De Eerste Toelichting: Het Probleem van de Menselijke Ontkenning

Veel mensen zullen bang worden als ze De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid lezen. Ze zullen het lezen alsof het echt en authentiek is, wat het ook is, en ze zullen bang worden en zich willen terugtrekken. Ze willen het op de een of andere manier ontkennen.

In zekere zin onthult het materiaal van De Bondgenoten van de Mensheid jullie zwakheden. Het doet een beroep op jullie kracht. Het doet een beroep op jullie inherente wijsheid. Het doet een beroep op Kennis, de Spirituele Geest binnenin je, maar het onthult ook jullie zwakheden. Het onthult jullie kwetsbaarheid. Het onthult jullie gebrek aan controle over jullie eigen bewustzijn. Het onthult jullie onbewaakte grenzen met de ruimte. Het onthult jullie veronderstellingen, jullie zorgen en in het algemeen jullie onwetendheid over leven in het universum.

Het is hier belangrijk jezelf af te vragen of de mensheid ooit intelligent leven van buiten de wereld zal ontmoeten. En als dat zo is, wanneer dat gebeurt: hoe zal de mensheid reageren? Hoe zal de mensheid weten of haar nieuwe bezoekers vriendelijk zijn of niet? Hoe zal de mensheid de motieven en het geweten van de bezoekers kunnen onderscheiden? Hoe zal de mensheid hun organisatie, hun methoden enzovoorts kunnen onderscheiden?

Als je deze vragen serieus in overweging neemt zullen jullie beseffen dat jullie zeer weinig antwoorden hebben. En zonder antwoorden zullen jullie misschien bang worden. Jullie zullen je eigen kwetsbaarheid voelen en merken hoe onvoorbereid de mensen eigenlijk zijn voor een ontmoeting als deze.

Omdat de meeste mensen nog steeds denken dat ze alleen zijn in het universum, dat ze altijd alleen zijn geweest en altijd alleen zullen zijn, zullen deze belangrijke vragen echt niet door veel mensen in overweging genomen worden. En zelfs zij die ze overwegen denken vaak zeer romantisch over leven in het universum en wat het de mensheid zal brengen en hoeveel de mensheid zal winnen bij deze ontmoeting. Ze bedenken hoe geïnteresseerd de bezoekers zullen zijn in kunst en cultuur, geschiedenis en temperament van de mensheid.

Dus zelfs onder de zeer weinige mensen die deze vragen echt overwegen en vinden dat ze belangrijk zijn is er vaak nogal wat romantische speculatie. Mensen zijn bang om realistisch te zijn over leven in het universum omdat het hun zwakheden blootlegt. Als wij spreken over zwakheden spreken we niet over jullie gebrek aan technologie. In werkelijkheid hebben we het over jullie gebrek aan bewustzijn, jullie gebrek aan focus in het leven, jullie gebrek aan sociale cohesie in jullie naties en culturen. De mensheid is in zichzelf verdeeld en strijdlustig. Dit maakt jullie kwetsbaar voor krachten van buitenaf. Maar in werkelijkheid gaat jullie kwetsbaarheid zelfs nog verder omdat die te maken heeft met jullie gemoedstoestand. Het heeft te maken met jullie kijk op jezelf en jullie wereld. Het heeft te maken met jullie aannames, jullie illusies en jullie vooringenomenheden.

Het is alsof zich een grote storm aan het groeien is en al een tijdje aan de gang is geweest, maar de mensen hebben er geen acht op geslagen. En dan, als de storm toeslaat, wel, dan slaat hij toe met zulk geweld. Hij slaat toe met zo’n impact. Mensen zijn er compleet door verrast en zijn woedend en doodsbang. En toch zijn de tekenen er geweest.

Zelfs de menselijke wetenschap begint nu het overwicht van leven in het universum als een theoretische waarschijnlijkheid te erkennen. Maar wie maakt zich zorgen over wat jullie eerste grote ontmoetingen zullen betekenen?

Als de Briefings van de Bondgenoten worden gepresenteerd zullen er allerlei soorten ontkenning, kritiek en verwerping zijn. Waarom? Waarom zoveel afwijzing van een ontmoeting die iedereen eigenlijk heel goed mogelijk acht? Maar toch, wanneer er daadwerkelijk rekening mee gehouden wordt zul je veel ontkenning zien. “Schandalig! Belachelijk! Kan niet gebeuren!” Je zult wetenschappers horen zeggen: “Nou, het is niet mogelijk dat een ander ras hier komt gezien de beperkingen van reizen en snelheid enzovoort.” Hoe aanmatigend! Durven mensen te veronderstellen wat andere naties en culturen gedurende een lange periode hebben kunnen ontwikkelen? Wordt het universum beperkt door menselijk begrip? Is het niet mogelijk dat andere rassen de menselijke prestaties in de technologie ver overtroffen hebben?

Jullie kunnen zeggen: “Nou, natuurlijk!” Maar geconfronteerd met het vooruitzicht van een werkelijke ontmoeting zingen mensen een toontje lager. Hun idealisme laat hen in de steek. Hun romanticisme wordt twijfelachtig. Hun glorieuze verwachting wordt overschaduwd door zorg en angst.

Dus wanneer de boodschap van De Bondgenoten van de Mensheid gepresenteerd wordt beginnen mensen de ware kern van hun angst te voelen, hun gebrek aan voorbereiding, de zwakte van hun positie. De Bondgenoten schetsen een zeer realistisch beeld van het leven in het universum. Ze zijn hier niet om elke vraag die jullie mogelijk hebben te beantwoorden, maar in plaats daarvan om jullie bewust te maken van wat werkelijk gebeurt in de huidige wereld en ook om veel van de fantasierijke speculatie waarmee het vooruitzicht van een ontmoeting van de mensheid met andere vormen van intelligent leven is omgeven te weerleggen. Zelfs fantasierijke verwachting, hoopvolle verwachting, heeft een kern van angst omdat jullie onzeker zijn, omdat jullie niet weten, omdat jullie niet voorbereid zijn, omdat jullie in een moment van helder inzicht beseffen hoe kwetsbaar jullie eigenlijk zijn, levend op jullie aardoppervlak, zonder verdediging, blootgesteld aan het universum.

