Sprawozdania Sprzymierzeńców Ludzkości są przedstawiane, aby przygotować ludzi na zupełnie nową rzeczywistość, która jest w dużej mierze ukryta i nierozpoznana w dzisiejszym świecie. Zapewniają one nową perspektywę, która wzmacnia ludzi, aby stawili czoła największemu wyzwaniu i sposobności, które my jako rasa kiedykolwiek napotkaliśmy.

Sprawozdania Sprzymierzeńców zawierają szereg istotnych, jeśli nie alarmujących stwierdzeń o rosnącej pozaziemskiej interwencji oraz integracji z ludzką rasą, a także o pozaziemskich działaniach i ukrytym celu. Celem Sprawozdań Sprzymierzeńców nie jest dostarczenie niezbitych dowodów na rzeczywistość odwiedzin istot pozaziemskich w naszym świecie, co już jest dobrze udokumentowane w wielu innych dobrych księgach oraz czasopismach naukowych na ten temat. Celem Sprawozdań Sprzymierzeńców jest odniesienie się do radykalnych i daleko idących konsekwencji tego fenomenu, podważenie naszych ludzkich skłonności i założeń względem niego oraz ostrzeżenie ludzkiej rodziny przed wielkim progiem, z jakim się teraz mierzymy. Sprawozdania zapewniają wgląd w rzeczywistość inteligentnego życia we Wszechświecie oraz tego, co Kontakt będzie oznaczał naprawdę. Dla wielu czytelników to, co jest ujawnione w Sprawozdaniach Sprzymierzeńców Ludzkości będzie zupełnie nowe. Dla innych będzie potwierdzeniem tego, co odczuwali i o czym wiedzieli od dawna. Chociaż te Sprawozdania dostarczają pilną wiadomość, to są one również poświęcone poruszaniu się w kierunku wyższej świadomości zwanej “Wiedzą”, co obejmuje większą telepatyczną zdolność wśród ludzi i pomiędzy rasami. W świetle tego, Sprawozdania Sprzymierzeńców zostały przekazane autorowi, Marshallowi Vianowi Summersowi od wielorasowej grupy istot, które same siebie określają jako “Sprzymierzeńcy Ludzkości”. Opisują oni siebie jako istoty fizyczne z innych światów, które zgromadziły się w naszym systemie słonecznym w pobliżu Ziemi w celu obserwowania komunikacji i działań tych ras pozaziemskich, które są tutaj w naszym świecie ingerując w ludzkie sprawy. Podkreślają, że oni sami nie są fizycznie obecni w naszym świecie i dostarczają niezbędną mądrość, a nie technologię i nie wtrącają się w ludzkie sprawy. Sprawozdania Sprzymierzeńców zostały przekazane autorowi w przeciągu jednego roku. Oferują one perspektywę oraz wizję na złożony temat, który pomimo dekad rosnących dowodów nie przestaje zaskakiwać badaczy. Ta perspektywa nie jest jednak romantyczna, oparta na domysłach, albo idealistyczna w swoim podejściu do tego tematu. Wręcz przeciwnie, jest dosadnie realistyczna i bezkompromisowa do momentu, w którym może stanowić niezłe wyzwanie nawet dla czytelnika, który jest dobrze obeznany w tej dziedzinie. Dlatego też, aby otrzymać to, co te Sprawozdania mają do zaoferowania trzeba odłożyć chociaż na chwilę wiele przekonań, założeń oraz pytań, jakie możesz mieć w odniesieniu do pozaziemskiego Kontaktu, a nawet do tego, jak te Sprawozdania zostały otrzymane. Zawartość tych Sprawozdań jest jak wiadomość w butelce przysłana tutaj spoza świata. Nie powinniśmy zatem martwić się tak butelką, lecz samą wiadomością. Aby prawdziwie zrozumieć to wymagające przesłanie, musimy zmierzyć się i zakwestionować wiele z powszechnych założeń oraz tendencji odnoszących się do możliwości, a także rzeczywistości Kontaktu. Należą do nich:

 • zaprzeczanie; pełne nadziei oczekiwanie; błędne interpretowanie dowodów w celu potwierdzenia naszych przekonań;
 • pragnienie i oczekiwanie zbawienia od “gości”;
 • wierzenie, że pozaziemska technologia nas ocali;
 • poczucie beznadziei i uległości wobec tego, co przyjmujemy za nadrzędną siłę;
 • żądanie rządowego ujawnienia, lecz nie ujawnienia istot pozaziemskich;
 • potępianie ludzkich przywódców oraz instytucji przy jednoczesnym utrzymywaniu niekwestionowanej akceptacji “gości”;
 • zakładanie, że skoro oni nas nie zaatakowali ani nie najechali, to muszą być tutaj dla naszego dobra;
 • zakładanie, że zaawansowana technologia równa się zaawansowanej etyce i duchowości;
 • wierzenie, że ten fenomen jest tajemnicą, podczas gdy w rzeczywistości jest to zrozumiałe wydarzenie;
 • wierzenie, że istoty pozaziemskie jakimś sposobem mają roszczenia do ludzkości i do tej planety;
 • oraz przekonanie, że ludzkości nie można ocalić i że ludzkość nie jest w stanie dokonać tego samodzielnie.

