Bình luận thứ ba: Hiểu Được Sự Can Thiệp

Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh sẽ khơi dậy nhiều câu hỏi. Điều này là tốt bởi vì những câu hỏi này phải được hỏi và xem xét. Không chỉ đơn thuần rằng các câu trả lời nên được dễ dàng đưa ra, mà rằng các câu hỏi phải được xem xét một cách sâu sắc và rằng người đưa ra câu hỏi tự suy nghĩ cho bản thân câu trả lời có thể là gì. Nếu nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ và tự quyết trong Cộng Đồng Vĩ Đại, thì nó phải có nhiều người hơn có thể suy nghĩ độc lập và kỹ lưỡng và xem xét mọi thứ một cách sâu sắc.

Bản thân những Đồng Minh sẽ luôn là bí ẩn. Đối với một số người, điều này sẽ là khó khăn, nhưng nó phải là như vậy, bởi vì các Đồng Minh thật sự đang do thám Sự Can Thiệp, và để bảo vệ họ, Đồng Minh phải luôn ẩn giấu.

Bản thân các Đồng Minh sẽ không tiết lộ nhiều thông tin về nguồn gốc của họ, danh tính của họ và vân vân. Họ tuyên bố rằng thông tin này sẽ vô nghĩa đối với con người, nhưng thật sự lý do lớn hơn cho điều này đó là Đồng Minh muốn duy trì sự ẩn danh của họ. Sự ẩn danh này bảo vệ họ và các nguồn tin của họ.

Có lẽ khó để chấp nhận những điều này vào lúc đầu bởi vì con người không hiểu được những khó khăn của cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ không hiểu được cách thức Tri Thức phải được truyền từ chủng loài này sang chủng loài kia, đặc biệt khi có một tình huống như Sự Can Thiệp đang xảy ra.

Nói một cách nôm na, nhân loại đang bị vây hãm, mặc dù có lẽ đây có vẻ là một từ quá mạnh vì hoạt động của “các vị khách” có vẻ rất tinh vi và lẩn tránh. Nhưng dựa vào kết quả của Sự Can Thiệp này, từ “vây hãm” ở đây thật sự là thích hợp.

Nếu bạn cố gắng giúp đỡ một quốc gia khác đang bị vây hãm và bạn muốn ẩn mình, thì bạn phải bảo vệ bản thân và các nguồn tin của mình và giao tiếp bằng cách sao cho thông điệp có thể được phân phát một cách hiệu quả với nguy cơ tối thiểu về việc thông tin bị hủy hoại hoặc bị làm hỏng theo bất kỳ cách nào.

Đây là lý do tại sao thông điệp đang được trao cho một người. Nếu nó được trao cho nhiều người, họ có thể có lẽ thông dịch sai nó, và họ sẽ có các phiên bản khác nhau về những gì họ đã được trao, và sau đó họ sẽ cạnh tranh với nhau, và toàn thể thông điệp có thể bị mất hoặc bị làm hỏng.

Miễn là người này có thể tiếp tục nhận lãnh thông tin, và nếu ông ta có đủ sự hỗ trợ xung quanh ông, thì đây là cách bảo vệ tốt nhất để chống lại sự hiểu lầm và chống lại xung đột trỗi lên. Bởi vì đây là thông tin mà nhân loại không thể tự mình có được, nó phải được được cung cấp bởi những loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại, những loài đang cố gắng giúp đỡ bạn và lo lắng về tự do của bạn trong tương lai.

Làm sao nhân loại có thể tự mình hiểu được sự phức tạp của các mối quan hệ trong Cộng Đồng Vĩ Đại? Điều đó là không thể. Và nếu bất kỳ nỗ lực nào được thực hiện để giải thích những điều này, à, nó sẽ có vẻ tuyệt vời, và con người sẽ không có cách nào để xác minh điều đó cho bản thân, tất nhiên trừ khi họ mạnh mẽ với Tri Thức.

