Zesde Briefing: Vragen en Antwoorden

* Deze vragen werden opgestuurd naar de New Knowledge Library door veel van de eerste lezers van het Materiaal van de Bondgenoten. ————————

Wij denken dat het belangrijk is, gezien de informatie die wij tot nu toe aangeleverd hebben, om te reageren op vragen die vast en zeker zullen rijzen over onze realiteit en de betekenis van de boodschappen die wij zijn komen brengen.

<>

“Waarom zouden mensen geloven wat jullie hen over de Interventie vertellen, gezien het gebrek aan hard bewijs?”

Ten eerste moet er voor het bezoek aan jullie wereld veel bewijs zijn. Ons is verteld dat dit het geval is. Maar ons is door de Ongezienen ook verteld dat mensen niet weten hoe ze het bewijs moeten begrijpen en dat ze er hun eigen betekenis aan geven – een betekenis waar zij de voorkeur aan geven, een betekenis die voor het grootste deel plezierig en geruststellend is. Wij zijn er zeker van dat er afdoende bewijs is om na te gaan dat de Interventie op dit moment plaatsvindt in de wereld, als iemand tenminste de tijd neemt om deze kwestie te bekijken en te onderzoeken. Het feit dat jullie regeringen of religieuze leiders dit soort zaken niet kenbaar maken betekent niet dat zo’n grote gebeurtenis niet in jullie midden plaatsvindt.

<>

 “Hoe kunnen mensen weten dat jullie echt zijn?”

Betreffende onze realiteit kunnen we onze fysieke aanwezigheid niet aan jullie bewijzen en dus moeten jullie de betekenis en de draagwijdte van onze woorden inzien. Op dit punt is het niet slechts een kwestie van geloof. Het behoeft een grotere herkenning, een Kennis, een resonantie. Wij geloven dat de woorden die wij spreken waar zijn, maar dat betekent niet dat ze altijd als zodanig ontvangen worden. Wij hebben geen invloed op de reactie op onze boodschap. Er zijn mensen die meer bewijs nodig hebben dan mogelijkerwijs gegeven kan worden. Voor anderen zal zo’n bewijs niet nodig zijn, want zij zullen een innerlijke bevestiging voelen. Ondertussen zullen wij misschien omstreden blijven, en toch hopen en vertrouwen we erop dat onze woorden serieus in overweging genomen worden en dat het bewijs dat wél bestaat, en dat is nogal wat, verzameld en begrepen kan worden door hen die bereid zijn hier in hun leven moeite voor te doen en zich erop te richten. Vanuit ons perspectief gezien is er geen groter probleem en geen grotere uitdaging en gelegenheid waar jullie je aandacht op zouden moeten richten.

Daarom staan jullie aan het begin van een nieuw inzicht. Dit vereist vertrouwen en autonomie. Velen zullen onze woorden verwerpen, simpelweg omdat zij niet geloven dat wij mogelijkerwijs zouden kunnen bestaan.

 

Anderen zullen misschien denken dat wij deel uitmaken van een of andere manipulatie die over de wereld wordt verspreid. Wij hebben geen invloed op deze reacties. Wij kunnen alleen maar onze boodschap en onze aanwezigheid in jullie leven bekend maken, hoe ver verwijderd die aanwezigheid ook moge zijn. Het is niet onze aanwezigheid hier die van het grootste belang is, maar de boodschap die wij bekend komen maken en het grotere perspectief en begrip dat wij jullie kunnen leveren. Jullie scholing moet ergens beginnen. Alle scholing begint met het verlangen om te weten.

 

Wij hopen dat we via onze gesprekken op z’n minst een deel van jullie vertrouwen kunnen winnen om een begin te kunnen maken met het onthullen van wat wij hier komen bieden.

<>

“Wat hebben jullie te zeggen tegen hen die de Interventie als iets positiefs zien?”

 

Ten eerste begrijpen wij dat jullie verwachten dat alle krachten uit de hemel samenhangen met jullie spirituele begrip, tradities en fundamentele overtuigingen. Het idee dat er alledaags leven in het universum bestaat is een uitdaging voor deze fundamentele overtuigingen. Vanuit ons perspectief en gezien de ervaringen van onze eigen culturen, begrijpen wij deze verwachtingen. In het verre verleden hadden wij ze zelf ook. En toch moesten wij ze loslaten bij het onder ogen zien van de realiteit van het leven in de Grotere Gemeenschap en de betekenis van bezoek.

 

Jullie leven in een groot fysiek universum. Het is er vol leven. Dit leven vertegenwoordigt ontelbare uitingsvormen en het vertegenwoordigt ook de evolutie van intelligent leven en spiritueel bewustzijn op elk niveau. Dit betekent dat wat jullie tegen zullen komen in de Grotere Gemeenschap bijna iedere mogelijkheid zal omvatten.

Echter, jullie zijn geïsoleerd en jullie reizen nog niet door de ruimte. En zelfs als jullie al het vermogen zouden hebben om een andere wereld te bereiken, het universum is enorm, en niemand is nog in staat gebleken met wat voor snelheid dan ook om van de ene kant van het melkwegstelsel naar de andere kant te komen. Het fysieke universum is dus enorm en niet te bevatten. Niemand heeft nog haar wetten kunnen doorgronden. Niemand heeft nog haar territoria veroverd. Niemand kan complete overheersing of controle opeisen. Het leven dwingt op deze manier grote nederigheid af. Zelfs ver buiten jullie grenzen geldt dit.

Jullie zouden je erop moeten voorbereiden dat jullie intelligente levensvormen zullen tegenkomen die ofwel goed zijn, ofwel onwetend of het soort dat meer neutraal ten opzichte van jullie staat. In elk geval zullen opkomende rassen zoals dat van jullie, binnen de realiteit van reizen en exploratie in de Grotere Gemeenschap, bijna zonder uitzondering als eerste contact met leven uit de Grotere Gemeenschap geconfronteerd worden met grondstoffenverkenners, collectieven en wezens die op eigen voordeel uit zijn.

