اطلاعاتِ توجیهی ششم: پرسش و پاسخ

—————

*این پرسش ها را تعداد زیادی از اولین خوانندگان مطالب متحدین به کتابخانه ی دانش جدید ارسال کردند.

—————

ما احساس می کنیم با توجه به اطلاعاتی که تاکنون عرضه کرده ایم مهم است به سوالاتی که مطمئناً در مورد واقعیت ما و اهمیت پیام هایی که می رسانیم ایجاد می شوند، پاسخ دهیم.

<>

با توجه به فقدان شواهد سخت چرا مردم آنچه که شما درباره ی مداخله می گویید را باور کنند؟

نخست، باید شواهد فراوانی درباره ی بازدید از دنیای شما وجود داشته باشد. به ما گفته شده که چنین است. اما نامرئیان بزرگ به ما نیز گفته اند که مردم قادر به درک این شواهد نیستند و آن را به نحو دلخواه تعبیر می کنند. تعبیری که مورد ترجیح شان باشد و در اکثر موارد آرامش خاطر و اطمینان بخشد. ما مطمئن هستیم که اگر شما برای نگاه کردن و تحقیق این موضوع وقت بگذارید شواهد کافی وجود دارد که مداخله ای را که امروزه در جهان روی می دهد، تایید خواهد کرد. این که دولت ها یا رهبران مذهبی شما چنین موضوعاتی را برملا نمی کنند به این معنا نیست که این رویداد بزرگ در میان شما اتفاق نمی افتد.

<>

مردم چگونه می توانند بدانند که شما واقعی هستید؟

در مورد واقعیت ما باید گفت که ما نمی توانیم حضور جسمی خود را به شما اثبات کنیم بنابراین شما باید معنی و مفهوم کلمات مان را تشخیص دهید. در حال حاضر مسئله فقط باور نیست. آنچه که ضروری است، یک شناخت بزرگ تر و دانش و فهم است. ما باور داریم آنچه که می گوییم درست است اما این تضمین نمی کند که کلمات ما پذیرفته شود. ما نمی توانیم پاسخ به پیام مان را کنترل کنیم. افرادی هستند که بیش از آنچه که قابل ارائه باشد شواهد می خواهند. برای دیگران چنین شواهدی ضروری نخواهد بود چرا که آنها تصدیقی درونی احساس خواهند کرد.

شاید ما مورد بحث قرار بگیریم و با این حال امیدوار هستیم که کلمات ما بتواند مورد ملاحظه ی جدی قرار گیرد و شواهد فراوانی که وجود دارد توسط کسانی که مایل هستند در زندگی خود، کوشش و تمرکز شان را به این موضوع اختصاص دهند، گردآوری و درک شود. از زاویه ی دید ما، هیچ مشکل و چالش عظیم تری وجود ندارد و در عین حال این بزرگ ترین فرصت را به دست می دهد که گزارش های ما مورد توجه قرار گیرند.

بنابراین شما در مراحل اولیه ی یک ادراک جدید قرار گرقته اید. این، ایمان و اتکاء به نفس می طلبد. بسیاری از مردم فقط چون وجود ما را باور ندارند کلمات ما را نیز رد خواهند کرد.

دیگران شاید فکر کنند که ما بخشی از نوعی دغل کاری هستیم که بر جهان اعمال می شود. ما نمی توانیم این واکنش ها را کنترل کنیم تنها می توانیم پیام خود و حضور خود را در زندگی شما برملا سازیم، صرف نظر از این که حضور ما ممکن است با زندگی شما تا چه حد فاصله داشته باشد. انچه که در اینجا از اهمیت بسیار برخوردار است حضور ما نیست بلکه پیامی که برای رساندن آن به اینجا آمده ایم و چشم انداز و درک بزرگ تری که به شما عرضه می کنیم. آموزش شما باید از جایی شروع شود. هر آموزشی با تمایل به دانستن آغاز می شود.

ما امیدوار هستیم که از طریق گفتارهای مان حداقل بتوانیم بخشی از اطمینان شما را به دست آوریم تا شروع به برملا ی آنچه کنیم که برای ارائه اش به اینجا آمده ایم.

<>

شما به کسانی که مداخله را موضوعی مثبت می پندارند چه چیزی می خواهید بوگیید؟

اول از همه، ما درک می کنیم که انتظار می رود تمام نیروهایی که از آسمان می آیند با درک و سنن و اعتقادات بنیادی معنوی شما مرتبط باشند. ایده ی این که زندگی ملال آور در کیهان وجود دارد این تصورات بنیادی را مورد چالش قرار می دهد. ما این انتظارات را به خاطر موقعیت خود و با توجه به تجربه های فرهنگ های خودمان می فهمیم. ما خودمان در گذشته ی دور چنین انتظاراتی داشتیم. با این وجود هنگام رویارویی با واقعیت های حیات جامعه ی بزرگ و معنای بازدید، مجبور به ترک آنها شدیم.

شما در یک کیهان عظیم مادی زندگی می کنید. این کیهان نمایانگر مظاهر بی شماری از حیات است و نمایانگر تکامل هوش و تکامل آگاهی معنوی در تمام مراحل. در نتیجه، چیزی که شما در جامعه ی بزرگ با آن مواجه خواهید شد تقریباً تمام امکانات را شامل می شود.

با این حال، شما منزوی هستید و هنوز در فضا سفر نکرده اید. حتی اگر توانایی رسیدن به دنیایی دیگر را داشتید، کیهان عظیم و پهناور است و هیچ کس توانایی سفر با سرعت از یک سو به سوی دیگر کهکشان را به دست نیاورده است. بنابراین کهیان مادی عظیم و غیر قابل ادراک است. هیچ کس در قوانین آن تسلط پیدا نکرده است. هیچ کس قلمروهای آن را تسخیر نکرده است. هیچ کس نمی تواند مدعی تسلط یا کنترل کامل شود. از این رو، زندگی تاثیری متواضعانه دارد. این موضوع حتی بسیار فراتر از مرزهای شما نیز صدق می کند.

پس شما باید انتظار داشته باشید که با مرور زمان با حیات هوشمندی ملاقات کنید که نیروهای خیرخواه، نیروهای جاهل و کسانی را که در مورد شما نسبتاً بی طرف هستند، نمایندگی می کنند. با این حال در جامعه ی بزرگْ نژادهای نوظهور مانند نژاد شما تقریباً بدون استثنا در اولین تماس شان با حیات این جامعه با اکتشاف کنندگان منابع و گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده و کسانی که دنبال مزیت هستند، برخورد خواهند کرد.