Denk je een ogenblik in dat je een ander ras was dat jullie wereld bezocht en je wilde simpelweg menselijk gedrag observeren. Alleen observeren zonder inmenging. Nou, je zou alles kunnen overzien. Het is er allemaal. Menselijke activiteit, menselijke samenwerking, menselijk conflict, menselijke relaties, menselijke technologie, menselijke communicatie – het is allemaal zichtbaar voor de discrete waarnemer.

Daarom is het erg belangrijk te begrijpen waarom mensen bang zijn. De angst voor de realiteit van contact is diepgeworteld. Veel mensen hebben dit verheerlijkte gezichtspunt dat zij het hoogtepunt van Gods schepping zijn, dat hun religies gebouwd zijn op de superioriteit van menselijke spiritualiteit en menselijke identiteit. Wat zal er gebeuren als zij ontdekken dat de mensheid een klein ras is dat zich aan het ontwikkelen is binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven? En dat dit ras feitelijk erg zwak, verdeeld en onbetekenend is in de uitgestrektheid van de Schepping? De religieuze opvattingen van de mensen kunnen een dergelijk besef niet verdragen. Veel van deze opvattingen worden al uitgehold door de ontdekkingen van de wetenschap die aantonen dat het universum niet om deze wereld draait, dat deze wereld gewoon een kleine planeet onder vele is die rond een onbetekenende ster draait in een van de vele uitgestrekte Melkwegstelsels. Waar is de menselijke superioriteit dan? Wie zijn jullie in het universum? Zijn jullie werkelijk belangrijk voor iemand of iets?

Wij stellen deze vragen om jullie in de kern van jullie angst te brengen omdat jullie dit binnenin jullie zelf moeten aangaan. Het onvermogen of de onwil dit te doen is de eigenlijke bron van alle menselijke onwetendheid en arrogantie aangaande de plaats van de mensheid in het universum en de realiteit van de buitenaardse Interventie die in de huidige wereld plaatsvindt.

Mensen zeggen: “Nou, er is hier geen Interventie aan de gang. Wat belachelijk! Het is allemaal fantasie van bepaalde mensen en hun behoefte aan aandacht of hun verveling of zoiets.” Wat hoor je hier anders dan een excuus? Dit is de manier waarop iemand zichzelf geruststelt om geen ware angst te voelen.

Als je dit rationeel en objectief kon beschouwen zou je zeggen: “Nou, natuurlijk zouden we op een bepaald moment bezocht worden! Ik bedoel: als er intelligent leven is in het universum, dan moet iemand ergens daarbuiten weten dat we hier bestaan.” En als je niet beperkt bent door de beperkingen van menselijke wetenschap opent dat de deur naar veel meer mogelijkheden.

Als je deze vragen kunt stellen denk je misschien bij jezelf: “Ja, natuurlijk zal de mensheid ontdekt worden. Ja, onze grondstoffen zullen nauwkeurig onderzocht worden. Ja, onze wereld zal geëvalueerd worden. Ja, er zijn andere mogendheden in het universum die misschien willen dat onze wereld onderdeel wordt van hun organisatie. En ja, zij zouden op de een of andere praktische manier willen profiteren van deze prachtige plek.”

Zie je, deze observaties zijn zó voor de hand liggend. Deze speculaties, als je ze zo zou kunnen noemen, zijn zó redelijk, maar mensen willen ze niet overwegen. Ze willen er niet mee geconfronteerd worden vanwege hun ongerustheid, vanwege hun angst. In feite vormen de realiteit van leven in het universum, de ontmoeting met leven in het universum en de Interventie zelf gezamenlijk de meest ontkende werkelijkheid in de huidige wereld . Mensen zullen denken: “Het is niet belangrijk. Ik heb mijn baan. Ik heb mijn familie. Ik heb mijn eigen dagelijkse problemen, weet je. Ik bedoel: waarom zou ik me er druk om maken?” Waar praat je over? Als er een Interventie gaande is in de wereld, denk je dan dat dat niet relevant is voor jou en voor je leven en voor wat er met jou zal gebeuren?

Zie je het nu? Dit is “geïsoleerd denken”. De Briefings van de Bondgenoten brengen de realiteit in huis dat het isolement van de mensheid voorbij is! Maar het geïsoleerde denken gaat onverminderd door. Als je geen directe ontmoeting hebt met krachten vanuit de Grotere Gemeenschap waardoor je leven op de een of andere manier verstoord is of overhoop is gegooid, zul je gewoon doorgaan met denken zoals je altijd hebt gedacht en leven met de aannames waarmee je altijd geleefd hebt, onbewust van de grotere realiteiten die jouw leven en lot vormgeven. En hoe kan God je bereiken om je te vertellen dat je alert en bewust moet worden, dat je gaat reageren op deze grotere realiteiten die jullie leven en lot aan het veranderen zijn?

Mensen houden van het idee van een God ergens daarboven die hen een reddingsboei zal toewerpen als ze verdrinken, maar het idee dat God zich met hun leven bemoeit en hen iets laat zien dat ze eigenlijk niet willen zien, nou, dat is een ware test voor het geloof, nietwaar?

Dat is precies wat er vandaag de dag gebeurt. Daarom is de leer van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap in de wereld, omdat dit Gods boodschap is om de mensheid te waarschuwen voor deze grotere realiteit en haar voor te bereiden. Bewustwording is niet genoeg. Als bewustwording vooral ongerustheid en angst veroorzaakt weten mensen niet wat ze moeten doen. Ze zullen zeggen: “Oh mijn God! Wat moeten we doen?” En ze weten niet wat ze moeten doen omdat ze nog nooit eerder direct hierop hebben hoeven reageren. Daarom brengt Gods boodschap de voorbereiding met zich mee zodat mensen kunnen beginnen te denken alsof zij leven in een Grotere Gemeenschap. Dan kunnen ze beginnen zich bewust te worden dat er daarbuiten realiteiten van een Grotere Gemeenschap zijn die een directe invloed op hen, hun leven en hun wereld gaan hebben.

De voorbereiding moet jullie dit grotere bewustzijn en besef brengen, deze gevoeligheid. Anders zijn jullie net een mierenkolonie in een veld die op het punt staat ondergeploegd te worden. En de arme mierenkolonie heeft geen enkel idee wat er staat te gebeuren. Tot op het moment van hun vernietiging, wel, blijft hun leven zoals het altijd is geweest.

