Sprawozdanie Szóste: Pytania i Odpowiedzi

Uwaga: Te pytania zostały przesłane do Biblioteki Nowej Wiedzy (ang. New Knowledge Library) przez wielu z pierwszych czytelników Materiału Sprzymierzeńców.

______________________

Zważywszy na dotychczas przekazane informacje uważamy, że należy odpowiedzieć na pytania, które z pewnością się pojawią w odniesieniu do naszej rzeczywistości oraz do znaczenia przekazów, które przybyliśmy dostarczyć.

~

„Zważywszy na brak twardych dowodów, dlaczego ludzie mieliby uwierzyć w to, co im mówicie na temat Interwencji?”

Po pierwsze musi być wiele dowodów świadczących o odwiedzinach w waszym świecie. Powiedziano nam, iż tak jest w tym przypadku. Jednakowoż Niewidoczni powiedzieli nam również, że ludzie nie wiedzą, w jaki sposób zrozumieć dowody oraz że nadają im własne znaczenie — znaczenie, które preferują temu nadać, znacznie, które zapewnia komfort i w przeważającej części otuchę. Jesteśmy przekonani, że istnieją wystarczające dowody, aby zweryfikować, czy Interwencja występuje obecnie na świecie, jeśli ktoś poświęci czas, aby się przyjrzeć i zbadać tę kwestię. Fakt, iż wasze rządy i religijni przywódcy nie ujawniają tego typu rzeczy nie oznacza, że tak ważne wydarzenie nie występuje w waszym otoczeniu.

~

„Skąd ludzie mają wiedzieć, że jesteście prawdziwi?”

W kwestii naszej prawdziwości nie możemy zademonstrować wam naszej fizycznej obecności, tak więc musicie rozeznać znaczenie i wagę naszych słów. Na tym etapie nie jest to jedynie kwestia wiary. To wymaga głębszego rozpoznania, Wiedzy, rezonansu. Wierzymy, że słowa, które wypowiadamy, są prawdziwe, ale to nie daje gwarancji, że zostaną odebrane w ten sposób. Nie możemy kontrolować reakcji na nasz przekaz. Są ludzie, którzy wymagają więcej dowodów, niż można ich dostarczyć. Dla innych takie dowody nie będą konieczne, ponieważ poczują oni wewnętrzne potwierdzenie.

W międzyczasie być może pozostaniemy kontrowersją, mamy jednak nadzieję i wierzymy, że nasze słowa mogą być rozważone na poważnie oraz że istniejące dowody, które są znaczne, mogą zostać zebrane i zrozumiane przez tych, którzy są skłonni włożyć w to swój wysiłek i ukierunkować się na to w swoim życiu. Z naszej perspektywy nie istnieje większy problem, wyzwanie i sposobność na zwrócenie waszej uwagi.

Jesteście zatem na początku nowego pojmowania. Rzeczywiście wymaga to wiary i samodzielności. Wielu odrzuci nasze słowa, ponieważ nie uwierzą po prostu w możliwość naszego istnienia.

Inni być może pomyślą, że jesteśmy częścią jakiejś manipulacji, która jest rzucana na świat. Nie możemy kontrolować tych reakcji. Możemy tylko ujawniać nasz przekaz i naszą obecność w waszym życiu, jakkolwiek odległa może to być obecność. To nie nasza obecność tutaj ma najwyższe znaczenie, lecz przekaz, który przybyliśmy ujawnić oraz większa perspektywa i pojmowanie, które możemy wam dostarczyć. Wasza edukacji musi się gdzieś zacząć. Każda edukacja rozpoczyna się od pragnienia poznania.

Wierzymy, że poprzez nasze rozprawy możemy zdobyć przynajmniej część waszego zaufania, aby rozpocząć ujawnianie tego, co mamy tu do zaoferowania.

~

„Co możecie powiedzieć tym, którzy postrzegają Interwencję jako coś pozytywnego?”

Przede wszystkim rozumiemy oczekiwanie, iż wszystkie siły z niebios są powiązane z waszym duchowym rozumowaniem, tradycjami i podstawowymi wierzeniami. Idea, że istnieje prozaiczne życie we wszechświecie jest wyzwaniem dla tych podstawowych przypuszczeń.

Rozumiemy te oczekiwania dzięki naszej perspektywie i doświadczeniu wyniesionego z naszych własnych kultur. W odległej przeszłości my sami także je podtrzymywaliśmy. A jednak musieliśmy je porzucić stojąc w obliczu realiów życia Większej Społeczności i znaczenia odwiedzin.

Żyjecie w wielkim fizycznym wszechświecie. Jest on pełen życia. To życie reprezentuje niezliczone manifestacje i również reprezentuje ewolucję inteligencji i duchowej świadomości na każdym poziomie. Oznacza to, że to, co napotkacie w Większej Społeczności obejmować będzie niemal wszystkie możliwości.

Jesteście jednak odizolowani i jak dotąd nie podróżujecie jeszcze w kosmosie. A nawet gdybyście mieli możliwość dotarcia do innego świata, to wszechświat jest rozległy i nikt nie osiągnął możliwości, aby dotrzeć z jednego końca galaktyki do drugiego z dowolną prędkością. Zatem fizyczny wszechświat pozostaje ogromny i niepojęty. Nikt nie opanował jego praw. Nikt nie podbił jego terytoriów. Nikt nie może rościć sobie prawa do całkowitej dominacji i kontroli. Życie oferuje w ten sposób wielką dawkę pokory. Nawet daleko poza waszymi granicami jest to prawdą.

Powinniście więc zacząć oczekiwać, że spotkacie inteligencje reprezentujące siły dobra, siły ignorancji oraz tych, którzy są neutralni w stosunku do was. Jednakże w realiach podróżowania i eksploracji Większej Społeczności wyłaniające się rasy, takie jak wasza własna, niemal bez wyjątków napotkają poszukiwaczy zasobów, kolektywy i tych, którzy szukają korzyści dla samych siebie, gdy pierwszy raz zetkną się z życiem Większej Społeczności.

