HARMADIK JELENTÉS: A Nagy Figyelmeztetés

Alig várjuk, hogy a világoddal kapcsolatos ügyekről többet beszélhessünk és ha lehetséges segítsünk neked meglátni azt, amit a mi poziciónkból látunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ezt nehéz befogadni és aggodalmat és komoly szorongást fog okozni, de muszály, hogy tájékoztatva légy.

A mi szempontunkból a helyzet nagyon súlyos és úgy gondoljuk, hogy óriási szerencsétlenség lenne, ha az emberek nem lennének megfelelően tájékoztatva. A világban ahol élsz és sok más világban is olyan sok a megtévesztés, hogy az igazság, még ha egyértelmű és nyilvánvaló is, felismerés nélküli és a jeleire és üzeneteire nem derűl fény. Ezért mi azt reméljük, hogy a jelenlétünk segíthet a képet kitisztítani, és segíthet neked és másoknak tisztán látni mi is van ott valójában. A mi felfogásunkban nincsenek ilyen kompromisszumok, mert minket azért küldtek, hogy tanúi legyünk azoknak a dolgoknak melyeket itt körülírunk.

Talán idővel te is képes lennél ezekre a dolgokra magadtól rájönni, de nem áll ennyi idő a rendelkezésedre. Az idő most rövid. Az emberiség felkészülése a Nagyobb Közösségből érkező erők megjelenésére a tervezettől messze le van maradva. Nagyon sok fontos ember nem reagált. És a világba való behatolás sokkal nagyobb ütemben felgyorsult, mint azt eredetileg gondolták, hogy lehetséges.

Csak rövid idő áll a rendelkezésünkre és mégis bátorítással érkeztünk, hogy ezt az információt megosszátok. Ahogy a korábbi üzeneteinkben már jeleztük, beszivárgás történik a világban és a Mentális Környezet kezelés és felkészítés alatt áll. A szándék nem az emberek felszámolása, hanem a foglalkoztatásuk, hogy a nagyobb „kollektívnak” dolgozzanak. A világ intézményeit és minden bizonnyal a természetes környezetet értékelik, és ez a látogatók preferenciája, hogy ezek az ő használatukra meg legyenek őrízve. Ők nem tudnak itt élni, így a hűséged megszerzése érdekében, sok olyan technikát alkalmaznak, amit körülírtunk. A körülírásainkban továbbra is folytatjuk ezeknek a dolgoknak a tisztázását.

Az érkezésünket több tényező is hátráltatta, nem utolsósorban azoknak a felkészületlensége, akiket nekünk közvetlenül el kell érnünk. Szónokunk, ennek a könyvnek az írója az egyetlen, akivel sikerült egy szilárd kapcsolatot létrehoznunk. Vannak még egy páran akik ígéretet mutatnak, de az alapvető információt a szónókunknak kell, hogy átadjuk.

Ahogy mi az megtudtuk, a látogatóitok szemszögéből az Egyesült Államokat tartják a világ vezetőjének, így a legnagyobb hangsúlyt ide fogják helyezni. De más nagy nemzetekkel is fel fogják venni a kapcsolatot, mert felismerik, hogy hatalommal bírnak, és a hatalmat meg tudják érteni a látogatók, mert ők kérdés nélkül követik a hatalom parancsait és sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy az a világotokban érezhető.

A legerőssebb nemzetek vezetőit megkísérlik majd meggyőzni, hogy a látogatók jelenlétét illetően legyenek befogadóak és a kölcsönös előny ígéretével és még egyeseknek a világuralom ígéretével is, az eggyüttműködésért fogadjanak el ajándékokat és megerősítéseket. A világ hatalmi folyosóin lesznek azok, akik reagálni fognak ezeknek a befolyásolásoknak, mert azt fogják gondolni, hogy ez egy nagyszerű lehetőség hogy az emberiséget a nucleáris háború kapujából egy új közösségbe vezesse a földön, olyan közösségbe, melyeket a saját céljaikkal fognak vezetni. Ezeket a vezetőket mégis becsapták, mert nem fogják megkapni a kulcsokat ehhez a birodalomhoz. Ők csak egyszerűen döntéshozók lesznek egy átmeneti hatalomban.

