گزارش اول — حضور فرازمینی ها در جهان امروز

شاخص

متحدین بشر
از مارشال ویان سامرز
گزارش اول

برای ما افتخار بزرگی است که بتوانیم این اطلاعات را به همه ی کسانی ارائه دهیم که از شنیدنش بسیار خوشبخت می شوند. ما متحدین بشر هستیم. انتقال این اطلاعات توسط حضور نامرئیان بزرگ قابل امکان می شود، یعنی توسط مشاوران معنوی ای که هم در دنیای شما و هم در سراسر جامعه ی بزرگ دنیاها بر پیشرفت حیات هوشمند نظارت دارند.

ما از راه دستگاه مکانیکی ارتباط برقرار نمی کنیم بلکه از طریقی معنوی ارتباط برقرار می کنیم که از دخالت آزاد است. با وجود این که ما مانند شما در کیهان مادی زندگی می کنیم اما از مزیت این نوع ارتباط برخوردار شده ایم تا اطلاعاتی را ارائه دهیم که باید با شما در میان بگذاریم.

ما نمایندگان گروه کوچکی هستیم که رویدادهای دنیای شما را مشاهده می کند. از جامعه ی بزرگ آمده ایم. در امور بشری دخالت نمی کنیم. هیچ پایگاهی در اینجا نداریم. برای هدف بسیار مشخصی فرستاده شده ایم: مشاهده ی رویدادهایی که در دنیایتان اتفاق می افتند و بیان آنچه می بینیم و می دانیم. چرا که شما روی خاک این دنیا زندگی می کنید و نمی توانید اموری را که در اطرافش اتفاق می افتد ببینید. همچنین نمی توانید واقعیت بازدیدی را که از دنیایتان در حال حاضر انجام می شود با شفافیت ببینید، و این که از چه چیزی در آینده ی شما خبر می دهد. 

ما می خواهیم بر این پدیده ها شهادت دهیم. این کار را بنا به درخواست نامرئیان بزرگ انجام می دهیم، چرا که برای همین مقصود فرستاده شده ایم. اطلاعاتی که به شما خواهیم داد ممکن است بسیار چالش انگیز و تکان دهنده به نظر بیاید. شاید این اطلاعات برای شمار زیادی که این پیام را می شنوند، غیر منتظره باشد. ما این مشکل را درک می کنیم زیرا در فرهنگ های خودمان مجبور به مواجه با آن بوده ایم.

ممکن است در ابتدا هنگام دریافت اطلاعات پذیرش آن سخت باشد، اما این اطلاعات برای همه ی کسانی که قصد دارند به دنیا خدمت کنند حیاتی است. 

سال هاست که امور دنیای شما را مشاهده کرده ایم. ما در جستجوی هیچ رابطه ای با بشر نیستیم. برای ماموریت دیپلماتیک به اینجا نیامده ایم. از سوی نامرئیان بزرگ فرستاده شده ایم تا در نزدیکی دنیای شما زندگی کرده و رویدادهایی را مشاهده کنیم که به شرح آنها خواهیم پرداخت. 

اسامی ما مهم نیستند. اسامی ما برایتان بی معنی خواهند بود و اسم هایمان را به خاطر امنیت خودمان نمی گوییم، زیرا ما باید پنهان بمانیم تا بتوانیم خدمت کنیم. 

نخست برای مردم در همه جا ضروری است که بدانند بشر سر از جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند بر می آورد. تعدادی از نژادهای بیگانه و چند گروه از نژادها از دنیای شما بازدید می کنند. این پدیده مدت ها به طور جدی جریان داشته است. در سراسر تاریخ، بازدیدهایی از این دنیا انجام شده، اما هرگز در این مقیاس نبوده است. ظهور سلاح های هسته ای و ویرانی دنیای طبیعی شما باعث شده است این نیروها به مرزهایتان بیایند.

ما مطلع هستیم که امروز تعداد زیادی از افراد در جهان هستند که شروع به پی بردن به این واقعه می کنند. همچنین اطلاع داریم که توضیحات زیادی از این بازدیدها وجود دارد، این که می توانند به چه معنا باشند و چه چیزی را عرضه کنند. تعداد زیادی از افراد که نسبت به این موارد آگاهی دارند بسیار امیدوار هستند و انتظار منفعت بزرگی را برای بشر می کشند. ما درک می کنیم داشتن چنین انتظار و امیدی طبیعی است. 

بازدیدی که اکنون در دنیای شما صورت می گیرد بسیار گسترده است، تا حدی که در سراسر جهان مردم شاهدش هستند و اثراتش را مستقیماً تجربه می کنند. آنچه که باعث شده این بازدیدکنندگان، این گروه های مختلف موجودات از جامعه ی بزرگ به اینجا بیایند، ترویج پیشرفت یا آموزش معنوی بشر نیست. چیزی که سبب شده این نیروها با چنین تعدادی و چنین اراده ای به مرزهای شما بیایند، منابع دنیای شما است.

ما می دانیم که در ابتدا ممکن است پذیرفتن این موضوع دشوار باشد. زیرا شما هنوز نمی توانید قدر زیباییِ دنیای خود و ثروت آن را بدانید و این که واقعاً جواهر کمیابی است. در جامعه ی بزرگِ دنیاهای لم یزرع و فضای خالی به درستی که دنیاهایی مانند دنیای شما نادر است. اکثر مکان های جامعه ی بزرگ که در حال حاضر دارای سکنه هستند استعمار شده اند و فن آوری این امکان را فراهم کرده است. اما دنیاهایی مانند دنیای شما که به طور طبیعی بدون کمک فن آوری، حیات در آن تکامل یافته است، بسیار نادرتر از آنچه است که شما تصور می کنید. البته دیگران توجه زیادی به این موضوع دارند، چرا که منابع زیستی دنیای شما برای قرن ها توسط نژادهای متعدد مورد استفاده قرار گرفته اند. برخی ها این دنیا را به عنوان انبار به حساب می آورند، با این حال رشد و توسعه ی فرهنگ بشری و سلاح های خطرناک و زوال این منابع موجب این مداخله ی فرازمینی شده است.

شاید شما ندانید که چرا تلاش های دیپلماتیک برای تماس با رهبران بشر انجام نمی شود. این سوالی منطقی است، ولی مشکل در اینجا آن است که کسی وجود ندارد که بشر را نمایندگی کند، چرا که مردم شما دچار تفرقه هستند و ملت هایتان با یکدیگر مخالفت می کنند. بازدیدکنندگانی که ما از آنها سخن می گوییم همچنین فکر می کنند که شما جنگ دوست و پرخاشگر هستید و با وجود صفت های مثبتی که دارید، زیان و خصومت در کیهان پیرامون خود به بار خواهید آورد.

بنابراین ما قصد داریم در این ارتباط به شما ایده ای بدهیم از آنچه که در حال رخ دادن است و از این که این رویدادها برای بشر چه معنایی دارند و ارتباط شان را با پیشرفت معنوی و پیشرفت اجتماعی و آینده ی شما در این دنیا و در جامعه ی بزرگ دنیاها، نشان دهیم.

مردم از حضور نیروهای فرازمینی ناآگاه هستند، از حضور اکتشاف کنندگان منابع ناآگاه هستند، از کسانی که به خاطر منافع شخصی خودشان در پی ائتلاف با بشر هستند بی اطلاع هستند. در اینجا شاید مناسب باشد با ایده ای شروع کنیم از این که زندگی در خارج از مرزهای شما چگونه است، چرا که شما به آن دور دست ها سفر نکرده اید و خودتان نمی توانید این موارد را توضیح دهید.

شما در بخشی از کهکشان زندگی می کنید که تا حد زیادی دارای سکنه است. همه ی قسمت های کهکشان تا این حد دارای سکنه نیستند. نواحی اکتشاف نشده ی بزرگی با نژادهای پنهانِ بسیاری وجود دارند. تجارت و داد و ستد بین دنیاها فقط در نواحی خاصی انجام می شود. محیطی که شما در آن ظهور می کنید، محیطی بسیار رقابتی است. احتیاج به منابع در همه جا وجود دارد و تعداد زیادی از اجتماعات تکنولوژیک از حد منابع طبیعی دنیاهای شان تجاوز کرده و برای دستیابی به آنچه که نیاز دارند، باید دست به تجارت، مبادله و سفر بزنند. این شرایطی بسیار پیچیده است. ائتلافات بسیاری تشکیل می شوند و تضاد و ستیز هم صورت می گیرد. 

شاید اکنون ضروری باشد شما بدانید که جامعه ی بزرگی که در آن ظهور می کنید، محیطی دشوار و چالش برانگیز است، و در عین حال فرصتی عظیم و امکان های بزرگی برای بشر به همراه دارد. برای این که این امکانات و مزایا محقق شوند، بشر باید آماده شده و رفته رفته یاد بگیرد حیات در کیهان چگونه است. بشر باید شروع به فهمیدن این موضوع کند که معنویت در جامعه ی بزرگِ حیاتِ هوشمند به چه معناست.