Betreffende de positieve interpretatie van bezoek uit de Grotere Gemeenschap; deels is dit menselijke verwachting en het natuurlijke verlangen om een goede afloop tegemoet te zien en hulp te zoeken van de Grotere Gemeenschap voor de problemen die de mensheid nog niet zelf op heeft kunnen lossen. Het is normaal om zulke zaken te verwachten, in het bijzonder als je in ogenschouw neemt dat jullie bezoekers grotere capaciteiten hebben dan jullie. Echter, een groot deel van het interpretatieprobleem van het grote bezoek heeft te maken met de wil en de agenda van de bezoekers zelf. Want zij moedigen mensen overal aan om hun aanwezigheid hier als geheel in het voordeel van de mensheid en haar behoeften te zien.

<>

“Als deze interventie al zo ver gevorderd is, waarom zijn jullie dan niet eerder gekomen?”

Op een eerder tijdstip, vele jaren geleden, hebben meerdere groepen van jullie bondgenoten een bezoek aan jullie wereld gebracht in een poging om een boodschap van hoop te geven, om de mensheid voor te bereiden. Maar helaas konden hun berichten niet begrepen worden en werden ze misbruikt door enkelen die ze wel konden ontvangen. In het kielzog van hun komst, hebben de bezoekers van de collectieven zich hier massaal verzameld. Wij wisten dat dit zou gebeuren, want jullie wereld is te waardevol om over het hoofd te gezien te worden, en zoals we al hebben gezegd, ze bevindt zich niet in een afgelegen en ver verwijderd deel van het universum. Jullie wereld wordt al lange tijd geobserveerd door diegenen die haar in hun eigen voordeel willen gebruiken.

<>

Waarom kunnen onze Bondgenoten de Interventie niet stoppen?”

Wij zijn alleen hier om te observeren en te adviseren. De grote beslissingen waar de mensheid voor staat hebben jullie in eigen hand. Niemand anders kan deze beslissingen voor jullie nemen. Zelfs jullie grote vrienden ver buiten jullie wereld zouden niet tussenbeide komen, want als zij dit wel deden, zou dat oorlog veroorzaken en jullie wereld zou het slagveld worden van elkaar bestrijdende krachten. En zouden jullie vrienden zegevieren, dan zouden jullie volledig afhankelijk van hen worden, niet in staat voor jullie zelf te zorgen of jullie eigen veiligheid in het universum te waarborgen. Wij kennen geen goedgezind ras dat deze last zou willen dragen. En in alle eerlijkheid zou het jullie ook niet dienen.

Want jullie zouden een satellietstaat van een ander macht worden en zouden op afstand bestuurd moeten worden. Dit is op geen enkele manier in jullie voordeel en om deze reden gebeurt dit niet. Niettemin zullen de bezoekers zichzelf opwerpen als bevrijders en redders van de mensheid. Zij zullen jullie naïviteit gebruiken. Zij zullen jullie verwachtingen uitbuiten, en proberen een volledig voordeel te behalen uit jullie vertrouwen.

Daarom is het ons oprecht verlangen dat onze woorden als tegengif kunnen dienen voor hun aanwezigheid en voor hun manipulatie en misbruik. Want jullie rechten worden geschonden. Jullie territorium wordt geïnfiltreerd. Jullie regeringen worden overgehaald. En er wordt een nieuwe richting aan jullie religieuze ideologieën en impulsen gegeven.

Er moet een stem van waarheid tegenover staan. En we kunnen er alleen maar op vertrouwen dat jullie deze stem der waarheid kunnen ontvangen. We kunnen alleen maar hopen dat hun overtuigingskracht nog niet te veel terrein gewonnen heeft.

Misschien zijn de meest kritische vragen die jullie jezelf moet stellen: “Zijn wij mensen alleen in het universum of in onze eigen wereld? Worden we op dit moment bezocht? Is dit bezoek in ons voordeel? Moeten wij ons voorbereiden?”
<>

“Wat zijn realistische doelen voor ons om te stellen, en wat zijn de minimale vereisten om te voorkomen dat de mensheid haar zelfbeschikking verliest?”

De eerste stap is bewustzijn. Veel mensen moeten zich ervan bewust worden dat de Aarde bezocht wordt en dat buitenaardse machten hier op een clandestiene wijze opereren, en daarbij proberen hun agenda en activiteiten te verbergen voor het menselijk verstand. Het moet heel duidelijk zijn dat hun aanwezigheid hier een grote bedreiging voor de menselijke vrijheid en zelfbeschikking is. De agenda waar ze haast achter zetten en het pacificatie programma dat zij uitrollen moeten met nuchterheid en wijsheid tegengewerkt worden. Deze tegenmaatregel moet genomen worden. Er zijn veel mensen op dit moment in de wereld die in staat zijn dit te begrijpen. Daarom is de eerste stap bewustzijn.

De volgende stap is scholing. Het is voor veel mensen in verschillende culturen en in verschillende naties noodzakelijk om te leren over het leven in de Grotere Gemeenschap en om beginnen te begrijpen waar jullie mee te maken zullen krijgen, ja zelfs op dit moment al mee te maken hebben.

Derhalve zijn bewustzijn en scholing realistische doelen. Dit op zich zou de agenda van de bezoekers in de wereld al belemmeren. Zij opereren op dit moment met erg weinig weerstand. Ze lopen tegen weinig obstakels aan. Iedereen die hen probeert te zien als “bondgenoten van de mensheid” moet leren dat dit niet het geval is. Misschien zijn onze woorden niet voldoende, maar het is een begin.

<>

“Waar kunnen we deze scholing vinden?”

De scholing kan gevonden worden in De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap, die in deze tijd aan de wereld gepresenteerd wordt. Alhoewel het een nieuw begrip vertegenwoordigd over het leven en de spiritualiteit in het universum, is het verbonden met alle authentieke spirituele wegen die reeds bestaan in jullie wereld – spirituele wegen die waarde toekennen aan menselijke vrijheid en ware spiritualiteit en die waarde toekennen aan samenwerking, vrede en harmonie binnen de menselijke familie. Bijgevolg roept de lering in De Weg van Kennis alle grote waarheden op die reeds in jullie wereld bestaan en geeft ze een grotere context en uitdrukkingsmogelijkheid. Op deze manier vervangt De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap niet de religies van de wereld maar levert een bredere context waarbinnen ze echt zinvol en relevant voor jullie tijd kunnen zijn.

<>

“Hoe brengen wij jullie boodschap over naar anderen?”

