De Tweede Toelichting: Effecten van het Pacificatieprogramma

Het is gemakkelijk om vragen te stellen. Het is moeilijker om de ware antwoorden te vinden. Mensen verlangen heel erg naar antwoorden, maar hebben het bewustzijn nog niet. Dus als mensen de boodschap in De Briefings van de Bondgenoten overwegen, moeten ze een Grotere-Gemeenschapsbewustzijn en -gevoeligheid beginnen te ontwikkelen. Door louter het krijgen van antwoorden op vragen wordt dit bewustzijn of deze gevoeligheid niet ontwikkeld. En uiteraard, zelfs als je het juiste antwoord hebt, als je het niet kunt ervaren, als je het niet kunt herkennen, als je de toepassing ervan niet kunt zien, wel, waar is het dan goed voor? Het gaat verloren bij de persoon die de vraag stelt. Daarom komt het altijd weer neer op het ontwikkelen van het bewustzijn en de gevoeligheid en het vermogen te weten. Mensen willen bewijs en dus gaan ze naar iedereen toe waarvan ze denken dat die de expert is, en de expert geeft zijn mening en mensen zeggen: “Ah! Dit moet het bewijs zijn want de expert zei het.” Maar het is allemaal mening. Zonder Kennis is  alles slechts een mening in het verstand. En deze meningen worden gevormd door de conditionering van mensen, door hun instelling en hun temperament. Mensen kunnen iets ervaren en conclusies trekken en evalueren maar het volkomen fout inschatten.

We spreken hier echter over hoger bewustzijn. We spreken niet over het hebben van antwoorden. Antwoorden zonder dit hogere bewustzijn zullen niet genoeg zijn en hun toepassing zal niet begrepen worden. Uiteindelijk moeten jullie dit hogere bewustzijn ontwikkelen. Dit bewustzijn overstijgt menselijke cultuur, menselijke conditionering en zelfs jullie biologische identiteit. Het is een bewustzijn van het leven zoals het om je heen en door alles heen beweegt. Je hebt dit hogere bewustzijn nodig om de planten en de dieren te begrijpen, het weer en de beweging van de wereld. Je hebt dit nodig om de aanwezigheid van negatieve krachten in de Mentale Omgeving te begrijpen en de aanwezigheid van de Engelen-machten die hier zijn om jullie te dienen. En zeker moeten jullie dit bewustzijn hebben om daarmee de krachten van de Grotere Gemeenschap in de wereld, om hun verschijningsvormen, bedoelingen en methoden te herkennen. Je hebt dit hogere bewustzijn nodig om vriend van vijand te kunnen onderscheiden.

Dus als mensen veel vragen stellen is het ware antwoord: de ontwikkeling van hoger bewustzijn. Dit leidt je het mysterie in, waar je misschien niet naar toe wilt maar waar je naar toe moet als je wilt gaan begrijpen.

Dit is het mysterie van je leven – het mysterie van wat je weet, het mysterie van wie je bent, het mysterie van waarom je hier bent en het mysterie van waarop je moet reageren. Je bent hier niet simpelweg om je verstand te vullen met nog meer antwoorden die niet herkend of begrepen kunnen worden. Dit leidt dingen dus in de juiste richting. Maar natuurlijk zijn er mensen die het mysterie niet kunnen verdragen en antwoorden moeten hebben, omdat ze denken dat antwoorden hun vragen zullen oplossen. Deze mensen zullen de meerderheid uitmaken van de mensen die informatie vragen over De Briefings van de Bondgenoten en die je hierover ondervragen. Jij persoonlijk kunt niet alle vragen beantwoorden over de Bondgenoten – wie ze zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze hier gekomen zijn, hun wijze van voortstuwing, waar ze zich verbergen en hoe ze communiceren. Hoe zou je mogelijkerwijs al deze vragen kunnen beantwoorden?

Maar je kunt je bewust zijn van de Bondgenoten en je hebt het vermogen om de geldigheid van hun boodschap te herkennen. Je hebt genoeg geleerd over het leven en over de natuur om hun gezichtspunt te begrijpen en wat zij benadrukken en waarom het noodzakelijk is. Dit is vanwege je hogere bewustzijn, niet omdat je antwoorden hebt. De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid roepen vragen op. De reden waarom zij niet elke vraag beantwoorden is omdat jullie het hogere bewustzijn moeten ontwikkelen. Als zij de lezer alles over zichzelf zouden vertellen zouden mensen zeggen: “Huh, ik geloof het niet! Marshall verzint het allemaal!” Zie je, zonder het hogere bewustzijn kunnen mensen geen verbinding maken.

