De Bondgenoten van de Mensheid wordt gepresenteerd om mensen voor te bereiden op een geheel nieuwe werkelijkheid die grotendeels verborgen en niet herkend wordt in de wereld van vandaag. Het biedt een nieuw perspectief dat mensen in staat stelt om de grootste uitdaging en de grootste kans aan te gaan die wij, als ras, ooit zijn tegengekomen.
 • De briefings van de Bondgenoten bevatten een aantal kritische, zo niet alarmerende verklaringen over de toenemende buitenaardse inmenging en integratie in het menselijk ras en over de buitenaardse activiteiten en verborgen agenda.Het doel van de briefings van de Bondgenoten is niet om harde bewijzen te leveren over de realiteit van het bezoek van buitenaardsen aan onze wereld, dat al goed is gedocumenteerd in vele andere goede boeken en onderzoeks-tijdschriften over het onderwerp. Het doel van de briefings is om de dramatische en verreikende implicaties van dit fenomeen aan de orde te stellen, om onze menselijke neigingen en veronderstellingen hierover uit te dagen en om de menselijke familie te waarschuwen voor de grote drempel waar we nu voor staan.

  De briefings bieden een blik op de realiteit van intelligent leven in het Universum en wat Contact werkelijk zal betekenen. Voor veel lezers zal wat in de briefings van de Bondgenoten van de Mensheid wordt onthuld geheel nieuw zijn. Voor anderen zal het een bevestiging zijn van dingen die ze al lang gevoeld en geweten hebben.

  Hoewel deze briefings een dringende boodschap bevatten, gaan ze ook over het toewerken naar een hoger bewustzijn dat “Kennis” wordt genoemd, waaronder een grotere telepathische vaardigheid tussen mensen en tussen rassen. In het licht hiervan werden de briefings aan de auteur, Marshall Vian Summers, doorgegeven door een multi-raciale, buitenaardse groep individuen die zichzelf de “Bondgenoten van de Mensheid” noemen.

  Zij beschrijven zichzelf als fysieke wezens van andere werelden die zich in ons zonnestelsel bij de Aarde hebben verzameld met het doel de communicatie en activiteiten te observeren van die buitenaardse rassen die zich hier in onze wereld mengen in menselijke aangelegenheden. Zij benadrukken dat zij zelf niet fysiek in onze wereld aanwezig zijn en de nodige wijsheid verschaffen, geen technologie of inmenging.

  De briefings van de Bondgenoten werden over een periode van een jaar aan de auteur gegeven. Zij bieden perspectief en visie in een complex onderwerp dat, ondanks decennia van toenemend bewijs, onderzoekers blijft verbijsteren. Toch is dit perspectief niet romantisch, speculatief of idealistisch in zijn benadering van dit onderwerp. Integendeel, het is ronduit realistisch en compromisloos tot het punt waarop het zelfs voor een lezer die goed in dit onderwerp thuis is, een hele uitdaging kan zijn.

  Daarom vereist het ontvangen van wat deze briefings te bieden hebben dat u, tenminste voor een moment, veel van de overtuigingen, veronderstellingen en vragen die u mogelijk hebt over buitenaards Contact en zelfs over hoe deze briefings werden ontvangen, opschort. De inhoud van deze briefings is als een boodschap in een fles die hierheen is gestuurd van buiten de wereld. We moeten ons dus niet zozeer zorgen maken over de fles maar over de boodschap zelf.

  Om deze uitdagende boodschap werkelijk te begrijpen, moeten wij veel van de heersende veronderstellingen en tendensen betreffende de mogelijkheid en de werkelijkheid van Contact onder ogen zien en in twijfel trekken. Deze omvatten:

 • ontkenning;
 • hoopvolle verwachting;
 • het verkeerd interpreteren van het bewijs om onze overtuigingen te bevestigen;
 • het willen en verwachten van verlossing van de “bezoekers”;
 • geloven dat ET technologie ons zal redden;
 • zich hopeloos en onderdanig voelen voor wat we veronderstellen dat een superieure kracht is;
 • openbaarmaking eisen van de overheid, maar niet van ET;
 • het veroordelen van menselijke leiders en instellingen, terwijl we de onbetwiste acceptatie van de “bezoekers” handhaven;
 • Ervan uitgaande dat, omdat ze ons niet hebben aangevallen of binnengevallen, ze hier moeten zijn voor ons bestwil;
 • Ervan uitgaande dat geavanceerde technologie gelijk staat aan geavanceerde ethiek en spiritualiteit;
 • ervan uitgaande dat dit fenomeen een mysterie is, terwijl het in feite een begrijpelijke gebeurtenis is;
 • geloven dat ET’s op een of andere manier aanspraak hebben gemaakt op de mensheid en op deze planeet;
 • en geloven dat de mensheid niet meer te redden is en het niet alleen kan maken.

