Beşinci Brifing: Evrendeki Bir Çok Ses

Artık insanlıkla konuşacak bir çok ses var, bunlar Büyük Camia’dan sesler. Mesajları dünyaya verilmek üzere bazı kişilere iletilecek. Bu mesajların birçoğu aynı veya çok benzer olacaktır – bunlar teması teşvik etmek, güveni teşvik etmek, uyumu teşvik etmek ve direnci caydırmak, şüphe etmeyi caydırmak, daha fazla soruşturmayı engellemek ve soru sormayı caydırmaktır. İnsanlığın, dünyanızın var olduğu uzay alanında sadece bir takım gerçek müttefiki vardır. Bizler onları temsil etmek için gönderildik. İnsan özgürlüğünü, insan birliğini ve insan egemenliğini teşvik eden bir mesaj gönderecek uzakta olan başka mentorlar da var. Ancak çevrenizde yaşayanlar arasında, insanlığa en yakın olan ve insanlığın kendisi için vereceği kararlara bağlı olarak, en çok umut eden ve korkan ulusları temsil ediyoruz.

Sonuçlar bizim için önemli olacak. Çünkü özgür uluslar nadirdir ve özgürlüklerini kazanmak zorunda kalmışlardır. Büyük Camia’nın kaçınılmaz olarak onlara getireceği pek çok sorunu ortadan kaldırmak için olgunlaşmak ve güçlü olmak ve birleşmek zorunda kalmışlardır.

Evrende pek çok ses var. Dünya'ya iletilen pek çok mesaj var. Bunları içeriklerine göre değerlendirmelisiniz.

Bunun ne kadar büyük bir gereksinim olduğunu henüz bilmiyorsunuz. Belki de henüz insanlığın böylesine önemli bir hedefe ulaşabileceğine dair bir güveniniz yok – bu, şimdiye kadar insanlığın kendisi için oluşturduğu her şeyi aşan bir hedef.

Müdahale insani güveni aşındırmakta, insanlığın teknolojisi, rehberliği ve yönetişimi için dış güçlere bağımlılığını teşvik ederken, gerçek müttefikleriniz sadece bilgelik sağlayacak ve sizi İlim’e yöneltecektir.

Birçok ses var. Eğer hayatınız sadece safça kendinden yana yorma tarzı düşünme ve ümit üzerine kuruluysa, size ne duymak istediğinizi söyleyen ve umudunuzu güçlendiren ve haklı çıkaran sesleri seçeceksiniz. Hayata yaklaşımınız korkuya dayanıyorsa, size evrende gücünüz olmadığını ve direnmenin faydasız olduğunu söyleyen sesleri dinleyeceksiniz.

Bunlar aynı amaca giden iki ikna biçimidir. Fakat insanlık için özgürlük yolu daha yüksek bir hedef ve başarılması gereken bir zorluk daha belirlemelidir. Çünkü uysallık kolaydır. Boyun eğme kolay görünür. Hediye almak ve onlardan yönetişim almak kolay görünüyor. Birçok insan doğru olanı olmasa bile kolay olanı ister.

Bu inanç ve kararlılık meselesi insanlık için çok önemlidir, çünkü müttefikleriniz gelip sizi zorla kurtarmayacaktır. Büyük Camia’daki konumumuzu güvence altına almak, yalıtımımızı ve anonimliğimizi oluşturmak, birbirimizle bağlantılarımızı sürdürmek, gücümüzü ve anlayışımızı, birliğimizi ve kendi kendimize yeterliliğimizi inşa etmek için çok uzun zaman geçirdik. Tüm bunları, büyük yetenekleri ve potansiyeli ne olursa olsun, zayıf ve bölünmüş bir ırkı kurtarmak için tehdit etmeyeceğiz.

Bu gücü, inancı ve kararlılığı kazanması gereken insanlıktır. Bunu şimdi yapmazsanız, gelecekte yapmazsınız. İçinizdeki İimin gücü sizi yönlendirecek ve bunu bireysel ve daha büyük bir çabanın parçası olarak yapmaya yönlendirecektir.

Dünyanızda istikrar ve özgürlüğü güvence altına almak, şimdi insan ailesi için iki büyük etkinliği temsil ediyor. Bu, çevrenizde meydana gelen büyük değişimle yüzleşmede istikrar yaratmak ve zorla boyun eğmekten ziyade fikir birliğine ve farkındalığa dayalı bir birlik kurmak anlamına gelir. Bunu hedeflemeli ve herhangi bir yabancı güce taviz vermemelisiniz.

