Altıncı Brifing: Bilge Ağlari

Amacımız din değil, çünkü dinin evrende pek çok yüzü var. Duyduğumuz pek çok din var ve kendi kıyılarımızın ötesinde dolaylı olarak karşılaştığımız birkaç din de var. Bizim amacımız bu değil, çünkü biz sizin Melekler Meclisi olarak kabul edebileceğiniz Yüksek Güçler tarafından yönlendiriliyoruz. Dünyalarımız evrende nispeten özgür oldukları için, dinlerimiz ırklarımızın yararı ve dünyalarımızın refahı için incelediğimiz şeyleri yansıtır. Ancak bizim üzerinde çalıştığımız şey daha büyük bir doğaya sahiptir. Fiziksel alemin ötesindeki Yüksek Güçlerle bağlantılı olan Bilgelerin Koordinasyonudur.

Bu nedenle, dünyamızın dinlerini temsil etmek için burada değiliz, çünkü onlardan çok bağımsız olarak işlev görüyoruz. Dünyamızın ırklarını temsil etmek için de burada değiliz, sanki bir tür elçiymişiz gibi, çünkü çok farklı bir görev ve misyon için buradayız. Uluslarımız ve sizin ulusunuz arasında resmi ilişkiler kurmak için burada değiliz çünkü böyle bir şeyin kurulması için henüz çok erken. Ve bu bizim nihai amacımız da değil. Çünkü biz bundan daha büyük bir amaç için yönlendirildik.

Evrende din, eğer varsa, çoğu zaman egemen güçlerin bir simgesidir. Herhangi bir ırkta daha büyük bir ruhani gerçeğin var olmasının oldukça nadir olduğunu düşünüyoruz. Aydınlanmış bir ırk olabileceğini neredeyse hayal bile edemiyoruz, çünkü fiziksel gerçeklikte yaşayanlardan bunu beklemek çok fazla.

Amacımız din değil, çünkü dinin evrende pek çok yüzü var. Adını duyduğumuz pek çok din var ve kendi kıyılarımızın ötesinde dolaylı olarak karşılaştığımız birkaç din var.

Ancak Bilgelerin pek çok ortağı ve daha büyük bir Ağı vardır; hükümetlerden, büyük ticari kurumlardan ve büyük ticaret ağlarından bağımsız hareket ederler. Bunlar bizim için yararlı olabilir, ama çoğunlukla bunların ötesinde işlev görürüz. Bilge’yi pek çok yerde bulabilirsiniz, ama genellikle gizli, derin bir gizlilik içinde çalışırlar. Çünkü evrende böylesine büyük bir güce sahip olmak, bugün burada bahsettiğimiz şekillerde çok özgür olmadıkları sürece, çoğu durumda herhangi bir dünyanın egemen güçleri için tehdit edici görünecektir.

İlahi Olan’a hizmet etmek üzere Yüksek Güçler tarafından uzaktan yönetilmek ancak çok seçkin bireylerin, sadece kendi dünyalarında büyük bir itibara sahip oldukları için seçilmemiş bireylerin takdiri olabilir. Hayır, bundan daha farklı bir doğası vardır.

Bilge Ağları daha büyük bir bireyler tarihinden, sahip oldukları daha büyük bir kaderden seçilmiştir. Bu zor bir şeydir çünkü böylesine büyük bir kadere sahip olmak, özellikle de özgür olmayan bir dünyada, çok zorlu bir görevi, çok tehlikeli bir görevi, muazzam bir kısıtlama, sağduyu ve muhakeme gerektiren bir görevi temsil eder.

Bunu, seçilmeyi umduğunuz neşeli bir yolculuk olarak düşünmeyin, çünkü evrenin genelinde bu göz korkutucu bir görev ve büyük bir sorumluluktur. Ve zaman içinde gereklilikleri yerine getirseniz ve bu tür bir rol için seçilseniz bile, kendi dünyanızda ve diğer dünyalarda bile asla tanışamayacağınız diğer bireylerle bağlantıda olmanız gerekecektir.

Belirli durumların ortaya çıkması ve işiniz için verimli ve uygun hale gelmesi için onları uzun süre beklemeniz gerekecektir. Dolayısıyla bu da muazzam bir sabır gerektirecektir. İşte bu yüzden insan ailesine karşı bu kadar sabırlı olabiliyoruz, çünkü Büyük Koordinasyon’da birbirimize karşı bile bu büyük sabrı geliştirmek zorunda kaldık.

Bu, bilgeliklerini Yüksek Güçler aracılığıyla birbirleriyle paylaşan Bilge Ağlarının bilgeliğidir. Bu şekilde, Cennet'in yeryüzünde temsilcileri vardır - burada, orada, her yerde...