Maar jullie zijn geen mieren en jullie hebben een bewustzijn. Jullie kunnen nadenken over de toekomst en jullie kunnen denken over dingen buiten het  zichtbare. En jullie kunnen je voorstellen binnen een ruimere arena te leven, zowel in de wereld als erbuiten binnen een Grotere Gemeenschap. Naarmate jullie dit bewustzijn van de Grotere Gemeenschap ontwikkelen beginnen jullie in te zien dat jullie wereld een zeer speciale plek is met prachtige kwaliteiten. En jullie zouden kunnen denken: “Nou, natuurlijk zouden anderen geïnteresseerd zijn in onze planeet. En geïnteresseerd in ons, niet omdat we geweldig zijn maar omdat we de beheerders zijn van deze plek. Wij beheren deze wereld.” En jullie zouden zeer, zeer objectief beginnen te denken over jullie situatie hier.

Echter, zelfs mensen die beweren objectief en wetenschappelijk te zijn in hun perspectief worden toch nog beheerst door deze fundamentele angst en ongerustheid en leven nog steeds met de algemene ontkenning van het feit dat de wereld bezocht wordt en dat de Interventie plaatsvindt. Zij zijn in een dermate staat van ontkenning dat ze het niet eens willen overdenken. Bij lange na niet. De informatie, het bewijs is overal te vinden, maar ze willen er niet aan. Ze zullen gewoon zeggen: “O, nee, nee. Dat is allemaal dwaasheid. Het zijn gewoon onzekere mensen die proberen de aandacht te trekken.”

Ze zijn in staat van ontkenning. Ze denken dat ze redelijk zijn maar in werkelijkheid zijn ze heel onredelijk. Ze ondersteunen en versterken hun eigen onwetendheid en de onwetendheid van anderen. En zelfs als zij niet kunnen accepteren dat de Interventie plaatsvindt, wel, het vooruitzicht van leven in het universum is nog steeds een wonderlijke, romantische reis voor hen. Het is als iets waar je op de meest glorieuze manieren over droomt. “Oh, we zullen deze geavanceerde rassen ontmoeten die ons zoveel technologie zullen geven en ons zullen ophelderen hoe we in vrede moeten leven enzovoorts.” Dit is allemaal dwaasheid! Ze hebben geen flauwe notie wat er daarbuiten in het universum gebeurt.

Als deze redelijke mensen een perspectief van de Grotere Gemeenschap wordt gegeven, wat de leer van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap verschaft, oh mijn God! Dat raakt die kern-angst en ongerustheid. En ze voelen op dat moment hoe uitermate kwetsbaar ze zijn, hoe onverdedigd ze zijn, hoe onvoorbereid ze zijn. En je kijkt naar mensen en die hebben geen idee. En ze willen ook geen idee hebben. En je kijkt naar jullie wereld en je zegt: “Oh, mijn God! We zouden overgenomen kunnen worden zonder dat we het in de gaten hebben!”

Als jullie de voorbereiding van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap niet zouden hebben, als jullie nergens naartoe zouden kunnen gaan met dit besef, dan zou dat overweldigend zijn omdat jullie zouden denken dat jullie geen redmiddel hadden. Het is alsof de mensheid, als een nietsvermoedende inheemse stam, erop wacht overgenomen te worden door een ander.

Dan heb je natuurlijk het probleem van de aanname dat technologie gelijk staat aan redding. Dit is een moderne religie aan het worden in vele culturen in de wereld. Ontwikkelde naties geloven in toenemende mate dat technologie nu echt hun redding is. Is er een probleem? Nou, de techniek zal het wel oplossen. Is er iets dat we niet kunnen begrijpen? Nou, de techniek zal het wel oplossen. Kan een situatie ontstaan waarop we niet voorbereid zijn? Nou, de techniek zal de uitdaging wel aangaan. “We zullen te elfder ure de uitdaging aangaan met onze technologie.” Er is een soort onbetwist geloof dat technologie jullie gaat redden, ongeacht wat er mogelijkerwijs gebeurt – technologie gemengd met menselijk vernuft, wel te verstaan. En het maakt niet uit hoe overweldigend een situatie ook is, wel, vernuft plus technologie zal het op het laatste moment wel lukken.

Kunnen jullie zien dat dit allemaal deel is van de ontkenning? Wensdenken, dat is het. Met het oog op de Grotere Gemeenschap is het echt wensdenken. Denken jullie dat de mensheid een technologisch antwoord gaat bedenken op de aanwezigheid van mogendheden van de Grotere Gemeenschap die jullie planeet misschien wel voor zichzelf willen hebben? We kunnen jullie verzekeren dat jullie niet het niveau van technologie hebben om deze aanwezigheid en invloeden tegen te gaan. Denken jullie dat jullie tegenover een ras dat technologisch gezien misschien duizend jaar voor ligt op jullie, in de komende paar jaren een verschil zullen gaan maken?

Overweeg dit: Het antwoord is niet te vinden op technologisch niveau. Het bevindt zich op het niveau van de geest en het bewustzijn. Diegenen die vandaag de dag in de wereld interveniëren maken zich grote zorgen over het behoud van ’s werelds hulpbronnen en het behoud van de menselijke aanwezigheid hier als arbeidskracht. Ze kunnen niet alleen technologie gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Ja, hun technologie is nuttig bij het neutraliseren van iemand die zij voor zichzelf willen meenemen voor onderzoek. Maar als zij met kracht hun technologie op jullie wereld toepassen zullen ze ’s werelds hulpbronnen en de menselijke aanwezigheid hier vernietigen en dat kunnen ze niet doen. Daarom moeten zij nou net die middelen gebruiken waar jullie tegenin kunnen gaan.

Maar hier komen we weer terecht bij angst omdat mensen beseffen dat ze zonder hun technologie, zonder de hoop en de overtuiging dat technologie het zal gaan winnen en zonder menselijk intellect om het probleem op te lossen, weer terug zijn in deze zeer kwetsbare toestand. Maar we spreken hier niet over het intellect. Het is niet het intellect dat de mensheid in staat stelt deze aanwezigheid tegen te gaan en zichzelf te versterken in de Grotere Gemeenschap. Het intellect speelt een zeer belangrijke rol betreffende technologie en bepaalde soorten probleemoplossing. Maar in deze situatie zal het een dieper bewustzijn vergen.