در مورد تعبیر مثبت از بازدید باید گفت که بخشی از دلیل آن انتظار بشری است و میل طبیعی به استقبال از نتیجه ی مثبت و درخواست کمک از جامعه ی بزرگ برای مشکلاتی که بشر خودش قادر به حل آنها نبوده است. طبیعی است که شما چنین انتظاراتی داشته باشید، مخصوصاً وقتی که این موضوع را در نظر بگیریم که بازدیدکنندگان قابلیت های بیشتری نسبت به شما دارند. مشکل در تعبیر این بازدید بزرگ تا حد زیادی مربوط به اراده و دستور کار خود بازدیدکنندگان نیز هست. زیرا آنها مردم را در همه جا تشویق می کنند که حضورشان را در اینجا کاملاً سودمند برای بشر و نیازهایش تلقی کنند.

<>

اگر این مداخله در مرحله ای پیشرفته در حال اجرا است، پس چرا شما زودتر نیامدید؟

چند گروه از متحدین شما چندین سال پیش به بازدید دنیای تان آمدند تا تلاش کنند پیامی از امید برسانند و بشر را مهیا سازند. اما افسوس که پیام هایشان درک نشد و از سوی افراد انگشت شماری که قادر به دریافت بودند مورد سوء استفاده قرار گرفت. بازدیدکنندگانی که پس از آن در اینجا جمع شدند از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده هستند. ما می دانستیم که این امر اتفاق خواهد افتاد چرا که دنیای شما بیش از حد ارزشمند است تا نادیده گرفته شود و همانطور که گفته ایم، دنیای شما واقع در بخشی دورافتاده از کیهان نیست و برای مدتی طولانی تحت نظاره ی کسانی بوده است که قصد دارند برای منفعت خود از آن استفاده کنند.

<>

چرا متحدین ما نمی توانند مداخله را متوقف کنند؟

ما فقط برای مشاهده و مشاوره به اینجا آمده ایم. تصمیمات بزرگی که در برابر بشر قرار دارند بر عهده ی شماست. هیچ کس دیگری نمی تواند این تصمیمات را برای شما بگیرد. حتی دوستان بزرگ شما که بسیار فراتر از دنیای تان هستند نیز دخالت نخواهند کرد چرا که اگر آنها دخالت کنند به جنگ خواهد انجامید و دنیای شما به میدان نبرد بین نیروهای مخالف تبدیل خواهد شد، و در صورتی که دوستان شما پیروز شوند، شما به آنها کاملاً متکی شده و از عهده بر نیامده و قادر به حفظ امنیت خود در کیهان نخواهید بود. ما از هیچ نژاد نیکخواهی اطلاع نداریم که بخواهد این بار را متحمل شود، و در حقیقت به سود شما هم نخواهد بود.

زیرا شما به کشور متکی به قدرتی دیگر تبدیل شده و آنها می بایست از دور بر شما حکومت کنند. این به هیچ وجه به نفع شما نخواهد بود و به همین دلیل است که اتفاق نمی افتد. با این حال بازدیدکنندگان نقش منجیان و نجات دهندگان بشر را برای خود تعیین خواهند کرد. آنها از ساده لوحی شما استفاده خواهند کرد و قصد خواهند داشت که از توقعات و از اطمینان شما منفعت جویند.

بنابراین آرزوی صمیمانه ی ما این است که کلمات مان بتواند برای حضور و دغل کاری و سوء استفاده ی آنها به صورت پادزهر عمل کند. چرا که حقوق شما زیر پا گذاشته می شود و در سرزمین تان رخنه می کنند و دولت هایتان را متقاعد می سازند و ادئولوژی ها و گرایشات مذهبی شما را تغییر جهت می دهند.

باید صدایی وجود داشته باشد که حقیقت را در این مورد بیان کند و ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که شما این صدای حقیقت را دریافت کنید، و این که متقاعدسازی بیش از حد پیشرفت نکرده باشد.

<>

اهداف واقع بینانه ای که ما می توانیم تعیین کنیم چه هستند و مهم ترین نکته در رابطه با حفظ خودمختاری بشر چیست؟

گام اول آگاهی است. بسیاری از مردم باید آگاه شوند که از دنیا بازدید می شود و قدرت های خارجی در اینجا به طور مخفی عمل می کنند و قصد دارند دستور کار و تلاش های خود را از درک بشری پنهان کنند. باید بسیار واضح باشد که حضور آنها در اینجا چالشی عظیم برای آزادی و خودمختاری بشری است. ضروری است که با دستور کاری که آنها پیش می برند و برنامه ی غیرفعال سازی ای که حامی آن هستند، با هشیاری و خرد نسبت به حضورشان، مقابله شود. امروز تعداد زیادی از افراد در دنیا وجود دارند که قادر به درک این موضوع هستند. بنابراین گام اول آگاهی است.

گام بعدی آموزش است. برای تعداد زیادی از مردم در فرهنگ ها و ملت های گوناگون ضروری است که درباره ی زندگی در جامعه ی بزرگ بیاموزند و شروع به درک آنچه کنند که شما حتی در همین لحظه هم با آن مواجه هستید.

بنابراین اهداف واقع بینانه آگاهی و آموزش است. این به خودی خود دستور کار بازدیدکنندگان را در جهان مختل خواهد کرد. آنها در حال حاضر کارهای خود را با مقاومت بسیار اندکی پیش برده و به موانع کمی برخورد می کنند. همه ی کسانی که می خواهند به آنها به عنوان متحدین بشر نگاه کنند باید آگاه شوند که آنها متحدین بشر نیستند. ممکن است که کلمات ما کافی نباشد، اما این شروعی است.

<>

ما آموزش را کجا پیدا کنیم؟

آموزش، در راه دانش جامعه ی بزرگ یافت می شود، راهی که در چنین زمانی در جهان ارائه می شود. با وجود این که این یک درک جدید را درباره ی حیات و معنویت در کیهان ارائه می دهد، با تمام راه های واقعی معنوی که در دنیای شما وجود دارند مرتبط است. راه هایی که برای آزادی بشری و معنی واقعی معنویت، همکاری و صلح و هارمونی در خانواده ی انسان، ارزش قائل می شوند. بنابراین آموزش راه دانشْ حقایق بزرگی را که در دنیای شما وجود دارند احیا کرده و به آنها بافت و بستر بزرگ تری جهت ابرازشان می بخشد. به این ترتیب، راه دانش جامعه ی بزرگ ادیان جهان را جایگزین نمی شود بلکه زمینه ای بزرگ تر فراهم می کند تا این ادیان واقعاً معنی دار بوده و با عصر شما مرتبط باشند.

<>

ما چگونه پیام شما را به دیگران برسانیم؟

حقیقت در حال حاضر در تک تک افراد زنده است. اگر بتوانید با حقیقتی که درون هر فرد وجود دارد ارتباط برقرار کنید، آن نیرومندتر شده و درک خواهد شد. امید بزرگ ما و امید نامرئیان بزرگ، یعنی نیروهای معنوی که به دنیای شما خدمت می کنند، و همچنین امید کسانی که برای آزادی بشری ارزش قائل می شوند و می خواهند ظهور شما در جامعه ی بزرگ با موفقیت به انجام برسد، وابسته به همین حقیقت است که در یکایک افراد وجود دارد. ما نمی توانیم این آگاهی را به زور بر شما تحمیل کنیم. ما تنها می توانیم آن را برای تان آشکار سازیم و به عظمت دانشی که خالق به شما داده است اطمینان کنیم، دانشی که می تواند شما و دیگران را قادر سازد که پاسخ دهید.