Odnosząc się do pozytywnych interpretacji odwiedzin, część z nich jest ludzkim oczekiwaniem i naturalnym pragnieniem powitania dobrych następstw oraz szukania pomocy w Większej Społeczności w rozwiązaniu problemów, których ludzkość nie była w stanie samodzielnie rozwiązać. Oczekiwanie takich rzeczy jest czymś naturalnym, zwłaszcza gdy uważacie, że wasi przybysze mają większe możliwości niż wy. Ogromna jednak część problemu interpretacji wielkich odwiedzin wiąże się z zamiarami i planami samych przybyszów. Zachęcają oni bowiem ludzi w każdym miejscu do postrzegania ich obecności tutaj jako całkowicie pożytecznej dla ludzkości i jej potrzeb.

~

„Skoro ta Interwencja jest na tak zaawansowanym etapie, to dlaczego nie przybyliście wcześniej?”

We wcześniejszym czasie wiele lat temu kilka grup waszych sprzymierzeńców przybyło do waszego świata z zamiarem podarowania przekazu nadziei celem przygotowania ludzkości. Niestety jednak ich przekazy nie mogły być zrozumiane i zostały niewłaściwie wykorzystane przez tych nielicznych, którzy mogli je otrzymać. W następstwie ich przybycia przybysze pochodzący z kolektywów zebrali i zgromadzili się tutaj. Było nam wiadome, że to nastąpi, ponieważ wasz świat jest dalece zbyt cenny, aby go pominąć i jak już powiedzieliśmy, nie znajduje się on w dalekiej i odległej części wszechświata. Wasz świat był obserwowany przez długi czas przez tych, którzy chcieliby wykorzystać go dla swych własnych korzyści.

~

„Dlaczego nasi sprzymierzeńcy nie mogą zatrzymać Interwencji?”

Jesteśmy tu tylko, aby obserwować i doradzać. Wielkie decyzje stojące przed ludzkością są w waszych rękach. Nikt inny nie może podjąć tych decyzji za was. Nawet wasi wielcy przyjaciele daleko spoza waszego świata nie zainterweniowaliby, ponieważ gdyby tak zrobili, wywołałoby to wojnę, a wasz świat stałby się polem bitwy pomiędzy przeciwnymi siłami. A jeśli wasi przyjaciele byliby zwycięzcami, stalibyście się całkowicie od nich zależni, niezdolni do troszczenia się o samych siebie lub zachowania waszego własnego bezpieczeństwa we wszechświecie. Nie znamy żadnej życzliwej rasy, która by chciała ponieść takie brzemię. A tak po prawdzie wam też by to nie posłużyło.

Stalibyście się bowiem państwem uzależnionym od innej władzy i musielibyście być zarządzani z daleka. Nie jest to korzystne dla was w żaden sposób i to z tego właśnie powodu do tego nie dochodzi. Przybysze jednak będą prezentować siebie jako zbawców i oswobodzicieli ludzkości. Oni wykorzystają waszą naiwność. Oni obrócą na własną korzyść wasze oczekiwania i będą chcieli w pełni korzystać z waszego zaufania.

Dlatego też szczerze pragniemy, że nasze słowa mogą posłużyć jako antidotum na ich obecność i na ich manipulację oraz nadużycia. Wasze prawa są bowiem łamane. Wasze terytorium jest infiltrowane. Wasze rządy są przekonywane. A wasze religijne ideologie i impulsy są przekierowywane.

Musi zaistnieć głos prawdy w tej sprawie. A my możemy jedynie ufać, że potraficie przyjąć ten głos prawdy. Możemy mieć tylko nadzieję, że perswazja nie posunęła się zbyt daleko.

~

„Jakie są realistyczne cele dla nas do wyznaczenia i co stanowi kwestię zasadniczą, jeśli chodzi o ocalenie ludzkości przed utratą jej samostanowienia?”

Pierwszym krokiem jest świadomość. Wielu ludzi musi zdać sobie sprawę, że Ziemia jest odwiedzana oraz że obce siły działają tutaj w potajemny sposób chcąc ukryć swoje plany i dążenia przed ludzkim zrozumieniem. Musi być bardzo jasnym to, że ich obecność tutaj jest wielkim wyzwaniem dla ludzkiej wolności i samostanowienia. Ukryty cel, który posuwają do przodu i Program Pacyfikacyjny, który sponsorują, musi być powstrzymywany z rozsądkiem i mądrością biorąc pod uwagę ich obecność. To przeciwdziałanie musi zaistnieć. Jest wielu ludzi obecnie na świecie, którzy są w stanie to zrozumieć. Dlatego też pierwszym krokiem jest świadomość.

Kolejnym krokiem jest edukacja. Trzeba, aby wielu ludzi w różnych kulturach i w różnych narodach uczyło się o życiu w Większej Społeczności i aby zaczęło rozumieć, z czym będziecie się mierzyć i z czym mierzycie się nawet w tym momencie.

Dlatego też realistycznymi celami są świadomość i edukacja. To samo w sobie utrudniłoby plany przybyszów na świecie. Oni działają obecnie z bardzo niewielkim oporem. Napotykają na niewiele przeszkód. Wszyscy ci, którzy pragną postrzegać ich jako „sprzymierzeńców ludzkości” muszą zrozumieć, że tak nie jest w tym przypadku. Być może nasze słowa nie będą wystarczające, ale są one początkiem.

~

„Gdzie możemy znaleźć tę edukację?”

Edukację można znaleźć w Drodze Wiedzy Większej Społeczności, która jest prezentowana na świecie w tym czasie. Chociaż prezentuje ona nowe pojmowanie na temat życia i duchowości we wszechświecie, to jest ona powiązana ze wszystkimi oryginalnymi duchowymi ścieżkami, które już istnieją w waszym świecie – duchowymi ścieżkami, które cenią ludzką wolność i znaczenie prawdziwej duchowości oraz które cenią współpracę, pokój i harmonię w ludzkiej rodzinie. Zatem nauczanie w Drodze Wiedzy przywołuje wszystkie wielkie prawdy, które już istnieją w waszym świecie i nadaje im większy kontekst oraz przestrzeń ekspresji. W ten sposób Droga Wiedzy Większej Społeczności nie zastępuje ziemskich religii, lecz wprowadza szerszy kontekst, wewnątrz którego mogą one być prawdziwie znaczące i odpowiednie do waszych czasów.

~

„Jak mamy się dzielić waszym przekazem z innymi?”