Ez meg kell, hogy értsd. Nem olyan bonyolult. A mi szempontunkból és nézőszögünkből ez nyilvánvaló. Már láttuk ezt máshol is megtörténni. Ez az egyik módja, hogy a saját kollektívval rendelkező fajok megalapított szervezetei, betoborozzák a kialakulóban lévő világokat, mint amilyen a tied is. Határozottan azt hiszik, hogy tervük erényes és a világ jobbátételéért történik, az emberiséget nem tartják nagy tiszteletben és bár bizonyos szempontból erényes vagy, az ő meglátásukból a felelősségeid messzemenően felülmúlják a képességedet. Nekünk nem ez a meglátásunk, különben nem lennénk ebben a pozicióban, és nem kínálnánk fel a szolgálatainkat, mint az Emberiség Szövetségesei.

Tehát ez egy nagy kihívást, egy nagy nehézséget jelent a megítélési képesség területén. A kihívás az emberiség számára az, hogy megértse kik is az igazi szövetségesei és meg tudja őket különböztetni a potenciális ellenfelektől. Ezen a területen nincsenek semleges felek. A világ túl értékes, erőforrásai egyedinek és jelentős értéknek számítanak. Azok között, akik emberi ügyekben vesznek részt, nincsenek semleges felek. Az idegen Beavatkozás valódi természete, hogy befolyásoljon és írányitson és végezetül dominanciát alakítson itt ki.

Mi nem a látogatók vagyunk. Mi megfigyelők vagyunk. Nem jogosítjuk fel magunkat a világodhoz és nem tervezzük itt megalapítani magunkat. Ebből az okból kifolyólag a nevünk rejtett, mert mi azon túl hogy ily módon tanácsal szolgálunk számodra, nem próbálunk kapcsolatot folytatni veled. Az eredményt nem tudjuk irányítani. Mi csak azokban a választásokban és döntésekben tudunk tanácsot adni, amelyeket ezen nagyobb események fényében, nektek emberek meg kell tennetek.

A legerőssebb nemzetek vezetőit megkísérlik majd meggyőzni, hogy a látogatók jelenlétét illetően legyenek befogadóak és a kölcsönös előny ígéretével és még egyeseknek a világuralom ígéretével is, az eggyüttműködésért fogadjanak el ajándékokat és megerősítéseket.

Az emberiség számára nagy az ígéret és gazdag szellemi örökséget alakított ki, de a Nagyobb Közösség tekintetében, melybe beleolvadóba vagytok, oktatás nélküli. Az emberiség magában megosztott és vitás, ezáltal kitéve magát a világon túlról érkező manipulációnak és behatolásnak. Az embereitek el vannak foglalva a napi aggodalmakkal, de a holnap valósága nincs figyelembe véve. Milyen hasznot is tudnál abból húzni, hogy figyelmen kívűl hagyod a világ nagyobb mozgását és azt feltételezve hogy a jelenleg végbemenő Beavatkozás a te érdekedben történik? Ha látnád a helyzet valóságát, bizonyára egy sem lenne köztetek, aki ezt mondhatná.

Bizonyos értelemben ez nézőpont kérdése. Mi látjuk és ti nem, mert nincs meg nektek ez a rálátásotok. A világodon kívűl kellene lenned, a világ befolyásának körén kívűl, hogy lásd, amit mi látunk. És mégis, ahhoz hogy lássuk amit látunk, elrejtőzve kell maradnunk, mert ha felfedeznek minket, minden bizonnyal elpusztulnánk. Mert a látogatóitok az itteni küldetésüket a legnagyobb értéknek tartják és a Földet a sok másik között a legnagyobb esélynek vélik. Tehát a saját szabadságod az, amit értékelned kell és meg kell védened. Ezt mi nem tudjuk helyeted megtenni.