<>

نقاط قوت بشر در مخالفت با مداخله چه هستند؟

نخست، بر اساس مشاهده ی دنیای شما و آنچه که نامرئیان بزرگ درباره ی چیزهایی که نمی توانیم ببینیم به ما گفته اند، ما می دانیم که آزادی بشری صرف نظر از مشکلات عظیم دنیای شما به حد کافی وجود دارد تا بنیانی برای مخالفت با مداخله باشد. این بسیار متفاوت است با دنیاهای بی شمار دیگر که آزادی فردی در ابتدا برقرار نشده است. وقتی که این دنیاها با نیروهای بیگانه و با واقعیت های حیات جامعه ی بزرگ مواجه می شوند، امکان برقراری آزادی و استقلال برای شان بسیار محدود است.

بنابراین شما از نقطه ی قوت بزرگی برخوردارید از این نظر که آزادی بشری در دنیای شما شناخته شده و عده ی زیادی برای آن ارزش قائل می شوند. شما می دانید که چیزی برای از دست دادن دارید و برای آنچه که دارید، تا حدی که برقرار شده، ارزش قائل می شوید، و شما نمی خواهید توسط قدرت های خارجی حکومت شوید و حتی نمی خواهید توسط قدرت های بشری بی رحمانه حکومت شوید. از این رو، این شروعی است.

دیگر این که چون دنیای شما دارای سنن غنی معنوی است که دانش را در فرد و همکاری و تفاهم بشری را در جهان پرورش داده اند، واقعیت دانش برقرار شده است. در دنیاهایی که دانش تثبیت نشده، در نقطه عطف ظهور در جامعه ی بزرگ امید زیادی برای تثبیت آن وجود ندارد. دانش در اینجا به حد کفایت و در تعداد کافی از افراد نیرومند است تا آنها بتوانند درباره ی واقعیت زندگی در جامعه ی بزرگ بیاموزند و آنچه را که اکنون در میان شان رخ می دهد درک کنند. به این دلیل است که ما امیدوار هستیم چرا که به خرد بشری اعتماد داریم و امیدواریم که مردم اجازه ندهند خودخواهی، خودمشغولی و خوددفاعی، مانع از این شود که دید بزرگ تری نسبت به زندگی داشته و احساس مسئولیت بیشتری جهت خدمت به همنوعان خود کنند.

شاید اطمینان ما بی اساس باشد اما ما اعتماد داریم که نامرئیان بزرگ به ما در این مورد مشورت خردمندانه داده اند. در نتیجه، ما خود را در معرض خطر قرار داده و از نزدیکی دنیای شما رویدادهایی را که در خارج از مرزهای تان اتفاق افتاده و مستقیماً روی آینده ی شما تاثیر می گذارند، مشاهده می کنیم.

بشر می تواند آینده ای بسیار خوب داشته باشد. شما نسبت به مشکلاتی که در جهان وجود دارند آگاهی فزانده ای دارید. مشکلاتی چون عدم همکاری در میان ملل، تنزل محیط زیست، منابع رو به کاهش و غیره. اگر این مسائل برای مردم شما ناشناخته بود یا تا حدی پنهان داشته شده بود که مردم درباره ی وجودشان هیچ ایده ای نداشته باشند، آنگاه ما تا این حد امیدوار نمی بودیم. اما واقعیت هنوز این است که بشر دارای پتانسیل لازم برای مقابله با هر نوع مداخله ای در جهان است.

<>

آیا این مداخله به یک مداخله نظامی تبدیل خواهد شد؟

همانطور که گفته ایم، دنیای شما بیش از حد ارزشمند است تا مداخله ی نظامی صورت گیرد. هیچ کس که از دنیای شما بازدید می کند نمی خواهند زیرساخت یا منابع طبیعی آن را ویران سازد. به این دلیل است که بازدیدکنندگان نمی خواهند بشر را نابود کنند بلکه قصد دارند بشر را برای خدمت به گروه های خود، استخدام کنند.

چیزی که شما را تهدید می کند مداخله ی نظامی نیست بلکه قدرت وادارسازی و متقاعدسازی است. این کارها را بر اساس نقاط ضعف و خودخواهی شما و ناآگاهی شما از جامعه ی بزرگ و خوشبینی کور کورانه تان نسبت به آینده و معنای حیاتِ خارج از مرزهای تان، انجام خواهند داد.

ما برای مقابله با این امر آموزش می دهیم و درباره ی راه آماده سازی که در حال حاضر به دنیا فرستاده می شود، سخن می گوییم. اگر شما آزادی بشری را نمی شناخته و اگر از مشکلات ویژه ی دنیای خود آگاه نمی بودید، آنگاه ما نمی توانستیم چنین آمادگی ای را در اختیار شما بگذاریم و نیز مطمئن نمی بودیم که کلمات ما، به خاطر حقیقتِ آنچه که خودتان می دانید، درک خواهد شد.

<>

آیا شما می توانید همانقدر نیرومندانه که بازدیدکنندگان اعمال نفوذ می کنند، برای هدف نیک بر مردم اعمال نفوذ کنید؟

نیت ما اعمال نفوذ بر مردم نیست. نیت ما فقط آن است که مسئله ای که شما با آن رو به رو هستید و واقعیتی که در آن ظهور می کنید را معرفی کنیم. راه واقعی آماده سازی را نامرئیان بزرگ فراهم کرده اند، زیرا آن از سوی خالق تمام هستی فرستداده شده است. از این نظر، نامرئیان بزرگ برای هدف نیک بر افراد اعمال نفوذ می کنند. اما محدودیت هایی وجود دارند. همانطور که گفته ایم، آنچه که باید تقویت شود خودمختاری و قدرت است و نیز همکاری شما در میان خانواده ی بشری.

میزان کمکی که ما می توانیم انجام دهیم محدود است. گروه ما کوچک است و در میان شما قدم نمی زنیم. بنابراین درک بیشتر از واقعیت جدید شما باید از فردی به فردی دیگر منتقل شود. این درک جدید نمی تواند با زور و اصرار از سوی قدرتی خارجی به شما تحمیل شود. پس ما اگر حامیان چنین برنامه ی متقاعدکننده ای بودیم از آزادی و خودمختاری شما طرفداری نمی کردیم. در اینجا شما نمی توانید مانند کودکان باشید. باید بالغ و مسئول شوید. آزادی و دنیای شما در خطر هستند و همکاری شما با یکدیگر مورد نیاز است.

