Tất cả các Bài Tóm Tắt của Đồng Minh của Nhân Loại đều miễn phí trực tuyến. Hãy bắt đầu hành trình với Tập Một của Đồng Minh.

Hơn hai mươi năm trước, một nhóm người từ vài thế giới khác nhau đã tập trung ở một vị trí bí mật trong hệ mặt trời của chúng ta gần Trái Đất với mục đích để quan sát Sự Can Thiệp của người ngoài hành tinh đang diễn ra trong thế giới chúng ta. Từ điểm quan sát bí mật của họ, họ đã có thể xác định danh tính, tổ chức và mục đích của những loài đang viếng thăm thế giới chúng ta và theo dõi hành vi của những vị khách này.

Nhóm những người quan sát này gọi họ là “Đồng Minh của Nhân Loại.” Đây là bản báo cáo của họ.

Nhận một bản sao của cuốn sách:


Tất cả các Bài Tóm Tắt của Đồng Minh của Nhân Loại đều miễn phí trực tuyến. Hãy bắt đầu hành trình với Tập Một của Đồng Minh.

Mục Lục:

BÀI CHỈ DẪN ĐẨU TIÊN: Sự Hiện Diện của Người Ngoài Hành Tinh trong Thế Giới Hôm Nay

BÀI CHỈ DẪN THỨ HAI: Thử Thách cho Tự Do của Loài Người

BÀI CHỈ DẪN THỨ BA: Lời Cảnh Báo Lớn Lao

BÀI CHỈ DẪN THỨ TƯ: Sự Thao Túng của Những Truyền Thống và Những
Niềm Tin về Tôn Giáo

BÀI CHỈ DẪN THỨ NĂM: Ngưỡng Cửa: Một Hi Vọng Mới cho Nhân Loại

BÀI CHỈ DẪN THỨ SÁU: Hỏi Đáp

LỜI KẾT

Hội của Thông Điệp Mới (The Society for The New Message) bây giờ đang cung cấp toàn thể bốn tập của Đồng Minh của Nhân Loại miễn phí trực tuyến. Chúng tôi làm điều này để thông điệp này có thể đến được với nhiều người nhất có thể, cả trong cá nhân và trong các vị trí quyền lực về chính trị, kinh tế và tôn giáo.