תדריך רביעי: הקולקטיבים

בקרוב

אם קולקטיב אחד היה מבקש לקחת את העולם הזה בכוח, יתנגדו לו קולקטיבים אחרים שיש להם אינטרס בעולם הזה ועל ידי המתחרים שלהם במקום אחר, שיגבילו פעולות מסוג זה.