Femte Briefing: Hvad De Vil

Som vi har sagt, vil de, der intervenerer i jeres verden i dag, gerne have kontrol over denne verden, af indlysende grunde og af grunde, der ikke er så indlysende. De ser denne verden som en stor skat, rig på ressourcer, styret af en race, som de mener er uregerlige og uværdig til at forvalte et så fantastisk sted. Som vi har sagt, sætter de også pris på jeres verden, på grund af dens strategiske betydning og på grund af de skjulte depoter, der findes i mange dele af verden. Men dette besvarer ikke helt spørgsmålet om, hvad de besøgende virkeligt vil. Her må vi åbne en anden dør til den mørkere side af Interventionen og, ved at gøre det, afsløre mere for dig om kommersens væsen, som den eksisterer i denne del af galaksen.

Som vi har sagt, består Interventionen primært af en række kommercielle kræfter, ikke militære kræfter. De beser jeres verden for dens potentielle muligheder, dens ressourcer, dens strategiske vigtighed og dens skjulte skatte. Men det, I må forstå på dette tidspunkt er, at de også sætter pris på jer. Som vi har understreget i alle vores briefinger, har de brug for menneskelig assistance til at etablere sig selv i jeres verden. De har brug for menneskelig infrastruktur. De har brug for menneskelig regering og religion. De har brug for jeres assistance, til at etablere deres operationer her fuldtud og pålideligt. Og de vil efter bedste evne sørge for et skin af jeres tidligere liv, for at opretholde menneskelig orden og loyalitet. Men for at nå og for at opretholde dette skin, vil de være nødt til at etablere et meget dybtgående netværk af bedrag, som det, vi har beskrevet hele vejen.

Her må du forstå, at de også betragter jer som en ressource. De anser jer ikke for at være deres ligemænd. De værdsætter ikke jeres religioner, jeres kulturer eller jeres skikke. De anser jer primært for at være en af verdens ressourcer. Som sådan søger de at drage fordele af jer på alle de måder, de skønner vil være profitable og værdifulde for deres interesser. For dem er du et potentielt aktiv. Som et aktiv, værdsættes du kun for det, du er værd for dem, for hvordan du muligvis kan assistere dem, og for, hvad du kan være værd, som entitet og som en ressource i sig selv. Du må standse op og overveje, hvad dette virkeligt vil sige. Det vil sige, at de betragter jer, som en biologisk ressource, del af et netværk af ressourcer, der findes i denne verden. I dette, betragter de jer meget på samme måde, som I betragter de husdyr, I bruger som en ressource. Vi forstår, at I bruger disse dyr af forskellige grunde. Og det er almindeligt i det Større Fællesskab, i verdener, hvor dyr som sådan kan bruges som en fødevareressource. Vi forstår, at I bruger jeres dyr på mange forskellige måder, til mange forskellige slags nyttige goder og stoffer og så videre. Sådan fremstår I for dem, der besøger jeres verden, for Interventionen. De anser jer ikke for at være deres ligemænd. De anser jer for at være deres ressource.

De betragter jer, som en biologisk ressource, del af et netværk af ressourcer, der findes i denne verden.

Hvad du måske ikke forstår er, at der hvert år kidnappes tusindvis af mennesker for ikke igen at vende tilbage til verden. Disse mennesker bliver ikke kun konditionerede. De holdes. Nogen af dem går til grunde under fangenskab. Nogen af dem overlever ikke deres tilfangetagning. Nogen bliver syge og dør. De af dem, der ikke kan overleve og dog anses for at være nyttige for Interventionen, bruges som en biologisk ressource. Det vil sige, at deres blod, deres kropsdele, alt anvendes efter deres værdi i det Større Fællesskab. I det Større Fællesskab kan biologiske ressourcer, som blod, plasma, DNA, knoglemarv, hud og kropsorganer bruges for deres kemiske stoffer. Af disse fremstilles medicin. Af disse avles nye livsformer. Disse stoffer er værdifulde råvarer i visse dele af det Større Fællesskab.

Hvis de, der tilfangetages og ikke returneres, overlever, vil de blive brugt til andre formål. Skulle Interventionen få fuld kontrol over jeres verden, vil mange mennesker, der betragtes som uønskede, eller som ikke passer ind i det sociale mønster etableret af Interventionen, blive brugt som en biologisk ressource på denne måde.

