự Can Thiệp không muốn thấy nhân loại thống nhất khi đối mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại. Do đó, xung đột của con người sẽ được khuyến khích, đặc biệt bởi những cá nhân lai giống mà đã đảm nhận vị trí cố vấn cho các nhà lãnh đạo con người. Đó là vai trò cố vấn của họ mà có ảnh hưởng nhất ở đây. Đây không phải là những cá nhân mà bạn sẽ thấy, bởi vì họ không công khai. Họ ẩn mình và được đặt ở vị trí tốt.

Tuy nhiên, họ có người chống đối của họ bên trong các chính phủ. Bởi vì có một cuộc đấu tranh đang diễn ra bên trong các hành lang bí mật của chính phủ, và đó là lý do tại sao Sự Can Thiệp đã tìm cách ảnh hưởng lên các quyền lực thương mại hơn cả các quan chức chính phủ. Bởi vì các quyền lực thương mại bị điều khiển bởi lòng tham. Họ tìm kiếm sự giàu có, quyền lực, ưu thế và lợi thế trên các đối thủ của họ. Họ không có sự giám sát của công chúng và không chịu trách nhiệm trước mọi người nói chung, và vì vậy họ dễ là ứng cử viên cho kế hoạch của Sự Can Thiệp để đạt được các đại diện của con người và các liên lạc viên con người.

Sự thống nhất của con người sẽ bị chống đối bởi Sự Can Thiệp, bởi vì một nhân loại thống nhất sẽ chống lại Sự Can Thiệp. Nó sẽ trở nên ngày càng chống cự lại bất kỳ nỗ lực nào bởi bất kỳ thế lực bên ngoài nào nhằm giành quyền tiếp cận hoặc lợi thế ở đây. Đó là lý do tại sao trọng tâm của Sự Can Thiệp là để khuếch đại các cuộc khủng hoảng của con người, xung đột của con người, bất đồng của con người và để khuyến khích việc phổ biến vũ khí, để dẫn dắt nhân loại đi xa hơn trong con đường hủy diệt do chính mình quyết định.

Một nhân loại suy yếu sẽ dễ bị thuyết phục, và một nhân loại suy yếu sẽ dễ đáp lại các lời mời chào về công nghệ, lời mời chào để hỗ trợ quản trị và lời mời chào để kết nối với các mạng lưới giao dịch mà đã tồn tại trong vũ trụ. Nếu nhân loại suy giảm, sẽ khó cho các nhà lãnh đạo của bạn hoặc người dân của bạn để từ chối những lời mời chào về công nghệ và nguồn lực mà sẽ được cung cấp cho bạn — những lời mời chào mà chắc chắn sẽ làm suy yếu quyền tự quyết của bạn và khiến bạn phụ thuộc vào các mạng lưới giao dịch, thương mại và quyền lực mà bạn sẽ không có ảnh hưởng hoặc kiểm soát trên chúng.

Sự Can Thiệp sẽ làm suy yếu niềm tin và sự tin tưởng của con người vào các nhà lãnh đạo của họ và các tổ chức của họ, do đó tạo ra một khoảng trống lòng tin mà có thể dễ dàng bị chuyển sang một quyền lực bên ngoài mà đang thể hiện mình là một chủng loài lành tính và tiên tiến.

Những hoạt động này không xấu xa theo nghĩa mà bạn có thể nghĩ. Chúng đại diện cho sự cạnh tranh, và cạnh tranh là một phần của tự nhiên. Nếu bạn trở nên quyền lực, những loài khác sẽ cạnh tranh với bạn. Nếu bạn sở hữu của cải, những loài khác sẽ cạnh tranh với bạn cho của cải này. Nếu bạn sử dụng sai thế giới, những loài khác sẽ tìm cách lợi dụng điều này cho bản thân họ. Và nếu bạn vẫn bị chia rẽ, những loài khác sẽ cố gắng sử dụng điều đó cho lợi ích của họ.

Về việc cạn kiệt tài nguyên, Sự Can Thiệp sẽ hỗ trợ việc sử dụng quá mức các tài nguyên mà bạn dựa vào cho các yêu cầu năng lượng cơ bản của mình, bởi vì họ không cần những tài nguyên này. Việc cạn kiệt các nguồn tài nguyên này sẽ đẩy nhanh hơn nữa các xung đột và sự suy tàn của nhân loại. Do đó, việc sử dụng quá mức các nguồn lực đó và mong muốn của con người để duy trì hành vi hiện tại của họ sẽ được khuyến khích.

