Bài Tóm Tắt Thứ Hai: Những Yêu Cầu cho Tự Do trong Vũ Trụ

Có ba yêu cầu mà tất cả các quốc gia phải đáp ứng nếu chúng muốn thiết lập và duy trì tự do và quyền tự quyết của mình trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này đúng đối với các quốc gia sống trong các vùng không gian đông dân cư, chẳng hạn như trường hợp của thế giới bạn, và đối với các quốc gia sống trong các vùng xa xôi, ngay cả trong những lãnh thổ chưa được khám phá nơi mà việc tiếp xúc với các chủng loài khác có thể là rất hiếm và rất nguy hiểm. Thế giới đã được trao cho nhân loại như là thế giới cội nguồn của nó, như là nơi cư trú của nó và như là một môi trường tuyệt vời trong đó nhân loại có thể tiến hoá và xây dựng các nền văn minh của nó và học các bài học về hòa bình và hợp tác, cả từ nguyên tắc và từ sai lầm.

Đừng bao giờ nghĩ rằng thế giới này bị sở hữu bởi bất kỳ ai khác, rằng bất kỳ chủng loài nào khác trong vũ trụ đều có quyền đối với thế giới này hoặc có bất kỳ đặc quyền đặc biệt nào cho việc đến thăm thế giới này hoặc có thể đưa ra bất kỳ khẳng định nào về quyền sở hữu đối với thế giới này hoặc bất kỳ khẳng định nào về quyền tác giả đối với quá trình tiến hoá của loài người.

Có ba yêu cầu mà tất cả các quốc gia phải đáp ứng nếu chúng muốn thiết lập và duy trì tự do và quyền tự quyết của mình trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đây là hành tinh cội nguồn của bạn. Nó đã được trao cho bạn bởi Đấng Tạo Hóa của vũ trụ với hy vọng và mong muốn rằng bạn sẽ thịnh vượng ở đây và duy trì thế giới này như là nguồn tài nguyên quý giá mà nó vốn là. Nó đã được trao ban để nó có thể duy trì bạn xuyên qua những giai đoạn phát triển khó khăn của bạn và để nó có thể duy trì bạn khi bạn trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, nơi những thế giới đa dạng sinh học như vậy là hiếm có.

Ba yêu cầu đó là sự thống nhất, tự cung tự cấp và sự cực kỳ kín đáo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về từng điều này để bạn có thể hiểu đầy đủ hơn lý do tại sao chúng lại quan trọng như vậy và chúng thật sự có ý nghĩa gì và sẽ yêu cầu gì.

Sự thống nhất trong thế giới của bạn không có nghĩa là mọi người đều giống nhau, suy nghĩ giống nhau hoặc cư xử theo cách giống nhau. Nó có thể đáp ứng sự đa dạng của các nền văn hóa mà thế giới hiện đang sở hữu. Nhưng phải có sự thống nhất về mục đích, một mục đích chung để bảo vệ tài nguyên của thế giới và để thiết lập ranh giới không gian nơi mà tất cả các quốc gia hợp tác với nhau, không chỉ vì lợi ích của họ trong an ninh quốc gia của họ, mà còn vì an ninh của toàn bộ thế giới. Điều này tất nhiên sẽ đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có giữa các quốc gia và chính phủ của bạn. Với giáo dục và nhận thức về Cộng Đồng Vĩ Đại, thành tựu lớn lao này là có thể.

Bạn phải hướng mắt lên bầu trời. Bạn không có sự phòng thủ chống lại việc sự sống xâm nhập từ bên ngoài. Bạn không có kỹ năng để phân biệt bạn bè khỏi kẻ thù hoặc để nhận ra đối thủ cạnh tranh. Bạn bị ám ảnh bởi nhu cầu của quốc gia bạn và những khó khăn của bạn với các quốc gia khác.

Bạn cũng sẽ cần sự thống nhất này để đối mặt với tài nguyên đang suy giảm của thế giới bạn và những hậu quả to lớn và nguy hiểm đối với gia đình nhân loại. Điều này bao gồm thiệt hại về môi trường mà bạn đã tạo ra trong thế giới của mình — thiệt hại đối với những hệ thống khí hậu của bạn, đối với nguồn nước của bạn và đối với các nguồn tài nguyên khác trao sự sống mà đã cung cấp và duy trì loài người trong quá trình tiến hóa lâu dài và chậm chạp của nó.

Sự thống nhất của con người bây giờ sẽ không phải là hệ quả của hệ ý thức mà của sự cần thiết, bởi vì bạn sẽ thất bại nếu bạn bị chia rẽ khi đối mặt với sự thay đổi lớn lao trong thế giới của bạn, và bạn sẽ thất bại khi đối mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại nếu bạn không thể thiết lập sự thống nhất này về ý chí và mục đích. Tất cả các quốc gia tự do trong vũ trụ phải thiết lập sự thống nhất này về ý chí và mục đích, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng thế giới gốc của họ cũng như nhận thức và cách tiếp cận của họ đối với Cộng Đồng Vĩ Đại. Do đó, nhu cầu này là toàn vũ trụ.

