Втори Документ: Значението на Сдържаността

Трябва да проявявате голяма сдържаност във Вселената. Не си мислете, че ще можете да излезете и да взаимодействате с всички, които намирате за интересни, ще можете да пътувате до светове населявани от други раси или ще откриете страхотни места за срещи, където много раси се събират заедно за отдих или със социални цели, защото това със сигурност не отговаря на истината. Успяхме да гледаме ваши филми, изобразяващи живота във Вселената. За съжаление, те са крайно неверни и опасно подвеждащи. Реалността е много по-различна и много по-отрезвяваща.

Ще трябва да проявите голяма сдържаност и самоконтрол. Ако сте решени да приемете напреднала технология от други раси, с времето тези раси ще получат контрол над вас и вашия свят. Това трябва да бъде контролирано.

Ако се стремите да пътувате или да завземете територия на други места извън тази слънчева система, вие ще се сблъскате с голяма опозиция и конфликт. Трябва да се контролирате и да не се стремите към тези неща.

Ще трябва да проявявате голяма сдържаност. Ако решите да имате напреднала технология от други раси, те ще получат контрол над вас и вашия свят с времето. Трябва да се въздържате от подобни неща.

Няма да можете да отидете отвъд тази слънчева система и да търсите друг свят като вашия, ако го ограбите твърде много, тъй като такива светове са рядкост и са притежание на други, много по-могъщи от вас. Трябва да ограничавате желанието и   очакването си за тези неща.

Ако мислите, че има светове, които очакват да ги посетите и изследвате, след като унищожите този свят чрез война или  деградация, вие ще откриете, че нямате силата или влиянието във Великата Общност да получите достъп до тях, нито средство да стигнете до тях, предвид сегашното ви технологично развитие. Трябва да се ограничавате и да не мислите за тези неща – да не мислите, че ще завладеете други светове, защото това няма да бъде възможно.

Може да мислите, че дори да ограбите вашия свят, технологията ще ви спаси от последствията. Ако обаче направите това, вашият свят ще подкопае човешката цивилизация и ще ви отслаби до точката, в която няма да можете да устоите на чужда намеса или на обещания за мир, сила и технологии, които и днес се представят на лидери във вашите нации и на определени лидери на религиозните ви институции.

Тук ще трябва да придобиете по-големи умения и подготовка: осъзнаване, решителност, умение, сдържаност. За вас сега Вселената е просто фон на големите ви проблеми на Земята.

Трябва да се въздържате от мисълта, че можете да ограбите този свят и да имате някаква надежда за свобода и суверенитет във вселената или да мислите, че можете да продължите войната и конкуренцията, разрушителна конкуренция, в полза на вашата нация. Защото това ще доведе до още по-голяма слабост в човешкото семейство – до още по-голямото му раздробяване и по-нататъшно намаляване на възможността за бъдещо сътрудничество, толкова необходимо за вашето бъдеще и благополучие.

Трябва да ограничите схващанията, че войната е изгодна за вас, че тя ви носи печалба или предимство тук, защото тя само ще посее семената на вашата смърт и ще даде сила на онези раси, които се стремят да се установят тук като господари на този свят.

Погледнете небесата. Вашето бъдеще и вашата съдба са там. Погледнете нагоре към нощното небе и знайте, че то е пълно с интелигентен живот. Въпреки че там има безброй безплодни и необитаеми светове, броят на расите във вашата локална вселена в този сектор, който е малък регион от космическото пространството, е огромен. Вие живеете в много добре населена част на галактиката, където правилата за взаимодействие са установени отдавна и където войната е потискана. Това е както предимство, така и недостатък за вас. Както споменахме в предишните ни Брифинги, вие сте защитени от пряко завоевание, но възможността и реалността за намеса и убеждаване са огромни.

Ще трябва да придобиете по-големи умения и подготовка: осъзнаване, решителност, умение и сдържаност. За вас сега Вселената е просто фон на големите ви проблеми на Земята. Но реалността на тази вселена е голяма сила, движеща вашия свят и вашата еволюция. Тя ви ръководи поради голямото предизвикателство, което представя и поради голямата възможност, и изискване за единство и сътрудничество, които тя ще насърчи, ако може да бъде видяна и позната, и ако можете да ѝ отговорите.

Никога досега в света не се е случвала Намеса от такова естество, тъй като вие сте били твърде примитивни, а вашата технология не е била достатъчно развита, за да бъдете подходящи кандидати за чужд контрол и убеждаване. Въпреки че светът е бил посещаван много пъти през дългата ви история, намеса от този вид никога не е предприемана.

Но сега, вие създадохте международни комуникации, планетарна търговия и международен обмен. Вие създадохте основна инфраструктура, която другите могат да използват и да печелят от нея. Това, плюс осъзнаването, че човечеството може да стане твърде силно за намеса, генерира Интервенцията във вашия свят днес, ускорена след последния голям световен конфликт и ускоряваща се и сега в много различни области на живота ви.

Това е предизвикателство и ако се разглежда правилно, то ще ви позволи да се издигнете над конфликтите и постоянните раздори във вашия свят. Защото ресурсите на всяка нация трябва да бъдат обединени, за да се защити този свят от належащата нужда.

Вашето разбиране за Вселената трябва да се промени и да стане реалистично. Вашето признание за несигурната ви ситуация трябва да бъде признато и да стане основополагащо за вас.

Трябва да защитите околната среда на този свят – неговия климат, неговите ресурси – или ще изпаднете в бедност и отчаяние на ниво, невиждано досега на Земята. И все пак подобни неща са се случвали безброй пъти във Вселената с неизбежни и предвидими последици.

Нашите общества са достатъчно стари. Те са преживели и изпитали различни събития в своята история, събития, които са се случвали в тази част на галактиката. Ние успяхме да видим и да знаем неща, които вие все още не можете да видите и да знаете директно. Ние можем само да ви дадем тази мъдрост и тази по-голяма перспектива. Не мислете, че това е просто перспектива, защото това е истината за реалността, в която се намирате. Това е нещото, което наближава. Това е нещото, което е вече тук.