Một tác nhân ngoại bang ở đây sẽ chỉ cần khuyến khích bạn làm những gì bạn đã luôn làm – vì những lý do thực tiễn, để duy trì sự giàu có và quyền lực, để duy trì sự ổn định của quốc gia của bạn và để duy trì ưu thế của mình trên các quốc gia khác. Các tác nhân này sẽ trao lời khuyên này cho các nhà lãnh đạo của bạn, và đặc biệt cho các nhà lãnh đạo trong thương mại, những người luôn tìm kiếm lợi nhuận và lợi thế.

Nếu bạn lên tiếng phản đối Sự Can Thiệp, nó bị rủi ro. Nếu bạn phản đối Sự Can Thiệp, nếu đủ người có thể làm điều này, thì Sự Can Thiệp phải rút lui.

Bởi vì Sự Can Thiệp đại diện cho các thế lực thương mại, họ đặc biệt tập trung vào việc đặt cùng hướng với các thế lực thương mại của con người trong thế giới của bạn. Ở đây họ chia sẻ một mục đích chung và nhiều phương pháp chung, và họ có thể lôi cuốn những cá nhân có trọng tâm và ý định này. Ai trong số những người quyền lực và ưu tú trong lĩnh vực giao dịch và thương mại của bạn trong thế giới này có thể từ chối lời chào mời về công nghệ tiên tiến và từ chối lời chào mời về quyền sở hữu đối với thứ mà không đối thủ nào của họ sở hữu? Ai có thể từ chối cơ hội để tham giao vào giao dịch và thương mại với những thế lực hùng mạnh bên ngoài thế giới này?

Các nhà lãnh đạo trong thương mại không chịu trách nhiệm trước công chúng, trước người dân của thế giới của bạn. Họ không được xem xét kỹ lưỡng. Vị trí của họ được đảm bảo. Họ không cần giành được sự ưu ái của công chúng để tiến bước trong sự tìm kiếm quyền lực của họ. Ai trong số họ sẽ từ chối những lời chào mời về công nghệ tiên tiến và giao dịch với các quốc gia khác và sự giàu có, quyền lực và lợi thế mà những tương tác đó có thể hứa hẹn?

Ngay cả các nhà lãnh đạo tôn giáo của bạn cũng sẽ được khuyến khích để đặt bản thân đồng hướng với Sự Can Thiệp. Họ sẽ được khuyến khích để tin rằng Sự Can Thiệp đại diện cho các dạng sống tiên tiến, tiên tiến về mặt đạo đức và đạo lý, vượt khỏi bất cứ điều gì mà nhân loại đã thiết lập, và rằng nhân loại phải dựa vào họ vào lúc này cho cảm hứng và cho sự hướng dẫn. Những nhà lãnh đạo tôn giáo này sẽ bị dắt để tin rằng Sự Can Thiệp đang ở đây như một hành động quan phòng, một hành động của Chúa, để bảo vệ nhân loại và để đảm bảo tương lai của nó. Chính niềm tin của họ và trọng tâm của họ mà sẽ bị khai thác ở đây, bởi vì họ không thể nhìn thấy rõ ràng và nhận biết được ý nghĩa và thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Trong số những người nổi loạn và tìm cách thúc đẩy cách mạng, Sự Can Thiệp sẽ truyền cảm hứng cho họ. Nó có thể thì thầm trong tâm trí họ, nó có biểu hiện hình ảnh trước mặt họ — hình ảnh các vị thánh của họ, hình ảnh các vị thần của họ, hình ảnh về sự công bình của mục tiêu của họ. Những cá nhân không thể phân biệt sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại với một biểu hiện thánh linh sẽ không thể chống lại. Bây giờ họ sẽ cảm thấy họ có ý muốn và sự hỗ trợ thánh thần cho các mục tiêu chính trị của họ. Bây giờ họ sẽ cảm thấy có lý do chính đáng khi thực hiện bất kỳ hành động nào, mặc cho phá hoại ra sao, để có thể hoàn thành niềm tin của họ và ý thức công lý của họ.