De waarheid leeft in ieder persoon op dit moment. Als je tegen de waarheid in een persoon kan spreken, wordt zij sterker en begint zij te resoneren. Onze grote hoop, de hoop van de Ongezienen (de spirituele krachten die de wereld dienen) en de hoop van diegenen die de menselijke vrijheid waarderen en jullie opkomen in de Grotere Gemeenschap met succes volbracht willen zien, vertrouwen op deze waarheid die in ieder persoon leeft. Wij kunnen jullie dit bewustzijn niet opdringen. Wij kunnen het alleen maar aan jullie bekend maken en vertrouwen op de grootsheid van Kennis die de Schepper jullie gegeven heeft die het mogelijk kan maken dat jullie en anderen antwoorden.

<>

“Waar ligt de kracht van de mensheid in het tegengaan van de Interventie?”

In de eerste plaats begrijpen wij door de observatie van jullie wereld, en van wat de Ongezienen ons verteld hebben over zaken die wij niet kunnen zien, dat, alhoewel er grote problemen zijn in de wereld, er voldoende menselijke vrijheid is om jullie een basis te geven om de Interventie tegen te gaan. Dit staat in contrast tot veel andere werelden waar individuele vrijheid sowieso nooit werd gerealiseerd. Als deze werelden te maken krijgen met buitenaardse machten in hun midden en met de realiteit van de Grotere Gemeenschap, is de mogelijkheid voor hen om vrijheid en onafhankelijkheid te verwerven zeer beperkt.

Kortom, het is jullie grote kracht dat menselijke vrijheid bekend is in jullie wereld en dat zij door velen gewaardeerd wordt, hoewel misschien niet door iedereen. Jullie weten dat jullie iets te verliezen hebben. Jullie waarderen wat jullie al hebben, tot op welke hoogte dat ook mag zijn. Jullie willen niet overheerst worden door vreemde mogendheden. Jullie willen zelfs niet met harde hand geregeerd worden door menselijke autoriteiten. Daarom is dit een begin.

Daarnaast, omdat jullie wereld rijke spirituele tradities heeft die Kennis in het individu gekoesterd hebben en menselijke samenwerking en begrip aangemoedigd hebben, is de realiteit van Kennis reeds gevestigd. Nogmaals, in andere werelden waar Kennis nooit gevestigd werd, laat de mogelijkheid om het op het keerpunt van opkomst in de Grotere Gemeenschap alsnog te vestigen weinig ruimte voor succes. Kennis is sterk genoeg in voldoende mensen hier dat zij in staat zijn om te leren over de realiteit van leven in de Grotere Gemeenschap en te begrijpen wat er op dit moment in hun midden gaande is. Om deze reden zijn wij hoopvol gestemd, want wij hebben vertrouwen in menselijke wijsheid. Wij vertrouwen erop dat mensen boven egoïsme, zelfingenomenheid, en zelfbescherming uit kunnen groeien om het leven in groter verband te zien en om een grotere verantwoordelijkheid te voelen ten dienste van het eigen ras.

Misschien is ons geloof ongegrond, maar wij vertrouwen er op dat de Ongezienen ons hierover juist hebben ingelicht. Bijgevolg hebben wij ons in gevaar begeven door in de nabijheid van jullie wereld te zijn en getuige te zijn van gebeurtenissen buiten jullie grenzen die direct verband houden met jullie toekomst en bestemming.

De mensheid is veelbelovend. Jullie hebben een groeiend bewustzijn van problemen in de wereld – het gebrek aan samenwerking tussen naties, de verslechtering van jullie natuurlijke leefomgeving, jullie slinkende grondstoffen enzovoort. Als mensen deze problemen niet kenden, als deze realiteiten verborgen gehouden waren voor jullie mensen, in die mate dat mensen geen idee van het bestaan van deze zaken hadden, dan zouden wij niet zo hoopvol zijn. Hoe dan ook, de realiteit blijft dat de mensheid het potentieel en de belofte heeft om elke interventie in de wereld tegen te gaan.

<>

“Wordt deze Interventie een militaire invasie?”

Zoals wij al eerder gezegd hebben, is jullie wereld te waardevol om een militaire invasie te ontketenen. Niemand die jullie wereld bezoekt wil haar infrastructuur of haar natuurlijke hulpbronnen vernietigen. Daarom proberen de bezoekers niet de mensheid te vernietigen, maar in plaats daarvan de mensheid tot dienstverlening aan hun collectieven te brengen.

Het is niet een militaire invasie die jullie in gevaar brengt. Het is de macht van verleiding en overreding. Het zal gebaseerd zijn op jullie eigen zwakte, op jullie egoïsme, op jullie onwetendheid over het leven in de Grotere Gemeenschap en op jullie blind optimisme over jullie toekomst en de betekenis van het leven voorbij jullie grenzen.

Om dit tegen te gaan voorzien wij in onderricht en praten we over de middelen van voorbereiding die in deze tijd de wereld ingestuurd worden. Als jullie niet al menselijke vrijheid kenden, als jullie je niet al bewust waren van de plaatsgebonden problemen in jullie wereld, dan zouden wij jullie zo’n voorbereiding niet toevertrouwen. En wij zouden er niet op vertrouwen dat onze woorden zouden resoneren met de waarheid die jullie kennen.

<>

“Kunnen jullie mensen net zo sterk beïnvloeden als de bezoekers dat doen, maar dan ten goede?”

Het is niet onze bedoeling om individuen te beïnvloeden. Onze bedoeling is alleen om het probleem te presenteren en de realiteit waarin jullie aan het opkomen zijn. De Ongezienen verzorgen de werkelijke middelen tot voorbereiding, want dat komt van de Schepper van al het leven. Hierin beïnvloeden de Ongezienen individuen ten goede. Maar er zijn beperkingen. Zoals wij gezegd hebben, is het jullie zelfbeschikking die versterkt moet worden. Het is jullie kracht die moet toenemen. Het is jullie onderlinge samenwerking binnen de menselijke familie die gesteund moet worden.

