התקציר החמישי: סף: הבטחה חדשה לאנושות

כדי להתכונן לנוכחות הזרה הנמצאת בעולם, יש ללמוד יותר על החיים בקהילת היקום הגדולה, חיים אשר יקיפו את עולמכם בעתיד, חיים שתהיו חלק מהם. הגורל של האנושות היה תמיד לצאת לקהילת היקום הגדולה יותר של חיים תבוניים. זה בלתי נמנע ומתרחש בכל העולמות שבהם חיים תבוניים נזרעו והתפתחו. בסופו של דבר, הייתם מבינים שאתם חיים בתוך קהילת היקום הגדולה יותר. ובסופו של דבר, הייתם מגלים שאינכם לבד בעולמכם, וכי כבר התרחש ביקור וכי תצטרכו ללמוד להתמודד עם גזעים, כוחות, אמונות וגישות שונות הרווחות בקהילת היקום הגדולה בה אתם חיים. הגיחה לקהילת היקום הגדולה היא ייעודכם. הבידוד שלכם נגמר. אף על פי שבעולמכם היו ביקורים פעמים רבות בעבר, מצבכם המבודד הגיע לסיומו. עכשיו אתם צריכים להבין שאתם כבר לא לבד ביקום או אפילו בעולם שלכם. הבנה זו מוצגת באופן מלא יותר בהוראה הרוחנית של קהילה היקום הגדולה יותר המוצגת כיום בעולם. תפקידנו כאן הוא לתאר את החיים כפי שהם קיימים בקהילת היקום הגדולה, כך שתוכלו לקבל הבנה עמוקה יותר של הפנורמה הגדולה יותר של החיים אליהם אתם מגיחים. זה הכרחי כדי שתוכלו לגשת למציאות חדשה זו באובייקטיביות, הבנה וחוכמה רבה יותר. האנושות חיה בבידוד יחסי כל כך הרבה זמן עד כי טבעי שתחשבו ששאר היקום מתפקד על פי הרעיונות, העקרונות והמדע שאתם מקדשים, ועליהם אתם מבססים את הפעילות שלכם והתפיסה שלכם את העולם.

הגיחה לקהילת היקום הגדולה היא ייעודכם. הבידוד שלכם נגמר. אף על פי שבעולמכם היו ביקורים פעמים רבות בעבר, מצבכם המבודד הגיע לסיומו. עכשיו אתם צריכים להבין שאתם כבר לא לבד ביקום או אפילו בעולם שלכם.
קהילת היקום הגדולה היא עצומה. המרחקים המרוחקים ביותר שלה מעולם לא נבדקו. זה גדול מכפי שכל גזע מסוגל להבין. בתוך יצירה מפוארת זו, חיים תבוניים קיימים בכל רמות האבולוציה ובאינספור ביטויים. עולמכם קיים בחלק מקהילת היקום הגדולה המיושב למדי. ישנם אזורים רבים בקהילת היקום הגדולה שמעולם לא נחקרו ואזורים אחרים בהם גזעים חיים בסתר. הכל קיים בקהילת היקום הגדולה מבחינת ביטויי החיים. ואף על פי שהחיים כפי שתיארנו נראים קשים ומאתגרים, הבורא עובד בכל מקום ומבקש את המופרדים באמצעות הידיעה הפנימית.

בקהילת היקום הרחבה לא יכולה להיות דת אחת, אידיאולוגיה אחת או צורת ממשל אחת שניתן להתאים אותה לכל הגזעים ולכל העמים. לכן, כשאנחנו מדברים על דת, אנו מדברים על הרוחניות של הידיעה הפנימית, שכן זהו כוחה ונוכחותה של הידיעה השוכנת בכל החיים התבוניים – בתוככם, בתוך המבקרים שלכם ובתוך גזעים אחרים שתיתקלו בהם בעתיד.

