Втори Документ: Защо се Случва Интервенцията

Още в началото може да попитате, “Защо е посещаван нашия свят? Защо се осъществява Интервенцията?“ Има няколко отговора на тези фундаментални въпроси, като някои от тях са очевидни, а други не. Очевидно, вие живеете в красив свят с изключително биологично разнообразие. Този свят не е разорен от прекалена експлоатация, въпреки че е застрашен от такава. Това е свят с изключителни биологични ресурси, животоспасяващи ресурси, ресурси, които са редки и трудни за откриване в опустошените светове на Великата Общност. Вие естествено, все още не оценявате богатството на вашия свят. Поради това, че не сте живели извън неговите предели, вие не можете да оцените неговите чудеса и причината той да бъде толкова високо ценен от другите. Но помислете за следното: Вие живеете в свят със забележително умерен климат и огромна биологична красота и разнообразие. Вие живеете в свят с огромни водни ресурси. Вие живеете в свят, който има големи пространства от обитаеми земи за расите, които могат да дишат във вашата атмосфера. Вие живеете в свят, в който има човешко присъствие и инфраструктура, която може да бъде включена в чужди технологии. Вие принадлежите на интелигентна раса и въпреки вашето суеверие и невежество за живота във вселената, това ви прави меки и податливи на убеждаване и заблуда. Вие живеете в истински рай. Така е оценяван вашия свят.

Когато за прав път видяхме отблизо Земята, ние бяхме възхитени. Тя е далеч по-красива и по-богата, отколкото си представяхме. Въпреки че никога не сме били на повърхността на вашия свят,  от нашата гледна точка, ние можем да преценим колко прекрасно място вероятно е той. Виждали сме интервенции като тази във вашия свят, които са се случвали в светове с много по-малка стойност и значение. Така че със сигурност вашият свят е като една награда. Въпросът е дали ще я отстоявате, дали ще я защитите и поддържате. Ако не го сторите, другите със сигурност ще вземат тази награда за себе си. Нима вече не сте виждали подобни неща в историята на собствения си свят, когато племената и коренното население са побеждавани от чужди сили, търсещи изгода и как богатството, което тези местни народи са притежавали, дори непознато за тях, е направило техния свят толкова ценен за другите? Не сте ли виждали вече това? Не се ли е случвало подобно нещо безброй пъти във вашия свят? Това се случва дори в този момент. Сега вие сте коренното население. Силни, намесващи се сили идват във вашия свят и искат да се установят в него по таен начин, искат да се обединят с човечеството тялом и духом, стремейки се да изградят тук основа, върху която да установят своя собствена власт и превъзходство. Вашият свят е толкова привлекателен, че ако се замислите, вие със сигурност можете да предвидите, че такава интервенция вероятно ще се случи.

Вашият свят е като награда. Въпросът е дали ще го запазите, отстоявате и поддържате. Ако не направите това, други със сигурност ще го вземат от вас.

За Колективите, които живеят най-вече в технологична среда, подобен свят е грандиозен, впечатляващ и полезен. Те обаче не са подтикнати от художествена оценка за вашия свят. Те се ръководят от нуждата от вашите природни ресурси. Те разглеждат вашия свят като награда, най-добрата измежду много други. Те го проучват дори в този момент.

Появата на ядрените оръжия във вашия свят е подтикнала Интервенцията да премине в своята зряла фаза, тъй като тези раси осъзнават, че ако станете по-силни и притежавате по-голяма технологична мощ, Интервенцията по-трудно би могла да се осъществи. Те ще ви накарат да повярвате, че се намесват, за да ви спасят от собственото ви самоунищожение, но в действителност се намесват преди ситуацията да стане прекалено трудна за тях. Вие сте станали силни, но не достатъчно силни. Те виждат как природната ви среда се унищожава и чувстват, че не могат повече да чакат.

Това са между другото очевидните причини, поради които Интервенцията се осъществява във вашия свят. Но нека да поговорим сега и за не толкова очевидните причини за нея.

От хилядолетия вашият свят е безопасен рай за съхранение на свещени и мощни предмети. Има някои в йерархията на Колективите, които знаят това.

