Tweede Briefing: Het Belang van Terughoudendheid

In het universum moet je grote terughoudendheid aan de dag leggen. Denk niet dat je naar buiten kunt gaan en betrekkingen kunt aanknopen met iedereen die je interessant vindt of dat je kunt reizen naar de werelden van andere rassen, of dat je fantastische ontmoetingsplaatsen vindt waar veel rassen bij elkaar komen voor recreatie of sociale doeleinden, want dat is absoluut niet het geval.

Wij hebben jullie films kunnen bekijken over het leven in het universum. Helaas zijn die in hoge mate incorrect en gevaarlijk misleidend. De realiteit is heel anders en zeer ontnuchterend.

Jullie moeten grote terughoudendheid aan de dag leggen. Als jullie vastbesloten zijn geavanceerde technologie van andere rassen te hebben zullen zij mettertijd controle over jullie en jullie wereld verkrijgen. Dit moet beteugeld worden.

Als jullie proberen te reizen of territorium in bezit te nemen op andere plaatsen buiten dit zonnestelsel zullen jullie geconfronteerd worden met enorme tegenstand en conflicten. Jullie moeten jezelf ervan weerhouden deze dingen te willen.

Jullie kunnen niet buiten dit zonnestelsel op zoek gaan naar een andere wereld zoals die van jullie mochten jullie haar te zeer verwoesten, want zulke werelden zijn zeldzaam en zijn eigendom van en worden bewaakt door anderen die veel machtiger zijn dan jullie. Jullie moeten jezelf ervan weerhouden deze dingen te willen of te verwachten.

Als jullie denken dat er andere werelden wachten op jullie verkenning mochten jullie deze door oorlog of afbraak vernietigen dan zullen jullie merken dat jullie in de Grotere Gemeenschap niet de macht of de invloed hebben om toegang te krijgen noch de middelen om ze te bereiken, gezien jullie huidige staat van technologische ontwikkeling. Jullie moeten jezelf ervan weerhouden deze dingen te denken – denken dat er een andere wereld voor het grijpen ligt, want dat zal niet het geval zijn.

Jullie denken misschien dat jullie je wereld kunnen verwoesten en dat technologie jullie wel zal redden van de gevolgen ervan, maar jullie wereld zal de menselijke beschaving ondermijnen als jullie dit doen en jullie zozeer verzwakken dat jullie niet in staat zijn buitenaardse interventie of de beloften van vrede, macht en technologie te weerstaan, welke zelfs vandaag de dag worden aangeboden aan leiders van jullie naties en bepaalde leiders van jullie religieuze instellingen.

Jullie moeten grote terughoudendheid aan de dag leggen. Als jullie vastbesloten zijn geavanceerde technologie van andere rassen te hebben zullen zij mettertijd controle over jullie en jullie wereld verkrijgen. Dit moet beteugeld worden.

Jullie moeten jezelf ervan weerhouden te denken dat jullie deze wereld kunnen verwoesten en dan nog enige hoop op vrijheid en soevereiniteit in het universum hebben of denken dat jullie maar door kunnen gaan met oorlog of concurrentie, destructieve concurrentie, ten voordele van jullie natie. Want dit zal slechts leiden tot een grotere zwakte in de menselijke familie – waardoor de menselijke familie nog meer versplinterd raakt en de mogelijkheid tot toekomstige samenwerking, zo noodzakelijk voor jullie toekomst en welzijn, zelfs nog meer ondermijnd wordt.

Jullie moeten deze opvattingen dat oorlog gunstig is voor jullie beteugelen, dat jullie er winst of voordeel uit zullen halen, want het zal slechts de zaadjes van jullie ondergang planten en die rassen die zich hier als opperheersers van deze wereld proberen te vestigen sterker maken.

Sla je ogen op naar de hemel. Jullie toekomst en jullie bestemming liggen daar. Kijk ’s nachts omhoog naar de lucht en weet dat het vol intelligent leven is. Terwijl daar talloze onvruchtbare en onbewoonbare werelden zijn is het aantal rassen in jullie lokale universum in deze sector, een kleine regio in de ruimte, enorm. Want jullie leven in een zeer dichtbevolkt deel van de Melkweg, waar omgangsregels al lang geleden zijn vastgelegd en waar oorlog onderdrukt is. Dit is voor jullie zowel een voor- als een nadeel. Zoals we besproken hebben in onze vorige Briefings zijn jullie beschermd tegen rechtstreekse verovering, maar de mogelijkheid en de realiteit van interventie en overreding zijn ontzagwekkend.

Jullie moeten je beter voorbereiden en grotere vaardigheden verwerven: bewustzijn, vastberadenheid, kundigheid, terughoudendheid. Voor jullie is het universum momenteel slechts een achtergrond voor jullie grote problemen op Aarde. Maar de realiteit van dit universum is de grotere drijvende kracht achter jullie wereld en jullie evolutie. Ze stuwt jullie voort vanwege de grote uitdaging die zij biedt en de grote kans op en de voorwaarde voor eenheid en samenwerking die zij zal stimuleren als dat tenminste gezien, geweten en aangepakt kan worden.

Nooit eerder heeft een Interventie van deze aard in de wereld plaatsgevonden, want jullie waren nog te primitief en jullie technologie nog te onontwikkeld om geschikte kandidaten te zijn voor buitenaardse overheersing en overreding. Hoewel de wereld in de loop van jullie lange geschiedenis vele malen bezocht is is er nooit echt een poging tot een dergelijke Interventie ondernomen.

Maar nu hebben jullie internationale communicatie en handel en commercie over de gehele planeet tot stand gebracht. Jullie hebben een basisinfrastructuur gerealiseerd waarvan anderen gebruik kunnen maken en profiteren. Dit, plus het besef dat de mensheid misschien te sterk wordt voor Interventie, heeft de huidige Interventie in jullie wereld in gang gezet, die versneld is sinds het laatste grote wereldconflict en nu aan het versnellen is op vele verschillende gebieden van jullie leven.

Als je het goed bekijkt is het is een uitdaging die jullie in staat zal stellen boven conflict en voortdurende verdeeldheid binnen jullie wereld uit te stijgen. Want de hulpbronnen van elke natie moeten uit pure noodzaak samengevoegd worden om deze wereld te beschermen.

Jullie moeten je beter voorbereiden en grotere vaardigheden verwerven: bewustzijn, vastberadenheid, kundigheid, terughoudendheid. Voor jullie is het universum momenteel slechts een achtergrond voor jullie grote problemen op Aarde.

Jullie begrip van het universum moet wijzigen en realistisch worden. Jullie moeten jullie hachelijke situatie erkennen en dat moet jullie uitgangspunt worden.

Jullie moeten het milieu van deze wereld beschermen – haar klimaat, haar grondstoffen – anders zullen jullie tot een armoede en wanhoop vervallen zoals nooit eerder gezien in deze wereld. Toch zijn zulke dingen talloze malen gebeurd in het universum, met onvermijdelijke en voorspelbare gevolgen.

Onze culturen zijn oud genoeg om in dit deel van de Melkweg een geschiedenis van lokale gebeurtenissen te hebben. Wij hebben dingen kunnen zien en weten die jullie nog niet direct kunnen zien of weten. Wij kunnen jullie slechts deze wijsheid geven, dit grotere perspectief. Denk niet dat het louter een perspectief is, want het is de waarheid van jullie realiteit. Het is wat eraan komt. Het is wat hier al is.