Prawda żyje we wnętrzu każdej osoby w tej chwili. Jeśli potraficie przemówić do prawdy wewnątrz człowieka, stanie się ona silniejsza i zacznie rezonować. Naszą wielką nadzieją, nadzieją Niewidocznych, duchowych sił, które służą waszemu światu i nadzieją tych, którzy cenią ludzką wolność i chcieliby widzieć wasze wyłonienie się do Większej Społeczności szczęśliwie zakończone polegają na tej prawdzie, która żyje we wnętrzu każdej osoby. Nie możemy wymusić na was tej świadomości. Możemy ją wam tylko ujawnić i ufać potędze Wiedzy, którą Stwórca wam udzielił i która pozwala zareagować wam oraz innym.

~

Być może najistotniejszymi pytaniami do zadania sobie są: „Czy my ludzie jesteśmy sami we wszechświecie lub w naszym własnym świecie? Czy jesteśmy odwiedzani w tym czasie? Czy te odwiedziny są dla nas korzystne? Czy musimy się przygotować?”.
„Jakie są mocne strony ludzkości w opieraniu się Interwencji?”

Po pierwsze, z obserwacji waszego świata i z tego, co Niewidoczni nam powiedzieli odnośnie do tych rzeczy, których nie możemy zaobserwować, rozumiemy, że chociaż istnieją wielkie problemy na świecie, to jest wystarczająca ilość ludzkiej wolności, aby dać wam podstawę do przeciwstawienia się Interwencji. Stanowi to przeciwieństwo wielu innych światów, gdzie wolność osobista od początku nigdy nie została ustanowiona. Gdy te światy napotykają obce siły w swym otoczeniu oraz rzeczywistość życia Większej Społeczności, ich możliwość ustanowienia wolności i niepodległości jest bardzo ograniczona.

Macie zatem wielką siłę w tym, że ludzka wolność jest znana w waszym świecie i jest ceniona przez wielu, chociaż być może nie przez wszystkich. Wiecie, że macie coś do stracenia. Cenicie to, co już macie, do jakiegokolwiek stopnia zostało to ustanowione. Nie chcecie być rządzeni przez obce siły. Nie chcecie być nawet rządzeni surowo przez ludzkie władze. Dlatego też jest to początek.

Następnie, ponieważ wasz świat posiada bogate duchowe tradycje, które rozwijały Wiedzę w jednostce oraz rozwijały ludzką współpracę i zrozumienie, rzeczywistość Wiedzy już została ugruntowana. Powtarzamy, w innych światach, gdzie Wiedza nigdy nie została ugruntowana, możliwość ustanowienia jej w punkcie zwrotnym wyłonienia się do Większej Społeczności rokuje niewielką nadzieję na sukces. Wiedza jest wystarczająco silna w wystarczającej liczbie ludzi tutaj, ażeby byli oni w stanie nauczyć się o rzeczywistości życia w Większej Społeczności oraz pojąć to, co ma miejsce w ich otoczeniu w tym czasie. To z tego powodu jesteśmy pełni nadziei, ponieważ wierzymy w ludzką mądrość. Ufamy, że ludzie mogą wyrosnąć ponad egoizm, troskę wyłącznie o siebie i ochronę własnych interesów, aby postrzegać życie w szerszy sposób i aby odczuwać większą odpowiedzialność w służbie własnemu gatunkowi.

Być może nasza wiara jest nieuzasadniona, ale wierzymy, że Niewidoczni mądrze nam doradzili w tej sprawie. W rezultacie wystawiliśmy się na niebezpieczeństwo przebywając w sąsiedztwie waszego świata i obserwując wydarzenia poza waszymi granicami, które mają bezpośredni wpływ na waszą przyszłość i przeznaczenie.

Ludzkość jest wielce obiecująca. Macie rosnącą świadomość problemów na świecie – brak współpracy pomiędzy narodami, degradację waszego środowiska naturalnego, ubywanie waszych zasobów i tak dalej. Jeśli te problemy byłyby nieznane waszym ludziom, jeśli te realia byłyby ukrywane przed waszymi ludźmi w stopniu, w którym ludzie nie mieliby pojęcia o istnieniu tych rzeczy, wtedy nie mielibyśmy takiej nadziei. W rzeczywistości jednak ludzkość posiada potencjał i perspektywy, aby przeciwdziałać każdej interwencji na świecie.

~

„Czy ta Interwencja przybierze kształt inwazji militarnej?”

Jak już powiedzieliśmy, wasz świat jest zbyt cenny, aby wszczynać inwazję militarną. Nikt, kto odwiedza wasz świat nie chce zniszczenia jego infrastruktury lub jego naturalnych zasobów. To dlatego przybysze nie chcą niszczyć ludzkości, ale zamiast tego chcą włączyć ludzkość w służbę ich kolektywów.

To nie interwencja militarna wam zagraża. To potęga zachęty i perswazji. Będzie to budowane na waszych własnych słabościach, na waszym własnym egoizmie, na waszej ignorancji w odniesieniu do życia w Większej Społeczności oraz na waszym ślepym optymizmie odnośnie do waszej przyszłości i znaczenia życia poza waszymi granicami.

Aby się temu przeciwstawić zapewniamy edukację i informujemy o sposobach przygotowania, które są wysyłane do świata w tym czasie. Jeśli już teraz nie znalibyście ludzkiej wolności, jeśli już teraz nie bylibyście świadomi powszechnych problemów waszego świata, wtedy nie powierzylibyśmy wam tego rodzaju przygotowania. I nie mielibyśmy pewności, że nasze słowa rezonowałyby z prawdą tego, co jest wam znane.

~

„Czy możecie wpływać na ludzi równie silnie, jak przybysze, ale w dobrym celu?”

Naszym zamiarem nie jest wywieranie wpływu na jednostki. Naszym zamiarem jest tylko zaprezentowanie problemu i rzeczywistości, do której się wyłaniacie. Niewidoczni zapewniają prawdziwe środki przygotowawcze, ponieważ pochodzą one od Stwórcy wszystkiego co żyje. W ten sposób Niewidoczni wpływają na jednostki w dobrym celu. Istnieją jednak ograniczenia. Jak już wspomnieliśmy, to wasze samostanowienie musi zostać wzmocnione. To wasza władza musi zostać zwiększone. To wasza współpraca w ludzkiej rodziny musi być wspierana.

