תדריך שישי: קריאה לפעולה

בקרוב

עלינו להסתמך על הכוח הרוחני הזה שבכם, הקורא ומקבל את המסר שלנו. שכן, אנו חושפים יותר מכפי שדברינו יכולים להעביר. אנו חושפים מציאות שלמה של חיים ביקום.