תדריך רביעי: כוחות נסתרים

בקרוב

ההתנגדות תמחיש שהאנושות היא גזע בעל הגדרה עצמית ושהוא אינו מעוניין בהתערבות ושליטה בידי מעצמות זרות.