Tenslotte ontkennen sommigen van jullie intellectueel gezien meest briljante mensen de Interventie totaal en denken ze dat leven in het Universum een vergezochte mogelijkheid is. En je vraagt je af: “Nou, als ze zo briljant en goed geïnformeerd zijn, waarom kunnen zij deze aanwezigheid in de wereld nu dan niet voelen? En waarom kunnen ze dit niet eens als mogelijk beschouwen en het bewijs bestuderen in plaats van het onmiddellijk van de hand te wijzen? Als mensen zo slim zijn, hoe kunnen ze dan zo dom zijn?” Onwetendheid is één ding. Onwetendheid kan gecompenseerd worden met informatie en perspectief. Maar dit is niet alleen maar onwetendheid. Dit is arrogantie. Het is aannemen dat je weet wat leven is in het Universum. Oh, mijn God! De mensheid weet wat leven is in het Universum? Oh, mijn God! De mensheid is zo onwetend over wat leven is in het Universum, het is meelijwekkend!

Uitgaande van het ongefundeerde geloof in technologie als bron van menselijke redding denken veel mensen, wel, meer technologie is meer redding. En zij denken dat technologisch geavanceerde rassen zich zodanig ontwikkeld hebben dat zij zelfzucht en strijd en sluwheid voorbij zijn. Zij denken dat technologisch geavanceerde rassen geen conflicten hebben en dat deze rassen de chronische problemen zijn ontgroeid waar de mensheid nog steeds mee te maken heeft. Wat een belachelijke veronderstelling! Jullie hebben heden ten dage technologie waar jullie voorouders zich honderd jaar geleden niet eens een voorstelling van konden maken. En hebben jullie deze problemen al overwonnen? Kijk daarom niet naar deskundigen om jullie het antwoord te geven. Jullie moeten zelf het antwoord vinden omdat de deskundigen het misschien niet weten en het misschien niet willen weten. Denk eraan dat zij menselijke wezens zijn net als jullie, met hun eigen drempels van angst en ongerustheid die zij misschien niet bereid zijn het hoofd te bieden.

In zekere zin is de Interventie het meest uitdagende wat de mensheid kon overkomen. Een deel van de kwetsbaarheid of zwakte van de mensheid hier is de veronderstelling dat ze het leven werkelijk begrijpt, dat ze werkelijk weet wat er in het Universum gebeurt, dat ze begrijpt wie wel kan reizen en wie niet en hoe lang het duurt om bij planeten te komen. Ze neemt aan dat menselijk begrip de maatstaf is voor al het begrip in het Universum. Dit is menselijke arrogantie, hetgeen menselijke onwetendheid ondersteunt en versterkt.

Dat het leven in het Universum uitdagend, moeilijk en competitief is wordt gepresenteerd in de Leer van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap en wordt overduidelijk aangegeven in de boodschap van De Bondgenoten van de Mensheid. En als jullie het leven in het Universum romantisch benaderen of helemaal ontkennen nemen jullie een groot risico.

Wat hier werkelijk nodig is is een heel nieuwe verschuiving in menselijk bewustzijn en menselijk leren. Het is alsof je zo’n belangrijke drempel hebt bereikt en er een compleet nieuw paradigma van inzicht moet komen. Het is geen kwestie van  voortbouwen op eerdere inzichten, nog een kenmerk of een dimensie toevoegen aan het menselijk bewustzijn. Jullie moeten hier eigenlijk een soort sprong nemen. Dit komt doordat menselijk begrip nog steeds zo geworteld is in een antropocentrische kijk op het Universum, met de mensheid als centrum van alles en de  onbetwiste overtuiging dat leven in het Universum functioneert volgens menselijke waarden en idealen.

Veel mensen hebben nog steeds het idee dat God zich in de eerste plaats bezighoudt met  de mensheid als middelpunt van de Schepping en dat al het andere slechts een soort behang is voor dit grootse menselijke drama. Kijk naar jullie religies. Zijn ze werkelijk toegerust om om te kunnen gaan met de realiteiten van de Grotere Gemeenschap? Laat me jullie deze vergelijking geven: in de afgelopen 500 jaar zijn er inheemse stammen overwonnen en culturen geassimileerd en vernietigd op talloze plekken in jullie wereld. Dat gebeurt nu nog steeds. Zij hebben hun religies die zeer wijdverspreid kunnen zijn. Maar hun religies omvatten gewoonlijk niet de realiteit van menselijk leven voorbij hun grenzen, hetgeen hen in een zeer kwetsbare positie brengt omdat ze geen idee hebben hoe ze in geval van een Interventie moeten reageren.

Vergeleken met de Grotere Gemeenschap is de buitenpost van de mensheid in deze wereld als een klein dorpje in het oerwoud. En als dit dorpje wordt geconfronteerd met mogendheden die er hun voordeel komen zoeken, wat kan het dan doen? Nou, interessant genoeg, het kan feitelijk een heleboel doen. Het eerste is je bewust worden van de Interventie en je eigen angst en ongerustheid onder ogen zien. Hier is het noodzakelijk te zien hoe slecht voorbereid je bent, hoe kwetsbaar en hoe gemakkelijk zelfs jij overtuigd zou kunnen worden te denken en te geloven dat de bezoekers hier zijn voor jouw welzijn. Dit is de eerste drempel, een drempel die veel mensen helaas niet over zullen gaan. Ze zullen zich terugtrekken of in ontkenning vluchten of een zeer wenselijk perspectief over de hele zaak werpen. De eerste drempel is je situatie te onderkennen. Zelfs als de Interventie op dit moment niet zou plaatsvinden, weet je dat het op een gegeven moment zal gaan gebeuren.

Zie je, het is interessant. Mensen hebben hun hoogdravende ideeën over intelligent leven in het Universum en geavanceerde technologie en andere daar rondzwevende rassen altruïstische wezens. Maar waar mensen vooral bang voor zijn is dat zij anderen als zijzelf zullen ontmoeten, maar dan machtiger. Waar zijn mensen echt bang voor met betrekking tot het vooruitzicht buitenaards intelligent leven te ontmoeten? Ze zijn bang zichzelf tegen te komen. In een andere vorm misschien. Misschien zien de bezoekers er anders uit en gebruiken ze een andere taal en een ander communicatiemiddel. Maar waar mensen echt bang voor zijn, waar niemand zelfs over kan praten, vooral niet in verlichte kringen, is de realiteit dat zij zichzelf gaan tegenkomen.