Do đó, Đồng Minh sẽ luôn bí ẩn. Một số người sẽ hiểu được điều này. Một số người sẽ không hiểu được điều này. Đồng Minh không thể tiết lộ nhiều về lịch sử của chính họ ngoài những gì họ đã nói với bạn trong Những Bài Tóm Tắt. Một số người có thể chấp nhận điều này. Những người khác sẽ trở nên nghi ngờ. Nhưng những gì chúng ta đang thật sự nói ở đây là sự kín đáo.

Bạn không tiết lộ mọi thứ cho mọi người ngay từ đầu khi họ hầu như không thể hiểu hoặc chấp nhận những món quà đầu tiên của bạn. Những câu hỏi đầu tiên của họ phải không được trả lời bởi vì họ không có đủ tin tưởng vào người liên lạc của họ, và họ không có đủ tin tưởng vào Tri Thức của chính mình, Trí Tuệ tâm linh bên trong họ, để có thể phân biệt đâu là thật và đâu là không thật.

Bởi vì có rất ít sự trung thực trong thế giới, những gì thật sự trung thực sẽ bị nghi ngờ và sẽ bị coi là gian xảo, đặc biệt bởi những người bản thân gian dối. Thực tế, rất khó để giới thiệu điều gì đó tinh khiết cho thế giới mà nó không bị ô uế hoặc bị thoả hiệp, ngay cả vào lúc đầu.

Người được chọn để nhận lãnh những thông điệp này được chọn vì ông ấy không có địa vị trên thế giới, vì ông không có địa vị xã hội và vì ông đã được chuẩn bị tốt cho điều này. Đúng, ông ấy sẽ có câu hỏi, và ông ấy có. Đúng, ông ấy sẽ sợ hãi những thứ nào đó, và ông ấy đã sợ. Nhưng miễn là ông ấy có thể nhận lãnh thông điệp và trình bày nó trong hình dạng tinh khiết, cho dù bản thân ông có thể hiểu nó trọn vẹn hay không, đó mới là điều quan trọng.

Bởi vì thông điệp ở trong hình dạng tinh khiết và không tuân theo mong đợi, sở thích hoặc niềm tin của con người, vào lúc đầu không phải ai cũng có thể hiểu được nó. Và sẽ có nhiều thảo luận và nhiều nghi ngờ, và nhiều sự sợ hãi sẽ được chiếu lên nó, đặc biệt bởi những người mà sự hiểu biết trước đây của họ bị thử thách trong bất kỳ cách nào bởi tân khải huyền này.

Hiển nhiên rằng, con người sẽ muốn Đồng Minh là nhiều thứ. Họ muốn Đồng Minh là những vị cứu tinh. Họ muốn Đồng Minh là người giải cứu. Họ muốn Đồng Minh can thiệp và ngăn chặn bất kỳ lực lượng Cộng Đồng Vĩ Đại nào khác tiếp cận thế giới của bạn. Và con người sẽ cảm thấy, có lẽ, như thể họ đã bị phản bội hoặc thất vọng bởi vì Đồng Minh không ở đây để bảo vệ nhân loại. Nhưng hãy suy nghĩ về điều này.

Nếu Đồng Minh ở đây để bảo vệ nhân loại, họ sẽ phải tiếp tục bảo vệ nhân loại, điều này đòi hỏi họ hầu như phải điều khiển thế giới của bạn. Tất cả các chính phủ trong thế giới của bạn sau đó sẽ phải được phối hợp với các hoạt động của Đồng Minh. Điều này do đó sẽ dẫn đến việc đánh mất tự do của bạn, ngay cả việc đánh mất tự do cho người bạn.

Đó không phải là mục đích của Đồng Minh để giới hạn quyền lực của con người. Đó không phải là mục đích của họ để thay đổi các chính phủ hoặc đồng minh giữa các quốc gia. Mục đích của họ chỉ là để quan sát Sự Can Thiệp và cung cấp các lời bình luận của họ.

