Първи Документ: Кои Сме Ние и Какво Представляваме

Изпращаме ви нашите поздрави. Ние сме Съюзниците на Човечеството и сме тук отново, след дълго отсъствие, за да говорим с вас. Сега се намираме далеч от вашия свят и отсъствахме за известно време. Можем да ви дадем много неща, които ще бъдат от голямо значение и важност за вашето бъдеще и за възможността да израснете и да станете свободна раса във вселената, в която истинската свобода е толкова рядка. Ние говорим за свободните раси, които живеят заобиколени от други, несвободни раси. Но ние не сме тук, представлявайки техните правителства. Вместо това, ние бяхме изпратени от Висшите Сили от духовната сфера, за да дадем тези Брифинги на човечеството.

Ние сме представители на няколко нации с тази цел и се обединихме за нашата кауза. Няма да узнаете нашите имена, нито имената на нашите светове, защото те трябва да останат в тайна. След като започнете да разбирате реалностите на живота във Великата Общност на вселената, вие ще разберете защо е нужна тази дискретност.

Вие, които излъчвате всичко в космоса около себе си, ще трябва да осъзнаете, че за да сте свободни, трябва да бъдете дискретни. Това е страхотен урок, който човечеството трябва да научи, докато стои на прага на вселена, пълна с интелигентен живот.

Ние говорим за тези свободни раси, които живеят сред много други, които не са свободни. Но ние не представляваме техните правителства. Вместо това, ние бяхме изпратени от Висшите Сили от духовната област, за да дадем на човечеството тези Брифинги.

Ние сме тук, за да ви дадем съвет и гледна точка, и да коригираме много от вашите предположения или вярвания, които могат да застрашат способността ви да разберете ситуацията и голямото предизвикателство, пред което сте изправени сега. Това е Намеса във вашия свят на раси, които са тук, за да се възползват от вашата слабост, от вашето разделение и от вашите суеверия за собствените си цели – да установят своето предимство на този свят без използване на сила.

Говорихме за това надълго и нашироко в предишните ни Документи. Сега обаче трябва да ви разкажем за други неща, които е важно да знаете относно значението на свободата в тази вселена – какво ще означава тя за вашия свят, голямата промяна, която тя ще донесе във вашето разбиране и по-голямото единство, което ще изисква от вашите народи.

Защото вие няма да останете свободен свят, ако продължите борбата си един с друг – вашите разногласия, вашата конкуренция, вашето насилие, вашите войни. Борейки се помежду си, вие нямате представа за присъствието на тези, които се намесват, за многото очи във вашата локална вселена, които ви наблюдават и за всички грешки на човечеството, които се излъчват в космоса и които могат да се видят от всеки дискретен наблюдател – вашите племена воюващи помежду си в един красив свят, който е желан от другите. И въпреки че расите и нациите, които са наясно с вашето съществуване не са толкова много, предизвикателството все пак е много голямо, много реално и постоянно нараства.

Така че сега трябва да говорим за неща, които са свързани с вашето бъдеще, с възможността човечеството да се превърне в свободна раса във вселена, където конкуренцията е пренесена на по-високи нива, които вие не разбирате.

Ние даваме тази информация с голямо уважение към човечеството, защото сте запазили живи религиозните си традиции и силата на Знанието в отделния индивид все още се признава и почита тук, за разлика от толкова други места, където е била загубена, забравена или никога не е била осъзната. Защото големите технологични нации във вашия местен регион на космоса, са до голяма степен лишени от религия, от духовност и от висша етика, които вероятно са ви все още скъпи и която ние също ценим.

Вие сте пред големия повратен момент или да бъдете подчинени от чужди сили, или да прекратите безкрайните си конфликти, за да се утвърдите като свободна нация. Ние предадохме мъдростта и перспективата си за това в предишните Брифинги. Но сега трябва да ви кажем какво означава свободата и какво ще изисква тя от вашите нации и от вашите народи.

Завладяването не е позволено в този регион на космоса. Говорили сме за това надълго и преди. Но то трябва да бъде повторено, защото човечеството е все още много войнствено и конкурентно в своето поведение.

Докато световете са различни и уникални в много отношения, изискванията за свобода във Вселената са еднакви за всички. Трябва да разберете тези изисквания и да не ги пренебрегвате по никакъв начин.