Özgür ulusların nadir olmasının nedenlerinden biri, bu özgürlük hedefinin büyük güç, inanç ve kararlılık gerektirmesidir. Kendinizi diğer güçlerle hizalamak kolaydır. Tekliflerini almak kolaydır. İyi niyetli olduklarını umarak otorite dizginlerini başkalarına vermek kolaydır.

Birçokları bu yolu seçti. Birçokları bu yolu seçmeye yönlendiriliyor. Bazıları kolayca yönlendirilir. Diğerleri ile daha zordur. Ancak, güç ve etki ifadelerinin çok güçlü ve çok sabit olduğu daha büyük bir akıllı yaşam topluluğu içinde özgür kalmak için insanlığın tamamen bağımsız olması gerekecektir. Kendi kültüründe güçlü olan, o kişiyi tehlikeye atacak çok fazla şeye maruz kalan bir kişi olmanın gücüdür. Bundan bahsedebiliriz, çünkü bu evrensel bir sorundur.

Özgür bir ulus güçlü bireyler isteyecektir. Özgür olmayan bir ulus, uyumlu bireyler isteyecektir.

Özgür bir ulus bireysel yaratıcılığı ve katkıyı destekleyecektir. Özgür olmayan bir ulus, kendisine verilen tasarıma göre her bir kişiyi yönlendirecektir.

Özgür bir ulus, İlim’in keşfini ve deneyimini destekleyecektir. Özgür olmayan bir ulus, farkında olsa bile asla bundan söz etmeyecektir.

Özgür bir ulus, evrende yalnız kalmaya ve kendi kendine yeterliliğini desteklemeye çalışacaktır. Özgür olmayan bir ulus, başkalarından kazanabileceği her türlü serveti ve gücü arayacak ve böylece diğer uluslarla işlenen niyet ve tavizlerle iç içe geçecektir.

Özgür bir ulus, kaynaklarını kullanmak ve sakinleri üzerinde kontrol sahibi olmak için diğer dünyalara erişmeye çalışmaz. Özgür olmayan bir ulus bunu kendi bölgelerinde izin verilen sınırlar içinde yapacaktır.

Özgür olmayan bir ulus, keşfedilmemiş bir bölgede veya galaksinin seyrek yerleşim bölgesinde yaşıyorsa, başka bir ülkeyi geçmek için güç kullanabilirler, çünkü bu durumda, doğrudan bir rakibi olmadıkça onlara karşı çıkacak hiçbir şey yoktur.

Özgür uluslar, destek ve bilgelik paylaşımı için birbirleriyle bağlantılarını sürdürmek isteyeceklerdir. Özgür olmayan uluslar, zenginlik ve iktisap için ve uyumlu nüfuslarını korumalarında birbirlerine destek olmak için bir araya gelecektir.

Özgür uluslar, diğer özgür uluslarla derin ve açık iletişim kurmaya çalışacaktır. Özgür olmayan uluslar, başkalarının algılarını ve tepkilerini kontrol etmeye ve manipüle etmeye çalışacaktır.

Özgür uluslar bilgeliklerini sizinki gibi gelişmekte olan ırklarla paylaşacaklar. Özgür olmayan uluslar, ortaya çıkan bu ırklardan faydalanmaya çalışacaktır. Ortaya çıkan bu ırklar zenginliğe veya stratejik öneme sahip bir dünyaya sahiplerse, orada egemenlik ve kontrol arayacaklardır.

Zaman içinde kendi gelişimimizde öğrendiğimiz gibi evrendeki bilgeler de, birliğin beraberlik, gizlilik, kendine yeterli olmak için gerekli olanın ötesinde teknolojiyi aramaması gerektiğini söyledi. Çünkü teknoloji ile daha fazla güç ve avantaj isterse, diğer uluslara maruz kalacaktır. O diğer uluslarla rekabet etmek zorunda kalacaktır.

O diğer uluslarla iç içe olacaktır. Evrende birçok ses var. Dünya’ya iletilen birçok mesaj var. Bunları içeriklerine ve İlim bağlantınıza göre değerlendirmelisiniz. Gerçeği herhangi bir diğer avantajın üstünde ve ötesinde istemelisiniz, yoksa arzularınız sizi kör edecek ve inançlarınız sizi yoldan saptıracaktır.