Je kunt reeds de effecten zien van het Pacificatie Programma dat door de Interventie is ontwikkeld. Er zijn al veel mensen aan ten prooi gevallen, hetzij door hun eigen neigingen hetzij door invloed van buitenaf. Hier wordt mensen aangepraat dat zij niet echt iets kunnen beoordelen. “Nou, ik wil niet negatief zijn. Ik zal ervoor open staan.” Wie heeft hen gezegd ervoor open te staan? “Ik sta open voor alles wat er maar gebeurt.” Wie zei hen dat ze open moeten staan voor alles wat gebeurt? Het kritische onderscheidingsvermogen wordt tenietgedaan. Dus er gebeurt iets en ze zeggen: “Nou, weet je, ik wil niet oordelen over de situatie.” Waar heb je het over! Je moet evalueren wat er aan de hand is. Deze mensen denken dat zij niet kritisch mogen zijn. “Nou, ik kan niet echt kritisch zijn. Ik wil niet negatief zijn.” Het kan echter nodig zijn om zich uit te spreken en te zeggen dat iets echt niet door de beugel kan. Maar deze mensen kunnen zelfs dát niet. Mensen die beïnvloed zijn door dit Pacificatie Programma kunnen zelfs niet eens een beslissing nemen. Ze kunnen niet naar iets kijken en zeggen: “Nou, dit is iets goeds,” of “Dit is echt niet goed voor me.” Dus ze verwelkomen alles en denken dat je zó dient om te gaan met het leven.

Dat is niet hoe je met het leven moet omgaan. Het is waar dat je bereid moet zijn alles te bekijken. Maar het is niet waar dat je alles moet accepteren, je met alles moet verbinden, alles moet verwelkomen. Natuurlijk niet! Hoger bewustzijn betekent niet dat je dingen niet kritisch evalueert. Het betekent simpelweg dat je dingen bekijkt vanuit een hoger gezichtspunt. Dit betekent niet dat alles grijs wordt. Het betekent dat alles helder wordt. Je ziet duidelijk wat je moet doen en wat je niet moet doen, wat goed is en wat niet. Als dit niet het product van spirituele studie is ben je uitgeschakeld.

Hoewel het waar is dat je moet leren een situatie niet te beoordelen op grond van je conditionering of overtuigingen, moet je uiteindelijk een situatie beoordelen op basis van Kennis, de Spirituele Intelligentie die binnenin je woont. Dit is de uiteindelijke scheidsrechter in jouw onderscheidingsvermogen. Mensen herkennen dit echter niet. Ze nemen de eerste stap en denken dat het de laatste stap is. De eerste stap is dat je niet oordeelt. Dit betekent dat je moet leren naar iets te kijken en het te herkennen, hetgeen je niet kunt doen als je het onmiddellijk beoordeelt. Dit is de eerste stap, maar mensen denken dat het de laatste stap is. De laatste stap verschilt erg van de eerste stap. Je oordeelt niet op het moment zelf omdat je moet zien, weten en herkennen waar je naar kijkt. Dit is onderscheid. Je kunt niet onderscheidend zijn als je dingen meteen beoordeelt. Maar voorbij dit onderscheid moet je helder zien of iets goed is of niet.

Dus je herkent misschien dat de Interventie echt niet goed is voor de mensheid.  De Interventie op zichzelf is geen goed iets. Maar als je zegt: “Oh, ik kan geen oordeel vellen over de situatie,” hoe zul je het dan ooit weten? Je wilt misschien denken: “Nou, waarschijnlijk is het goed op een ander niveau.” Een gepacificeerd persoon zal zeggen: “Ik zal wel zien in welk opzicht het goed is voor ons omdat alles wat er gebeurt goed is voor ons.” Dit is niet alleen menselijke onwetendheid; dit laat de effecten zien van het Pacificatie Programma dat mensen aanmoedigt zonder nadenken, zonder onderscheid, vertrouwen te hebben.

Je kunt dit overal zien. Je kunt het zien in de UFO-gemeenschap. Je kunt het zien in spirituele gemeenschappen. Je kunt het zien opkomen in mensen overal om je heen. De Briefings van de Bondgenoten zullen opschudding veroorzaken omdat zij onderscheid voorstaan. Ze zeggen: “De Interventie is niet goed voor jullie.” Toch zullen veel mensen zeggen: “Nou, ik weet het niet. Het moet wel goed zijn. Ik bedoel het kan niet slecht zijn.” Ze zijn verward. Ze weten niet wat te denken. “Nou ik weet het niet. Ik kan hierover niet tot een beslissing komen.” Waar praat je over? Is je vermogen tot  besluitvorming uitgeschakeld? En zo ja, wie heeft het dan uitgeschakeld? Waarom denken sommige mensen dat ze open moeten staan en ontvankelijk moeten zijn voor alles? Ja, ze willen niet oordelen, maar dat is slechts de eerste stap. Ze nemen de volgende stap niet. Ze passen geen onderscheid toe. In sommige gevallen is hun onderscheidingsvermogen weggevallen.

Dit is een zeer ernstig probleem. Als gevolg van dit Pacificatie Programma kunnen mensen niet zien en niet weten en zullen ze er in feite, hoewel ze verward zijn en misschien bang, gewoon in meegaan. “Nou, ik doe gewoon mee. Ik zal gewoon proberen te accepteren wat zich voordoet in mijn leven.” Mensen die gepacificeerd zijn kunnen geen weerstand bieden. Ze kunnen niet tegen iets vechten omdat ze niet geloven dat dat juist is. Ze denken dat alles omarmd moet worden. Waar komt dit vandaan?

