گزارش اول: حضور فرازمینی ها در جهان امروز

شاخص

متحدین بشر
از مارشال ویان سامرز
گزارش اول

برای ما افتخار بزرگی است که بتوانیم این اطلاعات را به همه‌ی کسانی که از شنیدنش بسیار خوشبخت می شوند ارائه دهیم. ما متحدین بشر هستیم. انتقال این اطلاعات توسط حضور نامرئیان بزرگ قابل امکان می شود، یعنی توسط مشاوران معنوی‌ای که هم در دنیای شما و هم در سراسر جامعه‌ی بزرگ دنیاها بر پیشرفت حیات هوشمند نظارت دارند.

ما از راه دستگاه مکانیکی ارتباط برقرار نمی کنیم بلکه از طریقی معنوی که از دخالت آزاد است. با وجود این که ما مانند شما در کیهان مادی زندگی می کنیم، از مزیت این نوع ارتباط برخوردار شده‌ایم تا اطلاعاتی را که باید با شما در میان بگذاریم، ارائه دهیم.

ما نمایندگان گروه کوچکی هستیم که رویدادهای دنیای شما را مشاهده می کند. از جامعه‌ی بزرگ آمده ایم. در امور بشری دخالت نمی جوییم. هیچ پایگاهی در اینجا نداریم. برای هدف بسیار مشخصی فرستاده شده‌ایم: مشاهده‌ی رویدادهایی که در دنیای شما اتفاق می افتند و بیان آنچه که می بینیم و می دانیم. چرا که شما روی خاک این دنیا زندگی می کنید و قادر به مشاهده‌ی اموری که در اطرافش اتفاق می افتند نیستید. همچنین نمی توانید واقعیت بازدیدی را که از دنیای شما در حال حاضر انجام می شود با شفافیت ببینید و متوجه شوید که این بازدید از چه چیزی در آینده‌تان خبر می دهد.

ما می خواهیم بر این پدیده‌ها شهادت دهیم. این کار را بنا به درخواست نامرئیان بزرگ انجام می دهیم، چرا که برای همین مقصود فرستاده شده‌ایم. اطلاعاتی که به شما خواهیم داد ممکن است بسیار چالش انگیز و تکان دهنده به نظر بیاید. شاید این اطلاعات برای شمار زیادی که این پیام را می شنوند، غیر منتظره باشد. ما این مشکل را درک می کنیم زیرا در فرهنگ‌های خودمان مجبور به مواجه با آن بوده‌ایم.

ممکن است در ابتدا هنگام دریافت اطلاعات پذیرش آن سخت باشد، اما این اطلاعات برای همه‌ی کسانی که قصد دارند به دنیا خدمت کنند حیاتی است.

سال‌هاست که ما امور دنیای شما را مشاهده کرده‌ایم. ما در جستجوی هیچ رابطه‌ای با بشر نیستیم. برای ماموریت دیپلماتیک به اینجا نیامده‌ایم. از سوی نامرئیان بزرگ فرستاده شده‌ایم تا در نزدیکی دنیای شما زندگی کرده و رویدادهایی را مشاهده کنیم که به شرح آنها خواهیم پرداخت.

اسامی ما مهم نیستند. اسامی ما برایتان بی معنی خواهند بود و اسم‌هایمان را به خاطر امنیت خودمان نمی گوییم، زیرا باید پنهان بمانیم تا بتوانیم خدمت کنیم.

نخست برای مردم در همه جا ضروری است که بدانند بشر سر از جامعه‌ای بزرگ از حیات هوشمند بر می آورد. تعدادی از نژادهای بیگانه و چند گروه از نژادها از دنیای شما بازدید می کنند. این پدیده مدت‌ها به طور جدی جریان داشته است. در سراسر تاریخ، بازدیدهایی از این دنیا انجام شده، اما هرگز در این مقیاس نبوده است. ظهور سلاح‌های هسته‌ای و ویرانی دنیای طبیعی شما باعث شده است این نیروها به مرزهایتان بیایند.

ما مطلع هستیم که امروز تعداد زیادی از افراد در جهان شروع به پی بردن به این واقعه می کنند. همچنین اطلاع داریم که توضیحات زیادی از این بازدیدها وجود دارد، این که می توانند به چه معنا باشند و چه چیزی را عرضه کنند. تعداد زیادی از افراد که نسبت به این موارد آگاهی دارند بسیار امیدوار بوده و انتظار منفعت بزرگی را برای بشر می کشند. ما درک می کنیم داشتن چنین انتظار و امیدی طبیعی است.

بازدیدی که اکنون در دنیای شما در حال انجام است بسیار گسترده است، تا حدی که در سراسر جهان مردم شاهدش هستند و اثراتش را مستقیما تجربه می کنند. آنچه که باعث شده این بازدیدکنندگان، این گروه‌های مختلف موجودات از جامعه‌ی بزرگ به اینجا بیایند، ترویج پیشرفت یا آموزش معنوی بشر نیست. چیزی که سبب شده این نیروها با چنین تعدادی و چنین اراده‌ای به مرزهایتان بیایند، منابع دنیای شما است.

ما می دانیم که در ابتدا ممکن است پذیرفتن این موضوع دشوار باشد. زیرا شما هنوز نمی توانید قدر زیبایی و ثروت دنیای خود را بدانید و این که دنیای شما واقعا جواهر کمیابی است. به درستی که دنیاهایی مانند دنیای شما در جامعه‌ی بزرگِ دنیاهای لم یزرع و فضای خالی، نادر است. اکثر مکان‌های جامعه‌ی بزرگ که در حال حاضر دارای سکنه هستند از طریق فن آوری استعمار شده‌اند. اما دنیاهایی مانند دنیای شما که به طور طبیعی بدون کمک فن آوری، حیات در آن تکامل یافته است، بسیار نادرتر از آنچه که شما تصور می کنید است. البته دیگران توجه زیادی به این موضوع دارند، چرا که منابع زیستی دنیای شما برای قرن‌ها توسط نژادهای متعدد مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برخی ها این دنیا را به عنوان انبار به حساب می آورند، با این حال رشد و توسعه‌ی فرهنگ بشری و سلاح‌های خطرناک و زوال این منابع موجب این مداخله‌ی فرازمینی شده است.

شاید شما ندانید که چرا تلاش‌های دیپلماتیک برای تماس با رهبران بشر انجام نمی شود. این سوالی منطقی است، ولی مشکل آن است که کسی وجود ندارد که بشر را نمایندگی کند، چرا که مردم شما دچار تفرقه بوده و ملت‌هایتان با یکدیگر مخالفت می کنند. بازدیدکنندگانی که ما از آنها صحبت می کنیم همچنین فکر می کنند شما جنگ دوست و پرخاشگر هستید و با وجود صفت‌های مثبتتان، زیان و خصومت در کیهان پیرامون خود به بار خواهید آورد.

بنابراین ما قصد داریم در این ارتباط به شما ایده‌ای از آنچه که در حال رخ دادن است بدهیم و در مورد معنای این پدیده برای بشر، و ارتباطش با پیشرفت معنوی و پیشرفت اجتماعی و آینده‌ی شما در این دنیا و در جامعه‌ی بزرگ دنیاها، صحبت کنیم.

مردم از حضور نیروهای فرازمینی ناآگاه هستند، از حضور اکتشاف کنندگان منابع ناآگاه هستند، از کسانی که به خاطر منافع شخصی خودشان در پی ائتلاف با بشر هستند بی اطلاع هستند. در اینجا شاید مناسب باشد با ایده‌ای شروع کنیم از این که زندگی در خارج از مرزهای شما چگونه است، چرا که شما به آن دور دست‌ها سفر نکرده و نمی توانید این موارد را توضیح دهید.

شما در بخشی از کهکشان زندگی می کنید که تا حد زیادی دارای سکنه است. همه‌ی مناطق کهکشان تا این حد دارای سکنه نیستند. نواحی اکتشاف نشده‌ی عظیم با نژادهای پنهانِ بسیاری وجود دارد. تجارت و داد و ستد فقط در نواحی خاصی بین دنیاها انجام می شود. محیطی که شما در آن ظهور می کنید، محیطی بسیار رقابتی است. احتیاج به منابع در همه جا موجود است و تعداد زیادی از اجتماعات تکنولوژیک از حد منابع طبیعی دنیاهای خودشان تجاوز کرده و برای دستیابی به آنچه که نیاز دارند، باید دست به تجارت، مبادله و سفر بزنند. این شرایطی بسیار پیچیده است. ائتلافات بسیاری تشکیل می شوند و تضاد و ستیز هم صورت می گیرد.

شاید اکنون ضروری باشد بدانید که جامعه‌ی بزرگی که در آن ظهور می کنید، محیطی دشوار و چالش برانگیز است و در عین حال فرصتی عظیم و امکان‌های بزرگی برای بشر به همراه دارد. برای این که این امکانات و مزایا محقق شوند، بشر باید آماده شده و رفته رفته یاد بگیرد حیات در کیهان چگونه است. بشر باید شروع به فهمیدن این موضوع کند که معنویت در جامعه‌ی بزرگِ حیاتِ هوشمند به چه معناست.

ما بر اساس تاریخ خودمان می دانیم این بزرگ ترین آستانه‌ای است که هر دنیایی می تواند با آن مواجه شود. با این حال‌، این چیزی نیست که شما بتوانید برای خود طرح ریزی و نقشه کشی کنید، زیرا نیروهایی که واقعیت جامعه‌ی بزرگ را به اینجا خواهند آورد اکنون در جهان حضور دارند. شرایط کنونی باعث شده که به اینجا بیایند، آنها اینجا هستند.

شاید این به شما ایده‌ای بدهد از این که زندگی در خارج از مرزهایتان چگونه است. ما نمی خواهیم ایده‌ای خلق کنیم که هراسناک است، اما برای رفاه خودتان و برای آینده‌تان ضروری است برآوردی صادقانه به دست آورید و بتوانید با شفافیت، شروع به فهمیدن این موضوعات کنید.

احساس ما این است که بزرگ ترین نیازی که امروز در دنیای شما وجود دارد، مهیا شدن برای زندگی در جامعه‌ی بزرگ است. ولی مبتنی بر مشاهدات ما مردم مشغول امور و مشکلات زندگی روزمره‌ی خودشان هستند، در حالی که از نیروهای بزرگ تری که سرنوشت آنها را تغییر داده و آینده‌شان را تحت تاثیر قرار خواهند داد ناآگاه مانده‌اند.

نیروها و گروه‌هایی که امروز در اینجا حضور دارند ائتلافات متعددی را نمایندگی می کنند. این ائتلافات در تلاش‌های خود با یکدیگر متحد نیستند. هر ائتلافی چند گروه از نژادهای مختلفی را نمایندگی می کند که با هدف دسترسی به منابع دنیای شما همکاری می کنند. این ائتلافات گوناگون اساسا با یکدیگر رقابت می کنند هرچند که با هم نمی جنگند. به دنیای شما به عنوان یک جایزه نگاه می کنند، یعنی چیزی که می خواهند برای خودشان داشته باشند.

این یک چالش بسیار عظیم برای مردم شما ایجاد می کند، زیرا نیروهایی که از شما بازدید می کنند نه فقط تکنولوژی پیشرفته بلکه همبستگی قوی اجتماعی نیز دارند و می توانند افکار را در محیط ذهن تحت تاثیر قرار دهند. همانطور که می بینید در جامعه‌ی بزرگ، تکنولوژی به آسانی به دست می آید. از این رو در بین اجتماعاتی که با یکدیگر رقابت می کنند مزیت بزرگ، توانایی تحت تاثیر قرار دادن افکار است. این کار در مراحل بسیار پیشرفته انجام شده و نمایانگر مجموعه توانایی‌هایی است که بشر تازه در حال کشفش است.

در نتیجه بازدیدکنندگانِ شما مسلح به سلاح‌های بزرگ یا گروه‌های نظامی یا سفینه‌های جنگی به اینجا نیامده‌اند. بلکه در گروهای نسبتا کوچک آمده‌اند ولی دارای مهارت قابل توجهی در تحت تاثیر قرار دادن مردم هستند. این نشان دهنده‌ی استفاده‌ی اندیشمندانه و سنجیده‌تری از قدرت در جامعه‌ی بزرگ است. این همان توانایی‌ای است که بشر بایستی در آینده پرورش دهد تا با دیگر نژادها با موفقیت سر و کار داشته باشد.

