Седми Документ: Въпроси и Отговори

Радваме се, че можем да отговорим на тези въпроси, тъй като знаем, че те са важни за вашето по-добро разбиране. Ще имате нужда от това разбиране сега, защото светът се променя и вашето бъдеще, и вашата съдба са пред вас. За нас е привилегия да споделим тази по-голяма мъдрост с вас. Можем само да се надяваме, че тя ще бъде разбрана и приложена правилно, тъй като такива неща могат да бъдат тълкувани погрешно и от тях да възникнат сериозни грешки. Нека да започнем. ~

“По какво се различавате от онези сили, които се намесват днес на света?“

Ние представляваме онези свободни раси във вашия регион на космоса, които все още ценят индивидуалната свобода и които са останали извън по-големите бизнес и търговски мрежи, ръководени от нации, които, макар и мощни, не почитат индивидуалната свобода и не признават силата на Знанието в индивида като благословия и като голям потенциал.

Ние не идваме тук, за да се намесваме, а за да споделим нашата мъдрост и перспектива, от които човечеството ще се нуждае, за да продължи с по-голяма увереност, с по-голяма сила и с разбиране за ангажираността си с живота във Вселената. Не можете сами да си осигурите това образование. То не може да се преподава във вашите университети или в центровете ви за обучение. Следователно, то трябва да ви бъде дадено от други, които ценят вашето присъствие във Вселената и не желаят да видят как попадате под убеждението и господството на чужди сили.

Следователно, нашето намерение е напълно различно от това на Интервенцията. Нашите общества са коренно различни от техните. Нашият фокус и нашата мъдрост са коренно различни. Ако можете да разберете, че човечеството трябва да се обедини и да събере собствената си сила и мъдрост без чужд контрол, тогава ще разберете защо не се намесваме на света, а само предлагаме нашата мъдрост, перспектива и насоки, които вие можете да решите да използвате или да не използвайте.

~

“Какво цели Интервенцията тук, на Земята?“

Интервенцията се стреми да контролира този свят и хората в него. Тя прави това не само, за да постигне собствените си цели за придобиване на богатство и ресурси, но и за да служи на по-големи сили, които тайно ще използват Интервенцията, за да получат контрол над света. Тези по-големи сили не биха посмели да влязат в света, както го прави Интервенцията, но ще я използват, за да постигнат собствените си цели за влияние и придобиване.

Интервенцията желае сервилно човечество. Тя не желае бунтовно човечество, защото не би могла да се справи с него. Интервенцията иска човечеството да работи съгласувано – да вярва в нейните цели, принципи и обещания. Това, разбира се, е фалшиво и заблуждаващо, и би било огромно грешка, ако човечеството следва тези наредби.

Затова разберете, че сега имате конкуренция от Вселената – конкуренция за стойността и ресурсите на този свят, на неговото стратегическо положение и на онези неща, които са скрити тайно тук отвъд човешкото съзнание и които са с огромна стойност за онези раси във Вселената, които знаят за тях.

От този момент нататък, ще трябва да защитавате вашия свят от намеса и убеждаване, които могат да бъдат много мощни и много влиятелни. Тези сили действаха и в нашите светове в голям ущърб за нашите народи и ние трябваше да се борим, за да си върнем свободата, да отблъснем тези влияния и да ги държим далеч от нашите територии. Това е цената на свободата във вселената, в която свободата е рядкост.

Свободата изисква бдителност. Свободата изисква голяма грижа и голяма проницателност. Човечеството трябва да развие тези умения и тези качества, ако иска да оцелее в разнообразната и влиятелна вселена, и ако иска да остане свободно и самоопределящо се в присъствието на други мощни сили.

~

“Някой от посетителите полезен ли е за човечеството?“

Никой, който посещава вашия свят сега или в последно време, не е полезен за човечеството. Всички те представляват конкуриращи се сили, борещи се за власт и влияние тук на Земята. Всички те са част от Интервенцията, която се състои от повече от една раса. Ако можехте да разберете ситуацията си по-задълбочено, бихте признали, че намеса под каквато и да е форма, е пагубна за човечеството и се извършва за нечий личен интерес, за осигуряване на контрол и господство.

Никой истински съюзник на човечеството не би опитал да манипулира човешкото съзнание, да контролира човешкото поведение или да насочва човешката съдба към нейният собствен край.

Следователно, вие сте изправени пред недвусмислена ситуация. Вие не носите тежестта да различавате приятел от враг сред онези, които се намесват на света. Това би било много трудно за вас, като се има предвид силата на убеждаването, която се налага на човечеството в този момент.

Имате предимството да се сблъскате с ясна и недвусмислена ситуация. Тези, които посещават вашия свят, са тук, за да манипулират и заблуждават. Те смятат, че целите им са правилни и че биха могли по-добре от вас да управляват благотворно човечеството. Но това е според техните ценности, които по никакъв начин не оценяват индивидуалната свобода, нито големите качества на човешката природа и постиженията на човечеството.