Quá trình tiến hóa của bạn đã luôn hướng tới sự thống nhất và hợp tác lớn hơn, nhưng bây giờ nó phải bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Bởi vì không quốc gia nào sẽ thịnh vượng và duy trì tự do nếu các quốc gia khác trong thế giới của bạn rơi vào sự thuyết phục bên ngoài — một sự thuyết phục mà sẽ khuyến khích xung đột của con người nhằm làm suy yếu các quyền lực trái đất mà bạn có và để làm suy yếu sức mạnh của gia đình loài người, phá vỡ nó và khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi sự thuyết phục, bởi sự thao túng bên ngoài và bởi nhu cầu về công nghệ bên ngoài.

Sự thống nhất của bạn phải là sự thống nhất về mục đích dựa trên nhận thức lớn hơn về tính dễ bị tổn thương của bạn đối với không gian và nhu cầu cơ bản để thiết lập việc sử dụng bền vững thế giới của bạn và các tài nguyên thiết yếu nhưng có hạn của nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể đi vào Cộng Đồng Vĩ Đại và lấy bất cứ thứ gì bạn muốn từ nó. Bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn sống trong, và bạn sẽ đối mặt, được sở hữu bởi những loài khác mà có quyền lực hơn bạn nhiều. Do đó, bản chất và khuynh hướng hiếu chiến của bạn phải được chấm dứt nếu bạn muốn đạt được sự thống nhất này về mục đích và ý chí và sức mạnh để chống lại sự can thiệp và thuyết phục từ bên ngoài.

Sự thống nhất của con người ở đây có thể chỉ được rèn dưới một thử thách vĩ đại, bởi vì có quá nhiều sự chia rẽ về mục đích và ý định trong thế giới của bạn để các quốc gia có thể thiết lập một nền tảng chung thiết yếu như vậy. Đó sẽ là sự cần thiết mà sẽ thúc đẩy bạn tạo ra nó, nếu bạn sẽ làm. Đó sẽ là nhu cầu không thể chối cãi và bền bỉ mà sẽ thúc đẩy nhân loại thống nhất trong sự phòng thủ của chính nó — phòng thủ chống lại sự sụp đổ bên trong và phòng thủ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.

Trong các quốc gia của bạn và các nền văn hóa của các bạn, cần phải có sự thống nhất này về mục đích, nếu không các nguồn lực và tài năng lớn lao của nhân loại sẽ không thể được sử dụng hiệu quả để đối mặt với những thách thức lớn lao của nó về môi trường và để đối mặt với những khó khăn của việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống.

Tương lai của nhân loại trong vũ trụ sẽ được quyết định phần lớn không chỉ bởi sự thuyết phục hay xâm nhập bởi bên ngoài, mà còn bởi khả năng của bạn để tạo ra việc sử dụng bền vững của thế giới. Ở đây nhân loại sẽ phải bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn của sự phát triển của nó. Bạn sẽ không thể tập trung vào tăng trưởng và mở rộng, bởi vì tài nguyên của bạn sẽ hạn chế sự mở rộng của bạn, và sự phát triển của bạn và vũ trụ sẽ không cho phép bạn với ra và lấy những gì bạn cần từ các thế giới khác bên ngoài hệ mặt trời này.

Các quốc gia mà nhận thức về sự hiện diện của bạn, mà không can thiệp trong thế giới của bạn, sẽ tôn trọng phạm vi ảnh hưởng của bạn nếu nó được thiết lập chỉ trong hệ mặt trời này. Nhưng bên ngoài nó, bất kỳ cuộc xâm nhập nào vào không gian hoặc vào các lãnh thổ hoặc thế giới được quản lý hoặc sở hữu bởi những loài khác sẽ bị chống trả kịch liệt.

Bạn hiện có những ranh giới và ràng buộc, và đây là những điều mới mẻ đối với trải nghiệm của bạn, bởi vì bạn đã luôn phát triển và mở rộng trong một thời gian rất dài. Nhưng có những giới hạn cho điều này. Thế giới của bạn sẽ giới hạn bạn, và Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ giới hạn bạn.

Nhân loại không biết về thực tế rằng các đế chế to lớn trong vũ trụ là hiếm và có xu hướng rất không ổn định, không thể cung cấp và duy trì bản thân trong thời gian dài. Chúng hoặc sụp đổ ở chu vi của chúng hoặc, do sự bất ổn, ở cốt lõi của chúng. Chính các quốc gia nhỏ hơn và các mạng lưới các quốc gia mà đã có thể thiết lập sự ổn định lâu dài với nhau thông qua các quy tắc giao dịch và thương mại được thực thi rất nghiêm ngặt và thông qua việc thiết lập sự đồng thuận lớn hơn cho phúc lợi và sự ổn định của nhau.

Do đó, quan niệm của bạn về sự tăng trưởng và mở rộng sẽ phải thay đổi. Bởi vì bạn không thể tước đoạt Trái Đất mà không đưa bản thân vào trạng thái bị tàn phá, một trạng thái có thể dễ dàng bị áp đảo bởi những loài khác trong vũ trụ. Mặc dù việc công khai chinh phục thế giới của bạn là không được cho phép trong khu vực không gian này, các quốc gia khác được tự do để can thiệp dưới hai điều kiện: thứ nhất, nếu các dân tộc bản địa của thế giới bạn có vẻ đối với những loài khác như hoan nghênh sự can thiệp và không chống lại nó; và, thứ hai, nếu nhân loại rơi vào tình trạng thật sự thiếu thốn và suy tàn. Trong trường hợp thứ hai, các quốc gia khác có thể tự do đến và lấy thế giới cho riêng họ, sử dụng nhân loại như một nguồn lực cho mục đích của riêng họ.

