תדריך ראשון: מציאות הקשר

בקרוב

ההתערבות המתרחשת בעולמכם על ידי אותם גזעים חוץ-ארציים המבקשים לנצל אנושות חלשה ומפוצלת חיפשה אותנו, מבקשת למצוא אותנו ולהשמידנו.