Menneskehedens Allierede præsenteres for at forberede folk på en helt ny virkelighed, der i det store og hele er skjult og uerkendt i verden i dag. De giver et nyt perspektiv, der bemyndiger folk til at se den største udfordring og mulighed i øjnene, som vi som race nogensinde er stødt på.

De Allieredes Briefinger indeholder en række kritiske, hvis ikke alarmerende, udsagn om den voksende extraterrestriale Intervention og integration ind i den menneskelige race, og om de extraterrestriales aktiviteter og skjulte dagsorden.

Formålet med de Allieredes Briefinger er ikke at sørge for hårde fysiske beviser om virkeligheden af denne ET-visitation i vores verden, hvilken allerede er veldokumenteret i mange andre fine bøger og forskningsjournaler om emnet. Formålet med de Allieredes Briefinger er at adressere de dramatiske og langtrækkende implikationer af dette fænomen, at udfordre vores menneskelige tendenser og formodninger desvedrørende og varsko den menneskelige familie om den store tærskel, vi nu står ved.

Briefingerne yder et glimt ind i virkeligheden af intelligent liv i universet og hvad Kontakt virkeligt vil sige. For mange vil det, der afsløres i de Allieredes Briefinger, være helt nyt. For andre vil det være en bekræftelse på ting, som de længe har mærket og vidst.

Skønt denne bog leverer et uopsætteligt budskab, handler den også om at bevæge sig i retning af en højere bevidsthed, der kaldes “Kundskab,” hvilket inkluderer en større telepatisk evne blandt mennesker og mellem racer. I lyset af dette, blev de Allieredes Briefinger transmitteret til forfatteren fra en multiracial, extraterrestrial gruppe af enkeltindivider, der refererer til sig selv, som “Menneskehedens Allierede.”

De beskriver sig selv som fysiske væsener fra andre verdener, der har samlet sig i vores solsystem nær Jorden, med det formål at observere den kommunikation og de aktiviteter, som de fremmede racer, der er her og som blander sig i menneskelige anliggender, foretager sig. De understreger, at de selv ikke er fysisk til stede i vores verden, men yder manglende visdom, ikke teknologi eller indblanding.

De Allieredes Briefinger blev givet til forfatteren over en et-års periode. De byder på perspektiv og vision omkring et komplekst emne, der – til trods for årtier med voksende bevismateriale – fortsat undrer forskere. Og dog er dette perspektiv hverken romantisk, spekulativt eller idealistisk i sin tilgang til emnet. Tværtimod er det ligeud realistisk og kompromisløst, så kompromisløst, at det kan være ret udfordrende, selv for en læser, der er velbevandret i emnet.

Af denne grund, for at modtage det, denne bog har at byde på, må du, i det mindste midlertidigt, suspendere mange af dine overbevisninger, dine antagelser og spørgsmål, som du kan have med hensyn til den extraterrestriale Kontakt, og endda med hensyn til, hvordan denne bog blev modtaget. Indholdet i denne bog er som et budskab sendt hertil som flaskepost udefra verden. Derfor bør vi ikke være så optaget af flasken men af selve budskabet.

For virkeligt at forstå dette udfordrende budskab, må vi konfrontere og sætte spørgsmålstegn ved mange af de fremherskende antagelser og tendenser med hensyn til Kontaktens mulighed og virkelighed. Disse inkluderer:

 • fornægtelse,
 • håbefuld forventning,
 • misfortolkning af beviser for at bekræfte vores overbevisninger,
 • ønsket og forventningen om frelse fra de “besøgende”,
 • troen på, at ET-teknologi vil redde os,
 • følelsen af håbløshed og underdanighed overfor det, vi antager, at være en overlegen kraft,
 • kravet om afsløring af regering men ikke afsløring af ET,
 • fordømmelse af menneskelige ledere og institutioner, mens vi ukritisk fastholder accepten af “besøgende”,
 • antagelsen om, at da de ikke har angrebet eller invaderet os, må de være her for det gode,
 • antagelsen om, at avanceret teknologi er ensbetydende med avanceret etik og spiritualitet,
 • overbevisningen om, at dette fænomen er et mysterium, når det faktisk er en begribelig begivenhed,
 • overbevisningen om, at ET’er på en eller anden måde har krav på menneskeheden og på denne planet,
 • og overbevisningen om, at menneskeheden er uforbederlig og ikke selv vil kunne klare det.

De Allieredes Briefinger udfordrer disse antagelser og tendenser og sprænger mange af de myter, vi i øjeblikket har om, hvem der besøger os og hvorfor de er her.

Menneskehedens Allieredes Briefinger giver os et større perspektiv og en dybere forståelse af vores skæbne indenfor et større panorama af intelligent liv i universet. For at nå dette, taler de Allierede ikke til vores analytiske forstand, men til Kundskab, den dybere del af vores væsen, hvor sandheden, selvom den er formørket, direkte kan skelnes og opleves.

Menneskehedens Allierede vil tage mange spørgsmål op, der vil kræve yderligere undersøgelse og kontemplation. Dens fokus er ikke at opgive navne, datoer og steder, men at give et perspektiv på ET-tilstedeværelsen i verden og på livet i universet, som vi, som mennesker, ellers ikke vil kunne have.

Da vi stadigt lever isoleret på vores verdens overflade, kan vi endnu ikke se og vide, hvad der foregår, med hensyn til intelligent liv hinsides vores grænser. Til dette har vi brug for hjælp, hjælp af en meget ekstraordinær slags. I begyndelsen vil vi muligvis ikke genkende denne hjælp. Og dog er den her.

De Allieredes erklærede hensigt er at advare os om farerne ved at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv, og at assistere os over denne store tærskel, på en sådan måde, at menneskelig frihed, suverænitet og selvbestemmelse kan bevares.

De Allierede er her for at råde os med hensyn til menneskehedens behov for at etablere vores egne ”Regler for Engagement” i denne tid, der er uden fortilfælde. Ifølge de Allierede, vil vi, hvis vi er kloge, forberedte og forenede, kunne indtage vores skæbnebestemte plads, som en moden og fri race i Det Større Fællesskab.

Efter udgivelsen af Menneskehedens Allierede Bog Et i 2001, har de Allierede leveret en anden serie af Briefinger for at færdiggøre deres livsvigtige budskab til menneskeheden. Menneskehedens Allieredes Bog To, udgivet i 2005, præsenterer forbløffende ny information om interaktioner mellem racer i vores lokale univers, og om de racers natur, der blander sig i menneskelige anliggender, og deres hensigt og mest skjulte aktiviteter.

De Allierede indledte igen en kommunikation i 2008, hvor de yderligere beskrev det komplekse miljø, hvori menneskeheden fremkommer. Det tredje sæt Briefinger blev udgivet i 2012.

Takket være de læsere, der mærkede uopsætteligheden i de Allieredes Briefinger og oversatte Briefingerne til andre sprog, er der en tiltagende global opmærksomhed omkring virkeligheden af Intervention.

Vi på New Knowledge Library anser disse to serier af Briefinger for at indeholde det, der kunne være et af de vigtigste budskaber, der kommunikeres i verden i dag.

Menneskehedens Allierede er ikke blot endnu en bog, der spekulerer over UFO/ET-fænomenet. Det er et ægte forvandlende budskab, der direkte sigter efter den fremmede Interventions underliggende formål, for at rejse den bevidsthed, der er nødvendig for os, så vi kan se de udfordringer og muligheder i øjnene, der ligger forude.

The Society for the New Message