לפיכך, הרוחניות האוניברסלית הופכת לנקודת מוקד גדולה מאוד. זה מאגד את ההבנות והרעיונות השונים השכיחים בעולמכם ומקנה למציאות הרוחנית שלכם בסיס משותף. עם זאת, חקר הידיעה אינו רק מרומם, הוא חיוני להישרדות ולהתקדמות בקהילת היקום הגדולה. כדי שתוכלו לבסס ולקיים את החופש והעצמאות שלכם בקהילת היקום הגדולה, צריך  שתהיה לכם יכולת גדולה יותר זו שתתפתח בקרב מספיק אנשים בעולמכם. הידיעה היא החלק היחיד בכם שלא ניתן לתמרן או להשפיע עליו. זהו המקור לכל הבנה ועשייה נבונה. זה הופך להיות הכרח בסביבה של קהילת היקום הגדולה יותר אם מעריכים חופש ואם ברצונכם לבסס את הייעוד שלכם מבלי שישלבו אתכם בקולקטיב או חברה כלשהי אחרת.

לכן, בזמן שאנו מציגים מצב חמור בעולם כיום, אנו מציגים גם מתנה גדולה והבטחה גדולה לאנושות, שכן הבורא לא ישאיר אתכם לא מוכנים לקהילת היקום הגדולה, שהיא הגדולה ביותר מבין כל המפתנים שאתם כגזע תתמודדו איתו. בורכנו גם במתנה זו. זה היה ברשותנו במשך הרבה מאות שנים שלכם. היינו צריכים ללמוד את זה גם מתוך בחירה וגם מתוך צורך.

אכן, נוכחותה וכוחה של הידיעה הם המאפשרים לנו לדבר כבני בריתכם ולספק את המידע שאנו נותנים בשיחות אלו. אם מעולם לא היינו מוצאים את ההתגלות הגדולה הזו, היינו מבודדים בעולמנו שלנו, בלי יכולת להבין את הכוחות הגדולים יותר ביקום שיעצבו את עתידנו ואת גורלנו. כי המתנה הניתנת בעולמכם כיום ניתנה לנו ולגזעים רבים אחרים שהראו הבטחה. מתנה זו חשובה במיוחד לגזעים מגיחים כמו שלכם המבטיחים הבטחה כזו ובכל זאת פגיעים כל כך בקהילת היקום הגדולה.

לכן, אף שלא יכולה להיות ביקום דת או אידיאולוגיה אחת, ישנו עיקרון אוניברסאלי, הבנה ומציאות רוחנית העומדת לרשות כולם. כל כך שלמה שהיא יכולה לדבר עם אלה ששונים מכם באופן משמעותי. זה מדבר למגוון החיים על כל ביטוייו. לכם, החיים בתוך עולמכם, יש לכם עכשיו את ההזדמנות ללמוד על מציאות כה גדולה, לחוות את כוחה וחוסנה לעצמכם. אכן, בסופו של דבר זו המתנה אותה אנו מבקשים לחזק, שכן הדבר ישמור על חירותכם וההגדרה העצמית שלכם ויפתח את הדלת להבטחה גדולה יותר ביקום.

עם זאת, יש לכם מצוקה גדולה ואתגר גדול כבר בתחילת הדרך. זה מחייב אתכם ללמוד בידיעה עמוקה יותר ומודעות רבה יותר. אם תֵענו לאתגר זה, אתם מזכים לא רק את לעצמכם, אלא את כל הגזע שלכם.

ההוראה ברוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר מוצגת כיום בעולם. זה מעולם לא הוצג כאן לפני כן. זה ניתן באמצעות אדם אחד המשמש כמתווך וכדובר למסורת זו. זה נשלח לעולם בזמן קריטי זה בו האנושות צריכה ללמוד על חייה בקהילת היקום הרחבה ועל הכוחות הגדולים יותר המעצבים את העולם כיום. רק הוראה והבנה שמקורה מעבר לעולם תוכל להעניק לכם יתרון זה והכנה זו.

