Втори Коментар: Ефектите от Умиротворяващата Програма

Лесно е да се задават въпроси. По-трудно е да се намерят истинските отговори за тях. Хората са гладни за отговори, но все още не са съзнателни. Така че, когато разглеждат посланието в Брифингите на Съюзниците, хората трябва да започнат да развиват по-голяма информираност и чувствителност за Великата Общност. Само чрез получаване на отговори на въпроси не се развива осъзнаване и чувствителност. И наистина, дори да имате правилния отговор, ако не можете да го изпитате, ако не можете да го разпознаете, ако не можете да видите приложението му, каква е ползата от него? Тя се губи за човека, който пита. Следователно, отново се връщаме към развиване на осъзнатост, чувствителност и способност да се знае. Хората искат доказателства и отиват при тези, които са определени за експерти и експертите им дават своето мнение, а хората казват: “Ах! Това трябва да е доказателството, защото така е казал експертът“. Но всичко това са мнения. Без Знание, всичко е само мнения на ума. И тези мнения се развиват от състоянието на хората, от техните нагласи и от техния темперамент. Хората могат да преживеят нещо и да направят своите изводи и оценки, но напълно ще сгрешат в преценката си. Тук обаче, ние говорим за висше съзнание. Ние не говорим за това, да имаме отговори. Само отговори без това висше съзнание, няма да са достатъчни и приложението им няма да бъде разбрано. В крайна сметка, вие трябва да придобиете това висше съзнание. То надхвърля човешката култура, човешката обусловеност и дори биологичната ви идентичност. Това е осъзнаване на живота, тъй като той се движи навсякъде и през всичко около вас. Имате нужда от това висше съзнание, за да разберете растенията и животните, времето и движението на света. То ви е необходимо, за да разберете наличието на отрицателните сили в менталната среда, както и присъствието на Ангелските Сили, които са тук, за да ви служат. И със сигурност трябва да имате такова съзнание, за да сте наясно със силите от Великата Общност на света, да разпознавате техните прояви, техните намерения и техните методи. Имате нужда от това по-висше съзнание, за да различите приятел от враг.

Така че, когато хората задават много въпроси, истинският отговор е развитието на по-висше съзнание. Това ви отвежда в мистерията, където може би не желаете да отидете, но това е мястото, където трябва да сте, ако искате да разберете. Това е мистерията на вашия живот – мистерията на това, което знаете, мистерията на това кои сте, мистерията защо сте тук и мистерията на това, на което трябва да отговорите. Вие не сте тук просто, за да напълните ума си с повече отговори, които не могат да бъдат разпознати или разбрани.

Тогава, нещата се движат в правилната посока. Разбира се, има хора, които не могат да понасят мистерията и трябва да имат отговори, мислейки си, че отговорите ще разрешат тяхното запитване. Това са повечето от хората, които питат за Брифингите на Съюзниците и които ще ви разпитват за тях. Вие лично, не можете да отговорите на всички въпроси относно Съюзниците – кои са те, откъде идват, как са стигнали до тук, методите им на задвижване в космоса, къде се укриват и как общуват. Можете ли да отговорите на всички тези въпроси?

Въпреки това, вие може да знаете за Съюзниците и да имате способността да разпознаете валидността на тяхното послание. Научили сте достатъчно за живота и природата, за да разберете тяхната гледна точка, върху какво наблягат те и защо е необходимо това. Това разбиране е от по-висшето ви съзнание, а не защото имате отговори. Брифингите на Съюзниците на Човечеството насърчават въпросите. Причината, поради която не отговарят на всеки въпрос, е, че трябва да развиете висшето си съзнание. Ако разказваха на читателя всичко за себе си, хората биха казали: “Хм, не вярвам! Маршал си измисля всичко това!” Виждате, че без висшето съзнание, хората не могат да направят връзката.

