Пети Документ: Какво Желаят Те

Както вече споменахме, тези, които се намесват във вашия свят днес, се стремят към контрол върху този свят по очевидни и не толкова очевидни причини. Те гледат на вашия свят като на голяма награда. Свят богат на ресурси, управляван от раса, която те имат за неуправляема и незаслужаваща да ръководи такова прекрасно място. Те ценят вашия свят, както вече казахме и поради неговото стратегическо местоположение и важност, както и заради скритите реликви, заровени на много места в него. Това обаче не дава пълен отговор на въпроса, какво наистина искат посетителите. Трябва да открехнем още една врата в тъмната страна на Интервенцията и правейки това, да разкрием повече за същността на търговията, която съществува в тази част на галактиката.

Както казахме, Интервенцията се състои главно от търговски, а не от военни сили. Те изследват вашия свят за неговите проспекти, за неговите ресурси, за неговото стратегическо положение и за скритите в него съкровища. Това обаче, което трябва да разберете е, че те ценят и вас.

Те ви смятат за биологичен ресурс, част от мрежа от ресурси, която съществува в този свят.

Както акцентирахме в нашите брифинги, те се нуждаят от човешкото съдействие, за да се установят на този свят. Те се нуждаят от човешката инфраструктура. Те се нуждаят от човешките правителства и от човешката религия. Те се нуждаят от вашата помощ, за да установят своите операции тук напълно и надеждно. За тази цел, те ще ви осигурат илюзия за предишния ви живот, за да поддържат човешката лоялност колкото се може повече. За да постигнат и поддържат това обаче, те трябва да установят дълбока мрежа от заблуди, която ние вече сме описали.

Трябва да разберете, че те ви ценят също така като ресурс. Те не ви имат за равни на себе си. Те не ценят вашите религии, вашите култури и вашите обичаи. Те гледат на вас като на един от ресурсите на света. Като такива, те се стремят да се възползват от вас по всякакви възможни начини, които смятат за печеливши и ценни за собствените им интереси.

Във Великата Общност биологични ресурси като кръв, плазма, ДНК, костен мозък, кожа и телесни органи могат да се използват за техните химически вещества. От тях се правят лекарства.

За тях вие сте потенциален актив. Като актив, вие сте ценни само за това, което струвате за тях, как можете да им помогнете и какво може да струвате като субект и като ресурс сами по себе си. Трябва да помислите какво наистина означава това. Те гледат на вас почти по същия начин, по който вие гледате на опитомените животни, които използвате за ресурс. Вие използвате тези животни за различни цели, както разбираме. Това е често срещано нещо във Великата Общност, в светове, в които животните могат да се използват за хранителен ресурс. Разбираме, че вие използвате тези животни по различни начини. Така изглеждате в очите на тези, които посещават вашия свят, на Интервенцията. Те не ви имат за равни. Те ви разглеждат като ресурс.

Това, което вероятно не разбирате е, че всяка година хиляди хора са отвличани и никога не се завръщат на света. Тези хора не са просто поставени при определени условия. Те се отглеждат. Някои от тях загиват в плен. Някои от тях не оцеляват в процеса на отвличането. Някои се разболяват и умират. Тези, които не оцелеят и са все още полезни за Интервенцията, се използват като биологичен ресурс. Това означава, че тяхната кръв и части от телата им се използват съгласно полезността им във Великата Общност. Във Великата Общност, биологични ресурси като кръв, плазма, ДНА, костен мозък, кожа и телесни органи могат да се използват за химическите вещества в тях. От тях се правят лекарства. От тях се отглеждат нови форми на живот. Тези вещества са ценна стока в определени части на Великата Общност.

Ако тези, които са заловени оцелеят, те ще бъдат използвани за други цели. Ако Интервенцията осъществи пълен контрол върху вашия свят, много хора, които са нежелани или не се вписват в социалните модели установени от Интервенцията, ще бъдат използвани също като биологичен ресурс.

Това вероятно е много шокиращо за вас, но вие можете да го разберете, защото и вие се отнасяте с вашите животни по същия начин, като биологичен ресурс – за храна, за дрехи, за лекарства, за гориво. Биологичните ресурси във Великата Общност са много ценни, защото могат да се използват за различни цели, както вече споменахме – за медицински цели, за животоподдържащи цели, за размножаване и за създаване на нови животински видове.

Това може би е шокиращо за вас, но вие можете да го разберете, тъй като по този начин се отнасяте към вашите животни като биологични ресурси — които се използват за храна, за дрехи, за лекарства, за гориво.

Затова се отвличат много от вашите животни. Те не се взимат само за кръвни продукти нужни за програмите за кръстосване. Те са отвличани, защото кръвните продукти са много ценни и могат да се търгуват успешно.