بازدیدکنندگان برای کسب وفاداری بشر به اینجا آمده‌اند. آنها نمی خواهند موسسات بشری یا حضور بشری را از بین ببرند. در عوض می خواهند از اینها به سود خودشان استفاده کنند. قصد آنها به کار گماری است، نه نابودی. آنها احساس می کنند که حق دارند زیرا بر این باورند که دنیا را نجات می دهند. بعضی‌ها حتی اعتقاد دارند بشر را از خودش نجات می دهند. اما چنین دیدی به علایق بزرگ تر شما کمک نمی کند و خرد یا خودمختاری را در خانواده‌ی بشری پرورش نخواهد داد.

با این حال چون در جامعه‌ی بزرگِ دنیاها نیروهای خیرخواه وجود دارند، شما متحدینی دارید. ما صدای متحدین شما را نمایندگی می کنیم. ما به اینجا نیامده‌ایم تا منابع شما را مصرف کنیم یا چیزی را که در تملک دارید از شما بگیریم. در پی آن نیستیم که بشر را جهت بهره جویی به یک کشورِ متکی یا مستعمره تبدیل کنیم. در عوض قصد داریم نیرو و خرد را در خانواده‌ی بشری پرورش دهیم زیرا در جامعه‌ی بزرگ از این موارد حمایت می کنیم.

بنابراین نقش ما واقعا ضروری است و اطلاعات ما به شدت مورد نیاز، زیرا حتی افرادی که از حضور بازدیدکنندگان اطلاع دارند هنوز به نیات آنها آگاه نیستند. مردم راه و روش بازدیدکنندگان و اخلاقیاتشان را درک نمی کنند و فکر می کنند بازدیدکنندگان یا فرشته هستند یا هیولا، اما در حقیقت از نظر نیازهایشان آنها بسیار شبیه شما هستند. اگر از دریچه‌ی نگاه آنها دنیا را نظاره کنید، آگاهی و انگیزه‌شان را خواهید فهمید. اگر می خواهید این کار را انجام دهید، نیاز خواهید داشت فراتر از آگاهی و انگیزه‌ی خودتان بروید.

بازدیدکنندگان مشغول چهار فعالیت بنیادی برای به دست آوردن نفوذ در دنیای شما هستند. هر یک از این فعالیت‌ها منحصر به فرد است اما همه‌ی اینها با هم هماهنگ می شوند. این فعالیت‌ها به این خاطر انجام می شوند که بشر برای مدتی طولانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تفکر بشری، رفتار بشری، فیزیولوژی بشری و مذهب بشری برای مدتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. بازدیدکنندگانِ شما اینها را به خوبی می فهمند و جهت اهداف خودشان از این‌ها استفاده خواهند کرد.

اولین زمینه‌ی فعالیت بازدیدکنندگان اعمال نفوذ بر افرادی است که صاحب قدرت و اختیار هستند. بازدیدکنندگان از آنجا که نمی خواهند چیزی را در جهان ویران سازند یا به منابع جهان آسیب برسانند، تلاش می کنند کسانی را که به عقیده‌ی آنها در مقام قدرت هستند، عمدتا در دولت‌ها و در مذاهب، تحت نفوذ خود در آورند. آنها در پی تماس هستند، اما فقط با افراد خاص. آنها اختیار برقراری تماس و قدرت نفوذ را دارند. همه کسانی که با آنها تماس گرفته می شود متقاعد نمی شوند، اما عده‌ی زیادی نیز پذیرا می شوند. وعده‌ی قدرت بیشتر، تکنولوژی بهتر و تسلط جهانی، بسیاری از افراد را مسحور و شیفته و تحریک خواهد کرد و این همان افرادی هستند که بازدیدکنندگان دنبال برقراری رابطه با آنها خواهند بود.

افرادی در دولت‌های جهان که اینگونه متاثر می شوند بسیار کم شمار هستند، اما تعدادشان رو به افزایش است. بازدیدکنندگان سلسله مراتب قدرت را درک می کنند زیرا در زندگی خودشان نقش بزرگی دارد و خودشان سلسله مراتبِ فرماندهی را دنبال می کنند. آنها به شدت منظم بوده و در تلاش‌هایشان بسیار متمرکز هستند. ایده‌ی فرهنگ‌های آزاداندیش برای آنها عمدتا بیگانه است. آنها آزادی فردی را درک نمی کنند. آنها شبیه اجتماعات گوناگونی هستند که در جامعه‌ی بزرگ از نظر فن آوری پیشرفته‌اند، اجتماعاتی که هم در دنیاهایشان و هم در موسسات خود، در سراسر گستره‌های عظیمی از فضا فعالیت دارند در حالی که شکلی از حکومت و سازماندهی تثبیت شده و سفت و سختی را به کار می گیرند. آنها باور دارند بشر بی سامان و نافرمان است، و احساس می کنند وضعیتی را سر و سامان می دهند که خودشان نمی توانند درک کنند. آزادی فردی برای آنها امری ناشناخته است و ارزشش را متوجه نمی شوند. در نتیجه، نظامی که قصد دارند در این دنیا برقرار سازند این آزادی را قبول نخواهد داشت.

بدین ترتیب، اولین زمینه‌ی فعالیت آنها برقراری رابطه با افرادی است که صاحب قدرت و نفوذ هستند تا وفاداری آنها را به دست آورده و نسبت به جنبه‌های مثبت رابطه و هدف مشترک، متقاعدشان کنند.

دومین عرصه‌ی فعالیت، عرصه‌ای که شاید در نظر گرفتن آن از زاویه‌ی شما از همه دشوارتر باشد، دستکاری در ارزش‌ها و انگیزه‌های مذهبی است. بازدیدکنندگان متوجه هستند که بزرگ ترین توانایی‌های بشر همچنین نشان دهنده‌ی بزرگ ترین آسیب پذیری اوست. آرزوی مردم برای رستگاری فردی نشان دهنده‌ی یکی از بزرگ ترین امتیازاتی است که خانواده‌ی بشری می تواند حتی به جامعه‌ی بزرگ ارزانی دارد. اما این، نقطه ضعف شما نیز است و آنها این انگیزه‌ها و این ارزش‌ها را استفاده خواهند کرد.

چند گروه از بازدیدکنندگان می خواهند در اینجا به عنوان نمایندگان روحانی مستقر شوند زیرا توانایی سخن گفتن در محیط ذهن را دارند. آنها می توانند مستقیما با افراد ارتباط برقرار کنند و چون متاسفانه تعداد بسیار انگشت شماری در این دنیا می توانند تفاوت بین صدای معنوی و صدای بازدیدکنندگان را تشخیص دهند، وضعیت بسیار دشوار است.

بنابراین دومین زمینه‌ی فعالیت، کسب وفاداری افراد از طریق انگیزه‌های مذهبی و معنویشان است. در واقع این کار را می توان به آسانی انجام داد زیرا بشر هنوز نیرومند یا رشدیافته در محیط ذهن نیست. برای مردم تشخیص این که این انگیزه‌ها از کجا می آیند دشوار است. بسیاری از افراد می خواهند خود را به هر چیزی که فکر می کنند صدای بزرگ تر و قدرت بزرگ تری دارد، ربط بدهند. بازدیدکنندگانِ شما می توانند تصاویری نقش کنند — تصاویر قدیسان شما، معلمان شما، فرشتگان شما — تصاویری که نزد این دنیا محترم و مقدس شمرده می شوند. آنها این توانایی را هنگام تلاش‌های خود طی سده‌های بسیار برای اعمال نفوذ بر یکدیگر و یادگیری روش‌های متقاعدسازی که در بسیاری اماکن در جامعه‌ی بزرگ به کار می برند، پرورش داده‌اند. شما را بی تمدن به حساب می آورند، بنابراین احساس می کنند می توانند این نفوذ را اعمال کرده و این روش‌ها را در مورد شما به کار بندند.

در اینجا تلاش می کنند با افرادی تماس بگیرند که حساس و پذیرا به حساب می آیند و طبیعتا و ذاتا به همکاری گرایش دارند. بسیاری از افراد انتخاب می شوند، ولی عده‌ای اندک بر اساس این صفت‌های خاص برگزیده خواهند شد. بازدیدکنندگانِ شما در پی کسب وفاداری، اعتماد و فداکاری این افراد خواهند بود در حالی که به دریافتکنندگان می گویند به اینجا آمده‌اند که بشر را از نظر معنوی تعالی بخشند و به بشر امید، برکات و قدرت جدید دهند. به درستی که وعده‌ی آنچه را می دهند که مردم آرزویش را دارند اما هنوز به آن دست نیافته‌اند. شاید شما سوال کنید، چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیافتد؟ اما به شما اطمینان می دهیم که اگر این مهارت‌ها و توانایی‌ها را یاد بگیرید، امر فوق العاده‌ای نخواهد بود.

تلاشی که در اینجا صورت می گیرد آن است که از راه متقاعدسازیِ معنوی، افراد را غیر فعال کرده و دوباره آموزششان دهند. این برنامه‌ی غیرفعال سازی در مورد گروه‌های متفاوت مذهبی بسته به آرمان‌ها و خلق و خویشان به اشکال متفاوت به کار برده می شود. این برنامه همیشه افرادی را مورد هدف قرار می دهد که ذهن پذیرا دارند. در اینجا انتظار می رود آنها حسِ تشخیص را از دست بدهند و به قدرت بزرگ تری که احساس می کنند از سوی بازدیدکنندگان به آنها داده می شود کاملا اعتماد کنند. وقتی که این وفاداری ایجاد شود، برای مردم تشخیص آنچه که در درون خودشان می دانند از آنچه که به آنها گفته می شود روز به روز دشوارتر خواهد شد. این نوعی بسیار ظریف، زیرکانه و فراگیر از متقاعدسازی و دغل کاری است. بعدتر راجع به آن بیشتر سخن خواهیم گقت.

حال اجازه دهید به سومین زمینه‌ی فعالیت اشاره کنیم که مستقر کردن حضور بازدیدکنندگان در جهان و عادت دادن مردم به این حضور است. آنها می خواهند که بشر خود را با تغییر بزرگی که در میان شما رخ می دهد تطبیق دهد تا کاری کنند که شما به حضور جسمی بازدیدکنندگان و اثرشان در محیط ذهن عادت کنید. آنها پایگاه‌هایی در اینجا برای اجرای این هدف تشکیل خواهند داد گرچه این پایگا‌ه‌ها در معرض دید نخواهند بود. این پایگاه‌های پنهانی برای تحت تاثیر قرار دادن جمعیت‌های بشری در نزدیکیشان بسیار نیرومند خواهند بود. بازدیدکنندگان با دقت و با صرف زمان زیاد اطمینان حاصل خواهند کرد که این پایگاه‌ها موثر بوده و تعداد کافی از افراد به آنها وفادار می مانند. این افراد حضور بازدیدکنندگان را پاس خواهند داشت و حفظ خواهند کرد. 

این دقیقا همان چیزی است که در حال حاضر در دنیای شما اتفاق می افتد. این نشان دهنده‌ی چالشی بزرگ و متاسفانه خطری عظیم است. عینا همان چیزی که ما به شرح آن پرداخته‌ایم به دفعات بی شمار در اماکن مختلف در جامعه‌ی بزرگ اتفاق افتاده است. نژادهای در حال ظهور مانند نژاد شما همواره دارای بیشترین آسب پذیری هستند. برخی از نژاد‌های در حال ظهور قادر می شوند آگاهی، توانایی و همکاری خود را به گونه‌ای ایجاد کنند که بتوانند این قبیل نفوذ خارجی را بی اثر و حضور و جایگاه خود را در جامعه‌ی بزرگ برقرار سازند. در عین حال بسیاری از نژادها پیش از این که حتی به این آزادی‌ نایل آیند، تحت کنترل و نفوذ قدرت‌های خارجی در می آیند.