אתם לא לבד בביצוע משימה כל כך גדולה, שכן ישנם אחרים ביקום שעושים זאת, אפילו בשלב ההתפתחות שלכם. אתם רק אחד מגזעים רבים המגיחים לקהילת היקום הגדולה בזמן זה. כל אחד מהם מבטיח ובכל זאת כל אחד חשוף לקשיים, לאתגרים ולהשפעות הקיימים בסביבה גדולה יותר זו. אכן, גזעים רבים איבדו את חירותם לפני שאי פעם הושגה, רק כדי להפוך לחלק מקולקטיבים או אגודות מסחריות או מדינות חסות למעצמות גדולות יותר.

אנו לא רוצים לראות את זה קורה לאנושות, שכן זה יהיה הפסד גדול. מסיבה זו אנו כאן. מסיבה זו הבורא פעיל בעולם כיום ומביא הבנה חדשה למשפחה האנושית. הגיע הזמן שהאנושות תסיים את העימותים הבלתי פוסקים שלה עם עצמה ותתכונן לחיים בקהילת היקום הגדולה.

אתם גרים באזור שיש בו פעילות רבה מעבר לתחום מערכת השמש הזעירה שלכם. בתחום זה מתנהל סחר לאורך אפיקים מסוימים. עולמות מתקשרים, מתחרים ולעיתים מתנגשים זה עם זה. כל מי שיש להם אינטרסים מסחריים מחפש הזדמנויות. הם מחפשים לא רק משאבים אלא גם נאמנות מעולמות כמו שלכם. חלקם הם חלק מקולקטיבים גדולים יותר. אחרים מקיימים בריתות משלהם בהיקף קטן בהרבה. עולמות שמצליחים להגיח בהצלחה לקהילת היקום הגדולה נאלצו לשמור על האוטונומיה וההסתמכות העצמית שלהם במידה רבה. זה משחרר אותם מחשיפה לכוחות אחרים שרק ישמשו לניצולם ולתימרון שלהם.

אכן ההסתמכות העצמית שלכם ופיתוח ההבנה והאחדות שלכם הם שהופכים חיוניים ביותר לרווחתכם בעתיד. והעתיד הזה לא רחוק, שכן כבר עכשיו ההשפעה של המבקרים הולכת וגוברת בעולמכם. אנשים רבים נרתמו אליהם וכעת משמשים כשליחים ומתווכים שלהם. אנשים רבים אחרים פשוט משמשים משאבים לתוכנית הגנטית שלהם. זה קרה, כאמור, פעמים רבות במקומות רבים. זה לא תעלומה עבורנו אם כי זה בטח נראה לכם בלתי נתפש.

ההתערבות היא גם חוסר מזל וגם הזדמנות חיונית. אם אתם מסוגלים להיענות, אם אתם מסוגלים להתכונן, אם אתם מסוגלים ללמוד את הידיעה של קהילת היקום הגדולה יותר וחוכמתה, אתם תוכלו לקזז את הכוחות שמתערבים בעולמכם ולבנות את הבסיס לאחדות גדולה יותר בין העמים והשבטים שלכם. אנו כמובן מעודדים זאת, מכיוון שזה מחזק את קשר הידיעה בכל מקום.

בקהילת היקום הגדולה יותר מתרחשת לעיתים רחוקות לוחמה בקנה מידה גדול. ישנם כוחות מגבילים. ראשית, לוחמה מפריעה למסחר ופיתוח משאבים. כתוצאה מכך, מדינות גדולות אינן מורשות לפעול בפזיזות, מכיוון שהיא פוגעת או מקזזת את מטרותיהם של בעלי עניין אחרים, מדינות אחרות ואינטרסים אחרים. מלחמת אזרחים מתרחשת מדי פעם בעולמות, אך לוחמה רחבת היקף בין חברות ובין עולמות היא אכן נדירה. זה חלק מהסיבה שהוקמה מיומנות בסביבה הנפשית, שכן מדינות אכן מתחרות זו בזו ומנסות להשפיע זו על זו. מכיוון שאיש אינו מעוניין להשמיד משאבים והזדמנויות, מיומנויות ויכולות גדולות אלה מעובדות בדרגות שונות של הצלחה בקרב חברות רבות בקהילת היקום הגדולה. כאשר קיימות השפעות מסוג זה, הצורך בידיעה פנימית גדול עוד יותר.

