Трети Документ: Голямо Предупреждение

Ние сме нетърпеливи да говорим с вас относно делата във вашия свят и да ви помогнем да видите, ако е възможно това, което ние виждаме от наша гледна точка. Ние разбираме, че е трудно да получите това и то ще предизвика голяма тревога и безпокойство, но независимо от всичко, вие трябва да сте информирани. Ситуацията е много сериозна от наша гледна точка и ние мислим, че ще бъде голямо нещастие, ако хората не са информирани точно. Съществува толкова много заблуда в света в който живеете и в много други светове, че истината макар и очевидна, е неразбрана и нейните знаци и съобщения остават неразкрити. Ние обаче се надяваме, че нашето присъствие може да помогне за изясняване на картината и да помогне на вас и на други като вас да видят това, което е очевидно. Ние нямаме тези проблеми с нашите възприятия, защото бяхме пратени да бъдем свидетели на тези неща, които ви описваме.

С течение на времето, вие сами ще разберете тези неща, но нямате толкова време. Времето ви е доста ограничено. Подготовката на човечеството за появата на сили от Великата Общност е изключително закъсняла. Много важни хора не са откликнали. И натрапването на света се е развило с много по-бързи темпове, отколкото първоначалния замисъл.

Ние разполагаме с много малко време, но въпреки това дойдохме, за да ви насърчим, като ви споделим тази информация. Както отбелязахме в предишните си съобщения, светът е инфилтриран и Менталната Среда е установена и подготвена. Стремежът не е унищожение на човечеството, а използуването на хората като работници за великите „колективи“. Институциите на света и естествено околната среда са оценени и те ще бъдат опазени от пришълците за тяхна полза. Пришълците не могат да съществуват тук и за да спечелят вашата преданост ще използуват много от прийомите, които ние описахме вече. Ние ще продължим да описваме и изясняваме тези неща.

Пристигането ни тук беше осуетено от различни фактори и не на последно място от липсата на готовност от страна на тези, с които директно трябваше да се свържем. Нашият говорител, авторът на тази книга е единственият, с когото можахме да установим солиден контакт. Има и няколко други личности, които имат обещаващ потенциал, но ние трябва да дадем на нашия говорител основната информация.

Ще бъдат правени опити да се убедят лидерите на най-силните ви нации да станат възприемчиви към присъствието на посетителите и да получават подаръци, и стимули за сътрудничество с обещанието за взаимна изгода

От вашите посетители научихме, че САЩ са считани за световен лидер и затова най-голямата надежда и емфазис ще бъде там. С другите важни нации, също ще бъде осъществен контакт, защото и те са считани за сили, а силата е разбрана от пришълците, защото те следват упражняването на силата без въпроси, дори по-силно отколкото е познато във вашия свят.

Ще бъдат осъществени опити за убеждаване на лидерите на най-силните нации да приемат присъствието на пришълците и да получат подаръци и стимули за кооперация с обещания за взаимна изгода и дори обещания за световно господство за някои. Това ще бъдат хора в коридорите на властта в света, които ще отговорят на тези стимулации, защото ще си мислят, че това е огромна възможност за управление на света и отделни региони по нов начин за своя цел и изгода. Тези лидери обаче са мамени, защото няма да им се предостави това, което им се обещава. Те ще бъдат само арбитри при смяната на властта.

Вие трябва да проумеете това. То не е толкова сложно. Според нас, то е очевидно. Ние сме виждали подобни неща да се случват навсякъде. Това е един от начините чрез които организациите на раси разполагащи със свои колективи, вербуват нови и присъединяващи се светове като вашия. Те твърдо вярват, че техния план е добродетелен и е за доброто на вашия свят, защото хората не са уважавани и въпреки, че имате някои добродетели, вашите отговорности далеч превишават потенциала ви, от тяхна гледна точка. Ние не споделяме този възглед, в противен случай нямаше да сме в сегашната ситуация и нямаше да ви предлагаме услугите си, като Съюзници на Човечеството.

Следователно голямата трудност и голямото предизвикателство сега е заблуждението и измамата. Предизвикателството е хората да разберат кои са истинските им съюзници и да могат да ги различат от потенциалните си неприятели. Неутрални страни не съществуват в този случай. Светът е прекалено ценен, неговите ресурси са явни и уникални. Няма неутрални страни, които са включени в човешките дела. Истинската природа на извънземната Интервенция е осъществяване на влияние, контрол и евентуално установяване на суверена власт тук. Ние не сме пришълците. Ние сме наблюдатели. Ние нямаме претенции за вашия свят и нямаме план за установяване тук. Затова и нашите имена са тайни, защото ние не търсим връзки извън възможността си да осигурим съвет за вас. Ние не можем да повлияем на изхода. Ние можем само да ви съветваме за решенията и за избора, който вашите хора трябва да направят в името на тези важни събития.

