Втори Документ: Предизвикателството за Човешката Свобода

Човечеството наближава опасно и критично време в общото си развитие. Вие сте на границата на присъединяването си към Великата Общност на интелигентния живот. Вие ще срещате различни раси, които ще идват във вашия свят, за да защитят своите интереси и да откриват нови възможности. Те не са ангели или ангелски създания. Те не са духовни същества. Те са същества, идващи във вашия свят за ресурси, за съюзи и за печелене на предимства от присъединяващия се свят. Те не са зли. Те не са свещени. Те са много подобни на вас. Те са подтикнати от своите нужди, асоциации, вярвания и колективни цели.

Това е важно време за човечеството, но хората не са подготвени. Ние виждаме това в голямата панорама на живота. Ние не се намесваме в живота на личностите на света. Ние не се опитваме да убеждаваме правителствата, не желаем да си присвояваме части от света или ресурсите, които се намират там. Ние по-скоро наблюдаваме и желаем да споделим с вас това, което сме видели, защото това е нашата мисия тук.

Невидимите ни уведомиха, че много хора чувстват дискомфорт, чувстват неопределеност, чувстват, че нещо ще се случи и че нещо трябва да бъде сторено. Няма нещо в ежедневните им дела, което да ги подтиква да мислят така, нещо което да доказва важността на тези чувства или което да им дава повод за това. Ние разбираме това, защото сме преживявали подобни неща в нашата история. Ние представляваме няколко раси, които подкрепят зараждането на Знанието и Мъдростта във вселената и по-специално на раси, които се присъединяват към Великата Общност. Тези раси са изключително податливи и уязвими в погрешното разбиране на ситуацията в която се намират и това е естествено, защото как биха могли да разберат значението и сложността на живота във Великата Общност? Ето затова, ние желаем да отдадем нашата роля за подготовката и обучението на човечеството.

В първия си брифинг, ние дадохме общо изложение на ангажираността на пришълците в четири области. Първата област на въздействие е върху важни хора на ръководни места в правителствата и в религиозните институции. Втората област на въздействие е върху хора, които имат духовна наклонност и които желаят да се отворят към големите сили във вселената. Третата област на въздействие е изграждането на бази на света от пришълците на стратегически места, близо до населени центрове, където тяхното въздействие върху Мисловната Среда може да бъде упражнявано в най-голяма степен. И последно, ние говорихме за тяхната програма за кръстосване с хората, програма която е в ход от известно време.

Ние осъзнаваме колко разочароващи и негативни могат да бъдат нашите съобщения за някои хора, които имат големи очаквания и надежди от извънземните. Това са надежди за благословия и големи ползи за човечеството. Може би е естествено да храните такива очаквания, но Великата Общност, към която се присъединява човечеството е трудна и съревнователна среда, специално в райони от вселената, където множество раси са в надпревара помежду си и си взаимодействат с търговски и икономически цели. Вашият свят се намира в такава зона. Това може би изглежда невероятно за вас, защото си мислите, че живеете в изолиран район, сами в пустия космос. Но в действителност, вие живеете в населена част от вселената, където търговията и икономическите отношения са добре установени и където традициите, връзките и отношенията са дългогодишни. И за ваше успокоение, вие живеете в много красив свят – свят с изключително биологично разнообразие, прекрасно място в сравнение с много други неприветливи и пустеещи светове.

Това обаче ви носи големи рискове и неприятности, защото вие притежавате неща, които много други желаят за себе си. Те не желаят да ви унищожат, а да спечелят вашата преданост и съюз и по този начин вашето съществуване и вашите дейности на този свят да бъдат в тяхна полза. Вие се приближавате към добре обмислени и сложни събития. Пред прага на тези обстоятелства, вие не можете да бъдете като малки деца, надяващи се и вярващи в благосклонността на тези, с които ще се срещате занапред. Вие трябва да помъдреете и да станете прозорливи като нас, ние, които трябваше да станем мъдри и прозорливи, преминавайки през трудни изпитания и рисковани времена в нашата история. Сега, човечеството трябва да учи за тези пътища във Великата Общност, за сложността на взаимоотношенията между расите, за сложността на търговията и за ловките манипулации на съюзите и асоциациите, които съществуват между световете. Това е трудно, но и важно време за хората, много обещаващо време, ако истинска подготовка бъде осъществена.