В технологични общества като Колективите, биологичните ресурси са изключително ценни и трудни за набавяне във Великата Общност. Както многократно сме повтаряли, вашият свят е разглеждан като биологичен склад. Така че, както вашите посетители искат минералните ресурси на вашия свят, те също така се нуждаят от много по-елементарни за нуждите на живота неща. Те се нуждаят от вода. Те се нуждаят от въздух. Те се нуждаят от кръв. Те се нуждаят от резистентните фактори в кръвта. Те се нуждаят от плазма. Те се нуждаят от биологичните елементи, които съставляват живота и които са фундаментални за живота навсякъде.

Това означава, че те се нуждаят от вас като биологичен ресурс. Това е едно от нещата, които имаме предвид, когато говорим, че вашият свят ще бъде използван, за да служи на други сили. Но идеята, че ще бъдете използвани да служите на други сили, е съвсем друг въпрос и представлява допълнително нарушение на основните ви права.

Това разбира се, е напълно скрито от публичните им планове. На тези, които биват убеждавани да станат техни привърженици и представители, никога не им се разкриват тези неща. Част от тяхната Умиротворителна Програма е да ви успокоят, че са тук за ваше добро, за вашето изкупление и за съхранението на света. Но както често повтаряме, целта е запазването на света за техните нужди. Растенията, животните, годната за дишане атмосфера и водата са ресурси, които се използват и са ценни сами по себе си, както и минералното богатство, което съществува в този свят. Липсващото звено тук е ролята ви като биологичен ресурс. Така ви вижда Интервенцията – като ресурс. Това, естествено, никога няма да се разкрие на тези, които са умиротворени или на тези, които дори днес са представители и защитници на Интервенцията. Това обаче е самата истина.

Може да се чудите, къде са всички тези хора, които са изчезнали и защо не се завръщат? Може да се запитате. Всички те избягалили са? Някои, разбира се, са жертви на човешкото насилие. Някои са избягали. Но ние имаме предвид големия брой хора в световен мащаб, които са изчезнали, без следа, без абсолютно нищо да се знае за тях. Ние знаем за това от предаванията на вашите правителства. Ние го знаем от Невидимите. И го знаем също така, защото е очевидно от нахлуванията на Колективите и в други светове. По някакъв начин започват за изчезват индивиди в началните етапи на подобни интервенции. Хората, които забелязват тези изчезвания ще си мислят, че това е нещо нормално, че е нещастно стечение на обстоятелствата в техните общества. Така ще бъдат обяснени тези неща.

Тук трябва да мислите за вашето благополучие и за благополучието на вашето семейство, на вашите деца, на вашите приятели и на вашите познати, със сигурност. И отвъд това, трябва да помислите за благополучието на целия си свят и за сигурността на човешкия живот. Като ресурс ще бъдете използвани и когато вашата полезност е изчерпана, вие ще бъдете изхвърлени. Ето как се използват ресурсите. Някои са запазени. Някои са изразходвани. Точно по начина, по който използвате ресурсите в ежедневието си.

В технологични общества като Колективите, биологичните ресурси са изключително ценни и трудни за намиране във Великата Общност.

Това, че вярвате в човешката душа и в човешкия дух, не се цени от Интервенцията. Това нарушение е много пълно и задълбочено, и вече се среща във всичките му проявления. Наблюдавайте тези неща и мислете. Тогава ще можете сами да видите какво се случва. Ние ви даваме перспектива да наблюдавате отвън навътре. Това ви дава обективен поглед за ситуацията във вашия свят и за силите, които действат в него.

Както вече споменахме в първия набор от документи, ако Интервенцията напълно и изцяло постигне окупация тук, тогава човешкото население ще бъде намалено в ефективна работническа класа. По какъв начин това може да бъде осъществено без съпротивата и бунтовете на хората? То ще бъде осъществено чрез изчезването на хора. То ще бъде осъществено чрез изолация на тези, които не сътрудничат или не са съгласни с Интервенцията. Те ще бъдат отвличани и няма да бъдат видени повече. И докато човешките дела ще изглеждат нормални, зад кулисите всичко ще се промени и ще се управлява чрез различен набор от правомощия.

Колективите се надяват, че всичко ще бъде осъществено за дълъг период от време и ще се избегне революция, защото една евентуална революция ще излезе много скъпо на техните начинания. Тя ще излезе много скъпо и на човечеството. Нашествениците са тук с цел бизнес. Вашите ръце и вашите очи. Вашите репродуктивни органи. Вашата кръв. Вашата плазма. Вашата биохимия. Това е част от бизнеса им. За тях вие сте като интелигентен добитък – полезни, интересни и важни за търговията им.

Много технологично напреднали нации са изчерпали собствените си световни биологични ресурси толкова много, че трябва да ги търсят другаде.

В началото те ще се отнасят с вас различно, с тези, с които ще се срещнат лице в лице, но няма да ви дадат сила. Те няма да ви осигурят избор. Те само ще се опитат да ви убедят по свои начини в мъдростта и в необходимостта от тяхното присъствие на света. Ако се съпротивлявате или не сте съгласни с тях, те ще направят живота ви труден или ще ви отстранят за по-нататъчно използване.