Такова потомство ще бъде в идеална позиция да осигури новото ръководство на човечеството, водеща роля, родена от намеренията и кампанията на посетителите.

Човечеството има обещаващо бъдеще и е култивирало богато духовно наследство, но не е запознато с Великата Общност към която се присъединява. Човечеството е разединено и е в спор със себе си, а това го прави уязвимо за манипулация и натрапване отвъд вашите граници. Хората са прекалено ангажирани с ежедневните си дела, но не забелязват реалността на утрешния ден. Какво можете да спечелите, като игнорирате големите движения в света и като предполагате, че случващата се днес Интервенция е за ваше добро? Разбира се, никой не може да каже това със сигурност, но някои от вас виждат реалността на ситуацията.

По някакъв начин това е въпрос на перспектива. Ние можем да видим, а вие не, защото вие нямате отправна точка. Вие трябва да сте отвъд вашия свят, извън сферата на неговото въздействие, за да можете да видите това, което виждаме ние. Въпреки това, ние трябва да останем скрити в сянка, защото ако ни разкрият, ние със сигурност ще загинем. Пришълците няма да се спрат пред нищо, защото те придават на своята мисия тук изключително значение и оценяват Земята като най-важната си мисия измежду няколко други. Така че, вие трябва да оцените и отстоявате собствената си свобода. Ние не можем да сторим това за вас.

Всеки свят, ако желае да установи своя обединеност, свобода и себеопределение във Великата Общност, трябва да установи тази свобода и да я отстоява ако е необходимо. В противен случай, господството със сигурност ще настъпи и ще бъде пълно.

Вече има хора, които ходят по Земята, родени от съзнанието на посетителите и от тяхното колективно начинание.

Каква е причината вашите „гости” да желаят този свят? Това е толкова очевидно. Не вие сте интересните за тях. Това са биологичните ресурси на този свят. Това е стратегическата му позиция в тази слънчева система. Вие сте полезни за тях само дотолкова, доколкото чрез вас и с ваша помощ те могат да осъществят своите цели. Те ще ви предложат това, от което се нуждаете и ще ви говорят това, което искате да чуете. Те ще ви съблазняват и ще използуват религиите и религиозните ви идеали, за да подхранват доверие и вяра, че те повече от вас разбират, нуждите на вашия свят и ще могат да служат на тези нужди и да установят спокойствие и ред тук. Човечеството изглежда неспособно да установи ред и обединеност и затова много хора ще отворят съзнанието и сърцата си към тези, за които вярват, че могат да го сторят.

Във второто ни изявление, ние споменахме за програмата за кръстосване. Някои от вас са чули за този феномен и ние знаем, че това е породило дискусии. Невидимите ни уведомиха, че има нарастващо съзнание за това, но колкото и невероятно да е, хората не виждат очевидната намеса в техните предпочитания и са много слабо подготвени да се борят с Интервенцията. Ясно е, че програмата за кръстосване е опит за сливане на човешката адаптивност към физическия свят с груповото и колективно съзнание на пришълците. Такова поколение ще има перфектната възможност да осигури ново лидерство за човечеството, лидерство породено от намеренията и кампанията на пришълците. Тези индивиди ще притежават кръвна връзка със света и с вас. И въпреки това, тяхното съзнание и техните сърца няма да са с вас. И въпреки, че те може и да изпитват симпатия към вас относно вашето положение и затова как може да се промени ситуацията в която се намирате, те няма да могат да вземат самостоятелни решения, нито пък ще бъдат обучавани в Пътят към Знанието, за да ви помагат или да се противопоставят на съзнанието на колективите, които са им дали живот и са ги отгледали.

Вие виждате, че индивидуалната свобода не се цени от пришълците. Те смятат това за неразумно и неотговорно. Те разбират само тяхното колективно съзнание, което намират за привилегия и благословия. И те не могат да почувстват истинската духовност, която се нарича Знанието на вселената, защото Знанието е родено от индивидуалното откритие на личността и се разпространява чрез връзки от високо ниво. Нито едно от тези неща не е представено в обществото на пришълците. Те не могат да мислят самостоятелно. Тяхната воля не е самостоятелна. И затова естествено, те не могат да уважават перспективата за развитие на тези два феномена във вашия свят и не са в състояние да поощряват тези неща. Те търсят само подчинение, съгласие и преданост. И духовните учения, които те ще насърчават в света, ще служат на хората да се оплакват и негодуват, отворени и неподозиращи, да хранят доверие, което никога не е спечелено.