Måske er dette chokerende, men du kan forstå det, for det er på denne måde, I behandler jeres dyr, som biologiske ressourcer – for at blive brugt til mad, til beklædning, til medicin, til brændstof. I det Større Fællesskab er biologiske ressourcer meget værd, fordi de kan bruges og ændres, med forskellige formål for øje, som vi har nævnt – til medicinske formål, til livsunderstøttende formål og til avl og til dannelsen af nye arter.

Det er grunden til at mange af jeres dyr bliver kidnappet. De kidnappes ikke blot for at levere blodprodukter til krydsningsprogrammet. De kidnappes, fordi disse blodprodukter i sig selv er meget værd og kan handles med med stor succes.

I teknologiske samfund som Kollektiverne er biologiske ressourcer ekstremt værdifulde og svære at finde i det Større Fællesskab. Som vi har sagt gentagne gange, betragtes jeres verden som et biologisk depot. Så mens de besøgende vil have jeres verdens mineralske ressourcer, vil de også have ting, der er meget mere elementære for livets behov. De har brug for vand. De har brug for ilt. De har brug for blod. De har brug for resistensfaktorerne i blodet. De har brug for plasma. De har brug for de biologiske elementer, der udgør liv, og som er grundlæggende for liv overalt.

I det Større Fællesskab kan biologiske ressourcer, som blod, plasma, DNA, knoglemarv, hud og kropsorganer bruges for deres kemiske stoffer. Af disse fremstilles medicin.

Dette betyder, at de har brug for jer, som en biologisk ressource. Én ting er at tænke på, at jeres verden vil blive brugt til at tjene andre kræfter. Men idéen om, at I vil blive brugt til at tjene andre kræfter, er noget helt andet og repræsenterer endnu en krænkelse af jeres grundlæggende rettigheder.

Dette er naturligvis helt skjult for deres offentlige dagsorden. De mennesker, de overtaler til at blive deres følgere og deres repræsentanter, vil aldrig få disse ting at vide. Del af deres Pacificeringsprogram er at forsikre jer om, at de er her for det gode og for jeres forløsning, samt for bevarelsen af verden. Men som vi så ofte har sagt, drejer det sig om bevarelsen af verden for deres eget behov. Planterne, dyrene, den åndbare atmosfære, vandet, er alt sammen ressourcer, der kan bruges og er værdifulde i og for sig selv, så vel som den mineralske rigdom, som findes i denne verden. Men den manglende del i alt dette er jeres rolle, som en biologisk ressource. Det er sådan Interventionen ser jer – som en ressource. Dette vil selvfølgeligt ikke blive afsløret for de mennesker, der bliver pacificeret, eller for de mennesker, der selv i dag kan stå som repræsentanter og apologeter for Interventionen. Og dog er det så vældigt sandt.

I kan undre jer over, hvor alle de mennesker befinder sig, der er forsvundet og ikke er vendt tilbage? Måske stiller du dette spørgsmål. Løb de væk? Nogle var faktisk ofre for menneskelig vold. Nogle løb faktisk væk. Men vi taler om mange mennesker globalt, der er forsvundet, uden noget spor, uden noget fingerpeg. Dette ved vi fra at studere jeres regeringers transmissioner. Vi ved dette fra, hvad De Usete har fortalt os. Og vi ved dette, fordi det er åbenlyst i Kollektivernes indtrængen i andre verdener. Af en eller anden grund begynder enkeltpersoner på mystisk vis at forsvinde i disse Interventioners tidlige stadier. Og folk, der erkender det, vil tænke, at det er på grund af normale men uheldige omstændigheder i deres egne kulturer. Det vil blive forklaret i disse vendinger.

Her må du tænke på dit velbefindende og helt afgjort på din families, dine børns, dine venners og bekendtes velbefindende. Og derudover må du tænke på hele din verdens velbefindende og det menneskelige livs sikkerhed. Som en ressource vil du blive brugt, og når din anvendelighed er ovre, vil du blive kasseret. Det er sådan ressourcer bruges. Nogle bevares. Nogle bruges op. Nøjagtigt som I bruger ressourcer i jeres daglige liv.

