Vierde Briefing: Hogere Machten

Er zijn twee realiteiten in het universum; de ene overlapt de andere. De eerste en belangrijkste in jullie ervaring is de realiteit van Afscheiding en evolutionaire verandering, planetaire verandering – van primitief leven, primitieve sociale organisaties, vroege naties, grotere naties, wereld naties en tenslotte opkomst in een Grotere Gemeenschap van grotere naties. Deze wordt overlapt door het werk van het Goddelijke in het hele universum, uitgevoerd door de Hogere Machten, de Engelen die toezicht houden op alle rassen, zelfs in de onvrije naties, op zoek naar mogelijkheden om Kennis te bevorderen in individuen die vrij genoeg en in staat zijn te reageren. Dit creëert een groot Netwerk van Wijzen, dat vervolgens de opkomst kan ondersteunen van vrije naties die nog steeds potentieel voor deze grote prestatie hebben.

In het fysieke universum zijn er slechts de krachten die aan het begin der tijden in gang werden gezet. Er is geen Goddelijk Plan dat alles organiseert of bestuurt want het fysieke universum is grotendeels chaotisch en wordt gestuurd door atmosferische en geologische krachten en, in werelden waar leven heeft kunnen ontstaan, biologische krachten. Dat werd allemaal door het Goddelijke in gang gezet aan het begin der tijden en loopt nu vanzelf.

Goddelijke Interventie geschiedt door de Hogere Machten, via de Netwerken van de Wijzen en via naties die individueel bewustzijn en Kennis levend hebben kunnen houden, ondanks alle gevaren en conflicten die gewoonlijk bestaan in de evolutie en de sociale ontwikkeling van een wereld.

Goddelijke Interventie geschiedt door de Hogere Machten, via de Netwerken van de Wijzen en via naties die individueel bewustzijn en Kennis levend hebben kunnen houden...

Zoals we al gezegd hebben: er zijn voor zover wij weten geen verlichte rassen in het universum, maar wel zijn er vrije rassen en binnen vrije rassen kunnen de Wijzen hun naties leiden. Ze zouden daar veel talrijker zijn dan ooit in onvrije naties mogelijk zou zijn.

Het Goddelijke heeft buitenposten op vele, vele plekken. En er zijn groepen Wijzen die werkzaam zijn op vele, vele plekken, zelfs in het grootste geheim. Vrije naties laten deze groepen naar boven komen en effectief worden in de maatschappij. Maar de ware Wijzen zijn individuen die in kleine groepen in netwerken zijn opgenomen, netwerken binnen hun eigen naties of tussen naties, verbonden via de Hogere Machten.

Denk dus niet dat er een verlicht ras is dat de mensheid zal komen verlichten, of dat de mensheid zelf een verlicht ras zal worden. Dat gaat haar mogelijkheden ver te boven. Maar een vrij ras te zijn waar Kennis openlijk gekoesterd en ondersteund kan worden, dat is de grote prestatie. Dat is de grote uitdaging en noodzaak die nu voor jullie ligt.

Je moet begrijpen dat het Werk van het Goddelijke in jullie wereld verbonden is met het Werk van het Goddelijke in alle werelden.

Er zijn twee soorten vrijheid. Je hebt de praktische vrijheid om je leven te leiden zonder onnodige beperking of overheersing, praktische vrijheid om stabiel en veilig te leven, zonder de voortdurende dreiging van oorlog of onverdraaglijke corruptie. Dit is de fundamentele vrijheid en die is zeer belangrijk. Dat is het eerste dat gerealiseerd moet worden.

Dan heb je de grotere spirituele vrijheid van het individu om een begin te maken met zijn terugkeer naar het Goddelijke en om toegang te verkrijgen tot de diepere Kennis die God in alle individuen heeft geschapen, in alle rassen in het universum die in Afscheiding leven binnen de fysieke realiteit.

Deze grotere vrijheid is de roeping van individuen en zij wordt beperkt door de fundamentele vrijheden die ze mogelijk hebben in hun respectievelijke werelden en culturen. Maar de grotere vrijheid is de ultieme vrijheid omdat de Kracht van de Hemel door deze individuen kunnen stromen ten dienste van anderen en, via de grote Netwerken van de Wijzen, vrijheid en Kennis in de hele Grotere Gemeenschap kunnen bevorderen.

De wereld wordt bestuurd door kleine aantallen mensen, zo goed of zo kwaad als dat gaat. In dit geval kan een klein aantal mensen het hele menselijke ras redden van ineenstorting en desintegratie.

Je moet begrijpen dat het Werk van het Goddelijke in jullie wereld verbonden is met het Werk van het Goddelijke in alle werelden. Er is geen speciaal plan voor jullie wereld, die slechts een kleine plaats inneemt in een groter universum. Gods Plan is één en goed doordacht en vaststaand. En Kennis leeft in jou als individu, op die manier verbind jij je met de Goddelijke Aanwezigheid en Macht en begin je innerlijke vrijheid te ontwikkelen, zelfs voorbij de beperkingen van je externe omgeving.