ככל שהמציאות של קהילת היקום הגדולה תתפרסם יותר בעולמכם, ואם המסר שלנו יוכל להגיע למספר מספיק של אנשים, תהיה הסכמה הולכת וגוברת שיש בעיה גדולה יותר בפני האנושות. זה יכול ליצור בסיס חדש לשיתוף פעולה וקונצנזוס.

האנושות אינה מוכנה לכך. ובכל זאת, בגלל המורשת הרוחנית העשירה שלכם והמידה בה קיים חופש אישי בעולמכם כיום, יש הבטחה שתוכלו להתקדם בהבנה רבה יותר זו ובכך להבטיח את החופש שלכם ולשמור עליו.

יש אילוצים אחרים נגד לוחמה בקהילת היקום הגדולה. מרבית חברות הסחר שייכות לגילדות גדולות שקבעו חוקים וקודים של התנהגות עבור חבריהם. אלה משמשים להגבלת פעילותם של רבים אשר יבקשו להשתמש בכוח כדי לקבל גישה לעולמות אחרים ולמשאבים הקנייניים שלהם. בכדי שלוחמה תפרוץ בהיקף גדול, גזעים רבים יצטרכו להיות מעורבים, וזה לא קורה לעיתים קרובות. אנו מבינים כי האנושות היא מאוד מלחמתית ותופשת קונפליקט בקהילת היקום הגדולה במונחים של לוחמה, אך במציאות תגלו כי זה אינו מתקבל היטב ושמשתמשים באפיקים אחרים של השפעה ושכנוע במקום כוח.

משום כך, המבקרים שלכם מגיעים לעולמכם ולא עם חימוש אדיר. הם לא באים עם כוחות צבא גדולים, מכיוון שהם מפעילים את הכישורים ששירתו אותם בדרכים אחרות – כישורים בתמרון המחשבות, הדחפים והרגשות של מי שהם נתקלים בהם. האנושות פגיעה מאוד בשכנוע שכזה בהתחשב במידת האמונות הטפלות, בקונפליקט ובחוסר האמון שרווחים בעולמכם בזמן זה.

לכן, כדי להבין את המבקרים שלכם ולהבין אחרים שאיתם תפגשו בעתיד, עליכם לבסס גישה בוגרת יותר לשימוש בכוח והשפעה. זהו חלק חיוני מההשכלה של קהילת היקום הגדולה שלכם. חלק מההכנה לכך תינתן בהוראה ברוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר, אך עליכם ללמוד גם דרך ניסיון ישיר.

אין מקום להסתתר, אין בעולם בריחה שמובטחת מהנוכחות הזרה שנמצאת כאן. זו הסיבה שיש רק שתי אפשרויות: אתם יכולים להיכנע או שאתם יכולים להאבק על החופש שלכם.
נכון לעכשיו, לפי הבנתנו, יש מבט דמיוני ביותר על קהילת היקום הגדולה בקרב אנשים רבים. ההערכה היא כי אלו המתקדמים מבחינה טכנולוגית הם גם מתקדמים מבחינה רוחנית, ובכל זאת אנו יכולים להבטיח לכם כי לא כך הדבר. אתם עצמכם, אם כי יותר מתקדמים מבחינה טכנולוגית מכפי שהייתם בעבר, לא בהכרח התקדמתם מבחינה רוחנית במידה רבה מאוד. יש לכם יותר כוח, אבל עם כוח מגיע הצורך באיפוק רב יותר.

יש כאלה בקהילת היקום הגדולה שיש להם הרבה יותר מכם ברמה הטכנולוגית ואפילו ברמת המחשבה. אתם אכן תתפתחו על מנת להתמודד איתם, אך כלי נשק לא יהיה המוקד שלכם. משום שלוחמה בסדר גודל בין פלנטרי היא כה הרסנית שכולם מפסידים. מה הרווח שבסכסוך מסוג זה? אילו יתרונות היא מבטיחה? אכן, כאשר קיים קונפליקט כזה, הוא מתרחש בחלל עצמו ולעיתים רחוקות באזורים יבשתיים. מדינות סוררות ואלה שהן הרסניות ואגרסיביות מעומתות ומטופלות במהירות, במיוחד אם הן קיימות באזורים מאוכלסים היטב בהם מתנהל המסחר.