~

“Ще дойде ли някой от космоса, за да спаси човечеството?“

Никой няма да дойде, за да спаси човечеството, а тези, които твърдят, че са тук с такава цел, са част от самата Интервенция. Ако човечеството иска да стане силно някога и да се самоопредели във Вселената, то трябва да се спаси само. Това, което е нужно за човечеството от други раси във Вселената, е мъдростта и насоките, които предоставяме чрез тези Брифинги. Това е, което всяко друго общество във Вселената, което се грижи за бъдещето и свободата на човечеството, би могло да даде на този свят, в който разделеното човечество се бори със себе си, опустошава своя свят и подкопава трите основни постижения, необходими за свободата: единство, самодостатъчност и дискретност.

Не мислете, че други ще дойдат тук, за да спасят човечеството, защото ако дойдат, те ще спасят света за себе си, а хората ще бъдат само ресурс, който ще използват за постигане на своите цели. Не бъдете глупави и наивни. Не мислете, че други раси ще изразходват енергия и ще инвестират толкова много, само за да осигурят вашата свобода, защото подобна инвестиция ще бъде направена за собствените им цели. Това изисква внимателно обмисляне и обсъждане от ваша страна, много трезвен подход и по-голяма обективност.

~

“Ако завладяването не е позволено в този регион на космоса, как една Интервенция може да бъде успешна?“

Завладяването не е позволено в този регион на космоса и затова се търсят други начини на подтикване, на предлагане на дарове и технологии и на убеждаване на местната раса, че тя самата не може да управлява себе си или да гарантира собственото си бъдеще. Същите убеждения човечеството поставя върху себе си чрез своите търговски и политически убеждения.

Човечеството има голяма съдба и голям потенциал. То може да установи устойчиво използване на този свят. То може да установи тази сигурност и стабилност, но ще трябва да продължи по много по-различен път, отколкото този, който следва сега. В противен случай хората ще мислят, че други ще дойдат с подаръци, ще дойдат да издигнат човешката наука и технология, и ще им покажат как да живеят в мир и хармония.

Но това е слабото ви място, което ви прави уязвими и лесно податливи на чуждо убеждение. Защото такъв мир и хармония не съществуват сред онези, които се намесват на света и няма свободна енергия във Вселената, която да е наистина безплатна.

Чужди раси ще дойдат, за да ви експлоатират и да се възползват от вашите очаквания и от вашата наивност. Затова в този случай, трябва да бъдете много внимателни и много предпазливи. Именно тези сили на убеждаване и на влияние в умствената среда, ще окажат голямо влияние върху човешкото мислене, върху човешките очаквания и върху човешките емоции.

Вие или ще се отдадете на това убеждаване, или ще осъзнаете, че трябва да му се противопоставите. Всичко ще зависи от подходът на човечеството, защото една малка невоенна формация наистина може да си осигури надмощие на света без използване на груба сила. Това може да се осъществи чрез силата на убеждаването и чрез предлагане на определени неща на местните хора, които те искат да притежават. По този начин местните народи са били съблазнявани от външни сили през цялата човешка история. Сега сте изправени пред намеса от Вселената, чието убеждаване е много по-сложно и много по-силно. Ако сте в близост до тези външни сили, те могат да контролират вашето мислене, вашите чувства и вашите емоции. Това е силата, която притежават и която използват за влияние в менталната среда.

Вие можете да устоите на тази сила поради наличието на Знание в себе си, Знанието, което Създателят на целия живот е поставил във вас. Защото Знанието не може да бъде убеждавано или увещавано. То не може да бъде измамено или повредено. Ще трябва да получите достъп до това по-голямо Знание, за да останете свободни и да развиете мъдрост и зрялост във Великата Общност.

~

“Каква роля, ако има такава, играят нашите правителства в подпомагане на действията на Интервенцията?“

Някои правителства помогнаха на Интервенцията, докато не разбраха, че тя работи срещу тях, че е измамна и не заслужава доверие. Големите правителства на света са осъществили контакти в миналото и са сключили определени споразумения, за да позволят на Интервенцията да функционира тук в замяна на определени видове технологии. Но това е дало свобода на много опасно нахлуване в човешкия свят и в човешките общества. Неговото влияние е значително и е насочено към онези лица, които се считат за най-отстъпчиви и най-податливи на убеждаване.

В последно време обаче, се осъществява влияние върху тези, които заемат ръководни позиции в търговията и бизнеса, тъй като те не са отговорни пред обществото. Те не заемат изборни длъжности и остават непознати за по-голяма част от населението. Те печелят огромни богатства и не твърдят, че имат големи скрупули, каквито биха могли да заявят избраните от вас служители. Те могат да работят тайно и с много малка отговорност пред хората.

Следователно е настъпила промяна в акцента на Интервенцията, която се е насочила към лица на ръководни позиции в търговията, особено по отношение на придобиването и разпределението на ресурси. Защото тези хора притежават голяма власт в тези области и са много по-лесно убеждавани. Вашите хора не знаят какво се случва сред вас.