Không cái nào trong số những nguồn cảm hứng này đến từ nguồn thần thánh, bởi vì Đấng Tạo Hoá của vũ trụ sẽ không bao giờ hỗ trợ xung đột của con người. Nhưng đối với một chủng loài đầy xung đột của những sinh loài sống trong một thế giới xinh đẹp được xem trọng bởi những loài khác, thì xung đột này thể hiện một lợi thế thiết yếu đối với một thế lực can thiệp. Ở đây một lực lượng nhỏ hơn nhiều có thể áp đảo một lực lượng lớn hơn nhiều.

Các Tập Đoàn là một sự hiện diện rất nhỏ trong thế giới, nhưng họ có thể có lợi thế lớn ở đây, khuyến khích các chính phủ hành động không vì lợi ích tốt nhất của họ và khuyến khích các xung đột mà sẽ chỉ dẫn hai bên đến sự suy tàn và nghèo nàn hơn. Họ có thể thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên của thế giới theo cách mà sẽ chỉ dẫn đến sự suy tàn của nhân loại và sự sụp đổ của các xã hội, và thậm chí chính nền văn minh.

Sự Can Thiệp đang khai thác điểm yếu của bạn, và đó là lý do tại sao bạn phải trau dồi sức mạnh của mình. Bạn phải thấy rằng khuynh hướng xung đột và chia rẽ của bạn vốn là tự hủy hoại và khiến vị trí của bạn trở nên yếu ớt và dễ bị ảnh hưởng khi đối mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại. Sự thống nhất và hợp tác của con người sẽ là thiết yếu cho tương lai của nhân loại nếu bạn muốn tồn tại và phát triển như một chủng loài tự do của các dân tộc trong vũ trụ. Sự Can Thiệp sẽ chống đối điều này, bởi vì điều đó sẽ chống lại các mục tiêu của nó và thậm chí cả sự hiện diện của nó ở đây trong thế giới này.

Về vấn đề kín đáo, Sự Can Thiệp muốn biết mọi thứ về bạn — cách quản lý quan điểm của bạn, cách thúc đẩy cảm xúc của bạn, cách kích thích cảm xúc của bạn, cách khiến bạn cư xử theo cách mà nó muốn bạn cư xử. Bởi vì việc kiểm soát tâm trí và nhận thức của con người là thiết yếu cho các mục tiêu cuối cùng của nó để quản trị trong thế giới này.

Do đó, sự kín đáo của con người đi ngược lại các mục tiêu của Sự Can Thiệp và sẽ bị làm nản lòng. Chỉ trong việc giữ bí mật của Sự Can Thiệp mà sự kín đáo của nhân loại được ủng hộ — chỉ trong việc che giấu mục tiêu của nó và quên đi những gì các cá nhân đã được kể và những thí nghiệm thường tàn bạo mà họ phải chịu khi họ bị bắt khỏi nhà họ và gia đình họ trái với ý muốn của họ. Ở đây tính hay quên sẽ được khuyến khích, ngay cả với đe dọa cho bạo lực.

Sự Can Thiệp không muốn cộng đồng loài người biết được các hoạt động thật sự của nó và mục đích thật sự của họ. Nó không muốn thấy nhân loại trở nên quyền lực hơn. Nó không muốn thấy nhân loại giành được sự cách ly từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Bởi vì Sự Can Thiệp đang ở đây để thiết lập sự phụ thuộc và hợp tác. Đây là con đường dẫn đến thành công của họ, một con đường mà đang không được chống cự đủ trong thế giới của chính bạn.

Quyền lực của Tri Thức là trí tuệ thiêng liêng được đặt trong mỗi cá nhân. Quyền lực của Tri thức không được biết đến bởi Sự Can Thiệp, bởi vì nếu nó được biết đến, sẽ không có Sự Can Thiệp, và hành vi phi đạo đức như vậy sẽ không được thử. Những quyền lực lớn hơn của nhân loại đang không được sử dụng, và nhân loại đang được khuyến khích để hành xử theo những cách không trong lợi ích tốt nhất của nó.