Deze ideeën van onvoorwaardelijke acceptatie zijn overheersend in veel van de spirituele leringen van tegenwoordig. En mensen accepteren deze ideeën van ganser harte. Ze denken: “Nou, dit is de hogere waarheid. We volgen de hogere waarheid.” Bekijk dit in het licht van het Pacificatie Programma en je zult beginnen in te zien hoe allesdoordringend het werkelijk is.

Mensen die gepacificeerd worden krijgen aangepraat dat ze een hoger bewustzijn aan het ontwikkelen zijn terwijl in feite al hun macht van hen wordt afgenomen. Het Pacificatie Programma is gebaseerd op inzicht in de menselijke psychologie en menselijke neigingen. Hier worden mensen geconditioneerd om te denken dat zij, om geaccepteerd te worden door God, eigenlijk moeten weggeven wat God hen gegeven heeft om te gebruiken. “Nou, om geaccepteerd te worden door God moet ik gedwee en mild zijn, niet oordelen en alles omarmen. Ik zal proberen in alles het goede te zien.”

Waar komt dit vandaan? Is een dergelijke berusting een puur menselijk bedenksel? Is dit iets dat mensen gewoon voor zichzelf verzinnen om in het moment gelukkig te zijn? Nou, in sommige gevallen is dit waar. Maar denk na over de pacificatie van de mensen. Hoe worden mensen rustig gehouden? Hen wordt verteld wat ze willen horen en dat het echt niet nodig is iets anders te overwegen. Waarom zou je je tenslotte verzetten als alles wat je overkomt goed is? Gewoon alles omarmen! Zo werkt het Pacificatie Programma.

Deze invloed wordt meer en meer aanwezig om je heen. Mensen trekken massaal naar plekken waar de Interventie aan het werk is, denkende dat de ‘energie’ daar zo hoog is. Ze zeggen: “Dit is zo’n inspirerende plek.” Oh, mijn God! Ze springen in het vuur. Ze geven zich met hart en ziel weg. Ze gaan naar deze plaatsen, ze voelen de energie daar en denken: “Oh, dit is echt een krachtige plek. Dit is waar het gebeurt!” En hoe langer ze er blijven, des te minder ze weten en des te minder ze geloven dat ze terug kunnen keren naar hun vroegere leven. Ze worden steeds matter, steeds meer zelfgericht en gaan steeds slechter functioneren.

Deze onthechting veroorzaakt een angst op een dieper niveau, een niveau waarop je weet dat je leven niet vooruit gaat en dat je niet gaat waar je heen moet. Maar deze mensen zullen denken dat dit ongemak deel is van hun angst, of deel uitmaakt van hun psychologie dat uitgeroeid en uitgedreven moet worden. En dus zullen ze hard werken om precies die tekenen te negeren die hen vertellen dat er iets mis is met hun leven en dat ze hun leven aan het verliezen zijn.

Ze zullen zeggen: “Alles is liefde. Wees gewoon liefdevol. Er is alleen maar liefde.” Als ze wisten waar ze het over hadden zou dat eigenlijk waar zijn. Maar zij denken dat liefde simpelweg passiviteit, geluk en berusting is, omdat het Pacificatie Programma op hen inwerkt. Nu verspreiden ze het naar andere mensen en worden zelf mensen die pacificeren. En na een tijdje, wel, dan zullen ze niet weten wat ze weten. En als iets echt helemaal verkeerd is zullen ze zich ongemakkelijk voelen, maar ze zullen denken dat het gewoon een deel is van hun psychologisch probleem en proberen het over het hoofd te zien, te verwijderen of te begraven. En dan zullen ze alles doen wat hen gezegd wordt door de Interventie. Ze zullen zeggen: “Oh, ik heb een boodschap ontvangen. Ik moet dit gaan doen. Ik word geleid. Dit is innerlijke leiding voor mij.”

Het zal heel moeilijk zijn om mensen hieruit wakker te schudden. Je moet eerst jezelf wakker schudden. Mensen zijn zo opgegaan in hun lusteloosheid en hun streven naar geluk dat ze vrijwel onbereikbaar lijken. Ze zijn zo in slaap gewiegd en zo geconditioneerd dat je een bom in hun schoot zou moeten laten vallen om ze wakker te maken!

Je kunt de effecten van het Pacificatie Programma in spirituele gemeenschappen op veel plaatsen zien. Berusting lijkt zeker niet voor alle mensen, maar wel voor velen het eenvoudige pad, de makkelijke weg, de weg naar waar geluk. Geef op iets te weten, geef op alles te evalueren, geef op je te verzetten en het ziet eruit als: “Oh, alles is vanaf nu gewoon geluk. Rustig vaarwater voor de boeg!