Защото мирът между вашите народи не е просто прекратяване на войната и конфликта. Той трябва да бъде подготовка за по-голям ангажимент и повече предизвикателства, пред които вашият свят е изправен сега и ще се сблъсква все повече, докато вървите напред.

Вашата свобода сега е да защитавате света и да го изолирате от онези сили, които ще се стремят да се намесят тук, както чрез физическата среда, така и чрез умствената среда.

Свободата ще изисква вашите нации да бъдат сътрудничещи, ще изисква също да няма големи разногласия, тъй като влиянието отвън, от Великата Общност, ще се стреми да стимулира разногласията, както и го прави сега. Тя ще се стреми да отслаби най-силните нации, като ги въвлича в безкрайни и неразрешими конфликти и конкуренция. Ще се стреми да отслаби вярата на хората в техните собствени правителства и институции, както се случва сега.

Човешкото ръководство и човешките институции трябва да станат по-силни в бъдеще и по-обединени между отделните нации и народи. Защото това, което ще обедини човечеството, е предизвикателството на Великата Общност. Това, което ще изисква сътрудничество, ще бъде заплахата от Намеса отвъд. Това, което ще издигне човечеството в неговото единство и цел, е появата му в тази по-голяма арена на интелигентния живот.

Малкото свободни раси във вашата част на космоса ще са единствените, които ще ви ценят поради по-важни причини и за по-висши цели.

Свободата тук не е свобода да бъдете хаотични или свобода да се разпаднете на индивидуални цели и търсения. Това е свободата да изолирате и защитите вашия свят от по-големите технологични сили, които съществуват около вас, които ще се стремят да ви убедят и да ви разделят чрез коварни средства.

Защото завладяването със сила не е позволено в този регион на космоса. Говорихме вече за това надълго и нашироко. Но трябва да го повторим отново, защото човечеството е все още много войнствено и състезателно в своето поведение. То ще мисли за Интервенцията във военен аспект. Но никоя намесваща се раса или група, не се стреми да унищожи ресурсите на този свят, а е с надеждата, че човечеството ще се превърне в работна сила – съобразена и вярна към тях. Сега трябва да започнете да мислите по нов начин, защото влиянието във Великата Общност е мощно. Това е прагът, който ви очаква сега.

Вашата свобода в бъдещето, ако успеете да я спечелите и поддържате, ще ограничи индивидуалната свобода по необходимост. Защото всички граждани на света ще трябва да бъдат ангажирани със защитата на света. Това ще бъде фундаментално. Въпреки че след като започнете да виждате пипалата на Интервенцията в света днес и в бъдеще, това разбиране ще расте и трябва да стане част от вашата основа.

Вие не осъзнавате, че живеете на красива планета във вселена от безплодни светове. Повечето селища в световете са продукт на напреднала технология и родните светове на напредващите раси до голяма степен са били опустошени, както вие опустошавате вашия свят в момента.

Това е по-голямо съзнание и разбиране на Великата Общност, за което ние се застъпваме днес пред вас. Не можете да мислите като примитивни хора, тъй като вселената, пред която сте изправени, не е примитивна. Не можете да се позовавате само на миналото, освен, за да разберете, че цялата Интервенция се извършва с агресивни цели. Не мислете, че някоя раса ще дойде тук, за да ви помогне наистина, защото ако се установят тук и се разкрият, това ще бъде част от голямо убеждаване.

Ако постоянно опостушавате света, вие ще станете толкова нестабилни в него, че ще потърсите помощ отвън от чисто отчаяние. Това е голямата опасност, пред която сте изправени сега.

Никоя раса, която се намесва на света днес, не е тук, за да помогне на човечеството. Всички те се състезават за предимство в този свят, свят с големи възможности и огромно богатство. Вие дори не осъзнавате колко важно е това.

Вашата свобода ще трябва да бъде много практична и много обединена в бъдещето. Ще трябва да сте свободни заедно, а не свободни отделно един от друг. Ще трябва да бъдете свободни по предназначение, а не свободни да разбиете тази цел. Ще трябва да сте свободни да се обединявате, а не свободни да разрушите това единство.

Това вероятно не изглежда като свобода за вас от мястото, където сте в този момент, но за разлика от реалността на повечето нации в целия този космически регион, това е голяма свобода, уверяваме ви в това.

