Zesde Briefing: Een Oproep tot Actie

Het is onze missie om de buitenaardse Interventie in de wereld van vandaag te observeren en om jullie ons commentaar en ons standpunt te geven. Het is een moeilijke taak en een moeilijke boodschap. Wij begrijpen dat de mensen misschien problemen hebben bij het ontvangen van deze communicatie. Ze stellen misschien vragen bij onze methode van communiceren. Ze mogen uiteraard onze realiteit en identiteit en de betrouwbaarheid van onze woorden in twijfel trekken. Ze betwijfelen misschien de realiteit die wij presenteren. En misschien is de verleiding om deze dingen te ontkennen voor sommige mensen groot. Maar wat jullie echt in staat stelt onze woorden te horen en te weten dat ze authentiek zijn, is jullie vermogen te reageren met het diepere weten binnenin jullie zelf. In al onze verhandelingen hebben wij gerefereerd aan de realiteit van Kennis, de Spirituele Intelligentie die binnenin jullie leeft. Wij hebben gesproken over het centrale belang ervan bij jullie voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Wij hebben over haar gesproken als de ware kracht die jullie in staat stelt alle misleidingen en manipulaties van de Interventie te doorzien. Wij hebben over haar gesproken als de inherente kracht die de Collectieven niet gebruiken en niet herkennen – Kennis. Deze Kennis is niet iets als een militaire macht. Het is niet iets dat je kunt gebruiken om dingen met geweld te verkrijgen of om anderen mee te overweldigen of te domineren. Het is de grotere Spirituele Intelligentie die jullie delen met de Schepper. De mensheid staat voor een grote uitdaging en wordt geconfronteerd met een groot risico bij haar opkomst in de Grotere Gemeenschap. Daarom is het noodzakelijk de kracht te vinden die jullie in staat zal stellen jullie volkeren te verenigen en jullie plaats in de Grotere Gemeenschap in te nemen als een vrij en autonoom ras. Deze kracht moet van binnenuit de mensen komen en moet versterkt worden door de hogere krachten ten goede

Er zijn misschien mensen die onze woorden en onze raad en al onze voorstellen zullen verwerpen. Zij hebben misschien hun eigen voorkeuren in deze zaak. Ze hebben misschien hun eigen angst en gevoel van ontoereikendheid. Misschien zijn ze al ten prooi gevallen aan de verleidingen van de Interventie en wensen ze niet in overweging te nemen dat ze zich vergist kunnen hebben. Misschien zijn ze gewoon te bang om deze grote uitdaging aan te gaan. Misschien willen ze vluchten in hun persoonlijke zorgen en beslommeringen.

Maar eigenlijk wordt hier gevraagd om de kracht en de aanwezigheid van deze Spirituele Intelligentie die wij Kennis noemen, die de bron is van jullie ware geweten. Maar wat jullie misschien niet beseffen is dat dit juist de bron en de verbinding is van alle spiritualiteit in het universum. De uitingen van spiritualiteit en de rituelen van spiritualiteit, de grote Leraren en gezanten van spiritualiteit zijn ontelbaar in het universum. De filosofieën en methodologieën zijn uniek voor culturen en hun geschiedenis. Maar in het centrum bevindt zich deze mysterieuze en diepe kracht die jou in staat stelt te zien, te weten en te handelen in harmonie met de Schepper van al het leven.

Zeker, onze aanwezigheid en onze woorden kunnen verworpen en ontkend worden. Maar met Kennis zal dit niet het geval zijn. Want wij zijn er zeker van dat wij de waarheid naar ons beste vermogen presenteren. Jullie bondgenoten in de ruimte hebben ons hierheen gezonden op een missie in grote dienstbaarheid aan de mensheid. De integriteit van onze missie en van onze presentatie is echt en oprecht. Het is niet louter een zaak van perspectief of waarneming.

Wij moeten vertrouwen op deze Spirituele Kracht binnenin jou, de lezer en de ontvanger van onze boodschap. Want inderdaad, wij onthullen meer dan onze woorden kunnen overbrengen. Wij onthullen een complete realiteit van leven in het universum.

Wij moeten vertrouwen op deze Spirituele Kracht binnenin jou, de lezer en de ontvanger van onze boodschap. Want inderdaad, wij onthullen meer dan onze woorden kunnen overbrengen. Wij onthullen een complete realiteit van leven in het universum. Wij openen de deur naar de grote mysteries waarin de mensheid nog niet is binnengedrongen en waar ze in sommige gevallen niet eens over nagedacht heeft.