Det, I tænker på, som den menneskelige sjæl, den menneskelige ånd, værdsættes ikke af Interventionen. Denne krænkelse er så fuldkommen og så gennemgribende, og den finder allerede sted i alle sine manifestationer. Se på denne sag og tænk selv. Og du vil selv se det. Vi giver dig perspektivet til at se udefra og ind. Det giver dig et objektivt syn på jeres verdens situation, og på de kræfter, der øver indflydelse på den.

Skulle Interventionen få det fulde greb og en besættelse blive fuldstændig her, vil den menneskelige race, som vi nævnte i vores første række af diskurser, blive reduceret til en effektiv arbejderklasse. Hvordan vil det blive gjort, uden at skabe vrede og revolution i den menneskelige befolkning? Det vil blive gjort gennem folks forsvinden. Det vil blive gjort ved, at de mennesker, der betragtes som usamarbejdsvillige og afvigende, isoleres. De vil blive kidnappet, for aldrig mere at blive set. Og mens menneskelige anliggender vil forekomme at være normale, vil alt bag scenen blive ændret og styret af andre kræfter.

Måske er dette chokerende, men du kan forstå det, for det er på denne måde, I behandler jeres dyr, som biologiske ressourcer – for at blive brugt til mad, til beklædning, til medicin, til brændstof.

Det er Kollektivernes håb, at dette kan holde så længe som muligt, og at en revolution ikke vil bryde ud, for en revolution vil være meget dyr for deres anstrengelser. Og ligeledes meget dyr for menneskeheden. De besøgende er her for at gøre forretninger. I er del af deres forretninger. Dine hænder. Dine øjne. Dine reproduktionsorganer. Dit blod. Din plasma. Din biokemi. Disse ting er alt sammen del deres forretninger. For dem er I som et intelligent husdyrhold – nyttig, interessant og kommercielt vigtig.

Som udgangspunkt vil de behandle jer med ærbødighed, de af jer, der kan møde dem ansigt til ansigt, men de vil ingen magt give jer. De vil ikke give jer noget valg. De vil kun prøve at overbevise jer om det vise i deres måder og nødvendigheden af deres tilstedeværelse i verden. Og skulle du nægte eller skulle du modsætte dig dem, vil de gøre livet vanskeligt for dig, eller kassere dig til senere brug.

Vi forstår, at nogle af de mennesker, der ikke er vendt tilbage til verden, var nogle, der kæmpede imod dem og som resultat blev kasseret. Hvordan ved vi disse ting? Vi ved det, fordi vi forstår Kollektiverne. Vi forstår deres legale kommers, og vi forstår deres illegale kommers. De vil bruge alle dele af verden. Og de vil bruge alle dele af jer. Akkurat som I vil bruge alle dele af koen, eller fåret, eller ethvert andet husdyr, som I avler, med jeres egne formål for øje.

Hvordan ved vi, at de gør disse ting i verden? Det ved vi, fordi vi overvåger deres kommunikationer. Ellers ville vi ikke fuldt ud kunne observere deres aktiviteter og forstå deres engagements natur her. Det ligner bemærkelsesværdigt meget deres engagement i andre opdukkende verdener. Og det, vi ikke kan se, har De Usete afsløret for os.

Vi ved fra deres transmissioner, deres kommunikationer med deres satellitter indenfor verden og fra deres baser udenfor verden, at mange af deres ”prøver,” som de refererer til jer, enten er gået til grunde eller måtte bruges til noget andet. Men fra deres jord-transmissioner ved vi, at mange mennesker forsvinder. Så det er ikke vanskeligt for os at se forbindelsen.

I deres forsøg på at fremavle et nyt lederskab for menneskeheden, en hybridiseret person, har de brug for alle disse biologiske ressourcer, som vi beskriver.

Det, vi taler om her, er den mest skjulte og hemmelige del af deres dagsorden, den del, de aldrig frivilligt vil afsløre for jer, den del, du muligvis aldrig vil se, uden stor assistance. Dette er den mest hemmelige af deres aktiviteter. De sælger biologiske produkter på det, I ville kalde et ”sort marked” i universet. Men værdien af disse produkter og efterspørgslen efter dem er sandelig betydelig.

De fleste steder, hvor kommers er etableret, ligesom i jeres nærhed, er denne form for handel illegal, for den anses for at være moralsk og etisk forkastelig. Men med så mange teknologiske samfund, der findes i universet, og biologiske ressourcer, som dem, der findes i jeres verden, så sjældne som de er, er efterspørgslen efter disse grundlæggende elementer betragtelig.