Er zijn grenzen aan de hoeveelheid hulp die wij kunnen bieden. Onze groep is klein. Wij bevinden ons niet onder jullie. Daarom moet het brede begrip van jullie nieuwe realiteit van persoon tot persoon gedeeld worden. Het kan niet aan jullie opgedrongen worden door een vreemde mogendheid, zelfs niet als het in jullie voordeel is. Wij zouden dan jullie vrijheid en zelfbeschikking niet ondersteunen als wij zo’n programma van overreding zouden bevorderen. Jullie mogen je hierin niet als kinderen gedragen. Jullie moeten volwassen en verantwoordelijk worden. Jullie vrijheid staat op het spel. Jullie wereld staat op het spel. Het is jullie onderlinge samenwerking die nodig is.

Jullie hebben nu een belangrijke reden om jullie ras te verenigen, want niemand zal profiteren zonder de ander. Geen natie zal profiteren als een andere natie onder buitenaardse controle valt. Menselijke vrijheid moet volledig zijn. De samenwerking moet over de gehele wereld gebeuren. Want iedereen zit in dezelfde situatie. De bezoekers prefereren niet de ene groep boven de andere, het ene ras boven het andere, de ene natie boven de andere. Zij zoeken alleen de weg van de minste weerstand om hun aanwezigheid en hun dominantie over jullie wereld te vestigen.

<>

“Hoe uitgebreid is hun infiltratie van de mensheid?”

De bezoekers hebben een aanmerkelijke aanwezigheid binnen de verst ontwikkelde naties in jullie wereld, met name de naties van Europa, Rusland, Japan en de Verenigde Staten. Deze worden gezien als de sterkste naties, met de grootste macht en invloed. Daar zullen de bezoekers zich op concentreren. Maar ze pikken mensen uit van over de hele wereld en ze breiden hun Pacificatie Programma uit met iedereen die zij gevangen nemen, als die individuen ontvankelijk zijn voor hun invloed. Hoewel de bezoekers dus overal ter wereld aanwezig zijn, concentreren zij zich op diegenen waarvan zij hopen dat die hun bondgenoten zullen worden. Dit zijn de naties en regeringen en religieuze leiders die de grootste macht en invloed uitoefenen op de menselijke gedachten en overtuigingen.

<>

“Hoeveel tijd hebben we?”

Hoeveel tijd hebben jullie? Jullie hebben een beetje tijd, hoeveel kunnen wij niet zeggen. Maar we komen met een dringende boodschap. Dit is niet een probleem dat simpelweg vermeden of ontkend kan worden. Vanuit ons perspectief is het de belangrijkste uitdaging waar de mensheid voor staat. Het is de grootste zorg, de hoogste prioriteit. Jullie zijn laat in jullie voorbereiding. Dit werd veroorzaakt door vele factoren buiten onze invloed. Maar er is nog tijd, mits jullie kunnen reageren. De uitkomst is onzeker maar er is nog altijd hoop op jullie succes.

<>

“Hoe kunnen we ons richten op deze Interventie gezien de enorme omvang van andere wereldproblemen die er op dit moment zijn?

 

In de eerste plaats hebben wij het gevoel dat er geen andere problemen in de wereld zijn die zo belangrijk zijn als dit. Vanuit ons perspectief, zal alles wat jullie in je eentje kunnen oplossen weinig te betekenen hebben als in de toekomst jullie vrijheid verloren gaat. Wat hopen jullie te winnen? Wat zouden jullie kunnen bereiken of veilig kunnen stellen als jullie niet vrij zijn in de Grotere Gemeenschap? Alles wat jullie bereikt hebben zou aan jullie nieuwe bestuurders toekomen; al jullie rijkdom zou aan hen geschonken worden. En hoewel jullie bezoekers niet wreed zijn, zijn ze volledig gecommitteerd aan hun agenda. Jullie worden alleen gewaardeerd in zoverre jullie nuttig kunnen zijn voor hun zaak. Om deze reden denken wij dat er geen enkel ander probleem waar de mensheid mee geconfronteerd wordt zo belangrijk is als dit.

<>

“Wie zal waarschijnlijk  op deze situatie reageren?”

Wat betreft wie er kan reageren, zijn er vandaag veel mensen in de wereld die een inherente kennis van de Grotere Gemeenschap hebben en die er gevoelig voor zijn. Er zijn veel anderen die reeds ontvoerd zijn door de bezoekers, maar die niet voor hen of hun verleiding gezwicht zijn. En er zijn vele anderen die bezorgd zijn over de toekomst van de wereld en die gealarmeerd zijn over de gevaren waar de mensheid voor staat. Mensen in alle of een van deze drie categorieën kunnen tot de eersten behoren die reageren op de realiteit van de Grotere Gemeenschap en op de voorbereiding voor de Grotere Gemeenschap. Zij kunnen uit alle rangen of standen komen, uit elke natie, met elke religieuze achtergrond of uit elke economische groepering. Zij bevinden zich letterlijk over de hele wereld. De grote Spirituele Krachten die het menselijke welzijn beschermen en overzien rekenen op hen en op hun reactie.

<>

“Jullie melden dat individuen over de hele wereld meegenomen worden. Hoe kunnen mensen zichzelf en anderen beschermen tegen ontvoering?”

Hoe sterker je kunt worden met Kennis en hoe bewuster van de aanwezigheid van de bezoekers, hoe minder je een aantrekkelijk proefpersoon wordt voor hun studie en manipulatie. Hoe meer je jouw ontmoetingen met hen gebruikt om inzicht in hen te verkrijgen, hoe meer je een gevaar wordt. Zoals wij al zeiden, zoeken zij de weg van de minste weerstand. Zij willen individuen die volgzaam en toegeeflijk zijn. Zij willen diegenen die hen weinig problemen en zorg opleveren.

Echter, als jullie sterk met Kennis worden, zullen jullie oncontroleerbaar worden omdat zij nu jullie geest en hart niet kunnen bemachtigen. En mettertijd zullen jullie de macht van perceptie hebben om in hun geest te kijken, en dat willen zij niet. Jullie worden dan een gevaar voor hen, een uitdaging voor hen, en zij zullen jullie zo mogelijk mijden.

De bezoekers willen niet dat hun bedoelingen onthult worden. Zij zijn niet op zoek naar conflict. Zij zijn buitengewoon zelfverzekerd dat ze hun doelen kunnen bereiken zonder serieuze weerstand van de menselijke familie. Maar als zo’n weerstand eenmaal is gerezen, als de kracht van Kennis eenmaal ontwaakt in het individu, dan zien de bezoekers zich geconfronteerd met een veel ontzagwekkender obstakel. Hun Interventie hier wordt dan gedwarsboomd en moeilijker te realiseren. En het wordt moeilijker hen die aan de macht zijn in te palmen. Daarom zijn de reactie van het individu en zijn toewijding aan de waarheid hier van essentieel belang.