Keşfedilen bir ırk olmak zor bir iştir. Bununla birlikte büyük bir sorumluluk ve büyük bir tehlike taşır. İnsanlığın henüz bu saldırılara karşı bir savunması yoktur ve sınırlarında var olan tehlikeyi tanımıyor. Tecritinizin bittiğini ve bir daha asla sahip olamayacağınızı fark etmeden, tecrit edilmiş gibi yaşıyor ve düşünüyorsunuz. Gelişiminizde diğer ırkların sizi ikna etmeye çalışacağı ve sürekli olarak sizi ikna edeceği bir noktaya ulaştınız.

Zenginliğe sahipsiniz ve yine de sizin yararınıza İlim sizden alınmadı. Dini geleneklerinizi sürdürdünüz. Herhangi bir dünyevi gücün ötesinde bir İlahi Kaynakla bağlantınız olduğunun farkındalığını sürdürdünüz. Hala vicdanınıza değer veriyorsunuz. Sizin yararınız için İlim dünyada hayatta tutulmuştur. Ona şimdi daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacınız var.

İlim bize bu Brifingleri insanlığın yararına hazırlamamızı söyledi. İlim, burada meydana gelen Müdahaleyi yakından gözlemlemek için kendimize büyük riskler alarak dünyanızın yakınlığına gelmemiz için yol gösterdi. Artık Brifinglerimiz halka açıldığına göre, Müdahale bizim varlığımızın farkındadır ve bizi bulmaya çalışmıştır. Yakalanmayı önlemek için, bölgenizi terk ettik ve güneş sisteminizin çok dışında güvenli bir konumdayız.

Düşüncelerimiz özeldir. İlim bize düşüncelerimizi nasıl gizli tutacağımızı öğretti. Ve Melekler Varlığı olarak düşünebileceğiniz, bizim Öğretmenler olarak adlandırdığımız Büyük Varlık, herhangi bir teknolojik müdahale veya ele geçirme olmaksızın Dünya ile bu iletişimin gerçekleşmesini sağlamıştır.

Bu konuda çok yardım alıyoruz. İnsanlık da büyük yardım alıyor. Fakat eğer insanlık kendi gücünü talep etmez ve bu dünyanın yerli halkları olarak kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmezse, en büyük yardım bile etkili olamaz. Büyük yardım belirsizliğin üstesinden gelemez. Birbirinizle ve dünyanızı kullanımınızla yaptığınız tüm tavizlerin üstesinden gelemez.

Keşfedilmenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz ve bu bilgeliği size sunmak için çok uygunuz, çünkü her birimiz kendi dünyamızda bununla mücadele ettik. Dünyalarımızın birçoğunda Müdahale kontrolü ele geçirdi ve büyük bir maliyet karşılığı şiddetle devrilmek zorunda kaldı. Aramızdaki diğerleri uluslarının ve varlıklarının ele geçirilmesini önleyebildi.

Size şimdi sunduğumuz bilgeliği, hata ve deneme yoluyla öğrendik. Biz de evrendeki yaşamın merkezi olduğumuza ve bizi ziyarete gelecek herkesin bize büyük ilgi duyacağına inandık. Öz merkezli olduğumuzdan, ziyaretin bize odaklanacağına inandık ve bekledik. Ancak ne yazık ki, onların varlığı kaynaklara erişim sağlamak, sadakat kazanmak, teknolojilerine bağımlılığımızı tesis etmek ve bize zenginlik ve güç vaatleri vererek ticaret ve iş ağlarında bizi katmaktı.

Milletlerimizin her biri bu ikna için belli derecelere yenik düştü, çünkü çeşitli aşamalarda kendi kaynaklarının tükenmesi sorunuyla karşı karşıyaydık. Yedi milletimizin dördü ele geçirildi. Diğer üçü, müdahaleye direnecek gücü inşa etmek için buna yeterince direndi. İnsanlığın yabancı güçlerin ikna edişini görmek istemiyoruz, çünkü çoğu ırk asla özgürlüklerini ve egemenliklerini geri kazanamıyor.

Şu an nasıl yaşayacağınız, dünyanızı nasıl kullanacağınız ve koruyacağınız ve Büyük Camia’ya nasıl katılacağınız ve onu nasıl algılayacağınız konusunda kritik bir karar zamanıdır. Burada verdiğimiz bilgelik, dünyanızın sınırlarının ötesinde nelerle karşı karşıya olduğunuzu anlamanızda size çok yardımcı olabilir. Ama gücünüzü çağırmalıyız. Bu çabayı kendiniz için teşvik etmeye, halklarınızı eğitmeye ve Büyük Camia eğitimi almaya teşvik etmeliyiz. Halklarınız, bugün dünyanızı ziyaret edenlerle temaslarından kandırma, teşvik ve pasifizasyon ile karşı karşıyadır. Müdahale kültürlerinizle ilgili hiçbir şeyi umursamaz ve özgürlük onlar tarafından bilinmemektedir. Bunu birleşik çabalarının gücüne inandıkları için sadece insanlığın zayıflığı olarak görüyorlar.