Вече можете да видите ефектите от Умиротворителната Програма, която се генерира от Интервенцията. Вече има много хора, които са станали нейни жертви или поради собствените си наклонности, или поради външно влияние. Тук хората са подтикнати да вярват, че всъщност не могат да преценят нищо. “Ами, не искам да бъда негативен. Ще бъда отворен за това.” Кой им е казал да бъдат отворени за това? “Ще бъда отворен за всичко, което се случва.“ Кой им е казал да бъдат отворени за всичко, което се случва? Критическото мислене и разбиране на хората е унищожено. И така, нещо се случва и те казват: “Знаете ли, не искам да съдя ситуацията.“ За какво говорите! Трябва да прецените какво се случва. Тези хора смятат, че не могат да бъдат критични. “Ами, не мога да бъда критичен. Не искам да бъда негативен.“ Да, понякога е необходимо да се каже, че нещо наистина не е подходящо. Но тези хора не могат да направят дори това. Хората, които са засегнати от Умиротворителната Програма, дори не могат да вземат решение. Те не могат да погледнат нещо и да кажат: “О, това е нещо добро“ или “Това наистина не е добро за мен“. Така те приветстват всичко, мислейки, че така трябва да бъдат в живота.

Не така трябва да бъдете в живота. Вярно е, че трябва да сте готови да наблюдавате всичко. Но не е вярно, че трябва да приемате всичко, да се свързвате с всичко или да приветствате всичко. Разбира се, че не! По-висше съзнание не значи да не правите критични оценки. То просто означава да гледате на нещата от по-висока гледна точка. Това не значи, че всичко ще стане сиво. Това означава, че всичко става ясно. Вие виждате ясно какво да правите и какво да не правите, кое е добро и кое не е добро. Ако това не е в резултат на духовно занимание, значи някой е блокиран.

Въпреки че трябва да учите да не преценявате дадена ситуация въз основа на вашите условия или вярвания, в крайна сметка, вие трябва да прецените ситуацията въз основа на Знанието, на Духовния Интелект, който живее във вас. Това е последният арбитър на вашата проницателност.

Хората обаче не разбират това. Те правят първата стъпка и мислят, че това е последната им стъпка. Първата стъпка е там, където не съдите. Това означава, че трябва да се научите да гледате и да разпознавате нещо, което не можете да направите, ако го оцените веднага. Това е първата стъпка, но хората смятат, че е последната им такава. Последната стъпка е много по-различна от първата. Вие не съдите в момента, защото трябва да видите, да знаете и да разпознаете това, което гледате. Това е разпознаване. Не можете да бъдете проницателни, ако преценявате нещата на момента. И все пак, отвъд това разпознаване, вие трябва да видите ясно дали нещо е добро или не е.

Така може да осъзнаете, че Интервенцията наистина не е добра за човечеството. Сама по себе си, Интервенцията не е добро нещо! Но ако кажете: “О, не мога да преценя ситуацията“, как ще разберете? Може да искате да мислите: “Ами, вероятно е добре на друго ниво.“ Един умиротворен човек ще каже: “Ще видя как е добре за нас, защото всичко, което се случва, е за наше добро“. Това не е само човешко невежество; това е демонстрация на ефектите от Програмата за Умиротворяване, която насърчава хората да се доверяват на нещата несъзнателно и без проницателност.

Можете да видите това навсякъде. Можете да го видите в НЛО общността. Можете да го видите в духовните общности. Можете да го видите и в хората около вас. Брифингите на Съюзниците ще предизвикат вълнение, защото се застъпват за проницателността. Те казват: “Интервенцията не е добра за вас“. И все пак много хора ще кажат: “Ами, не знам. Трябва да е добра. Искам да кажа, не може да бъде лоша.“ Тезе хора са объркани. Те не знаят какво да мислят. “Ами, не знам. Всъщност не мога да взема никакво решение за това.“ За какво говорите? Деактивирано ли е вземането ви на решения? И ако е така, кой го е деактивирал? Защо някои хора си мислят, че трябва да бъдат отворени и възприемчиви към всичко? Да, те не искат да осъждат, но това е само първата стъпка. Те не правят следващата стъпка. Те не проявяват проницателност. В някои случаи тяхната проницателност е загубена.

Това е критичен проблем. В резултат на Умиротворителната Програма хората не могат да виждат и да знаят, и въпреки че са объркани и уплашени, те просто ще продължат. “Ами, просто ще продължа напред. Просто ще опитам да приема това, което се случва в живота ми.“ Хората, които са умиротворени, не могат да устоят. Те не могат да се борят, защото смятат, че не е редно да го правят. Те смятат, че всичко трябва да бъде прието. Откъде дойде това?