לכן, עליכם להבין את אופי הסכסוכים ביקום מכיוון שהדבר ייתן לכם תובנה לגבי המבקרים וצרכיהם – מדוע הם פועלים כפי שהם פועלים, מדוע חופש הפרט אינו מצוי בקרבם ומדוע הם סומכים על קולקטיבים. זה נותן להם יציבות וכוח, אך זה גם הופך אותם לפגיעים לאנשים המיומנים בידיעה פנימית.

הידיעה מאפשרת לכם לחשוב בכל דרך אפשרית, לפעול באופן ספונטני, לתפוס את המציאות מעבר למובן מאליו ולחוות את העתיד והעבר. יכולות כאלה הן מעבר להישג ידם של אלה שיכולים רק לעקוב אחר משטרים ותכתיבי תרבויותיהם. אתם נמצאים הרחק מאחורי המבקרים מבחינה טכנולוגית, אך יש לכם את ההבטחה לפתח מיומנויות בדרך הידיעה הפנימית, כישורים שתזדקקו להם ותצטרכו ללמוד לסמוך עליהם יותר ויותר.

לא היינו בעלי הברית של האנושות אם לא היינו מלמדים אתכם על החיים בקהילת היקום הגדולה. ראינו הרבה. נתקלנו בהרבה דברים שונים. העולמות שלנו התגברו והיינו צריכים להחזיר את החופש שלנו. אנו יודעים, מטעות ומניסיון, את אופי הקונפליקט ואת האתגר העומד בפניכם היום. לכן אנו מתאימים היטב למשימה זו בשירותנו עבורכם. עם זאת, לא תפגשו אותנו, ולא נבוא לפגוש את מנהיגי האומות שלכם. זו לא מטרתנו.

אכן, אתם זקוקים להתערבות קטנה ככל האפשר, אך אתם זקוקים לעזרה רבה. יש כישורים חדשים שעליכם לפתח והבנה חדשה שעליכם לרכוש. אפילו קבוצה מיטיבה, אם תבוא לעולמכם, הייתה בעלת השפעה כזו ורושם כזה עליכם, עד שהייתם תלויים בהם ולא הייתם מבססים את עצמכם, את כוחכם ואת עצמאותכם. הייתם סומכים כל כך על הטכנולוגיה שלהם ועל ההבנה שלהם שהם לא היו יכולים לעזוב אתכם. ואכן, הגעתם לכאן תגרום לכם להיות פגיעים עוד יותר להתערבות בעתיד. שכן הייתם חושקים בטכנולוגיה שלהם, והייתם רוצים לנסוע לאורך מסדרונות המסחר בקהילת היקום הגדולה. בכל זאת לא הייתם מוכנים ולא הייתם חכמים.

זו הסיבה שחבריכם העתידיים אינם כאן. זו הסיבה שהם לא באים לעזור לכם. כי לא הייתם מתחזקים אם זה היה קורה. הייתם רוצים להתחבר אליהם, הייתם רוצים לפתח בריתות  איתם, אבל הייתם כל כך חלשים שלא הייתם יכולים להגן על עצמכם. במהות, הייתם הופכים לחלק מהתרבות שלהם, שאת זה הם לא רוצים.

אולי אנשים רבים לא יוכלו להבין את מה שאנחנו אומרים כאן, אבל עם הזמן זה יהיה הגיוני עבורכם באופן מושלם, ותראו את החכמה ואת הנחיצות שבדבר. ברגע זה אתם שבריריים מדי, מוסחים מדי ומסוכסכים מכדי ליצור בריתות חזקות, אפילו עם אלה שיכולים להיות חברים לעתיד שלכם. האנושות עדיין לא יכולה לדבר בקול אחד, ולכן אתם מועדים להתערבות ולמניפולציות שמקורן מעבר לעולם.