Hiermee suggereren we niet dat jullie bezoekers menselijke wezens zijn of dat intelligent leven volgens menselijke idealen en overtuigingen functioneert. Wat we jullie hier echt vertellen en waarmee jullie je moeten verzoenen is dat jullie wezens gaan ontmoeten die gedreven worden door dezelfde behoeften als waardoor jullie gedreven worden.

De Grotere Gemeenschap van leven waarin jullie leven is een zeer competitieve omgeving. Je kunt deze competitie in jullie eigen wereld zien. Je kunt het zien in de natuur. Je kunt het zien op het niveau van planten en dieren. Maar de Grotere Gemeenschap is een competitieve omgeving op een schaal die jullie begrip te boven gaat. Dit betekent dat iedereen die zich in die omgeving bevindt, vooral diegenen die actieve deelnemers zijn aan handel en commercie, grondstoffen moeten vinden en allianties moeten zien te sluiten met andere naties en vaak die naties ervan proberen te overtuigen om met hen een alliantie aan te gaan.

De behoefte aan grondstoffen houdt niet op vanwege technologie. Technologie maakt geen einde aan de fundamentele levensbehoeften. Dat geldt voor jullie en voor iedereen in het Universum. Ja, het bevrijdt je van bepaalde basishandelingen maar het creëert meer complexiteit. Je hoeft niet meer voor je voedsel te gaan jagen of vissen, of boeren, maar je moet naar je werk. Je moet een veel gecompliceerder leven handhaven om het voedsel dat je nodig hebt te kunnen bekostigen. Technologie heeft jullie bevrijd van jagen en verzamelen en van jullie basis-landbouw, maar ze heeft jullie niet bevrijd van de behoefte aan grondstoffen. Ze heeft jullie leven inderdaad gecompliceerder en opwindender gemaakt, maar op andere manieren moeilijker en stressvoller.

Zo is het ook met leven in het Universum. Iedereen moet eten. Iedereen moet in stand houden wat hij/zij gecreëerd heeft. Iedereen moet omgaan met andere vormen van intelligent leven die misschien meedingen naar of wedijveren om basisgrondstoffen. Denk je dat een geavanceerde natie in het Universum niet veel behoefte heeft aan grondstoffen?

Hoe groter naties of organisaties worden, des te meer zij persoonlijke vrijheid voor hun leden zullen inperken en des te groter de behoefte aan orde en conformiteit zal zijn. Daarom zijn in het Universum de echt vrije naties klein en geïsoleerd. Hun technologie heeft hen voordelen gegeven maar zij moeten deze beschermen en verborgen houden.

Het zou zijn als wanneer je een miljoen dollar kreeg en ermee de markt op ging. Tjonge, wat een enorme schok! Nu is iedereen je vriend. Nu wil iedereen je uitnodigen om in zijn onderneming, in zijn project te investeren, of ze hebben je financiële hulp nodig omdat ze in de problemen zitten. Als de mensheid ooit in staat zou zijn buiten haar grenzen te reizen en haar grote stimulans en onderneming in het universum uit te dragen zou het net zo zijn als het huisvrouwtje dat met een miljoen dollar naar de markt gaat. Jullie zouden het niet lang volhouden.

Zie je, deze realiteit van het leven, die zo ontkend wordt, is iets wat je onder ogen moet zien. Wie zul je in het Universum tegenkomen? Je zult anderen net als jij tegenkomen. Niet precies zoals jij. Ze zien er niet uit zoals jij of praten zoals jij of zijn gekleed zoals jij. Maar ze zijn wel hetzelfde als jij in hun behoeften. En diegenen die grondstoffen-verkenners zijn in het Universum zijn niet de spiritueel verlichten.

Daarom is het noodzakelijk veel van de heersende aannames en overtuigingen, fantasieën en mythen tegen te gaan, anders kunnen jullie de situatie niet aan. En als jullie de situatie niet aankunnen zal ze jullie overvallen. Mensen bidden tot God om leiding, om kracht, om moed en om vrede, en God stuurt de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap als voorbereiding. En mensen zeggen: “Wat is dit? Hier heb ik niet om gevraagd! Wat moet ik hiermee? Het is niet relevant!” Je weet niet wat relevant is. Wat jij denkt dat relevant is is misschien belangrijk voor jou persoonlijk, maar het zal in de toekomst jullie rechten en vrijheden niet beschermen.

 

De ontmoeting van de mensheid met intelligent leven in het Universum is niet het product van menselijk reizen de ruimte in of menselijke wetenschap of menselijke filosofie of menselijke religie. Het is het gevolg van de Interventie. Het is het gevolg van de komst van andere rassen die de wereld voor zichzelf willen behouden, omdat ze ervan overtuigd zijn dat de mensheid de wereld zal vernietigen met haar conflicten, dat de mensheid ’s werelds waardevolle hulpbronnen zal ruïneren.

Denk hierover na. Zo zouden mensen reageren. Als, laten we zeggen, ontwikkelde naties in de wereld een of andere kleine stam diep verscholen in het oerwoud zouden ontdekken die bovenop tonnen goud of andere soorten mineralen zou zitten, of beschikte over uitgestrekte bossen vol waardevolle houtsoorten, denk je dan dat de geavanceerde naties niet zouden ingrijpen, vooral als ze meenden dat deze grondstoffen verspild zouden worden? Of wat als de inheemsen alle bomen zouden omhakken omdat ze graag zonlicht wilden hebben of hun eigen voedsel wilden verbouwen? Nou ja, de naties van de wereld zouden ernaartoe gaan en alles in het werk stellen om de grondstoffen te verkrijgen, legaal of illegaal. Dat is wat menselijke naties zouden doen. Denk je dat ze zouden toekijken en de inheemsen zomaar lieten vernielen of verwaarlozen wat ze hebben? Natuurlijk niet. Nou, als het land voor de machtige naties geen waarde heeft, prima, geef ze hun reservaat. Maar als ze bovenop 100 miljoen dollar in goud zitten zou dat geen reservaat zijn.