В нашето второ изложение, бихме искали да говорим по-детайлно за интервенцията в човешките взаимоотношения от няколко групи пришълци, какво би означавало това за вас и какво би могло да изизква то. Ние не сме тук, за да ви плашим, а за да провокираме вашето чувство на отговорност, да събудим съзнанието ви и да окуражим подготовката ви за живота, към който се присъединявате, велик живот, но също така и живот с големи проблеми и предизвикателства.

Ние сме пратени тук чрез духовната сила и присъствието на Невидимите. Между другото, вие си ги представяте като ангели, но във Великата Общност тяхната роля е далеч по-всеобхватна, техните връзки и взаимоотношения са много по-дълбоки и проникващи. Духовната им сила е тук, за да благослови съзнателните същества от всички светове навсякъде и да съдейства за развитието на дълбокото Знание и Мъдростта, които ще направят възможни мирните връзки, както между световете, така и в отделните светове. Ние сме тук в тяхна полза. Те ни казаха да дойдем. И те ни дадоха повечето от информацията, която имаме и която не бихме могли да си набавим сами. От тях научихме много неща за вас. Научихме много неща за вашите способности, за силните и слабите ви страни и за голямата ви уязвимост. Ние разбираме тези неща, защото световете от които идваме са преминали през такъв процес на присъединяване към Великата Общност. Ние научихме много и изстрадахме много, заради собствените си грешки, грешки, които се надяваме хората да избегнат.

Ние идваме не само с нашия опит, но и с дълбоко съзнание и чувство на цел, което ни е дадено от Невидимите. Ние наблюдаваме вашия свят отблизо и следим комуникацията на тези, които ви наблюдават. Ние знаем кои са те. Ние знаем откъде са и защо са дошли. Ние не се съревноваваме с тях, защото не сме тук да се надпреварваме с тях и да изследваме света. Ние се смятаме за Съюзници на Човечеството и се надяваме с течение на времето да ни приемете за такива, защото ние наистина сме такива. И понеже не можем да докажем това, ние се надяваме да го демонстрираме чрез думите си и чрез мъдростта на нашия съвет. Ние се надяваме да ви подготвим за това, което идва в бъдещето. Ние идваме с нашата мисия, която не търпи отлагане, защото човечеството е изостанало в подготовката си за Великата Общност. Многобройните ни предишни опити за контакт с хората с цел да ви подготвим за бъдещето, не се увенчаха с успех. Такива контакти са били осъществени преди десетки години с много малко на брой човешки същества и както разбрахме, тези контакти са били погрешно изтълкувани и използувани от други с различни цели.

Следователно ние бяхме изпратени от тези, които са идвали тук преди нас, за да предложат помощта си на хората. Ние работим заедно за тази кауза. Ние не сме голяма военна сила, а по-скоро таен и свещен съюз. Ние не желаем да виждаме неща, случващи се във Великата Общност, да бъдат извършвани тук във вашия свят. Ние не желаем човечеството да изгуби свободата и самопределеността си. Рискът за това е огромен. Ето защо, ние ви окуражаваме да приемете и да осмислите дълбоко нашите думи, без страх, ако е възможно и с дълбоко убеждение и решителност, които ние знаем, че съществуват в човешките сърца. Всеки ден се осъществява ускорена дейност за проникване в сферите на влияние върху човешката раса от страна на тези, които са тук на Земята с тяхна собствена цел. Те чувстват, че са тук, за да спасят света от човечеството. Някои от тях дори вярват, че са тук, за да спасят човечеството от самото себе си. Те смятат, че са в правото си да сторят това и не считат, че действията им са неетични и неуместни. Съгласно тяхната етика, те правят това което е нужно, естествено и важно. Но за всички същества, които обичат и тачат свободата, тези действия не могат да бъдат оправдани.