~

“Съпротивлява ли се някое от световните правителства на Интервенцията?“

Да, САЩ и Русия се съпротивляват на Интервенцията. Това е една от причините да прекратят конкуренцията помежду си, която беше толкова разрушителна в продължение на много десетилетия. Сега те са по-сътрудничещи, защото осъзнават, че се нуждаят един от друг, за да компенсират влиянията и убежденията, които се извършват върху човечеството.

Има и по-малки правителства, които им съдействат, но това са двете по-големи сили, които притежават голяма военна мощ и убеждаване върху света. Те са попаднали под извънземната измама и са се обърнали срещу Интервенцията. Затова и нашият контакт на Земята, Маршал Виан Самърс, може да получи информацията от нашите Брифинги, без страх или натиск от страна на своето правителство.

Сигурни сме, че той е наблюдаван, но не знаем до каква степен. Той предоставя услуга не само на хората по света, но и на онези правителства, които са наясно с Интервенцията и които се противопоставят на присъствието и дейността й на света.

~

“Човешките учени казват, че никой не може да пътува по-бързо от скоростта на светлината. Следователно, как е възможно Интервенцията и дори вие да дойдете тук?“

Това предположение със сигурност ограничава човешкото разбиране. Ако не можете да пътувате по-бързо от тези скорости, вие изобщо не бихте могли да пътувате в космоса и това може би е предположението на мнозина, които все още смятат, че това е една непреодолима бариера.

Дори преди зараждането на човешките цивилизации на Земята, космическите пътувания са се осъществявали по много сложни и високотехнологични начини. Можете да пътувате по-бързо от скоростта на светлината и да противодействате на нейния ефект върху времето и стареенето, и това се практикува много по-дълго от съществуването на всяка човешка цивилизация.

Но пътуването не е толкова бързо, колкото си мислите и представяте. Все още отнема време да пътувате между отделните слънчеви системи – понякога, според вашата оценка и времева рамка, дни и седмици или дори месеци, в зависимост от разстоянието, което трябва да се измине. Това, разбира се, би било удивително бързо според вашите представи, но вие все още пълзите бавно, докато други нации са се занимавали с търговия, обмен и пътувания в продължение на стотици хиляди земни години, дори във вашия регион на космоса.

Вие не живеете в някаква новооткрита част от Вселената.  Този регион има дълга история, дори по-дълга отколкото можем да обясним – история на ранни войни, завоевания и конфликти. Това е заменено от по-голямо единство, голяма мрежа от търговия и контрол – което потиска войните и конфликтите, но също така потиска свободата и самоопределението между участващите нации.

Затова трябва да имате предвид, че тази бариера, наречена скорост на светлината, е нещо, което човечеството в някакво далечно бъдеще ще може да преодолее. То дори само ще открие начин да направи това. Но със сигурност не може да има такава определяща граница. Защото ние бяхме близо до Земята, а сега сме далеч от нея и Интервенцията дойде, за да се намеси на света, и напредва в тази намеса все повече, с всяка изминала година. Търговията и обмена се случват в много региони в галактиката и можем само да предполагаме, че се осъществяват и в други галактики. Така че никога не си мислете, че технологиите във Вселената са ограничени от човешкото разбиране или постижение.

~

“Кога човечеството ще може да пътува извън тази слънчева система?“

Вашето пътуване извън тази слънчева система може да бъде възможно в следващите два века, но ние казваме “може да е възможно“, защото ще трябва да се изправите пред голямата промяна в околната среда, която се случва във вашия свят и която има силата да подкопае човешката цивилизация. И вие също трябва да се изправите пред последствията от намесата във вашия свят, която намеса може да узурпира човешката власт тук и да постави човечеството под чужд контрол и господство. Всяко от тези две събития може да промени изцяло хода на човешката съдба, да задуши и контролира постиженията на човечеството и неговата съдба като свободна и самоопределяща се раса във Вселената.

Сега съществува голяма опасност пред вас и затова нашите Брифинги са толкова важни. Затова сме призовани от по-големи духовни сили да дойдем на Земята и да предадем нашите послания на един достоен свят, с достойни хора.

~

“Вие казвате, че индивидуалната свобода е рядкост във Вселената. Каква е причината за това?“

Свободата е трудна за култивиране. Тя може да бъде непокорна и неорганизирана. Това може да доведе до опасни индивидуални твърдения. Може да има катастрофални последици, ако не се управлява мъдро и съвестно. За нациите е много по-лесно да установят и упражняват власт и контрол над своите народи и общества. Ето защо повечето нации избират този по-лесен и по-целесъобразен път, въпреки че той води до далеч по-малко продуктивен и творчески резултат.

Свободата се култивира трудно, дори на индивидуално ниво. Тя изисква отговорност. Тя изисква осъзнаване. Тя изисква мъдро управление и обсъждане. Тя изисква мъдро ръководство и въодушевено, и образовано население. Всички тези неща са много трудни за установяване и затова много нации избират алтернативния път към стабилността.