ما درک می کنیم که این اطلاعات ممکن است ترس قابل توجه و شاید انکار یا سردرگمی برانگیزد. اما هنگام مشاهده‌ی حوادث پی می بریم کمتر کسی است که از این وضعیت آنطور که واقعا هست، آگاه باشد. حتی آن دسته از افراد که از حضور نیروهای بیگانه آگاه می شوند در جایگاهی نیستند و چشم اندازی ندارند که بتوانند وضعیت را به وضوح ببینند. چون بسیار امیدوار و خوشبین هستند سعی می کنند به خوشبینانه‌ترین شکل ممکن به این پدیده نگاه کنند.

با این همه جامعه‌ی بزرگ محیطی رقابتی و دشوار است. کسانی که مشغول مسافرت فضایی می شوند ضرورتا کسانی نیستند که از نظر معنوی پیشرفته‌اند، زیرا کسانی که از نظر معنوی پیشرفته‌اند می خواهند در انزوا از جامعه‌ی بزرگ باشند. آنها دنبال تجارت و اعمال نفوذ بر دنیاهای نژادهای دیگر نیستند و درگیر نظام‌های بسیار پیچیده، نظام‌هایی که برای تجارت و سود مشترک تشکیل یافته‌اند نمی شوند. کسانی که از نظر معنوی پیشرفته هستند می خواهند پنهان بمانند. شاید این یک درک متفاوت باشد، اما برای این که به مخمصه‌ی عظیمی که بشر با آن مواجه است پی ببرید، این  درکی ضروری خواهد بود. در عین حال این چالش‌ها فرصت‌های زیادی را نیز به همراه دارند. اکنون می خواهیم در مورد این فرصت‌ها صحبت کنیم.

با وجود وخامت شرایطی که در حال توصیف آن هستیم، ما احساس نمی کنیم این شرایط برای بشر یک فاجعه است، زیرا اگر بتواند تشخیص داده شده و درک شود و آمادگی برای جامعه‌ی بزرگ–آمادگی‌ای که اکنون در دنیا هست–به کار گرفته شده و مطالعه و استفاده شود، آنگاه مردم نیکدل در همه جا توانایی یادگیری دانش و خرد جامعه‌ی بزرگ را خواهند داشت. بدین ترتیب، مردم در همه جا خواهند توانست یک زیربنا برای همکاری به دست آورند تا سرانجام خانواده‌ی بشری بتواند اتحادی را که پیش از این هرگز در اینجا تشکیل نشده است، بنا سازد. برای این که بشر بتواند متحد شود، او نیازمند واقعیت و اهمیت جامعه‌ی بزرگ، نیازمند چیزی که مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد خواهد بود. اکنون این واقعیت و اهمیت در مقابل او قرار گرفته است.

این تکامل شما است که در جامعه‌ای بزرگ از حیات هوشمند ظهور کنید. چه آماده باشید چه نباشید اتفاق می افتد. ضروری است که اتفاق بیافتد و از این رو آماده سازی شما امری کلیدی است. آنچه که در دنیای شما در حال حاضر ضروری و مورد نیاز است، فهم و شفافیت است.

مردم در همه جا دارای هدایای معنوی هستند، هدایایی که می تواند آنها را قادر به دیدن و دانستن کند. اکنون این هدایا مورد نیاز هستند؛ باید که آنها تشخیص داده شده، به کار برده و آزادانه به اشتراک گذاشته شوند. فقط به عهده‌ی معلم بزرگ یا قدیس بزرگی در دنیای شما نخواهد بود که این کارها را انجام دهد. این هدایا باید توسط تعداد بسیار بیشتری از افراد پرورش داده شوند. چرا که این شرایط ضرورت ایجاد می کنند، و اگر بتوانید این ضرورت را بپذیرید، فرصتی بزرگ با خود همراه خواهد داشد.

با این همه، آموزش در مورد جامعه‌ی بزرگ و شروع به تجربه کردن معنویتش چیزهای زیادی می طلبد. انسان‌ها پیش از این هرگز مجبور به یادگیری چنین موضوعات در چنین مدت کوتاهی نبوده‌اند. به درستی که پیش از این به ندرت کسی در دنیای شما چنین مواردی را آموخته است. اما حال، نیاز تغییر کرده و شرایط متفاوت است. اکنون نفوذ‌های جدیدی در میان شما هستند، نفوذهایی که می توانید حسشان کنید و بشناسید.

بازدیدکنندگان سعی می کنند مردم را از داشتن این بینش و دانش در درونشان عاجز، چرا که بازدبدکنندگانِ شما این موارد را درون خودشان ندارند و ارزش و واقعیتش را متوجه نمی شوند. از این نظر، بشر به عنوان یک کل از آنها پیشرفته تر است. اما این فقط یک پتانسیل است، پتانسیلی که حال باید پرورش داده شود.

حضور بیگانگان در جهان هر روز و هر سال بیشتر می شود. تعداد بسیار بیشتری از افراد در برابر آن متقاعد شده و توانایی خود را در دانستن امور از دست می دهند، سردرگم و هواس پرت می شوند. چیزهایی را از کسانی که می خواهند برای اهداف خود از آنها سوء استفاده کنند باور می کنند، که فقط آنها را ضعیف و ناتوان می سازد.

بشر نژادی نوظهور است. او آسیب پذیر است. حال با مجموعه شرایط و نفوذهایی مواجه است که پیش از این هرگز مجبور به رویارویی با آنها نبوده. شما در روند تکامل خود فقط با یکدیگر رقابت کرده‌اید. هرگز مجبور نبوده‌اید با گونه‌های دیگر حیات هوشمند رقابت کنید. در عین حال این رقابت چیزی است که شما را تقویت خواهد کرد و اگر وضعیت بتواند به وضوح دیده شده و فهمیده شود، بزرگ ترین ویژگی‌های شما را به عرصه‌ی ظهور خواهد آورد.

نقش نامرئیان بزرگ آن است که این نیرو را بار آورند. نامرئیان بزرگ، کسانی که به درستی می توانید فرشتگان بنامیدشان، فقط با دل بشر سخن نمی گویند بلکه در همه جا با دل‌هایی که قادر به گوش دادن بوده و به آزادیِ گوش دادن دست پیدا کرده‌اند، سخن می گویند.

پس ما با پیام دشواری به اینجا آمده‌ایم، پیامی از نوید و امید. شاید این همان پیامی نباشد که مردم می خواهند بشنوند. این یقینا پیامی نیست که بازدیدکنندگان تبلیغ خواهند کرد. این پیامی است که می تواند از فردی به فردی دیگر داده و به اشتراک گذاشته شود. زیرا به اشتراک گذاشتن آن کاری طبیعی است. با این وجود بازدیدکنندگان و آنهایی که در برابر تلاش‌هایشان متقاعد شده‌اند با چنین آگاهی‌ای ضدیت می کنند. آنها نمی خواهند بشر مستقل باشد. این هدف آنها نیست. آنها حتی باور ندارند که این استقلال مفید است. از این رو، آرزوی صمیمانه‌ی ما این است که این ایده‌ها بدون ترس و وحشت اما با ذهنیت جدی و نگرانی عمیقی که در اینجا بسیار موجه است، مورد ملاحظه قرار گیرند.

ما آگاه هستیم که تعداد زیادی از افراد امروز در جهان هستند که احساس می کنند تغییری عظیم برای بشر در راه است. نامرئیان بزرگ این موضوعات را به ما گفته‌اند. این احساس به عوامل بسیاری نسبت داده شده و عواقب فراوانی پیشبینی شده است. با این وجود، شما هنوز بافت و بستر مناسبی برای درک سرنوشت بشر یا تغییر بزرگی که در جهان اتفاق می افتد ندارید، مگر آنکه بتوانید شروع به درک این واقعیت کنید که بشر سر از جامعه‌ای بزرگ از حیات هوشمند بر می آورد.

از زاویه‌ی ما، افراد در زمان خود متولد می شوند تا به آن زمان خدمت کنند. این یکی از درس‌های معنویت جامعه‌ی بزرگ است، درسی که ما هم شاگردان آن هستیم. آزادی و قدرتِ هدف مشترک را آموزش داده و به فرد قدرت می دهد تا به دیگران ملحق شود. ایده‌هایی که در جامعه‌ی بزرگ به ندرت پذیرفته یا به کار برده می شوند، چرا که جامعه‌ی بزرگ ملکوت نیست. واقعیتی فیزیکی است با سختی‌های بقا و تمام آنچه که در پی دارد. همه‌ی موجوداتی که در این واقعیت هستند باید با این نیازها و موضوعات دست و پنجه نرم کنند. و از این لحاظ، بازدیدکنندگانِ شما بیشتر از آنچه که درک می کنید شبیه شما هستند، آنها غیر قابل ادراک نیستند. سعی خواهند کرد که غیر فابل ادراک باشند، اما می توان آنها را فهمید. شما قدرت انجام این کار را دارید، اما باید با چشمان باز ببینید. باید با بینشی بزرگ تر ببینید و با هوشی بزرگ تر بدانید، بینش و هوشی که امکان پرورش آن را در خود دارید.

اکنون برای ما ضروری است در مورد دومین زمینه‌ی اعمال نفوذ و متقاعدسازی، بیشتر صحبت کنیم. زیرا این موضوع بسیار حائز اهمیت است، و آرزوی صمیمانه‌ی ما آن است که این موارد را بفهمید و برای خود مرود ملاحظه قرار دهید.

ادیان دنیا بیشتر از دولت‌ها، بیشتر از هر موسسه‌ی دیگری، کلید جانفشانی و وفاداری بشر را در خود دارند. این برای بشر امتیاز حساب می شود زیرا چنین ادیانی در اکثر موارد در جامعه‌ی بزرگ بسیار کمیاب هستند. دنیای شما از این نظر ثروتمند است، اما آنچه که نقطه‌ی قوت شما است ضعف و آسیب پذیری شما را نیز نشان می دهد. بسیاری از افراد می خواهند از سوی ملکوت هدایت و برگذیده شوند؛ می خواهند افسار زندگی خود را به کسی دیگر بسپرند و از سوی یک قدرت بزرگ تر معنوی راهنمایی، نصیحت داده و حفظ شوند. این یک آرزوی واقعی است، اما در بافت و بستر جامعه‌ی بزرگ باید خرد قابل توجهی را پرورش داد تا این آرزو بتواند محقق شود. برای ما بسیار غم انگیز است که ببینیم مردم قدرت خودشان، چیزی را که هرگز کاملا نداشته‌اند، به آسانی و با اشتیاق به کسانی که برایشان ناشناس هستند بدهند.

سرنوشت حکم کرده است که این پیام به کسانی برسد که تمایلات و گرایشات معنوی بیشتری دارند. از این رو ضروری است وارد جزئیات این موضوع شویم. ما از معنویتی طرفداری می کنیم که در جامعه‌ی بزرگ آموزش داده می شود، نه معنویتی که کشورها، دولت‌ها یا ائتلافات سیاسی اداره می کنند، بلکه معنویتی طبیعی که شامل توانایی دانستن، دیدن و عمل کردن می شود. در عین حال بازدیدکنندگانِ شما این موارد را مورد تاکید قرار نمی دهند. آنها می خواهند مردم اعتقاد داشته باشند که آنها خانواده و منزلگاه‌شان هستند، برادران و خواهران و مادران و پدرانشان هستند. بسیاری از افراد دوست دارند باور کنند، و بنابراین باور می کنند. مردم دوست دارند اقتدار فردی خود را به کسی دیگر بدهند، و بنابراین به کسی دیگر واگذار می کنند. مردم می خواهند دوستی و رهایی در بازدیدکنندگان ببینند و این چیزی است که به آنها نشان داده می شود.

شما به هشیاری و بی نظری زیادی نیاز خواهید داشت تا بتوانید این فریب‌ها و این دشواری‌ها را برملا سازید. انجام این کار برای مردم ضروری خواهد بود اگر قرار است که بشر در جامعه‌ی بزرگ با موفقیت ظهور کند و آزادی و خودمختاری خود را در محیطی از نفوذها و نیروهای بزرگ، حفظ کند. در اینجا می توانند بر دنیای شما چیره شوند بدون این که حتی یک گلوله شلیک شود چرا که خشونت، بی تمدنی و ابتدایی به حساب می آید و به ندرت در چنین اموری به کار برده می شود.