اکنون شما دلیل بزرگی برای متحد کردن نژاد خود دارید، چرا که هیچکدام از شما به تنهایی موفق نخواهید شد. اگر ملتی تحت کنترل بیگانه در آید، هیچ ملت دیگری هم موفق نخواهد شد. آزادی بشری باید کامل باشد و همکاری باید در سراسر جهان رخ دهد چرا که اکنون همه کس در یک شرایط قرار دارند. بازدیدکنندگان گروهی را بر گروهی دیگر یا نژادی را بر نژادی دیگر یا ملتی را بر ملتی دیگر ترجیه نمی دهند. آنها تنها مسیر کم ترین مقاومت برای مستقر کردن حضور خود و تسلط بر دنیای شما را جستجو می کنند.

<>

نفوذ آنها بر بشر تا چه حد گسترش یافته است؟

بازدیدکنندگان حضور قابل ملاحظه ای در پیشرفته ترین کشورهای دنیای شما دارند، به ویژه در کشورهای اروپایی، روسیه، ژاپن و ایلاات متحده. اینها نیرومندترین ملل به شمار می آیند که بیشترین میزان قدرت و نفوذ را دارند. بازدیدکنندگان روی این ملل تمرکز خواهند کرد. با این حال آنها مردم را در سراسر جهان ربوده و با کسانی که گرفته اند، اگر پذیرای نفوذشان شوند، برنامه ی غیر فعال سازی خود را پیش می برند. بنابراین حضور بازدیدکنندگان در سراسر جهان وجود دارد اما آنها روی کسانی متمرکز می شوند که امیدوار هستند متحدین شان شوند. اینها، ملل و دولت ها و رهبران دینی ای هستند که بیشترین قدرت و نفوذ بر تفکر و عقاید بشری را دارند.

<>

ما چقدر وقت داریم؟

شاید از جمله مهم ترین سؤالاتی که باید از خود بپرسید این باشد: "آیا ما انسان ها در دنیایِ خودمان و یا در جهانِ هستی تنها هستیم؟ آیا در این لحظه از دنیایِ ما بازدید می شود؟ آیا این بازدید برای ما مفید است؟ آیا ما باید برایِ آن آماده شویم؟"

شما چقدر وقت دارید؟ شما قدری وقت دارید، اما این که چقدر وقت دارید را ما نمی دانیم ولی ما با پیامی فوری آمده ایم. شما نمی توانید از این مسئله به سادگی اجتناب یا آن را انکار کنید. از دیدگاه ما، این مهم ترین چالشی است که در برابر بشر قرار گرفته. این، حائز بیشترین اهمیت است و بالاترین اولویت. شما در آمادگی خود به تاخیر افتاده اید، و عوامل بسیاری باعث این تاخیر شده که خارج از کنترل ما است اما شما وقت دارید، به شررط این که بتوانید پاسخ دهید. نتیجه ی کار نامعلوم است و با این حال هنوز امید برای موفقیت شما وجود دارد.

<>

با توجه به دیگر مشکلات عظیم جهانی که در حال حاضر اتفاق می افتند ما چگونه می توانیم روی این مداخله تمرکز کنیم؟

اولا، ما احساس می کنیم که هیچ مسئله ی دیگری در جهان نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد. از زاویه ی ما، در صورتی که آزادی شما از دست برود هر مسئله ای که بتوانید خودتان آن را حل کنید در آینده کم اهمیت خواهد بود. اگر در جامعه ی بزرگ آزاد نباشید، شما امید دارید که چه چیزی به دست آورید یا حفظ کنید؟ تمام دستاوردهای شما به فرمانداران جدید تان داده خواهند شد: تمام ثروت شما به آنها هدیه خواهد شد. با وجود این که بازدیدکنندگانِ شما بی رحم نیستند، آنها کاملاً متعهد به برنامه ی کار خود هستند. برای شما فقط تا حدی که هدف شان را پیش می برید ارزش قائل می شوند. به این دلیل است که ما احساس می کنیم هیچ مسئله ی دیگری به اندازه ی این مسئله، اهمیت ندارد.

<>

چه کسانی احتمالا به این شرایط پاسخ خواهند داد؟

در مورد این که چه کسانی می توانند پاسخ دهند باید گفت که امروزه تعداد زیادی از افراد در جهان هستند که آگاهی فطری و حساسیت نسبت به جامعه ی بزرگ دارند و عده ی زیاد دیگری قبلا توسط بازدیدکنندگان ربوده شده ولی در برابر آنها و متقاعدسازی شان تسلیم نشده اند. تعداد زیادی از مردم هم نگران آینده ی جهان و نسبت به خطرهای پیش روی بشر گوش به زنگ هستند. این سه دسته از افراد احتمالا جزو اولین کسانی خواهند بود که به واقعیت جامعه ی بزرگ و آمادگی برای آن پاسخ خواهند داد. آنها از همه ی طبقات، ملل، ادیان و شرایط اقتصادی خواهند بود. به درستی که آنها در سراسر جهان هستند. قدرت های بزرگ معنوی که مراقب و محافظ رفاه بشری هستند به این افراد اتکا می کنند.

<>

شما اشاره کردید که مردم در سراسر جهان گرفته می شوند. مردم چگونه می توانند خود یا دیگران را از ربوده شدن محفوظ نگه دارند؟

شما هرچه از طریق دانش نیرومندتر و هرچه از حضور بازدیدکنندگان آگاه تر شوید آنها کم تر مایل به استفاده از شما به عنوان آزمایش شونده برای پژوهش و دغل کاری خواهند بود. هرچه بیشتر از برخوردهای تان برای بینش نسبت به آنها استفاده کنید شما خطر بزرگ تری می شوید. همانطور که گفته ایم، آنها مسیر کم ترین مقاومت را جستجو می کنند. آنها افرادی را می خواهند که مطیع و فرمانبر بوده و مشکل و نگرانی کمی ایجاد می کنند.

با این حال وقتی که شما از طریق دانش نیرومند می شوید، خارج از کنترل آنها خواهید بود زیرا اکنون نمی توانند ذهن یا دل شما را بربایند. قدرت لازم را برای بینش نسبت به ذهن آنها با گذر زمان به دست می آورید و این چیزی است که آنها نمی خواهند. آنگاه شما خطر و چالشی برای شان می شوید و اگر ممکن باشد از شما اجتناب خواهند کرد.

بازدیدکنندگان نمی خواهند واقعیت شان فاش شود و نمی خواهند درگیر تضاد شوند. آنها بیش از حد اطمینان دارند که می توانند بدون مقاومت جدی از سوی خانواده ی بشری، به اهداف خود برسند. اما وقتی که دست به چنین مقاومتی زده شده و قدرت دانش در فرد بیدار شود، آنگاه بازدیدکنندگان با مانعی بسیار دشوارتر رو به رو خواهند شد. برای مداخله ی آنها در اینجا مانع ایجاد شده، و انجام این مداخله و متقاعدسازی کسانی که در مقام قدرت هستند برای شان سخت تر خواهد شد. بنابراین آنچه که در اینجا ضروری است، پاسخ و تعهد فرد به حقیقت است.