Görevimiz henüz tamamlanmadı. Tamamlandığında, eğer bu süreçten sağ çıkabilirsek, dünyalarımıza geri döneceğiz. Bunun ne zaman gerçekleşebileceğini bilemiyoruz, ancak insanlık ailesi için hayati bir kaynak olarak tutuluyoruz – gerektiğinde çağrılmak, bildiğimiz ve deneyimlediğimiz şekliyle evrendeki yaşama ve öğrenmek zorunda olduğumuz ve ırklarımızın öğrenmek zorunda olduğu daha büyük gerçeklere tanıklık etmek için – insanlık ailesinin bu tanıklık olmadan göremeyeceği veya bilemeyeceği şeyler.

Şu anda sizin için en akıllıca olanı açık fikirli olmanız ve dünyanızın ötesindeki yaşamla ilgili olabilecek kültürel inançları bir kenara bırakmanız, başkalarının görüşlerinden, hükümetlerinizin çalışmalarından ya da bu büyük ve önemli konu etrafında var olan fanteziler ve spekülasyonlardan etkilenmemenizdir.

Dünyanızdaki önemli kişilerin bu büyük Ağın bir parçası olduğunu düşünmeyin. Onlar özgür değiller. Bu seviyede işlev gösteremezler.

İnsanlık ailesi, farkında bile olmadan, Büyük Koordinasyonun bir parçasıdır. Bu yalnızca Bilgelerin tam olarak anlayabileceği bir şeydir. Ve burada bile bu büyük Ağa ilişkin kavrayışları eksik kalmalıdır. Çünkü hangi birey bu kadar geniş, bu kadar karmaşık ve Yüksek ve Daha Büyük Güçler tarafından koordine edilen, bu kadar çok koşula ve değişen şartlara tabi olan ve herhangi bir bireyin ya da hatta grubun tam olarak idrak etme kapasitesinin ötesinde olan bir Ağı bilebilir? Ancak bu Koordinasyonun bir parçası olduğunuzu bilmek, bu Koordinasyonun bir parçası olarak görevlerinizi yerine getirmek, işte bunları yeterince öğrenmek için tırmanmanız gereken dağ budur.

Şu anda dünyaya verilmekte olan Vahye ve onun özellikle evrendeki yaşam hakkındaki öğretisine hizmet eden şeylerden söz ediyoruz. Çünkü evrenin kendisinden, sadece bir ırktan ya da bireyden değil, hükümetlerin ve ticaretin ulaşamayacağı, hırslı bireylerin, grupların ve ulusların ulaşamayacağı, uzayın bu bölgesinde var olan tüm yozlaşma ve manipülasyonların ötesinde işleyen sayısız ırkı temsil eden daha büyük bir Ağdan tanıklık almalısınız ki bu oldukça önemli, karmaşık ve tehlikelidir.

Ağdaki herhangi bir grup sadece kısmi bir anlayışa sahip olacaktır, böylece başarısız olsalar veya başka güçler tarafından ele geçirilseler bile Ağın tamamına ihanet edemezler.

Size evrendeki yaşamın gerçekliğini gördüğümüz ve bildiğimiz şekliyle getiriyoruz. Ancak burada size sunduğumuz sadece bizim anlayışımız değildir. Bu, bilgeliklerini Yüksek Güçler aracılığıyla birbirleriyle paylaşan Bilge Ağlarının bilgeliğidir. Bu şekilde, Cennet’in yeryüzünde temsilcileri vardır – burada, orada, her yerde, gizli, küçük gruplar ve bazen izole bireyler, ancak çok iyi bağlantılıdır, böylece sağladığımız bilgelik yalnızca bireysel deneyimimizi veya anlayışımızı değil, evrenin bu kısmındaki Bilgelerin bilgeliğini temsil edebilir.

Bu evrende yaşamın anlamını tam olarak kavrayabilecek ya da fiziksel gerçeklikte yaşayan tüm varlıkların Tanrısal olandan Ayrılık halinde yaşadıklarını tam olarak anlayabilecek hiçbir ırk yoktur.

Şu anda dünyanız için Vahiy ve bu amaçla gönderilen Elçi bunları size açıklayabilir, çünkü bunu sizin için yapacak bir insan temsilciye ihtiyacınız var. O da ailesi gibi Büyük Koordinasyon’un bir parçasıdır. Onlar buraya Büyük Koordinasyon’un dünyadaki tohumları olarak gönderildiler, sadece Müdahale’nin ve insanlığın karşı karşıya olduğu büyük zorlukları karşılamak için değil, aynı zamanda insanlığın Büyük Topluluğa ortaya çıkışına eşlik etmek ve bu kutsal bağı burada inşa etmek için.