شاید شما بپرسید، آیا این به آن معناست که دنیای ما مورد تهاجم قرار می گیرد؟ باید بگوییم که پاسخ به این پرسش مثبت است، تهاجم به ظریف ترین و زیرکانه ترین شکل آن. اگر بتوانید این افکار را در سر داشته و به طور جدی به آن بیندیشید، خودتان خواهید توانست این مسائل را ببینید. شواهدی از این تهاجم در همه جا وجود دارد. شما می توانید ببینید که توانایی بشری چگونه توسط تمایل به خوشبختی و صلح و امنیت بی اثر می شود؛ می توانید ببینید بینش و توانایی افراد در دانستن امور چگونه توسط نیروهایی که حتی در فرهنگ‌های خودشان وجود دارند، مختل می شود. به درستی که این نیروها در محیط جامعه‌ی بزرگ بیسار قدرتمندتر خواهند بود.

این پیامی است که شنیدنش سخت است، اما پیامی که ما باید ارائه دهیم. این پیامی است که باید گفته شود، این حقیقتی است که باید بیان شود زیرا حقیقتی حیاتی و فوری است. اکنون برای مردم بسیار ضروری است که به یادگیری دانشی بزرگ تر، خردی بزرگ تر و معنویتی عظیم تر بپردازند تا بتوانند توانایی‌های واقعی خود را کشف کرده و به طور موثر به کار بندند.

آزادی شما در مخاطره است. آینده‌ی دنیای شما در مخاطره است. به این خاطر است که ما به اینجا گسیل شده‌ایم تا در حق متحدین بشر سخن بگوییم. کسانی در کیهان هستند که دانش و خرد را زنده نگاه می دارند و معنویت جامعه‌ی بزرگ را پیروی می کنند. آنها به هر سو سفر نمی کنند؛ بر دنیاهای گوناگون اعمال نفوذ نمی کنند؛ مردم را برخلاف میلشان نمی برند؛ حیوانات و گیاهان شما را نمی دزدند؛ بر دولت‌هایتان اعمال نفوذ نمی کنند. آنها نمی خواهند به منظور ایجاد رهبریِ جدید در اینجا با بشر تولید مثل کنند. متحدین شما در امور بشری دخالت نمی جویند. سرنوشت بشری را دستکاری نمی کنند. آنها از دور نظارت می کنند و فرستاده‌هایی مانند ما گسیل کرده و در معرض خطر قرار می دهند—تا نصیحت و انگیزه دهیم و در صورت لزوم، مسائل را روشن سازیم. ما بنابراین با هدف دوستی با پیامی حیاتی آمده‌ایم.

اکنون باید در مورد زمینه‌ی چهارم سخن بگوییم، زمینه‌‌ای که بازدیدکنندگانِ شما می خواهند خود را مستقر کنند و این زمینه، پیوند زدن نژادها است. آنها نمی توانند در محیط شما زندگی کنند. آنها به پرطاقتی جسمانی شما و رابطه‌ی نزدیکت طبیعیتان با جهان و توانایی تولید مثل شما نیاز دارند. آنها همچنین می خواهند با شما همبسته شوند چون می دانند که این همبستگی وفاداری ایجاد می کند. این حضور آنها را در اینجا به نحوی مستقر می کند زیرا نسل چنین برنامه‌ای در عین حال خویشاوندی نسبی در دنیا و وفاداری با بازدیدکنندگان خواهد داشت. شاید این موضوع باورنکردنی به نظر بیاید، ولی بسیار حقیقی‌ست.

بازدیدکنندگان به اینجا نیامده‌اند تا توانایی تولید مثل را از شما بگیرند. بلکه به اینجا آمده‌اند تا خود را مستقر کنند. می خواهند بشر به آنها اعتقاد داشته و به آنها خدمت کند. می خواهند بشر برایشان کار کند. آنها وعده‌ی هر چیزی را خواهند داد، هر چیزی را عرضه خواهند کرد و هر کاری را انجام خواهند داد تا به این هدف برسند. ولی با وجود این که آنها بسیار متقاعد کننده هستند، تعدادشان اندک است. اما نفوذشان بیشتر می شود و برنامه‌شان برای پیوند زدن نژادها، برنامه‌ای که نسل‌هاست که در حال انجام بوده است، سرانجام موثر خواهد شد. انسان‌هایی خواهند بود که هوش بیشتری دارند اما خانواده‌ی انسان را نمایندگی نمی کنند. چنین چیزهایی قابل امکان است و در جامعه‌ی بزرگ به دفعات بی شمار رخ داده. فقط لازم است که به تاریخ خودتان مراجعه کنید تا اثری را که فرهنگ‌ها و نژادها بر یکدیگر دارند متوجه شوید، و این که این تعاملات می توانند چقدر چیره کننده و موثر باشند.

از این رو ما خبری مهم و جدی می آوریم. اما باید شجاع باشید، چرا که زمان، زمان دودلی و تردید، فرار یا جستجوی خوشبختی شخصی نیست. زمان، زمان آن است که به دنیا خدمت کنید، خانواده‌ی بشری را نیرو بخشید و توانایی‌های طبیعی را که در مردم وجود دارند به منصه‌ی ظهور برسانید—توانایی دیدن، دانستن و مشغول عمل شدن در هارمونی با یکدیگر. این توانایی‌ها می توانند نفوذی را که در حال حاضر بر بشر اعمال می شود بی اثر کنند، اما این توانایی‌ها باید رشد کرده و به اشتراک گذاشته شوند. این حائز بیشترین اهمیت است.

این نصیحت ما است. با نیت نیک داده می شود. خوشحال باشید از این که متحدینی در جامعه‌ی بزرگ دارید چرا که به متحدین نیاز خواهید داشت.

شما وارد کیهان بزرگ تری می شوید، کیهانی پر از نیروها و نفوذهایی که یاد نگرفته‌اید چگونه آنها را بی اثر سازید. وارد چشم انداز بزرگ تری از حیات می شوید، و باید مهیای آن شوید. کلمات ما فقط بخشی از این آمادگی هستند. اکنون آمادگی، به دنیا فرستاده می شود. از سوی ما نیامده است. از سوی خالق تمام حیات آمده است. درست به موقع آمده است. چرا که برای بشر زمان، زمان نیرومند و خردمند شدن است. شما توانایی انجام این کار را دارید، و رویدادها و شرایط زندگیتان نیاز بزرگی برای انجامش ایجاد می کند. 

گزارش ششم پرسش و پاسخ*

—————

*این پرسش ها را تعداد زیادی از اولین خوانندگان مطالب متحدین به کتابخانه ی دانش جدید ارسال کردند.

—————

ما احساس می کنیم با توجه به اطلاعاتی که تاکنون عرضه کرده ایم مهم است به سوالاتی که مطمئناً در مورد واقعیت ما و اهمیت پیام هایی که می رسانیم ایجاد می شوند، پاسخ دهیم. 

<>

با توجه به فقدان شواهد سخت چرا مردم آنچه که شما درباره ی مداخله می گویید را باور کنند؟

نخست، باید شواهد فراوانی درباره ی بازدید از دنیای شما وجود داشته باشد. به ما گفته شده که چنین است. اما نامرئیان بزرگ به ما نیز گفته اند که مردم قادر به درک این شواهد نیستند و آن را به نحو دلخواه تعبیر می کنند. تعبیری که مورد ترجیح شان باشد و در اکثر موارد آرامش خاطر و اطمینان بخشد. ما مطمئن هستیم که اگر شما برای نگاه کردن و تحقیق این موضوع وقت بگذارید شواهد کافی وجود دارد که مداخله ای را که امروزه در جهان روی می دهد، تایید خواهد کرد. این که دولت ها یا رهبران مذهبی شما چنین موضوعاتی را برملا نمی کنند به این معنا نیست که این رویداد بزرگ در میان شما اتفاق نمی افتد.

<>

مردم چگونه می توانند بدانند که شما واقعی هستید؟

در مورد واقعیت ما باید گفت که ما نمی توانیم حضور جسمی خود را به شما اثبات کنیم بنابراین شما باید معنی و مفهوم کلمات مان را تشخیص دهید. در حال حاضر مسئله فقط باور نیست. آنچه که ضروری است، یک شناخت بزرگ تر و دانش و فهم است. ما باور داریم آنچه که می گوییم درست است اما این تضمین نمی کند که کلمات ما پذیرفته شود. ما نمی توانیم پاسخ به پیام مان را کنترل کنیم. افرادی هستند که بیش از آنچه که قابل ارائه باشد شواهد می خواهند. برای دیگران چنین شواهدی ضروری نخواهد بود چرا که آنها تصدیقی درونی احساس خواهند کرد.

شاید ما مورد بحث قرار بگیریم و با این حال امیدوار هستیم که کلمات ما بتواند مورد ملاحظه ی جدی قرار گیرد و شواهد فراوانی که وجود دارد توسط کسانی که مایل هستند در زندگی خود، کوشش و تمرکز شان را به این موضوع اختصاص دهند، گردآوری و درک شود. از زاویه ی دید ما، هیچ مشکل و چالش عظیم تری وجود ندارد و در عین حال این بزرگ ترین فرصت را به دست می دهد که گزارش های ما مورد توجه قرار گیرند.

بنابراین شما در مراحل اولیه ی یک ادراک جدید قرار گرقته اید. این، ایمان و اتکاء به نفس می طلبد. بسیاری از مردم فقط چون وجود ما را باور ندارند کلمات ما را نیز رد خواهند کرد.

دیگران شاید فکر کنند که ما بخشی از نوعی دغل کاری هستیم که بر جهان اعمال می شود. ما نمی توانیم این واکنش ها را کنترل کنیم تنها می توانیم پیام خود و حضور خود را در زندگی شما برملا سازیم، صرف نظر از این که حضور ما ممکن است با زندگی شما تا چه حد فاصله داشته باشد. انچه که در اینجا از اهمیت بسیار برخوردار است حضور ما نیست بلکه پیامی که برای رساندن آن به اینجا آمده ایم و چشم انداز و درک بزرگ تری که به شما عرضه می کنیم. آموزش شما باید از جایی شروع شود. هر آموزشی با تمایل به دانستن آغاز می شود. 

ما امیدوار هستیم که از طریق گفتارهای مان حداقل بتوانیم بخشی از اطمینان شما را به دست آوریم تا شروع به برملا ی آنچه کنیم که برای ارائه اش به اینجا آمده ایم.

<>

شما به کسانی که مداخله را موضوعی مثبت می پندارند چه چیزی می خواهید بوگیید؟

اول از همه، ما درک می کنیم که انتظار می رود تمام نیروهایی که از آسمان می آیند با درک و سنن و اعتقادات بنیادی معنوی شما مرتبط باشند. ایده ی این که زندگی ملال آور در کیهان وجود دارد این تصورات بنیادی را مورد چالش قرار می دهد. ما این انتظارات را به خاطر موقعیت خود و با توجه به تجربه های فرهنگ های خودمان می فهمیم. ما خودمان در گذشته ی دور چنین انتظاراتی داشتیم. با این وجود هنگام رویارویی با واقعیت های حیات جامعه ی بزرگ و معنای بازدید، مجبور به ترک آنها شدیم. 

شما در یک کیهان عظیم مادی زندگی می کنید. این کیهان نمایانگر مظاهر بی شماری از حیات است و نمایانگر تکامل هوش و تکامل آگاهی معنوی در تمام مراحل. در نتیجه، چیزی که شما در جامعه ی بزرگ با آن مواجه خواهید شد تقریباً تمام امکانات را شامل می شود.  

با این حال، شما منزوی هستید و هنوز در فضا سفر نکرده اید. حتی اگر توانایی رسیدن به دنیایی دیگر را داشتید، کیهان عظیم و پهناور است و هیچ کس توانایی سفر با سرعت از یک سو به سوی دیگر کهکشان را به دست نیاورده است. بنابراین کهیان مادی عظیم و غیر قابل ادراک است. هیچ کس در قوانین آن تسلط پیدا نکرده است. هیچ کس قلمروهای آن را تسخیر نکرده است. هیچ کس نمی تواند مدعی تسلط یا کنترل کامل شود. از این رو، زندگی تاثیری متواضعانه دارد. این موضوع حتی بسیار فراتر از مرزهای شما نیز صدق می کند. 