ככל שהמציאות של קהילת היקום הגדולה תתפרסם יותר בעולמכם, ואם המסר שלנו יוכל להגיע למספר מספיק של אנשים, תהיה הסכמה הולכת וגוברת שיש בעיה גדולה יותר בפני האנושות. זה יכול ליצור בסיס חדש לשיתוף פעולה וקונצנזוס. איזה יתרון אפשרי יכול להיות למדינה אחת בעולמכם על פני אחרת כאשר העולם כולו מאוים על ידי ההתערבות? ומי יכול לשאוף להשיג כוח אינדיבידואלי בסביבה בה מתערבים כוחות חייזריים? אם החופש אמור להיות אמיתי בעולמכם, עליו להיות משותף. עליו להיות מוכר וידוע. זו לא יכולה להיות הזכות של מעטים או שלא יהיה כאן כוח אמיתי.

אנו מבינים מהבלתי נראים, כי ישנם כבר אנשים שמחפשים שליטה עולמית מכיוון שהם מאמינים שיש להם ברכות ותמיכה של המבקרים. יש להם את הביטחון של המבקרים שיסייעו להם בחיפוש אחר כוח. ובכל זאת, מה הם מוסרים מלבד המפתחות לחופש שלהם ולחירות עולמם? הם לא יודעים ולא נבונים. הם אינם יכולים לראות את הטעות שלהם.

אנו גם מבינים שיש המאמינים שהמבקרים מגיעים לכאן כדי לייצג התעוררות רוחנית ותקווה חדשה לאנושות, אבל איך הם יכולים לדעת, הם שאינם יודעים דבר על קהילת היקום הגדולה? זו תקוותם ורצונם שכך יהיה, ומשאלות כאלה מקדמים האורחים, מסיבות ברורות למדי.

מה שאנו אומרים כאן הוא שלא יכול להיות פחות מחופש אמיתי, כוח אמיתי ואחדות אמיתית בעולם. אנו מעמידים את המסר שלנו לכולם, ואנחנו בוטחים בכך שניתן לקבל את דברינו ולשקול אותם ברצינות. עם זאת אין לנו שליטה על תגובתכם. והאמונות הטפלות ופחדי העולם עשויים להפוך את המסר שלנו לכזה שהוא מעבר להישג ידם של רבים. אבל ההבטחה עדיין קיימת. כדי לתת לכם יותר, נצטרך להשתלט על עולמכם, מה שאנחנו לא רוצים לעשות. לכן אנו נותנים את כל מה שאנחנו יכולים לתת בלי להתערב בענייניכם. עם זאת ישנם רבים הרוצים התערבות. הם רוצים שיחלצו אותם או להינצל על ידי מישהו אחר. הם לא סומכים על האפשרויות הקיימות לאנושות. הם לא מאמינים בחוזקות וביכולות המובנות של האנושות. הם יוותרו על חירותם ברצון. הם יאמינו למה שאומרים להם המבקרים. והם ישמשו את אדוניהם החדשים, מתוך מחשבה שמה שהם מקבלים זה השחרור שלהם.

חופש הוא דבר יקר בקהילת היקום הגדולה. לעולם אל תשכחו את זה. החופש שלכם, החופש שלנו. ומה זה חופש אם לא היכולת לעקוב אחר הידיעה הפנימית, המציאות שהעניק לכם הבורא, ולהביע את הידיעה ולתרום את הידיעה בכל גילוייה?

למבקרים שלכם אין את החופש הזה. זה לא ידוע להם. הם מסתכלים על הכאוס של עולמכם, והם מאמינים שהסדר שהם יכפו כאן יגאל אתכם ויחסוך מכם את ההרס העצמי שלכם. זה כל מה שהם יכולים לתת, כי זה כל מה שיש להם. והם ישתמשו בכם, אך הם אינם רואים זאת כבלתי הולם, שכן הם עצמם מנוצלים ומשמשים אחרים ואינם מכירים שום אלטרנטיבה לכך. התכנות שלהם, ההתניה שלהם, היא כל כך יסודית שכדי להגיע אליהם ברמת הרוחניות העמוקה שלהם היא רק אפשרות רחוקה. אין לכם כוח לעשות זאת. הייתם צריכים להיות הרבה יותר חזקים מכפי שאתם מסוגלים להיות היום על מנת להשפיע על המבקרים שלכם. ובכל זאת, הקונפורמיות שלהם אינה כה חריגה בקהילת היקום הגדולה. זה נפוץ מאוד בקולקטיבים גדולים, שבהם אחידות והתאמה חיוניים לתפקוד יעיל, במיוחד באזורים גדולים בחלל.

