Negyedik Jelentés: Rejtett Erők

Az emberiségnek van egy olyan ereje, amelyet még nem ismer fel, egy olyan erő, amely ellensúlyozhatja a Beavatkozást, egy olyan erő, amely nagyobb ígéretet és nagyobb erőt ad az emberiségnek az univerzumban. Ez egy láthatatlan erő. Ez egy olyan erő, amit ha egyszer megtapasztalsz, alapvető erővé válik az egyén életének irányításában, az igazi erő és biztonság biztosításában. Ezt az erőt nevezik Tudásnak az univerzumban. Ez az a képesség, hogy tisztán és bizonyossággal lássunk, tudjunk és cselekedjünk. Ez egy olyan erő, amely túl van a meggyőzésen és a manipuláción bármilyen idegen forrásból vagy bármely más forrásból eredjen. Ez egy olyan erő, amelyet potenciálként adnak minden egyénnek az emberi családon belül és azon túl.

A Nagyobb Közösségben a vallás végső soron a Tudás Útjának tanulmányozásává és alkalmazásává válik, mert ez az, ami a vallásban leginkább lefordítható. A helyi szokások, a helyi tanárok, a helyi történelem nem fordítható át egyik világról a másikra. Csak az fordítható le, ami lényeges a Teremtő tudatosságának tanulmányozásában és gyakorlásában és a Teremtő nagy Tudással való felruházottságában az egyén számára.

Csak azokban a világokban, ahol az egyéni szabadságot értékelik és támogatják, a Tudás valódi hangsúly és valódi cél, nemcsak az egyén, hanem az egész nemzet számára. Ezért félnek és kerülik a Tudást azokban a nemzetekben, ahol nincs egyéni szabadság, mert a Tudás ereje ösztönözheti az egyéni kreativitást, az egyéni nézeteltérést és az egyéni megkülönböztetést a csoport akaratától és irányától. Ez a szabadság és kreativitás adja az életednek dinamikus tulajdonságait, erejét és potenciáját. Ez lehetővé teszi az egyén számára, hogy beteljesítse sorsát a világban.

A Tudás művelése ritka az univerzumban, mert a szabadság ritka az univerzumban. A tudás útját titokban tanulmányozzák sok olyan világban és nemzetben, ahol a szabadság nincs támogatva vagy nem megengedett. A leghatékonyabban a szabad nemzetekben fejezik ki, ahol nemcsak a személyes kiteljesedés és hozzájárulás útjának tekintik, hanem a mentális környezet hatalmi forrásának is—olyan erőnek, amely felhasználható arra, hogy megvédje a szabad fajt az idegen behatolástól és beavatkozástól.

Az emberiség még nem ismeri fel, hogy valójában mennyi ereje van és milyen előnyeitek vannak, mert vallásaitokat fenntartottátok és nem lettek felváltva a technológiába vetett hittel. Nem voltak teljesen alávetve az uralkodó nemzetek politikai napirendjének. Bár sok korrupció volt, megértjük, hogy a Tudás ereje és jelenléte az emberiségben továbbra is erős és a jövőre vonatkozó potenciálja nagyon bátorító.

Ha ez a Tudás nem lenne jelen és nem lenne elérhető az emberek számára, akkor a figyelmeztetésről, bátorításról és reményről szóló üzenetünknek semmi értelme nem lenne. Ehhez a Tudáshoz beszélünk bennetek és minden emberi szívben. Nem igazán ötleteket mutatunk be, mint inkább a valóság felismerését és a felkészülést, amelyen az emberiségnek át kell esnie, hogy felkészüljön a jövőjére a Nagyobb Közösségben. Mert a sorsotok ott van és a sikeretek és a kudarcotok a Nagyobb Közösség kontextusában fog bekövetkezni.

A Tudás mélyebb hangot képvisel. Ez az, ahogyan a Teremtő beszélni fog hozzátok —hogy vezessen benneteket, hogy megvédjen és felkészítsen benneteket. Teljesen mentes a beavatkozástól, a meggyőzéstől és a manipulációtól. Ez képviseli az erőd magját és a legerősebb eszközödet. Az emberiség szabadságának megőrzése érdekében tett bármilyen lépés végül sikertelennek bizonyulna, ha a Tudás nem kísérné azt.

Ez ismét az egyik oka annak, hogy a bölcsek rejtve maradnak, mert a Tudás ereje és jelenléte velük van. A Beavatkozás nem ismeri ezt a Tudást és nem használja fel, ezért a legnagyobb erőt képviseli. De a Tudás tudatosságát művelni kell. A Tudás szükségességét fel kell ismerni, mert az egyéni intellektusod nem tud versenyezni a Nagyobb Közösségben létező csoportos elme erejével. A benned lévő Tudás azonban mentes a befolyásától és átlát a megtévesztésein.