Zo kijken jullie bezoekers en anderen in het universum naar jullie wereld als ze deze kostbare kleine wereld zien en dit ras van relatief destructieve wezens dat bezig is haar natuurlijke hulpbronnen te vernietigen en haar natuurwetten te schenden. Denk je dat dit geen Interventie zou opleveren? Sommige mensen denken: “Nou natuurlijk, ze zouden toestemming komen vragen om hier te zijn en onze naties, onze regeringen zouden een overeenkomst uitwerken.” Oh, mijn God! Maak je een grapje? Wat daarentegen zou gebeuren is dat die interveniërende rassen een plan van interventie en integratie zouden opstellen omdat ze de menselijke arbeidskrachten willen behouden. Ze kunnen niet leven in jullie wereld. Zij zullen jullie al het werk laten doen. Laat de inheemsen het goud delven. Precies zoals in jullie wereld gebeurd is. Denken jullie dat de toestemming van de inheemsen noodzakelijk is? Nou, misschien vinden ze een manier om jullie te verleiden toestemming te geven, maar ze zullen krijgen wat ze willen. In jullie situatie in de huidige wereld krijgen jullie bezoekers wat ze willen tenzij jullie ze tegenhouden. En jullie gaan ze niet tegenhouden door technologie te gebruiken. Het lukt alleen door intelligent en sluw te zijn. En door samenwerking binnen de menselijke familie.

DE EERSTE STAP IN HET TEGENGAAN VAN DE INTERVENTIE IS BEWUSTZIJN, MAAR HET BEWUSTZIJN IS ECHT EEN HOGE DREMPEL VANWEGE DE ANGST, DE ONGERUSTHEID EN HET MISLUKTE IDEALISME VAN DE MENSEN. Kunnen jullie je eigen angst onder ogen zien? Kunnen jullie je eigen kwetsbaarheid aan? Kunnen jullie het feit onder ogen zien dat jullie de situatie wellicht helemaal verkeerd hebben ingeschat, als jullie er überhaupt over nagedacht hebben?  Mensen zeggen misschien: “OK, we snappen dat van het bewustzijn. Wat nog meer?” Ha! Ze zien het grote belang van het bewustzijn niet in.

DE VOLGENDE STAP IS DAT JULLIE EEN GROTERE-GEMEENSCHAPSPERSPECTIEF MOETEN ONTWIKKELEN VOOR HET KIJKEN NAAR JULLIE ZELF EN HET KIJKEN NAAR JULLIE WERELD. Denken jullie dat de mensheid de hulpbronnen van de wereld zou vernietigen als zij kon erkennen dat het behouden en onderhouden van deze hulpbronnen precies datgene is dat menselijke vrijheid in de toekomst zal behouden? Als de mensheid het vermogen verliest zichzelf te onderhouden en afhankelijk wordt van vreemde mogendheden, niet alleen voor geavanceerde technologie maar zelfs voor basisgrondstoffen, dan verliezen jullie je vrijheid.

Misschien zeg je wel: “Oh, dat geloof ik niet. We zouden onze vrijheid niet verliezen.” Maar als je er objectief over nadenkt zul je inzien dat jullie je vrijheid zullen verliezen. Hetzij openlijk, hetzij subtiel, jullie zouden afhankelijk worden van andere rassen in het universum en zij zouden de voorwaarden voor deelname bepalen.  Zij zouden jullie wereld beheersen. Maar omdat ze geen menselijke revolutie willen creëren zullen ze proberen jullie wereld zó te beheren dat het voor mensen acceptabel zou zijn overheerst te worden. Daarom is de Interventie die momenteel aan de gang is zo slinks en wordt ze zo zorgvuldig over langere tijd uitgevoerd. Als ze hier met geweld kwamen zou iedereen gewoon reageren en zou er een enorme oorlog gevoerd worden en zouden de hulpbronnen van de wereld ernstige schade oplopen. Er zouden geen menselijke arbeidskrachten bereid of in staat zijn de interveniërende rassen te helpen en het hele project zou verprutst zijn.

Jullie moeten een Grotere-Gemeenschapsperspectief zien te ontwikkelen. Jullie zijn menselijk wezens die leven in deze wereld. Deze wereld is niet beschermd. Ze is waardevol. Ze wordt begeerd door anderen. Interventie van andere rassen zal mettertijd toenemen. Hoe zullen jullie je grenzen verdedigen? Hoe zullen jullie kunnen bepalen wie hier is en waarom zij hier zijn en wat ze hier doen? Dit kan niet het voorrecht zijn van geheime groeperingen en geheime regeringen.

De mensheid moet volwassen worden en haar kinderlijke eigenbelangen ontgroeien. Ze moet haar jeugdige fantasieën over zichzelf en over het leven ontgroeien en realistisch worden. Anders zal de Interventie doorgaan en zal jullie wereld geleidelijk geregeerd gaan worden door buitenaardse mogendheden. En waar ga je dan naartoe met je klachten, je protest en je woede? Precies om deze reden is het ontwikkelen van bewustzijn en een Grotere-Gemeenschapsperspectief van cruciaal belang omdat jullie anders niet eens de volgende stap kunnen zetten.

DE DERDE STAP IS LEREN OVER DE MENTALE LEEFWERELD. De Mentale Leefwereld is de arena van beïnvloeding. Mensen weten hier heel weinig vanaf maar het is zeer belangrijk in interactie met de Grotere Gemeenschap, vooral tussen rassen of organisaties die met elkaar concurreren. Ze moeten heel veel tijd besteden aan pogingen te onderscheiden wat de ander gaat doen en de ander op subtiele wijze te beïnvloeden. Dit vindt niet zozeer plaats middels technologie als wel middels bewustwording, bewustzijn, het projecteren van gedachten en door middel van sluwe activiteiten.

In het algemeen delen concurrenten dezelfde technologie, dus technologie levert geen voordeel op. Het voordeel zit in sluwheid en overredingskracht. Jullie kunnen dit nog niet zien omdat jullie nog steeds denken alsof jullie in isolement leven en het universum geleid wordt volgens menselijke principes. Jullie willen hier niet over nadenken omdat jullie beseffen dat jullie deze vaardigheden niet hebben. En dat maakt dat jullie je bang en kwetsbaar voelen. Dus de derde stap bij de voorbereiding is het ontwikkelen van vaardigheid in de Mentale Leefwereld. Je kunt feitelijk leren hoe je dit moet doen, maar je moet eerst het bewustzijn hebben en een Grotere-Gemeenschapsperspectief om te kunnen beginnen.