Тези идеи за безспорно приемане на всичко, са преобладаващи в голяма част от духовните учения, които виждате днес. И хората приемат тези идеи с цялото си сърце. Те си мислят: “Е, това е висшата истина. Ние следваме висшата истина.” Помислете за това в светлината на Програмата за Умиротворяване и ще започнете да виждате колко широко разпространена наистина е тя.

Хората, които са умиротворени, ще бъдат накарани да повярват, че придобиват по-висше съзнание, когато всъщност цялата им сила е отнета. Програмата за Умиротворяване се основава на разбирането на човешката психология и на човешките тенденции. Тук хората са повлияни да мислят, че за да бъдат приемливи за Бог, те трябва да раздават това, което Бог им е дал да използват. “Ами, за да бъда приемлив за Бога, трябва да бъда кротък и благ, неосъждащ и всеобхватен към всичко. Ще търся доброто във всичко.”

Откъде дойде това? Дали това примирение е чисто човешко изобретение? Това да не е нещо, което хората просто измислят за себе си, за да бъдат щастливи в момента? Да, в някои случаи това е така. Но помислете за умиротворяването на човечеството. Как се умиротворяват хората? Казва им се това, което искат да чуят и им се казва, че всъщност няма нужда да обмислят нищо друго. В крайна сметка, ако всичко, което ви се случва е за добро, тогава защо да се съпротивлявате на нещо? Просто прегърнете всичко! Това е Умиротворителната Програмата в действие.

Това влияние става вездесъщо около вас. Хората се стичат на местата, където работи Интервенцията, мислейки, че там “енергията” е много висока. Те казват: “Това е толкова просветляващо място“. Боже мой! Те скачат право в огъня. Те се раздават с цялото си сърце. Те отиват на тези места и усещат енергията там, и си мислят: “О, това наистина е мощно място. Ето къде се случва!“ И колкото по-дълго остават там, толкова по-малко знаят и толкова по-малко мислят, че могат да се върнат към предишния си живот. Те стават все по-апатични, все по-самовлюбени и все по-нефункционални.

Това откъсване поражда тревожност на по-дълбоко ниво, ниво, на което знаете, че вашия живот не напредва и не отивате там, където трябва. И все пак тези хора ще мислят, че техния дискомфорт е част от страха им или част от тяхната психология, която трябва да бъде изкоренена и прогонена от самите тях. И затова, те ще работят усилено, за да игнорират знаците, които им казват, че животът им не е наред и че губят живота си.

Те ще кажат: “Всичко е любов. Просто бъдете любящи. Има само любов.” Ако знаеха за какво говорят, всъщност това щеше да е вярно. Но те смятат, че любовта е просто пасивност, щастие и примирение, защото това е Програмата за Умиротворяване, която работи върху тях. Сега те я разпространяват и върху други хора, и самите те се превръщат в умиротворители. След известно време, те няма да знаят това, което знаят. И ако нещо наистина е погрешно, те ще почувстват дискомфорт, но ще си помислят, че това е само част от психологическия им проблем и ще се опитат да го пренебрегнат или да го премахнат, или да го скрият. И тогава ще направят каквото им бъде казано от Интервенцията. Те ще кажат: “О, имам съобщение. Трябва да отида и да направя това. Аз съм напътстван. Това е вътрешното ръководство за мен.” 

Ще бъде много трудно да се събудят хората. Първо, вие самите трябва да се събудите. Хората са толкова потопени в безразличието и в стремежа си за щастие, че сякаш са извън обсега. Те са толкова успокоени и обучени, че ще трябва да пуснете бомба в скута им, за да се събудят.

Можете да видите ефекта от Умиротворителната Програма в духовните общности на много места по света. Разбира се, не за всички хора, но за много от тях, примирението изглежда по-лесния път, пътят към истинското щастие. Откажете се да знаете каквото и да било, откажете се да оценявате каквото и да било, откажете се да се съпротивлявате на каквото и да било, и живота ви ще изглежда така: “О, отсега нататък всичко е просто щастие. Безметежно плаване напред!”

Интервенцията просто ще приспи тези мили хора, ще ги постави в безпомощно състояние и те няма да бъдат проблем, а ще възприемат всичко, което им се дава. Естественото им знание ще бъде премахнато от тяхното съзнание и ще бъде вече техен враг. Те ще си помислят, че това е страх. Те ще си помислят, че това е негативност. И няма да искат никаква част от него.