לכן אל תסתכלו על קהילת היקום הגדולה בפחד, אלא באובייקטיביות. התנאים שאנו מתארים קיימים כבר בעולמכם. אתם יכולים להבין את הדברים האלה. מניפולציה ידועה לכם. השפעה ידועה לכם. מעולם לא נתקלתם בה בקנה מידה כה גדול, ואף פעם לא הייתם צריכים להתמודד עם צורות אחרות של חיים תבוניים. כתוצאה מכך, אין לכם עדיין את הכישורים לעשות זאת.

אנו מדברים על הידיעה הפנימית כי זו היכולת הגדולה ביותר שלכם. בלי קשר לאיזו טכנולוגיה תוכלו לפתח לאורך זמן, הידיעה הפנימית היא ההבטחה הגדולה ביותר שלכם. אתם מאות שנים אחרי המבקרים בהתפתחות הטכנולוגית שלכם, ולכן עליכם לסמוך על הידיעה הפנימית. זהו הכוח הגדול ביותר ביקום, והמבקרים שלכם לא משתמשים בו. זו התקווה היחידה שלכם. זו הסיבה שההוראה ברוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר מלמדת את דרך הידיעה הפנימית, מספקת את הצעדים לידיעה הפנימית ומלמדת חכמה ותובנה של קהילת היקום הגדולה. ללא הכנה זו, לא תהיה לכם המיומנות או הפרספקטיבה להבין את הדילמה שלכם או להגיב עליה ביעילות. זה גדול מדי. זה חדש מדי. ואתם לא מותאמים לנסיבות החדשות האלה.

השפעת המבקרים גוברת עם כל יום שעובר. כל אדם שיכול לשמוע זאת, להרגיש זאת ולדעת זאת צריך ללמוד את דרך הידיעה הפנימית, את דרך קהילת היקום הגדולה יותר. זו שליחות. זה מתנה. זה אתגר.

ובכן בנסיבות נעימות יותר, ייתכן שהצורך לא נראה גדול כל כך. אבל הצורך הוא אדיר, כי אין ביטחון, אין מקום להסתתר, אין בעולם בריחה שמובטחת מהנוכחות הזרה שנמצאת כאן. זו הסיבה שיש רק שתי אפשרויות: אתם יכולים להיכנע או שאתם יכולים להאבק על החופש שלכם.

זו ההחלטה הגדולה אשר מונחת בפני כל אחד. זו נקודת המפנה הגדולה. אתם לא יכולים להיות קלי דעת בקהילת היקום הגדולה. מדובר בסביבה תובענית מדי. זה דורש מצוינות, מחויבות. העולם שלכם חשוב מדי. המשאבים כאן נחשקים על ידי אחרים. מעמדו האסטרטגי של עולמכם נחשב מאוד. אפילו אם הייתם גרים באיזשהו עולם מרוחק הרחק מכל מסלול סחר, רחוק מכל ההתקשרויות המסחריות, בסופו של דבר הייתם מתגלים על ידי מישהו. התרחיש הזה הגיע בשבילכם עכשיו. וזה כבר בעיצומו.

אזי קחו זאת לליבכם. זהו זמן לאומץ, לא לאמביוולנטיות. חומרת המצב העומדת בפניכם רק מאששת את חשיבות חייכם ואת חשיבות היענותכם ואת חשיבות ההכנה הניתנת בעולם כיום. זה לא רק לצורך השכלתכם והקידום שלכם. זה גם להגנתכם וגם לצורך ההישרדות שלכם.