Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh chứa đựng một số tuyên bố quan trọng nếu không muốn nói là đáng báo động về sự can thiệp và hội nhập ngày càng tăng của người ngoài hành tinh vào trong loài người và về các hoạt động và mục tiêu ẩn giấu của người ngoài hành tinh.

Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh chứa đựng một số tuyên bố quan trọng nếu không muốn nói là đáng báo động về sự can thiệp và hội nhập ngày càng tăng của người ngoài hành tinh vào trong loài người và về các hoạt động và mục tiêu ẩn giấu của người ngoài hành tinh.

Mục đích của Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh không phải là để đưa ra bằng chứng cụ thể về thực tế của sự viếng thăm của người ngoài hành tinh trong thế giới của chúng ta, điều đã được liệt kê trong nhiều quyển sách và tạp chí nghiên cứu khác về đề tài này. Mục đích của Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh là để bàn về những hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng của hiện tượng này, để thử thách những xu hướng và giả định của con người về hiện tượng này và để cảnh báo cho gia đình nhân loại về ngưỡng cửa vĩ đại chúng ta đang đối mặt.

Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh trao cho một cái nhìn thoáng vào trong thực tế của sự sống thông minh trong vũ trụ và ý nghĩa thật sự của Sự Tiếp Xúc. Đối với nhiều độc giả, những gì được tiết lộ trong Đồng Minh của Nhân Loại là hoàn toàn mới lạ. Đối với những người khác, nó sẽ là lời xác nhận cho những điều họ đã cảm thấy và đã biết trong một thời gian dài.

Mặc dù Những Bài Tóm Tắt này đem đến một thông điệp khẩn cấp, nó cũng là về việc đi đến một nhận thức cao hơn được gọi là “Tri Thức,” điều bao gồm khả năng thần giao cách cảm giữa con người và giữa những chủng loài. Về việc này, Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh đã được truyền tải đến tác giả từ một nhóm với các cá nhân từ nhiều chủng loài ngoài hành tinh, họ tự gọi là “Đồng Minh của Nhân Loại.”

Họ mô tả bản thân là những loài hữu hình đến từ những thế giới khác khác và đã tụ họp trong hệ mặt trời của chúng ta gần Trái Đất với mục đích quan sát liên lạc và hoạt động của những người hành tinh đang ở trong thế giới can thiệp vào vấn đề của loài người. Họ nhấn mạnh rằng bản thân họ không có mặt trong thế giới chúng ta và họ đang trao cho sự khôn ngoan cần thiết, chứ không phải là công nghệ hay sự can thiệp.

Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh đã được trao cho tác giả trong giai đoạn một năm. Chúng trao cho cái nhìn và tầm nhìn vào một chủ đề phức tạp mà mặc cho nhiều thập kỷ với bằng chứng ngày càng tăng, tiếp tục làm bối rối những nhà nghiên cứu. Nhưng cái nhìn này không là lãng mạn, đầy suy đoán hay lý tưởng trong cách tiếp cận vấn đề của nó. Ngược lại, nó thực tiễn và không thoả hiệp đến mức nó có thể khá là thử thách, ngay cả cho độc giả hiểu biết về chủ đề này.

Do đó, để nhận lãnh điều quyển sách này trao tặng đòi hỏi bạn đình chỉ, ít nhất là trong giây lát, nhiều niềm tin, giả định và câu hỏi mà bạn có thể có về Sự Tiếp Xúc với người ngoài hành tinh và ngay cả về cách cuốn sách này đã được viết. Nội dung quyển sách này như là một thông điệp trong một cái chai đã được gửi đến đây từ bên ngoài thế giới. Do đó, chúng ta không nên quá quan tâm về cái vỏ bọc nhưng về chính thông điệp.

Để thật sự hiểu thông điệp đầy thử thách này, chúng ta phải đối mặt và xem xét nhiều giả định và khuynh hướng phổ biến về khả năng và thực tế của Sự Tiếp Xúc. Chúng bao gồm:

 • phủ nhận;
 • hi vọng;
 • hiểu sai bằng chứng để xác nhận niềm tin của chúng ta;
 • muốn và mong chờ sự cứu rỗi từ những “vị khách”;
 • tin rằng công nghệ ngoài hành tinh sẽ cứu chúng ta;
 • cảm giác tuyệt vọng và quy phục với điều chúng ta giả định là một thế lực giỏi hơn;
 • đòi hỏi sự minh bạch từ chính quyền nhưng không đòi sự minh bạch về người ngoài hành tinh;
 • chỉ trích những nhà lãnh đạo và những tổ chức của loài người trong khi vẫn chấp nhận và không truy hỏi những “vị khách”;
 • giả thiết rằng bởi vì họ chưa tấn công hay xâm lược chúng ta, họ ở đây cho lợi ích chúng ta;
 • giả thiết rằng công nghệ tiên tiến đi đôi với sự tiến bộ về đạo lý và thánh linh;
 • tin rằng hiện tượng này là một điều bí ẩn trong khi nó hoàn toàn là một sự kiện có thể hiểu được;
 • tin rằng những người ngoài hành tinh trong cách nào đó có chủ quyền với nhân loại và hành tinh này;
 • và tin rằng nhân loại là không thể được cứu chuộc và không thể tự nó tiến hóa.

Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh thử thách những giả định và khuynh hướng như vậy và đập tan nhiều huyền thoại chúng ta đang có về việc ai đang thăm chúng ta và tại sao họ đang ở đây.

Những Bài Tóm Tắt từ Đồng Minh của Nhân Loại trao cho chúng ta một cái nhìn lớn lao hơn và một hiểu biết sâu sắc hơn về định mệnh của chúng ta bên trong phạm vi lớn hơn của sự sống thông minh trong vũ trụ. Để đạt được điều này, Đồng Minh không nói với bộ não phân tích của chúng ta nhưng với Tri Thức, phần sâu thẳm hơn trong con người chúng ta nơi mà sự thật, mặc dù bị che phủ như thế nào, có thể trực tiếp được phân biệt và trải nghiệm.

Đồng Minh của Nhân Loại sẽ đặt ra nhiều câu hỏi mà sẽ đòi hỏi nhiều sự nghiên cứu và suy ngẫm hơn. Trọng tâm của nó không phải là để cung cấp tên, thời điểm và địa điểm nhưng để cung cấp một cách nhìn về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trong thế giới và về sự sống trong vũ trụ mà loài người chúng ta không thể có được bằng cách nào khác.

Trong khi vẫn sống trong sự cô lập trên bề mặt của thế giới chúng ta, chúng ta chưa thể thấy và biết được những gì đang diễn ra về sự sống ngoài biên giới chúng ta. Cho điều này chúng ta cần sự giúp đỡ, một hình thức giúp đỡ rất kỳ diệu. Ban đầu chúng ta có thể không nhận ra hay chấp nhận sự giúp đỡ như vậy. Nhưng nó đang ở đây.

Mục đích được tuyên bố của Đồng Minh là để cảnh báo chúng ta về những hiểm nguy trong việc trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh và để giúp chúng ta vượt qua ngưỡng cửa vĩ đại này thành công theo con đường để mà tự do, tự chủ và quyền tự quyết của con người có thể được bảo tồn.

Đồng Minh đang ở đây để khuyên chúng ta về nhu cầu cho nhân loại để thiết lập “Luật Lệ Giao Tiếp” riêng của chúng ta trong thời đại chưa từng có này. Theo Đồng Minh, nếu chúng ta khôn ngoan, được chuẩn bị và thống nhất, chúng ta sẽ có thể đạt được vị trí đã định trước của chúng ta như một chủng loài trưởng thành và tự do trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Trong giai đoạn mà những bài tóm tắt này diễn ra, Đồng Minh đã lập lại một vài ý quan trọng mà họ cảm thấy là thiết yếu cho hiểu biết của chúng ta. Chúng tôi đã bảo tồn sự lập đi lập lại này trong Những Bài Tóm Tắt để bảo tồn ý định và sự trọn vẹn của sự truyền tải của họ. Bởi vì bản chất khẩn cấp của thông điệp của Đồng Minh và bởi vì những thế lực trong thế giới mà sẽ chống lại thông điệp này, sự lập đi lập lại này là khôn ngoan và cần thiết.

Theo sau việc xuất bản của Đồng Minh của Nhân Loại Tập Một năm 2001, Đồng Minh đã trao cho tập hai của Những Bài Tóm Tắt để hoàn tất thông điệp quan trọng của họ cho nhân loại. Đồng Minh của Nhân Loại Tập Hai, xuất bản năm 2005, đem đến thông tin mới đầy sửng sốt về sự tương tác giữa các chủng loài trong vũ trụ cục bộ của chúng ta và về bản chất, mục đích và những hoạt động được che giấu nhiều nhất của những loài đang can thiệp trong vấn đề của loài người.

Đồng Minh lại bắt đầu truyền tải vào năm 2008, mô tả sâu hơn về môi trường phức tạp mà nhân loại đang trỗi vào trong. Những Bài Tóm Tắt thứ ba được xuất bản vào năm 2012. Những Bài Tóm Tắt thứ tư nói về tự do trong vũ trụ và được xuất bản vào năm 2019.

Nhờ vào những độc giả đã cảm thấy sự khẩn cấp của thông điệp của Đồng Minh và đã thông dịch Những Bài Tóm Tắt sang những ngôn ngữ khác, có một nhận thức đang tăng rộng toàn cầu về thực tế của Sự Can Thiệp.

Chúng tôi ở Hội của Thông Điệp Mới (The Society for the New Message) xem rằng bốn quyển Những Bài Tóm Tắt này có thể chứa đựng một trong những thông điệp quan trọng nhất đang được truyền tải trong thế giới ngày hôm nay.

Đồng Minh của Nhân Loại không chỉ cộng thêm một quyển sách suy đoán về hiện tượng người ngoài hành tinh. Nó là một thông điệp chân thật có sức biến đổi và nhắm trực tiếp đến mục đích ẩn dấu của Sự Can Thiệp ngoài hành tinh để đem đến nhận thức mà chúng ta sẽ cần để đối mặt với những thử thách và cơ hội trước mắt.

Hội cho Thông Điệp Mới (The Society for the New Message)