Вярваме обаче, че пътят на индивидуалната свобода води до по-силна нация и до по-големи творчески постижения сред нейните граждани в полза на всички. Ние вярваме, че репресивните общества, макар и често срещани във Вселената, нямат тази креативност и не могат да се възползват от мъдростта и по-голямата цел, която всеки индивид носи в себе си. По този начин техните постижения са ограничени и те са склонни да се копират едни други, тъй като им липсва креативност. Нови технологии, нова мъдрост и нови начини за творческо социално управление, не са установени в тези нации. Те са консервативни и се противопоставят на прогресивното мислене и на прогресивните постижения.

Човечеството трябва да разбере, че е нужно да следва един от двата пътя за установяване на по-голяма сигурност и стабилност на света. Това или ще създаде репресивен режим, който ще наложи ред и ще задуши креативността и свободата на хората, или ще избере по-трудния път за създаване на по-свободно, по-креативно и по-продуктивно общество.

Нашата надежда и желание, е човечеството да избере пътя на свободата и да изгради свободата, която вече е установена в много части на света. Разбира се това не е лесна задача и вие имате дълъг път пред вас. Но сега с перспективата за изчерпване на ресурсите на света и наличието на намесващи се, манипулативни сили, човечеството е изправено пред голямо предизвикателство.

Никога не приемайте свободата за даденост във Вселената. Свободата е привилегия, а не просто право. Тя трябва да бъде изградена със сила и мъдрост, и да бъде бдително защитавана.

~

“Ако бъдете заловени от Интервенцията, какво ще се случи с вас и ще има ли някакви последици за вашите собствени светове?“

Ако бъдем хванати от намесващите се сили, ние ще бъдем жестоко измъчвани и наказвани, за да извлекат от нас всякаква информация, която бихме могли да имаме. Нашите родни светове ще бъдат разпознати и подложени на голям външен натиск поради нашето присъствие и влияние тук, на Земята. Защото нашите светове са установили споразумения за ненамеса в региони извън нашия собствен и това е, което ни осигурява автономия, която е винаги крехка и подложена на контрол, и на възможност за преразглеждане.

Според нашите споразумения, не ни е позволено да сме в близост до вашия свят и да даваме съвети, дори ако не се намесваме директно в него. Но ние сме наблизо, а нашата цел е благородна, достойна и ръководена от по-голям Източник. Така че със сигурност ще бъдем измъчвани и унищожени, тези от нас, които сме се събрали с тази цел. Нашите светове ще бъдат подложени на по-голям контрол и на огромен натиск, а нашите договори, гарантиращи автономията ни, ще бъдат застрашени и оспорени.

Това би било непоправимо за нашето ръководство. Затова ние действаме с най-голяма секретност. Затова не описваме външния си вид. Затова не даваме имената си, не описваме нашите светове и не ви казваме къде се намират те. За нас е от изключително значение тези неща да останат в тайна. Ние не сме ги разкрили на нашия контакт тук на Земята и не бихме го сторили, защото всеки човешки ум може да бъде повлиян и да бъде източник на информация за намесващите се сили на света.

Следователно трябва да разберете колко важна е дискретността. Затова тя е едно от трите изисквания за установяване и поддържане на свобода във Вселената: единство, самодостатъчност и дискретност. Вие едва започвате да научавате за силата на умствената среда. Вие едва започвате да научавате как други раси могат да получат достъп до човешката мъдрост и разбиране. Едва започвате да осъзнавате колко много ще трябва да пазите и защитавате вашата свобода, ако искате да я поддържате във вселена, където свободата е рядкост.

~

“Брифингите казват, че Интервенцията насърчава човешките конфликти. Как се осъществява това? Можете ли да ни дадете пример от това, което сте видели досега?”

Трябва само да насърчавате религиозния екстремизъм и национализъм, и да убедите лидерите и определени личности, че другите народи са врагове и заплаха за тях. Трябва само да проектирате образи на духовни светци и емисари, които провъзгласяват необходимостта от преодоляване на противниците. По този начин Интервенцията може да насърчи определен конфликт на света. Ангажиментът на Съединените Щати и тяхната война в Ирак е много добър пример за това, как лидерите са убедени да направят нещо, което е изключително глупаво, да се включат в неразрешим конфликт без сигурен изход, да ангажират толкова много от своите ресурси и дори да рискуват световното мнение ангажирайки се по този начин. Други нации, особено мощните и влиятелните, ще бъдат ангажирани по този начин чрез убеждаване от Интервенцията – да намалят силата и влиянието си, да намалят морала на собствените си народи и да ограничат своите икономики, защото Интервенцията се нуждае от западнало човечество, за да представи себе си като абсолютно полезна и необходима за човешката съдба.

Следователно Интервенцията ще се стреми да отслаби най-мощните страни, за да деградира влиянието им на света и да създаде цялостна ситуация, в която Интервенцията ще се счита за наистина ценна, а нейните съвети и насоки ще бъдат взети под внимание и безпрекословно следвани.