Minden világnak a Nagyobb Közösségen belül, aki egységre, szabadságra és függetlenségre törekszik, muszály ezt a szabadságot létrehoznia és ha szükséges megvédenie. Ellenkező esetben a dominancia biztosan be fog következni és teljes lesz.

Miért akarják a látogatóitok a világodat? Ez annyira nyilvánvaló. Különösebben nem te érdekled őket. A világod biológiai erőforrásai. Ennek a naprendszernek a stratégiai helyzete. Csak addig vagy hasznos számukra, amennyiben ezek a dolgok értékelve vannak és fel tudják használni. Azt fogják felajánlani, amit akarsz és azt fogják mondani, amit hallani szeretnél. Ingereket fognak előidézni és a vallásodat és a vallási eszméidet fogják felhasználni, hogy elősegítsék a bizalmad és magabiztonágodat azzal kapcsolatban, hogy ők nálad jobban megértik a világod szükségleteit és ezeket a szükségleteket jobban képesek lesznek szolgálni, hogy egy nagyszerűbb nyugalmat hozzanak itt létre. Mivel az emberiség úgy tűnik képtelen az egység és a rend megteremtésére, sok ember meg fogja nyitni a szívét és elméjét azok felé, akivel azt gondolják erre nagyobb esélyük lesz.

A második elbeszélésünkben röviden megemlítettük a keveredési programot. Néhányan már hallottak erről a jelenségről, és megértjük, hogy erről már volt némi vita. A Láthatatlanok azt mondták nekünk, hogy egyre nagyobb a tudatosság az ilyen program létezését illetően, de hihetetlenül az emberek nem vonják le a nyilvánvaló következtetést, mert megvannak az üggyel kapcsolatos elvárásaik és annyira rosszul felkészültek azzal kapcsolatban, hogy miképpen kezeljenek egy ilyen Beavatkozás. Nyilvánvaló, hogy a keveredési program egy kísérlet az emberiség fizikai világhoz való alkalmazkodásának és a látogatók csoport elméjének és kollektív tudatának egybeolvasztására. Az ilyen utódok tökéletes helyzetben lennének, hogy az emberiséget egy új vezetőséggel lássák el, egy olyan vezetőséggel amely a látogatók szándékából és a látogatók hadjáratából született. Ezek az egyének vérrokonságban lennének a világgal, így mások rokonságban lennének velük és elfogadnák jelenlétüket. És mégis szívük és elmélyük nem veled lenne. És mégha szinpátiát is éreznek az állapotodat illetően és azt az állapotot illetően ami nagyon is megtörténhet, nem lesz meg a személyes hatalmuk, mert nem lettek a Tudás és az Intuició Útján képezve, hogy neked segítsenek vagy ellenálljanak a kollektív tudatnak, ami ápolta őket és életet adott nekik.

Látod, az egyéni szabadságot nem értékelik a látogatók. Meggondolatlannak és felelőtlennek vélik. Csak a saját kollektív tudatukat tudják megérteni, amit egy kiváltságnak és áldásnak tekintenek. És mégis az igazi spiritualitáshoz, amit a világegyetemben Tudásnak hívnak mégsem tudnak hozzáférni, mert a Tudás az egyén önismeretéből születik és nagyobb kaliberű kapcsolatokon keresztül nyilvánul meg. Ezek jelenségek egyike sincs meg a látogatók társadalmi felépítésében. Nem tudnak önnállóan gondolkodni. Akaratuk nem egyedül az ővéké. És így természetesen nem tudják tiszteletben tartani a világodon belül e két nagy jelenség kiépítésének az esélyét, és ők minden bizonnyal nincsenek abban a helyzetben, hogy az ilyen dolgokat elősegítsék. Ők csak az összhangot és a hűséget keresik. És a spirituális tanításokat amelyeket támogatni fognak a világban, csak azt fogja szolgálni, hogy az emberek engedékenyebbek, nyiltabbak és gyanútlanabbak legyenek annak érdekében hogy megszerezzék azt a bizalmat, ami még soha nem volt kiérdemelve.