از حضور بازدیدکنندگان آگاه شوید. در برابر تلاش هایشان برای متقاعد ساختن شما که حضورشان در اینجا ماهیت معنوی داشته، یا سود عظیم یا رهایی برای بشر به بار می آورد، تسلیم نشوید. در برابر متقاعدسازی مقاومت کنید. قدرت درونی خود، موهبت بزرگی را که خالق به شما داده است، پس بگیرید. در برابر تمام کسانی که حقوق بنیادی شما را زیر پا گذاشته و شما را از آن محروم می کنند، به نیرویی تبدیل شوید که باید درباره ی آن حساب کرد.

این، ابراز قدرت معنوی است. اراده ی خالق این است که بشر به عنوان یک نژاد متحد، و رها از مداخله و تسلط خارجی، در جامعه ی بزرگ ظهور کند. اراده ی خالق این است که شما مهیای آینده ای شوید که با گذشته تان متفاوت خواهد بود. ما برای خدمت خالق به اینجا آمده ایم بنابراین حضور و کلمات مانیز به این هدف خدمت می کنند.

<>

اگر بازدیدکنندگان به مقاومت بشر یا مقاومت افراد خاصی برخورد کنند، آیا آنها با تعداد بیشتری به اینجا خواهند آمد یا از اینجا خواهند رفت؟

تعداد آنها زیاد نیست. اگر به مقاومت قابل توجهی برخورد کنند مجبور به عقب نشینی و طرح ریزی نقشه ی جدیدی خواهند شد. آنها کاملاً مطمئن هستند که ماموریت شان می تواند بدون موانع جدی به انجام برسد. با این حال در صورتی که موانع جدی ایجاد شود، آنگاه از مداخله و متقاعدسازی آنها جلوگیری شده و بایستی راه های دیگری برای برقراری تماس با بشر جستجو کنند.

ما امید داریم که خانواده ی بشری قادر به مقاومت و توافق کافی برای خنثی سازی این نفوذها باشد. امید و تلاش های ما بر این اساس استوار هستند.

<>

مهم ترین پرسش ها که ما باید در مورد نفوذ فرازمینی ها از خود بپرسیم، چه هستند؟

شاید مهم ترین سوال هایی که شما می توانید از خود بپرسید اینها باشند: آیا ما انسان ها در کیهان یا در دنیای خودمان تنها هستیم؟ آیا در حال حاضر از ما بازدید می شود؟ آیا این بازدید برای ما مفید است؟ آیا لازم است که مهیا شویم؟

اینها سوالات بسیار اساسی ای هستند ولی باید آنها را پرسید. در عین حال سوالات زیادی هست که نمی توان پاسخ داد چرا که شما به اندازه ی کافی درباره ی جامعه ی بزرگ نمی دانید و هنوز مطمئن نیستید که توانایی مقابله با این نفوذها را دارید. آموزش بشری، که عمدتا بر گذشته تمرکز می کند، کمبودهای بسیاری دارد. بشر از انزوای نسبی طولانی پا پیش می گذارد. آموزش و ارزش ها و موسسات بشر همه در انزوا تشکیل شده اند با این حال اکنون انزوای شما برای همیشه به پایان رسیده. همیشه شناخته شده بود که این اتفاق خواهد افتاد و اجتناب ناپذیر است. بنابراین آموزش و ارزش های شما وارد یک بستر جدید می شوند که باید خود را با آن وفق دهند، و این انطباق به خاطر ماهیت مداخله ای که امروزه در جهان وجود دارد، باید به سرعت رخ دهد.

سوالات زیادی وجود دارد که شما نمی توانید به آنها پاسخ دهید و بایستی با آنها زندگی کنید. آموزش شما درباره ی جامعه ی بزرگ فقط در مرحله ی اول است. باید با هشیاری و دقت بسیار به این آموزش نزدیک شوید. نباید تلاش کنید که شرایط را خوشایند یا اطمینان بخش توضیح دهید. باید عینیت در مورد زندگی را پرورش داده و فراتر از حوزه ی علایق شخصی خود نظر کنید تا بتوانید به نیروها و رویدادهای بزرگی که دنیا و آینده ی شما را شکل می دهند، پاسخ دهید.

<>

اگر تعداد کافی از افراد پاسخ ندهند چه خواهد شد؟

ما اطمینان داریم که تعداد کافی از افراد قادر به پاسخ و آغاز آموزش بزرگ خود درباره ی جامعه ی بزرگ هستند تا به خانواده ی بشری امید بخشند. اگر آنها نتوانند این کار را انجام دهند، آنگاه بایستی کسانی که برای آزادی خود ارزش قائل بوده و از این آموزش برخوردار هستند، عقب نشینی کنند. آنها بایستی دانش را در حالی در دنیا زنده نگاه دارند که دنیا تحت کنترل کامل در می آید. این گزینه ای بسیار ناگوار است و در عین حال در دنیاهای دیگر اتفاق افتاده. مسیر بازگشت به آزادی از چنین وضعیتی، بسیار دشوار است. ما امیدواریم که این عاقبت شما نباشد و به همین دلیل به اینجا آمده ایم و این اطلاعات را به شما می رسانیم. همانطور که گفته ایم، تعداد کافی از مردم در دنیا قادر به پاسخ هستند تا نیات بازدیدکنندگان را خنثی و نفوذشان را بر امور و ارزش های بشری، بی اثر سازند.

<>

شما در مورد دنیاهای دیگر که در جامعه ی بزرگ ظهور می کنند صحبت کرده اید. آیا می توانید در مورد موفقیت ها و ناکامی های مرتبط با شرایط ما سخن بگویید؟

موفقیت هایی وجود داشته است چون در غیر این صورت ما در اینجا نمی بودیم. در دنیای خودم که به عنوان سخنگوی گروه صحبت می کنم پیش از این که به شرایط خود پی ببریم، شدیداً رخنه کرده بودند. آمدن گروهی مانند گروه خودمان که در مورد شرایط ما بینش و اطلاعات فراهم کرد، ما را بر آن داشت که آموزش ببینیم. سوداگران فرازمینی در دنیای ما فعال بودند و با دولت ما تعامل داشتند. کسانی که در آن زمان در مقام قدرت بودند متقاعد شدند که بازرگانی و تجارت برای ما مفید خواهد بود، چرا که منابع ما داشت به ته می کشید. با وجود این که نژاد ما برخلاف نژاد شما متحد بود، رفته رفته به فن آوری و فرصت های جدیدی که به ما ارائه می شد کاملاً وابسته شدیم. اما در حالی که این موضوع اتفاق می افتاد، دگرگونی ای در مرکز قدرت صورت گرفت. ما به مشتری تبدیل شدیم و بایزدیدکنندگان به تامین کننده. با گذر زمان، و در ابتدا به طور زیرکانه، شرط و محدودیت هایی بر ما وضع شد.

