התקצירים

בעלי הברית של האנושות העבירו את התקצירים שלהם לאנושות בארבע סדרות, שנאספו בארבעה ספרים.
תקצירים אלה הם תוצאה של תרומה עצומה והקרבה גדולה. אנו אסירי תודה ליחידים שהביאו את הדיווח החשוב הזה וגם לתרבויות ששלחו אותם למשימה הגדולה והמסוכנת הזו.