Chính hai điều kiện này cho phép sự can thiệp trong khu vực không gian này. Đó là bởi vì bạn sống trong một khu vực đông dân cư của vũ trụ nên việc chinh phục là không được cho phép. Bởi vì những nỗ lực chinh phục tạo ra sự bất ổn và xung đột, và sự bất ổn và xung đột bị chống đối bởi các mạng lưới của các quốc gia hùng mạnh mà tìm cách duy trì sự ổn định và an ninh bằng mọi giá, ngay cả với cái giá của tự do của chính họ. Chính việc đi vào một trạng thái ổn định và bền vững hơn mà tất cả các thế giới trong vũ trụ phải tìm cách đạt được vào thời điểm nào đó trong quá trình phát triển của chúng.

Do đó, chiến tranh trong vũ trụ như bạn tưởng tượng là rất, rất hiếm. Nó có thể xảy ra ở những khu vực chưa được khám phá nơi mà hai quốc gia đối lập có thể tranh giành chiến lợi phẩm của một thế giới hoặc một loạt các tài nguyên mà cả hai đều xem trọng. Nhưng trong những phần không gian phát triển cao, những xung đột như vậy thì không được cho phép. Ở đây việc thăm dò và khai thác tài nguyên phải diễn ra dưới những điều kiện nhất định mà không tạo ra chiến tranh, xung đột hay sự bất ổn giữa các quốc gia cư trú của các khu vực đó.

Theo nghĩa này, Cộng Đồng Vĩ Đại là một môi trường khác với những gì bạn đã quen thuộc. Nó đã đạt được một trạng thái bền vững, ít nhất là trong khu vực không gian của bạn liên quan đến những quốc gia mà bạn sẽ chạm trán. Ở những vùng chưa được khám phá, nó có thể không ổn định hơn nhiều, và xung đột có thể bùng phát một cách dữ dội. Nhưng cuối cùng các quốc gia nhận ra rằng chiến tranh và xung đột phá hủy tài nguyên, và tài nguyên là thứ họ phải đạt được và bảo tồn. Vì vậy các cách thức khác được tìm để thuyết phục lẫn nhau, ngoài việc sử dụng vũ lực. Đây là lý do tại sao quyền lực của sự thuyết phục và nhận thức đã được thiết lập ở mức độ rất cao xuyên suốt nhiều khu vực của vũ trụ. Chúng tôi biết ít trường hợp ngoại lệ cho điều này trong những khu vực rất đông dân cư.

Một khi các quốc gia nhận ra rằng họ không thể đấu tranh với nhau mà không cùng bị tổn thất, họ sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác, và họ sẽ duy trì các thỏa thuận này rất nghiêm ngặt trong thời gian dài. Đây là những điều kiện mà bạn sẽ đối mặt khi tham gia với vũ trụ địa phương của bạn. Đó là lý do tại sao sự liều lĩnh của bạn, sự hung hăng của bạn và việc sử dụng vũ lực của bạn được nhìn với sự coi thường và lo ngại như vậy bởi các quốc gia lâu đời trong khu vực của bạn. Ở đây bạn sẽ không được phép gây hấn như vậy bên ngoài hệ mặt trời này. Sự kiềm chế này giữa các quốc gia lâu đời là nhằm mục đích kìm hãm sự hiếu chiến và hạn chế sự lây lan của chiến tranh và xung đột. Điều này đã được chứng minh là có hiệu quả trong vũ trụ, và do đó nó được thực hành.

Sự thống nhất của bạn ở đây trao cho bạn sức mạnh và trao cho bạn sự tôn trọng trong mắt người khác. Các quốc gia khác sẽ ít hơn nhiều cố gắng thuyết phục bạn thông qua các cách thức không thích hợp hoặc thậm chí thông qua các cách thức được cho phép trong luật pháp của khu vực này nếu họ phải đối mặt với một chủng loài thống nhất và nhận biết. Nếu gia đình loài người có thể thiết lập sự thống nhất như vậy về mục đích và đạt được một học thức lớn hơn về cuộc sống trong vũ trụ, mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn thông qua các bộ Tóm Tắt này, thì bất kỳ nỗ lực can thiệp hoặc thuyết phục nào ở đây sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, bạn đang quay lưng lại với vũ trụ. Bạn đang không chú ý. Bạn đang không nhìn. Và những người trong số các bạn mà đang nhìn thì thường nhìn dưới sự thuyết phục của mong muốn và ưu tiên của chính bạn, mà không có sự sáng tỏ của tầm nhìn mà được cần.

Trong một trạng thái thống nhất hơn, bạn sẽ bảo tồn tài nguyên của mình và chia sẻ chúng một cách công bằng vì bạn sẽ nhận ra rằng bạn phải thiết lập một trạng thái ổn định và an ninh. Những gì các quốc gia khác trong vũ trụ đã thiết lập để duy trì hòa bình và bình an là những gì nhân loại sẽ phải thiết lập trong thế giới của riêng bạn. Sự lựa chọn ở đây là cơ bản. Đó là sự lựa chọn lớn nhất mà bạn sẽ phải thực hiện, và nó sẽ phải được thực hiện nhiều lần — để chọn chiến tranh và xung đột hoặc thỏa thuận và hợp tác.