~

“Посочвате също, че Интервенцията успокоява хората. Как може да успокоява хората и същевременно да насърчава човешките конфликти?“

Интервенцията умиротворява определени групи от населението – младите хора, образованите, духовно настроените, тези, които не могат да бъдат насърчени да водят война или конфликт срещу други. Тези, които биха могли да бъдат най-големите емисари за Интервенцията, ще бъдат умиротворени и ръководени. Те ще вярват в новото ръководство. Те ще повярват, че Интервенцията е тук, за да спаси борещото се и западащо човечество.

Тези, които не могат да бъдат умиротворени, ще бъдат насърчени да се отдадат на старата си вражда и недоверие към своите съседи, и да засилят съпротивата, и враждебността си към своите исторически врагове. Земите могат да бъдат оспорвани. Ресурсите ще бъдат оспорвани все повече и повече. Дори в рамките на нациите ще има групи, които ще се появят, които ще се стремят да дестабилизират и изпреварват тези нации. Много групи ще бъдат насочвани от религиозна идеология, направлявана не само от провалите на човешката природа, но и от влиянието и напътствията, упражнявани от самата Интервенция.

~

“Интервенцията манипулира ли производството на храни или други индустрии тук на Земята?“

Интервенцията не трябва да манипулира производството на храни, тъй като то намалява в резултат на въздействието на човечеството върху околната среда. Други индустрии, като военната индустрия – индустрии, които обслужват и подкрепят военните действия и начинания – със сигурност са насърчавани. Има сили, които насърчават човешките конфликти. Това представлява въздействието на Интервенцията. Докато има стимул за мир, ще има и стимул за завоевание. Ето защо много държави увеличават военния си потенциал или поне го правеха, докато бяхме в близост до вашия свят и предполагаме, че този процес все още продължава.

Това не е резултат само от човешкото недоверие и човешкия страх. Това представлява въздействието на Интервенцията. Интервенцията не е застрашена от вашите оръжия. Само ядрената енергия и ядрените оръжия застрашават съществуването й тук, а тези неща не могат да бъдат използвани без големи последици за благосъстоянието и бъдещето на човечеството.

Интервенцията използва силата в менталната среда – силите на убеждаването, сили, които човечеството едва започва да разпознава и разбира. Човечеството все още смята, че военната мощ ще определи неговата съдба и бъдеще, но във вселена с по-голямо умение и по-голямо влияние, това няма да се окаже ефективно. Това представлява нов праг на учене и умение за човешкото семейство.

~

“Можете ли да разкриете къде се намират базите на Интервенцията на Земята, за да ги затворим?“

Ние нямаме пълна информация за това. Разбира се, първите бази бяха създадени в океаните и в плитките води, далеч от присъствието на човешки военни сили – в Арктическите региони и в райони, където няма военно присъствие. В планинските райони са установени подземни бази, които са далеч по-трудни за изграждане. Предаватели са монтирани в планинските райони, в подножието на които има градове – предаватели, които да въздействат върху умствената среда и да успокояват обществеността. Това представлява едно от стремежите на Интервенцията.

Не знаем къде са поставени всички тези предаватели, но знаем, че се използват. Не знаем къде са установени всички бази, особено тези на сушата. Никога не сме били достатъчно близо до повърхността на Земята, за да бъдем свидетели на тези неща и  разбираме за съществуването им само чрез дешифриране на предаванията на Интервенцията. И все пак е достатъчно да знаете, че такива бази съществуват тук и че има значително извънземно присъствие на Земята. Това не е военно присъствие. Това представлява умело използване на търговските сили от онези, които са придобили власт и влияние в менталната среда.

Ще трябва да промените разбирането си за използването на сила, за да разберете колко мощно е това влияние и колко по-ефективно е то за установяване на вашите цели и приоритети, отколкото упражняването на военна сила. Използването на военна сила е ограничено във вашия свят и е силно потиснато в тази част на галактиката.

~

“Ако Интервенцията бъде преодоляна, какво трябва да прави човечеството с всички индивиди, които са резултат от програмата за хибридизация?“

Ако Интервенцията бъде преодоляна, вие ще се сблъскате с бъдещи интервенции. Що се отнася до присъствието на такива индивиди, ще трябва да ги включите отново в човешкото общество, а това ще изисква голяма инвестиция на време и енергия. Тези хора могат да бъдат полезни участници в обществото, но тяхното разбиране и влиянието върху тях ще трябва да бъдат коренно променени.

Някои от тях биха могли да бъдат мъдри ясновидци. Но тяхната вярност към човечеството трябва да бъде напълно установена и те ще трябва да учат да се предпазват от ефектите на Намесата, която може да им влияе, дори ако не присъства на света. Защото в космоса влиянието в умствената среда може да се предава на огромни разстояния. След като влиянието е установено, това може да се осъществи.

Това ще бъде голямо предизвикателство. Тези индивиди могат да бъдат полезни за човечеството, ако тяхната вярност бъде пренасочена тук и ако убежденията върху тях бъдат сведени до минимум или напълно елиминирани.