Във вашият свят има важни тайни хранилища, които са познати само на няколко личности днес. Това е, защото Земята е посещавана от раси, които са скрили ценни неща дълбоко в нейните недра. В продължение на хилядолетия Земята е била безопасно хранилище на свещени и мощни предмети. Има някои в йерархията на Колективите, които знаят за това. Ето защо, те отдават специално внимание на вашия свят и се стремят да използват хора с психически способности, за да получат достъп до онези индивиди, които имат вродени познания за тези важни скрити съкровища.

В края на краищата, вашият свят, с неговите огромни биологични ресурси, е изключително място за укриване на неща, на малки неща, които могат да бъдат заровени дълбоко под повърхността в трудно откриваеми места. И тъй като местните народи са били суеверни и рядко са населявали Земята толкова дълго време, тук са били съхранявани много ценни неща.

Ако вие откриете тези неща, ами, те вероятно биха изглеждали незначителни за вас, защото нямате уменията и Знанието да ги ползвате. Ако обаче ги откриете, това ще ви направи много уязвими във Великата Общност, защото в един момент, вие ще притежавате нещо, което други желаят толкова много. Няма да имате уменията и средствата да защитите това, което току-що сте открили и то ще привлече огромно внимание към вашия свят, внимание, което не бихте желали да имате.

Затова мъдрите остават скрити във вселената. Затова обекти на властта, дори мъдростта, трябва да бъдат защитени и охранявани. Същото е и във вашия свят, със сигурност. Най-мъдрите са и най-скрити. Тези, които имат най-голямо познание, са най-трудни за откриване, освен от онези, които са предназначени да ги намерят.

Стратегическата позиция на Земята допълва важността й. Има няколко Колективи, които се състезават за превъзходството във вашия свят.

Някои от хранилищата са унищожени в следствие на естествените еволюционни процеси на Земята. Те са унищожени от естествени природни събития. Някои от тях все още съществуват. Поради осъществяващата се Интервенция, тези, които са ги складирали отдавна, не могат да се завърнат за тях, поради заплаха за собствената си сигурност.

Затова е истина, че човечеството е посещавано много отдавна. Преди обаче никога не е имало Интервенция с такива размери и от такова естество. Това вероятно е объркващо за някои хора, защото те мислят, че Интервенцията е още едно проявление на продължаващите визити във вашия свят, но това не е истина. Вие още нямате уменията да различавате враг от приятел, вашите съюзници от вашите противници, освен чрез демонстрация и дори тогава ще е необходимо по-дълбоко прозрение, за да се вземе това решение. Някои хора ще мислят, че ние сме ваши противници, а тези, които се намесват в света са съюзници на човечеството. Това е абсолютно погрешно, но не е очевидно за вас. Така е, защото ви липсва мъдрост и съзнателност за тези неща и затова ние сме тук.

Вашият свят притежава големи съкровища – големи съкровища в биологичното си разнообразие, във водните си ресурси, в температурната си среда и в скритите си съкровища. Има обаче и друга причина за неговата ценност. Това няма да бъде очевидно за вас, защото не можете да го разберете от вашата гледна точка. Това е стратегическото му положение, което се оценява от другите.

За да разберете това, трябва да имате общ поглед за конкуренцията между Колективите и икономическите и политически институции в региона, в който живеете. В него има много участници. Има спорове и конфликти, въпреки че войни рядко избухват. Съревнованието се осъществява чрез потайни и гениални средства, защото технологията би могла да се споделя, да се копира и да се закупи. Съществува сила в Менталната Среда, сила на убеждението и вътрешна сила, която дава най-голямото предимство. Човечеството обаче не разбира това и все още брутално упражнява своите правомощия. Вашето обучение за Великата Общност обаче трябва да започне в даден момент. Със сигурност моментът за това вече е настъпил!