ما بر اساس تاریخ خودمان می دانیم این بزرگ ترین آستانه ای است که هر دنیایی می تواند با آن مواجه شود. با این حال‌، این چیزی نیست که شما بتوانید برای خود طرح ریزی و نقشه کشی کنید، زیرا نیروهایی که واقعیت جامعه ی بزرگ را به اینجا خواهند آورد اکنون در جهان حضور دارند. شرایط کنونی باعث شده که به اینجا بیایند، آنها اینجا هستند. 

شاید این به شما ایده ای بدهد از این که زندگی در خارج از مرزهای تان چگونه است. ما نمی خواهیم ایده ای خلق کنیم که هراسناک است، اما برای رفاه خودتان و برای آینده تان ضروری است برآوردی صادقانه به دست آورید و بتوانید با شفافیت، شروع به فهمیدن این موضوعات کنید.

احساس ما این است که نیاز مهیا شدن برای زندگی در جامعه ی بزرگ، بزرگ ترین نیازی است که امروز در دنیای شما وجود دارد. ولی مبتنی بر مشاهدات ما مردم مشغول امور و مشکلات زندگی روزمره ی خودشان هستند، در حالی که از نیروهای بزرگ تری که سرنوشت آنها را تغییر داده و آینده شان را تحت تاثیر قرار خواهند داد، ناآگاه هستند. 

نیروها و گروه هایی که امروز در اینجا حضور دارند ائتلافات متعددی را نمایندگی می کنند. این ائتلافات در تلاش های خود با یکدیگر متحد نیستند. هر ائتلافی چند گروه از نژادهای مختلفی را نمایندگی می کند که با هدف دسترسی به منابع دنیای شما، همکاری می کنند. این ائتلافات گوناگون اساسا با یکدیگر رقابت می کنند هرچند که با هم نمی جنگند، به دنیای شما به عنوان یک جایزه نگاه می کنند، یعنی چیزی که می خواهند برای خودشان داشته باشند.

این یک چالش بسیار عظیم برای مردم شما ایجاد می کند، زیرا نیروهایی که از شما بازدید می کنند نه فقط تکنولوژی پیشرفته بلکه همبستگی قوی اجتماعی نیز دارند و می توانند افکار را در محیط ذهن تحت تاثیر قرار دهند. همانطور که می بینید در جامعه ی بزرگ، تکنولوژی به آسانی به دست می آید. از این رو در بین اجتماعاتی که با یکدیگر رقابت می کنند مزیت بزرگ، توانایی تحت تاثیر قرار دادن افکار است. این کار در مراحل بسیار پیشرفته انجام شده و نمایانگر مجموعه توانایی هایی است که بشر تازه در حال کشف آن است.

در نتیجه بازدیدکنندگانِ شما مسلح به سلاح های بزرگ یا گروه های نظامی یا سفینه های جنگی به اینجا نیامده اند. بلکه در گرو های نسبتاً کوچک آمده اند ولی دارای مهارت قابل توجه ای در تحت تاثیر قرار دادن مردم هستند. این استفاده ی اندیشمندانه و سنجیده تر از قدرت را در جامعه ی بزرگ نشان می دهد. این همان توانایی ای است که بشر بایستی در آینده پرورش دهد تا با موفقیت با دیگر نژادها سر و کار داشته باشد. 

بازدیدکنندگان برای کسب وفاداری بشر به اینجا آمده اند. آنها نمی خواهند موسسات بشری یا حضور بشری را از بین ببرند. در عوض می خواهند از اینها به سود خودشان استفاده کنند. قصد آنها به کار گماری است، نه نابودی. آنها احساس می کنند که حق دارند زیرا بر این باورند که دنیا را نجات می دهند. بعضی ها حتی اعتقاد دارند که بشر را از خودش نجات می دهند. اما چنین دیدی به علایق بزرگ تر شما کمک نمی کند و خرد یا خودمختاری را در خانواده ی بشری پرورش نمی دهد. 

با این حال چون در جامعه ی بزرگِ دنیاها نیروهای خیرخواه وجود دارند، شما متحدینی دارید. ما صدای متحدین شما را نمایندگی می کنیم. ما به اینجا نیامده ایم تا منابع شما را مصرف کنیم یا چیزی را که در تملک دارید از شما بگیریم. در پی آن نیستیم که بشر را جهت بهره جویی به یک کشورِ متکی یا مستعمره تبدیل کنیم. در عوض قصد داریم نیرو و خرد را در خانواده ی بشری پرورش دهیم زیرا در جامعه ی بزرگ از این موارد حمایت می کنیم. 

بنابراین نقش ما واقعاً ضروری است و اطلاعات ما به شدت مورد نیاز است زیرا حتی افرادی که از حضور بازدیدکنندگان اطلاع دارند هنوز از نیات آنها آگاه نیستند. مردم راه و روش بازدیدکنندگان و اخلاقیات آنها را درک نمی کنند و فکر می کنند بازدیدکنندگان یا فرشته هستند یا هیولا، اما در حقیقت از نظر نیازهای شان بسیار شبیه شما هستند. اگر از دریچه ی نگاه آنها دنیا را نظاره کنید، شما آگاهی و انگیزه شان را خواهید فهمید. اگر می خواهید این کار را انجام دهید، نیاز خواهید داشت فراتر از آگاهی و انگیزه ی خود بروید. 

بازدیدکنندگان مشغول چهار فعالیت بنیادی هستند تا در دنیای شما نفوذ به دست آورند. هر یک از این فعالیت ها منحصر به فرد است اما همه ی اینها با هم هماهنگ می شوند. این فعالیت ها به این خاطر انجام می شوند که بشر برای مدتی طولانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تفکر بشری، رفتار بشری، فیزیولوژی بشری و مذهب بشری برای مدتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. بازدیدکنندگانِ شما اینها را به خوبی می فهمند و برای اهداف خودشان از این ها استفاده خواهند کرد.

اولین زمینه ی فعالیت بازدیدکنندگان اعمال نفوذ بر افرادی است که صاحب قدرت و اختیار هستند. از آنجا که بازدیدکنندگان نمی خواهند چیزی را در جهان ویران سازند یا به منابع جهان آسیب برسانند، تلاش می کنند کسانی را که به نظر آنها در مقام قدرت هستند تحت نفوذ خود در آورند، عمدتاً در دولت ها و در مذاهب. آنها در پی تماس هستند، اما فقط با افرادی خاص. آنها اختیار برقراری تماس و قدرت نفوذ را دارند. همه کسانی که با آنها تماس گرفته می شود متقاعد نمی شوند، اما عده ی زیادی نیز پذیرا می شوند. وعده ی قدرت بیشتر، تکنولوژی بهتر و تسلط جهانی، بسیاری از افراد را مسحور و شیفته و تحریک خواهد کرد و این همان افرادی هستند که بازدیدکنندگان دنبال برقراری رابطه با آنها هستند. 

افرادی در دولت های جهان که به این صورت متاثر می شوند بسیار کم شمار هستند، اما تعدادشان رو به افزایش است. بازدیدکنندگان سلسله مراتب قدرت را درک می کنند زیرا در زندگی خودشان نقش بزرگی دارد و می توان گفت که خودشان سلسله مراتبِ فرماندهی را دنبال می کنند. آنها به شدت منظم هستند و در تلاش های خود بسیار متمرکز، و ایده ی این که فرهنگ هایی باشد پر از افراد آزاداندیش برای آنها عمدتاً بیگانه است. آنها آزادی فردی را درک نمی کنند. آنها شبیه اجتماعات گوناگونی هستند که در جامعه ی بزرگ از نظر فن آوری پیشرفته اند، اجتماعاتی که هم در دنیاهای شان و هم در موسسات شان در سراسر گستره های عظیمی از فضا فعالیت دارند در حالی که شکلی از حکومت و سازماندهی تثبیت شده ی سختگیری را به کار می گیرند. آنها باور دارند بشر بی سامان و نافرمان است، و احساس می کنند وضعیتی را سر و سامان می دهند که خودشان نمی توانند درک کنند. آزادی فردی برای آنها امری ناشناخته است و ارزش آن را متوجه نمی شوند. در نتیجه، نظامی که آنها قصد دارند در این دنیا برقرار کنند این آزادی را قبول ندارد. 

بدین ترتیب، اولین زمینه ی فعالیت آنها برقراری رابطه با افرادی است که صاحب قدرت و نفوذ هستند تا وفاداری آنها را به دست آورده و نسبت به جنبه های مثبت رابطه و هدف مشترک، متقاعدشان سازند.

دومین عرصه ی فعالیت، عرصه ای که شاید از دیدگاه شما در نظر گرفتن آن از همه دشوارتر باشد، دستکاری در ارزش ها و انگیزه های مذهبی است. بازدیدکنندگان متوجه هستند که بزرگ ترین توانایی های بشر همچنین نشان دهنده ی بزرگ ترین آسیب پذیری او است. آرزوی مردم برای رستگاری فردی نشان دهنده ی یکی از بزرگ ترین امتیازاتی است که خانواده ی بشری می تواند حتی به جامعه ی بزرگ ارزانی دارد. اما این، نقطه ضعف شما نیز است و آنها این انگیزه ها و این ارزش ها را استفاده خواهند کرد.