Nếu bạn muốn ai đó cứu bạn, bạn sẽ trao cho họ quyền lực của bạn để làm việc đó. Đồng Minh sẽ không chấp nhận điều này. Và ngay cả khi họ huy động lực lượng cần thiết để đuổi những vị khách đang can thiệp vào vấn đề của con người, để chấm dứt Sự Can Thiệp, à, bạn sẽ có chiến tranh ở biên giới của bạn. Và ngay cả các thế giới quê hương của Đồng Minh cũng sẽ bị đe dọa bởi vì họ đang ở đây mà không có bất kỳ sự cho phép chính thức nào từ các thế giới khác hoặc từ các liên minh thương mại hoặc bất cứ thứ gì tương tự.

Ý Chúng Tôi muốn nói ở đây là Đồng Minh không thật sự được phép ở đây và làm những gì họ đang làm. Nếu bạn suy nghĩ về điều này, bạn sẽ hiểu. Ngay cả trong thế giới của bạn, các chính phủ của bạn có những mật vụ cố gắng lấy thông tin, cố gắng can thiệp theo những cách nào đó, cho điều tốt hoặc điều xấu.

Điều duy nhất sẽ cứu nhân loại chính là bản thân nhân loại. Và để điều này là khả thi, nhân loại phải có hiểu biết lớn hơn và có cách tiếp cận rất tỉnh táo và khách quan với sự sống trong vũ trụ. Như lúc này, nói chung, hầu hết mọi người có một cái nhìn rất lãng mạn về sự sống trong vũ trụ.

Họ bị mê hoặc bởi công nghệ và muốn nhiều hơn. Họ nghĩ rằng “Sự Tiếp Xúc” sẽ mang lại cho họ những lợi ích không thể kể xiết. Họ nghĩ rằng các quốc gia tiên tiến sẽ dạy cho nhân loại cách sống trong hòa bình, cách duy trì môi trường và cách nâng cao mức sống cho mọi người ở khắp nơi.

Hãy suy nghĩ về điều này. Điều này có khả thi không? Bạn có nghĩ rằng con người muốn cuộc sống của họ bị thay đổi và bị kiểm soát bởi những thế lực không được biết? Các vị khách có thể hứa những điều này vì nó đánh đúng vào kỳ vọng và mong muốn của con người.

Các vị khách nói với con người, “Ồ, tất nhiên, chúng tôi sẽ trao cho bạn hòa bình và sự bình an. Chúng tôi không có chiến tranh.” Bạn có muốn trao đi uy quyền của cuộc đời bạn và khiến cuộc sống và hoàn cảnh của bạn hoàn toàn bị kiểm soát chỉ vì lời hứa cho công nghệ lớn hơn hay lời hứa về hòa bình và bình an trên thế giới? Có hòa bình trong nhà tù bởi vì mọi người đều bị kiểm soát. Nhưng đây có thật sự là hòa bình? Hay đây chỉ đơn giản là sự kiềm chế chiến tranh?

Rồi thì có những người trên thế giới với vị thế tài chính sẽ bị đe dọa bởi Sự Can Thiệp, và họ hoặc sẽ chống lại Sự Can Thiệp để bảo vệ của cải của họ và đặc quyền của họ, hoặc họ sẽ cố gắng hợp nhất với Sự Can Thiệp cho lợi ích của riêng họ. Sự hợp nhất của họ với Sự Can Thiệp thể hiện một kịch bản rất nguy hiểm, và con người phải khá tỉnh táo và khách quan để đối phó với nó một cách hiệu quả.

Nhiều người sẽ đơn giản phủ nhận và nói, “À, điều này là không thể nào! Tôi không tin điều này. Các nền văn minh tiên tiến không cư xử như vậy. Và nếu họ ở đây, họ có thể giúp chúng ta, và chúng ta nên chào mừng họ!”

Và tất nhiên có nhiều người đơn giản không thể thậm chí xem xét những điều này bởi vì thực tế của Sự Can Thiệp nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ hoàn toàn. Sự sống trong vũ trụ? À, tốt thôi, có thể ở góc xa của thiên hà, nhưng không phải ở đây!

Và rồi thì sẽ có những người nói, “Ồ, những Đồng Minh này là đúng! Chúng ta phải tự vệ bản thân! Hãy xây dựng hầm trú ẩm và sống dưới lòng đất và tích trữ vũ khí và không tin vào mọi người và mọi thứ.”