~

“Пътуването между измеренията изглежда най-бързият начин за придвижване в космоса. Защо не се използва?“

Пътуването между измеренията, макар и много обещаващо, се оказа пагубно, тъй като не можете да контролирате връщането си и дори да успеете да откриете един от порталите, които са в постоянно движение, вие няма да можете да установите къде ще излезете — в каква физическа среда или физическо състояние ще попаднете. Ето защо космическите кораби опитали такъв метод на придвижване, никога не се завръщат обратно.

Порталите остават загадка, а пътуването между измеренията остава хипотеза. Знаем, че има раси успели да преодолеят пропастта между измеренията. Те са били в състояние да комуникират от друго измерение, но не са успели да се завърнат. Контактът с тях е бил краткотраен, а това е довело до несигурен резултат.

Човечеството се надява и вярва, че ще осъществи тези неща и ще  може да пътува навсякъде, където пожелае, да се движи из галактиката моментално и да се появява във всяка среда. Но реалността на Великата Общност ще промени тези ваши представи, ще смекчи вашите амбиции и ще ви покаже една много по-различна реалност от тази, която си представяте.

Дори да можехте да осъществите такова пътуване, вие бихте се озовали в близост до чужди светове, с които нямате отношения, или в опасна физическа среда. Няма да имате пътен маршрут или коридор там, освен ако нямате съюзници, живеещи в този регион. А такива съюзи биха били много трудни за установяване, тъй като никоя раса не желае да бъде посещавана от далечни раси по този начин. Това би било предизвикателство за тяхната сигурност и за тяхната местна търговска мрежа. Те биха били силно застрашени от появата на чужда раса, с която не са имали история или предишни взаимоотношения.

Трябва да помислите за тези неща внимателно и обективно, за да видите и разберете какво ви предаваме. Това изисква сериозно обмисляне. В противен случай ще продължите да се отдавате на фантазии за високи технологии и за мигновени космически пътувания. Но ще трябва да се сблъскате с много по-различна реалност, докато се появявате във Великата Общност на живота.

~

“Много хора тук на Земята биха искали да пътуват до други светове и да се срещнат с непознати раси там, но вие посочвате, че това би било много ограничено. Каква е причината?“

Повечето нации не приветстват посещения, освен ако не са от техни дългогодишни търговски партньори, но дори в този случай визитите ще бъдат ограничени, тъй като обществата не желаят да бъдат повлиявани от други общества. Със сигурност никоя свободна нация не би била добре дошла да посети една несвободна нация.

След това възниква проблемът с биологичното заразяване. Няма свят, в който човечеството ще бъде добре дошло, като се има предвид биологичното разнообразие във вашия свят. Едно евентуално посещение от ваша страна би било огромна заплаха за този свят. Тези светове не са готови да се справят с безбройните биологични агенти и влияния, които съществуват тук, а да посрещнат емисари от Земята, би било огромно предизвикателство за тях.

Ако не са свободно общество, те няма да се интересуват от вашите индивидуални качества. Те биха били застрашени от вашата музика и от вашето изкуство. Те не биха искали тези влияния да бъдат упражнени върху техните култури. Те не биха искали собственото им население да ви опознае или да ви разбере, защото това би било голяма заплаха за тях и за техните инвестиции в създаването на силно контролирани общества.

Няма да можете да стигнете до други нации, защото ще трябва да пресичате територии, които са собственост на други. Ще трябва да използвате търговските пътища, управлявани от търговските власти. Ще трябва да правите споразумения и компромиси. Ще трябва да се примирите с много други сили, само за да пътувате свободно в този регион на космоса. Ако пътувате извън установените маршрути, вие винаги ще се сблъсквате с опасността от пиратство. Ще се сблъсквате и с опасността да се изгубите.

Дори и в нашите светове, ние не бихме приветствали човешка визита в този момент, тъй като все още не сте достатъчно мъдри, обединени и проницателни, за да установим активни отношения с вас. Ето защо, никой не трябва да се намесва в този свят. Никой не трябва да се опитва да установява отношения с човешкото семейство, а тези, които го правят, са тук със собствени цели, за да установят своята власт и господство.

Вие, които сте наивни и не разбирате реалностите на живота и пътуването във Вселената, тепърва ще виждате ясно тези неща. Но ако помислите внимателно за това, вие ще го разберете. Има нации, дори в собствения ви свят, които не бихте могли да посетите в този момент, защото не са свободни, защото не биха приветствали вашето влияние и присъствието ви сред тях. Въпреки че такива нации са малко, техните примери илюстрират това, което казваме.

Вселената е много по-разнообразна и нейните общества са много по-различни едно от друго и от всичко, което сте установили тук, на Земята. Расите са много различни една от друга, а доверието в отношенията се установява много трудно и винаги се поддържа с голяма грижа и внимание. Това представлява реалността, с която ще се сблъскате, когато излезете на тази по-голяма арена на живота.