Това всъщност се случва сега. Говорим за изключителни случаи, но тези изключителни случаи нарастват по обхват и мащаб. Много хора изпадат в подобно състояние — дори млади хора, някои от които са особено предразположени към тези условия.

Мислете за това. Истинското щастие ще дойде, ако сте верни на себе си, ако развиете вашата почтеност и ако живеете почитайки вашата почтеност. Истинските взаимоотношения се базират на споделяне на истинската почтеност с другите, на изграждане на почтени отношения, на взаимоотношения, които изразяват вашата по-дълбока природа и цел в живота.

Погледнете взаимоотношенията на един умиротворен човек, който казва: “Ами, ние сме заедно, стига да се чувстваме добре, стига всичко да е наред и ако не сме заедно, всичко пак ще бъде наред и каквото и да правим, ще бъде добре.“ Но не всичко е наред и не всичко е добре. И тези хора знаят, че не всичко е наред, но тяхното естествено знание е премахнато от съзнанието им. В резултат на това те казват: “Няма да усетя тези неща. Те нарушават моето щастие, моят мир, моето спокойствие.” И все пак не може да има мир и спокойствие, когато няма почтеност и тъй като няма почтеност, няма реална връзка.

Виждате ли как отровата е потопена в храната, която хората искат да консумират? Духовната храна е отровена. Колко духовни учители днес преподават истинско разпознаване? Колко от тях насърчават истинската лична почтеност? Колко са тези, които насърчават хората да гледат ясно и да виждат? Колко учители насърчават своите ученици да реагират на света? Наистина има такива, но се огледайте и ще видите, че Програмата за Умиротворяване се насърчава несъзнателно.

Колко перфектно е това за извънземния дневен ред. То ще отнеме време, но от тяхна гледна точка, резултатите си заслужават. Тогава Интервенцията ще разполага с огромна мрежа от услужливи хора, чрез които да приложи дневния си ред. И хората никога няма да разберат откъде идва всичко това.

При друг сценарий, ситуацията става по-сложна. Тук Интервенцията започва да разкрива по-тъмната си страна. Не всеки може лесно да бъде успокоен. Тези, които не могат да бъдат умиротворени от Интервенцията, ще бъдат насочвани от Интервенцията да съдят онези, които й се противопоставят. Това ще важи особено за хора с крайно религиозни възгледи и предрасъдъци. Тези хора ще бъдат насочвани да осъждат онези, които не споделят техните възгледи. Наистина, има хора в някои религиозни общности, които ще получат послания, че всички врагове на Христос трябва да бъдат изкоренени, ако не могат да бъдат спасени и че Второто Пришествие ще изисква прочистване на човешкото семейство.

Днес има хора, които са насочвани по този начин, и въпреки че не представляват ръководството на тези религиозни общности, акцентът на тези хора ще расте с нарастване на тяхното разочарование. Те очакват голямото пристигане на Исус и смятат, че то не се случва поради греховността на човешкото семейство, греховност, която трябва да изкоренят, а не просто да й се противопоставят. Исус, който ще дойде, няма да бъде истинският Исус, а ще бъде Исус, подготвен от Интервенцията. Той ще бъде фалшив Исус, който тези хора няма да могат да разпознаят, защото не са развити в Знанието. Този Исус няма да донесе мир, а разплата. Тази разплата ще бъде приветствана от последователите, защото те самите са изпълнени с оплаквания и вярват, че техните пророчества не се сбъдват поради греховността на човечеството и тази греховност трябва да бъде премахната, за да настъпи Рая на Земята.

Можете ли да видите за момент колко лесно би било за присъствието на Голяма Общност тук, за Интервенцията, толкова умела във влиянието си върху умствената среда и толкова наясно с човешките тенденции и слабости, да осигури този вид влияние? Виждате ли как чрез тази манипулация праведните биха могли да започнат война срещу хората, които не са съгласни с тях и срещу онези, които биха запазили Знанието на света? Можете ли да видите колко лесно би било генерирането на подобно нещо?