Vì vậy có khả năng rằng Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh có thể tạo ra sự quá kích động. Chắc chắn là sẽ có sự phủ nhận. Chắc chắn họ sẽ bị lên án và tấn công bởi những người từ những quan điểm khác. Nhưng đây là rủi ro cần phải được lấy khi một thông điệp thiết yếu được trao ban, vào trong thế giới của bạn hoặc vào trong bất kỳ thế giới nào.

Sự thật có thể được nhận lãnh ở đây không với sự lo lắng và lên án không? À, hãy nhìn vào lịch sử của những Giáo Viên tâm linh vĩ đại mà đã công khai với thông điệp của họ. Điều đó trao cho bạn một biểu hiện rất tốt. Một số người đã được chạm đến, và nhiều người phẫn nộ. Sẽ có sự phẫn nộ về Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh, nhưng một số ít người sẽ được chạm đến, và họ sẽ có thể chạm đến những người khác.

Và theo thời gian, một sự hiểu biết và nhận thức mới sẽ từ từ thâm nhập vào trong ý thức con người. Nhận thức này cực kỳ quan trọng, bởi vì nhân loại hoàn toàn không được chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại, quá không được chuẩn bị, thật vậy, đến mức tình hình đã trở nên khá tuyệt vọng. Điều gì đó phải được thực hiện nếu không nhân loại sẽ trao đi chìa khóa cho vương quốc một cách miễn phí, công khai, với rất ít câu hỏi.

Hãy nhìn vào lịch sử của các dân tộc của thế giới của bạn, các dân tộc bản địa của thế giới, những người chỉ đơn giản quy phục và nói, “Ồ, vâng, tốt thôi. Chào mừng. Dọn vào đi. Chúng tôi sẽ sống ở đây, và bạn có thể sống ở đó, và mọi thứ sẽ ổn thôi.” Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra ở đây. Kịch bản mới này có thật sự rất khác không? Đó là một tình huống rất khó khăn để là chủng loài bị khám phá, để là người bản địa của thế giới mới, bị viếng thăm bởi những loài khác tìm kiếm giá trị và của cải và cơ hội của thế giới mới. Đó là tình trạng khó khăn mà nhân loại đang ở trong vào lúc này.

Nhưng đây có phải là một thảm kịch vĩ đại không? Nó có thể trở thành một thảm kịch vĩ đại, tùy thuộc vào cách con người phản ứng. Tuy nhiên, nó cũng là một cơ hội vĩ đại, bởi vì sự hiện diện của các thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại đang can thiệp vào trong các vấn đề của con người thật sự là cơ hội vĩ đại cho nhân loại để thống nhất bản thân và để trở nên mạnh mẽ trong sự phòng vệ của chính nó. Cần điều gì đó tầm cỡ này để vượt qua những thù hận bộ lạc và lịch sử giữa các nền văn hóa. Cần điều gì đó lớn hơn, một vấn đề lớn hơn, để thống nhất con người.

Nó giống như việc ở trong một căn nhà đang cháy. Nếu những người trong một phòng không nói chuyện với những người trong phòng khác, và những người ở tầng trên ghét những người ở tầng dưới, và căn nhà đang cháy, à, bạn hoặc là giúp đỡ lẫn nhau, hoặc bạn bỏ mạng. Thế giới giống như căn nhà đang cháy. Nó đang cháy do sự suy thoái môi trường và do xung đột ngày càng tăng giữa các quốc gia và các nền văn hóa. Nhưng ngọn lửa lớn hơn trong thế giới chính là sự hiện diện của các vị khách. Ngọn lửa lớn hơn chính là Sự Can Thiệp.

