Die Bondgenote van die Mensdom word opgelewer om mense voor te berei vir ‘n hele nuwe werklikheid wat grootendeels verborg en onerkend in die wêreld vandag is. Dit voorsien ‘n nuwe perspektief wat mense bemagtig om die grootste uitdaging en geleentheid wat ons, as ‘n ras, ooit beleef het, onder die oë te sien.

Die Bondgenote Briefings bevat ‘n aantal kritieke as nie skrikwekkende verklarings oor die groeiende buiteaardse ingryping en integrasie na die menseras en oor die buiteaardse bedrywighede en verborge agenda.

Die doel van die Bondgenote Briefings is nie om harde bewys van die werklikheid van buiteaardse besoeking na ons wêreld te voorsien nie, wat alreeds goed gedokumenteer in baie ander goeie boeke en ondersoek joernale op die vak is. Die doel van die Bondgenote Briefings is om die dramatiese en verreikende implikasies van hierdie verskynsel aan te spreek, om ons betreffende menslike neigings en aannames uit te daag en die mensefamilie bewus te maak van die groot draaipunt wat ons sien nou voor.

Die Briefings voorsien ‘n vlugtige blik na die werklikheid van intelligente lewe in die Heelal en wat Kontak weklik sal beteken. Vir baie lesers, wat in die Bondgenote van die mensdom geopenbaar word sal heeltemal nuut wees. Vir andere, dit sal ‘n bevestiging van dinge hulle lank al gevoel en geweet wees.

Hoewel hierdie Briefings ‘n dringende boodskap voorsien, hulle is ook om na ‘n hoër bewussyn wat “Kennis” genoem word te beweeg, wat ‘n groter telepatiese vermoë onder mense en tussen rasse insluit. In lig hiervan was die Bondgenote Briefings na die skrywer, Marshall Vian Summers gestuur van ‘n multi-ras, buiteaardse groep individue wat na hulle as die “Bondgenote van die Mensdom” verwys.

Hulle beskrywe hulleself as fisiese wesens van ander wêrelde wat in ons sonnsestel naby die Aarde vergader het vir die doeleinde van die kommunikasies en bedrywighede van die buiteaardse rasse wat in ons wêreld is en wat in die mensdom se sake inmeng, te waarneem. Hulle beklemtoon dat hulle self nie fisies teenwoordig in die wêreld is nie en voorsien noodsaaklike wysheid, nie tegnologie of inmenging nie.

Die Bondgenote Briefings was oor ‘n een-jaar period vir die skrywer gegee. Hulle lewer op perspektief en visie na ‘n ingewikkelde vak wat, in weervil van dekades van groeiende bewys, hou aan om ondersoekers te verwar. Tog is hierdie perspektief nie romanties, spekulatief of idealisties in sy benaderingswyse na die vak nie. Daarenteen, is dit albei realisties en enkompromiterend tot die punt dat dit baie uitdagend kan wees, selfs vir ‘n leser wat goed geleer in hierdie vak is.

Daarom, om wat hierdie Briefings oplewer te ontvang verg dat jy opskort, vir ten minste ‘n oomblik, baie van die oortuigings, aannames en vrae wat jy mag hê oor buiteaardse Kontak en selfs oor hoe hierdie Briefings ontvang was. Die inhoud van hierdie Briefings is soos ‘n boodskap in ‘n bottel van buite die wêreld af gestuur. Dus behoort ons nie bekommerd oor die bottel te wees nie maar oor die boodskap sigself.

Om hierdie uitdagende boodskap waaragtig te verstaan moet baie van die heersende aannames en neigings betreffend die moontlikheid en die werklikheid van Kontak konfronteer en uitvraag. Hierdie insluit:

 • ontkenning;
 • hopevolle verwagting;
 • om die bewys verkeerd te vertolk om ons oortuigings te bevestig;
 • om redding van die “besoekers” te soek en verwag;
 • om te glo dat ET tegnologie ons sal red;
 • om hopeloos en gelate te voel na wat ons veronderstel ‘n superieur krag is;
 • om regerings onthulling te vereis maar nie buiteaardse onthulling nie;
 • om menslike leiers en instellings te veroordeel terwyl om onbetwiste aanvaarding van die “besoekers” te hou;
 • om aan te neem dat omdat hulle ons nie aangetas of ingeval het, hulle moet hier vir ons goed wees;
 • om aan te neem dat bevorderde tegnologie gelyk aan bevorderde etieke en geestelikheid is;
 • om te glo dat hierdie verskynsel ‘n geheimenis is wanneer dit feitlik ‘n begrypbare gebeurtenis is;
 • om te glo dat ETs in sommige manier ‘n aanspraak op die mensdom en aan hierdie planeet hê;
 • en om te glo dat die mensdom onredbaar is en kan nie op sy eie oorleef nie.