پس شما باید انتظار داشته باشید که با مرور زمان با حیات هوشمندی ملاقات کنید که نیروهای خیرخواه، نیروهای جاهل و کسانی را که در مورد شما نسبتاً بی طرف هستند، نمایندگی می کنند. با این حال در جامعه ی بزرگْ نژادهای نوظهور مانند نژاد شما تقریباً بدون استثنا در اولین تماس شان با حیات این جامعه با اکتشاف کنندگان منابع و گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده و کسانی که دنبال مزیت هستند، برخورد خواهند کرد.

در مورد تعبیر مثبت از بازدید باید گفت که بخشی از دلیل آن انتظار بشری است و میل طبیعی به استقبال از نتیجه ی مثبت و درخواست کمک از جامعه ی بزرگ برای مشکلاتی که بشر خودش قادر به حل آنها نبوده است. طبیعی است که شما چنین انتظاراتی داشته باشید، مخصوصاً وقتی که این موضوع را در نظر بگیریم که بازدیدکنندگان قابلیت های بیشتری نسبت به شما دارند. مشکل در تعبیر این بازدید بزرگ تا حد زیادی مربوط به اراده و دستور کار خود بازدیدکنندگان نیز هست. زیرا آنها مردم را در همه جا تشویق می کنند که حضورشان را در اینجا کاملاً سودمند برای بشر و نیازهایش تلقی کنند. 

<>

اگر این مداخله در مرحله ای پیشرفته در حال اجرا است، پس چرا شما زودتر نیامدید؟

چند گروه از متحدین شما چندین سال پیش به بازدید دنیای تان آمدند تا تلاش کنند پیامی از امید برسانند و بشر را مهیا سازند. اما افسوس که پیام هایشان درک نشد و از سوی افراد انگشت شماری که قادر به دریافت بودند مورد سوء استفاده قرار گرفت. بازدیدکنندگانی که پس از آن در اینجا جمع شدند از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده هستند. ما می دانستیم که این امر اتفاق خواهد افتاد چرا که دنیای شما بیش از حد ارزشمند است تا نادیده گرفته شود و همانطور که گفته ایم، دنیای شما واقع در بخشی دورافتاده از کیهان نیست و برای مدتی طولانی تحت نظاره ی کسانی بوده است که قصد دارند برای منفعت خود از آن استفاده کنند. 

<>

چرا متحدین ما نمی توانند مداخله را متوقف کنند؟

ما فقط برای مشاهده و مشاوره به اینجا آمده ایم. تصمیمات بزرگی که در برابر بشر قرار دارند بر عهده ی شماست. هیچ کس دیگری نمی تواند این تصمیمات را برای شما بگیرد. حتی دوستان بزرگ شما که بسیار فراتر از دنیای تان هستند نیز دخالت نخواهند کرد چرا که اگر آنها دخالت کنند به جنگ خواهد انجامید و دنیای شما به میدان نبرد بین نیروهای مخالف تبدیل خواهد شد، و در صورتی که دوستان شما پیروز شوند، شما به آنها کاملاً متکی شده و از عهده بر نیامده و قادر به حفظ امنیت خود در کیهان نخواهید بود. ما از هیچ نژاد نیکخواهی اطلاع نداریم که بخواهد این بار را متحمل شود، و در حقیقت به سود شما هم نخواهد بود.

زیرا شما به کشور متکی به قدرتی دیگر تبدیل شده و آنها می بایست از دور بر شما حکومت کنند. این به هیچ وجه به نفع شما نخواهد بود و به همین دلیل است که اتفاق نمی افتد. با این حال بازدیدکنندگان نقش منجیان و نجات دهندگان بشر را برای خود تعیین خواهند کرد. آنها از ساده لوحی شما استفاده خواهند کرد و قصد خواهند داشت که از توقعات و از اطمینان شما منفعت جویند. 

بنابراین آرزوی صمیمانه ی ما این است که کلمات مان بتواند برای حضور و دغل کاری و سوء استفاده ی آنها به صورت پادزهر عمل کند. چرا که حقوق شما زیر پا گذاشته می شود و در سرزمین تان رخنه می کنند و دولت هایتان را متقاعد می سازند و ادئولوژی ها و گرایشات مذهبی شما را تغییر جهت می دهند. 

باید صدایی وجود داشته باشد که حقیقت را در این مورد بیان کند و ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که شما این صدای حقیقت را دریافت کنید، و این که متقاعدسازی بیش از حد پیشرفت نکرده باشد.

<>

اهداف واقع بینانه ای که ما می توانیم تعیین کنیم چه هستند و مهم ترین نکته در رابطه با حفظ خودمختاری بشر چیست؟  

گام اول آگاهی است. بسیاری از مردم باید آگاه شوند که از دنیا بازدید می شود و قدرت های خارجی در اینجا به طور مخفی عمل می کنند و قصد دارند دستور کار و تلاش های خود را از درک بشری پنهان کنند. باید بسیار واضح باشد که حضور آنها در اینجا چالشی عظیم برای آزادی و خودمختاری بشری است. ضروری است که با دستور کاری که آنها پیش می برند و برنامه ی غیرفعال سازی ای که حامی آن هستند، با هشیاری و خرد نسبت به حضورشان، مقابله شود. امروز تعداد زیادی از افراد در دنیا وجود دارند که قادر به درک این موضوع هستند. بنابراین گام اول آگاهی است. 

گام بعدی آموزش است. برای تعداد زیادی از مردم در فرهنگ ها و ملت های گوناگون ضروری است که درباره ی زندگی در جامعه ی بزرگ بیاموزند و شروع به درک آنچه کنند که شما حتی در همین لحظه هم با آن مواجه هستید.

بنابراین اهداف واقع بینانه آگاهی و آموزش است. این به خودی خود دستور کار بازدیدکنندگان را در جهان مختل خواهد کرد. آنها در حال حاضر کارهای خود را با مقاومت بسیار اندکی پیش برده و به موانع کمی برخورد می کنند. همه ی کسانی که می خواهند به آنها به عنوان متحدین بشر نگاه کنند باید آگاه شوند که آنها متحدین بشر نیستند. ممکن است که کلمات ما کافی نباشد، اما این شروعی است. 

<>

ما آموزش را کجا پیدا کنیم؟

آموزش، در راه دانش جامعه ی بزرگ یافت می شود، راهی که در چنین زمانی در جهان ارائه می شود. با وجود این که این یک درک جدید را درباره ی حیات و معنویت در کیهان ارائه می دهد، با تمام راه های واقعی معنوی که در دنیای شما وجود دارند مرتبط است. راه هایی که برای آزادی بشری و معنی واقعی معنویت، همکاری و صلح و هارمونی در خانواده ی انسان، ارزش قائل می شوند. بنابراین آموزش راه دانشْ حقایق بزرگی را که در دنیای شما وجود دارند احیا کرده و به آنها بافت و بستر بزرگ تری جهت ابرازشان می بخشد. به این ترتیب، راه دانش جامعه ی بزرگ ادیان جهان را جایگزین نمی شود بلکه زمینه ای بزرگ تر فراهم می کند تا این ادیان واقعاً معنی دار بوده و با عصر شما مرتبط باشند. 

<>

ما چگونه پیام شما را به دیگران برسانیم؟

حقیقت در حال حاضر در تک تک افراد زنده است. اگر بتوانید با حقیقتی که درون هر فرد وجود دارد ارتباط برقرار کنید، آن نیرومندتر شده و درک خواهد شد. امید بزرگ ما و امید نامرئیان بزرگ، یعنی نیروهای معنوی که به دنیای شما خدمت می کنند، و همچنین امید کسانی که برای آزادی بشری ارزش قائل می شوند و می خواهند ظهور شما در جامعه ی بزرگ با موفقیت به انجام برسد، وابسته به همین حقیقت است که در یکایک افراد وجود دارد. ما نمی توانیم این آگاهی را به زور بر شما تحمیل کنیم. ما تنها می توانیم آن را برای تان آشکار سازیم و به عظمت دانشی که خالق به شما داده است اطمینان کنیم، دانشی که می تواند شما و دیگران را قادر سازد که پاسخ دهید.

<>

نقاط قوت بشر در مخالفت با مداخله چه هستند؟

نخست، بر اساس مشاهده ی دنیای شما و آنچه که نامرئیان بزرگ درباره ی چیزهایی که نمی توانیم ببینیم به ما گفته اند، ما می دانیم که آزادی بشری صرف نظر از مشکلات عظیم دنیای شما به حد کافی وجود دارد تا بنیانی برای مخالفت با مداخله باشد. این بسیار متفاوت است با دنیاهای بی شمار دیگر که آزادی فردی در ابتدا برقرار نشده است. وقتی که این دنیاها با نیروهای بیگانه و با واقعیت های حیات جامعه ی بزرگ مواجه می شوند، امکان برقراری آزادی و استقلال برای شان بسیار محدود است. 

بنابراین شما از نقطه ی قوت بزرگی برخوردارید از این نظر که آزادی بشری در دنیای شما شناخته شده و عده ی زیادی برای آن ارزش قائل می شوند. شما می دانید که چیزی برای از دست دادن دارید و برای آنچه که دارید، تا حدی که برقرار شده، ارزش قائل می شوید، و شما نمی خواهید توسط قدرت های خارجی حکومت شوید و حتی نمی خواهید توسط قدرت های بشری بی رحمانه حکومت شوید. از این رو، این شروعی است.

دیگر این که چون دنیای شما دارای سنن غنی معنوی است که دانش را در فرد و همکاری و تفاهم بشری را در جهان پرورش داده اند، واقعیت دانش برقرار شده است. در دنیاهایی که دانش تثبیت نشده، در نقطه عطف ظهور در جامعه ی بزرگ امید زیادی برای تثبیت آن وجود ندارد. دانش در اینجا به حد کفایت و در تعداد کافی از افراد نیرومند است تا آنها بتوانند درباره ی واقعیت زندگی در جامعه ی بزرگ بیاموزند و آنچه را که اکنون در میان شان رخ می دهد درک کنند. به این دلیل است که ما امیدوار هستیم چرا که به خرد بشری اعتماد داریم و امیدواریم که مردم اجازه ندهند خودخواهی، خودمشغولی و خوددفاعی، مانع از این شود که دید بزرگ تری نسبت به زندگی داشته و احساس مسئولیت بیشتری جهت خدمت به همنوعان خود کنند.   

شاید اطمینان ما بی اساس باشد اما ما اعتماد داریم که نامرئیان بزرگ به ما در این مورد مشورت خردمندانه داده اند. در نتیجه، ما خود را در معرض خطر قرار داده و از نزدیکی دنیای شما رویدادهایی را که در خارج از مرزهای تان اتفاق افتاده و مستقیماً روی آینده ی شما تاثیر می گذارند، مشاهده می کنیم.

بشر می تواند آینده ای بسیار خوب داشته باشد. شما نسبت به مشکلاتی که در جهان وجود دارند آگاهی فزانده ای دارید. مشکلاتی چون عدم همکاری در میان ملل، تنزل محیط زیست، منابع رو به کاهش و غیره. اگر این مسائل برای مردم شما ناشناخته بود یا تا حدی پنهان داشته شده بود که مردم درباره ی وجودشان هیچ ایده ای نداشته باشند، آنگاه ما تا این حد امیدوار نمی بودیم. اما واقعیت هنوز این است که بشر دارای پتانسیل لازم برای مقابله با هر نوع مداخله ای در جهان است. 

<> 

آیا این مداخله به یک مداخله نظامی تبدیل خواهد شد؟

همانطور که گفته ایم، دنیای شما بیش از حد ارزشمند است تا مداخله ی نظامی صورت گیرد. هیچ کس که از دنیای شما بازدید می کند نمی خواهند زیرساخت یا منابع طبیعی آن را ویران سازد. به این دلیل است که بازدیدکنندگان نمی خواهند بشر را نابود کنند بلکه قصد دارند بشر را برای خدمت به گروه های خود، استخدام کنند.