Hoewel we heel anders zijn dan jullie en hoewel wij onze spiritualiteit beoefenen op een manier die uniek is voor ons en waar jullie je niet echt aan zouden kunnen aanpassen, is wat wij benadrukken absoluut fundamenteel voor jullie zijn, voor jullie aard en voor jullie realiteit. Kennis is niet gewoon maar een groot potentieel dat binnenin jullie leeft. Het is het meest belangrijke element dat jullie vrijheid kan veiligstellen en behouden, zowel nu als in de toekomst.

Er is de vrijheid om te leven volgens je geweten, en dan is er de vrijheid om Kennis binnenin jezelf te vinden. Als je de eerste vrijheid niet hebt zal het veel moeilijker zijn om de tweede te vinden. Eerst moet je overleven en vrij blijven en vervolgens heb je de kans om toegang te verkrijgen tot de grotere Spirituele Intelligentie die binnen in jou leeft. Het vinden van deze vrijheid en deze Kennis geeft je inzicht in de realiteit en de betekenis van leven in het universum. Dit maakt jullie veelbelovend en we moeten datgene benadrukken wat jullie zo veelbelovend maakt – Kennis, vrijheid, kracht.  Dit zijn de dingen die je nu moet ontwikkelen.

In de toekomst zullen de verschillen tussen jullie als menselijke wezens steeds minder belangrijk worden. Ze zullen door twee dingen overschaduwd worden. Ten eerste zullen dat de krachten zijn uit de Grotere Gemeenschap die jullie essentiële recht om hier als vrij ras in de wereld te zijn zullen tarten. Daardoor komt iedereen in hetzelfde schuitje te zitten. Ten tweede zal het de realiteit van Kennis binnenin je zijn, die ernaar streeft dat jij je met anderen verbindt om jou deze Kennis, deze vrijheid en deze kracht te geven. Deze Kennis ontdekken is niet louter een optie en niet louter het doel van uitzonderlijke personen. Zij belichaamt de essentie van jullie strijd om de vrijheid.

Kennis zal dit aan jou onthullen en zal onze woorden bevestigen. Als je je voorkeuren en overtuigingen opzij zet is dit zeer zeker waar. We hebben hier vertrouwen in, want we geloven hierin – in de essentiële goedheid en potentiële wijsheid binnen de menselijke familie. Anders zal onze grote poging alarm te slaan en bewustzijnvan de Grotere Gemeenschap in de wereld te brengen mislukken. Dan zal het geen effect sorteren hier. Deze mislukking heeft ernstige gevolgen, want de mensheid beseft haar netelige positie nog niet, noch begrijpt ze waarop ze moet vertrouwen om succes te behalen. De Schepper wil dat de mensheid een vrij ras in het universum is, maar het is aan jullie. Het hangt ervan af wat jullie verkiezen te geloven, wat jullie verkiezen te doen en wat jullie verkiezen te benadrukken.

De Interventie is zeer heimelijk en zeer clandestien. Alleen zij die er direct door getroffen zijn of die er direct mee in contact zijn geweest zijn zich bewust van hun aanwezigheid, en zij worden onderworpen aan aanzienlijke overredingskracht en manipulatie, zoals we al hebben beschreven. Dus: wie bevindt zich in een positie om het werkelijk uit eigen beweging te weten?

Wij geven een perspectief dat jullie anders niet gehad zouden hebben. Wij geven inzicht in belangrijke realiteiten omtrent het leven in de Grotere Gemeenschap waartoe jullie geen toegang hebben. En wij getuigen aan diegenen van jullie die deze dingen al in zichzelf beginnen aan te voelen. Onze boodschap dient ter bevestiging van deze diepere inzichten. Maar de vraag blijft: kunnen jullie weten wat jullie weten, kunnen jullie volgen wat jullie weten en kunnen jullie reageren vanuit dit diepere deel van jezelf en dit delen met andere mensen?

Spoedig zullen wij de nabijheid van jullie wereld moeten verlaten, want toen de eerste set verhandelingen onthuld werd, werd de Interventie zich bewust van onze aanwezigheid hier en begon een grondige en vastberaden zoektocht naar ons. Wij moeten vluchten voor dit gebeurt, en zelfs onze vlucht brengt grote gevaren voor ons met zich mee. Ons vertrek zal niet onopgemerkt blijven. En er zal een poging gedaan worden om ons te volgen en ons te vinden waarheen we ook gaan. Wij kunnen niet terug naar onze thuis-werelden want dat zou leiden tot hun ontdekking. Wij moeten verder weg schuilen. Vanuit die positie zullen we niet in staat zijn de voortgaande activiteiten van de Interventie gade te slaan.

