For at assistere dig i at dele De Allieredes Budskab og Briefinger med andre, inkluderer vi denne 12-Punkts Opsummering af de fire sæt Briefinger. Denne Opsummering er kun et generelt overblik og inkluderer ikke mange af de vigtige detaljer, der gør en fuldstændig forståelse af de Allieredes Briefinger mulig.

 1. Vores skæbne, som menneskehed, er at dukke op i og engagere os med et Større Fællesskab af intelligent liv i universet.
 2. Kontakt med andre former for intelligent liv er den største tærskel, som vi, som menneskehed, nogensinde har stået overfor. Resultatet af denne Kontakt, vil afgøre vores fremtid i generationer fremover. Denne Kontakt finder sted nu.
 3. Vi er, som menneskehed, uforberedte på Kontakt. Forskere er stadigt ikke i stand til klart at se, hvem der besøger vores verden og hvorfor. Regeringer afslører ikke, hvad de ved, og de fleste mennesker fornægter stadigt, at dette fænomen overhovedet finder sted.
 4. På grund af denne mangel på forberedelse, blev repræsentanter for vores sande Allierede sendt til et sted nær Jorden, for at observere den extraterrestriale tilstedeværelse og dens aktiviteter i vores verden. Menneskehedens Allieredes Briefinger er disses rapport.
 5. Briefingerne afslører, at vores verden gennemgår en extraterrestrial Intervention, af kræfter, der – demonstreret ved deres handlinger – er her for at undergrave vores autoritet og integrere sig i vore samfund til deres fordel. Disse kræfter er ikke-militære organisationer, der er her for at søge menneskelige og biologiske ressourcer. De Allierede refererer til disse kræfter, som ”Kollektiver.” Kollektiverne værdsætter ikke menneskelig frihed.
 6. Da Interventionen udføres af små grupper af intervenerende kræfter, må den først og fremmest bero sig på bedrag og overtalelse, for at nå sine mål. De Allieredes Briefinger beskriver i detaljer, hvordan dette opnås og hvad vi må gøre for at stoppe det.
 7. Den extraterrestriale Intervention fokuserer på fire områder:
  • Interventionen påvirker bestemte enkeltpersoner i magt- og autoritetsstillinger i regeringer, kommers og religion, til at samarbejde med sig, med løftet om større rigdom, magt og teknologi.
  • Interventionen bygger skjulte anlæg i verden, hvorfra den kan øve sin indflydelse i det mentale miljø, hvor den, hvor som helst, søger at gøre folk åbne og føjelige for dens vilje, gennem et ”Pacificerings-Program”.
  • Den manipulerer vores religiøse værdier og åndelige impulser, for at opnå menneskelig troskab til sin sag.
  • Den kidnapper folk imod deres vilje, og ofte uden de pågældendes bevidsthed, for at bakke et krydsningsprogram op, designet til at skabe en hybrid race og et nyt lederskab, som vil være bundet til de ”besøgende.”

 8. De extraterrestriale besøgende, der potentielt har været til gavn for os, som menneskehed, har alle trukket sig tilbage fra vores verden, i lyset af Interventionen. De væsner, der er blevet tilbage, er fremmede racer, der ikke er her til vores fordel. Dette efterlader os i en utvetydig situation, med hensyn til den extraterrestriale tilstedeværelses hensigter og aktiviteter. Det gør os i stand til tydeligt at se, hvad vi har med at gøre. Ellers ville det være umuligt for os at skelne ven fra fjende.
 9. De Allieredes Briefinger understreger den alvorlige fare, der ligger i, at vi accepterer og bliver afhængige af den ET-teknologi, der tilbydes af Interventionen. Dette vil kun føre os til at blive afhængige af de ”besøgende,” hvilket vil resultere i, at vi mister vores frihed og selvforsyningsevne. Ingen sand allieret ville byde os dette. De Allierede understreger, at vi har Jord-baserede løsninger til alle problemer, vi står overfor. Det vi, som race, mangler, er samhørighed, vilje og samarbejde.
 10. Til trods for den store udfordring, vi står overfor, har vi, som menneskehed, alligevel en stor fordel, hvis vi kan reagere i tide. De Allieredes Briefinger afslører både Interventionens styrker og dens svagheder. En af dens svagheder er dens afhængighed af, at vi er føjelige og samarbejdsvillige, for at nå dens mål. Ifølge Større Fællesskabs ordensregler i den region af rummet, hvor vores verden ligger, er Intervention ikke tilladt, medmindre det kan demonstreres, at de indfødte folk byder den velkommen og billiger den. Her kan vores stemme, som menneskehed, i Det Større Fællesskab have magt. På dette tidspunkt, har Interventionen kun få kritikere. Men hvis tilstrækkeligt mange af os kan blive opmærksomme på den og tale imod den, vil den få forhindringer og må trække sig. Det er det første trin i vores forberedelse på at håndtere livets virkelighed i universet. Dette trin, og alle efterfølgende trin, giver os vores ene store chance for at overvinde vore langvarige konflikter og forene os i vort eget forsvar, for bevarelsen af verden. De Allierede understreger, at vi, som menneskehed, har den spirituelle og kollektive magt til at gøre dette, og at vi må gøre dette, hvis vi gerne vil overleve og gøre fremskridt, som en fri og uafhængig race i universet.
 11. Forberedelse på vores kontakt med Det Større Fællesskab begynder med opmærksomhed, uddannelse og Kundskab, vores spirituelle Sind.
 12. I lyset af Det Større Fællesskab, må vi opbygge samhørighed, evnen til at forsyne os selv samt diskretion. Dette er de tre krav alle frie nationer må etablere for at være frie i universet.

___________________________

“Hvis menneskeheden var bekendt med Større Fællesskabsanliggender,
ville I, medmindre en gensidig aftale på forhånd var etableret,
modstå enhver visitation til jeres verden.
I ville vide nok til ikke at lade jeres verden være så udsat.”

MENNESKEHEDENS ALLIEREDE BOG ET: TREDJE BRIEFING

www.AlliesofHumanity.org/da