Word bewust van de aanwezigheid van de bezoekers. Bezwijk niet voor de overtuiging dat hun aanwezigheid hier van spirituele aard is of dat ze groot voordeel of verlossing voor de mensheid inhoudt. Verzet je tegen de verleiding. Herwin je eigen innerlijke autoriteit, de grote gave die de Schepper je gegeven heeft. Wordt een kracht waar rekening mee gehouden moet worden door iedereen die inbreuk zou willen maken op jullie fundamentele rechten of deze zou ontkennen.

Dit is uitdrukking geven aan Spirituele Macht. Het is de Wil van de Schepper dat de mensheid opkomt in de Grotere Gemeenschap,  onderling verenigd en vrij van buitenaardse interventie en dominantie. Het is de Wil van de Schepper dat jullie je voorbereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden. Wij zijn hier in dienst van de Schepper en dus dienen onze aanwezigheid en onze woorden dit doel.

<>

“Als de bezoekers tegenstand ontmoeten bij de mensheid of bij bepaalde individuen, komen ze dan in grotere aantallen of zullen ze weggaan?”

Hun aantallen zijn niet groot. Als zij aanzienlijke tegenstand zouden ontmoeten, zouden ze moeten uitwijken en nieuwe plannen moeten maken. Zij zijn er vast van overtuigd dat hun missie zonder serieuze obstakels volbracht kan worden. Maar als serieuze obstakels zouden oprijzen, dan zou hun interventie en overreding gedwarsboomd worden, en zouden ze andere manieren moeten vinden om contact met de mensheid te krijgen.

Wij vertrouwen erop dat de menselijke familie genoeg weerstand en eensgezindheid kan genereren teneinde deze invloeden te neutraliseren. Het is hierop dat wij onze hoop en inspanningen baseren.

<>

“Wat zijn de meest belangrijke vragen die wij onszelf en anderen moeten stellen ten opzichte van dit probleem van buitenaardse infiltratie?”

Misschien zijn de meest kritische vragen die jullie jezelf moet stellen: “Zijn wij mensen alleen in het universum of in onze eigen wereld? Worden we op dit moment bezocht? Is dit bezoek in ons voordeel? Moeten wij ons voorbereiden?”

Dit zijn zeer fundamentele vragen, maar ze moeten gesteld worden. Er zijn echter veel vragen die niet beantwoord kunnen worden, want jullie weten niet genoeg over leven in de Grotere Gemeenschap, en jullie hebben er nog geen vertrouwen in dat jullie deze invloeden tegen kunnen gaan. Er ontbreken veel zaken in de menselijke scholing, die primair op het verleden gericht is. De mensheid verrijst uit een relatief lange staat van isolement. Haar onderwijs, haar waarden en haar instituten werden allemaal gevestigd binnen deze staat van isolement. Jullie isolement is echter voorgoed voorbij. Het is altijd bekend geweest dat dit zou gebeuren. Het was onvermijdelijk dat dit zo zou zijn. Daarom gaan jullie scholing en jullie waarden een nieuwe context binnen, waaraan zij zich moeten aanpassen. En de aanpassing moet snel gebeuren vanwege de aard van de Interventie op dit moment in de wereld.

Er zullen veel vragen zijn die jullie niet kunnen beantwoorden. Jullie zullen hiermee moeten leren leven. Jullie scholing in de Grotere Gemeenschap staat nog slechts aan het begin. Jullie moeten haar met grote nuchterheid en zorg benaderen. Jullie moeten jullie eigen neigingen om te proberen de situatie plezierig of geruststellend voor te stellen tegengaan. Jullie moeten objectiviteit ten aanzien van het leven ontwikkelen, en jullie moeten voorbij het kader van jullie persoonlijke interessesfeer kijken  zodat je jezelf in een situatie kunt plaatsen waarbinnen je kunt reageren op de grotere machten en gebeurtenissen die op dit moment jullie wereld en jullie toekomst vormgeven.

<>

“Wat als niet genoeg mensen kunnen reageren?”

Wij hebben er vertrouwen in dat genoeg mensen kunnen reageren en een begin kunnen maken met hun scholing in het leven in de Grotere Gemeenschap, zodat ze de menselijke familie belofte en hoop kunnen geven. Als dit niet bereikt kan worden, moeten diegenen die hun vrijheid liefhebben en deze scholing volgen, zich terugtrekken. Zij zullen Kennis levend moeten houden in de wereld terwijl de wereld onder totale controle valt. Dit is een zeer kwalijk alternatief, en toch is het in andere werelden gebeurd. De reis terug naar vrijheid vanuit zo’n positie is behoorlijk moeilijk. Wij hopen dat dit niet jullie lot zal zijn, en daarom zijn wij hier met deze informatie voor jullie. Zoals we al eerder zeiden zijn er genoeg mensen in de wereld die kunnen reageren om de intenties van de bezoekers te compenseren en hun invloed op menselijke aangelegenheden en menselijke waarden te dwarsbomen.

<>

“Jullie praten over andere werelden die opkomen in de Grotere Gemeenschap. Kunnen jullie het hebben over successen en mislukkingen die verband houden met onze situatie?”

Er zijn successen geweest anders waren wij niet hier geweest. In mijn geval, als spreker van onze groep, was onze wereld al vergaand geïnfiltreerd voordat wij in de gaten hadden wat er aan de hand was. Onze scholing werd gestimuleerd door de komst van zo’n groep als de onze, en zij verstrekten inzicht en informatie over onze situatie. Wij hadden buitenaardse grondstofhandelaren in onze wereld die samenwerkten met onze regering. Diegenen die de macht hadden op dat moment werden overtuigd dat handel en commercie voordelig voor ons zouden zijn, want wij hadden reeds ervaren dat grondstoffen op begonnen te raken. Alhoewel ons ras verenigd was, anders dan dat van jullie, begonnen we volledig afhankelijk te worden van de nieuwe technologie en mogelijkheden die aan ons voorgesteld werden. En toch toen dit gebeurde vond er een verschuiving in het centrum van de macht plaats. Wij werden de afnemers. De bezoekers werden de leveranciers. Naarmate de tijd voortschreed, werden ons voorwaarden en beperkingen opgelegd, aanvankelijk heel subtiel.