Tài nguyên ngày càng giảm của bạn sẽ giúp cho bạn về mặt này, vì nếu bất kỳ quốc gia nào trong thế giới của bạn tìm cách tiếp tục hung hăng và thù địch, thì quốc gia đó có thể bị chặn tài nguyên của nó bởi phần còn lại của thế giới. Đây là điều xảy ra trong Cộng Đồng Vĩ Đại nếu bất kỳ quốc gia nào trở nên hung hăng và thù địch, tìm cách thống trị hoặc áp đảo các quốc gia khác, tìm cách chinh phục lãnh thổ hoặc tìm cách loại bỏ các đối thủ cạnh tranh của mình. Một quốc gia như vậy sẽ phải đối mặt với sự chống đối thống nhất bởi tất cả những loài khác tham gia vào mạng lưới thương mại của họ. Điều này đã loại bỏ một cách hiệu quả rất nhiều xung đột trong vũ trụ.

Do đó, đó là sự cần thiết mà thúc đẩy sự hợp tác như vậy. Tuy nhiên, nhân loại vẫn chưa thiết lập những thỏa thuận như vậy, bởi vì nó chưa phải đối mặt với điều mà tất cả các quốc gia tiến bộ trong vũ trụ phải đối mặt, và đó là sự cạn kiệt các tài nguyên của họ.

Đó là sự cạn kiệt tài nguyên mà có khả năng rèn một liên minh lớn hơn giữa các dân tộc của bạn. Tuy nhiên sự cạn kiệt tài nguyên cũng có thể dẫn đến cạnh tranh, xung đột và chiến tranh. Có nhiều quốc gia mà chúng tôi biết đến và đã nghe nói đến mà đã tự hủy diệt bản thân ở ngưỡng cửa của Cộng Đồng Vĩ Đại — đấu tranh xem ai sẽ thống trị, ai sẽ có của cải và ai sẽ có ưu tiên trong thế giới của riêng họ.

Sự thống nhất cho một chủng loài sớm muộn gì cũng phải được thiết lập. Nó có thể được thiết lập thông qua sự phục tùng và thống trị hoặc thông qua sự đồng thuận và khôn ngoan. Điều này cũng đại diện cho một sự lựa chọn cơ bản. Thật không may, hầu hết các quốc gia mà chúng tôi biết, và chắc chắn là hầu hết các quốc gia trong khu vực không gian này, đã chọn phương án đầu tiên, chọn sự phục tùng và thống trị của các dân tộc của họ để thiết lập sự thống nhất về mục đích và để đè bẹp sự bất đồng quan điểm. Các quốc gia tự do, vốn rất hiếm trong vũ trụ, đã chọn sự đồng thuận và khôn ngoan làm nhu cầu và trọng tâm hàng đầu của họ.

Nhân loại, khi đối mặt với sự suy giảm tài nguyên của bạn và sự hư hại của thế giới của bạn, sẽ cũng phải đưa ra quyết định này về kiểu thống nhất nào mà nó sẽ thiết lập. Nếu bạn không thiết lập sự thống nhất, bạn sẽ chỉ đơn giản phá hủy các nguồn tài nguyên còn lại và hạn chế một cách lớn lao khả năng của nhân loại để sống trong thế giới này.

Các chủng loài khác không muốn thấy điều này xảy ra, và do đó một phần trọng tâm của họ trong việc can thiệp là để ngăn chặn sự tàn phá của môi trường tự nhiên, thứ mà họ cho là có giá trị hơn nhiều so với sự hiện diện của con người ở đây. Tuy nhiên bạn phải hiểu rằng những chủng loài đang tranh giành quyền truy cập vào thế giới này không muốn tiêu diệt gia đình loài người, bởi vì họ cần bạn như là liên lạc viên của họ để làm việc trong thế giới này. Họ không thể sống trong thế giới này, không thể sống trong môi trường của nó, không thể đối mặt với nguy cơ sinh học của vô số sinh vật của nó. Các chủng loài đã tiến hoá trong môi trường vô trùng không thể sống trong những thế giới như của bạn mà không với nguy hiểm khổng lồ và không với nguy cơ lây nhiễm lớn lao không chỉ bản thân họ, mà còn cả thế giới mẹ của họ với các tác nhân sinh học ngoại lai, mà họ không có khả năng miễn dịch lại và thuốc của họ chưa được phát triển để chống lại.

Do đó, nhân loại có giá trị đối với các chủng loài can thiệp – có giá trị như một lực lượng lao động, có giá trị như những người có thể làm việc trong thế giới vì lợi ích của các quyền lực bên ngoài. Nhưng lợi ích này sẽ không phải là của bạn, và nếu bạn đánh mất tự do của bạn vào tay sự can thiệp và sự thuyết phục từ bên ngoài, thì cuộc sống mà nó sẽ tạo ra cho bạn sẽ thật sự bi thảm và bất hạnh.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, tất cả các quốc gia đang tiến bộ đều đã đối mặt với vấn đề cạn kiệt tài nguyên. Kết quả là, việc đạt được tài nguyên và sự ổn định và bền vững của việc đạt được tài nguyên đã trở thành trọng tâm hàng đầu. Các quốc gia có công nghệ tiên tiến mà đòi hỏi tài nguyên từ những nơi bên ngoài trở nên cực kỳ phụ thuộc vào việc duy trì khả năng tiếp cận các nguồn lực này và thiết lập quan hệ hòa bình và ngoại giao với những loài cung cấp chúng.