Istnieją ograniczenia co do tego, jak wiele pomocy możemy dostarczyć. Nasza grupa jest mała. Nie chodzimy pomiędzy wami. Dlatego też wielkie pojmowanie waszej nowej rzeczywistości musi być przekazywane od osoby do osoby. Nie może to zostać wymuszone na was przez zewnętrzną siłę, nawet gdyby służyło to waszemu własnemu dobru. Nie moglibyśmy wtedy wspierać waszej wolności i samostanowienia, gdybyśmy wspierali tego typu program perswazji. Tutaj nie możecie być jak dzieci. Musicie stać się dojrzali i odpowiedzialni. To wasza wolność jest zagrożona. To wasz świat jest zagrożony. To wasza współpraca ze sobą nawzajem jest tutaj potrzebna.

Macie teraz znakomity powód, aby zjednoczyć waszą rasę, ponieważ nikt nie zyska, jeśli drugi straci. Żaden naród nie zyska, jeśli inny naród znajdzie się pod pozaziemską kontrolą. Ludzka wolność musi być całkowita. Współpraca musi występować na całym świecie. Każdy jest teraz bowiem w takiej samej sytuacji. Przybysze nie faworyzują jednej grupy ponad drugą, jednej rasy ponad drugą, jednego narodu ponad drugi. Oni szukają tylko drogi najmniejszego oporu, aby ugruntować ich obecność i ich dominację nad waszym światem.

~

„Jak bardzo rozległa jest ich infiltracja ludzkości?”

Przybysze posiadają znaczącą obecność na terytorium najbardziej rozwiniętych narodów w waszym świecie, szczególnie w krajach Europy, Rosji, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Te są postrzegane jako najsilniejsze narody, posiadające największą władzę i wpływy. Właśnie na nich przybysze będą się koncentrować. Porywają oni jednak ludzi z całego świata i posuwają do przodu swój Program Pacyfikacyjny u wszystkich, których złapią, o ile te jednostki wykazują wrażliwość na ich wpływy. Obecność przybyszy ma więc zasięg globalny, ale koncentrują się na tych, co do których mają nadzieję, że staną się ich sojusznikami. Są nimi narody oraz rządy i przywódcy religijni, którzy dzierżą największą władzę i posiadają kontrolę nad ludzkimi myślami i przekonaniami.

~

„Ile mamy czasu?”

Ile macie czasu? Macie trochę czasu, nie możemy powiedzieć ile dokładnie. Przybywamy jednak z pilnym przesłaniem. To nie jest problem, który można po prostu ominąć lub zanegować. Z naszej perspektywy jest to najważniejsze wyzwanie stojące przed ludzkością. Jest to sprawa najwyższej wagi, kwestia priorytetowa. Jesteście spóźnieni w waszych przygotowaniach. Było to spowodowane wieloma czynnikami będącymi poza waszą kontrolą. Jest jednak jeszcze czas, jeśli potraficie zareagować. Wynik jest niepewny i wciąż jest szansa na wasze powodzenie.

~

„Jak możemy się skupić na tej Interwencji biorąc pod uwagę ogrom innych globalnych problemów, które aktualnie występują?”

Po pierwsze uważamy, że nie ma innych problemów na świecie, które są tak ważne, jak ten. Z naszej perspektywy cokolwiek będziecie chcieli rozwikłać samodzielnie będzie miało to niewielkie znaczenie w przyszłości, jeśli wasza wolność zostanie utracona. Co mielibyście nadzieję uzyskać? Co mielibyście nadzieję osiągnąć lub zachować, jeśli nie bylibyście wolni w Większej Społeczności? Wszystkie wasze osiągnięcia zostałyby przypisane waszym nowym zarządcom; całe wasze bogactwo zostałoby im przyznane. I chociaż wasi przybysze nie są okrutni, są całkowicie oddani swoim planom. Jesteście o tyle cenieni, o ile możecie się przysłużyć ich sprawie. To z tego powodu nie uważamy, że istnieją jakieś inne problemy stojące przed ludzkością równie istotne, jak ten.

~

„Kto może zareagować na tę sytuację?”

W odniesieniu do tego, kto może zareagować, jest obecnie wielu ludzi na świecie, którzy mają wrodzoną wiedzę o Większej Społeczności i którzy są na nią wyczuleni. Jest wielu innych, którzy już byli zabierani przez przybyszy, ale nie ulegli im lub ich perswazji. I jest wielu innych, którzy są zaniepokojeni przyszłością ludzkości i którzy zostali ostrzeżeni o zagrożeniach, które stoją przed ludzkością. Ludzie ze wszystkich lub z dowolnej z tych trzech kategorii mogą być jednymi z pierwszych, którzy zareagują na rzeczywistość Większej Społeczności i na przygotowanie na Większą Społeczność. Mogą oni pochodzić z każdej sfery życia, z każdego narodu, z każdego środowiska religijnego lub z każdej grupy ekonomicznej. Znajdują się oni dosłownie na całym świecie. To na nich i na ich reakcję liczą wielkie Duchowe Siły, które chronią i nadzorują ludzki dobrobyt.

~

„Wspomnieliście, że jednostki są zabierane na całym świecie. W jaki sposób ludzie mogą chronić siebie lub innych przed uprowadzeniem?”

Im silniejsi możecie być w Wiedzy i im bardziej możecie być świadomi obecności przybyszy, tym mniej atrakcyjnym celem stajecie się dla ich badań i manipulacji. Im bardziej wykorzystujecie swe spotkania z nimi, aby pozyskać wiedzę na ich temat, tym większym zagrożeniem się stajecie. Jak już powiedzieliśmy, poszukują oni ścieżki najmniejszego oporu. Oni chcą jednostek, które są uległe i ustępliwe. Oni chcą tych, którzy przysporzą im niewielu problemów i mało zmartwień.

Jednak gdy staniecie się silni w Wiedzy, znajdziecie się poza ich kontrolą, ponieważ wtedy nie będą mogli przechwycić waszych umysłów lub serc. A z czasem będziecie mieć moc postrzegania, aby zaglądać do ich umysłów, czego oni nie chcą. Wtedy staniecie się dla nich zagrożeniem, wyzwaniem dla nich i będą was omijać, o ile będą mogli.

Przybysze nie chcą zostać ujawnieni. Oni nie pragną konfliktu. Oni są nadmiernie pewni siebie, że zdołają osiągnąć swoje cele bez poważnego oporu ze strony ludzkiej rodziny. Jak tylko jednak tego typu opór zostanie zorganizowany, jak tylko potęga Wiedzy obudzi się w jednostce, wtedy przybysze będą się zmagać z o wiele groźniejszymi przeszkodami. Ich interwencja tutaj zostanie pokrzyżowana i będzie trudniejsza do osiągnięcia. A ich perswazja wobec tych, którzy są u władzy stanie się trudniejsza do osiągnięcia. Zatem reakcja jednostek i oddanie prawdzie są tutaj istotne.