Ние знаем, че тези, които не са се завърнали на света, са се борили с тях и са били елиминирали заради това. Как знаем за тези неща? Ние знаем, защото разбираме Колективите. Ние разбираме тяхната легална търговия и тяхната нелегална търговия. Те искат да използват всяка част от света. И искат да използват всяка част от вас. По същия начин вие искате да използвате всяка част от една крава, от една овца или от някакво друго домашно животно, което отглеждате за собствени цели.

Как знаем, че те осъществяват тези неща на света? Знаем го, защото следим и наблюдаваме техните комуникации. В противен случай, не бихме могли да наблюдаваме техните дейности и да разберем напълно естеството на тяхното присъствие тук. Това изключително наподобява техните присъствия и действия в други присъединяващи се светове. Това, което не можем да видим, ни се разкрива от Невидимите.

От техните предавания излъчени от земните им бази към сателитите им отвъд света знаем, че много от техните “екземпляри,” както ви наричат, са изчезнали или са използвани за други цели. А от техните излъчвания на Земята знаем, че много хора са изчезнали. Така че не е трудно за нас да направим връзката в случая.

Те се нуждаят от всички тези биологични ресурси, за да създадат новото лидерство за човечеството, хибридния човек.

Това, за което говорим тук, е най-тайната и секретна част от техния план, част, която те никога няма да ви разкрият доброволно, част, която няма как да научите без чужда помощ. Това са най-тайните им дела. Те продават биологични ресурси на това, което вие наричате “черен пазар“ във вселената. Нуждата и значението на тези продукти е от изключително значение за тях.

На повечето места, в които търговията е установена, каквато е в близост до вашия свят, подобна търговия е нелегална, защото се определя като морално и етично осъдителна.  Много технологично напреднали нации са изчерпали природните богатства на своите светове толкова много, че трябва да търсят такива навсякъде, да ги закупуват и да правят бартер за тях като това е една от основните им дейности. Това са не само хранителни продукти, минерали, метали и други подобни. Това е и нуждата от биологични продукти, които ние споменахме и които са изобилни във вашия свят и в човешкото семейство.

Затова, когато някой запита, “Какво желаят те?“ Подходящия отговор е, “Те желаят вашия свят и вашите ресурси“. Както споменахме, това е най-тайната част от техните планове. То обаче трябва да се знае от вас, защото прави нарушението им завършено.

Посетителите не ви “мразят“. Те не са жестоки и не са убийци по начина, по който мислите. Те просто гледат на вас като на ресурс, точно както вие гледате на животните. За тях, въпреки че притежавате интелект, вие сте непоправимо хаотични и неуправляеми и те не разбират по-дълбоките ви мотиви. Те  оценяват вашата технология като в юношеска възраст и наблюдават вашето унищожително поведение със загриженост, безпокойство и отвращение. Понеже не притежават Знание, духовната основа, те не виждат, че това, което вършат във вашия свят не е етично и е морално осъдително. Това е просто възможност да осъществят своите практически нужди.

Както казахме, те искат да присъединят човечеството към своя Колектив, но това ще бъде една много селектирана част от вашето население. Там вие няма да бъдете във висшия ешалон на тяхната йерархия. Какво ще се случи с всички останали хора по света, когато Интервенцията приключи и окупацията е напълно установена?

Ние с неохота ви споделехме някои неща, защото не искахме да загубим вашето внимание. Ние не искахме да отречете всичко, смятайки, че не можете да се изправите срещу тези неща. Затова искахме да бъдем изключително внимателни за начина, по който ви представяме ситуацията.

Независимо от това обаче, има нещо, които трябва да знаете и което не сте в състояние на видите от вашата гледна точка. Ние самите трябваше да учим за тези реалности, въпреки че и ние получихме помощ, каквато получавате и вие от нас. Но осъдителната природа на Колективите и липсата на морал и етичност са нещата, с които трябваше да се сблъскаме. Затова ние избягваме Колективите в нашите светове, в които те не могат да проникнат.

Има много народи и по-специално в добре населените региони на галактиката, които са създали съюзи за защита от Колективите. Затова много от дейностите на Колективите се управляват от търговски съюзи и от регионални управления и сили. Те се контролират от други сили, които не искат да попаднат под тяхното убеждение или под тяхната зависимост. Много от техните търговски партньори ги наблюдават с тревога и дори да се включат в някаква търговия с Колективите, те трябва да се защитават от тяхното влияние.

Ресурсите са скъпоценни във вселената – минералните ресурси, водните ресурси, биологичните ресурси, хранителните ресурси. Големите технологични общества като Колективите изпитват изключителна нужда от ресурси за собствените си нужди. Тяхната търговия е базирана на придобиването на тези неща и на откриването на нови ресурси. Това, разбира се, ги прави заинтерсовани към новопоявили се светове като вашия, които се появяват в региони, в които те имат влияние и сили.

Замислете се върху нашите думи. Сега ще ви кажем какво трябва да правите.