Ở đây công nghệ tiên tiến khiến bạn thậm chí còn dễ bị ảnh hưởng hơn bởi sự thuyết phục và điều khiển từ bên ngoài. Nếu bạn cần các nguyên tố hiếm mà chỉ có thể được tìm thấy ở các vùng xa xôi hoặc chỉ được sở hữu bởi một số chủng loài nào đó, thì bạn phải đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi và ưu tiên của họ để có đặc quyền nhận được các tài nguyên đó. Sự cạnh tranh cho những tài nguyên này sẽ là khốc liệt. Điều này khiến cho bất kỳ quốc gia nào có nhu cầu như vậy thì dễ bị ảnh hưởng và có nguy cơ lớn lao cho sự bất ổn và thậm chí sụp đổ. Nếu công nghệ và cấu trúc của xã hội phụ thuộc vào sản xuất ngoại bang và tài nguyên ngoại bang, thì nó dễ bị ảnh hưởng.

Chính sự dễ bị ảnh hưởng này mà nhân loại phải tìm cách tránh né. Đừng dại dột nhận quà từ những loài đang viếng thăm thế giới của bạn. Đừng bị thuyết phục rằng bạn phải có công nghệ ngoại bang này cho lợi ích của riêng bạn. Nếu bạn chấp nhận những thứ như vậy, bạn sẽ trở nên dễ bị ảnh hưởng. Bây giờ không thể tự cung cấp cho bản thân, bạn sẽ phải đáp ứng các điều khoản của những loài đã trở thành nhà cung cấp của bạn.

Ở đây tự do và sự tự cung tự cấp trở nên đan kết vào nhau. Nếu bạn không tự cung tự cấp, bạn sẽ không tự do. Ngay cả khi bạn đã có thể có từ loài khác quyền truy cập vào những tài nguyên mà bạn đã quen và dựa vào đó bạn đã xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã hội mới của mình, bạn sẽ đánh mất tự do của bạn. Bạn sẽ đánh mất bất kỳ đòn bẩy nào mà bạn có về cách bạn sẽ tương tác với những loài khác và các điều khoản của sự tương tác đó sẽ là gì.

Điều này thể hiện sự hiểu biết thiết yếu mà bạn phải có khi tiếp cận Cộng Đồng Vĩ Đại. Đừng nhận những món vặt vãnh từ không gian, vì bạn sẽ xói mòn tự do của mình trong quá trình này. Không có gì thật sự quan trọng sẽ được trao cho nhân loại về mặt này bởi những loài đang can thiệp trong thế giới của bạn. Họ đang tìm cách tạo ra sự phụ thuộc và nghiện ngập. Điều này trao cho họ sức mạnh và đòn bẩy, ngay cả với số lượng nhỏ của họ, trên một gia đình nhân loại lớn hơn nhiều mà không nghi ngờ gì và có thể dễ dàng bị thuyết phục.

Việc đem các nguồn năng lượng mới vào trong thế giới của bạn sẽ khiến bạn phụ thuộc vào những loài đang ở đây để tận dụng thế giới cho mục đích riêng của họ. Nhân loại vẫn chưa đạt được sự thống nhất để sử dụng công nghệ của mình cho những mục đích hoàn toàn có lợi. Bạn bây giờ không cần vũ khí mạnh hơn. Bạn không cần vũ khí hủy diệt hơn. Việc sử dụng vũ khí trong không gian là rất hạn chế. Đó không phải là cách bạn sẽ giành được lợi thế hoặc sự bảo vệ trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Việc học được điều này thể hiện một giai đoạn trưởng thành hơn trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Ở đây đó sẽ là sự thuyết phục và nhận thức, tự do và một Tri Thức sâu hơn mà sẽ đảm bảo phúc lợi của bạn, chứ không phải việc sử dụng vũ lực.

Các quốc gia trong khu vực không gian của bạn có lực lượng an ninh và có thể cùng nhau tập hợp sức mạnh quân sự lớn, nhưng điều này chỉ nhằm mục đích phòng vệ nhau cho mạng lưới giao dịch của họ. Họ nhận ra rằng họ không thể áp đảo nhau bằng vũ lực, và vì vậy họ tìm cách ảnh hưởng lẫn nhau thông qua sự thuyết phục và suy nghĩ. Điều này thể hiện việc sử dụng trưởng thành hơn của quyền lực trong vũ trụ và một ngưỡng cửa mới của học vấn cho nhân loại.