Deze aardige mensen zal de Interventie eenvoudig in een staat van lusteloosheid wiegen en dan zullen ze in feite geen probleem vormen en zullen ze ontvankelijk zijn voor alles wat hen gegeven wordt. Hun natuurlijke weten zal zo ver verwijderd zijn van hun bewustzijn dat het nu de vijand wordt. Ze zullen denken dat het angst is. Ze zullen denken dat het negativiteit is. En ze willen er niets mee te maken hebben.

Dit is feitelijk nu gaande. We spreken over een extreem geval, maar deze extreme gevallen nemen toe in omvang en grootte. Veel meer mensen vervallen gewoon in deze toestand – zelfs jonge mensen, van wie sommigen zeer gevoelig zijn voor dit soort conditionering.

Neem dit in overweging. Waar geluk komt voort uit jezelf trouw zijn, uit het ontwikkelen van je eigen integriteit en van eerzaam leven met je integriteit. Waarachtige relaties zijn gebaseerd op het delen van ware integriteit met anderen, het opbouwen van integere relaties, relaties die jouw diepere aard en doel in het leven tot uitdrukking brengen.

Kijk echter naar de relaties van een gepacificeerd persoon die zegt: “Nou, we blijven samen zolang het goed voelt, zolang het OK is, en als we niet samen zijn, is dat ook OK, en wat we ook doen, het is OK.” Maar het is niet OK. En ze weten dat het niet OK is, maar hun natuurlijk weten is uit hun bewustzijn verwijderd. Dientengevolge zeggen zij: “Ik zal die dingen niet voelen. Ze verstoren mijn geluk, mijn vrede, mijn kalmte.” En toch is er geen vrede of kalmte omdat er geen integriteit is, en omdat er geen integriteit is is er geen echte relatie.

Hoeveel spirituele leraren onderwijzen tegenwoordig waarachtig onderscheidingsvermogen? Hoe velen promoten ware persoonlijke integriteit? Hoe velen moedigen mensen aan om helder te kijken en te zien? Hoeveel leraren moedigen hun studenten aan om te reageren op de wereld? Er zijn er inderdaad wel een paar, maar kijk om je heen en je zult zien dat het Pacificatie Programma onbewust wordt gepromoot.

Hoe perfect is dit wel niet voor de buitenaardse agenda. Het kost tijd, maar vanuit hun perspectief zijn de resultaten het wel waard. De Interventie zal dan een uitgebreid netwerk hebben van volgelingen waar hun agenda doorheen kan stromen. En de mensen zullen nooit weten waar het vandaan komt.

In een ander scenario wordt de situatie gecompliceerder. Hier begint de Interventie haar duistere kant te tonen. Niet iedereen kan makkelijk gepacificeerd worden. Zij die door de Interventie niet gepacificeerd kunnen worden zullen door de Interventie worden aangespoord te oordelen over haar tegenstanders. Dit zal in het bijzonder gelden voor mensen die extreme religieuze standpunten en vooroordelen hebben. Deze mensen zullen aangespoord worden diegenen te veroordelen die niet hun standpunten delen. Inderdaad zijn er mensen in sommige religieuze gemeenschappen die boodschappen zullen ontvangen dat alle vijanden van Christus uitgeroeid moeten worden als zij niet gered kunnen worden en dat de Wederkomst zuivering van de menselijke familie vereist.

Er zijn mensen vandaag de dag die zo geleid worden en hoewel zij niet noodzakelijkerwijs het leiderschap van deze religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen, zal dat waar zij de nadruk op leggen toenemen naarmate hun frustratie groeit. Ze wachten op de grootse komst van Jezus en denken dat die niet plaatsvindt juist vanwege de zondigheid van de menselijke familie, zondigheid die nu uitgeroeid moet worden en niet eenvoudig geweerd. En de Jezus die zal komen zal niet de echte Jezus zijn, maar de Jezus die voorbereid is door de Interventie. Dit zal een valse Jezus zijn die zij niet echt kunnen herkennen omdat zij zich niet ontwikkeld hebben in Kennis. Deze Jezus zal geen vrede brengen maar een afrekening. Deze afrekening zal verwelkomd worden door de volgelingen omdat zij zelf vol wrok zitten en geloven dat hun voorspellingen niet vervuld worden vanwege de zondigheid van de mensheid en dat deze zondigheid nu verwijderd moet worden om de Hemel op Aarde te brengen.

Kun je één ogenblikje inzien hoe gemakkelijk het hier zou zijn voor een aanwezigheid uit de Grotere Gemeenschap, de Interventie, die zo bedreven is in het beïnvloeden van de Mentale Omgeving en zo op de hoogte van menselijke neigingen en zwakheden, om dit soort invloed uit te oefenen? Kun je inzien hoe, vanwege deze manipulatie, de rechtvaardigen een oorlog zouden kunnen ontketenen tegen die mensen die het niet met hen eens zijn en tegen hen die Kennis in de wereld zouden bewaren? Kun je zien hoe makkelijk het is om dit te bewerkstelligen?

