Beşinci Brifing: Ne İstiyorlar

Söylediğimiz gibi, bugün dünyanıza müdahale edenler, bu dünyanın kontrolünü, bazıları açık olan nedenlerle ve bazıları çok açık olmayan nedenlerden dolayı kazanmak istiyor. Bu dünyayı, bu kadar harika bir yerin mürettebatı olmalarının asi ve değersiz olduğuna inandıkları bir ırkın yönettiği, kaynakları bakımından zengin, büyük bir ödül olarak görüyorlar. Ayrıca, sizin de söylediğimiz gibi, stratejik öneminden ve dünyanın birçok yerinde var olan gizli depolardan dolayı dünyanıza değer veriyorlar. Ancak bu, ziyaretçilerin gerçekte ne istediği sorusuna tam olarak cevap vermiyor. Burada, Müdahalenin daha karanlık tarafına başka bir kapı açmalıyız ve bunu yaparken, Galaksinin bu bölümünde var olan ticaretin doğasını size daha fazla göstermeliyiz.

Söylediğimiz gibi, Müdahale öncelikle askeri kuvvetler değil, bir dizi ticari güçtür. Dünyanıza beklentileri, kaynakları, stratejik önemi ve gizli hazineleri için bakıyorlar. Fakat bu noktada anlamanız gereken şey, ayrıca size de değer verdikleridir.

Sizi biyolojik bir kaynak, bu dünyada var olan kaynaklar ağının bir parçası olarak görüyorlar.

Bilgilendirmelerimiz boyunca vurguladığımız gibi, kendilerini dünyanızda tesis etmek için insan desteğine ihtiyaç duyuyorlar. İnsan altyapısına ihtiyaçları var. İnsan hükümetine ve insan dinine ihtiyaçları var. Buradaki operasyonlarını tam ve güvenilir bir şekilde yapmak için yardımınıza ihtiyaçları var. Ve insan düzenini ve bağlılığını ellerinden gelen en iyi şekilde sağlamak için size eski hayatınızın bir özetini sağlayacaklar. Bununla birlikte, bunu başarmak ve sürdürmek için, başından beri tanımladığımız çok derin bir aldatma ağı kurmak zorunda kalacaklar.

Burada sizi de bir kaynak olarak gördüklerini de anlamalısınız. Sizi eşitleri olarak görmüyorlar. Dinlerinize, kültürlerinize veya geleneklerinize değer vermiyorlar. Seni başlıca dünyanın kaynaklarından biri olarak görüyorlar. Bu nedenle, kendi çıkarları için karlı ve değerli olduğunu düşündükleri tüm yollardan sizden yararlanmaya çalışırlar.

Büyük Toplum'da kan, plazma, DNA, kemik iliği, deri ve vücut organları gibi biyolojik kaynaklar kimyasal maddeleri için kullanılabilir. Bunlardan ilaçlar üretilir.

Onlar için potansiyel bir malsınız. Bir varlık olarak, yalnızca onlar için ederiniz kadar, onlara nasıl yardım edebileceğiniz ve kendiniz için bir varlık ve bir kaynak olarak ne kadar değer edebileceğiniz konusunda kıymetlisiniz. Bunun gerçekten ne anlama geldiğini düşünmeyi bırakmalısın. Bu, sizi bu dünyada var olan bir kaynak ağının bir parçası olan biyolojik bir kaynak olarak gördükleri anlamına gelir. Bu konuda, sizi kaynak olarak kullandığınız evcil hayvanları gördüğünüz gibi görüyorlar. Bu hayvanları çeşitli nedenlerle kullanıyorsunuz, anlıyoruz. Ve bu, bu tür hayvanların bir gıda kaynağı olarak kullanılması Büyük Camia’daki dünyalarda yaygındır. Hayvanlarınızı birçok farklı türde fayda ve madde sağlamak için kullandığınızı biliyoruz. Dünyanızı ziyaret edenlere, Müdahaleye bu şekilde görünüyorsunuz. Sizi eşit olarak görmüyorlar. Sizi kendi kaynakları olarak görüyorlar.