Daarom moeten we jullie in deze twee sets Briefings alles aangeven wat jullie nodig zullen hebben om op eigen kracht verder te gaan. Toch komt er binnenkort een einde aan onze hulp als waarnemers. Zelfs terwijl we deze woorden presenteren, zijn we klaar om te vertrekken. Daarom communiceren we in grote haast en met een gevoel van urgentie. Toch moeten we ons afvragen wie ons echt kan horen en ter harte kan nemen wat we zeggen. En wie zal vanuit eigen innerlijke overtuiging naar deze woorden handelen? Wij zijn er niet om jullie te leiden of om leiders voor de mensheid te zijn. De mensheid moet haar eigen leiders hebben. Maar wie neemt deze mantel van verantwoordelijkheid op zich? Wie heeft de innerlijke overtuiging? Wie is voldoende gesterkt door Kennis om te zien, te weten en te voelen wat wij aanbieden zodanig dat hij/zij actie kan ondernemen en zich tegen de Interventie kan uitspreken?

Wij kunnen deze vragen niet beantwoorden. Alleen jullie kunnen ze beantwoorden. We kunnen jullie een inkijkje geven in het universum en een essentieel begrip van de aard en de activiteiten van de Interventie en van hen die hier ingrijpen. Maar we kunnen niet iedere vraag beantwoorden en jullie hebben niet zozeer de antwoorden nodig als wel de innerlijke overtuiging om te zien, te weten en te handelen. Onze grootste wens is dat wij dit in genoeg mensen kunnen stimuleren zodat een beweging opkomt om de Interventie te neutraliseren en het ongenoegen van de mensheid over haar ongenode gasten kenbaar te maken. Dit zou een gunstig begin zijn. Maar het is maar het begin, want men moet zich bewust zijn aangaande de realiteit van de Grotere Gemeenschap. En er moet een nuchter en diep inzicht zijn van wat de mensheid moet doen om haar vrijheid en haar welzijn in deze grotere en veel complexere arena van intelligent leven zeker te stellen.

Het is onze wens geweest geen donker of beangstigend spookbeeld van het leven in het universum op te roepen, want er zijn echt vele wonderbaarlijke en wonderlijke scheppingen, en er zijn veel samenlevingen die een hoge graad van bewustzijn hebben bereikt. Maar deze behoren nog steeds tot de minderheid van de manifestaties van intelligent leven in dit Melkwegstelsel voor zover wij daarvan op de hoogte zijn, en we hebben veel anderen ontmoet die dingen hebben gezien die wij nog nooit hebben gezien. Als de mensheid dit nieuwe levenspanorama wil binnengaan, hebben jullie een oriëntatie nodig over wat daar bestaat en wat je kunt verwachten en hoe jullie moeten functioneren en je moeten gedragen. Niemand in de wereld is voorbereid om jullie deze raad te geven, want hoe zou iemand het kunnen weten? Het is aan jullie bondgenoten, de Bondgenoten van de Mensheid, dit perspectief en deze oriëntering te geven. Anders zouden jullie je alleen voelen en zo kwetsbaar dat je de moed zou kunnen verliezen en capituleren voor de overtuigingskracht van hen die proberen controle te verkrijgen over jullie en jullie wereld.

We zouden nu graag iets willen zeggen over de persoon die deze communicatie ontvangt. Marshall Vian Summers is niet zomaar een man die zonder dat hij het wist werd uitgekozen voor een grootse taak. Hij is voor dit doel de wereld in gezonden. Hij is een man die gezonden is met een Goddelijke missie, om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op haar ontmoetingen met de Grotere Gemeenschap en om de Leer van de Grotere Gemeenschap in de wereld te vertegenwoordigen, een leer in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap.

Vele jaren geleden was er van onze kant een poging om direct contact met hem te leggen. Hij werd naar een locatie in een bergachtig gebied geroepen en voorbereid op zijn contact met ons. Een aantal leden van onze groep maakte de gevaarlijke reis naar deze wereld, maar helaas werd hun missie nooit volbracht. Toen ze eenmaal ontdekt waren door de Interventie moesten ze zichzelf en hun voertuig vernietigen om geen enkel bewijs van onze aanwezigheid in de wereld achter te laten. Dit was een grote mislukking. En het verlies van vier zeer waardevolle individuen. Er zijn er nog maar vijf van ons over. En opnieuw lopen we groot gevaar.