چند گروه از بازدیدکنندگان می خواهند به عنوان نمایندگان روحانی در اینجا مستقر شوند زیرا توانایی سخن گفتن در محیط ذهن را دارند. آنها می توانند مستقیماً با افراد ارتباط برقرار کنند و متاسفانه چون تعداد بسیار انگشت شماری از افراد در این دنیا هستند که می توانند تفاوت بین صدای معنوی و صدای بازدیدکنندگان را تشخیص دهند، وضعیت بسیار دشوار است.

بنابراین دومین زمینه ی فعالیت، کسب وفاداری افراد از طریق انگیزه های مذهبی و معنوی شان است. این کار را در واقع خیلی آسان می توان انجام داد زیرا بشر هنوز در محیط ذهن نیرومند یا رشدیافته نیست. برای مردم تشخیص این که این انگیزه ها از کجا می آیند دشوار است. بسیاری از افراد می خواهند خودشان را به هر چیزی ربط بدهند که فکر می کنند صدای بزرگ تر و قدرت بزرگ تری دارد. بازدیدکنندگانِ شما می توانند تصاویری را نقش کنند — تصاویر قدیسان شما، معلمان شما، فرشتگان شما — تصاویری که نزد این دنیا عزیز و مقدس هستند. آنها این توانایی را طی سده های بسیاری از راه تلاش های خود برای اعمال نفوذ بر یکدیگر و از راه یادگیری روش های متقاعدسازی که در بسیاری اماکن در جامعه ی بزرگ تمرین می کنند، پرورش داده اند. شما را بی تمدن به حساب می آورند، بنابراین احساس می کنند می توانند این نفوذ را اعمال کرده و این روش ها را در مورد شما به کار بندند. 

در اینجا سعی می شود با افرادی تماس گرفته شود که حساس و پذیرا به حساب می آیند و طبیعتاً و ذاتاً به همکاری گرایش دارند. بسیاری از افراد انتخاب خواهند شد، ولی عده ای اندک بر اساس این صفت های خاص برگزیده می شوند. بازدیدکنندگانِ شما در پی کسب وفاداری، اعتماد و فداکاری این افراد خواهند بود در حالی که به دریافتکنندگان می گویند بازدیدکنندگان به اینجا آمده اند که بشر را از نظر معنوی تعالی بخشند، به بشر امید، برکات و قدرت جدید دهند. به درستی که وعده ی چیزهایی را می دهند که مردم می خواهند اما هنوز آنها را پیدا نکرده اند. ممکن است شما بپرسید، چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیافتد؟ اما به شما اطمینان می دهیم که اگر این مهارت ها و توانایی ها را یاد بگیرید، کار  سختی نیست. 

تلاشی که در اینجا صورت می گیرد آن است که افراد را از راه متقاعدسازیِ معنوی غیر فعال کنند و دوباره آموزش شان دهند. این برنامه ی غیر فعال سازی در مورد گروه های متفاوت مذهبی بسته به آرمان ها و خلق و خویشان به اشکال متفاوت به کار برده می شود. این برنامه همیشه افرادی را مورد هدف قرار می دهد که دارای ذهن پذیرا هستند. در اینجا انتظار می رود که افراد حسِ تشخیص را از دست بدهند و به قدرت بزرگ تری که احساس می کنند از سوی بازدیدکنندگان به آنها داده می شود، کاملاً اعتماد کنند. وقتی که این وفاداری ایجاد شود، برای مردم تمیز دادن آنچه که در درون خود می دانند از آنچه که به آنها گفته می شود، روز به روز دشوارتر می شود. این نوعی از متقاعدسازی و دغل کاری است که بسیار ظریف، زیرکانه و فراگیر است. بعدتر راجع به این موضوع بیشتر سخن خواهیم گقت. 

حال اجازه دهید تا به سومین زمینه ی فعالیت اشاره کنیم که مستقر کردن حضور بازدیدکنندگان در جهان است و عادت دادن مردم به این حضور. آنها می خواهند بشر خود را با تغییر بزرگی که در میان شما رخ می دهد، تطبیق دهد تا کاری کنند که شما به حضور جسمی بازدیدکنندگان و اثری که آنها در محیط ذهن شما می گذارند عادت کنید. آنها برای اجرای این هدف، پایگاه هایی در اینجا تشکیل خواهند داد گرچه این پایگا‌ه ها در معرض دید نخواهند بود. این پایگاه های پنهانی برای تحت تاثیر قرار دادن جمعیت های بشری که در نزدیکی شان هستند بسیار نیرومند خواهند بود. بازدیدکنندگان با دقت و با صرف زمان زیادی اطمینان حاصل خواهند کرد که این پایگاه ها موثر هستند و تعداد کافی از افراد به آنها وفادار می مانند. این افراد حضور بازدیدکنندگان را پاس خواهند داشت و حفظ خواهند کرد.  

این دقیقا همان چیزی است که در حال حاضر در دنیای شما اتفاق می افتد. این نشان دهنده ی چالشی بزرگ و متاسفانه خطری عظیم است. عیناً همان چیزی که ما به شرح آن پرداخته ایم به دفعات بی شمار در اماکن مختلف در جامعه ی بزرگ اتفاق افتاده است. نژادهای در حال ظهور مانند نژاد شما همواره بیشترین آسب پذیری را دارا هستند. برخی از نژاد‌های در حال ظهور قادر هستند که آگاهی و توانایی و همکاری خود را به گونه ای ایجاد کنند که بتوانند این قبیل نفوذ خارجی را بی اثر کرده و حضور و جایگاه خود را در جامعه ی بزرگ برقرار کنند. در عین حال بسیاری از نژادها پیش از این که حتی به این آزادی‌ نایل شوند، تحت کنترل و نفوذ قدرت های خارجی در می آیند.

ما درک می کنیم که این اطلاعات ممکن است ترس قابل توجه و شاید انکار یا سردرگمی برانگیزد. اما ضمن این که حوادث را مشاهده می کنیم، ما پی می بریم که کمتر کسی است که از این وضعیت آنطور که واقعاً وجود دارد، آگاه باشد. حتی آن دسته از افرادی که از حضور نیروهای بیگانه آگاه می شوند در جایگاهی نیستند و چشم اندازی ندارند که بتوانند وضعیت را به وضوح  ببینند. چون بسیار امیدوار و خوشبین هستند سعی می کنند به خوشبینانه ترین شکل ممکن به این پدیده نگاه کنند.

با این همه جامعه ی بزرگ محیطی رقابتی و دشوار است. کسانی که مشغول مسافرت فضایی می شوند ضرورتاً کسانی نیستند که از نظر معنوی پیشرفت کرده اند، زیرا کسانی که از نظر معنوی پیشرفته هستند می خواهند در انزوا از جامعه ی بزرگ باشند. آنها دنبال تجارت و اعمال نفوذ بر دنیاهای نژادهای دیگر نیستند و درگیر نظام های بسیار پیچیده ی روابطی نمی شوند که برای تجارت و سود مشترک تشکیل شده اند. کسانی که از نظر معنوی پیشرفته هستند می خواهند پنهان بمانند. شاید این درکی متفاوت باشد، اما برای این که شما به مخمصه ی عظیمی که بشر با آن مواجه است پی ببرید، این درکی ضروری است. در عین حال این چالش ها فرصت های زیادی در خود دارند. اکنون می خواهیم در مورد این فرصت ها صحبت کنیم.

با وجود وخامت شرایطی که در حال توصیف آن هستیم، ما احساس نمی کنیم این شرایط برای بشر یک فاجعه است چون اگر بتوانند تشخیص داده و درک شوند، و اگر آمادگی برای جامعه ی بزرگ، آمادگی ای که اکنون در دنیا وجود دارد، بتواند به کار گرفته و مطالعه و استفاده شود، آنگاه مردم نیکدل در همه جا توانایی یادگیری دانش و خرد جامعه ی بزرگ را خواهند داشت. بدین ترتیب، مردم در همه جا خواهند توانست زیربنایی برای همکاری پیدا کنند تا سرانجام خانواده ی بشری بتواند اتحادی را تشکیل دهد که پیش از این در اینجا هرگز تشکیل نشده است. برای این که بشر بتواند متحد شود، نیازمند واقعیت و اهمیت جامعه ی بزرگ خواهد بود، چیزی که مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد. اکنون این واقعیت و اهمیت در مقابل بشر قرار دارد. 

این تکامل شما است که در جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند ظهور کنید. چه آماده باشید چه نباشید، اتفاق خواهد افتاد. باید اتفاق بیافتد و از این رو آماده سازی امری کلیدی است. فهم و شفافیت، چیزهایی هستند که در دنیای شما در حال حاضر ضروری و مورد نیاز می باشند. 