چیزی که شما را تهدید می کند مداخله ی نظامی نیست بلکه قدرت وادارسازی و متقاعدسازی است. این کارها را بر اساس نقاط ضعف و خودخواهی شما و ناآگاهی شما از جامعه ی بزرگ و خوشبینی کور کورانه تان نسبت به آینده و معنای حیاتِ خارج از مرزهای تان، انجام خواهند داد. 

ما برای مقابله با این امر آموزش می دهیم و درباره ی راه آماده سازی که در حال حاضر به دنیا فرستاده می شود، سخن می گوییم. اگر شما آزادی بشری را نمی شناخته و اگر از مشکلات ویژه ی دنیای خود آگاه نمی بودید، آنگاه ما نمی توانستیم چنین آمادگی ای را در اختیار شما بگذاریم و نیز مطمئن نمی بودیم که کلمات ما، به خاطر حقیقتِ آنچه که خودتان می دانید، درک خواهد شد.

<>

آیا شما می توانید همانقدر نیرومندانه که بازدیدکنندگان اعمال نفوذ می کنند، برای هدف نیک بر مردم اعمال نفوذ کنید؟ 

نیت ما اعمال نفوذ بر مردم نیست. نیت ما فقط آن است که مسئله ای که شما با آن رو به رو هستید و واقعیتی که در آن ظهور می کنید را معرفی کنیم. راه واقعی آماده سازی را نامرئیان بزرگ فراهم کرده اند، زیرا آن از سوی خالق تمام هستی فرستداده شده است. از این نظر، نامرئیان بزرگ برای هدف نیک بر افراد اعمال نفوذ می کنند. اما محدودیت هایی وجود دارند. همانطور که گفته ایم، آنچه که باید تقویت شود خودمختاری و قدرت است و نیز همکاری شما در میان خانواده ی بشری.  

میزان کمکی که ما می توانیم انجام دهیم محدود است. گروه ما کوچک است و در میان شما قدم نمی زنیم. بنابراین درک بیشتر از واقعیت جدید شما باید از فردی به فردی دیگر منتقل شود. این درک جدید نمی تواند با زور و اصرار از سوی قدرتی خارجی به شما تحمیل شود. پس ما اگر حامیان چنین برنامه ی متقاعدکننده ای بودیم از آزادی و خودمختاری شما طرفداری نمی کردیم. در اینجا شما نمی توانید مانند کودکان باشید. باید بالغ و مسئول شوید. آزادی و دنیای شما در خطر هستند و همکاری شما با یکدیگر مورد نیاز است.

اکنون شما دلیل بزرگی برای متحد کردن نژاد خود دارید، چرا که هیچکدام از شما به تنهایی موفق نخواهید شد. اگر ملتی تحت کنترل بیگانه در آید، هیچ ملت دیگری هم موفق نخواهد شد. آزادی بشری باید کامل باشد و همکاری باید در سراسر جهان رخ دهد چرا که اکنون همه کس در یک شرایط قرار دارند. بازدیدکنندگان گروهی را بر گروهی دیگر یا نژادی را بر نژادی دیگر یا ملتی را بر ملتی دیگر ترجیه نمی دهند. آنها تنها مسیر کم ترین مقاومت برای مستقر کردن حضور خود و تسلط بر دنیای شما را جستجو می کنند.

<>

نفوذ آنها بر بشر تا چه حد گسترش یافته است؟

بازدیدکنندگان حضور قابل ملاحظه ای در پیشرفته ترین کشورهای دنیای شما دارند، به ویژه در کشورهای اروپایی، روسیه، ژاپن و ایلاات متحده. اینها نیرومندترین ملل به شمار می آیند که بیشترین میزان قدرت و نفوذ را دارند. بازدیدکنندگان روی این ملل تمرکز خواهند کرد. با این حال آنها مردم را در سراسر جهان ربوده و با کسانی که گرفته اند، اگر پذیرای نفوذشان شوند، برنامه ی غیر فعال سازی خود را پیش می برند. بنابراین حضور بازدیدکنندگان در سراسر جهان وجود دارد اما آنها روی کسانی متمرکز می شوند که امیدوار هستند متحدین شان شوند. اینها، ملل و دولت ها و رهبران دینی ای هستند که بیشترین قدرت و نفوذ بر تفکر و عقاید بشری را دارند.

<>

  

ما چقدر وقت داریم؟

شما چقدر وقت دارید؟ شما قدری وقت دارید، اما این که چقدر وقت دارید را ما نمی دانیم ولی ما با پیامی فوری آمده ایم. شما نمی توانید از این مسئله به سادگی اجتناب یا آن را انکار کنید. از دیدگاه ما، این مهم ترین چالشی است که در برابر بشر قرار گرفته. این، حائز بیشترین اهمیت است و بالاترین اولویت. شما در آمادگی خود به تاخیر افتاده اید، و عوامل بسیاری باعث این تاخیر شده که خارج از کنترل ما است اما شما وقت دارید، به شررط این که بتوانید پاسخ دهید. نتیجه ی کار نامعلوم است و با این حال هنوز امید برای موفقیت شما وجود دارد.  

<>

با توجه به دیگر مشکلات عظیم جهانی که در حال حاضر اتفاق می افتند ما چگونه می توانیم روی این مداخله تمرکز کنیم؟

اولا، ما احساس می کنیم که هیچ مسئله ی دیگری در جهان نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد. از زاویه ی ما، در صورتی که آزادی شما از دست برود هر مسئله ای که بتوانید خودتان آن را حل کنید در آینده کم اهمیت خواهد بود. اگر در جامعه ی بزرگ آزاد نباشید، شما امید دارید که چه چیزی به دست آورید یا حفظ کنید؟ تمام دستاوردهای شما به فرمانداران جدید تان داده خواهند شد: تمام ثروت شما به آنها هدیه خواهد شد. با وجود این که بازدیدکنندگانِ شما بی رحم نیستند، آنها کاملاً متعهد به برنامه ی کار خود هستند. برای شما فقط تا حدی که هدف شان را پیش می برید ارزش قائل می شوند. به این دلیل است که ما احساس می کنیم هیچ مسئله ی دیگری به اندازه ی این مسئله، اهمیت ندارد.

<>

چه کسانی احتمالا به این شرایط پاسخ خواهند داد؟

در مورد این که چه کسانی می توانند پاسخ دهند باید گفت که امروزه تعداد زیادی از افراد در جهان هستند که آگاهی فطری و حساسیت نسبت به جامعه ی بزرگ دارند و عده ی زیاد دیگری قبلا توسط بازدیدکنندگان ربوده شده ولی در برابر آنها و متقاعدسازی شان تسلیم نشده اند. تعداد زیادی از مردم هم نگران آینده ی جهان و نسبت به خطرهای پیش روی بشر گوش به زنگ هستند. این سه دسته از افراد احتمالا جزو اولین کسانی خواهند بود که به واقعیت جامعه ی بزرگ و آمادگی برای آن پاسخ خواهند داد. آنها از همه ی طبقات، ملل، ادیان و شرایط اقتصادی خواهند بود. به درستی که آنها در سراسر جهان هستند. قدرت های بزرگ معنوی که مراقب و محافظ رفاه بشری هستند به این افراد اتکا می کنند.  

<>

شما اشاره کردید که مردم در سراسر جهان گرفته می شوند. مردم چگونه می توانند خود یا دیگران را از ربوده شدن محفوظ نگه دارند؟

شما هرچه از طریق دانش نیرومندتر و هرچه از حضور بازدیدکنندگان آگاه تر شوید آنها کم تر مایل به استفاده از شما به عنوان آزمایش شونده برای پژوهش و دغل کاری خواهند بود. هرچه بیشتر از برخوردهای تان برای بینش نسبت به آنها استفاده کنید شما خطر بزرگ تری می شوید. همانطور که گفته ایم، آنها مسیر کم ترین مقاومت را جستجو می کنند. آنها افرادی را می خواهند که مطیع و فرمانبر بوده و مشکل و نگرانی کمی ایجاد می کنند. 

با این حال وقتی که شما از طریق دانش نیرومند می شوید، خارج از کنترل آنها خواهید بود زیرا اکنون نمی توانند ذهن یا دل شما را بربایند. قدرت لازم را برای بینش نسبت به ذهن آنها با گذر زمان به دست می آورید و این چیزی است که آنها نمی خواهند. آنگاه شما خطر و چالشی برای شان می شوید و اگر ممکن باشد از شما اجتناب خواهند کرد.

بازدیدکنندگان نمی خواهند واقعیت شان فاش شود و نمی خواهند درگیر تضاد شوند. آنها بیش از حد اطمینان دارند که می توانند بدون مقاومت جدی از سوی خانواده ی بشری، به اهداف خود برسند. اما وقتی که دست به چنین مقاومتی زده شده و قدرت دانش در فرد بیدار شود، آنگاه بازدیدکنندگان با مانعی بسیار دشوارتر رو به رو خواهند شد. برای مداخله ی آنها در اینجا مانع ایجاد شده، و انجام این مداخله و متقاعدسازی کسانی که در مقام قدرت هستند برای شان سخت تر خواهد شد. بنابراین آنچه که در اینجا ضروری است، پاسخ و تعهد فرد به حقیقت است. 

از حضور بازدیدکنندگان آگاه شوید. در برابر تلاش هایشان برای متقاعد ساختن شما که حضورشان در اینجا ماهیت معنوی داشته، یا سود عظیم یا رهایی برای بشر به بار می آورد، تسلیم نشوید. در برابر متقاعدسازی مقاومت کنید. قدرت درونی خود، موهبت بزرگی را که خالق به شما داده است، پس بگیرید. در برابر تمام کسانی که حقوق بنیادی شما را زیر پا گذاشته و شما را از آن محروم می کنند، به نیرویی تبدیل شوید که باید درباره ی آن حساب کرد. 

این، ابراز قدرت معنوی است. اراده ی خالق این است که بشر به عنوان یک نژاد متحد، و رها از مداخله و تسلط خارجی، در جامعه ی بزرگ ظهور کند. اراده ی خالق این است که شما مهیای آینده ای شوید که با گذشته تان متفاوت خواهد بود. ما برای خدمت خالق به اینجا آمده ایم بنابراین حضور و کلمات ما  نیز به این هدف خدمت می کنند. 

<>

اگر بازدیدکنندگان به مقاومت بشر یا مقاومت افراد خاصی برخورد کنند، آیا آنها با تعداد بیشتری به اینجا خواهند آمد یا از اینجا خواهند رفت؟ 

تعداد آنها زیاد نیست. اگر به مقاومت قابل توجهی برخورد کنند مجبور به عقب نشینی و طرح ریزی نقشه ی جدیدی خواهند شد. آنها کاملاً مطمئن هستند که ماموریت شان می تواند بدون موانع جدی به انجام برسد. با این حال در صورتی که موانع جدی ایجاد شود، آنگاه از مداخله و متقاعدسازی آنها جلوگیری شده و بایستی راه های دیگری برای برقراری تماس با بشر جستجو کنند. 

ما امید داریم که خانواده ی بشری قادر به مقاومت و توافق کافی برای خنثی سازی این نفوذها باشد. امید و تلاش های ما بر این اساس استوار هستند. 

<>

مهم ترین پرسش ها که ما باید در مورد نفوذ فرازمینی ها از خود بپرسیم، چه هستند؟

شاید مهم ترین سوال هایی که شما می توانید از خود بپرسید اینها باشند: آیا ما انسان ها در کیهان یا در دنیای خودمان تنها هستیم؟ آیا در حال حاضر از ما بازدید می شود؟ آیا این بازدید برای ما مفید است؟ آیا لازم است که مهیا شویم؟ 

اینها سوالات بسیار اساسی ای هستند ولی باید آنها را پرسید. در عین حال سوالات زیادی هست که نمی توان پاسخ داد چرا که شما به اندازه ی کافی درباره ی جامعه ی بزرگ نمی دانید و هنوز مطمئن نیستید که توانایی مقابله با این نفوذها را دارید. آموزش بشری، که عمدتا بر گذشته تمرکز می کند، کمبودهای بسیاری دارد. بشر از انزوای نسبی طولانی پا پیش می گذارد. آموزش و ارزش ها و موسسات بشر همه در انزوا تشکیل شده اند با این حال اکنون انزوای شما برای همیشه به پایان رسیده. همیشه شناخته شده بود که این اتفاق خواهد افتاد و اجتناب ناپذیر است. بنابراین آموزش و ارزش های شما وارد یک بستر جدید می شوند که باید خود را با آن وفق دهند، و این انطباق به خاطر ماهیت مداخله ای که امروزه در جهان وجود دارد، باید به سرعت رخ دهد. 