HET VIERDE, DAT EIGENLIJK DE HELE TIJD ONTWIKKELD MOET WORDEN, IS KENNIS. Wat is Kennis? Als wij spreken over Kennis hebben we het niet over perspectief of hoeveelheden informatie of data. We hebben het over het vermogen te weten – voorbij bedrog, voorbij schijn, voorbij persoonlijke voorkeur, voorbij angst en ontkenning. Het vermogen te weten. De Interventie is nu bijna 50 jaar actief gaande. En mensen die beweren het UFO fenomeen te bestuderen, wel, weten die al iets of zijn ze nog steeds data aan het verzamelen? “Nou, we willen geen voorbarige conclusies trekken. Weet je, dit is zo gecompliceerd en misschien begrijpen we het wel nooit!” Waar héb je het over? Is dit ontkenning? Is dit onwil om een conclusie te trekken? Of is het dat mensen het gewoon niet weten? Kunnen ze niet zien en voelen wat dit werkelijk is? Kunnen ze na 50 jaar nog steeds niet zien wat dit werkelijk is? Hebben ze meer bewijs nodig? Oh, mijn God! Hoeveel meer bewijs? Nog eens 50 jaar bewijs? Honderd jaar bewijs? Nog 50 jaar bewijs erbij en het is allemaal voorbij. En de conclusie die je zult trekken ligt zo voor de hand.

Het is als mensen die 30 jaar getrouwd zijn die eigenlijk nooit hadden moeten trouwen, en het kost ze 30 jaar om uit te vinden dat ze in het verleden een fout hebben gemaakt en eigenlijk hun diepere gevoelens hadden moeten volgen en niet naar het altaar hadden moeten lopen met deze andere persoon. Maar zij hebben het die 30 jaar geprobeerd met elkaar te redden.

Zonder Kennis zul je alleen maar weten wat anderen willen dat je weet. Je zult alleen maar denken wat andere willen dat je denkt – of het nu je ouders zijn, je cultuur, je sociale groepering, je regering, of de Grotere Gemeenschap. Je zult in feite net als vee zijn en van hot naar haar geleid worden, van weide naar weide. Zonder Kennis word je overgenomen en overweldigd door de Mentale Leefwereld. Kennis is de diepere Spirituele Geest in jou. Het is het enige deel van jou dat niet wordt beïnvloed door de Mentale Leefwereld. Het is het enige deel van jou dat vrij is van bedrog en manipulatie.

Wil je vrijheid voor jezelf? Dan moet je de Weg van Kennis leren. Wat is vrijheid anders? Meer geld hebben? Minder werken en meer geld hebben? Is dat vrijheid? Kijk naar de rijken die geen vrijheid hebben. Oh, ze hebben veel geld en ze kunnen overal heen waar ze naartoe willen. Ze hoeven niet eens te werken, sommige van hen. Zijn zij vrij? Of zijn ze slaaf van hun geld en hun situatie en hun privileges en hun lusten en hun angsten?

De boodschap in de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid gaat over vrijheid. En om vrijheid te hebben moet je je bewust worden van de Interventie. Je moet een Grotere-Gemeenschapsperspectief ontwikkelen. Je moet leren over de Mentale Leefwereld en haar invloed op jou. En je moet je ervaring van Kennis ontwikkelen. Niet veel technologie hier, hoewel technologie een kleine rol kan spelen in dit geheel.

Als We spreken over het leren van de Weg van Kennis, praten we niet over alleen intuïtie ontwikkelen. Dat is niet voldoende. Je moet je feitelijk verbinden met de wetende Geest binnenin jezelf en dat is geen gemakkelijke taak. Er zullen er veel zijn die niet bereid of niet in staat zijn dit te doen. Maar niet iedereen hoeft dit te doen om het tij te keren voor de mensheid, om een bewustzijn van de Grotere Gemeenschap te ontwikkelen en te beginnen met het leggen van grenzen rondom jullie wereld.

Er mag geen geweld gebruikt worden om een planeet als die van jullie over te nemen. Daarom moet de Interventie subtiel zijn. Ze moet misleidend zijn. Ze moet indringend zijn. Ze mag geen geweld gebruiken. Dit is goed voor jullie omdat jullie bruut geweld niet zouden kunnen weerstaan. En bruut geweld zou het resultaat voor de bezoekers vernietigen, als je ze bezoekers kunt noemen. Er zijn vele redenen waarom zij dat niet zullen gebruiken.

De Schepper heeft geantwoord op deze grote nood van de mensheid, een nood die nauwelijks als zodanig herkend wordt, door de leer van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te presenteren. Deze leer omvat de realiteit van het leven in de Grotere Gemeenschap. Nog nooit eerder is zo’n leer in de wereld aangeboden omdat dat niet eerder nodig was. Ja, er zijn vele spirituele leringen die de Weg van Kennis tot op zekere hoogte benadrukken. Maar de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is nog nooit eerder in de wereld aangeboden. Jullie hebben haar echter nu nodig. Ze zal de wereldreligies niet vervangen maar ze daarentegen een grotere reikwijdte geven, een ruimer perspectief en een bredere context om verder te groeien, te bestaan en te evolueren.

Toch is het curieus dat de religieuze leiders van de wereld zich misschien wel het meest zullen verzetten tegen het leren van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap. Om hun tradities te behouden, hun autoriteit en hun macht, zullen ze misschien precies datgene ontkennen wat hun traditie een toekomst zal geven in de Grotere Gemeenschap. Want zonder menselijke vrijheid is er geen toekomst. Zonder menselijke zelfbeschikking is er geen toekomst. En zonder begrip van de Grotere Gemeenschap zal er voor niemand hier een toekomst zijn, in elk geval geen toekomst die je zou kunnen omarmen.

Je moet het belang voor jezelf hiervan inzien. Alles wat je wilt van het leven, alles wat je wilt zijn, doen en hebben: de Interventie zou het je allemaal kunnen afnemen. Ga je zonder nadenken door met het nastreven van je persoonlijke doelen en verder zal het je een zorg zijn, daarmee zeggende dat het er niet toe doet? Zelfs als de Interventie niet aan de gang was zou de teloorgang van jullie natuurlijke hulpbronnen en de groeiende wereldbevolking hoe dan ook veranderen wat voor jullie beschikbaar is.