Mặc dù đúng là nhân loại có thể tự mình phạm phải tất cả các sai lầm của mình, việc có sự hỗ trợ của Sự Can Thiệp chỉ khiến cho các mối nguy hiểm trở nên lớn hơn. Điều này đang được thực hiện theo cách hoàn toàn ẩn giấu. Trong khi Sự Can Thiệp sẽ thể hiện bản thân với những người tin nó và những người ủng hộ nó như là một thế lực lành tính và thánh linh, trên thực tế nó sẽ hỗ trợ chính những thế lực mà làm suy yếu sự toàn vẹn của nhân loại, sự thống nhất của nó và sự tin tưởng bản thân của nó. Sự Can Thiệp sẽ làm suy yếu niềm tin và sự tin tưởng của con người vào các nhà lãnh đạo của họ và các tổ chức của họ, do đó tạo ra một khoảng trống lòng tin mà có thể dễ dàng bị chuyển sang một quyền lực bên ngoài mà đang thể hiện mình là một chủng loài lành tính và tiên tiến.

Đây là bản chất của sự lừa dối đang được đặt lên trên một nhân loại yếu ớt và bị chia rẽ — một sự lừa dối được tạo ra bởi một số nhóm cạnh tranh của các Tập Đoàn kinh tế đang tìm cách có lợi thế ở đây. Những hoạt động và lừa dối như vậy cũng đã được sử dụng bởi con người, vì vậy những điều này là dễ hiểu đối với bạn. Công nghệ chỉ hỗ trợ Sự Can Thiệp trong việc ẩn giấu và trong việc trao cho nó những quyền lực nào đó đối với phản ứng vật lý của con người trước sự hiện diện của họ. Nhưng chính quyền lực của sự thuyết phục trong môi trường tinh thần, quyền lực của việc khiến mọi người nghĩ những gì mà Sự Can Thiệp muốn họ nghĩ, cảm thấy những gì Sự Can Thiệp muốn họ cảm thấy và làm những gì Sự Can Thiệp muốn họ làm mà thể hiện sức mạnh và lợi thế lớn nhất của nó ở đây.

Sự Can Thiệp không thể sử dụng vũ lực, và nó không phải là sự hiện diện quân sự, vì vậy nó không có khả năng này. Nó sẽ sử dụng sức mạnh lớn nhất của nó, mà là sức mạnh của sự thuyết phục, và nó đang sử dụng điều này với hiệu quả to lớn. Nó chưa không đạt được mục tiêu của nó. Nó chưa đạt được mục đích của nó. Nhưng mỗi ngày Sự Can Thiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày sức ảnh hưởng của nó trở nên lan rộng hơn. Mỗi ngày nỗ lực của nó để làm dịu sự đề kháng của con người và để định hướng hoạt động của con người gia tăng. Bởi vì nó tìm cách bình định những ai sẽ chống lại nó và đồng thời khuyến khích xung đột của con người.

Sự Can Thiệp đang ở đây để khuyến khích sự đánh mất niềm tin vào sự lãnh đạo của con người và các tổ chức của con người. Nó đang ở đây để tăng cường sự hiện diện của nó như những vị cứu tinh của nhân loại. Cho dù dây cương quyền lực sẽ được trao cho nó một cách công khai và hiển thị hay cho dù nó sẽ diễn ra sau hậu trường, thì Sự Can Thiệp cần sự trợ giúp và hỗ trợ to lớn của con người. Nó phải làm điều này để thỏa mãn những loài đang theo dõi sự hiện diện của nó ở đây từ xa, và nó phải làm điều này để đạt được uy thế trong thế giới mà không phá hủy các tài nguyên của thế giới hoặc làm hại các mục tiêu cuối cùng của họ ở đây.

Bạn có quyền lực để chống lại điều này. Bạn có quyền lực để chống lại điều này và nhiều hình thức xâm nhập khác mà sẽ được nỗ lực làm trong tương lai. Nhân loại không biết sức mạnh của chính mình, và đó là lý do tại sao nó rất dễ bị ảnh hưởng. Nhân loại không nhận ra lợi thế của mình khi sống trong một khu vực không gian đông dân cư nơi mà việc chinh phục quân sự thì không được cho phép và nơi mà chiến tranh và bạo lực thì hiếm. Bạn không nhận ra lợi thế mà điều này mang lại cho bạn. Nếu bạn lên tiếng phản đối Sự Can Thiệp, nó bị rủi ro. Nếu bạn phản đối Sự Can Thiệp, nếu đủ người có thể làm điều này, thì Sự Can Thiệp phải rút lui.