Nhân loại có thể đối phó với những vấn đề khác này mặc dù nó chưa làm việc đó một cách đầy đủ. Nhưng liệu nó có thể đối phó với sự hiện diện của những loài từ bên ngoài thế giới mà sở hữu những kỹ năng mà nhân loại vẫn chưa trau dồi? Bạn có thể dọn dẹp sân sau của riêng mình. Bạn có thể thay đổi cấu trúc chính phúc. Bạn có thể từ từ, với khó khăn lớn lao, mang công lý lớn hơn vào trong thế giới, và thật sự điều này phải được thực hiện. Nhưng bạn có thể đối phó với thực tế của sự sống thông minh từ bên ngoài thế giới của bạn không với sự lãng mạn, không với kỳ vọng đầy hy vọng, không với sự tham lam không?

Bạn có thể đối phó với điều này một cách khách quan và trung thực không? Bạn có thể nói với các vị khách rằng, “Được rồi, nếu bạn đang ở đây, thì bạn phải tiết lộ bản thân và ý định của bạn, và chúng tôi sẽ quyết định xem bạn có quyền để ở đây hay không!”

Như Đồng Minh mô tả trong Những Bài Tóm Tắt của họ, nhân loại không nên để bất kỳ chủng loài bên ngoài nào vào lãnh thổ của mình mà không có sự cho phép từ người dân. Hiển nhiên rằng dưới những hoàn cảnh hiện tại, sự cho phép này không bao giờ được yêu cầu và không bao giờ được cấp. Đó là lý do tại sao nó là Sự Can Thiệp và không phải sự viếng thăm.Các vị khách được mời vào. Họ đã xin phép để viếng thăm. Họ ở đây trong chuyến viếng thăm, với sự cho phép của những người được viếng thăm. Nhưng Sự Can Thiệp không có sự cho phép này. Nó bị ép buộc lên bạn.

Một số người có thể nói, “Có lẽ những vị khách đã xin phép, và nó đã bị từ chối bởi các chính phủ của thế giới.” À, ngay cả khi đây đã là trường hợp, các vị khách nên rời đi và không ở đây. Ngay cả khi các chính phủ của thế giới đã phạm sai lầm trong việc không chào đón sự chuyến thăm, nếu nó đã không được chào đón, thì các vị khách không nên ở đây — trừ khi họ đã đến để chinh phục và để can thiệp cho mục đích này.

Lý do nào khác để họ ở đây và tham gia nhiều vào các vấn đề của con người, quan tâm nhiều đến tâm sinh lý, tâm lý và tôn giáo của con người như vậy? Bạn có nghĩ rằng họ đang thiếu những thứ này và đó là lý do tại sao họ đang viếng thăm? Bạn có nghĩ rằng họ sẽ trộm những cuốn sách khỏi thư viện của bạn?

Họ có thể có tất cả thông tin này đơn giản bằng cách là người quan sát và thu thập tất cả dữ liệu và thông tin và truyền tải của bạn và vân vân. Họ sẽ không cần phải ở đây can thiệp vào các vấn đề của con người để tìm hiểu về bạn. Một số người nghĩ, “À, họ cần khả năng sinh sản của chúng ta.” Hoặc “Họ cần tâm linh của chúng ta.” Hoặc “Họ cần cảm xúc của chúng ta.” Hoặc “Họ cần tôn giáo của chúng ta.” Tất cả đều là ngu ngốc. Đây là việc nhắm mắt làm ngơ trước điều hiển nhiên.

Tại sao các quốc gia lại can thiệp với nhau? Hãy suy nghĩ về điều này. Nó không khác gì trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều hiển nhiên đang bị bỏ qua.

Con người muốn nghĩ về nó theo cách khác vì nó dễ đối phó hơn. Trời ơi, thật vậy! Một số người nói, “Ồ, họ đang ở đây vì họ cần sự giúp đỡ của chúng ta! Họ cần nguồn cung cấp máu của chúng ta. Hoặc họ cần tôn giáo của chúng ta và chúng ta sẽ giúp họ và chúng ta sẽ cảm thấy rất tốt về bản thân và họ sẽ rất biết ơn.”