İlim veya Septa Varne olarak adlandırdığımız en derin parçanıza hitap eden daha büyük bir yönetim ve etki seviyesi vardır.

Çünkü eğer insanlık evrende gerçek özgürlüğe kavuşacaksa ya da bu özgürlüğü koruyabilecek ve çevrenizle birlikte bu dünyada istikrarı yakalayabilecekse, daha yüksek bir Bilgi seviyesini korumak ve hatta mümkünse gelecekteki liderlerinize tavsiyelerde bulunmak için buradaki bu Büyük Koordinasyona ihtiyacınız olacaktır. Çünkü özgür bir ulusta hangi lider Ağın bir parçası olmadan böylesine büyük bir bilgeliğe erişmek istemez ki? Siyasi gücü elinde bulunduranlar büyük Ağlara nadiren dahil olurlar çünkü hükümetleri tarafından çok ağır bir şekilde kontrol edilir ve etkilenirler.

Bu nedenle, dünyanızdaki önemli kişilerin bu büyük Ağın bir parçası olduğunu düşünmeyin. Onlar özgür değildir. Bu düzeyde işlev göstermeleri mümkün değildir. Ancak bu Ağların bir parçası olanlar onlara geleceğe yönelik tavsiyelerde bulunabilirler. Ve özgür bir ulusta böyle bir tavsiye son derece önemli olacaktır çünkü artık sadece yerel bölgelerden değil, sadece bireysel algılardan değil, sadece bir ulusun kendi tarihinden ve sınırlı farkındalığından değil, tüm evrenden gelen bilgeliğe erişiminiz var.

Bunları size kim olduğumuzu, neden burada olduğumuzu ve neye hizmet ettiğimizi daha iyi anlayabilmeniz için söylüyoruz. Bunun, burada siyasi güçleri, ekonomik güçleri ya da Müdahale ile ilişkili herhangi bir gücü temsil ettiğimiz düşüncesini ortadan kaldıracağını umuyoruz. Başka hükümetleri, başka dünyaları temsil etmek için burada değiliz.

En büyük müttefikiniz ve varlığınız olan Bilge Ağıdır ve bunu gerçekte temsil edebilenler, herhangi bir dünyanın yozlaşmasından özgür olacaklardır.

Özgür uluslar bile sizin dünyanıza müdahale edemezler ve etmezler de, çünkü bu onların evrendeki müdahale etmeme anlaşmalarına aykırı olur ki çoğu özgür ulusun bu daha geniş yaşam arenasında özerkliğe sahip olmak için bunu tesis etmesi gerekir.

Sizler gelişmekte olan bir ırk olduğunuz için, büyük Ağları bilmeniz önemlidir. Müdahale bu bilgiyi duysa bile, bu büyük Ağlara erişim sağlayamaz. Yalnızca fiziksel yaşamın ve yönetimin entrikalarından özgür olan büyük Ağlar evrende böyle bir özgürlüğe sahip olabilir.

Bu nedenle Ağdaki herhangi bir bireysel grup yalnızca kısmi bir anlayışa sahip olacaktır, böylece başarısız olsalar ya da başka güçler tarafından ele geçirilseler bile, Ağın tamamına ihanet edemezler.

İşte bu nedenle, belki de bunu duyan ve bu mesajı alan sizler, daha büyük bir bilgeliğin, daha büyük bir farkındalığın amaç olmadığını anlamalısınız. Gerçek rolünüzün ve amacınızın işlevselliğinin ötesinde, Cennet size bunu vermeyecektir çünkü bu başkalarını hatalarınıza karşı çok savunmasız hale getirecektir. Burada bireylerin gelişimine ve rollerin belirlenmesine büyük özen gösterilmektedir.

Yakınında bulunduğumuz zamanlarda dünyanızı izlediğimiz gibi, hata yapmadığımızdan emin olmak için bizi izleyen başkaları da vardır. Çünkü evrendeki tüm varlıklar yanılabilir ve hataya meyillidir. Fiziksel formda Ayrılık içinde yaşamanın koşulu budur. Bizler fiziksel formdayız. Bizler çeşitli dünyalardan gelen duyarlı varlıklarız. Bu nedenle, Yüksek Güçler bizi diğer bireylere kıyasla çok daha dikkatli bir şekilde izlerler.

