Цялото съдържание на Документите на Съюзниците на Човечеството са налични онлайн. Започнете пътешествието с Първа Книга на Съюзниците.

Преди около двадесет години, група индивиди от различни светове, са се събрали на тайно място в нашата слънчева система близо до Земята, с цел да наблюдават извънземната Интервенция, осъществяваща се в нашия свят. От скритото си място, те са били в състояние да определят идентичността, организацията и намеренията на тези, които навестяват нашия свят и да наблюдават дейността на нашествениците.

Тази група наблюдатели нарича себе си ”Съюзници на Човечеството.

Get a copy of the book:


Започнете да Четете Документите Онлайн сега!

Съдържание:

Първи Документ: Извънземното Присъствие на Света Днес

Втори Документ: Предизвикателството за Човешката Свобода

Трети Документ: Голямо Предупреждение

Четвърти Документ: Манипулация на Религиозните Традиции и Вярвания

Пети Документ: Ново Обещание за Човечеството

Шести Документ: Въпроси и Отговори

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

Общността на Новото Съобщение осигурява всички четири издания на Съюзниците на Човечеството безплатно онлайн. Ние правим това, за да може това съобщение да докосне колкото се може повече хора както на полето, така и на позиции в политическата, икономическата и религиозната власт.