В този момент има повече от един колектив, който се състезава за предимство тук. Това поставя човечеството по средата на много необичаен, но и просветляващ набор от обстоятелства.

Ние сме виждали тези неща вече и на много други места. Ние сме виждали цели светове да падат под абсолютния контрол на колективите. Съществуват много колективи във вселената. Защото тези колективи оперират в междузвездната търговия и се простират в обширни региони, те спазват стриктно съгласие без отклонение. Между тях няма индивидуалност, най-малкото по начин, по който вие бихте го разпознали.

Не сме сигурни дали във вашия свят има подобни примери, но ни беше казано, че съществуват търговски интереси, които обхващат културите във вашия свят, които притежават огромна власт, а всъщност са управлявани от малцинство. Това между другото се доближава до това, което ви обясняваме. И въпреки това, тук става въпрос за нещо много по-огромно, по-проникващо и по-добре установено, отколкото нещо подобно съществува в този свят.

Истината е, че страхът навсякъде в интелигентния живот, е разрушителна сила. Ако обаче се използува по предназначение, страхът има само една роля, да ви уведоми за приближаващата опасност. Ние сме загрижени, че това е естеството на вашия страх. Ние разбираме кое е в риск. Това е естеството на загрижеността ни. Вие се страхувате, защото не знаете какво приближава, затова този страх е разрушаващ. Този страх не ви дава възможност или не ви дава усещане, че трябва да разберете какво се появява във вашия свят. Ако можете да бъдете информирани, тогава страхът се трансформира в загриженост и загрижеността се трансформира в конструктивни действия. Ние можем да обясним това по друг начин.

Програмата за кръстосване е много успешна. Същества, създадени от съзнанието на пришълците и усилията на колективите вече живеят на Земята. Те не могат да стоят тук дълго време, но след няколко години, те ще могат да пребивават на повърхността на Земята постоянно. Генетичната им прилика с вас ще бъде изключително голяма и те ще се различават от вас по-скоро в своите маниери и присъствие, а това ще бъде много трудно различимо за вас. Те обаче ще притежават огромни мисловни и психически способности. И това ще им даде предимство, което вие бихте могли да неутрализирате само, ако изучавате Пътят на Интуицията.

Такава е реалността към която се присъединявате – вселена изпълнена с чудеса и ужас, вселена на въздействие, вселена на съревнование, но също така и вселена изпълнена с благоволение точно както и вашия свят, но в огромни мащаби. Раят, който търсите не е там. Но силите, с които трябва да си съперничите са там. Това е най-великия момент за вашата раса. Всеки от нашата група се е сблъсквал с тези неща в своите светове и много пъти неуспехите са превишавали успехите. Расите, които могат да опазят свободата и изолацията си трябва да бъдат силни и обединени и вероятно ще успеят да отхвърлят взаимодействията с Великата Общност, а по този начин и ще успеят да опазят свободата си.

Ако мислите за тези неща, вие ще забележите изводите във вашия свят. Ние научихме много неща от Невидимите, засягащи духовното ви развитие и обещаващото ви състояние, но те също така ни предупредиха, че духовните ви склонности и идеи са били изключително манипулирани в днешно време. Представени са съвременни учения, които обучават хората на съгласие и примирение, лишават ги от важни качества и ги подтикват да ценят само това, което е удобно и приятно. Тези учения са ви давани, за да извадят от строя способността на хората да имат достъп до Знанието в себе си до положение, в което те стават напълно зависими от сили, които не разбират. В това състояние, те ще следват и ще вършат всичко, което им се нареди и дори да чувстват, че нещо не е както трябва, няма да имат сили да му се противопоставят.

Човечеството е живяло дълго време в изолация. Между другото, съществува вярване, че Интервенцията не може да се осъществи и че всяка личност има правото върху своето съзнание и своите мисли. Но това са само предположения. Ние обаче научихме, че Мъдрите на Земята са се научили да отхвърлят тези предположения, станали са по-силни и са установили своя собствена Мисловна Среда.

Ние се страхуваме, че нашите думи идват прекалено късно и ще имат минимален ефект, а също и че този, който сме избрали да ги получи, има много незначителна подкрепа, за да разпространи тази информация. Той ще се сблъска с липсата на вяра и с подигравки, защото няма да му повярват и това, което ще говори ще бъде в несъответствие на това, което мнозинството ще вярва. Тези които ще попаднат по въздействието на пришълците, естествено ще му се противопоставят, защото няма да имат друг избор.