Láttuk már ezeket a dolgokat más helyeken is. Láttunk egész világokat irányítás alá esni azt ilyen kollektíváktól. A világegyetemben sok ilyen kollektíva létezik. Mivel az ilyen kollektíva hatalmas kiterjedésű régióban folytat bolygóközi kereskedelmet, eltérés nélkül, szigorúan betartják az összhangot. De egyéniség nincs közöttük, legalábbis nem olyan módon, hogy azt te fel tudnád ismerni.

Nem vagyunk benne biztosak, hogy a saját világodból példát tudunk-e adni erre, hogy milyen is lehet ez, de nekünk az lett mondva, hogy vannak olyan kultúrákat áthidaló kereskedelmi érdekek a világban, melyek hatalmas erőket kezelnek, de mégis csak néhányan szabályozzák. Talán ez egy jó hasonlat, arra amit körülírunk. Ugyanakkor, amit körülírunk sokkal erősebb és áthatóbb és jól megalapozottabb bárminél, amit a világból mint jó példaként fel tudnál hozni.

Az ilyen utódok tökéletes helyzetben lennének, hogy az emberiséget egy új vezetőséggel lássák el, egy olyan vezetőséggel amely a látogatók szándékából és a látogatók hadjáratából született.

Az intelligens életről mindenütt igaz, hogy a félelem pusztító erő tud lenni. Mégis a félelem egy és csakis egy célt szolgál, ha az helyesen van érzékelve, és ez az hogy a veszély jelenlétéről tájékoztasson. Mi aggódunk és ez a jellege a félelmünknek. Megértjük, hogy mi forog kockán. Ez az aggódalmunk mivolta. A te félelmed abból született, hogy nem tudod mi történik, ezért ez egy romboló félelem. Ez a félelem nem tud megerősíteni vagy megadni neked azt a meglátást, mely szükséges annak a megértéséhez, hogy mi történik a világodban. Ha tájékoztatva vagy, akkor a félelem átalakul aggodalommá és az aggodalom átalakul építő cselekvéssé. Mi nem ismerünk más módot ennek a körülírására.

A keveredési program egyre sikeresebbé válik. Már vannak olyanok, akik a Földet járják, akik a látogatók tudatosságával és a kollektív törekvéséből születtek. Ők nem tudnak huzamosabb ideig itt tartózkodni, de egy pár éven belül képesek lesznek rá, hogy véglegesen a világod felszínén lakjanak. Olyan tökéletes lesz a géntechnológiájuk, hogy csak kis mértékben fognak különbözni tőled, inkább a viselkedésükben és a jelenlétükben, mint a fizikai megjelenésükben, addig a pontig, hogy valószínűleg nem fogják felismerni és észrevenni őket. Azonban nagyobb mentális képességekkel fognak rendelkezni. Ezzel egy olyan előnyre fognak szert tenni, amivel te nem tudsz lépést tartani, hacsak nem az Intuíció Útján képeztek ki.

Ilyen az a nagyobb valóság, amibe az emberiség beleolvad – egy világegyetem, ami tele van csodákkal és borzalmakkal, egy befolyásoló világegyetem, egy versenyző világegyetem, de ugyanakkor egy világegyetem tele Kegyelemmel, úgy mint a saját világod, de végtelenül nagyobb. A Mennyország, amit keresel, nem itt van. Azonban az erők, amivel meg kell küzdened itt vannak. Ez a legnagyobb átlépendő küszöb, amivel a fajotoknak valaha is szembe kell néznie. A csoportunkból mindannyiunknak szembe kellett néznie ezzel a saját világunkban és csak némi sikerrel, voltak ott kudarcok nagy számban. Azon fajok lényeinek, akik megtudják tartani a szabadságukat és az elszigeteltségüket, erőssé és egyesülté kell hogy váljanak és valószínűleg a Nagyobb Közösségekkel folytatott kapcsolatból igen nagy mértékben vissza fogják vonni magukat annak érdekében, hogy megvédjék ezt a szabadságot.