Onların liderleriyle tanışmayacaksınız, çünkü onlar gizlidir. Sadece onların hizmetçileri ve insan temsilcileri ile karşılaşacaksınız. Zaten güç koridorlarında, özellikle ticaret alanında danışmanlık yapan melez bireyler yarattılar. Uzun vadeli bir çaba için tohum ekiyorlar ve insanlık olarak, uluslarınız ve kabileleriniz arasında çatışmaya girerek, dini kurumlarınız arasında rekabet ve çekişmeye yaparak ve dünyanızın kaynaklarını aşırı sömürerek ve aşırı kullanmaya çalışarak ve her bir ileri ulusun yapması gerektiği gibi kaynakları eşit olarak dağıtmayarak onlara bildiğinizden çok daha fazla yardımcı oluyorsunuz.

Müdahaleye sayısız yolla yardım ediyorsunuz. Tohumlarını dikmek, gündemlerini taşımak ve insanlığı kavramak için zaman tanımak zorundalar. İyi düşünülmüş bir plan, ancak İnsanlık Büyük Camia’nın işlerinde iyi bilgili olsaydı, ortasında bulunduğu tehlikeyi fark etseydi ve dünyadaki faaliyetlerini ve davranışlarını düzeltmeye karar verseydi bu plan başarılı olamazdı.

Bu yüzden Müttefiklerinizden Brifingler tekrar tekrar gönderildi. Açık bir şekilde anlaşılması için mesajımızı sürekli olarak tekrarlamalıyız, çünkü dünyaya gönderilen diğer mesajlar, Müdahale’den gelen mesajlar ve Müdahaleyi destekleyen milletlerden gelen mesajlarla rekabet ediyoruz. Bizler diğerlerinden çok farklı bir mesaj veriyoruz, bu çok farklı kaynaktan, çok farklı bir mesaj, ve çok farklı bir sonuçlara götürür.

Başka bir ulusun sizi kurtarmak için geleceğine inanır veya dua ederseniz, sizi şimdiki ve gelecekteki gerileme durumunuzda yönlendirmeye yardımcı olacak başka bir ulus tarafından kurtarılacaksınız. Sizin için ekilen ve atılan planlara oynuyorsunuz. Dünyanızı savunmak ve kendilerini orada tesis etmek gibi bir niyetleri olmasaydı liderlerinize rehberlik etmek için hangi ulus gelirdi? Hiçbir ulus, özgür ulus, bunu yapmak için gizliliklerini tehlikeye atmaz ve özgür olmayan uluslara doğrudan çatışma ve savaş riski almaz çünkü Büyük Camia’daki dokunulmazlıklarını, gizliliklerini ve özgürlüklerini inşa etmek için kurdukları her şeyin yok edilmesini riske atmazlar.

Bu bir aptal tuzağı. Henüz sizi kurtarmak için gelecek olanların sizi tehdit ettiğini düşündüklerinizin rakipleri olduğunu, hatta bazı durumlarda onlarla birlikte çalışanlar olduğunu görmüyorsunuz. Biri seni zayıflatacak. Diğeri seni kurtarıyor gibi görünecek. Ve bu davranışların tümü, insanlık yabancı ırkların varlığına karşı önemli bir direnç göstermediği sürece izin verilen kurallara uygun olarak yapılacaktır. Birçok genel kural gibi, onu aşmanın birçok yolu, onu kullanmanın birçok yolu ve sömürmenin birçok yolu vardır.

Uzayın bu bölgesindeki egemen bölgesel güçler, savaş ya da doğrudan çatışma istemez. Ticaret ağlarının rahatsız edilmesini istemiyorlar. Birkaçı dünyanızın olanaklarına ilgi duyacaktır, ancak çoğu sadece kurdukları ve şu anda bağımlı oldukları büyük ağları korumak isterler.

Büyük Camia’daki gerçek arkadaşlarınız dünyanızı ele geçirmeye çalışmaz. Dünyanıza giren ve insan işlerine müdahale eden herkes, insan farkındalığını, algısını ve davranışını kendi amaçlarına göre kontrol etmeye çalışmalıdır. Bunu sizin yararınız için yaptıklarına inansalar bile, yine de kontrolü ele geçirmeli ve geleceğinizi ve özgürlüğünüzü zayıflatacak şekillerde çaba göstermelidirler.