De Briefings van de Bondgenoten stellen dergelijke veronderstellingen en neigingen aan de kaak en ontkrachten veel van de mythen die we momenteel hebben over wie ons bezoekt en waarom ze hier zijn.

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid geven ons een breder perspectief en een dieper begrip van onze bestemming binnen een groter panorama van intelligent leven in het Universum. Om dit te bereiken, spreken de Bondgenoten niet tot onze analytische geest, maar tot Kennis, het diepere deel van ons wezen waar de waarheid, hoe vertroebeld ook, direct kan worden onderscheiden en ervaren.

De Bondgenoten van de Mensheid zullen veel vragen oproepen, die verder onderzoek en overpeinzing vereisen. De nadruk ligt niet op het geven van namen, data en plaatsen, maar op het bieden van een perspectief op de Buitenaardse aanwezigheid in de wereld en op het leven in het Universum, dat wij als mensen anders niet zouden hebben.

Zolang we nog geïsoleerd leven op het oppervlak van onze wereld, kunnen we nog niet zien en weten wat er gebeurt met intelligent leven buiten onze grenzen. Daarvoor hebben we hulp nodig, hulp van een zeer buitengewone soort. Misschien herkennen of accepteren we die hulp in eerste instantie niet. Toch is ze er.

Het verklaarde doel van de Bondgenoten is ons te waarschuwen voor de risico’s van het opgaan in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven en ons te helpen deze grote drempel met succes te overschrijden op een zodanige wijze dat menselijke vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikking behouden kunnen blijven.

De Bondgenoten zijn hier om ons te adviseren over de noodzaak voor de mensheid om onze eigen “Rules of Engagement” vast te stellen gedurende deze ongekende tijd. Volgens de Bondgenoten zullen we, als we verstandig, voorbereid en verenigd zijn, in staat zijn onze voorbestemde plaats in te nemen als een volwassen en vrij ras in de Grotere Gemeenschap.

In de loop van de tijd dat deze reeks briefings plaatsvond, herhaalden de Bondgenoten bepaalde kerngedachten die zij van vitaal belang achtten voor ons begrip. Wij hebben deze herhalingen in de briefings gehandhaafd om de intentie en integriteit van hun communicatie te bewaren. Gezien de dringende aard van de boodschap van de Bondgenoten en gezien de krachten in de wereld die zich tegen deze boodschap zouden verzetten, is het wijs en noodzakelijk deze herhalingen te maken.

Na de publicatie van de Bondgenoten van de Mensheid in 2001, hebben de Bondgenoten een tweede serie briefings uitgebracht om hun vitale boodschap aan de mensheid te voltooien. Boek Twee van de Bondgenoten van de Mensheid, gepubliceerd in 2005, presenteert opzienbarende nieuwe informatie over de interacties tussen rassen in ons lokale Universum en over de aard, het doel en de meest verborgen activiteiten van die rassen die zich met menselijke aangelegenheden bemoeien.

De Bondgenoten startten de communicatie opnieuw in 2008, met een verdere beschrijving van de complexe omgeving waarin de mensheid aan het opkomen is. De derde reeks briefings werd gepubliceerd in 2012.

Dankzij de lezers die de urgentie van de boodschap van de Bondgenoten aanvoelden en de briefings in andere talen vertaalden, is er een groeiend wereldwijd bewustzijn van de realiteit van de Interventie.

Wij van The Society for the New Message zijn van mening dat deze drie briefings een van de belangrijkste boodschappen bevatten die vandaag de dag in de wereld worden gecommuniceerd.

De Bondgenoten van de Mensheid is niet het zoveelste boek dat speculeert over het UFO/ET fenomeen. Het is een authentieke transformerende boodschap die direct gericht is op het onderliggende doel van de buitenaardse Interventie om het bewustzijn te verhogen dat we nodig zullen hebben om de uitdagingen en de kansen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

De Society for The New Message