Стратегическото положение на вашия свят допълва тази значимост. Няколко Колектива се съревновават за правъзходство във вашия свят. Те се съревновават помежду си, но без военни действия. Сигурни сме, че имате подобни примери и във вашия свят. Например, много народи на Земята биха се съревновавали за богатствата на някоя по-бедна страна. Такова съревнование е в ход сега и затова Интервенцията има много лица. Затова ще виждате много различни видове космически кораби прелитащи над вашите земи. Вие ще срещате същества от различни раси, което ще бъде много объркващо за вас и ще си мислите, “Някои от тях са добри, а други са лоши. Някои от тях са тук, за да помогнат, а други вероятно не са тук, за да помогнат“. Това обаче са само ваши предположения. И само вашите очаквания изпълнени с надежда биха ви насърчили да мислите, че всеки, който е на повърхността на вашия свят, е тук за ваше добро.

Вашите съюзници няма да се натрапват. Вашите съюзници няма да се опитват да ви манипулират или да ви дават технология, която все още не можете да приемете и да използвате конструктивно. Вашите съюзници не желаят да ви завладеят или да ви направят част от своите сдружения.

Много хора възлагат цялата си надежда да бъдат спасени от по-висша раса. Как ще познаят съюзниците от противниците си? Те са узрели за Интервенцията.

Преди да напреднете във Великата Общност, вие трябва първо да оцелеете. А за да оцелеете, вие трябва да се обедините и да опазите вашия свят от интервенции като тази, която се случва в момента. Ако осигурите свободата си, тогава Интервенцията трудно ще успее, най-малкото по легални начини. И ще трябва да се превърнете в сила, с която да се съобразяват, а не в слаба раса, която се грижи за красива планета.

Ние вярваме в голямата истина и в силата на човешкото сърце, в противен случай не бихме осъществили толкова дълго и продължително пътуване до тук, и не бихме се изложили на риска да прекараме всички тези години наблюдавайки Интервенцията и нейните действия. Съюзниците ви вярват в обещанието за човечеството.

Подобно уважение обаче, трудно бихте открили във Великата Общност. Защото, както е вярно на толкова много други места, вашата цена и вашата стойност ще се определят от това, което притежавате, какво можете да търгувате, какво можете да продадете, какво можете да предадете. Такъв е живота. Такава е природата. Технологията не променя нещата. Трябва да разберете това. Ако вярвате, че технологията е вашето спасение, вие ще бъдете спасени за друга раса, която е технологично по-напреднала от вас.

Моля чуйте нашите думи. Ние говорим от позицията на голям опит. Ние не можем да докажем тези неща, докато вие самите не ги видите. А когато ги видите, те ще бъдат толкова очевидни! Интервенцията е толкова очевидна! Но кой може да я види? От вашата гледна точка, тя е по-трудно разпознаваема. И докато нямате образование и перспектива от Великата Общност, докато не учите за реалностите от Великата Общност, как можете да разберете това? Сърцето ви ще знае, но можете ли да го чуете?

Хората искат щастлив изход. Хората искат да избягат от конфликтите и предизвикателствата. Хората не искат да се променят, непременно. Но не това е, което живота представя.

Човечеството трябва да стане много по-силно, отколкото е в момента. Човешката свобода трябва да бъде обединяващия вик. Когато попитате, “Защо точно нашия свят?“, вие трябва да разпознаете тези неща, които споменахме. Вие ще можете да видите това, което е очевидно. Вие няма да можете да видите това, което не е очевидно, но все пак ще го разберете. Разбира се, може да не вярвате на нашите думи. Може да не вярвате, че е възможно да комуникираме с вас по този начин. Може да се съмнявате в целия процес, по който комуникираме. Можете да отхвърлите нашия съвет. Ние разбираме това. Вие обаче трябва да следвате Мъдростта, която живее във вас и да знаете наистина, а ако наистина знаете, вие ще знаете, че сме били искрени с вас.

Тук ще се появи истинското доказателство. Ако търсите доказателство само в демонстрацията, можете да бъдете убеждавани в много неща. Само Знанието във вас може да бъде убедено от истината. То не може да бъде измамено. Това е вашата най-силна и най-голяма надежда. Знанието е най-голямата сила във вселената и вашите посетители не я използват. Това е ключът. Учете Пътя на Знанието и ще получите ключа. Ако искате нещата да ви се показват, тогава ще бъдете заблудени. Вие ще бъдете убедени от други сили. Ще последвате това, което искате, вместо това, което наистина знаете. Светът ще бъде предаден и окупацията ще бъде пълна.