Дори наистина вярващите в Христос ще бъдат мишена, тъй като не споделят тези болки и следователно не са съгласни с хората насочени от Интервенцията. Истинските вярващи в Христос биха подчертали хармонията, признанието и толерантността. Но тези, които са насочени от Интервенцията, искат отмъщение за неуспешните си пророчества. Те искат Божието наказание да бъде прецизно и са готови да бъдат негови палачи. Те са готови да бъдат съдии и жури, за да изпълнят това, което вярват, че е Божията воля сега. Как Интервенцията ще изкорени своите опоненти? Ако тя получи достатъчно сила, можете да видите как на практика ще се случи това.

Ако не постигне умиротворяване, Интервенцията ще повлияе на хората да продължат с враждебността си един към друг. Тъй като животът на света става все по-труден, с намаляване на ресурсите, с увеличаване на населението, с нарастване на конкуренцията, с по-често срещаните трагедии, чувството за толерантност на хората ще намалее и техните оплаквания ще бъдат насърчени – не само от Намесата, но със сигурност от амбициозните и стремящи се към власт хора. Колко перфектно съвпада това с дневния ред на извънземните, които се стремят да опростят и преструктурират човешката вярност. Интервенцията не се интересува каква религия ще използва, стига да постигне своите резултати. Ето защо всеки набожен християнин, мюсюлманин, индуист или будист трябва да учи Пътя на Знанието. В противен случай, как тези хора биха различили едно духовно влияние от влиянието от Великата Общност? За непрозорливите ще изглежда, че сякаш всичко идва от по-високо място, от Небесата. Тогава на кого можете да се доверите?

Интервенцията може да създава прекрасни духовни сценарии, за да активира онези от вас, които са най-склонни да бъдат техни пратеници. За Интервенцията не е трудно да осъществи това. Те просто създават драма и поставят някого в средата на тази драма, и този човек не може да направи разликата. Хората не знаят какво е присъствие от Великата Общност. За тях всичко идва от другаде, не на тяхното ниво, а от по-високо място. И така, в един сценарий образът на Исус се прожектира на ревностен човек и този човек казва: “Исус дойде при мен“. А Исус казва: “Трябва да съберете моите истински последователи и да изобличите всички останали!“ И ревностният последовател отвръща: “Да, Учителю, да, Учителю!”

Невероятно? Да. Невъзможно? Не. Ако дневният ред на извънземните е създаване на единна и съвместима човешка вярност, тогава трябва да се изкоренят дисидентските и  несъответстващи елементи. Те няма да направят това сами, защото тогава всички ще разберат, че има Интервенция. Вместо това, те ще подтикнат хората да го извършат вместо тях в името на религиозните убеждения и предразсъдъците на хората. И никой няма да знае кой стои зад всичко това. Някои хора ще си помислят, че това е Сатаната или Луцифер, но няма да знаят.

Невежеството на човечеството е най-голямата му слабост. Именно Знанието на човечеството е неговата най-голяма сила. Великата Общност, населената вселена, в която живеете, е много сложна за взаимодействие и влияние среда. Ако човешките същества следват своите предразсъдъци, омразите и оплакванията си и не могат да направят разлика между духовно влияние и влияние от Голямата Общност, тогава Великата Общност е една изключително опасна среда. Някой в Голямата Общност в крайна сметка ще ви спечели за своя Колектив или за своята кауза. Как ще се осъществи това? Те просто ще използват това, в което вече вярвате, вместо да ви учат на нещо ново.

Изучаването на Пътя на Знанието е изключително важно нещо, защото той ви учи на реалността на живота и духовността във Великата Общност. Пътят на Знанието ви учи на естеството на манипулацията и пътищата, по които да защитите себе си и другите. Той ви учи как да разпознавате ефектите и проявите на Програмата за Умиротворение и какво можете да направите днес, за да развиете собствения си имунитет към онези сили, които са толкова влиятелни към другите хора.

Това е жизнено необходимо в днешния свят. Всеки ден мъже и жени с чиста съвест се убеждават, че не могат да правят разлика. Това е постепенен процес. Но в крайна сметка, те дори нямат представа какво се случва в живота им и ще бъдат враждебни към всякакъв вид корекция.