Onze religieuze gerichtheid en overtuigingen werden eveneens beïnvloed door de bezoekers, die interesse toonden in onze spirituele waarden maar die ons een nieuw begrip wensten te geven, een begrip gebaseerd op het collectief, gebaseerd op geesten die samenwerken door precies op dezelfde manier te denken. Dit werd aan ons ras gepresenteerd als een uitdrukking van spiritualiteit en succes. Sommigen werden overtuigd, en toch, omdat wij goed geïnformeerd waren door onze bondgenoten van buiten onze wereld, bondgenoten zoals wijzelf, begonnen wij een verzetsbeweging te formeren en waren na enige tijd in staat om de bezoekers te dwingen onze wereld te verlaten.

Sinds die tijd hebben wij veel geleerd over de Grotere Gemeenschap. Wij voeren zeer selectief handel met slechts enkele andere naties. Wij zijn in staat geweest de collectieven te vermijden en dat heeft onze vrijheid veiliggesteld. En toch was het voor ons moeilijk dit succes te behalen, want velen van ons hebben het leven moeten laten vanwege dit conflict. Ons verhaal is er een van succes maar het was niet zonder offers. Er zijn anderen in onze groep die soortgelijke moeilijkheden mee hebben gemaakt in hun interactie met interveniërende machten in de Grotere Gemeenschap. Omdat wij uiteindelijk geleerd hebben om voorbij onze grenzen te reizen hebben wij toch allianties met elkaar gesloten. Wij zijn in staat geweest om te leren wat spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap betekent. En de Ongezienen, die onze wereld eveneens dienen, hebben ons wat dit betreft geholpen om de grote overgang van isolement naar een Groter Gemeenschaps-bewustzijn te maken.

Niettemin zijn er voor zover wij weten vele mislukkingen geweest. Culturen waarvan de autochtone bevolking geen persoonlijke vrijheid had bereikt of die niet de vruchten van samenwerking hadden geproefd, ook al waren zij technologisch gevorderd, hadden geen basis om hun eigen onafhankelijkheid in het universum te vestigen. Hun mogelijkheid om de collectieven te weerstaan was zeer beperkt. Overgehaald door beloften van meer macht, meer technologie en grotere welvaart, en overgehaald door de ogenschijnlijke voordelen van handel in de Grotere Gemeenschap, verliet het centrum van macht hun wereld. Uiteindelijk werden zij volledig afhankelijk van diegenen die hen bevoorraadden en die de controle kregen over hun grondstoffen en hun infrastructuur.

Natuurlijk kunnen jullie je voorstellen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zelfs binnen jullie eigen wereld, blijkens jullie geschiedenis, hebben jullie kleinere naties onder de dominantie van grotere zien vallen. Je kunt dit zelfs vandaag de dag nog zien. Daarom zijn deze ideeën niet helemaal vreemd voor jullie. In de Grotere Gemeenschap, net als in jullie wereld, zullen de sterken indien mogelijk de zwakken domineren. Dit is een realiteit van het leven alom. En het is om deze reden dat wij jullie bewustzijn en jullie voorbereiding aanmoedigen, zodat jullie sterk mogen worden en jullie zelfbeschikking moge groeien.

Het is misschien voor velen een grote teleurstelling om te begrijpen en te leren dat vrijheid zeldzaam is in het universum. Als naties sterker worden en meer technologisch, is er meer en meer uniformiteit en volgzaamheid nodig tussen haar mensen. Als zij uitzwermen over de Grotere Gemeenschap en betrokken raken bij aangelegenheden van de Grotere Gemeenschap, verdwijnt de tolerantie voor individuele expressie tot op het punt waar grote welvarende en machtige naties worden bestuurd met een strengheid en een veeleisendheid die jullie weerzinwekkend zouden vinden.

Jullie moeten hier leren dat technologische vooruitgang en spirituele vooruitgang niet hetzelfde zijn, een les die de mensheid nog moet leren en die jullie moeten leren als jullie jullie natuurlijke wijsheid willen uitoefenen in dit soort zaken.

Jullie wereld wordt buitengewoon gewaardeerd. Zij is biologisch gezien rijk. Jullie hebben iets kostbaars in handen dat jullie moeten beschermen als jullie haar beheerder en haar begunstigde willen zijn. Denk aan de mensen in jullie wereld die hun vrijheid verloren hebben omdat zij op een plek leefden die waardevol werd geacht door anderen. Het is nu de gehele menselijke familie die aan dit gevaar blootgesteld is.

<>

“Aangezien de bezoekers zo bedreven zijn in het projecteren van gedachtes en het beïnvloeden van de Mentale Omgeving van mensen, hoe weten wij dan zeker dat wat wij zien echt is?”

De enige basis voor wijze perceptie is het cultiveren van Kennis. Als je alleen gelooft wat je ziet, zal je alleen geloven wat je getoond wordt. Er zijn  velen, is ons verteld, die dit perspectief hebben. Toch  hebben we ook geleerd dat de wijzen overal een grotere visie en een groter onderscheidingsvermogen moeten aanleren. Het is waar dat jullie bezoekers afbeeldingen van jullie heiligen en jullie religieuze figuren kunnen projecteren. Alhoewel het niet vaak in praktijk wordt gebracht, kan het zeker gebruikt worden om loyaliteit en toewijding op te roepen bij diegenen die zich al overgeleverd hebben aan zulke overtuigingen. Hier wordt jullie spiritualiteit een kwetsbaar gebied waar Wijsheid toegepast moet worden.

De Schepper heeft jullie echter Kennis gegeven als basis voor werkelijk onderscheidingsvermogen. Jullie kunnen weten wat jullie zien als jullie jezelf afvragen of het echt is. Om dit te doen moeten jullie echter deze basis hebben, en daarom is de scholing in De Weg van Kennis zo fundamenteel bij het leren over de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap. Zonder dit zullen mensen geloven wat ze willen geloven en zullen ze vertrouwen op wat ze zien en op wat hen getoond wordt. En hun vrijheidspotentieel zal al verloren zijn gegaan, want van meet af aan heeft zij nooit de kans gekregen zich te ontplooien.