~

“Изглежда много вероятно в близко бъдеще да изчерпим някои от основните си ресурси. Как ще оцелее човешката цивилизация, ако не получаваме технологии и помощ от нашите съседи в космоса?

Ако се стремите да спечелите технология и помощ, вие ще бъдете въвлечени в убежденията, изискванията и търговските мрежи на други нации. Те ще ограничат свободата ви. Те ще ограничат това, което можете да правите тук, на Земята. Те ще повлияят на вида на обществата, които ще създадете в бъдеще и значително ще ограничат свободата, предоставена на вашите граждани. Ще се откажете от толкова много неща, заради тази технология и помощ. Все още не осъзнавате каква голяма загуба би било това и колко много би загубило човечеството при една такава евентуална размяна.

Имате достатъчно тук, на Земята, ако човечеството се управлява мъдро, ако нациите си сътрудничат, за да запазят ресурсите на света и ако ги използват по разумен начин. Ще трябва да изградите нова технология, но волята и сътрудничеството между вас ще бъдат дори по-необходими от технологията.

С течение на времето човечеството ще трябва да намери полезни и хуманни начини за ограничаване на своето население и за ограничаване на потреблението му. Това би бил много различен свят от света, в който живеете днес и който се основава на желанието и очакването за безкраен растеж и разширяване.

Да бъдете самодостатъчни, е едно от изискванията за свобода. За да бъде човечеството самодостатъчно на този свят, ще е необходимо много различно общество и много различен набор от приоритети за вашите лидери и за вашите граждани.

Какво ще е необходимо за тази голяма промяна, освен необходимостта? Вие сте изправени пред голяма промяна на света – голяма промяна в околната среда, голяма промяна, с която всички напредващи технологични общества трябва неизбежно да се сблъскат в своята еволюция. Това как разпознавате и се подготвяте за това, как реагирате на него и какъв вид общество изграждате, независимо дали е свободно или репресивно, ще определи бъдещето на човешкото съществуване в този свят.

~

“Има ли в космоса много светове, подобни на нашия?“

Има много светове, които са били лишени от природните си ресурси и са станали безплодни в резултат на това. Разбира се, земни светове като вашия са рядкост. Може би една от пет или шест хиляди планети съдържа биологичното разнообразие, на което се радвате вие и което приемате за даденост тук във вашия свят. Това все пак са много планети във Вселената. Но такива планети винаги са обитаеми, винаги са ценени и местните им раси винаги трябва да защитават своите права, своите привилегии и собствеността си върху тях, докато се появят във Великата Общност.

Земните планети създават биологични опасности за посетителите. Затова колонизацията им обикновено се осъществява, след като местната раса създаде използваема мрежа, която посетителите могат да използват, какъвто е случаят тук на Земята или се е самоунищожила чрез конфликт и война, оставяйки отворена врата дори за военна намеса. При такива условия, в този район на космоса, е разрешена военна намеса. Това представлява част от етиката на контакта, която се приема и практикува от много нации в тази част на Великата Общност.

~

“Много хора стигат до заключението, че посетителите са полезни, защото още не са ни нападнали и превзели. Какво бихте отговорили на това?“

Интервенцията не е тук, за да атакува човечеството, а да го убеждава. Интервенцията се нуждае от податливо човечество, което да работи и да се ангажира с нея, за да стане част от нейния Колектив. Подобно предположение, че човечеството ще бъде нападнато и превзето, е напълно погрешно. Това е вашето виждане за достъп до нови земи и ресурси.

Но дори във вашия модерен свят икономическите, повече от военните сили се използват за придобиване на ресурси и точно това се случва със света в резултат от връзката му с космоса. Срещате малки икономически колективи, които са тук, за да започнат процеса на придобиване, в който по-големите нации могат да се включат по-късно, ако намесата успее да установи присъствие и сила във вашия свят.

Да мислите, че ще бъдете атакувани е погрешно, а да мислите, че силите, които са тук са полезни, защото не са ви атакували, е също така погрешно. И двете предположения са грешни. Следователно изводите ви не са правилни.

Човечеството, което живее толкова дълго в изолация и е толкова войнствено, със сигурност ще направи подобни предположения, ще продължи да вярва в тях и да ги поддържа. Човешкото невежество, а също и човешката арогантност пораждат такива неща. Защото вие може да сте водещи в собствения си свят, но нямате превъзходство във Великата Общност и най-близките ви съседи не гледат благосклонно на вас поради вашите войнствени наклонности и разрушителното използване на околната ви среда.

Тези съседи, които не са свободни, ще гледат на свободите, които сте култивирали досега с голямо безпокойство и с голяма загриженост, без да искат тези влияния да се упражняват в собствените им светове. Нямате представа какво биха могли да предизвикат вашата музика и танци в такива светове и защо те се разглеждат като заплаха за онези контролиращи сили, които ги доминират.