Những nỗ lực khác sẽ được thực hiện trong tương lai, bởi vì thế giới là một giải thưởng, và nhân loại là một phần của giá trị của thế giới cho những ai tìm cách có nó cho riêng mình. Đây là bản chất của sự sống trong vũ trụ. Sự tiến bộ của công nghệ không chế ngự những xu hướng này. Nó không loại bỏ sự suy đồi và lừa dối. Nó khiến cho việc thu thập tài nguyên trở nên cấp bách hơn và khó hoàn thành hơn. Và nó khiến cho những thế giới như của bạn, nơi chứa đựng sự giàu có về vật liệu sinh học như thế, vô cùng có giá trị đối với các chủng loài khác mà đang tìm cách sử dụng những thứ này và có quyền truy cập vào chúng cho riêng mình.

Chắc chắn là, bạn phải biết và hiểu rằng nếu bạn có quyền lực và sự giàu có trong vũ trụ, thì sẽ có sự cạnh tranh. Chỉ khi bạn tin rằng bạn thật sự đơn độc và cô lập trong không gian mà bạn mới có thể nghĩ khác. Nhưng bạn không đơn độc, và bạn không cô lập. Bởi vì bây giờ bạn đã đạt được một mức độ khả năng công nghệ nhất định và đã xây dựng một công nghệ để những loài khác sử dụng, động cơ cho sự can thiệp sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và nỗ lực để đạt được lòng trung thành của con người và đạt được dây cương quyền lực sẽ được đầu tư lớn lao.

Tuy nhiên như chúng ta đã nói, nhân loại có quyền lực để chống lại Sự Can Thiệp, để xây dựng ranh giới giữa bản thân nó và vũ trụ và để thiết lập các quy tắc tương tác của riêng nó về việc ai có thể đến thăm nơi đây và chuyến thăm có thể xảy ra dưới những hoàn cảnh nào. Bạn chưa nắm lấy quyền lực này, nhưng nó đang ở đó để bạn nắm lấy, và bạn phải nắm lấy nó. Chính trọng tâm này và tính nói chung dễ bị ảnh hưởng của nhân loại mà có thể tạo ra đủ động lực để sự thống nhất và hợp tác của con người được thiết lập ở mức độ lớn hơn.

Nhân loại phải thiết lập sự thống nhất, tự cung tự cấp và kín đáo. Nó phải học cách làm điều này theo thời gian, sử dụng bất kỳ tài nguyên nào có sẵn. Nếu sự thống nhất của con người là để cung cấp tự do trong tương lai, thì đó phải là sự thống nhất được dựa trên sự đồng thuận và nhận thức và sự hiểu biết về Cộng Đồng Vĩ Đại.

Chính nhận thức và hiểu biết này mà chúng tôi muốn hỗ trợ trong chuỗi các Bài Tóm Tắt này. Chúng tôi không đang ở đây để cung cấp những gì mọi người có thể muốn nghe bởi sự tò mò hoặc say mê, mà thay vào đó để cung cấp những điều thiết yếu cho sự tiến bộ của bạn và cho sự bảo vệ thế giới của bạn. Bởi vì bạn không biết về sự dễ bị ảnh hưởng của mình, và bạn không biết về sức mạnh của mình. Những điều này phải được biết đến bởi bạn. Nếu bạn không biết về sự dễ bị ảnh hưởng của mình, bạn sẽ không thấy được nhu cầu cho sức mạnh của mình. Và nếu bạn không nhận ra sức mạnh của mình, sự dễ bị ảnh hưởng của bạn có thể áp đảo bạn.

Đây là cuộc sống trong thế giới của bạn và cuộc sống khắp cả vũ trụ. Đây là điều mà mọi chủng loài phải đối mặt nếu muốn trở nên mạnh mẽ và tự do. Đây là trách nhiệm mà đi kèm với quyền lực và sự giàu có. Bạn sở hữu một số quyền lực và rất nhiều của cải trong các nguồn tài nguyên của thế giới này. Vì vậy, bạn phải trở nên có trách nhiệm, và người dân của bạn phải được thống nhất trong mục tiêu này. Nếu họ bị kìm hãm trong sự thiếu hiểu biết về Cộng Đồng Vĩ Đại, họ sẽ không hiểu được nhu cầu vĩ đại của nhân loại. Và trọng tâm của họ và các hoạt động của họ sẽ không hỗ trợ việc thiết lập sự thống nhất, tự cung tự cấp và kín đáo của con người.