مردم در همه جا دارای هدایای معنوی هستند، هدایایی که می توانند آنها را قادر سازند که به وضوح ببینند و بدانند. اکنون این هدایا مورد نیاز هستند. این هدایا باید تشخیص داده شده به کار برده و آزادانه به اشتراک گذاشته شوند. فقط به عهده ی یک معلم بزرگ یا یک قدیس بزرگ در دنیای شما نیست که این کارها را انجام دهد. این هدایا باید توسط تعداد بسیار بیشتری از افراد پرورش داده شوند. چرا که این شرایط با خود ضرورت ایجاد می کنند و اگر شما بتوانید این ضرورت را بپذیرید، با خود فرصتی بزرگ می آورد. 

با این همه، آموزش در مورد جامعه ی بزرگ و شروع به تجربه کردن معنویت آن چیزهای زیادی می طلبد. انسان ها پیش از این هرگز مجبور نبوده اند در چنین مدتی کوتاه دست به کار آموزش چنین موضوعاتی شوند. به درستی که پیش از این به ندرت کسی در دنیای شما چنین مواردی را یاد گرفته است. اما حال، نیاز تغییر کرده و شرایط متفاوت است. اکنون نفوذ‌های جدیدی در میان شما هستند، نفوذهایی که شما می توانید حس کنید و بشناسید. 

بازدیدکنندگان سعی می کنند مردم را از داشتن این بینش و دانش در درون خود عاجز سازند، چرا که بازدبدکنندگانِ شما این موارد را درون خود ندارند و ارزش و واقعیت آن را متوجه نمی شوند. از این نظر، بشر به عنوان یک کل از آنها پیشرفته تر است. اما این فقط یک پتانسیل است، پتانسیلی که حال باید پرورش داده شود.

حضور بیگانگان در جهان هر روز و هر سال بیشتر می شود. تعداد بسیار بیشتری از افراد در برابر آن متقاعد شده و توانایی خود را در دانستن امور از دست می دهند، سردرگم و هواس پرت می شوند. چیزهایی را از کسانی که می خواهند برای اهداف خود از آنها سوء استفاده کنند باور می کنند، که فقط آنها را ضعیف و ناتوان می سازد. 

بشر نژادی نوظهور است. او آسیب پذیر است. حال با مجموعه شرایط و نفوذهایی مواجه است که پیش از این هرگز مجبور نبوده است با آنها رو به رو شود. شما در روند تکامل خود فقط با یکدیگر رقابت کرده اید. هرگز مجبور نبوده اید با گونه های دیگر حیات هوشمند رقابت کنید. در عین حال این رقابت چیزی است که شما را تقویت خواهد کرد و اگر وضعیت بتواند به وضوح دیده شده و فهمیده شود، بزرگ ترین ویژگی های شما را برخواهد انگیخت. 

نقش نامرئیان بزرگ آن است که این نیرو را بار آورند. نامرئیان بزرگ، کسانی که به درستی می توانید فرشتگان بنامیدشان، فقط با دل بشر سخن نمی گویند، بلکه در همه جا با دل هایی که می توانند گوش فرا دهند و به آزادیِ گوش فرا دادن دست پیدا کرده اند، سخن می گویند. 

پس ما با پیام دشواری به اینجا آمده ایم، پیامی از نوید و امید. شاید این همان پیامی نباشد که مردم می خواهند بشنوند. این یقیناً پیامی نیست که بازدیدکنندگان تبلیغ خواهند کرد. این پیامی است که می تواند از فردی به فردی دیگر داده و به اشتراک گذاشته شود. زیرا به اشتراک گذاشتن آن کاری طبیعی است. با این وجود بازدیدکنندگان و آنهایی که در برابر تلاش هایشان متقاعد شده اند با چنین آگاهی ای ضدیت خواهند کرد. آنها نمی خواهند که بشر مستقل باشد. این هدف آنها نیست. آنها حتی باور ندارند که این استقلال مفید است. از این رو، آرزوی صمیمانه ی ما این است که این ایده ها بدون ترس و وحشت اما با ذهنیت جدی و نگرانی عمیقی که در اینجا بسیار موجه است، مورد ملاحظه قرار گیرند. 

ما آگاه هستیم که تعداد زیادی از افراد امروز در جهان هستند که احساس می کنند تغییری عظیم برای بشر در راه است. نامرئیان بزرگ این موضوعات را به ما گفته اند. این احساس تغییر به عوامل بسیاری نسبت داده شده و نتایج فراوانی پیشبینی شده است. با این وجود، شما هنوز بافت و بستر مناسبی برای درک سرنوشت بشر یا تغییر بزرگی که در جهان اتفاق می افتد ندارید، مگر آنکه بتوانید شروع به درک این واقعیت کنید که بشر سر از جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند بر می آورد.

از زاویه ی ما، افراد در زمان خود متولد می شوند تا به آن زمان خدمت کنند. این یکی از درس های معنویت جامعه ی بزرگ است، درسی که ما هم شاگردان آن هستیم. آزادی و قدرت هدف مشترک را آموزش داده و به فرد قدرت می دهد تا به دیگران ملحق شود. ایده هایی که در جامعه ی بزرگ به ندرت پذیرفته یا به کار برده می شوند، چرا که جامعه ی بزرگ ملکوت نیست. واقعیتی فیزیکی است با سختی های بقا و تمام چیزهایی که در پی دارد. تمام موجوداتی که در این واقعیت هستند باید با این نیازها و موضوعات دست و پنجه نرم کنند. و از این لحاظ، بازدیدکنندگانِ شما بیشتر از آنچه درک می کنید شبیه شما هستند، آنها غیر قابل ادراک نیستند. سعی خواهند کرد که غیر فابل ادراک باشند، اما می توان آنها را فهمید. شما قدرت انجام این کار را دارید، اما باید با چشمان باز ببینید. باید با بینشی بزرگ تر ببینید و با هوشی بزرگ تر بدانید، بینش و هوشی که امکان پرورش آن را در خود دارید. 

اکنون برای ما ضروری است در مورد دومین زمینه ی اعمال نفوذ و متقاعدسازی بیشتر صحبت کنیم زیرا این موضوع بسیار حائز اهمیت است، و آرزوی صمیمانه ی ما آن است که شما این چیزها را بفهمید و برای خود مرود ملاحظه قرار دهید. 

ادیان دنیا بیشتر از دولت ها، بیشتر از هر موسسه ی دیگری، کلید جانفشانی و وفاداری بشر را در خود دارند. این برای بشر امتیاز حساب می شود زیرا چنین ادیانی را در اکثر موارد در جامعه ی بزرگ به سختی می توان یافت. دنیای شما از این نظر ثروتمند است، اما چیزی که نقطه ی قوت شما است همچنین ضعف و آسیب پذیری شما را نشان می دهد. بسیاری از افراد می خواهند از سوی ملکوت هدایت و برگذیده شوند، می خواهند افسار زندگی خود را به کسی دیگر بسپرند و از سوی یک قدرت بزرگ تر معنوی راهنمایی شوند، نصیحت داده شوند و حفظ شوند. این آرزویی واقعی است، اما در بافت و بستر جامعه ی بزرگ باید خرد قابل توجهی را پرورش داد تا این آرزو بتواند محقق شود. برای ما بسیار غم انگیز است که ببینیم مردم قدرت خود را، چیزی را که هرگز کاملاً نداشته اند، به آسانی و با اشتیاق به کسانی بدهند که برایشان ناشناس هستند.

سرنوشت حکم کرده است این پیام به کسانی برسد که تمایلات و گرایشات معنوی بیشتری دارند. از این رو ضروری است وارد جزئیات این موضوع شویم. ما از معنویتی طرفداری می کنیم که در جامعه ی بزرگ آموزش داده می شود، نه معنویتی که کشورها، دولت ها یا ائتلافات سیاسی اداره می کنند، بلکه معنویتی طبیعی که شامل توانایی دانستن، دیدن و عمل کردن می شود. در عین حال بازدیدکنندگانِ شما این موارد را مورد تاکید قرار نمی دهند. آنها می خواهند مردم اعتقاد داشته باشند که آنها خانواده و منزلگاه شان هستند، برادران و خواهران و مادران و پدران شان هستند. بسیاری از افراد دوست دارند باور کنند، و بنابراین باور می کنند. مردم دوست دارند اقتدار فردی خود را به کسی دیگر بدهند، و بنابراین به کسی دیگر واگذار می کنند. مردم می خواهند دوستی و رهایی در بازدیدکنندگان ببینند و این چیزی است که به آنها نشان داده می شود.