~

“Как свободните раси поддържат своята автономия и по какъв начин ограничават евентуална намеса от страна на несвободни раси?“

Ах, това е предизвикателството! Това е предизвикателството, което ви очаква, ако сте в състояние да отблъснете Интервенцията, която се случва днес на света. Интересът към вашия свят няма да намалее, а опитите за влияние ще продължат. Как бихте контролирали подобни влияния? За свободни раси, разположени в по-големи райони от несвободни светове, това обикновено изисква подписване на договори за ненамеса, които постановяват, че свободните нации няма да осъществяват влияние извън границите на своите светове и области. Те няма да упражняват или насърчават свободата си зад граница. В замяна на това, другите нации се съгласяват да стоят извън техните зони на влияние и да не се свързват директно с тях.

Така че различни видове договори като този, често се сключват в силно населените райони на космоса, но такива договори подлежат на промяна и преоценка. Свободните нации не пътуват извън своите области и не се стремят да насърчават свободата в чужбина, защото това би нарушило собствената им автономия и изолация от самата Велика Общност.

В райони, където няма голяма концентрация на нации, свободните раси ще трябва да поддържат сигурността си чрез военни средства, като агресивно предизвикват всеки, който би дръзнал да дойде в близост до тях. Това, разбира се, е по-малко желателно, но в слабо населените региони и в неизследваните територии, това определено е необходимо. Всеки във Вселената търси ресурси. Мнозина във Вселената искат да имат влияние върху други нации. Дори в силно населените региони като този, тези желания и нужди продължават да съществуват.

Следователно, това е крехък баланс, който една свободна нация или група свободни нации трябва да установят, за да държат Великата Общност извън техните предели и да предотвратят намеса като тази, която се случва в света днес.

Човечеството все още мисли, че Вселената е голямо празно пространство, очакващо изследване, очакващо колонизация, място с безкрайни ресурси, които очакват човечеството да създаде технология, за да получи достъп до тях. И все пак всички тези предположения произтичат от вашата изолация и от дълбокото ви невежество относно естеството на живота, търговията и взаимодействията във Великата Общност.

Ние разбираме това и не ви осъждаме, тъй като ние също имахме подобни предположения, преди да започне контактът ни с Великата Общност и преди да се направи опит за намеса в нашите светове. Оттогава установихме по-голяма автономия, която трябва да се пази внимателно, както във физическата, така и в умствената среда.

Има нации, които наемат ясновидци, чрез които да надникнат в нашите светове, да разберат каква технология произвеждаме и да открият нашите силни и слаби страни. Ние трябва да компенсираме тези намеси в менталната среда с наши ясновидци, които се ръководят от Знанието и които биха възпрепятствали такъв вид намеса в менталната среда.

Всичко това е нова граница за вас, за човешката наука и за човешката религия. Силата в умствената среда в много отношения може да бъде еквивалентна на силата във физическата среда, а опасностите и защитите, които трябва да се установят, са значителни. Това е цената на свободата във Вселената – постоянна бдителност, постоянна грижа и голяма отговорност.

~

“Продължавате да споменавате, че Знанието е най-мощната сила във Вселената. Как може да е вярно това, когато има толкова много други мощни сили, с които трябва да се справим?

Знанието представлява силата да виждате, да знаете и да действате със сигурност и увереност. То също така представлява силата да се противопоставяте на убеждаване, измама и влияние в менталната среда. Индивидът или нацията, която притежава тази сила, има способността да се противопостави на дадена намеса и да разбере намеренията и дейностите на други нации, които биха могли да застрашат свободата или съществуването й.

Това е най-добрата форма на интелигентност, както виждате, а ясновидците, които се ръководят от Знанието, са по-мощни от тези, които не се ръководят от него. Тук можете да различите бъдещето и бъдещите събития, преди да се случат, с различна степен на точност. Тук можете да разпознаете намеренията на другите и техните възможности, без използването на технологии. Тук можете да се преструвате на слаби, а всъщност да сте наистина силни. Тук можете да изглеждате неагресивни, докато всъщност сте проницателни в своите питания. Тук можете да бъдете добре защитени и предпазени, без да използвате големи военни сили или инфраструктура. Тук можете да взимате мъдри решения относно отношенията ви с други нации, дори ако техните намерения са съмнителни или несигурни. Тук можете да участвате в дипломация с други нации с много по-голяма сигурност, отколкото бихте имали в противен случай.

Това е силата и Знанието, от която човечеството ще се нуждае, ако иска да получи силата и ангажираността да установи по-голямо единство между своите народи за мъдро и устойчиво използване на света. Това ще преодолее алчността и сребролюбието. Това ще преодолее конкуренцията, конфликтите и войните. Това ще преодолее недоволството, омразата и неравенството.

Ето защо Знанието е най-голямата сила във Вселената. Това е сила, която Интервенцията не използва, защото в противен случай нямаше да се ангажира с дейностите, които осъществява тук на този свят. Това е силата, която ще даде на човечеството възможност да отхвърли Интервенцията и да предотврати бъдещи интервенции. Това е силата, която ще даде на човечеството стабилност за създаване на нов свят с много по-голямо спокойствие, равенство, свобода и справедливост.

Мислете за тези неща.