Вие живеете в критичен момент, вероятно най-великия момент в  историята на вашия свят. Дошли сте във велико време. Това случайност ли е? Това грешка ли е? Така ли е трябвало да стане? Вие, които може да сте неуредени в живота си, търсейки по- голяма реалност и по-голям смисъл, със сигурност трябва да обмислите това. Вие сте коренното население на свят, който се посещава с цел завладяване и господство. Как ще отговорите?

Изборът е ваш. Ние можем само да съветваме. Никой от Великата Общност няма да дойде, за да ви спаси. Мъдрите не правят това. Вие вероятно ще попитате, “Защо не?“ Трябва да ни имате доверие, защото ако се намесим с военна сила, ако намерим сили да сторим това, нашите светове ще бъдат застрашени. Ние бихме действали извън нашата юрисдикция, нарушавайки правилата на поведение на тази юрисдикция. Можете ли да разберете това?

Дори да е така, ако човечеството иска да стане силно и независимо във Вселената, то трябва да установи своя собствена сила и независимост. То не може да бъде спасено. Това, което се изправя срещу вас, е реалността на живота във вселената. Това не е дяволска сила. Това не е зла сила. Просто силните се възползват от слабите, ако и когато могат. Това е природата. Това е животът. Докато не постигнете по-голямо духовно разбиране, разбиране за Знанието, това ще бъде истинския живот за вас. Знанието във вселената се среща толкова рядко, колкото и във вашия свят.

Много хора възлагат надежди на това да бъдат спасени от по-висша раса. Как обаче тези хора ще разпознаят своите съюзници от своите врагове? Те са узрели за Интервенция. Те ще искат да се съюзят с Интервенцията, вярвайки, че тя ще спаси човечеството от собствените му проблеми, вярвайки в това, в което вярват посетителите ви, защото те са убедени, че човечеството е твърде непокорно, неорганизирано и недостойно дори да живее на такова ценно място. Не можете да имате фантастична и романтична представа за живота във Вселената, ако искате да го разберете и да се подготвите за него. Трябва да имате мъдрост и трезвост. Не бива да се самозаблуждавате в това отношение. Вие живеете в среда с огромно убеждаване, не само убеждаване между хората, но и между силите във Великата Общност, които са сред вас. Как ще отхвърлите и отблъснете това влияние във вашия живот? Трябва да бъдем категорични и да повтаряме това, върху което наблягаме, защото искаме да ви помогнем в преодоляването на тези влияния, които биха ви държали в състояние на объркване и несигурност по отношение на силите, които заплашват благополучието ви в този момент.

Вие никога преди не сте били в подобна ситуация. Вие със сигурност никога не сте се сблъсквали с Интервенция от такъв мащаб. Хората ще отхвърлят нейното съществуване. Те ще и се присмиват. Те ще я презират. Те не искат тя да бъде реална. Това обаче не променя нейната реалност.

От първия набор от брифинги разбираме, че много хора са питали за нашите имена и самоличности, откъде сме дошли и т.н., сякаш трябва да знаят тези неща, за да повярват на нашите думи. Но ние не можем да ги разкрием, защото трябва да останем скрити или ще изложим на голяма опасност нас самите и вашите съюзници, които са ни пратили близо до Земята.

Доверието трябва да идва от по-дълбоко разбиране. Не ви е необходима толкова информация, колкото перспектива. Ако не можете да видите ясно ситуацията, колко полезна ще ви бъде допълнителна информация? Ако не знаете истината в сърцата си, какво ще ви даде информацията? Нужна вие само малко информация. Нуждаете се от голяма перспектива. И също така се нуждаете от много смелост.

Защо е посещаван вашия свят? Защо се осъществява Интервенцията? Мислете за тези неща и ще видите ясно. Това е толкова очевидно.