تاکید اصلی و باورهای مذهبی ما نیز تحت نفوذ بازدیدکنندگان در آمد. آنها به ارزش های معنوی ما علاقه نشان دادند اما می خواستند یک درک جدید به ما بدهند، درکی که بر اساس گروه های بزرگ و همکاری ذهن های هم اندیش و هماهنگْ استوار است. این، به عنوان ابراز معنویت و پیشرفت به نژاد ما ارائه شد. برخی ها متقاعد شدند ولی چون ما اندرز متحدین خود را به خوبی دریافت کرده بودیم، شروع به ایجاد یک جنبش مقاومتی کرده و با گذر زمان توانستیم بازدیدکنندگان را مجبور به ترک دنیای خود کنیم.

از آنگاه ما چیزهای زیادی درباره ی جامعه ی بزرگ آموخته ایم. ما فقط با ملل دیگر کم شماری تجارت می کنیم و توانسته ایم از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده اجتناب کنیم، کاری که آزادی ما را حفظ کرده است. در عین حال موفقیت ما به سختی به دست آمده، چرا که بسیاری از ما در برایر این تضاد جان باختند. داستان ما، داستانی از موفقیت است اما بدون هزینه هم نبوده. در گروه ما، دیگرانی هم هستند که هنگام تعامل با قدرت های دخالت جو در جامعه ی بزرگ، دشواری های مشابه ای را تجربه کرده اند. ولی چون ما سرانجام یاد گرفتیم که به خارج از مرزهای مان سفر کنیم، به ائتلاف با یکدیگر دست پیدا کردیم. ما توانستیم یاد بگیریم که معنویت در جامعه ی بزرگ به چه معناست. نامرئیان بزرگ که به دنیای ما نیز خدمت می کنند به ما در این زمینه کمک کردند تا از انزوا و از آستانه ی عظیم آگاهی از جامعه ی بزرگ، عبور کنیم.

با این حال ما از ناکامی های بسیاری آگاه هستیم. فرهنگ هایی که مردمان بومی اش آزادی فردی ایجاد نکرده یا طعم همکاری را نچشیده بودند، با وجود این که از نظر فن آوری پیشرفت می کردند، اما شالوده ای نداشتند که استقلال خود را در کیهان برقرار سازند. توانایی آنها برای مقاومت در برابر گروه های مداخله کننده بسیار محدود بود. آنها با وعده ی قدرت بیشتر، ثروت بیشتر و فن آوری بهتر و مزایای ظاهری تجارت در جامعه ی بزرگ، وادار شده و مرکز قدرت به خارج از دنیای شان انتقال یافت. آنها در پایان به تامین کننده هایی کاملاً متکی شدند که کنترل منابع و زیربناهای دنیای شان را به دست آورده بودند.

شما یقیناً می توانید تصور کنید که چرا آنها دچار چنین وضعی شدند. حتی در دنیای خودتان، بنا بر کتاب های تاریخی، شما شاهد کشورهای کوچکی بوده اید که تحت تسلط کشورهای بزرگ در آمدند. این موضوع را حتی همین امروز نیز می توانید ببینید. بنابراین این ایده ها برای شما کاملاً بیگانه نیستند. در جامعه ی بزرگ همچون در دنیای شما، نیرومندان اگر بتوانند بر ضعیفان چیره خواهند شد. این واقعیت زندگی در همه جا است. به این دلیل است که ما آگاهی و آمادگی شما را تشویق می کنیم تا شاید نیرومند شده و خودمختاری شما بیشتر شود.

ممکن است فهمیدن و آگاه شدن از این که آزادی در کیهان نادر است برای عده ی زیادی نومیدی شدیدی باشد. وقتی که ملل نیرومندتر و تکنولوژیک تر می شوند، همسانی و اطاعت هرچه بیشتری در میان مردم خود می طلبند. زمانی که ملل به جامعه ی بزرگ متصل شده و درگیر امور جامعه ی بزرگ می شوند، تحمل ابرازات فردی تا حدی کم می شود که ملل بزرگی که دارای ثروت و قدرت هستند با روشی سختگیرانه حکومت می شوند، روشی که برای شما تنفر آور خواهد بود.

در اینجا شما باید یاد بگیرید که پیشرفت تکنولوژیک و پیشرفت معنوی یکی نیستند، درسی که بشر تاکنون یاد نگرفته و اگر شما می خواهید که خرد طبیعی خود را در این امور به کار بندید، باید آن را بیاموزید. دنیای شما از نظر زیست شناسی ثروتمند است و برای آن ارزش بسیار قائل می شوند. شما جایزه ای در اختیار خود دارید که اگر می خواهید مباشران و بهره وران آن باشید، باید محافظتش کنید. به مردمی توجه کنید که چون در جایی زندگی می کردند که از نظر دیگران پر ارزش شمرده می شد، آزادی خود را از دست دادند. اکنون کل خانواده ی بشری اینگونه به خطر افتاده است.

<>

آز آنجا که بازدیدکنندگان در افکنی افکار و اعمال نفوذ بر محیط ذهن تا این حد مهارت دارند، ما چگونه اطمینان حاصل کنیم که آنچه می بینیم واقعی است؟

تنها پرورش دانش است که شالوده ای برای بینش خردمندانه، فراهم خواهد کرد. اگر فقط آنچه را که می بینید باور کنید، آنگاه فقط چیزی را که به شما نشان داده می شود باور خواهید داشت. به ما گفته شده که عده ی زیادی این دیدگاه را دارند. با این حال ما آموخته ایم که خردمندان در همه جا باید بینش و قوه ی تشخیص بزرگ تری را به دست آورند. بازدیدکنندگانِ شما می توانند تصاویر قدیسان و شخصیت های دینی شما را به نمایش بگذارند. با وجود این که این کار اغلب اوقات انجام نمی شود، مطمئناً می تواند به کار برده شود تا در میان کسانی که از قبل متمایل به چنین باورهایی هستند، تعهد و فداکاری ایجاد کند. در اینجا معنویت شما به یک نقطه ی آسیب پذیر تبدیل می شود و باید خردمند شوید.

در عین حال خالق به شما دانش را به عنوان پایه ای برای تشخیص درست داده است. اگر در مورد چیزی که می بینید، از خود بپرسید که آیا این واقعی است؟ آنگاه خواهید دانست که در حال دیدن چه چیزی هستید. اما برای انجام این کار شما باید این بنیان را داشته باشید و به همین دلیل است که راه دانش برای یادگیری معنویت جامعه ی بزرگ بسیار اساسی است. بدون آن، مردم چیزی را باور خواهند داشت که دوست دارند باور کنند و به چیزی اتکا خواهند کرد که می بینند و چیزی که به آنها نشان داده می شود. پتانسیل آزادی آنها از دست می رود چرا که در ابتدا هرگز به آن اجازه داده نشد که بشکوفد.