Ha ezeken a dolgokon elgondolkozol, talán látni fogsz hasonló természetű dolgokat a saját világodban. A Láthatatlanok sokat elmondtak a spirituális fejlődésedről és ez nagy ígéret, de arról is beszámoltak nekünk, hogy a spirituális fogékonyságod és az eszméid ezekben az időkben nagy mértékben manipulálva vannak. Most teljes tanítások vannak a világban bemutatva, melyek emberi belenyugvást és a kritikus képességek felfüggesztését tanítják és hogy csak azt értékeld, ami kellemes és kényelmes. Ezeket a tanításokat azért adják, hogy megbénítsák az emberek képességeit, hogy önmagukon belül a Tudáshoz hozzáférjenek, amíg az emberek el nem érik azt a pontot, mikor úgy érzik, hogy teljesen egy nagyobb erőtől függenek, amit nem tudnak beazonosítani. Ezen a ponton már bármit követnek, ami megadott számukra és mégha meg is érezik, hogy valami nem stimmel, többé már nem lesz meg az erejük az ellenálláshoz.

Az emberiség hosszú ideig elszigeteltségben élt. Talán abbal hittben éltek, hogy nem lehetséges, hogy egy ilyen Beavatkozásra sor kerüljön és minden egyes ember tulajdonosi joggal rendelkezik a tudatossága és elméje felett. De ezek csak feltetelezések. Ugyanakkor nekünk az lett mondva, hogy a világodban lévő Bölcsek megtanulták leküzdeni ezeket a feltételezéseket és erőt merítettek, hogy a saját Mentális Környezetüket létrehozzák.

Már vannak olyanok, akik a Földet járják, akik a látogatók tudatosságával és a kollektív törekvéséből születtek.

Attól tartunk, hogy szavunk talán túl későn érkezik és túl kicsi a hatása, és az akit az átvételére kiválasztottunk, túl kevés segítséget és támogatást kap, hogy ezt az információt hozzáférhetővé tegye. Ő hitetlenségel és gúnnyal fog találkozni, és nem fognak hinni neki, és amiről beszél ellent fog mondani annak, amit sokan igaznak feltételeznek. Azok, akik alien befolyás alá estek, különösen ellenezni fogják, mert nincs választásuk az ügyben.

Ebben a nehéz helyzetben a minden élet Teremtője elküldte a felkészülést, a spirituális képességek és a tisztánlátás, erő és teljesítmény tanítását. Mi egy ilyen tanítás tanulói vagyunk, mint sokan mások is a világegyetemen keresztűl. Ez a tanítás az Isteni beavatkozás formája. Ez egyetlen egy világhoz sem tartozik. Nem tartozik egyetlen faj tulajdonába sem. Nincs egyetlen hős vagy hősnő köré építve, vagy egy személy köré. Ez a felkészítés már rendelkezésre áll. Szükség lesz rá. A mi szempontunkból jelenleg ez az egyetlen dolog, ami esélyt adhat az emberiségnek, hogy bölcsé és tisztánlátóvá válj a Nagyobb Közösségben lévő új életeddel kapcsolatban.

Ahogy ez a világodban a saját történelmedben is megtörtént, az elsők akik az új földeket elérik a felfedezők és a hódítók. Nem önzetlen okok miatt jöttek. Hatalmat, erőforrást és dominanciát jöttek keresni. Ez az élet természete. Ha az emberiség jártas lenne a Nagyobb Közösség ügyeiben, akkor a világodban tett minden látogatásnak ellenállnál, kivéve ha ez közös megegyezés által megalapított. Eleget tudnál ahhoz, hogy nem engednéd meg a világodnak , hogy ilyen sebezhető legyen.