شما برای برملا سازی این فریب ها و این دشواری ها به هشیاری و بی نظری زیادی نیاز خواهید داشت. انجام این کار برای مردم ضروری خواهد بود اگر قرار است که بشر در جامعه ی بزرگ با موفقیت ظهور کند و آزادی و خودمختاری خود را در محیطی از نفوذها و نیروهای بزرگ، حفظ کند. در اینجا می توانند بر دنیای شما چیره شوند بدون این که یک گلوله شلیک شود چرا که خشونت، بی تمدنی و ابتدایی به حساب می آید و به ندرت در چنین اموری به کار برده می شود. 

شیاد شما بپرسید، آیا این به آن معناست که دنیای ما مورد تهاجم قرار می گیرد؟ باید بگوییم که پاسخ به این پرسش مثبت است، تهاجم به ظریف ترین و زیرکانه ترین شکل آن. اگر بتوانید این افکار را در سر داشته باشید و به طور جدی به آن بیندیشید، شما خود خواهید توانست این چیزها را ببینید. شواهدی از این تهاجم در همه جا وجود دارد. شما می توانید ببینید که توانایی بشری چگونه توسط تمایل به خوشبختی، صلح و امنیت بی اثر می شود، می توانید ببینید بینش و توانایی افراد در دانستن امور چگونه توسط نیروهایی که حتی در فرهنگ های خودشان وجود دارند، مختل می شود. به درستی که این نیروها در محیط جامعه ی بزرگ بیسار قدرتمندتر خواهند بود.  

این پیامی است که شنیدنش سخت است و پیامی که ما باید ارائه دهیم. این پیامی است که باید گفته شود، این حقیقتی است که باید بیان شود چون حیاتی و فوری است. اکنون برای مردم بسیار ضروری است که به یادگیری دانشی بزرگ تر، خردی بزرگ تر و معنویتی بزرگ تر بپردازند تا بتوانند توانایی های حقیقی خود را پیدا و به طور موثر استفاده شان کنند. 

آزادی شما در مخاطره است. آینده ی دنیای شما در مخاطره است. به این خاطر است که ما به اینجا گسیل شده ایم تا در حق متحدین بشر سخن بگوییم. کسانی در کیهان هستند که دانش و خرد را زنده نگاه می دارند و معنویت جامعه ی بزرگ را پیروی می کنند. آنها به هر سو سفر نمی کنند، و بر دنیاهای گوناگون اعمال نفوذ نمی کنند. مردم را برخلاف میل شان نمی برند. حیوانات و گیاهان شما را نمی دزدند. بر دولت هایتان اعمال نفوذ نمی کنند. آنها نمی خواهند به منظور ایجاد رهبریِ جدید در اینجا با بشر تولید مثل کنند. متحدین شما در امور بشری دخالت نمی جویند. سرنوشت بشری را دستکاری نمی کنند. آنها از دور به نظاره می نشینند و فرستاده هایی را مانند ما گسیل کرده و در معرض خطر قرار می دهند، تا نصیحت و انگیزه دهیم و در صورت لزوم مسائل را روشن سازیم. ما بنابراین با هدف دوستی با پیامی حیاتی آمده ایم. 

اکنون باید در مورد زمینه ی چهارم سخن بگوییم، زمینه ای که بازدیدکنندگانِ شما می خواهند خود را مستقر کنند و این زمینه، پیوند زدن نژادها است. آنها نمی توانند در محیط شما زندگی کنند. آنها به پرطاقتی جسمانی شما و رابطه ی طبیعی نزدیک تان با جهان و توانایی تولید مثل شما نیازمند هستند. آنها همچنین می خواهند با شما همبسته شوند چون می دانند که این همبستگی وفاداری ایجاد می کند. این حضور آنها را در اینجا به نحوی مستقر می کند زیرا نسل چنین برنامه ای خویشاوندی نسبی در دنیا خواهد داشت و در عین حال وفاداری با بازدیدکنندگان دارد. شاید این موضوع باورنکردنی به نظر بیاید، ولی بسیار حقیقی است.

بازدیدکنندگان به اینجا نیامده اند تا توانایی تولید مثل را از شما بگیرند. بلکه به اینجا آمده اند تا خود را مستقر کنند. می خواهند بشر به آنها اعتقاد داشته و به آنها خدمت کند. می خواهند بشر برایشان کار کند. آنها وعده ی هر چیزی را خواهند داد، هر چیزی را عرضه خواهند کرد و هر کاری را انجام خواهند داد تا به این هدف برسند. ولی با وجود این که بسیار متقاعد کننده هستند، تعداد آنها اندک است. اما نفوذشان بیشتر می شود و برنامه شان برای پیوند زدن نژادها، برنامه ای که نسل ها در حال انجام بوده، سرانجام موثر خواهد شد. انسان هایی خواهند بود که هوش بیشتری دارند اما خانواده ی انسان را نمایندگی نمی کنند. چنین چیزهایی قابل امکان است و در جامعه ی بزرگ به دفعات بی شمار رخ داده. فقط لازم است به تاریخ خودتان مراجعه کنید تا اثری را که فرهنگ ها و نژادها بر یکدیگر دارند متوجه شوید و این که این تعاملات می توانند چقدر چیره کننده و موثر باشند.  

از این رو ما خبری مهم و جدی می آوریم. اما باید شجاع باشید، چرا که زمان، زمان دودلی و تردید یا فرار یا جستجوی خوشبختی شخصی نیست. زمان، زمان آن است که شما به دنیا خدمت کنید، خانواده ی بشری را نیرو بخشید و توانایی های طبیعی ای را که در مردم وجود دارند، برانگیزید — توانایی دیدن، دانستن و مشغول عمل شدن در هارمونی با یکدیگر. این توانایی ها می توانند نفوذی را که در حال حاضر بر بشر اعمال می شود بی اثر کنند، اما این توانایی ها باید رشد کنند و به اشتراک گذاشته شوند. این حائز بیشترین اهمیت است. 

این نصیحت ما است. با نیت نیک داده می شود. خوشحال باشید از این که متحدینی در جامعه ی بزرگ دارید، چرا که شما به متحدین نیاز خواهید داشت. 

شما وارد کیهان بزرگ تری می شوید، کیهانی پر از نیروها و نفوذهایی که یاد نگرفته اید چگونه بی اثرشان سازید. وارد چشم انداز بزرگ تری از حیات می شوید. و باید مهیای آن شوید. کلمات ما فقط بخشی از این آمادگی هستند. اکنون آمادگی، به دنیا فرستاده می شود. از سوی ما نمی آید. از سوی خالق تمام حیات می آید. درست به موقع می آید. چرا که برای بشر زمان، زمان نیرومند و خردمند شدن است. شما توانایی انجام این کار را دارید و رویدادها و شرایط زندگی شما نیاز بزرگی برای انجام این کار ایجاد می کن ند.

 

 

گزارش پنجم امیدی جدید برای بشر

برای این که شما مهیای حضور فرازمینی ای شوید که در جهان وجود دارد، ضروری است در مورد حیات در جامعه ی بزرگ بیشتر یاد بگیرید، حیاتی که در آینده دنیای شما را فرا خواهد گرفت و شما بخشی از آن خواهید بود.

سرنوشت بشر همیشه این بوده که در جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند ظهور کند. این اجتناب ناپذیر است و در تمام دنیاهایی که حیات هوشمند کاشته شده و توسعه یافته است، اتفاق می افتد. شما سرانجام پی خواهید برد که در جامعه ای عظیم زندگی می کنید و در دنیای خودتان تنها نیستید و بازدیدهایی صورت گرفته و باید یاد بگیرید با نژادها، نیروها، باورها و نگرش هایی سروکار داشته باشید که در جامعه ی بزرگی که در آن زندگی می کنید رواج دارند.

ظهور در جامعه ی بزرگ سرنوشت شما است. انزوای شما اکنون پایان یافته. با آن که در گذشته به دفعات بسیار از دنیای تان بازدید شده، اما حالا انزوای شما به پایان رسیده است. اکنون برای شما ضروری است که پی ببرید دیگر در کیهان یا حتی در دنیای خودتان تنها نیستید. این فهم، در آموزه ای درباره ی جامعه ی بزرگ که در عصر حاضر در جهان معرفی می شود به طور کامل تر ارائه شده است. نقش ما در اینجا این است که حیات را آنطور که در جامعه ی بزرگ وجود دارد توضیح دهیم تا شما بتوانید نسبت به چشم انداز بزرگ حیاتی که در آن ظهور می کنید درک عمیق تری داشته باشید. برای این که بتوانید با بی نظری، فهم و خرد بیشتری به این واقعیت جدید بپردازید، این ضروری است. بشر آنچنان طولانی‌ در انزوای نسبی روزگار گذرانده که برای شما طبیعی است فکر کنید بقیه ی کیهان مطابق ایده ها و اصول و علمی عمل می کند که نزد شما مقدس هستند و فعالیت ها و جهان بینی خود را بر مبنای آنها قرار داده اید.