Ama yine de bocalayabiliriz. Bize erişmek ya da bizi yok etmek isteyen veya bizi bir tehdit olarak algılayan diğer güçler tarafından ele geçirilebiliriz. İşte bu yüzden sizin dünyanızda değiliz, sizin dünyanızda yürümüyoruz, görüyorsunuz, çünkü dünyanızda bizi bir tehdit olarak algılayacak güçler var, kesinlikle – siyasi güçlerini veya dini konumlarını tehdit eden, çünkü biz yaşamda Daha Büyük bir Otoriteyi temsil ediyoruz.

Bizler sadece hizmetkâr değiliz. Bizler bu Büyük Otoritenin temsilcileriyiz. Ancak Brifinglerimizde de belirttiğimiz gibi buradaki görevimiz çok özeldir. Bu sorumlulukların sınırlarının farkındayız ve bu sınırlar kendi başlarına bizi sürekli olarak zorlayacak kadar büyüktür.

Bu nedenle, evrende iki yönetim düzeyi olduğunu anlamanız önemlidir. Her yerde baskın görünen ve özgür dünyalarda bile güçlü olması gereken siyasi ve dini güçler ile ekonomik güçlerin yönetimi vardır. Bu, duyularınızın rapor ettiği evrenin görüntüsüdür.

Ancak, İlim veya Septa Varne olarak adlandırdığımız en derin parçanıza hitap eden daha büyük bir yönetim ve etki seviyesi vardır. Bu daha büyük etki ve güç içinizdeki bu parçayla konuşur ve bazı bireyleri kendi dünyalarında daha yüksek hizmet seviyelerine çağırır. Ve bu uzun hazırlığı başarabilenler, İradesi ve Amacı her yerde özgürlüğü, bilgeliği ve Bilginin gücünü tesis etmek olan İlahi Olanın bu Daha Büyük Koordinasyonuna bağlanacaklardır, çünkü onun potansiyeli evrendeki tüm dünyalardaki tüm hissedebilen varlıklarda mevcuttur.

İnsanlığı bu Daha Büyük Yaşam Topluluğuna katılması için uyarmak ve hazırlamaya yardımcı olmak gibi özel bir işleve hizmet ediyor olsak da, aynı zamanda bu Daha Büyük Otoriteyi ve etkiyi temsil ediyoruz ve eğer yapabilirsek, İlahi Olan’ın dünyaya gönderdiği büyük Vahyi desteklemek için bireyde İlimin ortaya çıkmasına yönelik konuşuyoruz – evrenin bu bölümünde nadir ve dikkate değer bir olay. Çünkü evrenin bu bölümünde çok az ırk Tanrı’dan gelen Yeni Vahyi alenen alabilmiştir. Bu konumda olduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu ya da baskı altındaki ulusların ve katı hükümetlerin bulunduğu bir evrende bunun ne kadar nadir olduğunu bilemezsiniz.

Teknolojiye hayran ve aşık görünen sizler, onun büyük tehlikelerinin ve bireysel ve tüm dünya olarak özgürlüğünüz için oluşturduğu riskin henüz farkında değilsiniz. İşte bu nedenle Brifinglerde diğer ırklardan teknoloji almamanızı söyledik, çünkü bu onların dünyanızdaki kontrolünün tohumlarını eker – böylece dünyanızı sizden daha fazla kontrol edecekler ve siz de onların teknolojisine bağımlı hale geleceksiniz.

Evrendeki büyük teknolojinin herhangi bir şekilde ruhani gücü temsil ettiğini düşünmeyin. Bu tamamen yanlıştır. Bahsettiğimiz aynı nedenlerden dolayı, bunun kendi dünyanızda gerçek ruhani gücü temsil ettiğini düşünmeyin. Dünyaya verilmekte olan büyük Vahyin bir parçası olduğundan emin olduğumuz bu Bilgeliği yankılamalıyız.

Bu evrene girerken büyük bir ciddiyet içinde olunmalıdır. Bu, herhangi bir dünyanın geçebileceği en büyük eşiktir. Büyük tehlikeleri vardır ve o dünyada neyin teşvik edildiğine ve daha derin Bilginin orada ne derece geliştirilip canlı tutulduğuna bağlı olarak büyük umutlar vaat edebilir.

İnsanlığın bu konuda büyük bir umut vaat ettiği görülmektedir, ancak dünyanızda buna karşı çalışan ve her zaman buna karşı çalışmış olan büyük güçler vardır ve insanlığın evrene karşı büyük bir savunmasızlığı vardır – onun etkilerine, baştan çıkarmalarına, barış ve güç vaatlerine, sizin gibi daha ilkel ve yine de ruhsal olarak daha yönelimli bir ırka teknoloji tekliflerine.