Việc sử dụng liều lĩnh của bạn đối với tài nguyên của thế giới bạn và sự phụ thuộc của bạn vào công nghệ để cứu bạn khỏi những hậu quả của nó đại diện cho hai theo đuổi rất ngu ngốc và tai hại. Bạn sẽ phải duy trì bản thân bằng những gì bạn có trong thế giới này nếu bạn muốn duy trì tự do. Ngay cả các đồng minh của bạn trong vũ trụ cũng sẽ không thể duy trì bạn từ xa vì họ không có những khả năng này. Họ sẽ không dụ dỗ bạn để trở nên phụ thuộc vào công nghệ của họ hoặc quản trị ngoại bang của họ bởi vì họ đại diện cho các quốc gia tự do chứ không phải những quốc gia tìm cách lợi dụng và bóc lột các quốc gia yếu hơn, chẳng hạn như quốc gia bạn.

Bạn phải nhìn vào thế giới của mình như một kho dự trữ của bạn cho thức ăn, nước uống và năng lượng và tất cả những thứ bạn cần cho cả hiện tại và trong tương lai. Nếu bạn cạn kiệt những thứ này, bạn sẽ suy tàn, gỡ bỏ tất cả những tiến bộ mà bạn đã đạt được. Ngay cả tiềm năng công nghệ của bạn cũng sẽ không thể thành hiện thực khi đối mặt với sự tan rã xã hội vĩ đại như vậy. Điều này sẽ khiến bạn dễ bị ảnh hưởng bởi một trong những cơ hội lớn lao mà những loài khác có được đối với một chủng loài yếu ớt và thất bại, một cơ hội được cho phép trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Cơ hội đó được coi là việc giải cứu tài nguyên của một hành tinh khỏi sự khai thác quá mức của chủng loài bản địa của nó, điều này được cho phép dựa trên đạo đức và các quy tắc tương tác tồn tại trong phần này của thiên hà.

Không phải sự khuất phục hay hủy hoại của nhân loại mà chúng tôi muốn khuyến khích, mà thay vào đó là sức mạnh của nó, sự thống nhất của nó và sự phát huy tiềm năng to lớn của nó trong vũ trụ. Tuy nhiên những điều nhất định phải được hiểu. Một mình công nghệ sẽ không cứu bạn khỏi sự cạn kiệt tài nguyên, và sự cạn kiệt tài nguyên sẽ tháo gỡ công nghệ của bạn. Bạn phải thiết lập thông qua thời gian, sự đồng thuận và hợp tác, việc sử dụng bền vững thế giới của bạn — duy trì sự đa dạng sinh học của nó, chất lượng bầu khí quyển của nó, chất lượng nước của nó và chất lượng đất của nó và các vùng đất của nó.

Nghịch cảnh sẽ giúp bạn chấp nhận điều này và thấy được sự cần thiết của nó. Nhưng nghịch cảnh cũng có thể tháo gỡ bạn, đặt vận hành những thế lực hủy diệt mà rất khó để ngừng.

Các đồng minh của bạn trong vũ trụ có sự bận tâm lớn lao về điều này. Dựa vào sự truyền tải của bạn vào không gian, họ đã nhìn thấy tiềm năng ở đây. Họ biết con đường mà hầu hết các chủng loài đi theo trong sự cạn kiệt tài nguyên thế giới của họ, những kết quả không thể tránh khỏi của sự cạn kiệt này và kết quả là sự mất chủ quyền và quyền kiểm soát của họ cho các quốc gia khác. Đây là con đường mà hầu hết các quốc gia đã đi. Hậu quả là có thể dự đoán được và phần lớn là giống nhau.

Tại thời điểm này, những quyền lực lớn hơn trong vũ trụ mà nhận thức về bạn, xem bạn là liều lĩnh và phá hoại. Mặc dù bản thân họ không can thiệp trong thế giới của bạn, họ sẽ cho phép các lực lượng thương mại độc lập khác cố gắng truy cập vào đây. Nếu sự truy cập đó được thực hiện và hoàn thành, và nếu uy quyền bị chuyển từ gia đình con người sang loài khác, thì các quyền lực lớn hơn sẽ vào cuộc để lợi dụng tình hình.

Phần lớn phụ thuộc vào sự hiểu biết và nhận thức của bạn và vào sự tự cung tự cấp mà bạn có thể thiết lập và duy trì trong thế giới của bạn. Nếu các dân tộc của bạn đồng ý sống đơn giản, chia sẻ tài nguyên và hạn chế dân số của mình thông qua các biện pháp đạo đức, thì bạn sẽ có thể thiết lập được sự ổn định và tự cung tự cấp lớn hơn. Khi đó các thế lực lớn hơn trong khu vực của bạn sẽ không nhìn bạn với mong muốn như vậy để can thiệp, mà sẽ phải tôn trọng bạn như một dân tộc thống nhất mà không thể bị chinh phục bằng việc sử dụng các thế lực tinh vi.

Sự thống nhất trao cho bạn sức mạnh, nhưng cũng với sự tôn trọng trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Mặc dù các nỗ lực để đem bạn vào trong mạng lưới giao dịch sẽ diễn ra liên tục và đầy thuyết phục, nhưng sự can thiệp như đang diễn ra trong thế giới ngày hôm nay có thể sẽ không được cố gắng thực hiện. Tuy nhiên trong trạng thái chia rẽ và mâu thuẫn của bạn, sự can thiệp như vậy đang xảy ra và đang tiến triển. Nó sẽ tìm cách chuyển uy quyền của thế giới sang các thế lực ngoại bang với sự tham gia và hỗ trợ của con người. Nó sẽ tìm cách sử dụng gia đình con người. Nó sẽ tìm cách đạt được những lợi thế to lớn mà thế giới này cung cấp trong những tài nguyên sinh học rộng lớn của nó thông qua việc sử dụng sức lao động và sự hợp tác của con người.