De voorbereiding voor ons contact met deze persoon was lang en met vele vertragingen. Ten eerste moest hij de ontvanger worden van de Leer van de Grotere Gemeenschap. Hij moest haar eerste student worden. Vervolgens moest hij een positie innemen vanwaar hij deze nieuwe drempel van inzicht voor de mensheid kon vertegenwoordigen. Bepaalde mensen werden geroepen hem bij te staan, van wie niet allen in staat bleken dat te doen. Veel van deze vertragingen, die grotendeels buiten zijn macht lagen, hebben onze presentatie opgehouden. Daarom zijn we laat met onze verhandelingen en briefings aan jullie.

Het is een zware uitdaging voor deze man om een dergelijke verantwoordelijkheid te ontvangen en te accepteren. Hij heeft er niet om gevraagd. Toch is hij ermee geboren. En door alle vertragingen is de kans op succes een nog grotere zorg voor ons geworden. Daarom moeten we op dit moment met grote nadruk spreken. En we moeten onze essentiële boodschap herhalen zodat we er zeker van kunnen zijn dat ze gehoord en begrepen wordt. Elke maand en elk jaar is nu kostbaar.

Elke maand en elk jaar dat de mensheid onvoorbereid blijft op de Grotere Gemeenschap wordt de situatie moeilijker en ernstiger. We moesten twee keer van positie veranderen hier in jullie Zonnestelsel. Meer kunnen we jullie niet vertellen want we willen geen bewijs van onze aanwezigheid verschaffen aan jullie tegenstanders.

In onze eigen geschiedenissen, voor diegenen van ons die er nog zijn, was het net zo moeilijk om een zeer vergelijkbare boodschap aan onze eigen culturen te presenteren. We kregen te maken met ongeloof, spot, shock. Het idee dat in onze werelden ingegrepen kon worden door machten die ons niet vriendelijk gezind waren was iets waar onze rassen totaal niet op voorbereid waren. Wij geloofden net als jullie dat we leefden in een toestand van isolement, dat wij bevoorrecht waren en de genade hadden van de Goddelijke machten. Wij konden alleen maar aannemen dat de eerste bezoeken, die net zo geheim werden uitgevoerd als in jullie wereld, bedoeld waren voor een groter welzijn. Dat namen we aan. Pas toen een groep zoals wijzelf bepaalde personen in onze respectievelijke werelden ontmoette en adviseerde teneinde een waarschuwing te geven en bewustwording op gang te brengen, kon een werkelijke voorbereiding beginnen.

Toch moeten we empathisch blijven en jullie verzekeren dat er nog steeds tijd is voor de mensheid om de Interventie te neutraliseren en te stoppen. Echter, om dit te laten gebeuren, moet deze persoon herkend en bijgestaan worden. Jullie moeten je zelf uitspreken over deze boodschap die we geven, en jullie moeten hem helpen door erover te spreken. Hij heeft erg weinig steun in de wereld. Er zijn grote obstakels. De Interventie is zich van hem bewust en probeert hem zelfs op dit moment  te dwarsbomen

Deze boodschap die wij aan jullie overbrengen is toevertrouwd aan deze persoon om in zuivere vorm aan jullie door te geven, zo zuiver als mogelijk is. Wij hebben er vertrouwen in dat hij in staat is geweest dit te doen. Hem is ook de Leer van de Grotere Gemeenschap gegeven, wat de enige voorbereiding in de wereld is om de mensen voor te bereiden op de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap.

Wij zijn zeer vereerd dat we deze informatie kunnen presenteren. En we betreuren de vele vertragingen die ons verhinderd hebben haar op een vroeger tijdstip te geven. Wij werken tegen machtige krachten en we moeten de bereidheid afwachten van hen die ons kunnen ontvangen en die de zaden kunnen planten die wij hier in deze Briefings aanreiken.

Wij hebben datgene doorgegeven waarvan wij denken dat het essentieel is voor jullie welzijn en jullie overleving. Wij hebben vele andere zaken buiten beschouwing gelaten die jullie misschien erg fascinerend zouden vinden maar die niet centraal zijn voor jullie noden.. Wij hebben er zeer veel zorg aan besteed de essentiële kwestie niet te vertroebelen met niet-essentiële details. En inderdaad maken te veel details onze communicatie gewoon nog onbegrijpelijker. Wij spreken uit naam van jullie bondgenoten, waarvan er veel zijn en die veel rassen vertegenwoordigen. Wij zijn alle negen gekomen uit verschillende werelden en toch delen we dezelfde missie omdat we sterk zijn met Kennis.