Zelfs de ware Christus-gelovigen zouden het doelwit worden omdat zij deze grieven niet delen en dus zijn ze niet in overeenstemming met die personen die geleid worden door de Interventie. Ware Christus-gelovigen zouden de nadruk leggen op harmonie en herkenning en tolerantie. Maar zij die geleid worden door de Interventie willen alleen maar wraak vanwege hun mislukte profetieën. Zij willen dat Gods straf afgedwongen wordt en zij zijn bereid de beulen te zijn. Ze zijn bereid de rechter en de jury te zijn om uit te voeren wat volgens hen nu Gods Wil is. Hoe zal de Interventie haar tegenstanders uitroeien? Mocht zij genoeg macht krijgen, dan kun je zien hoe dit gedaan kan worden.

Waar pacificatie niet bereikt kan worden zal de Interventie mensen beïnvloeden om hun vijandigheden op elkaar te botvieren. Naarmate de wereld moeilijker wordt, naarmate hulpbronnen slinken, bevolkingen groeien, concurrentie toeneemt, tragedie zich steeds vaker voordoet, zal het gevoel van tolerantie bij de mensen afnemen en hun grieven zullen aangemoedigd worden – niet alleen door de Interventie maar zeker door die mensen die ambitieus zijn en voor zichzelf een machtspositie willen veroveren. Hoe perfect past dit bij de buitenaardse agenda die menselijke loyaliteit probeert te vereenvoudigen en te herstructureren.

Het maakt de Interventie niet uit welke religie ze gebruiken zolang ze deze resultaten maar kan behalen. Daarom moeten toegewijde christenen, moslims, hindoes of boeddhisten allemaal de Weg van Kennis leren. Hoe zouden ze anders het verschil kunnen zien tussen een spirituele invloed en een invloed van de Grotere Gemeenschap? Voor wie dat niet kan onderscheiden, wel, lijkt het allemaal van boven te komen, vanuit de Hemelen. Wie kun je dan vertrouwen?

De Interventie kan prachtige spirituele scenario’s creëren om die mensen te activeren die het gevoeligst zijn hun boodschappers te worden. Dat is voor de Interventie niet moeilijk. Ze zetten eenvoudigweg een drama in scène en plaatsen iemand er middenin, en deze persoon kan het verschil niet zien. Mensen weten niet wat een aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap is. Voor hen komt het allemaal van elders, niet op hun eigen niveau maar van boven. Zo is bijvoorbeeld een scenario dat een bevlogen persoon een beeld van Jezus geprojecteerd te zien krijgt en de bevlogene zegt: “Jezus is tot mij gekomen.” En de Jezus zegt: “Je moet mijn ware volgelingen bijeen brengen en alle anderen aangeven!” En de bevlogen volgeling zegt: “Ja, Meester, ja, Meester!”

Ongelooflijk? Ja. Onmogelijk? Nee. Als de buitenaardse agenda een verenigde en inschikkelijke menselijke aanhang wil creëren, moet zij de dissidente elementen, de niet-conforme elementen, uitroeien. Ze zullen dit niet zelf doen omdat iedereen dan zal weten dat er een Interventie is. In plaats daarvan zal zij het door mensen laten doen in naam van de religieuze overtuigingen en vooroordelen van de mensen. En niemand zal weten wat er achter dit alles zit. Sommige mensen zullen denken dat het Satan of Lucifer is, maar ze zullen het niet weten.

Het is de onwetendheid van de mensheid die haar grootste zwakte is. Het is de Kennis van de mensheid die haar grootste kracht is. De Grotere Gemeenschap, het bewoonde universum waarin jullie leven, is een zeer geavanceerde omgeving van interactie en invloed. Als mensen hun vooroordelen, haatgevoelens en grieven zullen volgen en het verschil niet kunnen zien tussen een spirituele invloed en een invloed van de Grotere Gemeenschap, dan is de Grotere Gemeenschap een uiterst gevaarlijke omgeving. De een of ander uit de Grotere Gemeenschap zal jullie uiteindelijk overhalen tot hun Collectief of tot hun zaak. Hoe zullen ze dit doen? Ze zullen eenvoudig gebruiken waar jullie al in geloven in plaats van jullie iets nieuws te leren.

Daarom is het leren van de Weg van Kennis van cruciaal belang want dit leert je over de realiteit van leven en spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap. Het leert je over de aard van manipulatie en hoe je jezelf en anderen kunt beschermen. Het leert je hoe je de effecten en de verschijningsvormen van het Pacificatie Programma kunt herkennen en wat je nu kunt doen om je eigen immuniteit op te bouwen tegen deze krachten die zo van invloed zijn op andere mensen.

Dit is van vitaal belang in de huidige wereld. Elke dag vallen gewetensvolle mannen en vrouwen voor de verleidingen  die zij niet als zodanig kunnen herkennen. Het is een geleidelijk proces. Maar uiteindelijk hebben ze geen idee wat er aan de hand is in hun leven en staan ze vijandig tegenover elke vorm van correctie.

