İnsanlığın Müttefikleri, insanları bugün dünyada büyük ölçüde gizli ve tanınmayan yepyeni bir gerçekliğe hazırlamak için sunuluyor. Bu insanları, bir ırk olarak şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük zorluk ve fırsatla yüzleşmeleri için güçlendiren yeni bir bakış açısı sağlar.

Müttefik Brifingleri, büyüyen dünya dışı müdahale ve insan ırkına entegrasyon ve dünya dışı faaliyetler ve gizli gündem hakkında endişe verici olmasa da bir dizi kritik açıklama içerir.

Müttefik Brifinglerinin amacı, konuyla ilgili diğer pek çok güzel kitapta ve araştırma dergisinde halihazırda iyi belgelenmiş olan, dünya dışı varlıkların dünyamıza ziyaretin gerçekliği hakkında somut kanıtlar sağlamak değildir. Müttefik Brifinglerinin amacı, bu fenomenin dramatik ve geniş kapsamlı sonuçlarını ele almak, onunla ilgili insani eğilim ve varsayımlarımıza meydan okumak ve insan ailesini şu anda karşı karşıya olduğumuz büyük eşiğe karşı uyarmaktır. Brifingler, Evrendeki zeki yaşamın gerçekliğine ve Temasın gerçekte ne anlama geleceğine bir bakış sağlar. Pek çok okuyucu için, İnsanlığın Müttefikleri Brifinglerinde ortaya çıkarılanlar tamamen yeni olacak. Diğerleri için bu, uzun süredir hissettikleri ve bildikleri şeylerin bir teyidi olacaktır. Bu Brifingler acil bir mesaj verse de, aynı zamanda insanlar arasında ve ırklar arasında daha büyük bir telepatik tesis içeren “İlim” adı verilen daha yüksek bir bilince doğru ilerlemekle ilgilidir. Bunun ışığında, Müttefik Brifingleri, kendilerini “İnsanlığın Müttefikleri” olarak adlandıran çok ırklı, dünya dışı bir gruptan yazar Marshall Vian Summers’a iletildi. Kendilerini, dünyamızda insan işlerine müdahale eden yabancı ırkların iletişimlerini ve faaliyetlerini gözlemlemek amacıyla Dünya’nın yakınında güneş sistemimizde toplanan diğer dünyalardan fiziksel varlıklar olarak tanımlıyorlar. Kendilerinin dünyamızda fiziksel olarak mevcut olmadıklarını ve teknoloji veya müdahaleyi değil, gerekli bilgeliği sağladıklarını vurgularlar. Müttefik Brifingleri yazara bir yıllık bir süre boyunca verildi. Onlarca yıldır artan kanıtlara rağmen araştırmacıları şaşırtmaya devam eden karmaşık bir konuya bakış açısı ve vizyon sunuyorlar. Ancak bu bakış açısı, konuya yaklaşımında romantik, spekülatif veya idealist değildir. Aksine, bu konuda çok bilgili bir okuyucu için bile oldukça zorlayıcı olabileceği noktaya kadar açık bir şekilde gerçekçi ve uzlaşmaz. Bu nedenle, bu Brifinglerin sunduklarını almak için, dünya dışı İletişim hakkında sahip olabileceğiniz birçok inanç, varsayım ve soru ve hatta bu Brifinglerin nasıl alındığı hakkında en azından bir an için askıya almanız gerekir. Bu Brifinglerin içeriği, dünyanın ötesinden buraya gönderilen bir şişedeki mesaj gibidir. Bu nedenle, şişeyle değil, mesajın kendisiyle çok ilgilenmeliyiz. Bu zorlu mesajı gerçekten anlamak için, Temas olasılığına ve gerçekliğine ilişkin geçerli birçok varsayım ve eğilimle yüzleşmeli ve bunları sorgulamalıyız. Bunlar şunları içerir:

 • inkar;
 • umutlu beklenti;
 • inançlarımızı doğrulamak için kanıtları yanlış yorumlamak;
 • “ziyaretçilerden” kurtuluş istemek ve beklemek;
 • Ziyaretçi teknolojisinin bizi kurtaracağına inanarak;
 • üstün bir güç olduğunu varsaydığımız şeye umutsuzca ve itaatkâr hissetmek;
 • devlet ifşasını talep etmek ancak Ziyaretçi ifşasını talep etmemek;
 • “ziyaretçilerin” sorgusuz sualsiz kabulünü sürdürürken insan liderleri ve kurumları kınamak;
 • bize saldırmadıkları veya bizi işgal etmedikleri için, bizim iyiliğimiz için burada olmaları gerektiğini varsayarmak;
 • ileri teknolojinin gelişmiş etik ve maneviyata eşit olduğunu varsaymak;
 • bu fenomenin aslında anlaşılabilir bir olay olduğu halde bir gizem olduğuna inanmak;
 • Ziyaretçilerin bir şekilde insanlığa ve bu gezegene sahip olduklarına inanmak;
 • ve insanlığın çaresiz olduğuna ve kendi başına yapamayacağına inanmak.