<>

شما راجع به زنده نگاه داشتن دانش سخن گفته اید. به چه تعدادی از افراد نیاز است تا دانش در دنیا زنده نگاه داشته شود؟

ما نمی توانیم این را به شما بگوییم، اما باید به حدی باشد که در فرهنگ های خودتان صدایی ایجاد کند. اگر این پیام فقط از طریق عده ای کم شمار دریافت شود، آنها این صدا یا این نیرو را نخواهند داشت. در اینجا آنها باید حکمت خود را به اشتراک بگذارند. این نمی تواند تنها برای تهذیب نفس خودشان باشد. عده ی بسیار بیشتری از کسانی که امروز می توانند دریافتش کنند باید از این پیام خبردار شوند.

<>

آیا در ارائه ی این پیام خطر وجود دارد؟

در ارائه ی حقیقت همیشه خطر وجود دارد، نه فقط در دنیای شما بلکه در اماکن دیگر هم. مردم از شرایط آنطور که در حال حاضر وجود دارد، بهره می برند. بازدیدکنندگان به کسانی که در قدرت هستند و می توانند آنها را بپذیرند و از طریق دانش نیرومند نشده اند، مزیت خواهند داد. مردم به این مزایا عادت می کنند و زندگی های خود را بر اساس آنها می سازند. این موضوع باعث می شود که آنها نسبت به ارائه ی حقیقت، حقیقتی که مسئولیت پذیری آنها را در خدمت به دیگران می طلبد و ممکن است پایه ی ثروت و دستاوردهای شان را تهدید کند، مقاوم یا حتی متخاصم باشند.

به این دلیل است که ما پنهان هستیم و در دنیای شما قدم نمی زنیم. بازدیدکنندگان اگر بتوانند ما را پیدا کنند، مطمئنا ما را از بین خواهند برد. اما ممکن است به خاطر چیزی که ما نمایندگی می کنیم، چالش و واقعیت جدیدی که نشان می دهیم، بشر هم بخواهد ما را نابود سازد. با وجود این که حقیقت بسیار مورد نیاز است، همه کس آماده ی دریافتش نیستند.

<>

آیا افرادی که از طریق دانش نیرومند شده اند می توانند به بازدیدکنندگان نفوذ کنند؟

احتمال موفقیت در اینجا بسیار محدود است. شما با گوروهی از موجودات طرف هستید که برای اطاعت پرورانده شده، و زندگی و تجربه ی آنها را یک ذهنیت جمعی در بر گرفته و ایجاد کرده است. آنها برای خودشان نمی اندیشند و به این خاطر ما احساس نمی کنیم که شما بتوانید به آنها نفوذ کنید. عده ی کمی در میان خانواده ی بشری هستند که نیروی ضروری را برای انجام این کار دارند و حتی در اینجا نیز امکان موفقیت بسیار محدود خواهد بود. پس پاسخ باید منفی باشد. تقریباً در تمام موارد، شما نمی توانید آنها را متقاعد کنید.

<>

گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده از چه نظر از بشرِ متحد متفاوت هستند؟

این گروه ها از نژادهای مختلف و کسانی متشکل هستند که برای خدمت به این نژادها پروراند شده اند. بسیاری از موجودات که شما در دنیا با آنها برخورد می کنید توسط این گروه ها برای خدمت کاری پرورانده شده اند. میراث ژنتیک آنها از مدت ها پیش از دست رفته است. آنها مانند حیوانات پرورانده شده اند که خدمت کنند. همکاری بشری، که ما از آن طرفداری می کنیم، همکاری ای است که خودمختاری افراد را حفظ کرده و موقعیتی عالی ایجاد می کند تا بشر بتواند نه فقط با این گروه ها بلکه با دیگرانی نیز که از مرزهای شما در آینده بازدید خواهند کرد، تعامل داشته باشد.

گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده بر اساس یک باور، یک مجموعه اصول و یک مرجع واحد تشکیل شده اند. تاکید چنین گروهی وفاداری کامل به یک ایده یا آرمان است. این وفاداری نه فقط در آموزش بازدیدکنندگانِ شما بلکه در کُد ژنتیک آنها هم ایجاد شده و به این دلیل است که اینگونه رفتار می کنند. این، هم نقطه ی قوت و هم نقطه ی ضعف شان است. آنها قدرت زیادی در محیط ذهن دارند زیرا ذهن های شان متحد است. اما در عین حال ضعیف هستند چون نمی توانند برای خودشان بیندیشند. آنها نمی توانند با پیچیدگی ها یا سختی ها به طور چندان موفقیت آمیزی رو به رو شوند. مردان و زنانی که در راه دانش آموزش دیده اند برای آنها غیر قابل درک هستند.

بشر باید جهت حفظ آزادی خود متحد شود اما این اتحاد از گروه های نژادهای مداخله کننده بسیار متفاوت است. ما آنها را گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده نامیده ایم زیرا این گروه ها متشکل از نژادها و ملل مختلف هستند. آنها متشکل فقط از یک نژاد نیستند. اگرچه نژادهای فراوانی در جامعه ی بزرگ وجود دارند که توسط یک مرجعِ حکمفرما حکومت می شوند، چنین گروهی در واقع یک سازمان است که وفاداری آن فراتر از وفاداری یک نژاد به دنیای خود است.

این گروه ها می توانند قدرت فراوانی داشته باشند. با این حال چون گروه های بزرگ مداخله کننده ی بسیاری وجود دارند، آنها اغلب اوقات با یکدیگر رقابت می کنند، رقابتی که مانع این می شود که هر کدام از آنها تسلط پیدا کنند. ملل مختلفی نیز در جامعه ی بزرگ از مدت ها پیش با هم اختلاف دارند و حل کردن این اختلافات دشوار است. آنها ممکن است برای مدتی طولانی سر یک نوع منابع و یا به فروش رساندن آن با یکدیگر رقابت کرده باشند، اما گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده موضوعی متفاوت است. همانطور که در اینجا گفته ایم، چنین گروهی بر اساس یک نژاد و یا یک دنیا نیست بلکه نتیجه ی تسخیر و تسلط است. به این دلیل است که بازدیدکنندگانِ شما متشکل از نژادهای موجودات گوناگون در درجات مختلف مسئولیت و فرمان هستند.

<>

آیا دنیاهای دیگر که به طور موفقیت آمیز متحد شده اند آزادی تفکر فردی را حفظ کرده اند؟

در درجات مختلف: بعضی ها در درجه ای بسیار بالا، دیگران در درجه ای پایین تر بسته به تاریخ شان، ساختار روانی شان و نیازهای شان جهت حفظ بقا. زندگی شما در این دنیا در مقایسه با جاهای دیگری که نژادها زندگی می کنند نسبتاً آسان بوده است. اکثر مکان های دارای حیات هوشمند استعمار شده اند، چرا که سیاره هایی مانند سیاره ی شما که تا این حد دارای ثروت زیستی باشند بسیار نادر هستند. آزادی این سیاره ها تا حد زیادی بستگی به منابع طبیعی محیط شان دارد. اما آنها جملگی در مخالفت با نفوذ بیگانه موفق شده و خطوط بازرگانی و تجارت و ارتباطات خود را بر اساس خودمختاری شان تشکیل داده اند. این دستاوردی کمیاب است، دستاوردی که باید سزاوار آن بود و از آن محافظت کرد.