Anlamadığınız şey, her yıl binlerce insanın alındığı ve dünyaya geri dönmediğidir. Bu insanlar sadece koşullandırılmıyor. Onlar alı konuluyor. Bazıları esaret altında yok oluyor. Bazıları esaret sürecinden sağ çıkamıyor. Bazıları hastalanır ve ölür. Hayatta kalamayan ve Müdahale için faydalı olarak görülenler biyolojik bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu, kanlarının, vücut kısımlarının, her şeyin Büyük Camia’da değerine göre kullanıldığı anlamına gelir. Büyük Camia’da, kan, plazma, DNA, kemik iliği, cilt ve vücut organları gibi biyolojik kaynaklar içerdikleri kimyasal maddeler için kullanılabilir. Bunlardan ilaçlar yapılır. Bunlardan yeni yaşam formları yetiştirilir. Bu maddeler, Büyük Camia’nın bazı bölgelerinde değerli ürünlerdir.

Eğer hayatta kalamazlarsa, yakalanan ve iade edilmeyenler başka amaçlar için kullanılacaktır. Müdahale dünyanızın kontrolünü tamamen ele geçirirse, istenmeyen olarak kabul edilen veya Müdahale yoluyla oluşturulan sosyal yapıya uymayan birçok insan bu şekilde biyolojik kaynaklar olarak kullanılacaktır.

Belki bu şok edicidir, ancak bunu anlayabilirsiniz, çünkü hayvanlarınızı, biyolojik kaynak olarak – yiyecek, giyim, ilaç, yakıt için kullanıyorsunuz. Büyük Camia’da, biyolojik kaynaklar çok değerlidir çünkü bunlar, daha önce de belirttiğimiz gibi, çeşitli amaçlar için, tıbbi amaçlar için, yaşam desteği amacıyla ve yeni türlerin yetiştirilmesi ve üretilmesi için kullanılabilir ve değiştirilebilir.

Belki bu şok edici ama bunu anlayabilirsiniz, çünkü hayvanlarınıza biyolojik kaynaklar olarak -yiyecek, giyecek, ilaç ve yakıt için kullanılmak üzere- bu şekilde davranıyorsunuz.

Bu yüzden hayvanlarınızın birçoğu alınmaktadır. Onlar sadece melezleme programı için kan ürünleri sağlamak için alınmaz. Onlar alınır çünkü bu ürünlerin kendisi çok değerlidir ve çok başarılı bir şekilde alınıp satılabilirler.

Kollektifler gibi teknolojik toplumlarda, biyolojik kaynaklar Büyük Camia’da bulunması son derece değerli ve zordur. Tekrar tekrar söylediğimiz gibi, dünyanız biyolojik bir depo olarak görülüyor. Böylece ziyaretçiler dünyanızın mineral kaynaklarını isterken, ayrıca yaşama ihtiyaçlarına gerekli çok daha temel olan şeyleri de isterler. Suya ihtiyaçları var. Oksijene ihtiyaçları var. Kana ihtiyaçları var. Kandaki direnç faktörlerine ihtiyaçları var. Plazmaya ihtiyaçları var. Hayatı oluşturan ve her yerdeki yaşam için temel olan biyolojik öğelere ihtiyaçları var.

Bu, biyolojik bir kaynak olarak size ihtiyaçları olduğu anlamına gelir. Dünyanızın başka güçlere hizmet etmek için kullanılacağını düşünmek bir şeydir. Ancak, diğer güçlere hizmet etmek için mal gibi kullanılacağınız fikri tamamen bir başka konudur ve temel haklarınızın daha fazla ihlal edildiğini gösterir.