Müttefik Brifingleri bu tür varsayımlara ve eğilimlere meydan okuyor ve bizi kimin ziyaret ettiği ve neden burada oldukları hakkında şu anda sahip olduğumuz efsanelerin çoğunu patlatıyor. İnsanlığın Müttefikleri Brifingleri, evrendeki akıllı yaşamın daha geniş bir panoraması içinde bize daha büyük bir perspektif ve kaderimize dair daha derin bir anlayış sağlıyor. Bunu başarmak için Müttefikler analitik zihnimizle değil, gerçeğin ne kadar bulanık olursa olsun doğrudan fark edilebildiği ve deneyimlenebildiği varlığımızın daha derin kısmı olan İlim ile konuşurlar. İnsanlığın Müttefikleri Birinci Kitap, daha fazla araştırma ve tefekkür gerektiren birçok soruyu gündeme getirecek. Odak noktası isimler, tarihler ve yerler sağlamak değil, dünyadaki ET varlığı ve evrendeki yaşam hakkında biz insan olarak başka türlü sahip olamayacağımız bir bakış açısı sağlamaktır. Hala dünyamızın yüzeyinde tecrit halinde yaşarken, sınırlarımızın ötesindeki akıllı yaşamla ilgili neler olup bittiğini henüz göremiyoruz ve bilemiyoruz. Bunun için yardıma ihtiyacımız var, çok sıra dışı bir yardım. İlk başta böyle bir yardımı tanımayabilir veya kabul etmeyebiliriz. O yine de burada. Müttefiklerin ifade ettiği amaç, bizi zeki bir yaşamın Büyük Camia’sında ortaya çıkmanın risklerine karşı uyarmak ve bu büyük eşiği insan özgürlüğü, egemenliği ve kendi kaderini tayin hakkı korunacak şekilde başarıyla geçmemize yardımcı olmaktır. Müttefikler, bu eşi benzeri görülmemiş dönemde insanlığın kendi “Angajman kurallarımızı” oluşturması gerektiğini bize bildirmek için buradalar. Müttefiklere göre, eğer bilge, hazırlıklı ve birleşmiş olursak, Büyük Camia’da olgun ve özgür bir ırk olarak kaderimizi alabileceğiz. Bu brifing dizisinin gerçekleştiği zaman boyunca, Müttefikler, anlayışımız için hayati olduğunu düşündükleri bazı temel fikirleri tekrarladılar. İletişimlerinin niyetini ve bütünlüğünü korumak için bu yinelemeleri kitapta muhafaza ettik. Müttefiklerin mesajının acil doğası ve bu mesaja karşı çıkan dünyadaki güçler nedeniyle, bu tekrarların bir hikmeti ve bir zorunluluğu vardır. 2001 yılında The Allies of Humanity Book One’ın yayınlanmasının ardından, Müttefikler insanlığa hayati mesajlarını tamamlamak için ikinci bir Brifing seti sağladılar. 2005 yılında yayınlanan İnsanlığın Müttefikleri Kitap İki, yerel evrenimizdeki ırklar arasındaki etkileşimler ve insan işlerine müdahale eden ırkların doğası, amacı ve en gizli faaliyetleri hakkında şaşırtıcı yeni bilgiler sunuyor. Müttefiklerin mesajının aciliyetini hisseden ve Brifingleri diğer dillere tercüme eden okuyucular sayesinde, Müdahalenin gerçekliğine dair dünya çapında artan bir farkındalık var. Müttefikler, insanlığın ortaya çıktığı karmaşık ortamı daha da açıklayarak 2008 yılında yeniden iletişime geçtiler. Üçüncü Brifing seti 2012’de yayınlandı. Müttefiklerin mesajının aciliyetini hisseden ve Brifingleri diğer dillere tercüme eden okuyucular sayesinde, Müdahalenin gerçekliğine dair dünya çapında artan bir farkındalık var. The Society for the New Message olarak, bu üç Brifing setinin bugün dünyada iletilen en önemli mesajlardan birini içerdiğini düşünüyoruz. The Allies of Humanity, UFO / ET fenomeni hakkında spekülasyon yapan başka bir kitap değil. Önümüzdeki zorluklarla ve fırsatlarla yüzleşmemiz gerektiğine dair farkındalığı artırmak için doğrudan yabancı Müdahalenin temelindeki amacına yönelik gerçek bir dönüşümsel mesajdır.

The Society for the New Message (Yeni Mesaj Derneği)