Mange teknologisk avancerende nationer har overgået deres egne verdeners biologiske ressourcer, i så høj grad, at de må finde dem andre steder, og som én af deres primære foretagender, må de handle og tuske sig til dem. Det er ikke blot fødevareprodukter, mineraler eller metaller eller den slags elementer. Det er også behovet for biologiske produkter, som vi har beskrevet, der findes i overflod i jeres verden, og som findes i overflod i den menneskelige familie.

Så, når nogen spørger, ”Hvad vil de?”, er det passende svar, ”De vil have jeres verden og dens ressourcer. Og de vil have jer og jeres ressourcer.” Som vi har sagt, er dette det mest skjulte punkt på deres dagsorden. Men det er nødvendigt for jer at vide, for dette gør krænkelsen fuldkommen.

De besøgende ”hader” ikke menneskeheden. De er ikke ondskabsfulde og morderiske på den måde, I kan tænke. De ser jer bare som en ressource på samme måde, som I ser jeres dyr som en ressource. For dem, skønt I har intelligens, anser de jer for at være uforbederligt kaotiske og uregerlige, og de forstår ikke jeres dybere motivationer. De anser jeres teknologi for at være af en ganske ung fase, og de ser på jeres destruktive adfærd med bekymring, ængstelse og væmmelse. Uden Kundskab, det åndelige grundlag, ser de ikke, at det, de forøver i jeres verden, er etisk eller moralsk forkasteligt. Det er blot en lejlighed til at tilfredsstille deres praktiske fornødenheder.

Som vi har sagt, søger de at få menneskeheden ind i deres Kollektiv, men det drejer sig kun om en meget udsøgt del af jeres befolkning. Og her vil I ikke befinde jer i deres hierarkis øvre niveauer. Hvad vil der ske med alle andre mennesker i verden, hvis Interventionen bliver fuldkommen, hvis besættelsen kan etableres fuldstændigt?

I teknologiske samfund, som Kollektiverne, er biologiske ressourcer yderst værdifulde og vanskelige at finde i det Større Fællesskab.

Vi har været tilbageholdende med at fortælle jer visse ting, fordi vi ikke vil miste jeres opmærksomhed. Vi ønsker ikke, at I vender jer om i fornægtelse og tænker, at I ikke kan se disse ting i øjnene. Så vi har forsøgt at være meget nænsomme i den måde, vi har præsenteret situationen. Dog, til trods herfor, er der visse ting du må vide og som du ikke uden videre kan se fra dit udkigspunkt. Vi har selv måttet lære om disse realiteter, selvom vi havde assistance, som den vi giver jer. Men Kollektivernes forkastelige væsen og deres manglende moral og etik er noget som vi selv har måttet se i øjnene. Af denne grund undgår vi Kollektiverne i vores egne verdener, som de ikke kan trænge ind til.

Der er mange nationer i universet, der har skabt alliancer, for at beskytte sig imod Kollektiver som disse, især i velbefolkede områder i galaksen. Det er af denne grund, at Kollektiverne styres af handelsunioner og regionalt styrende organer og autoriteter. De holdes i skak af mange andre kræfter, der ikke ønsker at blive overtalt af dem eller være under deres kontrol. Selv mange af deres handelspartnere ser på dem med ængstelse. Og selv hvis de er tvunget til at engagere sig i kommers med Kollektiver, bliver de nødt til at beskytte sig mod Kollektivernes indflydelse.

Ressourcer er dyrebare i universet – mineralressourcer, vandressourcer, biologiske ressourcer, fødevareressourcer. Store teknologiske samfund som Kollektiverne, har et enormt behov for ressourcer til at opretholde sig selv. Deres kommers er baseret på anskaffelsen af alle disse ting og på at lede efter nye kilder. Dette gør dem selvfølgeligt først og fremmest interesserede i nye i opdukkende verdener, som jeres egen, der dukker op i regioner, hvor de har indflydelse og magt.

Overvej vores ord. Nu vil vi fortælle jer, hvad I må gøre.

Mange teknologisk avancerende nationer har overgået deres egne verdeners biologiske ressourcer i så høj grad, at de må finde dem andre steder.