<>

“Jullie hebben het over Kennis levend houden. Hoevelen  zijn er nodig om Kennis levend te houden in de wereld?”

We kunnen jullie geen aantallen geven, maar het moeten er voldoende zijn om een stem binnen jullie eigen culturen te genereren. Als deze boodschap maar door enkelen ontvangen kan worden, zullen zij deze stem of deze kracht niet hebben. Hier moeten zij hun wijsheid delen. Het kan niet enkel voor hun eigen zedelijke ontwikkeling zijn. Veel meer mensen moeten deze boodschap leren kennen, veel meer dan die haar op dit moment kunnen ontvangen.

<>

“Schuilt er een gevaar in het presenteren van deze boodschap?”

Er schuilt altijd gevaar in het presenteren van de waarheid, niet alleen in jullie wereld, maar ook elders. Mensen behalen voordeel uit de situatie zoals die op dit moment bestaat. De bezoekers zullen voordelen aanbieden aan die machtspersonen die ontvankelijk voor hen zijn en niet sterk in Kennis. Mensen raken gewend aan deze voordelen en baseren hun leven hierop. Dit maakt hen ongevoelig of zelfs vijandig tegenover de presentatie van waarheid, die hun verantwoordelijkheid aanspreekt om dienstbaar te zijn naar anderen toe en die misschien de basis van hun rijkdom en succes bedreigt.

Daarom houden wij ons schuil en begeven wij ons niet in jullie wereld. De bezoekers zouden ons absoluut vernietigen als zij ons konden vinden. Maar de mensheid zou ons misschien ook willen vernietigen juist vanwege wat we  vertegenwoordigen, en vanwege de uitdaging en de nieuwe realiteit die wij  laten zien. Niet iedereen is klaar om de waarheid te ontvangen ondanks dat het buitengewoon noodzakelijk is.

<>

“Kunnen individuen die sterk met Kennis zijn de bezoekers beïnvloeden?”

De kans op succes hier is erg beperkt. Jullie hebben te maken met een collectief van wezens die gekweekt zijn om volgzaam te zijn, en hun hele leven en ervaring is omsloten en gemaakt door een collectieve mentaliteit. Zij denken niet zelfstandig. Om deze reden denken we dat jullie hen niet kunnen beïnvloeden. Er zijn maar enkelen binnen de menselijke familie die de kracht hebben om dit te doen, en zelfs bij hen zou de mogelijkheid tot succes zeer beperkt zijn. Dus het antwoord moet “Nee” zijn. Om allemaal praktische redenen kunnen jullie hen niet overhalen.

<>

“Wat is het verschil tussen collectieven en een verenigde mensheid?”

Collectieven bestaan uit verschillende rassen en diegenen die gekweekt zijn om deze rassen te dienen. Veel van de wezens die je tegenkomt in de wereld zijn gekweekt door collectieven om als knechten te dienen. Hun genetisch erfgoed is voor hen al lang verloren gegaan. Zij zijn gekweekt om te dienen, zoals jullie dieren fokken om jullie te dienen. De menselijke samenwerking die wij promoten is een samenwerking die de zelfbeschikking van individuen in stand houdt en een krachtige positie verschaft van waaruit de mensheid interactie kan aangaan, niet alleen met de collectieven maar ook met anderen die in de toekomst jullie kusten zullen bezoeken.

Een collectief is gebaseerd op één  overtuiging,  één stel principes en één autoriteit. De nadruk ligt op volledige trouw aan een idee of een ideaal. Niet alleen is dit opgenomen in de scholing van jullie bezoekers, maar ook in hun genetische code. Daarom gedragen ze zich op de manier zoals ze doen. Dit is zowel hun kracht als hun zwakte. Zij hebben enorme kracht in de Mentale Omgeving omdat hun geesten verenigd zijn. Maar ze zijn zwak omdat ze niet zelfstandig kunnen denken. Zij kunnen niet goed omgaan met ingewikkeldheden of tegenslag. Een man of vrouw van Kennis zou onbegrijpelijk zijn voor hen.

De mensheid moet zich verenigen om haar vrijheid te behouden, maar dat is van een totaal andere structuur dan het creëren van een collectief. Wij noemen hen “collectieven” omdat ze collectieven zijn van verschillende rassen en nationaliteiten. Collectieven zijn niet één enkel ras. Alhoewel er veel rassen zijn in de Grotere Gemeenschap die bestuurd worden door een dominante autoriteit, is een collectief een organisatie die zich uitstrekt voorbij de loyaliteit van een ras ten opzichte van haar eigen wereld.

Collectieven kunnen grote kracht bezitten. Echter, omdat er veel collectieven zijn zijn ze geneigd om met elkaar te wedijveren hetgeen verhindert dat een van hen de baas wordt. Ook hebben verschillende naties in de Grotere Gemeenschap langdurige onderlinge geschillen, die moeilijk te overbruggen zijn. Misschien hebben ze elkaar lange tijd beconcurreerd om dezelfde hulpbronnen. Misschien beconcurreren ze elkaar in de verkoop van hulpbronnen die ze hebben. De Collectieven zijn echter een andere kwestie. Zoals wij hier zeggen is het niet gebaseerd op één ras en één wereld. Ze zijn het resultaat van onderwerping en dominantie. Daarom bestaan jullie bezoekers uit verschillende rassen van wezens op verschillende autoriteits-en  gezagsniveaus.

<>

“Is in andere werelden die succesvol verenigd zijn de individuele gedachtevrijheid behouden?”

In verschillende gradaties. Bij sommige in hoge mate, bij andere minder, afhankelijk van hun geschiedenis, hun psychologische opbouw en wat ze nodig hebben voor hun eigen overleving. Jullie leven in de wereld is relatief gemakkelijk vergeleken met waar andere rassen zich moesten ontwikkelen. De meeste plekken waar intelligent leven bestaat zijn gekoloniseerd, want er zijn niet veel aardse planeten zoals die van jullie die voorzien in zo’n weelde van biologische hulpbronnen. Hun vrijheid hangt grotendeels af van de rijkdom van hun leefomgeving. Maar ze zijn allemaal succesrijk geweest in het tegenhouden van buitenaardse infiltraties en hebben hun eigen manieren van handel, commercie en communicatie opgezet gebaseerd op hun eigen zelfbeschikking. Dit is een zeldzame prestatie die verworven en beschermd moet worden.