Wij willen voor de mensheid wat we voor onszelf willen, namelijk zelfvoorzienendheid , creativiteit, vrijheid van inmenging en een leven zonder conflict en oorlog. Het recht om in het leven te zijn om een hoger doel te bereiken en in te spelen op een hogere roeping die de Schepper aan allen als potentieel heeft gegeven – dit is wat we voor onszelf en voor de menselijke familie proberen te bekrachtigen. Toch zijn er, net als waar is in jullie wereld, sterke krachten en overtuigingen die deze ontdekking en prestatie in de weg staan. En dus werken we achter de schermen om te pleiten voor vrijheid en Kennis in alle bewuste wezens, zelfs bij de Collectieven, zelfs in rijken die agressief en destructief zijn, zelfs in personen die gewetenloos en doortrapt zijn.

Wij zijn op de hoogte van vele rassen in het universum die Kennis en het gebrek aan Kennis laten zien. Jullie zullen de kans hebben over deze dingen te leren in de toekomst als jullie nu jullie vrijheid veilig kunnen stellen. De mensheid staat nog maar aan het begin van haar hogere prestaties. Maar haar huidige roekeloosheid, haar stammen-conflicten en haar ecologische achteruitgang bedreigen allemaal de kans op het bereiken van een een hogere staat van leven voor jullie mensen.

De Interventie lijkt nu een grove inmenging in een toch al moeilijke situatie. Maar zoals zo vaak het geval is blijken de heftige demonstraties van de natuur reddend te zijn, mits ze op juiste en gepaste wijze herkend en benut kunnen worden.  Dat wat de mensheid lijkt te overschaduwen is het enige dat de mensheid kan verenigen en een eind kan maken aan stammen-conflicten.

Iedere persoon in de wereld moet leren over de Grotere Gemeenschap en de waarheid over de Interventie in de wereld. Ze moeten leren over de Interventie voordat die haar bezetting kan voltooien. Elke vooruitgang in dit opzicht is een zegening. Elke mislukking in dit opzicht schaadt al het leven in jullie wereld.

Hoewel één persoon de last en het voorrecht gegeven is onze boodschap de wereld in te brengen en de Leer van de Grotere Gemeenschap te ontvangen, is het aan vele, vele mensen in vele culturen dit inzicht en deze voorbereiding te delen en om het te vertalen in vele verschillende talen in jullie wereld. De behoefte aan vrijheid en het verlangen naar vrijheid zijn universeel. In essentie gaan onze boodschap en de Weg van Kennis over vrijheid – de vrijheid om vrij in je eigen wereld te leven zonder gebondenheid aan een ander ras en zonder inbreuk of interventie van een ander ras, en de vrijheid Kennis te vinden en jezelf te vervullen op je grote reis hier in het fysieke leven. Het draait allemaal om vrijheid.

Wanneer de religieuze en politieke leiders van de wereld erkennen dat zij een fundamenteel gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke missie hebben om de menselijke familie te verdedigen, kunnen zij al hun middelen daarvoor inzetten. Dit zal hun meningsverschillen en hun vijandigheden jegens elkaar grotendeels overschaduwen.

De vraag voor jullie is dus: zijn jullie vrij om deze dingen waarover wij spreken te weten? Zijn jullie vrij om te reageren? Zijn jullie vrij om je uit te spreken tegen de Interventie? Het onderricht in vrijheid begint nu. Dit is de eerste stap.

Dit is geen tijd voor halfslachtigheid of zelfgenoegzaamheid. Dit is geen tijd om eenvoudigweg je grieven en wantrouwen op de wereld te projecteren. Hoe verdeelder de mensheid is en hoe onbewuster van het leven buiten haar grenzen, des te kwetsbaarder en zonder echte veiligheid is ze. Jullie verzet tegen elkaar is misplaatst. De waarheid is: jullie hebben geen verdediging tegen de buitenwereld.

Als jullie met succes jullie recht verdedigen om het belangrijkste ras in deze wereld te zijn en te leven met vrijheid en vrijheid te koesteren binnen de menselijke familie en binnen menselijke samenlevingen, dan zullen jullie de kans krijgen jullie bondgenoten te ontmoeten en te leren kennen. Dat zal een grote openbaring en thuiskomst voor jullie zijn. Ondertussen is er nog veel werk te doen. En iedereen heeft de kans om dit geweldige werk te doen.