Когато сами започнете да развивате това съзнание за Великата Общност и да споделяте посланието на Съюзниците с другите, вие ще видите тази съпротива. Вие ще видите неспособността на хората да реагират. Сякаш някой е дръпнал щепсела в тях и сега те просто не знаят нищо. Ако реагират по някакъв начин, те могат да опитат да се успокоят. Те ще кажат: “Ами, това е само една гледна точка и както знаете, ние трябва да търсим доброто в тази ситуация. Наистина трябва да приемем тази ситуация. Ако посетителите са тук, значи са тук с някаква цел и ние трябва да приемем тяхната цел. Може би някои от тях не са добри, но някои от тях са и ние трябва да ги обичаме, за да ги разберем.”

Всичко това е умиротворяващ манталитет. Това е нещо толкова лесно. Просто му се отдайте. И ако щастието е целта на живота ви, вие ще се предадете. Ще компрометирате вашата почтеност. Ще отречете собствените си тревоги. Ще пренебрегнете знаците, знамената и уликите, които ви сигнализират, че нещо тук не е наред. Може да си кажете: “Е, това е само част от драмата на живота и аз ще бъда над всичко това“.

В целия свят днес мъдрите се оттеглят, защото Интервенцията е тук. Само малцина са в състояние да се застъпят. Маршал е един от тях. Но той ще има нужда от други, които да му помогнат. Светът не е загубен. Но рискът да бъде загубен, расте.

Следователно, не можете просто да се оттеглите и да заживеете пасторален селски живот, да се настроите и просто да бъдете щастливи всеки ден, да се върнете към природата, да носите кофите с вода, да засаждате царевица, да готвите ястия и да живеете щастливо през сезоните. Всичко това свърши! Ако ще бъдете съзнателни, самоопределящи се и ако имате собствена почтеност, сега няма да бягате. Няма път към гората и няма преструване, че всичко е наред и нищо не се случва.

Вече няма постоянна терапия за вас. В крайна сметка, единствената истинска терапия, е да станете истински с това, което знаете, да отстоявате това, което знаете, да учите мъдростта, необходима за носене на това, което знаете и да предавате това, което знаете състрадателно и мощно. Ето до това трябва да доведе всяка форма на истинска терапия. Ще се върнете ли, за да поправите вашето детство? Ще откриете ли несподелената любов, която родителите не са ви дали? Хората, които се концентрират прекалено много върху тези неща, стават неспособни. Те се прикрепят към инвалидни колички в собствения си ум. Всички те биха могли да станат защитници на истината, но вместо това, те стават защитници на терапията, а само малка част от терапията, извършена днес, води до истината. Няма бягство. Не можете да се реализирате личностно за сметка на установяването на собствената си почтеност, на познаване и отстояване на истината. 

Човечеството трябва да се обедини или ще бъде доминирано във Великата Общност. Когато се замислите, това е толкова очевидно. Ако други сили отвъд вашия свят желаят вашата планета, нейните ресурси и човешката вярност, и ако човешкото семейство е разделено, вие наистина каните другите да се намесят във вашия свят. “Разбира се, хайде елате! Има достатъчно място за всички!”

Тези, които се съпротивляват на Интервенцията, ще бъдат обвинени, че са непросветени и страхливи. Някои ще бъдат обвинени в съпротива на Интервенцията, за да защитят своите специални интереси. Ще има и хора, които ще се противопоставят на Интервенцията заради тези интереси. Ще има обаче и такива, които ще й се противопоставят, защото е Интервенция. Но с Програмата за Умиротворяване, кой изобщо може да я нарече така? Кой може да каже: “Това е!“ без съпротива и осъждане? Това е истинския проблем днес.

Ние насърчаваме развиване на проницателност и дискретност в хората и прилагането на техните критични способности. Това, което насърчаваме тук, не се основава на лични предразсъдъци или на социални условия, а на Знанието. Знанието е тази част от вас, която знае. То е по-големият ум във вас, който Създателят ви е дал, за да посрещнете предизвикателствата и възможностите на вашия живот. Това е гласът на съвестта във вас. Хората сравняват своите системи на вярвания и се осъждат, но ние не говорим за това.