Stańcie się świadomi obecności przybyszów. Nie ulegajcie perswazji, jakoby ich obecność tutaj była duchowej natury lub niosła ze sobą wielkie korzyści albo odkupienie dla ludzkości. Opierajcie się perswazji. Odzyskajcie swój własny, wewnętrzny autorytet, wielki dar, który Stwórca wam podarował. Stańcie się siłą, z którą należy się liczyć wobec każdego, kto mógłby naruszać lub negować wasze podstawowe prawa.

W ten sposób wyrażana jest Duchowa Moc. Wolą Stwórcy jest, aby ludzkość mogła wyłonić się do Większej Społeczności zjednoczona w sobie i wolna od obcej interwencji i dominacji. Wolą Stwórcy jest, abyście mogli przygotować się na przyszłość, która będzie odmienna od przeszłości. Jesteśmy tu w służbie Stwórcy i tym samym nasza obecność oraz nasze słowa służą temu celowi.

~

„Czy jeśli przybysze napotkają opór wśród ludzkości lub u pewnych osób, czy przybędą w większej liczbie, czy też odejdą?”

Ich liczba nie jest wielka. Jeśli napotkaliby znaczny opór, musieliby zawrócić i opracować nowe plany. Są w pełni przekonani, że ich misja może zostać wypełniona bez poważnych przeszkód. Gdyby jednak pojawiły się poważne przeszkody, wtedy ich interwencja i perswazja zostałyby udaremnione, a oni musieliby znaleźć inne sposoby na uzyskanie kontaktu z ludzkością.

Ufamy, że ludzka rodzina potrafi stawić wystarczający opór i wypracować wystarczającą jednomyślność, aby zniwelować te wpływy. Na tym opieramy naszą nadzieję i nasze starania.

~

„Jakie najważniejsze pytania musimy zadać sobie i innym w odniesieniu do tego problemu pozaziemskiej infiltracji?”

Być może najistotniejszymi pytaniami do zadania sobie są: „Czy my ludzie jesteśmy sami we wszechświecie lub w naszym własnym świecie? Czy jesteśmy odwiedzani w tym czasie? Czy te odwiedziny są dla nas korzystne? Czy musimy się przygotować?”.

Są to bardzo podstawowe pytania, ale one muszą być zadane. Jest wiele pytań, na które nie da się jednak odpowiedzieć, ponieważ nie wiecie wystarczająco wiele na temat życia w Większej Społeczności i nie jesteście jeszcze przekonani, iż macie umiejętności do przeciwstawienia się tym wpływom. Jest wiele braków w ludzkiej edukacji, która jest ukierunkowana głównie na przeszłość. Ludzkość wyłania się z długiego stanu względnej izolacji. Jej edukacja, jej wartości, oraz jej instytucje wszystkie zostały dobrze ugruntowane w tym stanie izolacji. Teraz jednak wasza izolacja się zakończyła, na zawsze. Zawsze było wiadome, że to nastąpi. Było nieuniknione, że tak się stanie w tym przypadku. Dlatego też wasza edukacja i wasze wartości wkraczają w nowy kontekst, do którego muszą się przystosować. A przystosowanie musi nastąpić szybko ze względu na naturę Interwencji w dzisiejszym świecie.

Będzie wiele pytań, na które nie będziecie umieli odpowiedzieć. Będziecie musieli z nimi żyć. Wasza edukacja względem Większej Społeczności jest dopiero w początkowej fazie. Musicie podejść do tego z wielką powagą i ostrożnością. Musicie zwalczać wasze własne skłonności do próbowania i tworzenia sytuacji przyjemną lub uspokajającą. Musicie rozwinąć obiektywizm wobec życia i musicie spoglądać poza sferę waszych osobistych zainteresowań, aby umieścić się w pozycji umożliwiającej zareagowanie na większe siły i wydarzenia, które kształtują wasz świat i waszą przyszłość.

~

„Co w przypadku, gdy wystarczająca liczba osób nie będzie mogła zareagować?”

Jesteśmy pewni, że wystarczająca liczba osób może zareagować i rozpocząć swą wielką edukację na temat życia w Większej Społeczności, aby dać szansę i nadzieję ludzkiej rodzinie. Jeśli nie można tego osiągnąć, wtedy ci, którzy cenią swą wolność i którzy posiadają tę edukację będą zmuszeni się wycofać. Będą musieli utrzymać Wiedzę przy życiu na świecie, gdy świat popada pod całkowitą kontrolę. Jest to bardzo groźna alternatywa, a jednak występowała w innych światach. Podróż powrotna do wolności z takiej pozycji jest całkiem trudna. Mamy nadzieję, że nie spotka was ten los i właśnie dlatego jesteśmy tutaj przekazując wam te informacje. Jak już powiedzieliśmy, jest wystarczająca liczba ludzi na świecie, którzy mogą zareagować, aby zrównoważyć zamiary przybyszy i udaremnić ich wpływy na ludzkie sprawy i ludzkie wartości.

~

„Wspominacie o innych światach wyłaniających się do Większej Społeczności. Czy możecie powiedzieć o sukcesach i porażkach, które mogą mieć związek z naszą sytuacją?”

Miały miejsce sukcesy, inaczej by nas tu nie było. W moim przypadku, jako mówcy naszej grupy, nasz świat był już mocno zinfiltrowany zanim zdaliśmy sobie sprawę z istniejącej sytuacji. Nasza edukacja została wywołana przez przybycie grupy takiej samej, jak nasza, dostarczającej wglądu i informacji na temat naszej sytuacji. Mieliśmy pozaziemskich handlarzy zasobami w naszym świecie współpracujących z naszym rządem. Ci, którzy byli u władzy w tym czasie zostali przekonani, że wymiana i handel byłyby dla nas korzystne, ponieważ zaczynaliśmy doświadczać wyczerpywania się zasobów. Chociaż nasza rasa w odróżnieniu od waszej była zjednoczona, zaczęliśmy stawać się całkowicie zależni od nowej technologii i sposobności, które były nam prezentowane. A gdy to się stało, nastąpiła wymiana w ośrodku władzy. Staliśmy się zależni. Przybysze zostali dostarczycielami. Z biegiem czasu zostały na nas nałożone warunki i restrykcje, z początku subtelnie.