Als je zelf dit bewustzijn van de Grotere Gemeenschap begint te ontwikkelen en de boodschap van de Bondgenoten begint te delen met anderen zul je deze weerstand zien. Je zult zien dat de mensen niet in staat zijn te reageren. Het is alsof iemand bij hen van binnen de stekker eruit getrokken heeft en nu weten ze gewoon helemaal niets. En als zij wel in zekere zin reageren zullen ze misschien zichzelf proberen gerust te stellen. Ze zullen zeggen: “Nou, dat is slechts één standpunt en weet je, we moeten in deze situatie naar het goede zoeken. We moeten deze situatie echt omarmen. Als de bezoekers hier zijn moeten ze een doel hebben en we moeten onszelf openstellen voor dit doel. Misschien zijn sommigen van hen niet goed, maar sommigen van hen wel, en we moeten van hen houden om ze te begrijpen.”

Dit is allemaal pacificatie-mentaliteit. Het is zo eenvoudig. Gewoon toegeven. En als geluk je levensdoel is zul je toegeven. Je zult je integriteit in de waagschaal stellen. Je zult je eigen ongerustheid ontkennen. Je zult de tekenen, de vlaggen en aanwijzingen die aangeven dat iets hier niet in orde is over het hoofd zien. Je kunt jezelf wijsmaken: “Ach, dat is allemaal onderdeel van het levensdrama en ik sta daarboven.”

Vandaag de dag trekken de Wijzen over de hele wereld zich terug omdat de Interventie hier is. Er verkeren er maar een paar in de positie om een pleidooi te houden. Marshall is een van die mensen. Maar hij heeft anderen nodig om hem te helpen. De wereld is nog niet verloren. Maar dat risico neemt toe.

Daarom kun je je niet simpelweg terugtrekken, ergens een leven op het platteland gaan leiden en alles langs je heen laten gaan, gewoon elke dag gelukkig zijn, teruggaan naar de natuur, waterkruiken dragen, mais verbouwen, maaltijden koken en een leven met de seizoenen leiden. Dat is voorbij! Als je bewust gaat worden, onafhankelijk en je eigen integriteit wilt bewaren kun je er nu niet voor weglopen. Niks naar de bossen en doen alsof het niet gebeurt.

Niet langer is een voortdurende zelftherapie aan de orde. Uiteindelijk is de enige ware therapie realistisch worden met wat je weet, staan voor wat je weet, de nodige wijsheid leren om over te dragen wat je weet en met mededogen en kracht communiceren wat je weet. Dit is waar elke vorm van ware therapie toe moet leiden. Ga je terug naar je kindertijd om die te herstellen? Ga je de onbeantwoorde liefde vinden die je ouders je niet hebben gegeven? Mensen die zich teveel concentreren op deze dingen raken gehandicapt. Hun eigen geest komt in een rolstoel. Ze zouden allemaal advocaten van de waarheid kunnen worden, maar in plaats daarvan worden ze advocaten van therapie, en niet veel van de huidige therapie leidt tot de waarheid. Je kunt niet weglopen. Je kunt jezelf niet persoonlijk vervullen ten koste van je eigen integriteit als je de waarheid kent en voor de waarheid staat.

De mensheid moet zich verenigen of ze zal gedomineerd worden in de Grotere Gemeenschap. Dit is zo duidelijk als je erover nadenkt. Als andere mogendheden van buiten jullie wereld jullie planeet, haar hulpbronnen en menselijke loyaliteit willen, wel, met een verdeelde mensheid vragen jullie erom dat anderen bij jullie intrekken. “Tuurlijk, kom maar hoor! Er is ruimte genoeg voor iedereen!”

Zij die zich verzetten tegen de Interventie zullen ervan beschuldigd worden dat ze niet verlicht en angstig zijn. Sommigen zullen ervan beschuldigd worden dat ze zich verzetten tegen de Interventie om hun eigen specifieke belangen te beschermen. En er zijn ook mensen die zich zullen verzetten tegen de Interventie omwille van deze belangen. Maar er zijn er ook die zich verzetten tegen de Interventie omdát het een Interventie is. Maar met het Pacificatie Programma: wie kan het precies omschrijven? Wie kan zeggen: “Dít is wat het is!” zonder weerstand en veroordeling op te roepen? Dit is een echt probleem vandaag de dag.

Wij moedigen bij de mensen de ontwikkeling van onderscheidingsvermogen, discretie en het toepassen van hun kritische vermogens aan. Wat wij hier aanmoedigen is niet gebaseerd op persoonlijk vooroordeel of sociale conditionering maar op Kennis. Kennis is het deel van jou dat weet. Het is de grotere geest binnenin jou die de Schepper je gegeven heeft om de uitdagingen en kansen in je leven het hoofd te kunnen bieden. Het is de stem van je innerlijke geweten. Mensen vergelijken hun geloofssystemen en veroordelen elkaar, maar dit is niet waar wij over spreken.