Elképzeléseitek és hiteitek ereje gyenge azokhoz képest, amelyeket a Nagyobb Közösség sok elméje szilárdan tart. De a Tudás ereje erősebb. Nem lehet eltéríteni. Nem lehet elárulni. Az univerzum egyetlen erejével sem változtatható meg. Csak az élet Teremtője beszélhet hozzá és csak erre hallgat.

A benned lévő Tudás egyesült a másokban lévő Tudással. Ahogy a Tudás erősödik az emberi családban, a háború és a konfliktus elveszíti varázsát és vonzerejét. Ahogy a Tudás erősödik az emberi családban, az idegen technológia és az idegen kormányzás ajánlatai elveszítik vonzerejüket. A Tudás számára semmit sem jelentenek. Mindazok a dolgok, amelyek befolyásolják az embereket, hogy ártsanak maguknak, vagy olyan tevékenységekbe vegyenek részt, amelyek nem a legjobb érdekeiket szolgálják, elveszítik vonzerejüket a Tudással, ezzel a mélyebb erővel szemben.

Nem minden embernek kell megtalálnia ezt az erőt, de soknak kell. Ellenkező esetben a Beavatkozás akadálytalan lesz. A kormányok el fogják rejteni, amit tudnak, küzdve magukban, hogy hogyan kezeljék ezt a jelenlétet és annak szándékait és a világ népei önimádók és tudatlanok maradnak, nem lesznek tudatában a jövőjüket és szabadságukat fenyegető nagyobb veszélynek.

Ha elég ember tud erőssé válni a Tudással és tanulni a Nagyobb Közösségről, akkor az emberiség nem fog engedni. Ellen fog állni a Beavatkozásnak. És ellenállása megmutatja a csere és kereskedelem kormányzóinak, hogy az emberiség egy önmeghatározott faj és nem akarja, hogy idegen hatalmak beavatkozzanak és ellenőrizzék. Ez erőt és tiszteletet ad neked, ami ebben a pillanatban nincs.

A legnagyobb ajándék, amit bármely más faj adhat neked, az a bölcsességük az univerzumban való élettel kapcsolatban és a Tudás erejének tudatosítása. Ez a nem technológiai erő az, ami a különbséget fogja jelenteni, hogy melyik utat választjátok – függetlenül attól, hogy a konfliktust és a háborút választjátok a világotokon belül, vagy az együttműködést és az egységet, fel fogtok-e készülni a Nagyobb Közösségre azáltal, hogy felismeritek a Beavatkozás jelenlétét és fenyegetését, vagy figyelmen kívül hagyjátok őket, hogy más dolgokra összpontosítsatok, amelyeket fontosnak tartotok. És az emberek tudata ezen belső erőnek, amely meghatározza, hogy az emberiség milyen utat fog követni az emberi egység megteremtésében—legyen az az elnyomás és a behódolás útja, vagy a konszenzus és a tudatosság útja. Ez határozza meg, hogy az emberek mit látnak, mit tudnak és mit csinálnak.

Ennyire játszik a Tudás központi szerepet a tapasztalatotokban és ezért képviseli a legnagyobb erőt az univerzumban. Azok, akik erősek a Tudással, erővel rendelkeznek a mentális környezetben. Nem lehet őket elcsábítani és nem lehet őket kényszeríteni semmilyen erő által. Értékelni fogják a szabadságot, értékelni fogják az erőt, értékelni fogják az egységet és értékelni fogják a célt. Az emberiség értékeli ezeket a dolgokat, de nem eléggé tekintettel a Nagyobb Közösségbe való felemelkedésetekre és nem eléggé tekintettel világotok hanyatló állapotára.

Ezt azért tudjuk, mert a beavatkozás sok helyen megtörtént, még a saját világunkon belül is, ahol harcolnunk és küzdenünk kellett a szabadságunk visszaszerzéséért és kiűzni azokat az erőket, amelyek irányítani és vezérelni próbáltak minket. A történetünk nehéz és nem mentes a megbánástól. Fajtánk közül sokan elvesztek a szabadságharcban, mert nem figyeltünk időben a nagy figyelmeztetésre, majd szembe kellett néznünk azzal a nagyon nehéz feladattal, hogy megdöntsük azokat, akik saját világunkban hatalmakká váltak.