Chúng tôi biết thông qua sự truyền tải của bạn và thông qua sự quan sát của chính chúng tôi về thế giới của bạn rằng một số người tin rằng các chủng loài khác có thể dễ dàng đến và thiết lập khu thuộc địa trên thế giới và thiết lập bản thân ở đây bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến của họ. Nhưng với nguy hiểm sinh học mà thế giới của bạn tạo ra cho những loài đang viếng thăm, điều này không dễ thực hiện và chưa bao giờ được thực hiện thành công. Trên thực tế, thế giới của bạn có sức mạnh để lây nhiễm và tiêu diệt toàn bộ nhiều chủng loài trong vũ trụ địa phương của bạn, bởi sự hiện diện và sự đa dạng của các tác nhân sinh học của nó. Các chủng loài khác đã khiến thế giới của họ trở nên cằn cỗi, và trong nhiều trường hợp, không có hầu hết tất cả các dạng sống bản địa. Chúng có ít hoặc không có khả năng miễn dịch khỏi sự lây nhiễm.

Trái đất do đó có thể được xem vừa là một tài sản to lớn vừa là một nguồn lây nhiễm khổng lồ. Nó được xem theo cả hai cách này bởi tất cả các chủng loài nhận thức về sự hiện diện của bạn và nhận ra tầm quan trọng của thế giới của bạn và tình trạng của nhân loại.

Yêu cầu thứ ba là nhu cầu cho sự cực kỳ kín đáo. Để trở thành một chủng loài tự do trong khu vực không gian đầy rẫy những chủng loài không tự do và không muốn khuyến khích tự do, bạn phải trở nên cực kỳ kín đáo. Bạn phải thiết lập bản thân như một sự hiện diện không đe dọa đối với những thế giới này. Bạn không được tham gia vào giao dịch với họ ở bất kỳ mức độ đáng kể nào. Và bạn không được cho phép họ viếng thăm thế giới của bạn và xem xét hành vi của bạn.

Các quy tắc tương tác trong khu vực không gian này sẽ cung cấp cho bạn những quyền này nếu bạn có thể thể hiện ý định và mục đích thống nhất trong việc thiết lập và duy trì ranh giới của bạn với không gian. Các quốc gia hùng mạnh công nhận các quốc gia hùng mạnh khác. Họ không bị thuyết phục bởi các kiểu dụ dỗ khác. Đối với họ, quyền lực là tài nguyên, và tài nguyên không chỉ đại diện cho sự giàu có mà còn là sự sống còn. Bởi vì công nghệ tiên tiến của họ đã khiến cho sự tồn tại của họ bây giờ khó duy trì hơn và tài nguyên của họ khó có được hơn.

Đây là rất khác so với cách các dân tộc của thế giới nhìn những điều như vậy. Họ nghĩ rằng thế giới ở đó để bị bóc lột, và một khi thế giới đã bị bóc lột, vũ trụ ở đó để bị bóc lột, và tới lúc đó, họ tin rằng họ sẽ có công nghệ để bóc lột nó. Nhưng bạn không thể bóc lột vũ trụ. Nhiều loài đã thử, và tất cả đều đã thất bại.

Do đó sự kín đáo của bạn trở nên cực kỳ quan trọng. Bạn sẽ phải học cách giao tiếp mà không phát sóng vào không gian. Ngay cả những sự tham gia bí mật nhất của các chính phủ của bạn cũng bị phát sóng vào vũ trụ trong nhiều tình huống và có thể dễ dàng được nhận biết bởi những loài đã có được hiểu biết về ngôn ngữ của bạn và khuynh hướng của bạn. Bởi vì thế giới đã bị quan sát trong một thời gian dài bởi tất cả các quyền lực trong vùng lân cận của bạn.

Những loài tìm cách đạt được lợi thế ở đây đã đợi cho đến khi bạn xây dựng cơ sở hạ tầng mà họ có thể sử dụng, và bây giờ họ đang cố gắng thuyết phục bạn để trao cho họ dây cương của quyền lực và khiến bạn phụ thuộc vào công nghệ của họ và các nguồn của công nghệ của họ.

Cách tiếp cận này tốn thời gian và sự kiên nhẫn, nhưng đây là cách các quốc gia giành quyền kiểm soát trên các quốc gia khác. Nó đã được chứng minh là con đường hiệu quả nhất để mở rộng ảnh hưởng và quyền lực của ai đó, đặc biệt trong những vùng đông dân cư trong vũ trụ như vùng này.

Bạn không muốn cởi mở với vũ trụ. Bạn không muốn tiết lộ các hoạt động của bạn, xung đột của bạn, khó khăn của bạn, nguyện vọng của bạn, kế hoạch của bạn và mục tiêu của bạn cho những loài quan sát bạn. Các đồng minh của bạn hiểu điều này, vì họ đã phải giữ bí mật lớn về sự hiện diện của họ trong vũ trụ và sự tương tác của họ với các quốc gia khác. Chỉ những quốc gia tự do mới có thể kết nối với nhau một cách tự do hơn, nhưng ngay cả khi đó, sự tương tác của họ cũng bị giới hạn và phải được bảo vệ với sự chú trọng to lớn.

