1.  Het is de bestemming van de mensheid om op te komen in en zich in te laten met een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum.
 2. Contact met andere vormen van intelligent leven vertegenwoordigt de hoogste drempel waarmee de mensheid ooit geconfronteerd werd. De resultaten van dit Contact zullen de toekomst van de mensheid voor vele toekomstige generaties bepalen. Dit Contact vindt nu plaats.
 3.  De Mensheid is niet voorbereid op Contact. Onderzoekers zijn nog steeds niet in staat om duidelijk te zien wie onze wereld bezoekt en waarom. Regeringen onthullen niet wat ze weten en de meeste mensen ontkennen nog steeds dat dit fenomeen zich voordoet.
 4. Vanwege dit gebrek aan voorbereiding hebben de ware Bondgenoten van de mensheid vertegenwoordigers naar een locatie in de buurt van de aarde gestuurd om de buitenaardse aanwezigheid en hun activiteiten in onze wereld te observeren. De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zijn hun verslag.
 5.  De Briefings onthullen dat onze wereld een buitenaardse Interventie ondergaat door mogendheden die hier zijn, zoals hun handelingen aantonen, om het menselijk gezag te ontwrichten en in de menselijke samenlevingen te integreren voor hun eigen voordeel. Deze mogendheden vertegenwoordigen niet-militaire organisaties die hier op zoek zijn naar menselijke en biologische grondstoffen. De Bondgenoten verwijzen naar deze mogendheden als “De Collectieven”. De Collectieven hechten geen waarde aan menselijke vrijheid.
 6. Aangezien de Interventie uitgevoerd wordt door kleine interveniërende groepen moet zij voornamelijk vertrouwen op misleiding en overreding om haar doelen te bereiken. De Briefings van de Bondgenoten beschrijven in detail hoe dit bereikt wordt en wat we moeten doen om dit te stoppen.
 7. Deze buitenaardse Interventie concentreert zich op vier gebieden:

Zij beïnvloedt bepaalde individuen in posities van macht en gezag binnen regering, handel en religie om samen te werken met de Interventie door grotere rijkdom, macht en technologie te beloven.

Zij bouwt verborgen vestigingen in de wereld van waaruit de Interventie haar invloed kan uitoefenen in het mentale milieu om te trachten mensen overal open en ontvankelijk te maken voor haar wil via een “Pacificatie Programma”.

Zij manipuleert onze religieuze waarden en spirituele impulsen om trouw aan haar zaak te bewerkstelligen.

Zij ontvoert mensen tegen hun wil en vaak zonder dat ze het zich bewust zijn om een kruisingsprogramma te bevorderen dat ontworpen is om een hybride ras en een nieuw leiderschap te creëren die binding zullen hebben met de “bezoekers”.

 1. Die buitenaardse bezoekers die potentieel nuttig zijn geweest voor de mensheid hebben zich, gezien de Interventie, allemaal teruggetrokken uit de wereld. De overgebleven buitenaardse rassen zijn hier niet voor ons voordeel. Dit plaatst ons in een ondubbelzinnige situatie met betrekking tot de bedoelingen en activiteiten van de buitenaardse aanwezigheid. Hierdoor kunnen we duidelijk zien waarmee we te maken hebben. Anders zou het voor ons onmogelijk zijn om vriend van vijand te onderscheiden.
 2. De Briefings van de Bondgenoten benadrukken het ernstige gevaar dat schuilt in het accepteren en afhankelijk worden van ET-technologie die door de Interventie wordt aangeboden. Dit leidt er slechts toe dat wij afhankelijk worden van de “bezoekers”, wat resulteert in het verlies van onze vrijheid en onafhankelijkheid. Geen enkele ware bondgenoot van de mensheid zou ons dit aanbieden. De Bondgenoten benadrukken dat wij aardse oplossingen hebben voor alle problemen waarmee we te maken hebben.  Waar het ons als ras aan ontbreekt is eenheid, wil en samenwerking.
 3. Ondanks de grote uitdaging waarmee we nu geconfronteerd worden heeft de mensheid een groot voordeel, mits we op tijd kunnen reageren. De Briefings van de Bondgenoten onthullen zowel de kracht als de zwakte van de Interventie. Eén van de zwaktes van de Interventie is haar vertrouwen op instemming en samenwerking van de mensheid om haar doelen te bereiken. Volgens de gedragsregels van de Grotere Gemeenschap binnen het gebied waarin onze wereld zich bevindt is Interventie niet toegestaan tenzij aangetoond kan worden dat de inheemse bevolking haar verwelkomt en goedkeurt. Hier kunnen onze stemmen invloed hebben binnen de Grotere Gemeenschap. Op dit moment heeft de Interventie weinig critici. Maar als genoeg mensen zich van haar bewust kunnen worden en zich ertegen uitspreken, zal de Interventie gedwarsboomd worden en moet ze zich terugtrekken. Dit is de eerste stap in de voorbereiding van de mensheid op de realiteit van leven in het universum. Deze stap en alle volgende stappen bieden de mensheid haar ene grote kans om haar langdurende conflicten te overwinnen en zich ter eigen verdediging te verenigen voor het behoud van de wereld. De Bondgenoten benadrukken dat wij als mensen de spirituele en collectieve kracht bezitten om dit te doen en dat we dit móeten doen als we willen overleven en verder groeien als vrij en onafhankelijk ras in het universum.
 4. Voorbereiding op ons contact met de Grotere Gemeenschap begint met bewustwording, onderricht en Kennis, onze spirituele Geest.
 5. Geconfronteerd met de Grotere Gemeenschap moet de mensheid bouwen aan eenheid, zelfvoorziening en discretie. Dit zijn de drie vereisten waaraan alle vrije naties moeten voldoen om vrij te kunnen zijn in het universum.