Ezért küldött minket a minden élet Teremtője, hogy az Emberiség Szövetségesei nevében szóljunk —hogy tanácsot adjunk az emberiségnek, figyelmeztessük az emberiséget és bátorítsuk az emberiséget, hogy felismerje nagy lehetőségeit és az előttük álló nagy veszélyeket, hogy ennek megfelelően felkészüljön és keresse a Tudás mélyebb erejét, amely megadja nektek az inspirációt, a bátorságot és az akaratot, hogy vállaljátok a nehéz változást, amelyet a világon belül meg kell teremteni.

Az emberiség nem ismeri az erejét és a Beavatkozás arra készteti, hogy csak a gyengeségében higgyen. A Beavatkozás azt akarja, hogy az emberiség gyengének és tehetetlennek, csüggedtnek és reménytelennek érezze magát. Ez az a tökéletes környezet, amelyben a Beavatkozás megalapozhatja önmagát—megalapozhatja erejét, felépítheti támogatását és előnyt szerezhet egy idegen világban.

Ezért kell megfontolnotok ezeket a dolgokat, amelyekről beszélünk, mielőtt bármilyen következtetésre jutnátok az emberiség potenciáljáról a saját világában és azon túl. Nagy gondosságot és ügyességet kell hoznotok a világon túli intelligens élettel való találkozásotokhoz. Nagyon nagy szükség van az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra minden látogatással kapcsolatban. Itt biztonyosságnak kell lennie, nem csak reménynek.

A Tudás bizonyosságot ad. Tudás nélkül lehet, hogy van reményed, de bizonyosság nélkül a remény gyenge és könnyen elbátortalanodhatsz. A bizonyosság megmondja, mit kell tenned. Tájékoztatni fog arról, hogy mit követel meg tőled mint egyéntől és mit követel meg nemzeteidtől. Megadtuk a három követelményt a szabadság építéséhez és megalapozásához a Nagyobb Közösségben. Ezek kontextusként szolgálhatnak a fontos emberi fejlődéshez. De ezeket a fejleményeket a Tudásnak kell inspirálnia. Ellenkező esetben az egység iránti vágy elnyomáshoz vezethet. A megkülönböztetés vágya titoktartáshoz vezethet, ha nem a Tudás vezérli.

A Beavatkozást ellenezni kell. Jelenlétét be kell jelenteni. Tevékenységeit fel kell fedni. Az embereknek el kell utasítaniuk, hogy higgyenek az idegen hatalmakban, akik emberi engedély nélkül vannak itt és az emberi akarat és tudatosság ellen cselekszenek. Fontos a nyilvánosságra hozatal az emberek számára a kormányaiktól, de az embereknek azt is nyilvánosságra kell hozniuk, amit látnak és amit ők maguk tapasztaltak a Beavatkozás jelenlétével kapcsolatban.

Az emberiségnek ki kell építenie az űr határát. Tekintetét és figyelmét a térre kell fordítania. Nem tudtok hátat fordítani az univerzumnak, ha képesek akartok lenni, hogy lássátok azt, ami jön és lássátok azt, ami már itt van.

Az emberek akaratuk ellenére történő elfogását le kell leplezni és el kell ítélni. Ez egy alattomos cél. Ez csak tovább gyengítheti és megoszthatja az emberi családot. Fel kell ismerned, hogy a verseny már létezik—a világon kívüli verseny. Ezt a versenyt fel kell ismerni és le kell leplezni. Azok, akik azt hitték, hogy ez a jelenlét az emberiség javát szolgálja, látniuk kell, hogy ez nem így van, hogy becsapták őket és hogy azok, akiket akaratuk ellenére vittek el, olyan dolgokban hisznek, amelyekben bátorították őket, hogy higgyenek.

Ti vagytok ennek a világnak a bennszülött népei. Beavatkozást tapasztaltok. Világotok története megtanítja nektek, hogy milyen a beavatkozás és hogy azt mindig a beavatkozók érdekében hajtják végre. Ne hagyd magad idegen meggyőzés és beavatkozás alá esni. Értsétek meg, hogy igaz barátaitok és szövetségeseitek soha nem avatkoznának be ilyen módon a világba, vagy nem folytatnának olyan tevékenységeket, amelyek csak az emberek jólétét veszélyeztetik és aláássák az emberiség egységét, önellátását és diszkrécióját.

Ahhoz, hogy meg tudd különböztetni a barátot az ellenségtől az univerzumban, tudnod kell a különbséget az erőd és a gyengeséged között, mert az ellenséged a gyengeségedhez fog szólni, a barátod pedig az erődhöz. Minden, amit az emberiség értékel, most veszélyben van—minden, amit teremtettetek, minden fejlődésetek, minden, amit elértetek, ami jelentős. Nem veszitek észre az itt kapott ajándékokat és azt, hogy ezek mennyire fontosak.