<>

چه چیزی برای رسیدن به اتحاد بشری ضروری خواهد بود؟

بشر در جامعه ی بزرگ بسیار آسیب پذیر است. این آسیب پذیری می تواند در گذر زمان یک همکاری اساسی در میان خانواده ی بشری ایجاد کند، زیرا شما برای این که بتوانید زنده بمانید و پیشرفت کنید باید به هم بپیوندید و متحد شوید. این بخشی از داشتن آگاهی نسبت به جامعه ی بزرگ است. اگر این آگاهی بر مبنای اصول خدمت، آزادی و خودبیانگری بشری باشد، آنگاه خودکفایی شما بسیار نیرومند خواهد بود. اما باید همکاری بیشتری در جهان وجود داشته باشد، مردم نمی توانند صرفاً برای خودشان زندگی کنند یا اهداف شخصی خود را بالاتر و فراتر از نیازهای تمام کسان دیگر قرار دهند. بعضی ها شاید به این موضوع به عنوان از دست رفتن آزادی نگاه کنند، اما ما به آن به عنوان تضمین آزادی آینده ی شما نگاه می کنیم. زیرا با توجه به روش هایی که امروزه در جهان رواج دارند، به دست آوردن و حفظ آزادی آینده ی شما بسیار دشوار خواهد بود. توجه کنید کسانی که خودخواهی شان آنها را می انگیزاند ممکن است روزی تحت نفوذ و دغل کاری خارجی قرار گیرند. اگر در مقام قدرت باشند، ثروت و آزادی و منابع ملت خود را برای به دست آوردن مزیت، به دیگران خواهند داد.

بنابراین همکاری بیشتر ضروری است. شما مطمئنا این موضوع را درک می کنید، و یقینا حتی در دنیای خودتان هم آشکار است. اما این اتحاد و همکاری از زندگی گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده بسیار متفاوت است، زندگی ای که باعث شده نژادها تحت تسلط و کنترل در آیند و کسانی که مطیع هستند وارد این گروه ها شده و کسانی که فرمان نمی برند، یا بیگانه یا نابود شوند. با وجود این که ممکن است چنین موسسه ای نفوذ قابل توجهی داشته باشد، مطمئناً نمی تواند برای اعضای خود سودمند باشد. با این حال این راهی است که عده ی زیادی در جامعه ی بزرگ در پیش گرفته اند. ما نمی خواهیم بشر دچار چنین نظمی شود. این مصیبت و زیان عظیمی خواهد بود.

<>

دیدگاه بشری چه تفاوتی با دیدگاه شما دارد؟

یکی از تفاوت ها این است که ما دیدگاه خود را بر اساس جامعه ی بزرگ پرورش داده ایم، و این به آن معناست که ما با خودمحوری کمتری به دنیا نگاه می کنیم. این دیدگاهی است که شفافیت بسیار به ارمغان آورده و در مورد مسائل کم اهمیتی که در زندگی با آنها رو به رو می شوید می تواند اطمینان زیادی ایجاد کند. اگر بتوانید یک مشکل بزرگ را حل کنید، آنگاه خواهید توانست مشکلات کوچک را نیز حال کنید. شما مشکل بزرگی دارید و تمام انسان های جهان با این مشکل مواجه هستند. آن می تواند شما را متحد کرده و قادر به غلبه بر اختلافات و ستیزهای دیرین کند. این مشکل تا این حد عظیم و قدرتمند است. به این دلیل است که ما می گوییم در شرایطی که رفاه و آینده ی شما مورد تهدید قرار می گیرد، امکان رستگاری وجود دارد.

ما می دانیم که قدرت دانش در درون فرد می تواند او و تمام روابط او را به درجه ای بالاتر از مهارت، شناخت و توانایی برساند. شما باید این موضوع را خودتان کشف کنید.

زندگی ما بسیار متفاوت است. یکی از تفاوت ها این است که ما زندگی خود را وقف خدمت می کنیم، خدمتی که انتخاب کرده ایم. ما آزادی انتخاب را داریم و از این رو انتخاب ما واقعی و معنی دار و بر اساس درک خودمان است. در گروه ما نمایندگان چندین دنیای متفاوت هستند. ما در خدمت به بشر به یکدیگر پیوسته ایم و ائتلاف بزرگ تری را نمایندگی می کنیم که ماهیت آن بیشتر معنوی است.

<>

این پیام از طریق یک فرد آمده است. اگر این پیام تا این حد مهم است، چرا شما با همه کس تماس نمی گیرید؟

مسئله فقط کارآیی است. ما کنترل نمی کنیم که چه کسی برای دریافت ما انتخاب شده است. این مسئله ای برای نامرئیان بزرگ است، کسانی که شما به درستی می توانید فرشتگان بنامیدشان و ما اینگونه به آنها نگاه می کنیم. آنها این فرد را انتخاب کردند، شخصی که در دنیا هیچ جایگاهی ندارد و شناخته نشده است، شخصی که به خاطر صفت ها و میراث خود در جامعه ی بزرگ انتخاب شده است. ما خوشحال هستیم که می توانیم از طریق کسی سخن بگوییم. اگر ما از طریق افراد بیشتری سخن گفته بودیم آنها ممکن بود با یکدیگر مخالفت کنند و این باعث مبهم شدن و از دست رفتن پیام شود.

ما بنا بر دانش آموزی خود متوجه هستیم که انتقال خرد معنوی به طور کلی از طریق یک فرد، با حمایت دیگران، صورت می گیرد. این فرد باید بار سنگین و خطر برگذیده شدن را تحمل کند. ما به او برای انجام این کار احترام می گذاریم و درک می کنیم که این می تواند بار عظیمی باشد. ممکن است این موضوع اشتباه فهمیده شود و به همین دلیل است که خردمندان باید پنهان بمانند. ما باید پنهان بمانیم و او هم باید پنهان بماند. به این ترتیب، پیام می تواند داده شود و رسول می تواند حفظ شود. زیرا علیه این پیام خصومت خواهند کرد. بازدیدکنندگان با آن مخالفت خواهند کرد و می کنند. مخالفت آنها قابل توجه است ولی در درجه ی اول متوجه ی خود رسول خواهد بود. به این دلیل است که رسول باید محافظت شود.

ما می دانیم که پاسخ های این سوالات پرسش های بیشتری ایجاد خواهد کرد و بسیاری از این پرسش ها را حتی شاید برای مدتی طولانی نتوان پاسخ داد. خردمندان در هر جایی باید با سوالاتی که هنوز نمی توانند پاسخ دهند، زندگی کنند. از طریق صبر و پشتکارشان است که پاسخ های واقعی ظاهر شده و می توانند تجربه و به کار برده شوند.