Ние говорим за оцеляването на човечеството в ситуация, която би го поробила. Ние говорим за запазване на човешката свобода и самоопределение и за насърчаване на човешката цялост в средата на силите от Голямата Общност, които се намесват във вашия свят. Невъзможно ли е да се постигане това? Е, в известен смисъл истината винаги изглежда невъзможна. Популяризирането и запазването на истината винаги изглежда така, сякаш тя е изправена пред непреодолими шансове за успех. Но това е само, защото истината не се оценява, не се признава и не се усеща дълбоко от достатъчен брой хора. Това, което ще измъкне човечеството от затрудненото му положение, е същото нещо, което ще измъкне човечеството от всяко друго затруднение. Това е да се изправи пред истината и да прави това, което трябва да  прави.

Има много хора по света днес, които се чувстват неудобно, защото знаят, че нещо наистина не е наред. Те може би смятат, че техният дискомфорт е личен психологически проблем. Може би смятат, че това е само политически, икономически или екологичен проблем. И ако нямат съзнание за Великата Общност, те трябва да насочат вниманието си към нещо друго и да търсят друга кауза. Но те знаят, че нещо не е наред в това, което се случва днес. Нещата не изглеждат добре. Нещата се движат в посока, в която не трябва да се движат. Нещо се случва и то ще промени нещата, но не по правилния начин. И на хората, които чувстват това, не им е комфортно. Те се събуждат с този дискомфорт; те си лягат с този дискомфорт. Той просто е с тях. Те го усещат, когато са навън сред хората. Нещо не е наред.

Откъде идва този дискомфорт? Защо е там? Можете да медитирате. Можете да отидете на почивка. Можете да хапнете хубава храна. И можете да имате моменти на наслада. Но след това се връщате отново към дискомфорта. Нещо не е наред. Това не е само, защото в света има бедност, войни и лишения. Тези неща винаги са ви съпътствали. Тук се случва нещо друго. Нещо друго наистина не е наред.

Но хората се оглеждат и повечето от тях забравят. Те не го знаят. Те не го усещат. И не им пука или имат добри извинения. “Е, нали знаеш. Това е просто човешка природа“ или “Знаеш ли, това е страхът на хората. Те просто трябва да бъдат по-любящи.“ И чувате наистина подобни скучни извинения за нещо, което е огромно.

Вашето съзнание трябва да се развива. Вашият огън трябва да се разгаря и да расте – огъня на истината, огъня на Знанието. В противен случай вашият огън ще бъде потушен, погасен от лично колебание, от страх, от лични предпочитания или от безразличие, което е продукт на Умиротворителната Програма.

Светлината на истината трябва да бъде силна, защото тук има по-големи сили на тъмнината. Измамата е дълбока и сложна. Отричането е всеобщо, а примирението е всеобхватно и нараства с всеки изминал ден. Само Знанието във вас може да проникне в него.

Човечеството губи свободата си бавно, но сигурно и то по такъв начин, че тази загуба ще бъде много пълна заради хитростта на дневния ред зад нея. Това може да се случи поради склонностите на толкова много хора днес. Това може да се случи поради ефектите на Програмата за Умиротворяване, която е много добре установена в много части на света.

Следователно, ще е необходима смелост, за да се активират онези от вас, които вече изпитват дискомфорта и усещат проблема, но не могат да идентифицират него и неговия източник. И ще е необходимо силно застъпничество, за да се достигнат онези хора, които са започнали да се съгласяват, но чието чувство за почтеност е достатъчно непокътнато, за да знаят, че има проблем вътре в тях и около тях, и ще се борят да запазят яснотата на ума си, когато мъглата се спуска.

За тези, които са се съгласили напълно, може би няма отговор. Може би те са извън обсега ви. Ще е необходима Висша Сила, Ангелското Присъствие, за да ги достигне. Но дори това ще бъде доста трудно, защото умиротворяването може да бъде толкова пълно, че хората да си помислят, че самата ръка на Благодатта, която се опитва да ги спаси, е нещото, което трябва да отбягват.

Можете да достигнете само до тези, които се чувстват неудобно, които имат чувството, че тяхната почтеност е нарушена и които са започнали да усещат убеждението на Намесата, но не са се примирили с нея. В този лагер има много хора. Вие не говорите с малцинство. Това застъпничество ще отнеме време. То не е нещо, което може да се осъществи за няколко седмици, месеци или години. То е нещо, което трябва да се прави непрекъснато.