Ние наблюдаваме разрастващите се действия на пришълците. Техният брой тук се увеличава с всяка изминала година. Те пристигат отдалеч. Те носят с тях продоволствия. Те задълбочават и усложняват действията си. Те изграждат комуникационни станции на много места във вашата слънчева система. Те следят опитите ви в космоса и ще се противопоставят и разрушат всичко, което пречи на тяхната дейност. Те желаят да установят контрол не само над вашия свят, но и в областта наоколо. Това е така, защото те са съревноваващи се сили. Всяка от тях предстявлява съюз от няколко раси.

Нека изложим последната от четирите области, за които стана дума в първия ни документ. Това е програмата на пришълците за кръстосване с хора. Нека ви дадем малко исторически факти в началото. Преди много хиляди години ваше време няколко раси са дошли тук, за да се кръстосат с човешки същества и да допринесат за интелектуалното и адаптивно развитие на хората. Това е довело до ускореното развитие на това, което вие наричате „ Модерен Човек” и ви е дало господство и сила във вашия свят. Това се е случило преди много, много време.

Сегашната програма за кръстоска обаче, е нещо коренно различно. Тя се извършва от същества от различни съюзи. Чрез кръстосване с вас, те се опитват да създадат човешко същество, което да бъде част от техния съюз, което да е добре адаптирано и да има естествен афинитет към този свят. Пришълците не могат да живеят на повърхността на Земята. Те търсят подслон или под повърхността на земята или живеят на своите кораби, които укриват в моретата и океаните. Те желаят да се кръстосат с хората, за да защитят своите интереси тук, които са свързани най-вече с ресурсите на Земята. Те искат да са сигурни в предаността на хората и са стартирали тази програма за кръстосване от няколко поколения и тя се разраства неимоверно за последните двадесет години.

Ние не желаем да видим как човечеството ще загуби свободата и самостоятелността си. Съществува реален риск за това.

Тяхната цел е двойна. Първо, те както споменахме желаят да създадат същество наподобяващо човек, което да може да живее на този свят, същество с големи способности, което да е свързано с тях. Втората цел на програмата е да се въздейства на всеки с когото се срещат и да окуражат хората да им помагат в техните начинания. Пришълците желаят и се нуждаят от помощта на хората. Това развива тяхната програма във всяко отношение. Те ви намират за ценни. Те обаче, не ви имат за равни на тях или за подобни на тях. Вие сте само полезни за тях и това е точната дума. Така че, върху тези, с които ще се срещнат и тези, които ще вземат с тях, пришълците ще се опитат да породят чувство на превъзходство относно техните ценности, полезността и забелжителността на техните начинания в света. Пришълците ще говорят на всички, с които имат контакт, че са тук за добро и ще убеждават тези, които са взели с тях да не се страхуват. А с тези, които са добре настроени с тях, ще се опитат да установят съюзи – споделено чувство за цел, дори споделено чувство за самоличност и семейство, за наследство и съдба.

В програмата си, пришълците са изучавали човешката физиология и психология много целенасочено и ще се опитат да извлекат полза от това, което хората желаят и по-специално от тези неща за които хората копнеят, но не са имали възможност да притежават, като мир и ред, красота и спокойствие. Тези неща ще бъдат предложени и някои хора ще повярват. Другите ще бъдат използувани както и когато е нужно.

Необходимо е да разберете, че пришълците вярват, че тези действия са напълно приемливи за спасението на света. Те си мислят, че правят голяма услуга на хората и са напълно отдадени на своите домогвания и убеждения. За нещастие, това представлява реалността във Великата Общност – където истинската Мъдрост и Знание са рядкост както във вселената, така и във вашия свят. Естествено е за вас, да се надявате и да очаквате, че другите раси са надживели непочтеността, егоистични подбуди, съревнованието и конфликта. Но уви, това не е така. Напредналата технология не увеличава мисловната и духовна сила на личностите.