<>

“Wat is nodig om menselijke eenheid te bereiken?”

De mensheid is zeer kwetsbaar in de Grotere Gemeenschap. Deze kwetsbaarheid zal mettertijd  een fundamentele samenwerking genereren onder de menselijke familie, want jullie moeten je aansluiten en verenigen teneinde te overleven en vooruit te komen.  Dit maakt deel uit van het hebben van een Groter Gemeenschapsbewustzijn. Als dit gebaseerd is op de principes van menselijke bijdragen, vrijheid en zelfexpressie, dan kunnen jullie sterk, autonoom en rijk worden. Maar er moet meer samengewerkt worden in de wereld. Mensen kunnen niet alleen voor zichzelf leven of hun persoonlijke doelen boven de behoeften van ieder ander stellen. Sommigen zouden dit kunnen zien als een verlies van vrijheid. Wij zien het als een garantie voor toekomstige vrijheid. Want gezien de huidige heersende opvattingen in de wereld, is jullie toekomstige vrijheid zeer moeilijk veilig te stellen of te handhaven. Let op. Diegenen die gedreven worden door hun eigen egoïsme zijn de perfecte kandidaten voor buitenaardse invloeden of manipulaties. Als zij in machtsposities verkeren, zullen ze de rijkdom van de natie, de vrijheid van de natie en de hulpbronnen van de natie uit handen geven in ruil voor hun eigen voordeel.

Daarom is grotere samenwerking vereist. Jullie kunnen dit ongetwijfeld inzien. Dit is ongetwijfeld duidelijk zelfs binnen jullie eigen wereld. Maar dit verschilt aanzienlijk met het leven in een collectief, waar rassen gedomineerd en gecontroleerd worden, waar diegenen die volgzaam zijn binnen de collectieven gehaald worden en diegenen die dat niet zijn verwijderd of vernietigd worden. Ongetwijfeld is zo’n instelling, alhoewel het aanzienlijke invloed kan hebben, niet ten voordele van haar leden. En toch is dit de weg die velen in de Grotere Gemeenschap  zijn gegaan. Wij willen niet dat de mensheid in zo’n organisatie terecht komt. Dat zou een grote tragedie en een groot verlies zijn.

<>

“ In welk opzicht verschilt het menselijk perspectief met dat van jullie?”

Een van de verschillen is dat wij een Groter Gemeenschapsperspectief hebben ontwikkeld, wat een minder egocentrische manier van naar de wereld kijken is. Het is een standpunt dat grote helderheid verschaft en dat grote zekerheid kan leveren betreffende de kleinere problemen waar jullie tegenaan lopen in de dagelijkse aangelegenheden. Als jullie een groot probleem op kunnen lossen kunnen jullie ook kleinere oplossen. Jullie hebben een groot probleem. Elk menselijk wezen in de wereld staat voor dit probleem. Het kan jullie samenbrengen en het mogelijk maken om de langdurende geschillen en conflicten te boven te komen. Zo groot en zo krachtig is het. Daarom zeggen wij dat er een mogelijkheid tot redding is binnen die specifieke omstandigheden die jullie welzijn en jullie toekomst bedreigen.

Wij weten dat de macht van Kennis binnen het individu dat individu en al haar relaties in ere kan herstellen, tot een hoger niveau van prestatie, herkenning en kunde. Dit moeten jullie voor jezelf ontdekken.

Onze levens zijn erg verschillend. Een van de verschillen is dat wij ons leven wijden aan dienstbaarheid, een dienstbaarheid die wij gekozen hebben. Wij hebben de vrijheid om te kiezen en dus is onze keuze werkelijk en betekenisvol en op ons eigen inzicht gebaseerd. Onder onze groep zijn vertegenwoordigers van meerdere verschillende werelden. Wij zijn samengekomen in dienstbaarheid aan de mensheid. Wij vertegenwoordigen een groter bondgenootschap dat meer spiritueel van aard is.

<>

“Deze boodschap komt tot ons door één man. Waarom nemen jullie niet met iedereen contact op als dit zo belangrijk is?”

Het is slechts een kwestie van efficiëntie. Wij bepalen niet wie geselecteerd wordt om ons te ontvangen. Dat is een zaak van de Ongezienen, diegenen die jullie met recht “Engelen” zouden kunnen noemen. Wij denken op deze manier over hen. Zij hebben deze persoon geselecteerd, iemand die geen positie in de wereld heeft, die niet herkend wordt in de wereld, een individu dat gekozen is vanwege zijn kwaliteiten en vanwege zijn erfenis in de Grotere Gemeenschap. Wij zijn blij dat wij iemand hebben door wie wij kunnen spreken. Als wij door meerderen zouden spreken, zouden ze het misschien oneens met elkaar worden en de boodschap zou verhaspeld worden en verloren raken.

Wij begrijpen, vanuit onze eigen studie, dat overdracht van spirituele wijsheid in het algemeen via één persoon doorgegeven wordt, die gesteund wordt door  anderen. Dit individu moet het gewicht en de last en het risico dragen van het gekozen zijn. Wij respecteren hem omdat hij dit doet en wij begrijpen welk een last dit moet zijn. Dit zal misschien verkeerd geïnterpreteerd worden en daarom moeten de Wijzen verborgen blijven. Wij moeten verborgen blijven. Hij moet verborgen blijven. Op deze manier kan de boodschap gegeven worden, en de boodschapper behouden. Want er zal vijandig op gereageerd worden. De bezoekers zullen zich ertegen verzetten en verzetten zich er reeds tegen. Hun tegenstand kan aanzienlijk zijn, maar zal primair tegen de boodschapper zelf gericht zijn. Om deze reden moet de boodschapper beschermd worden. Wij weten dat het antwoord op deze vragen meer vragen zal genereren. En vele hiervan kunnen niet beantwoord worden, misschien zelfs gedurende een lange periode. De Wijzen alom moeten leven met vragen die ze nog niet kunnen beantwoorden. Het is door hun geduld en door hun doorzettingsvermogen dat echte antwoorden opkomen en dat ze in staat zijn om ze te ervaren en te belichamen.