Một số người nghĩ: “Chà, họ đang ở đây để mang đến cho chúng ta công nghệ mới và giúp chúng ta chấm dứt sự ô nhiễm.” Bạn có nghĩ rằng con người và các chính phủ sẽ sử dụng công nghệ mới này theo cách như vậy không? Các quốc gia trong thế giới sẽ đạp lên nhau để có công nghệ mới này cho sự ưu việt và sức mạnh bởi vì các quốc gia đang cạnh tranh với nhau.

Một số người nói, “À, họ đang ở đây vì họ muốn nghiên cứu chúng ta.” Tại sao họ lại muốn nghiên cứu bạn? Họ có thể nghiên cứu bạn bằng cách tiếp nhận các truyền tải của bạn, mà đang được chiếu ra ngoài không gian. Thông tin của bạn rất dễ tiếp cận. Nó không cần họ ở đây để nghiên cứu bạn. À mà tại sao họ lại muốn nghiên cứu bạn?

Tại sao lại dành rất nhiều thời gian và công sức cho việc nghiên cứu con người? Bạn có nghĩ rằng đây là một dự án khoa học không? Bạn có nghĩ đây là một cuộc khám phá văn hóa không? Con người có nghĩ rằng loài người là quá hấp dẫn, quá kỳ diệu và quá đáng chú ý đến nỗi các chủng loài khác sẽ dành kiểu thời gian này để nghiên cứu bạn?

Lý do duy nhất mà các chủng loài được nghiên cứu là cho lợi thế kinh tế hoặc chính trị trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Và các chủng loài được nghiên cứu mà không có sự cho phép của họ. Bạn có muốn ai đó nói, “Chúng tôi muốn nghiên cứu bạn. Bạn có thể là vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi trong phần còn lại của cuộc đời bạn không? Chúng tôi sẽ cố gắng không làm hại bạn. ”

Bạn có đồng ý với điều đó không? Đặc biệt nếu bạn phát hiện ra rằng bạn đang bị dùng để các nhà điều tra của bạn lợi dụng mọi thứ bạn là và mọi thứ bạn có? Nhiều người nghĩ, “À, các vị khách đang ở đây để giúp chúng ta”, nhưng thật sự họ đang ở đây để giúp bản thân. Và con người đang khiến họ làm việc này rất dễ dàng.

Vì vậy bạn có thể hỏi, “À, tại sao không có nhiều người hơn nhận thức được điều này?” Câu trả lời cho điều đó thì khó bởi vì nó liên quan đến một số yếu tố khác nhau. Đầu tiên là ảnh hưởng văn hóa và ảnh hưởng tôn giáo của con người mà thật sự không cho phép thực tế của sự sống thông minh trong vũ trụ, bất kể quan điểm có lẽ phóng khoáng của họ về chủ đề này.

Khi xem xét điều cốt lõi, không có chỗ nào trong nhận thức của con người về sự sống trong vũ trụ, trừ khi nó ở mức độ của một dạng sự sống nguyên thủy, dĩ nhiên rồi. Một mảng vi khuẩn thì được. Một chủng loài thông minh đang can thiệp vào vấn đề của con người thì không ổn.

Các chính phủ của thế giới sẽ không tiết lộ những gì họ biết bởi vì họ không có sự phòng thủ. Và những biện pháp phòng thủ mà họ có thì họ không thể dùng trọn vẹn mà không thông báo cho công chúng. Và họ không tin tưởng công chúng, dân cư của chính họ, để ủng hộ một nỗ lực như vậy mà không hoảng sợ. Chính phủ của quốc gia bạn có sẽ thông báo công khai rằng: “Chúng ta có Sự Can Thiệp đang diễn ra từ các chủng loài ngoài thế giới. Chúng tôi không thật sự hiểu được công nghệ của họ. Chúng tôi không chắc chắn về mọi hoạt động của họ. Và chúng tôi không có biện pháp chống lại họ”?

Con người nghĩ rằng họ nên được cho biết, nhưng hầu hết mọi người không thể chịu được. Họ không thể tiếp nhận nó. Họ sẽ chạy và cố gắng trốn ở đâu đó. Họ sẽ nghĩ rằng ngày tận thế gần rồi.