В тези тежки времена, Създателят на живота е пратил подготовка, учение за духовните способности и прозорливост, за силата и реализацията. Ние също сме ученици на такова учение, както и много други във вселената. Това учение е форма на Божествена намеса. То не принадлежи на нито един свят. То не е собственост на нито една раса. То не се отнася до някакъв герой или героиня, или някаква личност. Такава подготовка е възможна сега. Тя ще е нужна. От наша гледна точка, това е единственото нещо, което в този момент може да даде възможност на човечеството да стане по-мъдро и по-прозорливо по отношение на новия си живот във Великата Общност.

Както е известно от вашата история първите, които достигат до нови територии са откривателите и завоевателите. Те не идват с безкористна цел. Те идват да търсят сила, ресурси и суверенна власт. Това е същността на живота. Ако човечеството притежаваше опит в делата на Великата Общност, то би могло да се противопостави на всяко посещение във вашия свят, ако споделени взаимоотношения не са установени предварително. Вие бихте знаели достатъчно, за да не позволите на вашия свят да бъде толкова уязвим.

В настоящия момент, няколко колективи се съревновават помежду си за надмощие на Земята. Това поставя човечеството в много необикновена и в същото време, в много поучителна ситуация. Ето затова, съобщенията на пришълците често ще изглеждат противоречиви. Съществуват конфликти между тях, но те ще преговарят едни с други, ако е налице обща полза. Те обаче, продължават да се съревновават помежду си, защото за тях това е нова територия. За тях вие сте ценни, само защото сте полезни. Ако не сте полезни, вие ще бъдете изоставени.

Това е голямото предизвикателство за хората от вашия свят и по-специално за тези, които са в позиции на власт и отговорност да разпознаят разликите между духовно присъствие и визита от Великата Общност. Но как да имате отправна точка, за да можете да направите тази разлика? Откъде да научите за тези неща? Кой във вашия свят може да обучава за реалността във Великата Общност? Само учение отвъд може да ви подготви за живот отвъд този свят и живота отвъд този свят е тук и сега, търсейки да установи себе си тук, търсейки да разшири своето влияние и въздействие, търсейки да спечели съзнанията, сърцата и душите на хората навсякъде. Толкова е просто и в същото време е толкова унищожително.

Следователно нашите съобщения трябва да ви предупредят, но само предупреждението няма да бъде достатъчно. Вашите хора трябва да разпознаят какво се случва в света. Достатъчен брой хора трябва да разберат за реалността, с която се сблъсквате сега. Това е най-великия момент в човешката история – най-голямата заплаха за човешката свобода и най-голямата възможност за човешка кооперация и обединение. Ние разбираме тези предимства и възможности, но с всеки изминал ден, шансовете ви намаляват – като все повече и повече хора биват пленявани и тяхното съзнание бива обработено и преустроено, като все повече и повече хора учат духовните учения, които са рекламирани от пришълците и все повече хора стават примирени и по-малко различаващи.

Ние дойдохме, откликвайки на молбата на Невидимите, за да служим като наблюдатели. Ако сме успешни, ние ще продължим да бъдем близо до вашия свят, толкова дълго, колкото е необходимо и ще продължим да ви даваме тази информация. След това ще се завърнем по родните си места. Ако се провалим, ако събитията се обърнат срещу вас, ако тъмнината обгърне вашия свят, тъмнината на външното господство, тогава ще се наложи да отпътуваме и няма да изпълним своята мисия. И в двата случая, ние не можем да останем с вас, въпреки, че ако имате желание, ние ще стоим докато сте осигурени, докато можете да продължите сами напред. Това включва и условието да сте самоосигуряващи се. Ако сте доверчиви и приемете търговията с други раси, това ще създаде много голям риск от манипулация отвъд, защото човечеството не е достатъчно силно, за да отстои на силата на Мисловната Среда, която може да бъде проявена и е проявена вече тук.

Пришълците ще се опитат да създадат впечатление за „съюзниците на човечетвото”. Те ще говорят, че са дошли, за да спасят човечеството от самото себе си, че само те могат да предложат надежда, която хората не могат да си осигурят сами, че само те могат да установят истински ред и хармония на света. Но този ред и хармония ще бъдат техни, не ваши. И свободата, която те обещават няма да бъде ваша, за да и се радвате.