سوالات زیادی وجود دارد که شما نمی توانید به آنها پاسخ دهید و بایستی با آنها زندگی کنید. آموزش شما درباره ی جامعه ی بزرگ فقط در مرحله ی اول است. باید با هشیاری و دقت بسیار به این آموزش نزدیک شوید. نباید تلاش کنید که شرایط را خوشایند یا اطمینان بخش توضیح دهید. باید عینیت در مورد زندگی را پرورش داده و فراتر از حوزه ی علایق شخصی خود نظر کنید تا بتوانید به نیروها و رویدادهای بزرگی که دنیا و آینده ی شما را شکل می دهند، پاسخ دهید.

<>

اگر تعداد کافی از افراد پاسخ ندهند چه خواهد شد؟

ما اطمینان داریم که تعداد کافی از افراد قادر به پاسخ و آغاز آموزش بزرگ خود درباره ی جامعه ی بزرگ هستند تا به خانواده ی بشری امید بخشند. اگر آنها نتوانند این کار را انجام دهند، آنگاه بایستی کسانی که برای آزادی خود ارزش قائل بوده و از این آموزش برخوردار هستند، عقب نشینی کنند. آنها بایستی دانش را در حالی در دنیا زنده نگاه دارند که دنیا تحت کنترل کامل در می آید. این گزینه ای بسیار ناگوار است و در عین حال در دنیاهای دیگر اتفاق افتاده. مسیر بازگشت به آزادی از چنین وضعیتی، بسیار دشوار است. ما امیدواریم که این عاقبت شما نباشد و به همین دلیل به اینجا آمده ایم و این اطلاعات را به شما می رسانیم. همانطور که گفته ایم، تعداد کافی از مردم در دنیا قادر به پاسخ هستند تا نیات بازدیدکنندگان را خنثی و نفوذشان را بر امور و ارزش های بشری، بی اثر سازند. 

<>

شما در مورد دنیاهای دیگر که در جامعه ی بزرگ ظهور می کنند صحبت کرده اید. آیا می توانید در مورد موفقیت ها و ناکامی های مرتبط با شرایط ما سخن بگویید؟ 

موفقیت هایی وجود داشته است چون در غیر این صورت ما در اینجا نمی بودیم. در دنیای خودم که به عنوان سخنگوی گروه صحبت می کنم پیش از این که به شرایط خود پی ببریم، شدیداً رخنه کرده بودند. آمدن گروهی مانند گروه خودمان که در مورد شرایط ما بینش و اطلاعات فراهم کرد، ما را بر آن داشت که آموزش ببینیم. سوداگران فرازمینی در دنیای ما فعال بودند و با دولت ما تعامل داشتند. کسانی که در آن زمان در مقام قدرت بودند متقاعد شدند که بازرگانی و تجارت برای ما مفید خواهد بود، چرا که منابع ما داشت به ته می کشید. با وجود این که نژاد ما برخلاف نژاد شما متحد بود، رفته رفته به فن آوری و فرصت های جدیدی که به ما ارائه می شد کاملاً وابسته شدیم. اما در حالی که این موضوع اتفاق می افتاد، دگرگونی ای در مرکز قدرت صورت گرفت. ما به مشتری تبدیل شدیم و بایزدیدکنندگان به تامین کننده. با گذر زمان، و در ابتدا به طور زیرکانه، شرط و محدودیت هایی بر ما وضع شد.

تاکید اصلی و باورهای مذهبی ما نیز تحت نفوذ بازدیدکنندگان در آمد. آنها به ارزش های معنوی ما علاقه نشان دادند اما می خواستند یک درک جدید به ما بدهند، درکی که بر اساس گروه های بزرگ و همکاری ذهن های هم اندیش و هماهنگْ استوار است. این، به عنوان ابراز معنویت و پیشرفت به نژاد ما ارائه شد. برخی ها متقاعد شدند ولی چون ما اندرز متحدین خود را به خوبی دریافت کرده بودیم، شروع به ایجاد یک جنبش مقاومتی کرده و با گذر زمان توانستیم بازدیدکنندگان را مجبور به ترک دنیای خود کنیم. 

از آنگاه ما چیزهای زیادی درباره ی جامعه ی بزرگ آموخته ایم. ما فقط با ملل دیگر کم شماری تجارت می کنیم و توانسته ایم از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده اجتناب کنیم، کاری که آزادی ما را حفظ کرده است. در عین حال موفقیت ما به سختی به دست آمده، چرا که بسیاری از ما در برایر این تضاد جان باختند. داستان ما، داستانی از موفقیت است اما بدون هزینه هم نبوده. در گروه ما، دیگرانی هم هستند که هنگام تعامل با قدرت های دخالت جو در جامعه ی بزرگ، دشواری های مشابه ای را تجربه کرده اند. ولی چون ما سرانجام یاد گرفتیم که به خارج از مرزهای مان سفر کنیم، به ائتلاف با یکدیگر دست پیدا کردیم. ما توانستیم یاد بگیریم که معنویت در جامعه ی بزرگ به چه معناست. نامرئیان بزرگ که به دنیای ما نیز خدمت می کنند به ما در این زمینه کمک کردند تا از انزوا و از آستانه ی عظیم آگاهی از جامعه ی بزرگ، عبور کنیم.

 با این حال ما از ناکامی های بسیاری آگاه هستیم. فرهنگ هایی که مردمان بومی اش آزادی فردی ایجاد نکرده یا طعم همکاری را نچشیده بودند، با وجود این که از نظر فن آوری پیشرفت می کردند، اما شالوده ای نداشتند که استقلال خود را در کیهان برقرار سازند. توانایی آنها برای مقاومت در برابر گروه های مداخله کننده بسیار محدود بود. آنها با وعده ی قدرت بیشتر، ثروت بیشتر و فن آوری بهتر و مزایای ظاهری تجارت در جامعه ی بزرگ، وادار شده و مرکز قدرت به خارج از دنیای شان انتقال یافت. آنها در پایان به تامین کننده هایی کاملاً متکی شدند که کنترل منابع و زیربناهای دنیای شان را به دست آورده بودند.

شما یقیناً می توانید تصور کنید که چرا آنها دچار چنین وضعی شدند. حتی در دنیای خودتان، بنا بر کتاب های تاریخی، شما شاهد کشورهای کوچکی بوده اید که تحت تسلط کشورهای بزرگ در آمدند. این موضوع را حتی همین امروز نیز می توانید ببینید. بنابراین این ایده ها برای شما کاملاً بیگانه نیستند. در جامعه ی بزرگ همچون در دنیای شما، نیرومندان اگر بتوانند بر ضعیفان چیره خواهند شد. این واقعیت زندگی در همه جا است. به این دلیل است که ما آگاهی و آمادگی شما را تشویق می کنیم تا شاید نیرومند شده و خودمختاری شما بیشتر شود.

ممکن است فهمیدن و آگاه شدن از این که آزادی در کیهان نادر است برای عده ی زیادی نومیدی شدیدی باشد. وقتی که ملل نیرومندتر و تکنولوژیک تر می شوند، همسانی و اطاعت هرچه بیشتری در میان مردم خود می طلبند. زمانی که ملل به جامعه ی بزرگ متصل شده و درگیر امور جامعه ی بزرگ می شوند، تحمل ابرازات فردی تا حدی کم می شود که ملل بزرگی که دارای ثروت و قدرت هستند با روشی سختگیرانه حکومت می شوند، روشی که برای شما تنفر آور خواهد بود. 

در اینجا شما باید یاد بگیرید که پیشرفت تکنولوژیک و پیشرفت معنوی یکی نیستند، درسی که بشر تاکنون یاد نگرفته و اگر شما می خواهید که خرد طبیعی خود را در این امور به کار بندید، باید آن را بیاموزید. دنیای شما از نظر زیست شناسی ثروتمند است و برای آن ارزش بسیار قائل می شوند. شما جایزه ای در اختیار خود دارید که اگر می خواهید مباشران و بهره وران آن باشید، باید محافظتش کنید. به مردمی توجه کنید که چون در جایی زندگی می کردند که از نظر دیگران پر ارزش شمرده می شد، آزادی خود را از دست دادند. اکنون کل خانواده ی بشری اینگونه به خطر افتاده است. 

<>

آز آنجا که بازدیدکنندگان در افکنی افکار و اعمال نفوذ بر محیط ذهن تا این حد مهارت دارند، ما چگونه اطمینان حاصل کنیم که آنچه می بینیم واقعی است؟ 

تنها پرورش دانش است که شالوده ای برای بینش خردمندانه، فراهم خواهد کرد. اگر فقط آنچه را که می بینید باور کنید، آنگاه فقط چیزی را که به شما نشان داده می شود باور خواهید داشت. به ما گفته شده که عده ی زیادی این دیدگاه را دارند. با این حال ما آموخته ایم که خردمندان در همه جا باید بینش و قوه ی تشخیص بزرگ تری را به دست آورند. بازدیدکنندگانِ شما می توانند تصاویر قدیسان و شخصیت های دینی شما را به نمایش بگذارند. با وجود این که این کار اغلب اوقات انجام نمی شود، مطمئناً می تواند به کار برده شود تا در میان کسانی که از قبل متمایل به چنین باورهایی هستند، تعهد و فداکاری ایجاد کند. در اینجا معنویت شما به یک نقطه ی آسیب پذیر تبدیل می شود و باید خردمند شوید.

در عین حال خالق به شما دانش را به عنوان پایه ای برای تشخیص درست داده است. اگر در مورد چیزی که می بینید، از خود بپرسید که آیا این واقعی است؟ آنگاه خواهید دانست که در حال دیدن چه چیزی هستید. اما برای انجام این کار شما باید این بنیان را داشته باشید و به همین دلیل است که راه دانش برای یادگیری معنویت جامعه ی بزرگ بسیار اساسی است. بدون آن، مردم چیزی را باور خواهند داشت که دوست دارند باور کنند و به چیزی اتکا خواهند کرد که می بینند و چیزی که به آنها نشان داده می شود. پتانسیل آزادی آنها از دست می رود چرا که در ابتدا هرگز به آن اجازه داده نشد که بشکوفد.

<> 

شما راجع به زنده نگاه داشتن دانش سخن گفته اید. به چه تعدادی از افراد نیاز است تا دانش در دنیا زنده نگاه داشته شود؟

ما نمی توانیم این را به شما بگوییم، اما باید به حدی باشد که در فرهنگ های خودتان صدایی ایجاد کند. اگر این پیام فقط از طریق عده ای کم شمار دریافت شود، آنها این صدا یا این نیرو را نخواهند داشت. در اینجا آنها باید حکمت خود را به اشتراک بگذارند. این نمی تواند تنها برای تهذیب نفس خودشان باشد. عده ی بسیار بیشتری از کسانی که امروز می توانند دریافتش کنند باید از این پیام خبردار شوند.  

<>

آیا در ارائه ی این پیام خطر وجود دارد؟

در ارائه ی حقیقت همیشه خطر وجود دارد، نه فقط در دنیای شما بلکه در اماکن دیگر هم. مردم از شرایط آنطور که در حال حاضر وجود دارد، بهره می برند. بازدیدکنندگان به کسانی که در قدرت هستند و می توانند آنها را بپذیرند و از طریق دانش نیرومند نشده اند، مزیت خواهند داد. مردم به این مزایا عادت می کنند و زندگی های خود را بر اساس آنها می سازند. این موضوع باعث می شود که آنها نسبت به ارائه ی حقیقت، حقیقتی که مسئولیت پذیری آنها را در خدمت به دیگران می طلبد و ممکن است پایه ی ثروت و دستاوردهای شان را تهدید کند، مقاوم یا حتی متخاصم باشند. 