Появата на човечеството във Великата Общност ще бъде доста трудно поради Намесата. Това ще изисква култивиране, отстояване и поддържане на по-високо съзнание в достатъчен брой хора по света. Това ще изисква по-високо ниво на проницателност и дискретност, по-голяма съзнателност с кого общувате и за какво общувате. Това ще изисква по-голямо съзнание и чувствителност към света и към силите, които влияят върху човечеството.

Развитието на такова съзнание и на такава чувствителност, и установяването на нечия лична почтеност и връзки, които представляват тази почтеност, са абсолютно фундаментални за успеха. Това е, което ще поддържа Знанието живо на света. Това ще изгради свободата и ще я поддържа жива на света. Това е, което ще запази човечеството непокътнато. Защото, ако загубите вашата свобода и почтеност, ще бъде много трудно да си ги върнете обратно. Ще бъде много трудно. Дори ако хората са пожертвали своята почтеност за взаимоотношения, за пари или за изгода, дори при тези по-нормални обстоятелства, е много трудно да си я върнат обратно. Трябва да положите огромни усилия и да поемете рискове. Затова е по-лесно да избягвате неприятностите, отколкото да се измъкнете от тях. Вие не трябва да се превръщате в затворници на собствения си свят. Вие не трябва да се превръщате в затворници на собствения си ум. Вие не трябва да се превръщате в затворници на никого и на нищо.

Ако можехте да имате перспектива от Великата Общност по тези въпроси, вие бихте признали, че макар човечеството да изпитва големи трудности и сериозни слабости, то все още е относително свободно във Вселената. Разбира се, живеейки в изолация на повърхността на вашия свят, вие не можете да разберете това, защото нямате перспектива. Ето защо Брифингите на Съюзниците са толкова ценни. Те ви дават перспектива, която вие самите не бихте могли да имате по друг начин. Как бихте могли да се сравните с останалия живот във Вселената? Как бихте могли да разберете стойността на вашата свобода, ако не можете да видите, че свобода като вашата е рядкост и трябва да бъде добре отстоявана във Великата Общност?

Ето защо съюзниците предоставят по-голяма перспектива. И все пак някои хора ще се оплакват: “Ами, те не ни дават отговори. Те не ни съобщават дати, факти, цифри и места.“ Не това е важното сега. Критично важни са разбирането, перспективата и висшето съзнание. На кого му пука откъде идват Съюзниците? Имената на техните светове биха били безсмислени за вас. Още дълги години няма да можете да ги посетите! Със сигурност не и докато продължи вашия живот. Съюзниците предоставят това, което е важно да знаете за Голямата Общност и за Интервенцията. Те ви казват кой е тук, защо е тук и какво прави. Те сочат пътя към това, което трябва да се извърши, за да се противодейства на тази Интервенция, а това включва развиване на по-голямо обществено съзнание за Великата Общност.

Това развитие винаги трябва да се подчертава. То е жизнено важно, в противен случай хората ще пропуснат целия замисъл. Те просто ще приемат, че това е нещо феноменално и вероятно не е истина. Някои ще кажат: “Тези съюзници дори не ни казват имената си или как са се озовали тук“. Това е глупост! Ако Бог изпрати емисар, отричате ли пратеника, защото не отговаря на тривиални въпроси? Бог изпрати Съюзниците тук, за да образоват човечеството и да го предупредят за сериозните рискове, пред които е изправено то в този момент. Ще бъде ли отречено това, защото не е предоставена някаква тривиална информация?

Ето защо развитието на съзнание за Великата Общност е жизнено важно сега. Ето защо висшето съзнание трябва да се насърчава и запазва. Ето защо поддържате живо Знанието на света. Именно това трябва да бъде подкрепено и почетено в този голям повратен момент.

Уважавайте този материал. Признайте го като дар на Благодатта. Отговорете му. Имайте смелостта да направите това. Съпротивлявайте се на умиротворяването. Съпротивлявайте се на влиянието да станете безразлични и неотзивчиви към собственото си Знание. Устоявайте на изкушението да поставите собственото си щастие над всичко останало и да му се посветите изцяло. Устоявайте на изкушението да атакувате хора от други религии, култури или нации. Съпротивлявайте се на Интервенцията чрез осъзнаване, чрез застъпничество, чрез разбиране. Насърчавайте човешкото сътрудничество, човешкото единство и човешката почтеност.