Evrendeki bilge bu şeyleri bilir. Bilge olmayanlar ya bilmiyorlar ya da dinlememeyi seçiyorlar. İnsanlığın kaderi önümüzdeki birkaç on yıl içinde insanlığın kendi çevre kriziyle nasıl yüzleştiği ve insanlığın bugün dünyadaki Müdahaleyle nasıl başa çıkmayı ve karşılık vermeyi seçtiğiyle belirlenecektir. Harika bir seçim zamanı, büyük bir risk zamanı.

Bunu biliyoruz. Evrendeki yaşamla karşılaşmamız konusunda önce yanlış ve sonra doğru olanı seçtik. Ama bize tavsiyede bulunacak başkaları vardı, çünkü sadece evrende müttefiklerimiz değil, görsel aralığın ötesinde harika arkadaşlarımız da vardı. Bizimki gibi gruplar bize bilgi vermek ve İlim ve bilgelik yoluyla hazırlanmamıza yardımcı olmak için dünyalarımızın her birine gönderildi. Kurtuluşumuzda aktif rol almadılar. Sadece özgürlüğümüze rehberlik ediyorlardı ve özgürlüğün ne gerektireceği ve nasıl başarılabileceği konusunda bizi eğitiyorlardı.

Evrendeki akıllı olan her bireyin içinde İlim vardır. Fakat oldukça kontrollü bir ortamda, bu İlim’in uyarılma ve ortaya çıkma olasılığı çok, çok küçük hale gelir. Bizler bu uluslardaki hayatı tahammül edilemez ve son derece acımasız olarak değerlendiririz. Orada sadece grubunuzun ve sizi yönlendiren güçlerin varlığına ve hayatta kalmasına hizmet etmek için bir kaynak olarak kullanılırsınız. Bugün dünyanızda bu yöne eğilmiş uluslar bile var. Bunu gördük ve iletişimlerinizle, aptalca yayınlarınızla öğrendik.

Eğer kaynaklarınızı kaybederseniz özgürlüğünüzü kaybedersiniz. Müdahale olmasa bile buböyle olur. Uygarlığın çökmesini önlemek için, muhalefet veya anlaşmazlık için herhangi bir izin olmaksızın katı düzen uygulanacaktır. Bu yüzden dünyanızda kendi kendine yeterli olmanın yok edilmesi hem müttefiklerinizi hem de rakiplerini dünyanıza çağırdı. Rakipleriniz büyük bir avantaj görüyor. Müttefikleriniz büyük bir ihtiyaç görüyor.

Dünyanızın sahip olduğu şeye ihtiyacımız yok, ama ortamızda başka bir özgür ulusa ihtiyacımız var – uzaktan yönetilmeyen bir ulus, halkı için istikrar ve güvenlik kuran bir ulus, olgunluk ve kapsam açısından büyüyen bir ulus, güvenilir ve birleşik hale gelen bir ulus.

Bunu evrende destekliyoruz ve kendi bölgemizde büyük ölçüde destekliyoruz. Bu yüzden İlim bizi insanlığa hizmet ettirdi. Evrendeki büyük yaşam geleneğinde, özgürlüğe ve kollektif İlim farkındalığına ulaşan ırklar, zayıf ırklara ve kendi ırkınız gibi gelişmekte olan ırklara İlim ve bilgelik sağlama sorumluluğuna sahiptir. Ancak bu hüküm müdahale edilmeden yerine getirilmelidir. Gerekli olan şartlardan biri budur. Tavsiye edebiliriz, ancak bu bilgeliği Dünya halklarına aktaracaksak ve Dünya halklarını güçlü ve birleşik bir ırk haline getireceksek bizler müdahale edemeyiz.

Bilgeliğin aktarılmasındaki bu büyük miras, kimsenin hatırladığından veya fark ettiğinden önceden beri devam ediyor. Bir ırkın başarılarını diğerleriyle paylaşmak Yaratıcının Planının bir parçasıdır. Kesin olarak söyleyemesek de, bunun evrenin her yerinde olduğunu varsayıyoruz.

Bizler özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın yeniden oluşturulmasında desteklendik ve şimdi insan ailesine özgürlüğünü ve bağımsızlığını sağlamak için ne görmesi, bilmesi ve yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmak için buradayız. Böylece gelenek sürdürülür ve devam eder.