Bu, elbette, halk gündeminden tamamen gizlenmiştir. Onların taraftarı olmaya ikna ettikleri ve temsilcilerine asla bunlara söylenmeyecek. Onların Pasifize Etme Programının bir parçası, sizin iyiliğiniz ve kurtuluşunuz için ve dünyanın korunması için burada olduklarını temin etmektir. Ancak sık sık söylediğimiz gibi, bu dünyanın onların ihtiyaçları için korunmasıdır. Bu dünyada var olan mineral zenginliklerinin yanı sıra bitkiler, hayvanlar, nefes alabilen atmosfer, su, kendileri için kullanılabilecektir ve değerlidir. Ancak tüm bunların içindeki eksik kısım, biyolojik bir kaynak olarak rolünüzdür. Müdahalenin sizi kaynak olarak görmesi budur. Bu, elbette, pasifize edilenlere veya bugün bile Müdahale için temsilci ve avukat olarak durabilecek kişilere asla açıklanmayacak. Ama bu çok çok doğrudur.

Merak etmiş olabilirsiniz, tüm insanlar nereye götürüldü ve neden geri dönmedi? Bunu sorabilirsiniz. Hepsi kaçtı mı? Gerçekten bazıları insan şiddetinin kurbanlarıydı. Bazıları gerçekten kaçtı. Ancak dünya çapında, hiçbir iz bırakmadan, ipucu olmadan kaybolan birçok insandan bahsediyoruz. Bunu hükümetlerinizin iletişimlerini incelemekle biliyoruz. Bunu, Görünmeyenlerin bize söylediklerinden biliyoruz. Ve bunu biliyoruz çünkü bu, Kollektiflerin diğer dünyalardaki ihlallerinde de belirgindir. Bir şekilde, gizemli bir şekilde, bireyler bu Müdahalelerin ilk aşamalarında kaybolmaya başlar. Ve bunu fark eden insanlar, bunların kendi kültürlerindeki normal fakat talihsiz koşullardan kaynaklandığını düşüneceklerdir. Bu şekilde açıklamaya çalışacaklardır.

Burada, kesinlikle kendi refahınızı ve ailenizin, çocuklarınızın, arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın güvenliğini düşünmelisiniz. Ve bunun ötesinde, tüm dünyanızın refahını ve insan hayatının güvenliğini göz önünde bulundurmalısınız. Bir kaynak olarak kullanılacaksınız ve kullanışlılığınız sona erdiğinde, atılacaksınız. Kaynaklar bu şekilde kullanılır. Bazıları korunur. Bazıları tükenir. Tıpkı günlük yaşamınızda kaynakları kullanma şekliniz gibi.

Kolektifler gibi teknolojik toplumlarda biyolojik kaynaklar son derece değerlidir ve Büyük Toplulukta bulunması zordur.

İnsan ruhu, insanlığın ruhu olarak düşündüğünüz şeye, Müdahale tarafından değer verilmez. Bu ihlal o kadar eksiksiz ve tamdır ki, tüm tezahürleri ile halihazırda gerçekleşmektedir.

Bu konuya bakın ve kendiniz için düşünün. Ve kendiniz göreceksin. Size dışarıdan bakma perspektifini veriyoruz. Bu size dünyanızın koşullarına ve ona etki eden kuvvetlere objektif bir bakış açısı sunar.

İlk söylem grubumuzda belirttiğimiz gibi, Müdahale tam anlamıyla yerine getirilirse ve burada tamamen bir işgal tesis edilirse, insan nüfusu verimli bir işçi sınıfına küçültülecektir. İnsan nüfusu arasında öfke ve devrim yaratmadan bu nasıl başarılacak? İnsanların ortadan kaybolmasıyla sağlanacaktır. İşbirliği yapmadığı veya muhalif olduğu düşünülenlerin izolasyonuyla sağlanacaktır. Bir daha görünmemek üzere alınıp, götürülecekler. Ve insani ilişkilerde her şeyin normal olarak görülmesine rağmen, sahnenin arkasında her şey değişecek ve farklı güçler tarafından yönetilecektir.

Teknolojik olarak ilerleyen pek çok ülke, kendi dünyalarının biyolojik kaynaklarını, başka yerlerde bulmaları gerektiği ölçüde aşmıştır.