به این دلیل است که ما پنهان هستیم و در دنیای شما قدم نمی زنیم. بازدیدکنندگان اگر بتوانند ما را پیدا کنند، مطمئنا ما را از بین خواهند برد. اما ممکن است به خاطر چیزی که ما نمایندگی می کنیم، چالش و واقعیت جدیدی که نشان می دهیم، بشر هم بخواهد ما را نابود سازد. با وجود این که حقیقت بسیار مورد نیاز است، همه کس آماده ی دریافتش نیستند. 

<>  

آیا افرادی که از طریق دانش نیرومند شده اند می توانند به بازدیدکنندگان نفوذ کنند؟

احتمال موفقیت در اینجا بسیار محدود است. شما با گوروهی از موجودات طرف هستید که برای اطاعت پرورانده شده، و زندگی و تجربه ی آنها را یک ذهنیت جمعی در بر گرفته و ایجاد کرده است. آنها برای خودشان نمی اندیشند و به این خاطر ما احساس نمی کنیم که شما بتوانید به آنها نفوذ کنید. عده ی کمی در میان خانواده ی بشری هستند که نیروی ضروری را برای انجام این کار دارند و حتی در اینجا نیز امکان موفقیت بسیار محدود خواهد بود. پس پاسخ باید منفی باشد. تقریباً در تمام موارد، شما نمی توانید آنها را متقاعد کنید. 

<>

گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده از چه نظر از بشرِ متحد متفاوت هستند؟

این گروه ها از نژادهای مختلف و کسانی متشکل هستند که برای خدمت به این نژادها پروراند شده اند. بسیاری از موجودات که شما در دنیا با آنها برخورد می کنید توسط این گروه ها برای خدمت کاری پرورانده شده اند. میراث ژنتیک آنها از مدت ها پیش از دست رفته است. آنها مانند حیوانات پرورانده شده اند که خدمت کنند. همکاری بشری، که ما از آن طرفداری می کنیم، همکاری ای است که خودمختاری افراد را حفظ کرده و موقعیتی عالی ایجاد می کند تا بشر بتواند نه فقط با این گروه ها بلکه با دیگرانی نیز که از مرزهای شما در آینده بازدید خواهند کرد، تعامل داشته باشد.

گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده بر اساس یک باور، یک مجموعه اصول و یک مرجع واحد تشکیل شده اند. تاکید چنین گروهی وفاداری کامل به یک ایده یا آرمان است. این وفاداری نه فقط در آموزش بازدیدکنندگانِ شما بلکه در کُد ژنتیک آنها هم ایجاد شده و به این دلیل است که اینگونه رفتار می کنند. این، هم نقطه ی قوت و هم نقطه ی ضعف شان است. آنها قدرت زیادی در محیط ذهن دارند زیرا ذهن های شان متحد است. اما در عین حال ضعیف هستند چون نمی توانند برای خودشان بیندیشند. آنها نمی توانند با پیچیدگی ها یا سختی ها به طور چندان موفقیت آمیزی رو به رو شوند. مردان و زنانی که در راه دانش آموزش دیده اند برای آنها غیر قابل درک هستند.  

بشر باید جهت حفظ آزادی خود متحد شود اما این اتحاد از گروه های نژادهای مداخله کننده بسیار متفاوت است. ما آنها را گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده نامیده ایم زیرا این گروه ها متشکل از نژادها و ملل مختلف هستند. آنها متشکل فقط از یک نژاد نیستند. اگرچه نژادهای فراوانی در جامعه ی بزرگ وجود دارند که توسط یک مرجعِ حکمفرما حکومت می شوند، چنین گروهی در واقع یک سازمان است که وفاداری آن فراتر از وفاداری یک نژاد به دنیای خود است.  

این گروه ها می توانند قدرت فراوانی داشته باشند. با این حال چون گروه های بزرگ مداخله کننده ی بسیاری وجود دارند، آنها اغلب اوقات با یکدیگر رقابت می کنند، رقابتی که مانع این می شود که هر کدام از آنها تسلط پیدا کنند. ملل مختلفی نیز در جامعه ی بزرگ از مدت ها پیش با هم اختلاف دارند و حل کردن این اختلافات دشوار است. آنها ممکن است برای مدتی طولانی سر یک نوع منابع و یا به فروش رساندن آن با یکدیگر رقابت کرده باشند، اما گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده موضوعی متفاوت است. همانطور که در اینجا گفته ایم، چنین گروهی بر اساس یک نژاد و یا یک دنیا نیست بلکه نتیجه ی تسخیر و تسلط است. به این دلیل است که بازدیدکنندگانِ شما متشکل از نژادهای موجودات گوناگون در درجات مختلف مسئولیت و فرمان هستند.

<> 

آیا دنیاهای دیگر که به طور موفقیت آمیز متحد شده اند آزادی تفکر فردی را حفظ کرده اند؟

در درجات مختلف: بعضی ها در درجه ای بسیار بالا، دیگران در درجه ای پایین تر بسته به تاریخ شان، ساختار روانی شان و نیازهای شان جهت حفظ بقا. زندگی شما در این دنیا در مقایسه با جاهای دیگری که نژادها زندگی می کنند نسبتاً آسان بوده است. اکثر مکان های دارای حیات هوشمند استعمار شده اند، چرا که سیاره هایی مانند سیاره ی شما که تا این حد دارای ثروت زیستی باشند بسیار نادر هستند. آزادی این سیاره ها تا حد زیادی بستگی به منابع طبیعی محیط شان دارد. اما آنها جملگی در مخالفت با نفوذ بیگانه موفق شده و خطوط بازرگانی و تجارت و ارتباطات خود را بر اساس خودمختاری شان تشکیل داده اند. این دستاوردی کمیاب است، دستاوردی که باید سزاوار آن بود و از آن محافظت کرد. 

<>

چه چیزی برای رسیدن به اتحاد بشری ضروری خواهد بود؟

بشر در جامعه ی بزرگ بسیار آسیب پذیر است. این آسیب پذیری می تواند در گذر زمان یک همکاری اساسی در میان خانواده ی بشری ایجاد کند، زیرا شما برای این که بتوانید زنده بمانید و پیشرفت کنید باید به هم بپیوندید و متحد شوید. این بخشی از داشتن آگاهی نسبت به جامعه ی بزرگ است. اگر این آگاهی بر مبنای اصول خدمت، آزادی و خودبیانگری بشری باشد، آنگاه خودکفایی شما بسیار نیرومند خواهد بود. اما باید همکاری بیشتری در جهان وجود داشته باشد، مردم نمی توانند صرفاً برای خودشان زندگی کنند یا اهداف شخصی خود را بالاتر و فراتر از نیازهای تمام کسان دیگر قرار دهند. بعضی ها شاید به این موضوع به عنوان از دست رفتن آزادی نگاه کنند، اما ما به آن به عنوان تضمین آزادی آینده ی شما نگاه می کنیم. زیرا با توجه به روش هایی که امروزه در جهان رواج دارند، به دست آوردن و حفظ آزادی آینده ی شما بسیار دشوار خواهد بود. توجه کنید کسانی که خودخواهی شان آنها را می انگیزاند ممکن است روزی تحت نفوذ و دغل کاری خارجی قرار گیرند. اگر در مقام قدرت باشند، ثروت و آزادی و منابع ملت خود را برای به دست آوردن مزیت، به دیگران خواهند داد.

بنابراین همکاری بیشتر ضروری است. شما مطمئنا این موضوع را درک می کنید، و یقینا حتی در دنیای خودتان هم آشکار است. اما این اتحاد و همکاری از زندگی گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده بسیار متفاوت است، زندگی ای که باعث شده نژادها تحت تسلط و کنترل در آیند و کسانی که مطیع هستند وارد این گروه ها شده و کسانی که فرمان نمی برند، یا بیگانه یا نابود شوند. با وجود این که ممکن است چنین موسسه ای نفوذ قابل توجهی داشته باشد، مطمئناً نمی تواند برای اعضای خود سودمند باشد. با این حال این راهی است که عده ی زیادی در جامعه ی بزرگ در پیش گرفته اند. ما نمی خواهیم بشر دچار چنین نظمی شود. این مصیبت و زیان عظیمی خواهد بود. 

<> 

دیدگاه بشری چه تفاوتی با دیدگاه شما دارد؟

یکی از تفاوت ها این است که ما دیدگاه خود را بر اساس جامعه ی بزرگ پرورش داده ایم، و این به آن معناست که ما با خودمحوری کمتری به دنیا نگاه می کنیم. این دیدگاهی است که شفافیت بسیار به ارمغان آورده و در مورد مسائل کم اهمیتی که در زندگی با آنها رو به رو می شوید می تواند اطمینان زیادی ایجاد کند. اگر بتوانید یک مشکل بزرگ را حل کنید، آنگاه خواهید توانست مشکلات کوچک را نیز حال کنید. شما مشکل بزرگی دارید و تمام انسان های جهان با این مشکل مواجه هستند. آن می تواند شما را متحد کرده و قادر به غلبه بر اختلافات و ستیزهای دیرین کند. این مشکل تا این حد عظیم و قدرتمند است. به این دلیل است که ما می گوییم در شرایطی که رفاه و آینده ی شما مورد تهدید قرار می گیرد، امکان رستگاری وجود دارد. 

ما می دانیم که قدرت دانش در درون فرد می تواند او و تمام روابط او را به درجه ای بالاتر از مهارت، شناخت و توانایی برساند. شما باید این موضوع را خودتان کشف کنید.   

زندگی ما بسیار متفاوت است. یکی از تفاوت ها این است که ما زندگی خود را وقف خدمت می کنیم، خدمتی که انتخاب کرده ایم. ما آزادی انتخاب را داریم و از این رو انتخاب ما واقعی و معنی دار و بر اساس درک خودمان است. در گروه ما نمایندگان چندین دنیای متفاوت هستند. ما در خدمت به بشر به یکدیگر پیوسته ایم و ائتلاف بزرگ تری را نمایندگی می کنیم که ماهیت آن بیشتر معنوی است.

<> 

این پیام از طریق یک فرد آمده است. اگر این پیام تا این حد مهم است، چرا شما با همه کس تماس نمی گیرید؟

 مسئله فقط کارآیی است. ما کنترل نمی کنیم که چه کسی برای دریافت ما انتخاب شده است. این مسئله ای برای نامرئیان بزرگ است، کسانی که شما به درستی می توانید فرشتگان بنامیدشان و ما اینگونه به آنها نگاه می کنیم. آنها این فرد را انتخاب کردند، شخصی که در دنیا هیچ جایگاهی ندارد و شناخته نشده است، شخصی که به خاطر صفت ها و میراث خود در جامعه ی بزرگ انتخاب شده است. ما خوشحال هستیم که می توانیم از طریق کسی سخن بگوییم. اگر ما از طریق افراد بیشتری سخن گفته بودیم آنها ممکن بود با یکدیگر مخالفت کنند و این باعث مبهم شدن و از دست رفتن پیام شود.

ما بنا بر دانش آموزی خود متوجه هستیم که انتقال خرد معنوی به طور کلی از طریق یک فرد، با حمایت دیگران، صورت می گیرد. این فرد باید بار سنگین و خطر برگذیده شدن را تحمل کند. ما به او برای انجام این کار احترام می گذاریم و درک می کنیم که این می تواند بار عظیمی باشد. ممکن است این موضوع اشتباه فهمیده شود و به همین دلیل است که خردمندان باید پنهان بمانند. ما باید پنهان بمانیم و او هم باید پنهان بماند. به این ترتیب، پیام می تواند داده شود و رسول می تواند حفظ شود. زیرا علیه این پیام خصومت خواهند کرد. بازدیدکنندگان با آن مخالفت خواهند کرد و می کنند. مخالفت آنها قابل توجه است ولی در درجه ی اول متوجه ی خود رسول خواهد بود. به این دلیل است که رسول باید محافظت شود.

ما می دانیم که پاسخ های این سوالات پرسش های بیشتری ایجاد خواهد کرد و بسیاری از این پرسش ها را حتی شاید برای مدتی طولانی نتوان پاسخ داد. خردمندان در هر جایی باید با سوالاتی که هنوز نمی توانند پاسخ دهند، زندگی کنند. از طریق صبر و پشتکارشان است که پاسخ های واقعی ظاهر شده و می توانند تجربه و به کار برده شوند.