Wszystkie Sprawozdania Sprzymierzeńców Ludzkości są dostępne za darmo on-line. Zacznij podróż z Księgą Trzecią Sprzymierzeńców.

Księga Trzecia Sprzymierzeńców Ludzkości prezentuje trzeci zestaw “Sprawozdań” pochodzący od tajemniczego, poza planetarnego źródła, którego ustalonym celem jest ukierunkować ludzką rodzinę na realia życia w naszym lokalnym wszechświecie oraz by ostrzec nas przed niebezpieczną Interwencją mającą miejsce tutaj na Ziemi. Sprawozdania Sprzymierzeńców Ludzkości stanowią autentyczną wiadomość ze strony grupy podającą się za przedstawiciela “wolnych ras” w naszym lokalnym regionie przestrzeni kosmicznej. Sprzymierzeńcy odróżniają się od tych ras, które interweniują w dzisiejszym świecie. Uprzedzają nas o obecności tej Interwencji twierdząc, iż żadna obca rasa nie powinna odwiedzać naszego świata, zarówno teraz, jak i w przyszłości, dopóki ludzkość nie uzyska siły, jedności oraz dojrzałości niezbędnych do nawiązania z powodzeniem kontaktu z Większą Społecznością inteligentnego życia we Wszechświecie. To, czy ludzkość kiedykolwiek będzie mogła to osiągnąć jest niepewne, jednak Sprzymierzeńcy mówią nam, że interwencja w naszym świecie już jest rozpoczęta przez kilka ras nieukierunkowanych militarnie pragnących ustanowić swój wpływ oraz dominację drogą podstępu i perswazji. Sprawozdania ujawniają, że znajdujemy się w niepomyślnym położeniu będąc rasą, która jest odkrywana. Historia nas nauczyła o niebezpieczeństwach i tragedii, jakim rdzenna ludność stawiała czoła, kiedy po raz pierwszy napotykała zewnętrzne siły. Teraz my wszyscy jesteśmy rdzennymi mieszkańcami nowego świata, a zagrożenie ze strony Interwencji czyha nad nami. W efekcie Sprzymierzeńcy wzywają nas do stworzenia wystarczającej ludzkiej jedności pomiędzy plemionami, narodami oraz religiami Ziemi, ażebyśmy mogli bronić naszej wolności w nieludzkim wszechświecie. Marshall Vian Summers otrzymał tę wyjątkową wiadomość od Sprzymierzeńców Ludzkości w stanie objawienia począwszy od listopada 1997 roku. W następnych latach Sprzymierzeńcy Ludzkości dostarczyli trzy zestawy Sprawozdań. Wraz ze Sprawozdaniami Sprzymierzeńców jest nam podarowane po raz pierwszy okno do rzeczywistości życia poza naszym światem, widok, którego nie mielibyśmy w przeciwnym razie. To stwarza większy kontekst do zrozumienia, dlaczego Interwencja ma miejsce, kto ją wytwarza oraz co ludzkość będzie musiała wiedzieć, aby stworzyć i zachować ludzką wolność i suwerenność, ażebyśmy mogli wypełnić nasze przeznaczenie jako wolna rasa we wszechświecie.

E-book jest dostępny na stronach internetowych Amazon, iTunes oraz New Knowledge Library.


Zacznij Czytać Sprawozdania On-line Teraz

Spis Treści:

Sprawozdanie Pierwsze: Rzeczywistość Kontaktu (Oczekujące tłumaczenia)

Sprawozdanie Drugie: Wymogi dotyczące Wolności we Wszechświecie (Oczekujące tłumaczenia)

Sprawozdanie Trzecie: Narzędzia Interwencji (Oczekujące tłumaczenia)

Sprawozdanie Czwarte: Ukrytych Sił (Oczekujące tłumaczenia)

Sprawozdanie Piąte: Wiele Głosów we Wszechświecie (Oczekujące tłumaczenia)

Sprawozdanie Szóśte: Realia Większej Społeczności (Oczekujące tłumaczenia)

Sprawozdanie Siódme: Pytania i Odpowiedzi (Oczekujące tłumaczenia)

Stowarzyszenie na rzecz Nowego Posłania dostarcza teraz wszystkie cztery tomy Sprzymierzeńców Ludzkości w wersji on-line bez żadnych kosztów. Czynimy tak, ażeby to przesłanie mogło dosięgnąć tak wielu ludzi, jak to możliwe, zarówno tych stojących na najniższym szczeblu, jak i tych sprawujących polityczną, gospodarczą i religijną władzę.