Kolektifler tarafından bir devrim olmadığı sürece ki bu çabalarına karşı çok maliyetli olur, bunun mümkün olduğu kadar uzun süre başarılabileceği umulmaktadır. Ve insanlık için de çok maliyetli olur. Ziyaretçiler iş yapmak için buradalar. Siz bu işin bir parçasısınız. Sizin elleriniz. Gözleriniz. Üreme organlarınız. Kanınız. Plazmanınız. Biyokimyanınız. Bunların hepsi işlerinin bir parçası. Onlar için zeki bir hayvancılık gibisiniz – faydalı, ilginç ve ticari açıdan önemli.

Başlangıçta, yüz yüze karşılaştıklarına saygı ile davranacaklardır, ama size güç vermeyeceklerdir. Size bir seçenek sunmayacaklar. Sizi yalnızca yollarının bilgeliği ve dünyadaki varlıklarının gerekliliği konusunda ikna etmeye çalışacaklar. Ve reddetmeniz veya direnmeniz durumunda, yaşamı sizin için zorlaştıracak, ya da daha sonra kullanmak üzere atacaklardır.

Dünyaya geri dönmeyenlerin bir kısmının, onlara karşı savaşan ve bunun sonucunda ortadan kaldırılanlar olduğunu anlıyoruz. Bu şeyleri nasıl biliyoruz? Bunları biliyoruz çünkü Kollektifleri anlıyoruz. Onların yasal ticaretini anlıyoruz ve yasadışı ticaretini anlıyoruz. Dünyanın her yerini kullanmak istiyorlar. Ve her parçanızı kullanmak istiyorlar. Tıpkı ineğin, koyunların veya kendi amaçlarına göre yetiştirdiğiniz diğer evcil hayvanların her bölümünü kullanmak istediğiniz gibi.

Bunları dünyada yaptıklarını nereden biliyoruz? Biliyoruz çünkü onların iletişimini izliyoruz. Aksi takdirde, onların faaliyetlerini tam olarak gözlemleyemezdik ve burada bulunmalarının doğasını anlayamazdık. Diğer gelişmekte olan dünyalara yaptıkları oldukça benzer. Ve göremediklerimizi, Görünmeyenler bize açıkladı.

Dünyadaki uydularıyla ve dünyadaki üsleri ile olan iletişimlerinden ve aktarımlarından, onların size atıfta bulunarak, “örneklerin” birçoğunun öldüğünü veya başka nedenlerle kullanılması gerektiğini dediklerini biliyoruz. Bununla birlikte, dünyadaki iletişimlerden birçok insanın ortadan kaybolduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu bağlantıyı görmemiz zor değil.

İnsanlık için yeni bir liderlik, melezleşmiş bir insan yetiştirme girişimlerinde, tanımladığımız tüm bu biyolojik kaynaklara ihtiyaçları var.

Burada bahsettiğimiz konu, gündemlerinin en gizli ve gizli kısmı,onların isteyerek ortaya çıkarmayacakları ve büyük yardım olmadan asla göremeyeceğiniz kısmıdır. Bu onların en gizli faaliyetleri. Evrende “karaborsa” dediğiniz şey üzerinden biyolojik ürünler satıyorlar. Ancak bu ürünlerin değeri ve onlara olan talep gerçekten büyüktür.

Ticaretin kurulduğu birçok yerde, örneğin yakınınızdaki gibi, bu tür ticaret yasa dışıdır, çünkü ahlaki ve ahlaki açıdan kınanması gerektiği kabul edilir. Ancak evrende pek çok teknolojik toplumun var olması ve dünyanızda var olan biyolojik kaynakların nadir olmaları nedeniyle, bu temel unsurlara olan talep oldukça fazladır.

Teknolojik açıdan ilerlemekte olan birçok ülke, kendi dünyalarının biyolojik kaynaklarını başka yerde aramaları gerekecek kadar tükettikleri için kendileri için birincil uğraş olarak bu kaynakları alıp satmalı ve takas etmeleri gerekiyor. Bunlar sadece gıda ürünleri, mineraller ve metaller ve bunun gibi elementler değildir. Aynı zamanda, sizin tarif ettiğiniz, dünyanızda bol olan ve insan ailesi içinde bol olan biyolojik ürünlere de ihtiyaç vardır.