Ebben az időben , több mint egy kollektív versenyez itt az előnyszerzésért. Az emberiséget ez egy igen szokatlan és mégis felvilágosító körülmények közepébe helyezte. Ezért a látogatók üzenetei gyakran nem tűnik egységesnek. Volt már konfliktus közöttük, de mégis a közös előnyök felismerése érdekében egyezkedni fognak egymással. Azonban még mindig versenyben vannak. Számukra ez a határ. Számura csak akkor vagy értékes, ha hasznos vagy. Ha többet nem ismernek el hasznosnak, akkor csak egyszerűen el leszel dobva.

Ez itt egy nagy kihívást jelent a világodban lévő embereknek és különösen azok számára, akik hatalmi pozícióban vannak és felelősségük, hogy észrevegyék a különbséget a spirituális jelenlét és a Nagyobb Közösségből érkező látogatás között. Megis hogyan is lenne meg a kereted arra, hogy kölönbséget tegyél? Hol tanulhatsz ilyen dolgokat? A világban ki van abban a pozícióban, hogy a Nagyobb Közösség valóságáról tanítahasson? Csak egy világon túli tanítás készíthet fel téged a világon túl lévő életre, és a világon túl lévő élet most a világodban van, megpróbálnak itt letelepedni, kiterjeszteni a befolyásukat, és megpróbálják mindenütt megnyerni az emberek elméjét, szívét és lelkét. Ez annyira egyszerű. És mégis annyira pusztító.

Ezért a mi feledatunk, hogy ezekben az üzenetekben elhozzuk a nagy figyelmeztetést, de a figyelmeztetés nem elég. Kell, hogy legyen egy felismerés az emberek között. Itt legalább elég ember között kell megértésnek lennie a veltek szemben álló valóságot illetően. Ez a legnagyobb esemény az emberség történelemben – az emberi szabadság legnagyobb veszélye és a legnagyobb lehetőség az emberi egységre és együttműködésre. Mi felismerjük ezeket a nagy előnyöket és lehetőségeket, de minden egyes múló nappal az ígéretük halványodik – ahogy egyre több embert elfognak és a tudatosságukat átművelik és átalakítják, ahogy egyre több ember tanul olyan spirituális tanításokról, amelyeket a látogatók támogatnak és egyre több ember válik jobban engedékenyebbé és kevésbé képes a felismerésre.

Mi a Láthatatlanok kérésére jöttünk, megfigyelői minőségben szolgálni. Ha sikererrel tudunk járni, akkor továbbra is a világ közelében fogunk maradni csak olyan hosszú ideig, hogy folytatni tudjuk ezt az információ átadást. Azon túl, vissza fogunk térni saját otthonunkba. Amennyiben nem sikerül és a dagály az emberiség ellen fordul, és ha a nagy sötétség a világra ereszkedik, a sötétség dominanciája, akkor nekünk a küldetésünket beteljesítettlenűl indulnunk kell. Akárhogy is, nem tudunk veled maradni, de ha ígéretet mutatsz mi maradunk, amíg biztonságban vagy, amíg tudsz magadról gondoskodni. Ebbe beletartozik annak a követelménye, hogy önellátó légy. Ha a kereskedelemben más fajoktól válsz függővé, ez a manipulációnak egy nagyon nagy veszélyét hozza létre, mert az emberiség még nem elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a Mentális Környezetben lévő erőnek, amit itt ki tudnak fejteni és amit itt most gyakorolnak is.

Ebben az időben , több mint egy kollektív versenyez itt az előnyszerzésért. Az emberiséget ez egy igen szokatlan és mégis felvilágosító körülmények közepébe helyezte.

A látogatók meg fogják próbálni azt a benyomást kelteni, hogy ők az „emberiség szövetségesei”. Azt fogják mondani, hogy azért vannak itt, hogy megmentsék az emberiséget önmagától, hogy csak ők tudják ez a nagy reményt felajánlani, amit az emberiség nem tud önmagának megadni, hogy csak ők tudnak igazi rendet és harmoniát megalapítani a világban. De ez a harmónia és ez a rend az övék lesz, nem a tiéd. És a szabadságot, amit ígérnek, nem te fogod élvezni.