Die Bondgenote Briefings daag uit sulke aannames en neigings en ontplof baie van die mite wat ons tans hê oor wie besoek ons en waarom hulle hier is.

Die Bondgenote van die Mensdom Briefings gee vir ons ‘n grooter perspektief en ‘n dieper begrip van ons bestemming binne ‘n groter panorama van intelligente lewe in die Heelal. Ten einde om hierdie te bereik, die Bondgenote spreek nie aan ons analitiese verstand nie maar aan Kennis, die dieper deel van ons wese waarheen waarheid, hoe bewolk ook al, direk onderskeid en beleef kan wees.

Die Bondgenote van die Mensdom sal baie vrae opbring, wat verder ondersoeking en oorweging sal verg. Die fokus is nie om name, datums en plekke te verskaf nie maar om ‘n perspektief te verskaf op die buiteaardse teenwoordigheid in die wêreld en op lewe in die Heelal wat ons as mense nie andersins kon hê nie.

Terwyl ons nog in isolasie leef op die oppervlak van ons wêreld, ons kan nog nie sien en weet wat gebeur betreffend intelligente lewe buite ons grense nie. Vir hierdie nodig ons hulp, hulp van ‘n baie buitengewone soort. Ons mag nie herken of aanvaar sulke hulp in die begin nie. Tog is dit hier.

Die Bondgenote se verklaarde doel is om ons waaksaam te maak aan die risikos van in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe op te kom en ons te bystaan om hierdie groot draaipunt suksesvol te kruis in so ‘n manier dat menslike vryheid, soewereinteit en self-bepaling bewaar kan word.

Die Bondgenote is hier om ons te aanraai van die behoefte vir die mensdom om ons eie “Reëls van Verbintenis” te stig gedurende hierdie onvoorafgaande tyd. Volgens die Bondgenote, as ons wys, bereid en verenig is, sal ons dan in staat wees om ons bestemde plek te neem as ‘n ryp en vrye ras in die Groter Gemeenskap.

Oor die koers van tyd wat hierdie reeks briefings gebeur het, die Bondgenote het sekere sleutel-idees hergehaal wat hulle as vitaal vir ons begrip gevoel het. Ons het hierdie herhalings in die Briefings gehou ten einde om die voorneme en integriteit van hul kommunikasie te bewaar. Weens die dringende natuur van die Bondgenote se boosdkap en weens die kragte in die wêreld wat hierdie boodskap sou teenstaan, daar is ‘n wysheid en ‘n noodsaaklikheid vir hierdie herhalings.

Na die publikasie van die Bondgenote van die Mensdom in 2001, die Bondgenote het ‘n tweede stel Briefings verskaf om hul vitale boodskap vir die mensdom vol te maak. Die Bondgenote van die Mensdom Boek Twee, wat in 2005 gepubliseer was, verteenwoordig skrikwekkende nuwe inligting op die interaksies tussen rasse in ons lokale Heelal en op die natuur, doel en mees verborge bedrywighede van daardie rasse wat in die mensdom se sake inmeng.

In 2008 het die Bondgenote kommunikasie weer begin en verder verduidelik die ingewikkelde omgewing waarin die mensdom verrys. Die derde stel Briefings was in 2012 gepubliseer.

Te danke aan daardie lesers wat die dringendheid van die Bondgenote se boodskap gevoel het en die Briefings in ander tale vertaal het, is daar ‘n uitstrekkende wêreldwye bewustheid van die werklikheid van die Ingryping.

Ons in Die Vereniging vir die Nuwe Boodskap dink dat hierdie drie stel Briefings bevat een van die belangrikste boodskappe wat vandag in die wêreld kommunikeer word.

Die Bondgenote van die Mensdom is nie net nog ‘n boek spekulerend oor die UFO/ET verskynsel nie. Dit is ‘n ongeveinsde transformasionele boodskap direk gemik na die grondige doel van die buiteaardse Ingryping ten einde om die bewustheid op te roep wat ons sal nodig om die uitdagings en die geleenthede voor onder die oë te sien.

Die Verenging vir die Nuwe Boodskap