جامعه ی بزرگ عظیم و پهناور است. دوردست های آن هرگز اکتشاف نشده است. جامعه ی بزرگ، بزرگ تر از آنچه است که هر نژادی قادر به درکش باشد. حیات هوشمند در تمام مراحل تکامل و در تجلیات بی شمار در این آفرینش پرشکوه وجود دارد. دنیای شما در بخشی از جامعه ی بزرگ قرار گرفته که تا حد نسبتاً زیادی دارای سکنه است. مناطق بسیاری در جامعه ی بزرگ وجود دارند که هرگز اکتشاف نشده است، و مناطقی نیز که نژادها به طور مخفی در آنجا زندگی می کنند. همه چیز از نظر تجلیات و مظاهر حیات در جامعه ی بزرگ وجود دارد و طبق آنچه ما توضیح داده ایم، با آن که حیات دشوار و چالش برانگیز به نظر می رسد، خالق در همه جا کار می کند و جدا شدگان را از طریق دانش از نو هدایت می کند.

در جامعه ی بزرگ یک دین واحد، یک ایدئولوژی واحد یا یک نوع حکومت واحد که با نیاز تمام نژادها و مردمان هماهنگ شود، نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین ما وقتی که از دین صحبت می کنیم از معنویت دانش صحبت می کنیم، چرا که این همان قدرت و حضور دانش است که درون تمام حیات هوشمند زنده است — درون شما، درون بازدیدکنندگانِ شما و درون نژادهای دیگری که در آینده با آنها مواجه خواهید شد.

از این رو، معنویتِ عالمگیر به یک موضوع کانونی مهمی تبدیل می شود. این، برداشت ها و ایده های ناهمگونی را که در دنیای شما رواج دارند، به هم وصل کرده و به واقعیت معنوی خودتان یک زیربنای مشترک می دهد. در عین حال یادگیری دانش فقط تهذیب کننده نیست، بلکه برای بقا و پیشرفت در جامعه ی بزرگ ضروری است. برای این که بتوانید آزادی و استقلال خود را در جامعه ی بزرگ تشکیل داده و حفظ کنید، باید این توانایی بزرگ تر را در میان تعداد کافی انسان ها در دنیای تان پرورش دهید. دانش، تنها بخشی از شما است که نمی تواند دستکاری شود یا تحت نفوذ قرار گیرد و دانش منبع تمام ادراکات و اعمال خردمندانه است. دانش در محیط جامعه ی بزرگ به یک ضرورت تبدیل می شود اگر برای آزادی ارزش قائل بوده و می خواهید سرنوشت خودتان را تعیین کنید بدون این که در گروهی بزرگ از نژادهای مداخله کننده یا اجتماع دیگری ادغام شوید.

بنابراین با آن که شرایط وخیمی را در دنیای امروز ارائه می دهیم، ما همچنین موهبت و امید بزرگی را برای بشر ارائه می دهیم زیرا خالق، شما را برای جامعه ی بزرگ، بزرگ ترین آستانه ای که به عنوان یک نژاد با آن مواجه خواهید شد، ناآماده رها نخواهد کرد. خالق این موهبت را به ما نیز داده، و قرن های بسیاری به زمان شما است که از آن برخوردار بوده ایم. ما، هم از روی انتخاب و هم از روی ضرورت، مجبور به یادگیری آن بوده ایم. 

به درستی که این حضور و قدرت دانش است که باعث شده ما بتوانیم به عنوان متحدین شما سخن بگوییم و اطلاعاتی را که به شما در این گزارش ها داده ایم، عرضه کنیم. اگر این مکاشفه ی بزرگ را کشف نمی کردیم در دنیاهای خود منزوی می بودیم در حالی که از درک نیروهای بزرگ تری که آینده و سرنوشت مان را شکل می دادند، عاجز می بودیم. زیرا موهبتی که امروزه در دنیای شما ارزانی می شود به ما و به بسیاری نژادهای دیگر نیز که احتمال آینده ی پُر نویدی برای شان وجود داشت، ارزانی شده است. این موهبت برای نژادهای نوظهور مانند نژاد خودتان که دارای پتانسیل و در عین حال در جامعه ی بزرگ بسیار آسیب پذیر هستند، اهمیت خاصی دارد.

بنابراین اگرچه نمی تواند در کیهان یک دین یا ایدئولوژی واحد باشد، اما یک اصل، فهم و واقعیت معنوی وجود دارد که برای همگان در دسترس است. آنچنان کامل است که می تواند با کسانی که بسیار متفاوت از شما هستند نیز سخن بگوید، و با تنوع حیات در تمام جلوه های آن سخن می گوید. شما که در این دنیا زندگی می کنید اکنون این فرصت را دارید که در مورد چنین واقعیت عظیمی بیاموزید و قدرت و لطف و برکت آن را تجربه کنید. به درستی که این همان موهبتی است که ما نهایتاً می خواهیم آن را تقویت کنیم، چرا که آن آزادی و خودمختاری شما را حفظ کرده و در را به روی نوید آینده ای بزرگ تر در کیهان باز می کند. 

با این همه، شما در ابتدا با سختی ها و یک چالش عظیم مواجه هستید. این از شما می طلبد که دانشی عمیق تر و آگاهی ای بزرگ تر را یاد بگیرید. اگر به این چالش پاسخ گویید، شما نه تنها برای خودتان بلکه برای تمام نژاد خود بهره مند می شوید.

آموزه ی معنویت جامعه ی بزرگ امروزه در جهان معرفی می شود. پیش از این در اینجا معرفی نشده است. از طریق یک نفر داده می شود که به عنوان میانجی و سخنگوی این سنت خدمت می کند. این آموزه در این زمان حیاتی به دنیا فرستاده می شود، زمانی که بشر باید در مورد زندگی خود در جامعه ی بزرگ و نیروهای بزرگ تری که امروزه جهان را شکل می دهند، بیاموزد.

تنها یک آموزه و فهم که از خارج از جهان آمده باشد می تواند این مزیت و این آمادگی را به شما بدهد.  

شما در به عهده گیری چنین وظیفه ی بزرگی تنها نیستید چرا که دیگرانی نیز در کیهان وجود دارند که این کار را، حتی در مرحله ی رشد شما، انجام می دهند. شما فقط یکی از نژادهای فراوانی هستید که در حال حاضر در جامعه ی بزرگ ظهور می کنند. هر یک از آنها نوید آینده ی بهتری دارند و در عین حال در برابر دشواری ها، چالش ها و نفوذهایی که در این محیط بزرگ وجود دارند، آسیب پذیر هستند. به درستی که بسیاری از نژادها آزادی خود را قبل از این که به آن رسیده باشند از دست می دهند و در نتیجه بخشی از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده یا انجمن های تجارتی یا یک کشور متکی به قدرت های بزرگ تر می شوند.

ما نمی خواهیم شاهد وقوع این امر برای بشر باشیم، چرا که این زیان بزرگی خواهد بود. به همین دلیل است که در اینجا هستیم و خالق این روزها در جهان فعال است و فهمی جدید به خانواده ی بشری می رساند. برای بشر زمان آن فرا رسیده است که به تضادهای بی پایانش با خود پایان داده و مهیای زندگی در جامعه ی بزرگ شود.

شما در منطقه ای زندگی می کنید که، خارج از حوزه ی منظومه شمسیِ بسیار کوچک شما، فعالیت زیادی وجود دارد. تجارت در این منطقه در امتداد جاده های خاصی انجام می شود. دنیاها با یکدیگر تعامل، رقابت و گاهی اوقات هم تضاد می کنند. همه کسانی که علایق تجارتی دارند در جستجوی فرصت هستند. آنها نه تنها دنبال منابع بلکه در پی وفاداری دنیاهایی مانند دنیای شما هستند. بعضی از آنها بخشی از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده هستند و دیگران ائتلافات خود را در مقیاس بسیار کوچک تری حفظ می کنند. دنیاهایی که قادر به ظهور موفقیت آمیز در جامعه ی بزرگ بوده اند ناگزیر به حفظ خودمختاری و خودکفایی خود تا اندازه ی زیادی بوده اند. این، آنها را از قرار گرفتن در معرض نیروهای دیگر که فقط از آنها سوء استفاده کرده و فریب شان خواهند داد، نجات می دهد.

به درستی که آنچه برای رفاه شما در آینده بسیار بنیادی خواهد بود خودمختاری و توسعه ی فهم و وحدت است. هم اینک نفوذ بازدیدکنندگانِ شما در دنیای تان بیشتر می شود و بسیاری افراد به آنها تن در داده و اکنون به عنوان فرستادگان و میانجیان شان خدمت می کنند. از بسیاری افراد دیگر صرفاً به عنوان منابع برای برنامه ی مهندسی ژنتیک استفاده می شود. همانطور که پیش از این گفته ایم، این موضوع در اماکن فراوان به دفعات اتفاق افتاده است، برای ما رمز و راز نیست گرچه برای شما باید غیر قابل ادراک به نظر بیاید.