Sommige mensen zeggen: “Nou, ik neem gewoon wat ik hebben wil en ik ga me niet druk maken over iets anders.” Als mensen zo denken zijn het net sprinkhanen. Ze storten zich op het land en eten alles op wat in zicht komt. En ze zullen een leeg land achterlaten en verder trekken tot er niets meer is om naar toe te trekken en dan zullen ze allemaal uitsterven. Is dit de belofte voor menselijke vooruitgang? Om als parasieten de gastheer te vernietigen en als de gastheer sterft ook allemaal te sterven?

Nu zullen de meeste mensen zeggen: “Natuurlijk niet! Absoluut niet!” Maar als ze zich zelfzuchtig gedragen is dit een passende vergelijking. Interessant genoeg zien degenen die in jullie wereld interveniëren de mensheid als een soort destructieve kracht in de wereld die deze prachtige plaats zal vernietigen. Hun houding is: “We gaan ernaar toe en stoppen ze. En als ze hun wereld niet fatsoenlijk kunnen gebruiken en behouden, nou, dan zullen wij haar voor onszelf behouden. Ze kunnen voor ons werken.” Dit is precies hoe zij denken. Dit is hun perspectief. Zo zouden jullie in hun plaats ook denken. Zelfs met al het geweldige idealisme van de mensheid zouden jullie ook zo denken. “Wij laten hen deze plek niet vernietigen! Als zij er niet van kunnen profiteren, dan wij wel!” Dit is precies hoe een menselijke regering zou reageren. Misschien is dit hoe jij persoonlijk zou reageren.

Zij die interveniëren zijn niet kwaadaardig. Zij zien eenvoudig de situatie vanuit een bepaald perspectief. Ze worden niet geleid door Kennis of Spiritualiteit, anders zouden ze hier niet bezig zijn met hun interventie.

Er zijn mensen in de wereld die de Interventie willen omdat zij denken dat de buitenaardse rassen hier op de een of andere manier de mensheid van zichzelf zullen redden. Zij geloven in hetzelfde perspectief als de buitenaardse rassen zelf. Soms komen zij uit zichzelf tot deze conclusie. Soms wordt dit denken aangemoedigd door de Interventie. Maar het resultaat is hetzelfde – verlies van menselijke vrijheid en zelfbeschikking, hetgeen zeer volkomen zal zijn. Als je hierover nadenkt zul je beseffen dat dit het slechtst mogelijke scenario voor jullie is. Dit is waarom de Schepper de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap aanbiedt. Dit is waarom zij geleerd en ter harte genomen moet worden. Dit is waarom het bewustzijn ontwikkeld moet worden. Mensen moeten hun angst en ongerustheid onder ogen zien en beseffen in welke situatie ze verkeren. Ze moeten een nieuw begrip krijgen van waar zij staan in het universum en hun rol en verantwoordelijkheid als inheemse volkeren en beheerders van deze wereld. Ze moeten hun individuele en collectieve macht uitoefenen om hun eigen inheemse gronden te behouden.

Jullie spiritueel inzicht moet veranderen om te kunnen beseffen wat God de mensheid heeft gegeven om de vooruitgang van menselijke vrijheid, begrip en samenwerking te behouden. In het universum moeten deze verdedigd worden. Jullie moeten erkennen dat jullie je fantasieën en idealen moeten ontgroeien, zelfs jullie eisen en verwachtingen om de situatie helder te kunnen zien. De Schepper heeft de Bondgenoten van de Mensheid gevraagd om als waarnemers observaties aan te leveren en hun boodschap te presenteren zodat de mensheid een begin kan maken met het verkrijgen van een Grotere Gemeenschaps-perspectief.

God heeft een Leer aangeboden over de Mentale Leefwereld en Kennis. Leren over de Weg van Kennis is een individuele spirituele reis voor iedereen. Kennis is de grotere intelligentie die binnen in je huist. Ze weet hoe ze moet omgaan met de Grotere Gemeenschap. Kennis wordt niet beheerst door menselijke overtuigingen, aannames, zorgen, teleurstellingen, idealen of ambities. Ze is zuiver. Ze is het heilige deel van jou. Ze weet. Je verstand denkt. Kennis weet. De kloof ertussen lijkt groot maar ze kunnen samengebracht worden. En dit is het ultieme doel van je spirituele ontwikkeling. Dit geschenk van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap is bedoeld om menselijke vrijheid een echte basis te geven, om het individu kracht te geven, om de groep kracht te geven, om de mensheid kracht te geven, die haar kracht elke dag meer verliest aan hen die in de wereld interveniëren.

Wij hopen dat deze verhandeling helderheid verschaft, maar het is in werkelijkheid slechts de eerste stap. Denk niet dat je deze verhandeling of de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid kunt lezen en zeggen: “Nou, ik begrijp het nu wel. Ik weet wat ik moet doen.” Je weet nog niet wat je moet doen. Maar je begint misschien inzicht te ontwikkelen. Als dit diep binnenin je iets in beroering brengt, dan wordt Kennis binnenin je geactiveerd. Maar er valt nog veel te leren.

De ontmoeting van de mensheid met de realiteiten van het leven buiten deze wereld is een nieuwe drempel, misschien de hoogste drempel waar de mensheid ooit voor gestaan heeft. Jullie moeten snel leren. Je moet niet denken dat je het al weet of begrijpt. Dat is niet zo. Je hebt misschien een idee. Je ervaart misschien een weerklank bij deze boodschap. Je voelt misschien dat ze belangrijk is, maar je moet nog steeds oefenen en je voorbereiden.

Je bedwingt de hoogste berg van de wereld niet omdat je houdt van de bergen. Je bedwingt de hoogste berg van de wereld niet omdat je bergschoenen hebt. Je moet trainen en je voorbereiden, anders haal je het niet. Dit is de uitdaging van jullie tijd. Dit is de grootsheid van jullie tijd. Dit is waar jullie je eigen grootsheid zullen vinden. Je zult je grootsheid nooit vinden in je individuele bezigheden want daarin bestaat geen grootsheid. Je zult alleen je grootsheid vinden als je gehoor geeft aan de werkelijke nood in de wereld en aan de oproep die binnen in je leeft zelfs op dit moment. Dit is de grootse situatie die de grootsheid in jou naar buiten zal brengen, als je kunt reageren.