Olyan fajokkal fogtok találkozni az univerzumban, akiknek a populációiban az egymás iránti együttérzés nem mutatkozik. Lényeik egyre inkább gépekhez hasonlítanak—kormányozva, kontollálva és irányítva vannak, nagyon kevés gondolattal vagy érzéssel önmaguk vagy egymás iránt. Ez gyakori. Ez az egyik irány, amelyet egy faj vehet a stabilitás és a biztonság megteremtésében. Ez nem az az irány, amelyet a szövetségeseid tettek. Egészen más utat választottak népeik és jövőjükért.

Ne gondoljátok, hogy az emberiség jövője reménytelen, mert ha ezt gondoljátok, akkor az emberi családra vetett meggyőzés áldozatává váltok. Mert a Beavatkozás vagy a szívességednek elnyerésére, vagy az ellenzék legyőzésére törekszik. Ha nem tudják elnyerni a kegyedet, megpróbálnak elbátortalanítani és reménytelenül és kétségbeesetten hagynak téged.

Hit az emberiségben, hit a jó emberi vezetés erejében, hit az emberi egység, önellátás és diszkréció szükségében és követelményében —ezt a hitet soha nem szabad elveszítened. Nem számít, milyennek tünnek a dolgok, soha nem szabad feladnod. A Beavatkozás azt akarja, hogy add fel, add meg és add át magad. De ezeket a dolgokat soha nem szabad megtennetek a Nagyobb Közösségben. Mert ha egyszer a szabadságod elveszett, rendkívül nehéz visszaszerezni, ahogy mi magunk is ezt olyan erőteljesen megtapasztaltuk.

Óriási bátorság kell ahhoz, hogy megtedd azt, amit a világban meg kell tenni—óriási emberi innováció, emberi elkötelezettség és együttműködés. Ha nem hiszed, hogy ez lehetséges, akkor a Beavatkozás már nyert. Akkor csak idő kérdése. Megadtad magad anélkül, hogy észrevetted volna a rád gyakorolt hatást.

A szabadságot és az egységet nehéz elérni és ezt nagy szükségnek kell vezérelnie. Nem véletlenül válik egy nemzet szabaddá az univerzumban. Szükségből és választásból történik. Ha nem vagy szabad az univerzumban, akkor mások irányítanak. Ha nem éred el és nem támogatod a szabadságodat, akkor nem fogod irányítani a sorsodat. Ez az élet valósága az univerzumban. Ez egy olyan valóság, amely vagy megválthat, vagy legyőzhet téged, attól függően, hogy hogyan reagálsz rá.

Sokan kudarcot vallottak a Nagyobb Közösségben éppen ezen okok miatt. Az olyan feltörekvő fajok, mint a sajátod, akik nem tudják megalapozni szabadságukat vagy elvesztették önellátásukat, idegen hatalmak meggyőzése alatt találják magukat —gyakran nyílt erőszak nélkül, saját konfliktusaik eredményeként, saját nélkülözésük miatt. Minden fejlődő nemzet erőforrás-kimerüléssel néz szembe. Az hogy milyen döntést hoznak ezzel szemben, ami a különbséget jelenti. Az egyénen belüli Tudás irányítani fogja őket a helyes döntés meghozatalához. De ha a Tudás ismeretlen vagy nem tapasztalható, akkor más döntéseket hoznak.

Az emberiségnek nagy ereje van, de nem használja nagy erejét. Nagy potenciával rendelkezik, de nem ismeri fel a potenciáját. Az egyének és a nemzetek továbbra is arra törekszenek, hogy minél többet nyerjenek a környezetükből, anélkül, hogy gondolnának a holnapra és arra, hogy mit hoz a holnap. A nemzetek szemben állnak egymással, a csoportok szemben állnak egymással, anélkül, hogy tudatában lennének annak, hogy mindketten a Nagyobb Közösségi dominanciával néznek szembe.

Itt a Nagyobb Közösség vagy egy nagy fenyegetésnek tekinthető, egy fenyegetésnek, amelyet az emberek tagadnak vagy elkerülnek, vagy egy nagy kihívásnak, amely egyesítheti az emberiséget saját magáért, saját erejének és képességeinek felhasználásával. Itt az emberiség a szükség révén nyeri el erejét—a változó környezetre és a változó körülményekre való reagálás erejét.