В нашите Брифинги, ние ще опишем как може да изглежда свободата, когато е установена. Външната реалност на Великата Общност ще определи до голяма степен как тази свобода ще бъде установена и как трябва да бъде запазена.

Вие все още живеете, мислейки, че сте в изолация във Вселената, мислейки, че Вселената е голямо празно пространство около вас. И може би чувствате, че сте специални и благословени от Божественото, толкова специални, че всяка раса, която би дошла тук, ще се стреми да ви помогне, да ви разбере или да ви оцени. Но такова е невежеството от живота в изолация, невежество, което всички нововъзникващи раси във Вселената вероятно ще притежават, в една или друга степен.

Мислите си, че сте уникални и специални. Но когато влезете в тази грандиозна панорама на живота, вие ще разберете, че другите ви наблюдават само за собствена изгода и че малкото свободни раси във вашата част на космоса ще бъдат единствените, които ще ви ценят заради по-големи причини и по-висши цели.

Трябваше много да се борим, за да си върнем свободата от Намесата и да я поддържаме, което наложи да останем изключително дискретни в тази по-широка панорама на живота. Това изисква да стоим извън големите търговски мрежи и да бъдем независими от всеобхватните търговски организации, които определят как расите ще участват в търговията помежду си. Щом попаднете в тези мрежи, вие ще загубите свободата си.

Вие, които желаете по-напреднала технология от по-големите сили във Вселената, трябва да научите този важен урок. Не приемайте никаква технология от тези, които посещават вашия свят. Защото те ще посеят семената на бъдещата ви зависимост и докато тези семена растат, те ще придобиват все по-голяма власт над вашите умове и над вашия свят.

Трябваше да научим тези уроци в нашите светове. И въпреки че нашите светове са уникални и не се ангажират активно един с друг, освен на много ограничена политическа основа, във вселената има Висши Сили, които ръководят великата Мрежа на Mъдрите – които включват индивиди от различни светове и нации.

Ние сме част от тази мрежа и затова сме дошли да ви окажем голяма помощ. Нямаме интерес да се установим на този свят, защото вие не сте готови за Контакт. Трябва да спечелите свободата със собствените си усилия. Ние можем да ви дадем мъдрост, предупреждение и перспектива, но вие сте тeзи, които трябва да спечелите своята настояща и бъдеща свобода, и да използвате голямото разбиране, което ви даваме.

Нямате представа колко плашеща е всъщност Вселената – колко светове са паднали под чуждо господство, светове в подобно състояние на възникване като вашия собствен и колко малко са успели да избегнат това господство.

Отчасти работата на Висшите Сили е да подкрепят тази свобода в раси, които показват потенциал за нея – Висшите Сили, определени от Божественото да защитават Знанието във вселената – по-голяма мъдрост, цел и смисъл.

В противен случай напредващите технологични общества в крайна сметка стават все по-еднакви едно с друго: светски, твърди, доминиращи и постоянно състезаващи се едно с друго за предимство. Те няма да оценят индивидуалната ви свобода, а ще ви виждат само като хаотични и разрушителни за вашия свят. Те не разбират нещата, за които говорим ние. Те не знаят за Висшите Сили. И ако имат съзнание за това, те ще се стремят да потиснат изразяването на тези Сили, където и както могат.

Това е реалността на живота във Вселената, реалността на Разделението от Божественото Присъствие и от Целта – Разделение, в което постоянно живеете и вие. За да разкъсате веригите на това Разделение, се изисква уникална мъдрост, мощ и сила, които трябва да култивирате и които трябва да бъдат подкрепени във вас от Висшите Сили.

Когато говорим за Висшите Сили, ние нямаме предвид раси от същества във физическото измерение, тъй като във вселената наистина няма просветлени раси, а само малки мъдри групи, свързани помежду си, както чрез физически, така и по мистериозен начин. По този начин Мрежите на Мъдрите могат да комуникират чрез Невидимите Сили, чрез Ангелското Присъствие, без да се осъществява физически контакт, който в много случаи никога не се случва.

Това е голямото предизвикателство за човечеството, предизвикателство към неговата свобода и суверенитет на този свят. Докато продължаваме, ние ще говорим за значението на тази свобода, за изискванията ѝ и за голямата сила, която е нужна, за да я поддържа сред толкова много несвободни нации.

Голяма истина във вселената е, че Мъдрите трябва да останат скрити, за да останат мъдри. Това е страхотният урок пред вас сега.