Nasze religijne ukierunkowanie oraz wierzenia również znalazły się pod wpływem przybyszy, którzy okazali zainteresowanie naszymi duchowymi wartościami chcąc dać nam jednak nowe pojmowanie, pojmowanie oparte na kolektywie, oparte na współpracy umysłów myślących jednakowo w zgodzie ze sobą. To zostało zaprezentowane naszej rasie jako wyraz duchowości i osiągnięcia. Niektórzy dali się przekonać, a jednak z uwagi na to, iż nasi sprzymierzeńcy spoza naszego świata dobrze nam doradzali, sprzymierzeńcy tacy jak my, zaczęliśmy organizować ruch oporu, a z czasem byliśmy w stanie zmusić przybyszy do opuszczenia naszego świata.

Od tego czasu wiele się nauczyliśmy o Większej Społeczności. Handel, który utrzymujemy, jest bardzo selektywny, tylko z kilkoma innymi narodami. Byliśmy w stanie omijać kolektywy i to zachowało naszą wolność. Nasz sukces był jednak trudny do osiągnięcia, ponieważ było wielu z nas, którzy musieli zginąć w obliczu tego konfliktu. Nasza historia jest historią sukcesu niepozbawionego jednak kosztów. Są inni w naszej grupie, którzy doświadczyli podobnych trudności w ich interakcjach z interweniującymi siłami w Większej Społeczności. A jednak, ponieważ w końcu nauczyliśmy się podróżować poza nasze granice, zawarliśmy przymierza z innymi. Mieliśmy możliwość nauczyć się, co oznacza duchowość w Większej Społeczności. A Niewidoczni, którzy służą również naszemu światu, pomogli nam w tym aspekcie, abyśmy mogli dokonać wielkiego przejścia od stanu izolacji do świadomości Większej Społeczności.

Było jednak wiele niepowodzeń, których jesteśmy świadomi. Kultury, w których rdzenne ludy nie ustanowiły osobistej wolności lub nie zakosztowały owoców współpracy, pomimo iż były zaawansowane technologicznie, nie miały podstaw do ustanowienia swojej własnej niepodległości we wszechświecie. Ich zdolność do opierania się kolektywom była bardzo ograniczona. Zachęceni obietnicą większej władzy, potężniejszej technologii i większego bogactwa oraz zachęceni pozornymi zyskami z handlu w Większej Społeczności utracili swój ośrodek władzy na świecie. Na koniec stali się całkowicie zależni od tych, którzy ich zaopatrywali i którzy przejęli kontrolę nad ich zasobami oraz ich infrastrukturą.

Z pewnością potraficie sobie wyobrazić, jak mogłoby to wyglądać. Nawet w waszym własnym świecie, opierając się na waszej historii, widzieliście słabsze narody ulegające dominacji potężniejszych. Możecie to zaobserwować nawet dzisiaj. Te idee nie są wam zatem całkowicie obce. W Większej Społeczności, tak jak i w waszym świecie, silny zdominuje słabego, jeśli potrafi. Taka jest rzeczywistość życia wszędzie. I z tego właśnie powodu zachęcamy do podnoszenia waszej świadomości i do waszego przygotowania, abyście mogli stać się silni, a wasze samostanowienie mogło wzrastać.

Wielu poważnie się rozczaruje, gdy dowie się i zrozumie, że wolność jest rzadkością we wszechświecie. W miarę jak narody stają się silniejsze i bardziej stechnicyzowane, wymagają coraz większego ujednolicenia i podporządkowania się wobec swoich ludzi. Gdy otwierają się na Większą Społeczność i angażują się w sprawy Większej Społeczności, tolerancja na indywidualne wyrażanie się jest uszczuplona do punktu, w którym wielkie narody posiadające bogactwo i władzę są zarządzane z surowym i rygorystycznym nastawieniem, które uznalibyście za odrażające.

Tutaj musicie się nauczyć, że rozwój technologiczny i rozwój duchowy nie są tym samym, nauka, którą ludzkość będzie musiała sobie dopiero przyswoić i którą musicie sobie przyswoić, jeśli macie rozwinąć waszą naturalną mądrość w tych sprawach.

Wasz świat jest wysoce ceniony. Jest bogaty pod względem biologicznym. Siedzicie na skarbie, który musicie chronić, jeśli macie być jego zarządcami i beneficjentami. Zastanówcie się nad ludźmi w waszym świecie, którzy utracili swą wolność, ponieważ żyli w miejscu uważanym przez innych za cenne. Teraz cała ludzka rodzina jest tak zagrożona.

~

„Ze względu na to, iż przybysze są tak zręczni w narzucaniu myśli i wpływaniu na ludzkie środowisko mentalne, w jaki sposób możemy mieć pewność, że to, co widzimy, jest prawdziwe?”

Jedyną bazą dla mądrego postrzegania jest rozwijanie Wiedzy. Jeśli wierzycie tylko w to, co widzicie, wtedy będziecie wierzyć tylko w to, co jest wam pokazywane. Powiedziano nam, że jest wielu, którzy posiadają tego typu perspektywę. Nauczyliśmy się jednak, że mędrcy w każdym miejscu muszą osiągnąć szerszą wizję i głębszą wnikliwość. Prawdą jest, że wasi przybysze potrafią wyświetlać obrazy waszych świętych i waszych postaci religijnych. Chociaż nie jest to często praktykowane, to z pewnością może być użyte w celu wywołania oddania i poświęcenia wśród tych, którzy już oddali się tego typu wierzeniom. W tym miejscu wasza duchowość staje się rejonem podatności, gdzie należy zastosować mądrość.

Stwórca dał wam jednak Wiedzę jako fundament prawdziwego rozeznania. Możecie rozpoznać to, co widzicie, jeśli zapytacie samych siebie, czy jest to prawdziwe. Jednak aby tego dokonać musicie posiadać ten fundament i właśnie dlatego nauczanie Drogi Wiedzy jest tak fundamentalne w kontekście uczenia się Duchowości Większej Społeczności. Bez tego ludzie będą wierzyć w to, w co chcą uwierzyć i będą polegać na tym co widzą i co jest im pokazywane. A ich szanse na wolność zostaną od razu utracone, ponieważ na początku nigdy nie pozwolono, aby ona rozkwitła.