Sprawozdania Sprzymierzeńców podważają takie założenia i tendencje oraz obalają wiele mitów, które obecnie mamy względem tego, kto nas odwiedza i dlaczego oni tutaj są . Sprawozdania Sprzymierzeńców Ludzkości dają nam większą perspektywę oraz głębsze zrozumienie naszego przeznaczenia w ramach większej panoramy inteligentnego życia we Wszechświecie. Aby to osiągnąć, Sprzymierzeńcy nie przemawiają do naszego analitycznego umysłu, lecz do Wiedzy, głębszej części naszego jestestwa, gdzie prawda, jakkolwiek przesłonięta, może być bezpośrednio rozpoznana i doświadczona. Sprzymierzeńcy Ludzkości poruszą wiele kwestii, które będą wymagały dalszych badań i rozważań. Koncentrują się oni nie na dostarczaniu nazw, dat i miejsc, lecz dostarczaniu perspektywy względem obecności istot pozaziemskich na świecie oraz życia we Wszechświecie, której my, jako istoty ludzkie nie moglibyśmy mieć w przeciwnym wypadku. Żyjąc w dalszym ciągu w odosobnieniu na powierzchni naszego świata, nie możemy jeszcze dostrzec oraz wiedzieć tego, co dzieje się z inteligentnym życiem poza naszymi granicami. W tym celu potrzebujemy pomocy, pomocy o bardzo wyjątkowym rodzaju. Na początku możemy nie rozpoznać bądź zaakceptować takiej pomocy. Ona tu jednak jest. Zadeklarowanym celem Sprzymierzeńców jest ostrzeżenie nas przed zagrożeniami związanymi z wyłonieniem się do Większej Społeczności inteligentnego życia, a także wspieranie nas w skutecznym przekraczaniu tego wielkiego progu w taki sposób, że ludzka wolność, niezależność i samostanowienie mogą zostać zachowane. Sprzymierzeńcy są tutaj, aby doradzać nam o potrzebie dla ludzkości ustanowienia „Zasad Spotkania” podczas tego bezprecedensowego okresu. Według Sprzymierzeńców, jeżeli będziemy mądrzy, przygotowani i zjednoczeni, wtedy będziemy w stanie zająć nasze przeznaczone miejsce jako dojrzała i wolna rasa w Większej Społeczności. W czasie gdy nastąpiła ta seria sprawozdań Sprzymierzeńcy powtarzali pewne kluczowe idee, które uważali za istotne dla naszego zrozumienia. Zachowaliśmy tę wielokrotność powtórzeń w Sprawozdaniach celem zachowania intencji oraz spójności ich wiadomości. Z powodu pilnej natury przesłania Sprzymierzeńców i z powodu sił na świecie, które by przeciwstawiały się tej wiadomości, jest pewna mądrość oraz konieczność w tych powtórzeniach. Po publikacji Sprzymierzeńców Ludzkości w 2001 roku Sprzymierzeńcy dostarczyli drugi zestaw Sprawozdań, aby dopełnić ich kluczowe przesłanie dla ludzkości. Sprzymierzeńcy Ludzkości Księga Druga opublikowana w 2005 roku przedstawia nowe, zaskakujące informacje na temat interakcji pomiędzy rasami w naszym lokalnym Wszechświecie, a także na temat natury, celu oraz najbardziej ukrytych działań tych ras, które ingerują w ludzkie sprawy. Sprzymierzeńcy zainicjowali komunikację ponownie w 2008 roku w dalszym ciągu opisując złożone środowisko, do którego ludzkość się wyłania. Trzeci zestaw Sprawozdań został opublikowany w 2012 roku. Dzięki tym czytelnikom, którzy czuli pilność przesłania Sprzymierzeńców i przetłumaczyli Sprawozdania na inne języki, jest rosnąca ogólnoświatowa świadomość rzeczywistości Interwencji. My w Stowarzyszeniu na rzecz Nowego Posłania uważamy, iż te trzy zestawy Sprawozdań zawierają jedne z najważniejszych wiadomości przekazane w dzisiejszym świecie. Sprzymierzeńcy Ludzkości to nie jest tylko kolejna księga teoretyzująca na temat fenomenu UFO/istot pozaziemskich. Jest to autentyczna, transformacyjna wiadomość skierowana bezpośrednio na ukryty cel pozaziemskiej Interwencji, aby podnieść świadomość, jakiej będziemy potrzebować w obliczu wyzwań oraz sposobności, które na nas czekają.

The Society for the New Message (Stowarzyszenie na rzecz Nowego Posłania)