Wij spreken over het redden van de mensheid uit een situatie die haar tot slaaf zou maken. Wij spreken over het behoud van menselijke vrijheid en zelfbeschikking en het bevorderen van menselijke integriteit te midden van de krachten van de Grotere Gemeenschap die in jullie wereld aan het ingrijpen zijn. Is het onmogelijk dit voor elkaar te krijgen? Nou, in zekere zin lijkt de waarheid altijd onmogelijk. Het bevorderen en behouden van de waarheid lijkt altijd geconfronteerd te worden met onoverkomelijke moeilijkheden. Maar dat is alleen omdat de waarheid niet door voldoende mensen gewaardeerd, herkend en diep gevoeld wordt. Wat de mensheid uit deze netelige positie zal halen is hetzelfde als wat de mensheid uit iedere moeilijke situatie zal halen: het is de waarheid onder ogen zien en doen wat er gedaan moet worden.

Er zijn veel mensen in de huidige wereld die zich erg onbehaaglijk voelen omdat ze weten dat er iets heel erg mis is. Misschien denken zij dat hun onbehagen alleen hun eigen psychologische probleem is. Misschien denken ze dat het louter een politiek, economisch of milieuprobleem is. Als zij geen Grotere Gemeenschapsbewustzijn hebben moeten ze hun aandacht op iets anders richten en zoeken naar een ander soort oorzaak. Maar ze weten dat er iets niet klopt met wat er vandaag de dag gebeurt. Dingen voelen niet goed. Dingen gaan een kant op die ze niet zouden moeten gaan. Er is iets gaande dat dingen gaat veranderen, maar niet op een goede manier. En de mensen die dit voelen zijn niet op hun gemak. Ze worden wakker met dit gevoel van onbehagen; ze gaan naar bed met dit gevoel van onbehagen. Het is er gewoon. Ze voelen het als ze in de wereld zijn. Er klopt iets niet.

Waar komt dit onbehagen vandaan? Waarom is het er? Je kunt mediteren. Je kunt op vakantie gaan. Je kunt lekker eten. En je kunt momenten van plezier hebben. Maar toch kom je weer uit bij het onbehagen. Er is iets mis. Het is niet eenvoudig omdat er armoede of oorlog of ontbering in de wereld is. Dat is er bij jullie altijd geweest. Er is hier iets anders aan de hand. Iets anders dat echt niet goed is.

Maar je kijkt om je heen en de meeste mensen zijn het zich niet bewust. Ze weten het niet. Ze voelen het niet. En het kan ze niet schelen. Of ze hebben goede excuses: “Nou, weet je, het is nou eenmaal de menselijke aard,” of: “Weet je, het is de angst van de mens. Mensen moeten gewoon liefdevoller zijn.” En je hoort echt slappe excuses voor iets dat ontzettend is.

Jullie bewustzijn moet groeien. Jullie vuur moet groter en sterker worden – het vuur van de waarheid, het vuur van Kennis. Anders wordt jullie vuur altijd uitgedoofd, geblust door persoonlijke ambivalentie, persoonlijke angst, persoonlijke voorkeuren of het soort lusteloosheid dat het product is van het Pacificatie Programma.

Het licht van de waarheid moet sterk worden omdat er hier nu grotere duistere krachten zijn. Het bedrog is diep en complex. Ontkenning is alom aanwezig en berusting sijpelt overal door en neemt iedere dag toe. Alleen Kennis binnenin je kan er doorheen dringen.

De mensheid verliest langzaam maar zeker haar vrijheid en op zo’n manier dat dit verlies compleet zal zijn vanwege de slimheid van de achterliggende agenda. Dit kan gebeuren vanwege de neigingen van zoveel mensen tegenwoordig. Dit kan gebeuren vanwege de effecten van het Pacificatie Programma dat nu in veel delen van de wereld zo goed ingevoerd is. Daarom zal het moed en stevige argumenten vergen om die mensen te activeren die het onbehagen al voelen, die het probleem al voelen maar niet kunnen identificeren wat het is of waar het vandaan komt. En het zal stevige argumenten vereisen om die mensen te bereiken die zich al beginnen te schikken, maar wiens gevoel van integriteit nog voldoende intact is om te weten dat er een probleem in en om hen heen is en die moeite hebben hun helderheid van geest te bewaren terwijl de mist neerdaalt.

Voor hen die volledig gezwicht zijn is er misschien geen antwoord. Ze zijn misschien buiten je bereik. Het zou een Grotere Macht vereisen, de Aanwezigheid der Engelen, om hen te bereiken. Maar zelfs hier is het tamelijk moeilijk omdat de pacificatie zo volledig kan worden dat mensen zullen denken dat de hand van Genade die hen probeert te redden juist datgene is wat ze moeten vermijden.

Je kunt alleen diegenen bereiken die niet op hun gemak zijn, die aanvoelen dat hun integriteit geschonden wordt en die de overtuigingskracht van de Interventie al beginnen te voelen, maar er nog niet voor gezwicht zijn. Er zijn veel mensen in dit kamp. Je spreekt niet tot een minderheid. Deze campagne zal tijd vergen. Het is niet iets dat in een paar weken, maanden of jaren gedaan kan worden. Het is iets dat continu moet plaatsvinden.

De opkomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap zal erg moeilijk zijn vanwege de Interventie. Het vereist dat er bij genoeg mensen een hoger bewustzijn ontwikkeld, beschermd en in stand gehouden wordt. Het vereist een hoger niveau van onderscheidingsvermogen en discretie, grotere zorgvuldigheid met wie je omgaat en wat je communiceert. Het vereist meer bewustzijn en gevoeligheid ten aanzien van de wereld en die machten die nu in de wereld zijn en een invloed over de mensheid verbreiden.

Het ontwikkelen van dit bewustzijn en deze gevoeligheid en het opbouwen van persoonlijke integriteit en relaties die deze integriteit vertegenwoordigen zijn absoluut fundamenteel voor succes. Dit is wat Kennis levend zal houden in de wereld. Dit is wat vrijheid zal opbouwen en levend houden in de wereld. Dit is wat de mensheid intact zal houden. Want als je eenmaal je integriteit en je vrijheid verliest is het heel moeilijk deze terug te krijgen. Heel moeilijk. Zelfs als mensen hun integriteit hebben opgeofferd voor relaties of voor geld of voor voordeel, zelfs onder deze meer gangbare omstandigheden is het erg moeilijk haar terug te krijgen. Je moet er een enorme inspanning voor leveren en risico’s nemen. Het is dus makkelijker om problemen te voorkomen dan eruit te komen. Je wilt geen gevangene worden in je eigen wereld. Je wilt geen gevangene worden in je eigen geest. Je wilt van niemand of niets een gevangene worden.

Als jullie in deze zaken het perspectief van de Grotere Gemeenschap konden hebben zouden jullie erkennen dat, hoewel de mensheid grote moeilijkheden en ernstige zwakheden heeft, ze nog steeds relatief vrij is in het Universum. Natuurlijk, zolang jullie in isolement leven op het aardoppervlak kunnen jullie dit niet zien omdat je het perspectief niet hebt. Daarom zijn de Briefings van de Bondgenoten zo waardevol, aangezien zij jullie een perspectief bieden dat jullie zelf anders niet konden hebben. Hoe zouden jullie jezelf kunnen vergelijken met de rest van het leven in het Universum? Hoe zouden jullie de waarde van jullie vrijheid kunnen bevatten als je niet kan zien dat dergelijke vrijheid zeldzaam is en goed beschermd moet worden in de Grotere Gemeenschap?

Daarom bieden de Bondgenoten een ruimer perspectief. Toch zullen sommige mensen klagen: “Nou, ze geven ons geen antwoorden. Ze vertellen ons geen data en feiten en cijfers en locaties.” Dat is niet wat belangrijk is. Het is het begrip, het perspectief, het hogere bewustzijn die van cruciaal belang zijn. Wat maakt het uit waar de Bondgenoten vandaan komen? De namen van hun werelden zouden voor jullie geen betekenis hebben. Jullie zullen nog lang niet in staat zijn daarheen te gaan! Zeker niet tijdens jullie leven. De Bondgenoten bieden wat voor jullie belangrijk is om te weten over de Grotere Gemeenschap en over de Interventie. Ze vertellen jullie wie hier zijn, waarom ze hier zijn en wat ze aan het doen zijn. Ze wijzen de weg naar wat gedaan moet worden om deze Interventie tegen te gaan, en dit omvat de ontwikkeling van het Grotere Gemeenschapsbesef en een hoger bewustzijn.

Deze ontwikkeling moet te allen tijde benadrukt worden. Ze is van vitaal belang, anders missen mensen het hele punt. Ze zullen eenvoudig veronderstellen dat dit louter een verschijnsel is dat waarschijnlijk toch niet waar is. Sommigen zullen zeggen: “Deze Bondgenoten vertellen ons niet eens hun namen of hoe ze hier gekomen zijn.” Dit is stupiditeit! Als God een afgezant stuurt, negeer je dan de afgezant omdat hij geen antwoord geeft op onbelangrijke vragen? God heeft de Bondgenoten hierheen gestuurd om de mensheid te helpen met haar bijscholing en haar te waarschuwen voor de ernstige risico’s die ze nu loopt. Wordt dit ontkend omdat er geen onbelangrijke informatie wordt verstrekt?

Daarom is de ontwikkeling van een Grotere Gemeenschapsbewustzijn nu van vitaal belang. Daarom moet hoger bewustzijn aangemoedigd en in stand gehouden worden. Daarom houden jullie Kennis levend in de wereld. Dit is wat op dit belangrijke keerpunt ondersteund en geëerbiedigd moet worden.

Eer dit materiaal. Erken het als een geschenk van Genade. Reageer erop. Heb de moed dit te doen. Verzet je tegen de Pacificatie. Verzet je tegen de beïnvloeding waardoor je lusteloos wordt en onverschillig ten aanzien van je eigen Kennis. Weersta de verleiding om je te wijden aan je eigen geluk boven al het andere. Weersta de verleiding om mensen van andere geloven, culturen en naties aan te vallen. Verzet je tegen de Interventie door bewustwording, door erover te vertellen, door inzicht. Moedig menselijke samenwerking, eenheid en integriteit aan.