~

„Mówicie o utrzymywaniu Wiedzy przy życiu. Jak wielu będzie potrzebnych, aby utrzymać Wiedzę przy życiu na świecie?”

Nie możemy podać wam liczby, ale musi być na tyle silna, aby wywołać oddźwięk w waszych własnych kulturach. Jeśli ten przekaz zostanie odebrany tylko przez nielicznych, wtedy nie zyskają oni tego oddźwięku lub tej siły. Oni muszą dzielić się tutaj swoją mądrością. Nie może to służyć wyłącznie ich oświeceniu. O wiele więcej osób musi dowiedzieć się o tym przekazie, o wiele więcej, niż może go otrzymać obecnie.

~

„Czy istnieje niebezpieczeństwo w prezentowaniu tego przekazu?”

Zawsze istnieje niebezpieczeństwo w prezentowaniu prawdy, nie tylko w waszym świecie, ale i w innych miejscach. Ludzie zdobywają korzyści dzięki okolicznościom, które istnieją w danym momencie. Przybysze będą oferować korzyści tym, którzy posiadają władzę, którzy potrafią je przyjmować i którzy nie są silni w Wiedzy. Ludzie stają się przyzwyczajeni do tych korzyści i budują swe życie na ich podstawie. To czyni ich opornymi lub nawet wrogo nastawionymi do prezentowania prawdy, co nawołuje do ich odpowiedzialności względem służenia innym i co może zagrozić podstawie ich bogactwa i dokonań.

Właśnie dlatego jesteśmy ukryci i nie chodzimy po waszym świecie. Przybysze z pewnością zniszczyliby nas, jeśli zdołaliby nas odnaleźć. Ludzkość jednak również mogłaby chcieć nas zniszczyć ze względu na to, co reprezentujemy, z powodu wyzwania i nowej rzeczywistości, którą przedstawiamy. Nie każdy jest gotowy, aby otrzymać prawdę, nawet jeśli jest ona bardzo potrzebna.

~

„Czy jednostki silne w Wiedzy mogą wpływać na przybyszy?”

Szansa na powodzenie jest tu bardzo ograniczona. Zmagacie się z kolektywem istot, które zostały wychowane, aby być posłusznymi, których całe życie i doświadczenie obejmowało i stymulowało mentalność kolektywu. Oni nie myślą samodzielnie. Z tego powodu nie sądzimy, iż możecie na nich wpłynąć. Niewielu jest takich wśród ludzkiej rodziny, którzy mają siłę, aby tego dokonać, ale nawet tutaj możliwość powodzenia byłaby bardzo ograniczona. Zatem odpowiedz musi brzmieć „Nie”. Ze wszystkich praktycznych powodów nie zdołacie ich przekonać.

~

„Czym różnią się kolektywy od zjednoczonej ludzkości?”

Kolektywy złożone są z różnych ras oraz z tych, którzy są wyhodowani, aby służyć tym rasom. Wiele z istot, które są spotykane na świecie zostało wyhodowanych przez kolektywy, aby być sługami. Ich genetyczne dziedzictwo już dawno zostało im wymazane. Zostali wyhodowani, aby służyć, tak jak wy hodujecie zwierzęta, aby wam służyły. Ludzka współpraca, którą promujemy, jest współpracą zachowującą samostanowienie jednostek i zapewniającą silną pozycję, z której ludzkość może komunikować się nie tylko z kolektywami, ale i z innymi, którzy będą odwiedzać wasze tereny w przyszłości.

Kolektyw oparty jest na jednym poglądzie, na jednym zbiorze zasad oraz na jednym autorytecie. Nacisk jest położony na całkowite posłuszeństwo wobec idei lub ideału. To jest zawarte nie tylko w edukacji waszych gości, ale również w ich kodzie genetycznym. Właśnie dlatego zachowują się w sposób, w jaki się zachowują. Jest to zarazem ich zaleta, jak i słabość. Mają wielką moc w środowisku mentalnym, ponieważ ich umysły są zjednoczone. Są jednak słabi, ponieważ nie potrafią myśleć samodzielnie. Nie są w stanie skutecznie radzić sobie ze złożonościami lub przeciwnościami losu. Mężczyzna lub kobieta Wiedzy byliby dla nich niezrozumiali.

Ludzkość musi się zjednoczyć, aby zachować swą wolność, ale jest to bardzo odmienny rodzaj porządku niż ten tworzony przez kolektyw. Nazywamy ich „kolektywami”, ponieważ są kolektywami różnych ras i narodowości. Kolektywy nie są jedną rasą. Chociaż jest wiele ras w Większej Społeczności, które są zarządzane przez dominujący autorytet, kolektyw jest organizacją, która rozciąga się poza przywiązanie jednej rasy do własnego świata.

Kolektywy mogą dysponować wielką potęgą. Ze względu jednak na to, że jest wiele kolektywów, mają one tendencję do rywalizowania ze sobą, co zabezpiecza którykolwiek z nich przed zostaniem tym dominującym. Ponadto wiele różnych narodów w Większej Społeczności ma ze sobą długotrwałe zatargi, które są trudne do przezwyciężenia. Być może rywalizowały przez długi czas o te same zasoby. Być może rywalizowały ze sobą o sprzedaż zasobów, które posiadają. Kolektyw to jednak co innego. Jak już tu wspominaliśmy, nie opiera się on na jednej rasie czy na jednym świecie. Jest on rezultatem podboju i dominacji. Dlatego właśnie wasi przybysze składają się z różnych ras istot będących na różnych poziomach władzy i dowodzenia.

~

„W przypadku innych światów, które pomyślnie się zjednoczyły, czy zachowały one wolność myślenia jednostki?”

W różnym stopniu. Niektóre w bardzo dużym stopniu, inne w mniejszym, zależnie od ich historii, ich charakterystyki psychologicznej oraz potrzeb ich własnego przetrwania. Wasze życie na świecie było stosunkowo łatwe w porównaniu do miejsc, gdzie inne rasy się rozwinęły. Większość miejsc, w których występuje inteligentne życie zostało skolonizowanych, ponieważ nie ma wielu planet skalistych takich jak wasza własna, które dostarczają takiego bogactwa biologicznych zasobów. Ich wolność w dużej mierze zależała od bogactwa ich środowiska. Wszyscy oni jednak odnieśli sukces w udaremnieniu pozaziemskiej infiltracji i ustanowili swoje własne szlaki wymiany handlowej i komunikacji oparte na ich własnym samostanowieniu. Jest to rzadkie osiągnięcie i musi ono zostać wypracowane i chronione.