Днес много хора постоянно са отвличани против тяхната воля. Затова защото хората се много суеверни и отхвърлят неща, които не разбират, тези действия се извършват със забележителен успех. Дори сега, съществуват хибридни същества, полу-хора, полу- извънземни разхождащи се във вашия свят. Те не са много на брой, но броя им ще расте в бъдещето. Между другото, някой ден и вие ще срещнете някои от тях. Те ще изглеждат като вас, но ще бъдат различни. Вие ще ги вземете за човешки същества, но нещо съществено ще им липсва, нещо което се цени във вашия свят. Възможно е те да бъдат различавани и идентифицирани, но за да можете да сторите това, трябва да напреднете в Мисловната Среда и да учите Знанието и Мъдростта във Великата Общност.

Ние знаем, че изучаването на тези неща е от огромно значение, защото виждаме какво се случва във вашия свят и Невидимите ни съветват за нещата, които ние не можем да видим и до които нямаме достъп. Ние разбираме тези неща, защото те са се случвали безброй пъти във Великата Общност, като въздействието и убеждението са използувани върху расите, които са или много слаби или прекалено уязвими, за да реагират ефективно.

Ние се надяваме и вярваме, че никой от вас, който чуе това съобщение няма да мисли, че тези безпокойства в човешкия живот са положителни. Тези, които се били афектирани, ще бъдат повлияни да мислят, че тези срещи са благоприятни, както за тях, така и за света. Духовните домогвания на хората, тяхното желание за мир и хармония, семейство и обединение ще бъдат ухажвани от пришълците. Тези неща, които представляват нещо специално за хората, без Мъдрост и подготовка, са белег на голямата ви уязвимост. Само тези от вас, които са силни със Знанието и Мъдростта могат да видят измамата, наложена върху хората. Само те могат да се защитят срещу въздействието, което се извършва в Менталната Среда на толкова много места по света. Само те ще видят и ще знаят за това.

Нашите думи няма да бъдат достатъчни. Хората трябва да учат и да знаят. Ние можем само да окуражаваме това. Идването ни тук във вашия свят е в съответствие с Духовните учения във Великата Общност, защото подготовката е тук и сега и ние можем да бъдем вашите окуражаващи съюзници. Ако подготовката не беше тук, ние щяхме да сме на ясно, че нашите съвети и напътствия няма да са достатъчни и няма да са успешни. Създателят и Невидимите желаят да подготвят човечеството за Великата Общност. На практика, това е най-неотложната нужда за хората в този момент.

Следователно ние ви насърчаваме да не вярвате, че отвличането на мъже, жени и деца е положително нещо за човечеството. Ние акцентираме върху това. Вашата свобода е скъпоценна. Вашата индивидуална свобода и свободата ви като раса са скъпоценни. На нас ни беше нужно много дълго време, за да възстановим нашата свобода. Ние не желаем да виждаме как вие губите вашата.

Програмата за кръстосване в света ще продължи. Единственият начин за нейното прекратяване е ако хората станат съзнателни, вътрешно уверени и цялостни. Само това ще прекрати тези безпокойства. Само това ще разкрие измамата. Трудно е да си представим, какво са изпитали тези хора, които са били подложени на тези процедури, на тези нови учения и въздействия. За нас това изглежда отблъскващо и неприемливо, но ние знаем, че тези неща съществуват във Великата Общност от както свят светува.

Между другото, нашите слова ще предизвикат много и много въпроси. Това е естествено и нормално, но ние не можем да отговорим на всичките ви въпроси. Вие трябва да разберете и да си отговорите сами. Вие обаче не можете да сторите това, без подготовка и без ориентация. В настоящия момент, човечеството, доколкото разбираме, не може да различи демонстрация от Великата Общност от духовно проявление. Това е трудна ситуация, защото пришълците могат да прожектират образи, те могат да говорят на хората на Ментално Ниво и гласовете им могат да се получават и предават чрез хората. Те могат да въздействат по този начин, защото хората още не са развили и нямат тези умения и тази прозорливост.