Böylece birileri “Ne istiyorlar?” Diye sorduğunda, uygun cevap “Dünyanızı ve kaynaklarını istiyorlar. Ve sizi ve kaynaklarınızı istiyorlar. ”Dediğimiz gibi, bu onların gündemlerinin en gizli olanıdır. Ancak bilmeniz gerekir, çünkü bu ihlali tamamlıyor.

Ziyaretçiler insanlıktan “nefret” etmiyorlar. Onlar düşündüğünüz anlamda acımasız ve katil değildirler. Sadece sizin hayvanları bir kaynak olarak gördüğünüz gibi sizi bir kaynak olarak görüyorlar. Onlara göre, zekanız olmasına rağmen, düzeltilemez bir şekilde kaotik ve asi olduğunuzu düşünüyorlar ve daha derin motivasyonlarınızı anlamıyorlar. Teknolojinizi oldukça ergen bir aşamada görüyorlar ve yıkıcı davranışlarınıza endişe, kaygı ve antipati ile bakıyorlar. Manevi temel ve İlim’den mahrum oldukları için, sizin dünyanızda yaptıkları şeylerin etik veya ahlaki açıdan kabul edilemez olduğunu görmüyorlar. Onlar için bu sadece pratik ihtiyaçlarını yerine getirmek için bir fırsattır.

Söylediğimiz gibi, insanlığı Kollektife sokmaya çalışıyorlar, ama bu sizin nüfusunun sadece çok seçkin bir parçası içindir. Ve burada onların hiyerarşilerinin üst seviyelerinde olamazsınız. Ve dünyadaki tüm diğer insanlara, Müdahale tamamlanırsa, işgal tamamen tesis edilirse, onlara ne olacak?

Size bazı şeyleri anlatmakta ağırdan aldık, çünkü dikkatinizi kaybetmek istemiyoruz. Bu meselelerle yüzleşemeyeceğinizi düşünerek, inkar ederek sırt çevirmenizi istemiyoruz. Bu yüzden, durumu sunduğumuz şekilde son derece dikkatli olmaya çalıştık. Ancak, buna rağmen, bilmeniz gereken bazı noktalar var ve bunları kendi görüş noktanızdan kolayca göremiyorsunuz. Bu gerçekleri bizler kendimiz öğrenmek zorunda kaldık, ancak size sağladığımız gibi yardım da aldık. Ancak, Kollektiflerin kınanması gereken doğası, etik ve ahlaktan yoksun olmaları, yüzleşmek zorunda olduğumuz bir şeydi. Bu yüzden onların nüfuz edemediği kendi dünyalarımızda Kolektıflerden kaçınıyoruz.

Evrendeki özellikle Galaksinin yoğun yaşam olan bölgelerinde, kendilerini bu gibi Kollektiflerden korumak için ittifaklar kuran birçok millet var. Bu nedenle Kollektifler sendikalar ve bölgesel yönetim yetkileri ve yetkilileri tarafından kontrol edilmektedir. Onlar tarafından ikna edilmek veya onların kontrolleri altında kalmak istemeyen birçok güç tarafından kontrol altında tutuluyorlar. Ticaret ortaklarının çoğu bile bunlara kaygıyla bakıyor. Kollektif ile ticaret yapmak zorunda kalsalar bile, kendilerini Kollektif’in etkisinden korumak zorundadırlar.

Kaynaklar evrende çok değerli – maden kaynakları, su kaynakları, biyolojik kaynaklar, gıda kaynakları. Kollektifler gibi büyük teknolojik topluluklar, kendi bakımları için kaynaklara muazzam bir ihtiyaç duymaktadır. Onların ticareti, bütün bu şeylerin kazanılmasına ve yeni kaynakların araştırılmasına dayanıyor. Bu, elbette, onları öncelikli olarak etkileri ve güçlendikleri bölgeler içinde ortaya çıkan yeni maden keşifleriyle ve sizin gibi gelişmekte olan dünyalar ile ilgilenmelerini sağlıyor.

Sözlerimizi düşünün. Şimdi size ne yapman gerektiğini söylemeliyiz.