Bu nedenle, İnsanlığın gerçek Müttefiklerinin sadece kısmen özgür ulusların temsilcileri olduğunu anlayın. Yine de tam anlamı, en büyük müttefikiniz ve varlığınız olanın Bilge Ağı olduğunu ve bunu gerçekte temsil edebilenlerin, herhangi bir dünyanın yozlaşmasından özgür olacaklarını gösterir. Teknolojik güce sahip değillerdir. Teknolojiyi amaçlarına hizmet etmek için kullanırlar ama bu onların gücü değildir. Bu onların gücü değildir. Bu onların bayrağı değildir. Çünkü onların bir bayrağı yoktur, gözünüze görünmezler.

O halde İnsanlığın gerçek Müttefikleri tüm dünyalardaki Bilgeler ve sizin dünyanızda İlimin gücünü teşvik edecek olan az sayıdaki Bilge’dir. Ancak en büyük müttefikiniz, insanlığı Büyük Topluluğa hazırlamak, dünyanızda gerçek birliğin ve daha büyük özgürlüğün temelini oluşturmak için İlahi Olan’dan dünyaya Yeni bir Vahiy getirmekte olan Görünmeyenler, Yüksek Güçler, sizin Melek olarak düşündüğünüz şeydir.

Bizler bu büyük Vahyin sunulması için hizmete ve koordinasyona çağrıldık. Bize özel olarak verilmemiş olsa da, amacını ve niyetini biliyoruz ve Bilgeliğini en kesin şekilde yankılıyoruz. Ancak dünyanızda sizin için öğretilmesi gereken şey, dünyanızın içinden gelmelidir. Ve size dünyanın ötesinden öğretilmesi gerekenler de dünyanın ötesinden gelmelidir. Bunların hepsi insanlık için bu büyük Vahyin bir parçasıdır.

Bu nedenle, anlaması ya da tasavvur etmesi zor olsa da bizi bu daha büyük şekilde düşünmenizi istiyoruz. Evrende iş başında olan İlahi Güçleri her yerde kendilerini gösteren siyasi güçlerden ayırmanız ve ayırt etmeniz çok önemlidir.

Bu ikisini asla birbirine karıştırmayın, yoksa büyük bir baştan çıkarma ve manipülasyona açık olursunuz. Kıyılarınıza gelen başka bir ulusun ruhani eğilimli olduğunu ya da Bilgelerin Ağlarını temsil ettiğini asla düşünmeyin, çünkü bu halkınız için baştan çıkarmanın nihai şekli olacaktır. Müdahale bu fikri yaymaya çalışacak olsa da, yatkınlıklarınızın ve kırılganlıklarınızın farkında olarak, bu tür ikna çabalarına boyun eğmemelisiniz.

İnanılmaz bir teknolojiye sahip gibi görünenlerin etik, ahlak ya da maneviyat açısından sizden üstün olduklarını asla düşünmeyin. Geçtiğimiz yüzyılda kendi dünyanızda bunun gerçekliğini gördünüz, daha büyük teknolojinin daha büyük hakikati, daha büyük anlamı ya da daha büyük amacı temsil etmediğinden emin olabilirsiniz.

Mesajımızı, amacımızı ve gerçekliğimizi anlamanız için burada ayırt edilmesi ve ayırt edilmesi gereken çok şey var. Bunları herhangi bir netlik derecesinde görebilmek için bilinçli olarak bir kenara bırakılması gereken çok fazla fikir ve inanç var. Bu sizin dünyanızda ve tüm dünyalarda bir meydan okumadır.

Evrende ne kadar az kişi uluslarının, kültürlerinin ve eğer bir dinleri varsa dinlerinin ezici etkisi olmadan görebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu nadir ve güzel bir şeydir ve bunun potansiyeli dünyadaki her insanda, sizde ve diğerlerinde mevcuttur çünkü İlim burada İlahi Olan’ın birçok hizmetkârının farklı seviyelerde faaliyet gösteren büyük çabaları, bireylerin büyük fedakârlıkları, büyük cesaretleri, büyük bütünlükleri sayesinde canlı tutulmuştur – nadir görünen ama dünyanızda ırkınıza bir bütün olarak daha büyük bir umut ve Bilgeler arasında tanınırlık kazandıracak kadar mevcut olan şeyler.

O halde size sunduğumuz armağanlar derin yankılar uyandırsın. Ve her zaman ve tüm evrende içinizde yaşayan Daha Büyük Gerçekliği görebilmeniz için gerekli olan gereklilikleri ve itidali fark etmeniz dileğiyle.