این مداخله، هم یک بدبختی است و هم یک فرصت حیاتی. اگر بتوانید پاسخ گویید و مهیا شوید و دانش و خرد جامعه ی بزرگ را فرا گیرید، آنگاه خواهید توانست نیروهایی که در دنیای تان دخالت می کنند را بی اثر کنید و یک بنیاد برای اتحاد بیشتر در میان مردمان و قبایل خود بسازید. ما البته این کار را تشویق می کنیم چرا که این پیوند دانش را در همه جا تقویت می کند. 

در جامعه ی بزرگ، جنگ در مقیاس بزرگ به ندرت رخ می دهد چون نیروهای مهارکننده وجود دارند. اول این که جنگ، بازرگانی و توسعه ی منابع را مختل می کند. در نتیجه به ملت های بزرگ اجازه داده نمی شود که با بی پروایی عمل کنند، چرا که این باعث کُند و یا خنثی شدن پیشرفت اهداف طرف ها، ملت ها و افراد ذی نفوذ دیگر می شود. هر چند وقت یکبار در دنیاها جنگ داخلی رخ می دهد اما جنگ گسترده بین اجتماعات و بین دنیاها واقعاً نادر است. این یکی از دلایلی است که مهارت در محیط ذهن تثبیت شده، چرا که ملت ها با یکدیگر رقابت می کنند و سعی دارند بر یکدیگر اعمال نفوذ کنند. از آنجا که هیچ کس نمی خواهد منابع و فرصت ها را از بین ببرد، در میان اجتماعات فراوان در جامعه ی بزرگ این مهارت ها و قابلیت های بزرگ به درجات مختلف موفقیت، پرورش داده می شوند. وقتی که چنین نفوذهایی حضور دارند نیازِ به دانش حتی شدیدتر است.

بشر برای این مسائل نامهیا است. در عین حال به خاطر میراث غنی معنوی شما و آزادی شخصی در حدی که امروز در دنیای تان وجود دارد، امیدی هست که شاید بتوانید در دستیابی به این فهم بزرگ پیشرفت کرده و بنابراین آزادی خود را تضمین و حفظ کنید. 

موانع دیگری بر سر راه جنگ در جامعه ی بزرگ وجود دارند. اکثر اجتماعات تجارتی عضو اتحادیه های بزرگ صنفی هستند که برای اعضای خود قوانین و قواعد رفتاری برقرار کرده اند. برای فعالیت های عده ی زیادی که در غیر این صورت سعی می کردند با توسل به زور به دنیاهای دیگر و منابع اختصاصی شان دست پیدا کنند، اینها کارکرد محدود کننده دارند. برای این که جنگ گسترده آغاز شود، نژادهای بسیاری باید دست اندرکار باشند و این به ندرت اتفاق می افتد. ما متوجه هستیم که بشر بسیار ستیزگرا بوده و از دید جنگ به تضاد در جامعه ی بزرگ نگاه می کند، اما در حقیقت شما پی خواهید برد که جنگ جایز شمرده نمی شود، و در عوض زور از راه های دیگری برای متقاعدسازی استفاده می شود. 

از این رو بازدیدکنندگانِ شما با تسلیحات به دنیای تان نمی آیند. نیروهای بزرگ نظامی به همراه نمی آورند چرا که آنها مهارت هایی را به کار می برند که به شیوه های دیگری به کارشان آمده است — مهارت هایی در تحت تاثیر قرار دادن افکار، انگیزه ها و احساسات کسانی که با آنها ملاقات می کنند. بشر با توجه به خرافات، ستیز و بدگمانی هایی که در حال حاضر در دنیای شما شایع است، در مقابل چنین متقاعدسازی هایی بسیار آسیب پذیر است.

بنابراین برای این که بازدیدکنندگانِ شما و کسان دیگری را که در آینده با آنها رو به رو خواهید شد درک کنید، شما باید روش بالغ تری در مورد به کار گیری قدرت و نفوذ ایجاد کنید. این یک بخش حیاتی از آموزش شما در مورد جامعه ی بزرگ است. بخشی از آمادگی برای این امر در آموزه ی جامعه ی بزرگ داده شده است، اما باید از طریق تجربه ی مستقیم نیز بیاموزید.

ما می دانیم که در میان تعداد زیادی از افراد، در حال حاضر عقاید بسیار تخیلی نسبت به جامعه ی بزرگ وجود دارد. آنها باور دارند کسانی که از نظر فن آوری پیشرفته هستند از نظر معنوی نیز پیشرفته هستند ولی به شما اطمینان می دهیم که چنین نیست. شما خودتان، اگرچه از نظر فن آوری پیشرفته تر از گذشته هستید، اما از نظر معنوی پیشرفت زیادی نداشته اید. شما قدرت بیشتری دارید اما قدرت، نیازِ به خویشتنداری بیشتری را به همراه دارد. 

کسانی هستند که در جامعه ی بزرگ در سطح فن آوری و حتی در سطح افکار، قدرت بسیار بیشتری نسبت به شما دارند. شما به منظور سروکار داشتن با آنها تکامل خواهید یافت اما تمرکز شما بر تسلیحات نخواهد بود.

چرا که جنگ در مقیاس میان سیاره ای چنان ویرانگر است که همه بازنده می شوند. غنیمت چنین جنگی چیست؟ چه مزایایی را تضمین می کند؟ به درستی که وقتی چنین جنگی صورت می گیرد، تقراباً در تمام موارد

در خود فضا اتفاق می افتد و نه در محیط های دنیوی. ملل سرکش و اشخاص ویرانگر و پرخاشگر را فوراً بی اژر می کنند، به ویژه اگر در مناطقی باشند که بازرگانی صورت می گیرد.  

بنابراین برای شما ضروری است که ماهیت ستیز را در کیهان درک کنید زیرا این به شما بینش نسبت به بازدیدکنندگان و نیازهای شان می دهد. این که چرا اینگونه عمل می کنند، چرا آزادی فردی در میان شان ناشناخته است و چرا به گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده وابسته هستند. این به آنها ثبات و قدرت می دهد اما همچنین آنها را در مقابل کسانی که از طریق دانش نیرومند شده اند، آسیب پذیر می سازد.

دانش، شما را قادر می سازد تا به شیوه های گوناگون بیندیشید و خودانگیزانه عمل کنید و حقیقت را فراتر از آنچه که آشکار است، ببینید و آینده و گذشته را تجربه کنید. کسانی که فقط می توانند حکومت و دستورهای فرهنگ های خود را دنبال کنند چنین توانایی هایی از دسترس شان خارج است. شما از نظر فن آوری از بازدیدکنندگان بسیار عقب هستید اما امید پرورش مهارت هایی در راه دانش را دارید، مهارت هایی که به آنها نیاز خواهید داشت و باید یاد بگیرید به طور فزاینده به آنها اتکا کنید. 

ما اگر به شما در مورد زندگی در جامعه ی بزرگ آموزش ندهیم، متحدین بشر نبوده ایم. ما چیزهای زیادی دیده ایم و با موضوعات بی شماری مواجه شده ایم. بر دنیاهای ما چیره شدند و مجبور بودیم آزادی خود را دوباره به دست آوریم. ما به خاطر اشتباهاتی که انجام داده ایم و تجربیاتی که داشته ایم، ماهیت درگیری و چالشی را که شما امروزه با آن رو به رو هستید درک می کنیم. به همین دلیل است که شایسته ی خدمت به شما در این ماموریت هستیم. با این وجود، با ما ملاقات نخواهید کرد و ما نخواهیم آمد تا با رهبران ملل شما ملاقات کنیم، این هدف ما نیست.

شما واقعاً به دخالت هرچه کمتر و به یاری زیادی نیاز دارید. مهارت های جدیدی هست که باید پرورش دهید و درک جدیدی که باید به دست آورید. حتی یک اجتماع نیکخواه، در صورتی که چنین افرادی به دنیای شما بیایند، چنان نفوذ و اثری بر شما خواهند داشت که به آنها وابسته خواهید شد و نیرو، قدرت و خودکفایی خود را تثبیت نخواهید کرد. آنچنان وابسته به فن آوری و به درک آنها می شوید که نخواهند توانست شما را ترک کنند و آمدن آنها به اینجا شما را در برابر دخالت در آینده حتی آسیب پذیرتر خواهد ساخت. زیرا خواستار فن آوری آنها خواهید شد و این که در امتداد خیابان های تجارت در جامعه ی بزرگ سفر کنید، ولی آماده و خردمند نخواهید بود. 

به همین دلیل است که دوستان آینده ی شما اینجا نیستند و به کمک شما نمی آیند چرا که اگر می آمدند شما نیرومند نمی شدید. شما می خواستید با آنها همنشینی کنید و وارد ائتلافات با آنها شوید اما ضعیف می بودید و نمی توانستید از خودتان محافظت کنید. شما حقیقتاً بخشی از فرهنگ شان می شدید و این چیزی است که آنها نمی خواهند.