Bạn không biết về bất lợi to lớn mà bạn đang tạo ra cho bản thân trong việc phát sóng thông tin liên lạc của bạn vào không gian. Đó là vấn đề của việc sống trên bề mặt của thế giới bạn, nơi mà mọi thứ có thể được quan sát. Nhiều quốc gia tiên tiến trong vũ trụ đã chọn sống dưới lòng đất cho mục đích này, và một số đã chọn sống dưới lòng đất bởi sự cần thiết, bởi vì nếu hệ thống khí hậu của hành tinh bạn bị gián đoạn, thì việc sống trên bề mặt sẽ trở nên khó khăn nếu không muốn nói là không thể. Việc sống dưới lòng đất có nhiều lợi thế. Sự kín đáo là một trong số đó. Nhưng đó không phải là tình trạng của bạn vào lúc này, vì vậy bạn sẽ phải tìm những cách khác để duy trì sự kín đáo.

Thế giới của bạn đang bị theo dõi. Các chính phủ của bạn đang bị theo dõi. Xung đột của bạn đang bị theo dõi. Giao dịch và thương mại của bạn đang bị theo dõi. Những xu hướng của bạn đang bị theo dõi, cả bởi đồng minh của bạn và bởi những loài tìm cách lợi dụng bạn.

Trong tương lai, nếu bạn đạt được sự thống nhất lớn hơn và nếu bạn có thể duy trì việc sử dụng thế giới của mình, thì việc phát triển sự kín đáo này sẽ trở nên thiết yếu. Bởi vì sự không kín đáo luôn bị lợi dụng trong tự nhiên. Nó luôn khiến cho ai đó dễ bị ảnh hưởng trong tự nhiên, và về cơ bản, vũ trụ là một môi trường tự nhiên.

Có giới hạn đối với công nghệ. Có giới hạn đối với việc du hành. Có giới hạn đối với những gì bất cứ ai có thể làm với máy móc. Bạn vẫn chưa chạm đến những giới hạn đó, nhưng chúng tồn tại. Có những chủng loài lâu đời hơn trong khu vực của bạn mà đã chạm đến những giới hạn đó, và đó là lý do tại sao họ tìm cách sử dụng quyền lực trong môi trường tinh thần và phát triển quyền lực này để tự vệ bản thân và để tận dụng bất cứ cơ hội nào có thể tồn tại trong phạm vi ảnh hưởng của họ và trong các khu vực địa phương của họ trong không gian.

Cuối cùng thì, không ai ở bên ngoài nên biết về những gì đang diễn ra trong thế giới của bạn, ngay cả đồng minh hoặc bạn bè tiềm năng của bạn. Họ sẽ tôn trọng sự kín đáo này. Họ sẽ mong đợi nó, và họ sẽ hiểu nó.

Điều này sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận rất khác đối với cách bạn sống và cách bạn liên lạc. Chắc chắn là, việc phát sóng theo cách bạn làm là hoàn toàn không phù hợp. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học của bạn, những người tìm cách nghe bài phát sóng trong vũ trụ, sẽ không nghe được nhiều vì không quốc gia tiên tiến nào phát sóng theo cách này. Thông tin kín đáo được gửi đi. Các kênh liên lạc kín đáo được thiết lập và được sử dụng nhiều, nhưng việc phát sóng chung thì không được thực hiện vì những lý do mà chúng tôi đang mô tả.

Vì vậy, ba yêu cầu cho tự do đều không được đáp ứng bởi gia đình loài người vào lúc này. Bạn không thống nhất và đối mặt với nguy cơ chia rẽ và xung đột lớn hơn giữa các dân tộc và các quốc gia của bạn. Bạn đang nhanh chóng phá hủy khả năng tự cung tự cấp của mình trong thế giới của bạn. Và bạn hầu như không kín đáo, phát sóng điểm mạnh và điểm yếu của mình cho tất cả những ai muốn xem chúng.

Ba phạm vi này do đó đại diện cho trọng tâm chính cho sự tiến bộ của nhân loại: thiết lập sự thống nhất và hợp tác của con người dựa trên sự cần thiết; ngừng sử dụng thế giới quá mức và duy trì các nguồn tài nguyên của nó và tất cả những gì nó sẽ đòi hỏi về cách mọi người sống và cách mọi người tương tác với nhau trong thế giới của bạn; và sự phát triển của các kênh liên lạc kín đáo — cả thông qua nhận thức sâu hơn và thông qua công nghệ.

Đây là ba nhu cầu vĩ đại của nhân loại, không chỉ cho phúc lợi của chính bạn và tương lai của bạn trong thế giới này, nhưng cũng để trao cho bạn cơ hội để xây dựng tự do và sự thống nhất thật sự trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bất kỳ đóng góp nào mà bạn có thể thực hiện như một cá nhân và như một phần của gia đình loài người về mặt này là vô cùng quan trọng trong việc trao cho nhân loại tự do lớn hơn và một hứa hẹn lớn hơn cho tương lai.