Waar de fundamentele vrijheid in de loop van de tijd opgebouwd en gerealiseerd en in stand gehouden kan worden is de kans groter dat de hogere vrijheid bevorderd en ondersteund wordt en de grotere vrijheid die zij zal hebben in hoe zij in die wereld, in die natie, in die cultuur, tot uitdrukking komt. Want vrijheid in het universum is niet de vrijheid om je Afscheiding te bevorderen. Het is de vrijheid om terug te keren naar je Bron en dienstbaar  te zijn in deze fysieke realiteit.

Zoals jullie hier kunnen zien moeten zelfs jullie meest fundamentele opvattingen over vrede, vrijheid en verantwoordelijkheid opnieuw in een bredere context gedefinieerd worden, anders zullen jullie blijven denken dat jullie vrede, vrijheid en verantwoordelijkheid alleen voor jullie zelf geldt, of alleen voor jullie familie. Dit is niet wat deze dingen in de Grotere Gemeenschap betekenen en ze zijn niet effectief of zelfs maar betekenisvol in de wereld die jullie nu langzamerhand binnengaan, waar achteruitgang van het milieu, het verlies aan voedselproductie en het veranderende klimaat van jullie wereld het leven veel moeilijker zullen maken, waardoor meer participatie en samenwerking vereist zijn om te slagen.

Zelfs die dingen die jullie van buitenaf bedreigen, waar ze jullie hier in deze wereld kunnen ondermijnen, kunnen grotere vrijheid in de meest ware zin van het woord bevorderen als deze kans door voldoende mensen wordt erkend en opgeëist. Hoe groter de uitdaging, des te groter de kans.

Want op dit moment is de mensheid veel te zwak, veel te verdeeld, veel te ongeorganiseerd om zich ooit te kunnen handhaven als vrij en soeverein ras in het universum. Wat deze kracht, deze samenwerking, deze vrijheid en verantwoordelijkheid zal opbouwen zijn de grote uitdagingen waar jullie nu voor staan: de uitdaging van achteruitgang en ineenstorting van binnenuit en de uitdaging van de Interventie en onderwerping van buitenaf. Alleen deze grote en allesoverheersende uitdagingen zullen de noodzaak van vrijheid, kracht en verantwoordelijkheid genereren waarover we hier spreken.

Niet iedereen zal in staat zijn deze uitdaging aan te gaan, maar zelfs als een kleine minderheid van mensen in jullie wereld dit kan doen kan dat leiden tot meer resultaat. De wereld wordt bestuurd door kleine aantallen mensen, zo goed of zo kwaad als dat gaat. In dit geval kan een klein aantal mensen het hele menselijke ras redden van ineenstorting en desintegratie.

Ja, het is een enorme uitdaging. Ja het lijkt voor jullie begrippen oneerlijk. Het lijkt voor jullie begrippen zelfs wreed. Maar dit is wat het betekent op te groeien in het universum: een volwassen ras worden en geen puberaal ras dat vecht en worstelt met zichzelf om privileges en rijkdom en kansen.

Wij hebben moeten opgroeien onder de kwelling en beproeving van Interventie en de teloorgang van onze werelden. Het maakt deel uit van het leven: volwassen en verantwoordelijk worden, niet alleen voor jezelf maar voor het welzijn van je wereld – momenteel daartoe aangezet door noodzaak, uitdaging, grote dreiging. Al deze dingen vormen de basis voor de kracht, de wijsheid en de samenwerking die jullie nodig hebben voor de grote verandering die de wereld te wachten staat.

Wij brengen dus geen vrede zoals jullie denken. Wij brengen uitdaging. Wij brengen verantwoordelijkheid. Wij brengen duidelijkheid. Wij brengen wijsheid. Wij brengen kracht. Wij brengen de oproep voor al deze dingen.

Als jullie maar zouden kunnen zien of een idee hebben waar jullie leven naartoe gaat en de omvang van de Interventie in jullie wereld vandaag de dag, zal het jullie ofwel verpletteren of jullie zullen de gelegenheid aangrijpen. Dat is de onzichtbare kans hier.

God weet dat dit de hoogste drempel voor de menselijke familie is, de hoogste drempel waarmee jullie ooit geconfronteerd zijn of kunnen worden– een wereld in verval en opkomst in de Grotere Gemeenschap, welke gewoonlijk met elkaar samengaan. God heeft een Nieuwe Boodschap de wereld in gezonden. Wij weten hiervan. Dat is deels wat ons hierheen geroepen heeft om de menselijke familie te bemoedigen. Daarover zullen we het nu hebben, want het is van fundamenteel belang voor jullie succes en vrijheid.