~

„Co będzie potrzebne, aby osiągnąć ludzką jedność?”

Ludzkość jest bardzo podatna w Większej Społeczności. Ta podatność może z czasem wspierać zasadniczą współpracę w ludzkiej rodzinie, ponieważ musicie się łączyć i jednoczyć celem przetrwania i rozwoju. Stanowi to część zdobywania świadomości Większej Społeczności. Jeśli jest to oparte na zasadach ludzkiej współpracy, wolności i samoekspresji, wtedy wasza samowystarczalność będzie mogła stać się bardzo silna i bardzo trwała. Musi jednak zaistnieć większa współpraca na świecie. Ludzie nie mogą żyć sami dla siebie lub przedkładać swoje osobiste cele ponad potrzeby wszystkich innych. Niektórzy mogą postrzegać to jako utratę wolności. My postrzegamy to jako gwarancję dla przyszłej wolności. Mając bowiem na uwadze bieżące postawy przeważające w dzisiejszym świecie wasza przyszła wolność byłaby bardzo trudna do zabezpieczenia bądź utrzymania. Bądźcie ostrożni. Ci, którzy są kierowani przez swój własny egoizm są doskonałymi kandydatami dla obcych wpływów i manipulacji. Jeśli znajdują się na stanowiskach władzy, będą oddawać bogactwo swojego narodu, narodową wolność oraz zasoby swojego narodu, aby zdobyć dla siebie korzyści.

Dlatego też większa współpraca jest wymagana. Z pewnością możecie to dostrzec. Z pewnością jest to widoczne nawet w waszym własnym świecie. Różni się to jednak bardzo od życia kolektywu, gdzie rasy zostały zdominowane i są kontrolowane, gdzie ci, którzy są posłuszni są wcielani do kolektywów, a ci, którzy nie są zostają alienowani lub niszczeni. Z pewnością tego typu porządek, chociaż mogący mieć spory wpływ, nie może być cenny dla swoich członków. A jednak jest to ścieżka, którą wybrało wielu w Większej Społeczności. Nie chcemy widzieć ludzkości wpadającej w tego typu organizację. To byłaby wielka tragedia oraz strata.

~

„Czym różni się ludzka perspektywa od waszej?”

Jedną z różnic jest to, że my rozwinęliśmy perspektywę Większej Społeczności, która jest mniej egocentrycznym sposobem patrzenia na świat. Jest to punkt widzenia dający wielką jasność i który może dostarczyć wielkie poczucie pewności w odniesieniu do mniejszych problemów, z którymi zmagacie się w waszych codziennych sprawach. Jeśli potraficie rozwiązać wielki problem, możecie rozwiązywać również mniejsze. Macie wielki problem. Każda ludzka istota na świecie zmaga się z tym wielkim problemem. Może on was zjednoczyć i umożliwić wam przezwyciężenie waszych długotrwałych różnic i konfliktów. Jest on tak wielki i tak potężny. To dlatego mówimy, że istnieje szansa na wybawienie w ramach tych konkretnych okoliczności, które zagrażają waszemu dobrobytowi i waszej przyszłości.

Wiemy, że siła Wiedzy w jednostce może odbudować tę jednostkę i wszystkie jej relacje do wyższego stopnia spełnienia, rozpoznania i możliwości. Sami musicie to odkryć.

Nasze życie jest bardzo odmienne. Jedną z różnic jest to, że nasze życie jest przeznaczone służbie, służbie, którą wybraliśmy. Mamy wolność wyboru i w ten sposób nasz wybór jest prawdziwy i znaczący oraz oparty na naszym własnym rozumieniu. W naszej grupie są reprezentanci z kilku różnych światów. Przybyliśmy razem w służbie ludzkości. Reprezentujemy większe przymierze, które jest bardziej duchowe z natury.

~

„Ten przekaz jest przekazywany przez jednego człowieka. Dlaczego nie kontaktujecie się ze wszystkimi, skoro jest to takie ważne?”

Jest to jedynie kwestia efektywności. Nie mamy wpływu na to, kto zostaje wybrany, aby nas przyjąć. Jest to sprawa Niewidocznych, których słusznie moglibyście nazwać „Aniołami”. Myślimy o nich w ten sposób. Oni wyznaczyli tę osobę, osobę, która nie posiada pozycji społecznej na świecie, która nie jest rozpoznawalna na świecie, jednostkę, która została wybrana ze względu na swoje cechy i ze względu na swoje dziedzictwo w Większej Społeczności. Jesteśmy wdzięczni, że mamy kogoś, przez kogo możemy przemawiać. Gdybyśmy przemawiali przez większą liczbę osób, wtedy być może nie zgadzaliby się między sobą, a przekaz stałby się sprzeczny i utracony.

Dzięki pobieranym przez nas naukom rozumiemy, że transmisja duchowej mądrości jest zazwyczaj przekazywana przez jedną osobę mającą wsparcie innych. Ta jednostka musi nieść ciężar, brzemię oraz ryzyko bycia wybranym w ten sposób. Szanujemy go za to, co robi i rozumiemy, jakim może to być ciężarem. Być może będzie to źle zrozumiane i właśnie dlatego mędrcy muszą pozostać ukryci. My musimy pozostać ukryci. On musi pozostać ukryty. W ten sposób przekaz może być przekazywany, a posłaniec może być chroniony. Będzie bowiem występować wrogość w stosunku do tego przekazu. Przybysze będą się temu przeciwstawiać i już teraz się temu przeciwstawiają. Ich opór może być znaczący, ale będzie skierowany w głównej mierze na samego posłańca. To właśnie z tego powodu posłaniec musi być chroniony.

Wiemy, że odpowiedzi na te pytania wytworzą więcej pytań. A na wiele z nich nie da się odpowiedzieć, być może nawet przez długi czas. Mędrcy w każdym miejscu muszą żyć z pytaniami, na które nie mogą jeszcze odpowiedzieć. To dzięki ich cierpliwości oraz ich wytrwałości te prawdziwe odpowiedzi się wyłaniają i są oni wtedy w stanie ich doświadczać i je uosabiać.