Човечеството е разединено. То е разделено на части. То е в спор със себе си. Това ви прави изключително уязвими за външно въздействие и манипулация. Пришълците са разбрали, че духовните ви търсения и желания ви правят изключително уязвими и това е много благоприятно за техните дела тук. Колко е трудно да сте обективни за тези неща. Дори там откъдето сме ние, това е голямо предизвикателство. Но тези, които желаят да останат свободни и да са самоопределящи се във Великата Общност, трябва да развиват тези умения и трябва да опазят своите ресурси, за да избягнат търсенето и набавянето им от други. Ако вашия свят загуби своята самостоятелност, той ще загуби своята свобода. Ако трябва да отидете отвъд вашия свят, за да търсите ресурси необходими за живота си, ще загубите вашата свобода. Ресурсите във вашия свят намаляват бързо и това е много обезпокоително за нас. Това е грижа и за пришълците, защото те ще се опитат да предотвратят унищожението на природната среда, не заради вас, а заради тях.

Програмата за кръстосване има само една цел, а именно да позволи на пришълците да установят присъствие и въздействие във вашия свят. Не си мислете, че пришълците се нуждаят от нещо друго, освен от вашите ресурси. Не си мислете, че те се нуждаят от вашето милосърдие. Те се нуждаят от вашето милосърдие само, за да си осигурят позиция на света. Не се ласкайте. Не си позволявайте да мислите така. Те не гарантират нищо. Ако се научите да виждате нещата в тяхната същност, ще знаете и ще видите това сами. Тогава ще разберете защо сме тук и защо човечеството се нуждае от съюзници от Великата Общност на интелигентния живот. И тогава ще разберете необходимостта от изучаването на великото Знание, великата Мъдрост и Духовността на Великата Общност.

Вашата свобода е скъпоценна. Вашата лична свобода и свободата ви като раса са скъпоценни. Отне ни много дълго време, за да си върнем нашата свободата. Ние не желаем да видим как вие губите вашата.

Вие се присъединявате към среда в която тези неща са определящи за успеха, за свободата, за щастието и силата. Вие ще се нуждаете от великото Знание и Мъдростта, за да установите себе си като независима раса във Великата Общност. Но вие губите вашата независимост с всеки изминал ден. И въпреки, че може би не виждате как губите свободата си, вие сигурно го чувствате по някакъв начин. Как бихте могли да видите? Вие не можете да напуснете света и да погледнете какво се случва наоколо. Вие нямате достъп до политическите и търговски обединения на извънземните, които са във вашия свят, за да разберете тяхната сложност, тяхната етика и техните ценности.

Никога не си помисляйте, че раса, която пътува във вселената с търговска цел е духовно напреднала. Тези, които осъществяват търговия, търсят предимство. Тези, които пътуват от свят към свят, тези, които търсят ресурси, тези, които желаят да победят, не са духовно напреднали. Ние не ги считаме за духовно напреднали. Съществува световна и духовна сила. Вие можете да разберете различията между тях и сега е нужно да видите тези разлики в по-широк контекст.

Ние дойдохме с чувство на отдаденост и подкрепа за вас, за да запазите свободата си, да станете по-силни и проницателни и да не се поддавате на убеждения или обещания за мир, сила и съюз с тези, които не познавате. И не се поддавайте на спокойни мисли, че всичко ще се нареди по най-добрия начин за човечеството и за вас лично, защото това не е Мъдрост. Защото Мъдрите навсякъде трябва да се учат да виждат реалността на живота наоколо и да се учат да преговарят с живота по благоприятен за тях начин.

Следователно приемете нашата помощ. Ние би трябвало да ви говорим отново за тези неща и да илюстрираме важността на това да сте проницателни и прозорливи. И ние ще говорим повече за участието на пришълците на света в области, които са много важни за вас да разберете. Ние се надяваме, че ще получите нашите слова.

Вие губите независимостта си с всеки изминал ден. Въпреки че може и да не виждате как губите свободата си, вие вероятно чувствате това по някакъв начин.