شاید بسیاری افراد نتوانند آنچه را که ما در اینجا می گوییم درک کنند اما با مرور زمان برای شما کاملاً قابل درک خواهد شد و به حکمت و ضرورتش پی خواهید برد. در حال حاضر شما بیش از حد ضعیف، حواس پرت و دچار کشمکش هستید تا بتوانید حتی با کسانی که می توانند دوستان آینده شما باشند ائتلافات نیرومند تشکیل دهید. بشر هنوز نمی تواند با یک صدا سخن بگوید و بنابراین شما مستعد مداخله و سوء استفاده ی خارجی هستید. 

وقتی که واقعیت جامعه ی بزرگ در دنیای شما بیشتر شناخته شود و اگر پیام ما بتواند به تعداد کافی افراد برسد، آنگاه اتفاق نظر فزاینده ای خواهد بود که بشر با مشکلی بزرگ رو به رو است. این می تواند زمینه ای جدید برای همکاری و توافق ایجاد کند. زیرا وقتی که تمام جهان مورد تهدید مداخله قرار گرفته است ملت ها چه مزایای احتمالی ای می توانند نسبت به یکدیگر داشته باشند؟ و در محیطی که نیروهای بیگانه مداخله می جویند، چه کسی می تواند در پی دستیابی به قدرت فردی باشد؟ برای این که آزادی در دنیای شما واقعی باشد، همه باید در آن سهیم باشند. این آزادی باید شناخته و تجربه شود و نباید امتیازی برای معدودی از افراد باشد چون در آن صورت واقعاً نیرومند نخواهد بود. 

ما، بر اساس آنچه که نامر‌ئیان بزرگ به ما اطلاع داده اند، متوجه هستیم که اکنون افرادی وجود دارند که در پی تسلط جهانی هستند زیرا آنها معتقد هستند که اجازه و حمایت بازدیدکنندگان را دارند. بازدیدکنندگان به آنها اطمینان داده اند که در جستجوی شان برای قدرت به آنها یاری خواهند کرد. در عین حال این افراد چه چیزی را به دیگران می دهند به جز کلید آزادی خودشان و آزادی دنیای شان را؟ آنها نادان و نابخرد هستند و نمی توانند متوجه ی اشتباه خود شوند.

ما همچنین می دانیم که کسانی هستند که اعتقاد دارند بازدیدکنندگان برای ایجاد یک نوزایی معنوی و امیدی جدید برای بشر به اینجا آمده اند اما آنها که از جامعه ی بزرگ هیچ نمی دانند چگونه می توانند بدانند؟ امید و آرزوی شان است که چنین باشد و بازدیدکنندگان به دلایل بسیار واضح، تظاهر به برآوردن چنین آرزوهایی خواهند کرد. 

چیزی که ما در اینجا می گوییم این است که آزادی، قدرت و وحدتی که باید در جهان وجود داشته باشد باید واقعی باشد. ما پیام خود را در دسترس همه کس قرار می دهیم و امیدوار هستیم که کلمات ما بتوانند دریافت شوند و مورد ملاحظه ی جدی قرار گیرند. با این حال پاسخ شما خارج از کنترل ما است و ممکن است خرافات و بیم و هراس این دنیا باعث شود پیام ما خارج از دسترس بسیاری از افراد باشد، اما امید هنوز زنده است. ما برای این که بیشتر از این به شما بدهیم مجبور خواهیم بود کنترل دنیای تان را در دست بگیریم و ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم. بنابراین هر چیزی را که می توانیم بدون دخالت کردن در امور شما بدهیم، به شما می دهیم. با این حال عده ی زیادی خواهان دخالت هستند. آنها می خواهند توسط کسی دیگر نجات داده شوند. به امکانات بشر امیدوار نیستند. به نقاط قوت و قابلیت های ذاتی بشر اعتقاد ندارند. آزادی خود را با اشتیاق به دیگران خواهند داد. آنچه را توسط بازدیدکنندگان به آنها گفته می شود باور کرده و به اربابان جدید خود خدمت خواهند کرد، در حالی که فکر می کنند چیزی که به آنها داده می شود آزادی و رهایی شان است.

آزادی در جامعه ی بزرگ امری گرانبها است. هرگز این را فراموش نکنید. آزادی شما و آزادی ما گرانبها است. آزادی چیست به جز توانایی پیروی از دانش؛ واقعیتی که خالق به شما داده است، و ابراز دانش و اهدای دانش در تمام جلوه های آن؟

بازدیدکنندگانِ شما این آزادی را ندارند و برای آنها ناشناخته است. آنها به آشفتگی دنیای شما نگاه می کنند و معتقد هستند نظمی که در اینجا تحمیل خواهند کرد برای شما رها کننده خواهد بود و از خودنابودی نجات تان خواهد داد. این، تنها چیزی است که آنها می توانند بدهند چرا که این تنها چیزی است که آنها دارند، و از شما استفاده خواهند کرد اما از نظر آنها این کار نامناسبی نیست چرا که از خود آنها استفاده می شود و هیچ راه دیگری نمی شناسند. آنها را آنقدر دقیق شرطی سازی کرده اند که برقراری ارتباط با آنها در سطح عمیق تر معنوی، بسیار بعید است. شما نیروی لازم را برای انجام این کار ندارید. برای این که بتوانید اثری رهایی بخش بر بازدیدکنندگان داشته باشید مجبور خواهید بود بسیار نیرومندتر از امروز شوید. با این وجود، هماهنگی آنها در جامعه ی بزرگ چندان غیر عادی نیست. هماهنگی در گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده بسیار عادی است چون برای کار کردن به شیوه ای پر بازده، مخصوصاً در نواحی عظیم فضا، همسانی و اطاعت ضروری است.

بنابراین با هراس به جامعه ی بزرگ نگاه نکنید بلکه با بی نظری نگاه کنید. وضعیتی که آن را توصیف می کنیم اکنون در دنیای شما وجود دارد. شما می توانید این موارد را درک کنید. دغل کاری و نفوذ برای تان امری شناخته شده است، فقط در چنین مقیاس بزرگی با آن مواجه نشده اید و هرگز مجبور نبوده اید با گونه های دیگر حیات هوشمند رقابت کنید. در نتیجه شما هنوز دارای مهرات های لازم برای انجام این کار نیستید. 

ما از دانش صحبت می کنیم زیرا آن بزرگ ترین توانایی شماست. صرف نظر از این که چه نوع فن آوری ای می توانید با مرور زمان توسعه دهید، دانش بزرگ ترین امید شما است. شما از نظر فن آوری از بازدیدکنندگان بسیار کمتر پیشرفت کرده اید بنابراین باید به دانش اتکا کنید. داشن، بزرگ ترین نیرو در کیهان است و بازدیدکنندگان از آن استفاده نمی کنند. دانش، تنها امید شما است. به همین دلیل است که آموزه ی معنویت جامعه ی بزرگ راه دانش را آموزش می دهد، گام های دانش را عرضه می کند و خرد و بینش جامعه ی بزرگ را تعلیم می دهد. شما بدون این آمادگی مهارت یا چشم انداز لازم را برای درک مخمصه ی خود یا پاسخ موثر به آن، نخواهید داشت. مخمصه ای که با آن مواجه هستید بیش از حد بزرگ و جدید است و شما خود را با این شرایط جدید وفق نداده اید.

نفوذ بازدیدکنندگان روز به روز بیشتر می شود. هر کس که می تواند این پیام را بشنود و احساس کند و بشناسد، باید راه دانش جامعه ی بزرگ را یاد بگیرد. این یک دعوت و یک هدیه و یک چالش است. 

اگر شرایط بهتر بود، آنوقت ممکن بود نیاز شما تا این حد شدید به نظر نمی آمد. اما نیاز شما عظیم است چرا که هیچ امنیتی در کار نیست، هیچ جایی برای پنهان شدن وجود ندارد، هیچ خلوتگاهی در جهان وجود ندارد که از حضور بیگانه ای که در اینجا هست، ایمن باشید. به همین دلیل است که تنها دو گزینه وجود دارد: شما می توانید یا تسلیم شوید یا برای آزادی خود ایستادگی کنید. 

این تصمیم بزرگی است که هر شخص در پیش رو دارد. این یک نقطه عطف عظیم است. در جامعه ی بزرگ شما نمی توانید احمق باشید. این محیط بیش از حد دشوار است و برتری و تعهد را می طلبد. دنیای شما بیش از حد ارزشمند است و دیگران به منابع آن چشم طمع دارند. برای موضع استراتژیک دنیای تان ارزش زیادی قائل می شوند. حتی اگر در دنیایی دور از مسیرهای بازرگانی و تمام درگیری های تجارتی زندگی می کردید، سرانجام شما توسط کسی کشف می شدید. اکنون چنین امری به وقوع می پیوندد.

شجاع باشید. این زمان شجاعت است، نه زمان دودلی. وخامت شرایطی که در پیش رو دارید اهمیت زندگی و پاسخ شما، و نیز اهمیت آمادگی ای را که امروزه به جهان داده می شود، تایید می کند. این آمادگی تنها برای تهذیب و پیشرفت شما نیست بلکه برای محافظت و بقای شما نیز هست.