Có những người biết về Sự Can Thiệp nhưng nói, “À, chúng ta phải rất cẩn thận để không đưa ra bất kỳ kết luận sớm nào ở đây. Ý tôi là, chúng ta phải thu thập thêm dữ liệu. Chúng ta cần thêm bằng chứng.”

Thật sao? Để làm gì? Bạn không thể chỉ nhìn điều này và biết được bản chất nó? Bạn có định dành phần còn lại của cuộc đời mình để ghép nó lại với nhau trong những mảnh nhỏ không? Đây không phải là một thí nghiệm khoa học. Đây là sự tương tác giữa các hình hài của sự sống.

Nếu bạn được chẩn đoán với một căn bệnh nghiêm trọng, bạn có muốn trở thành một phần của thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hay không? Hay bạn muốn được chữa khỏi? Bạn có thể muốn một con đường chữa bệnh được thiết lập càng sớm càng tốt, và nếu bạn thành tâm về việc giải thoát bản thân khỏi bệnh tật của bạn, thì bạn sẽ trao cho nó tất cả sự tập trung của bạn. Nhưng một số người coi Sự Can Thiệp như thể nó là một thí nghiệm khoa học, và họ sẽ dành thời gian rất dài để ghép tất cả nó lại với nhau, và họ không muốn sai.

Trong khi đó, thế giới của họ đang bị xói mòn ngay dưới chân họ. Họ không biết điều đó, và họ không nhìn thấy điều đó, và không muốn đưa ra những kết luận này vì chúng có vẻ phi khoa học, và chúng có vẻ thái quá, và bằng chứng ở đâu? Và bằng chứng là gì?

Bạn phải thấy bao nhiêu trước khi nó rõ ràng? Vì bản chất bí mật của Sự Can Thiệp, à, không nhiều thứ được hiển thị cho mọi người. Ít ra là không dưới ánh sáng ban ngày.

Vì vậy để cố gắng là khoa học, bạn ghép nó lại với nhau, và bạn đang trên con đường tìm kiếm sự thật, và bạn không tìm được sự thật, và bạn chưa tìm được sự thật, và bạn sẽ không tìm được sự thật. Và bạn mâu thuẫn về việc tìm được sự thật bởi vì nếu bạn thật sự thấy được bản chất của nó, à, thì thí nghiệm khoa học của bạn kết thúc. Và bây giờ bạn phải thật sự hành động. Bạn phải thật sự làm điều gì đó.

Và các đồng nghiệp của bạn sẽ nhìn bạn như thể bạn bị điên, như thể bạn đã mất trí, như thể bạn đã từ bỏ lý trí và sự khách quan của mình và lấy một vị trí ngông cuồng và thái quá. Vì vậy mặc dù sự thật được tìm kiếm, ít nhất là trên lý thuyết, nó bị phủ nhận, và không ai muốn chấp nhận rủi ro để biết bất cứ điều gì. À mà, đây là một điều rất khó để chấp nhận. Chúng Tôi hiểu. Đây có thể là điều khó nhất mà bạn từng chấp nhận, ngoài cái chết của chính bạn.

Chúng Tôi không mong đợi mọi người chấp nhận điều này vào thông báo đầu. Nhưng Chúng Tôi phải nói về những khuynh hướng, niềm tin và thái độ mà ngăn cản con người biết được điều này vào bất cứ lúc nào. Bạn không muốn chờ đợi bằng chứng vì khi đó sẽ quá muộn. Khi đó, sẽ có rất ít phương sách.

Rồi thì con người sẽ nói, “À, các vị khách bây giờ đã chiếm đóng tất cả mọi thứ. Tôi đoán nó có nghĩa đó là lý do tại sao họ đang ở đây!” Và rồi thì bạn làm gì? Biểu tình? Viết thư cho thượng nghị sĩ của bạn? Than phiền với bạn bè của bạn?

Đây là một tình huống rất nghiêm trọng. Con người phải chấp nhận rủi ro ở đây để nhìn và để biết. Nhưng ngay cả khi chấp nhận rủi ro, bạn cũng cần vài sự giúp đỡ bởi vì bạn không thể thấy được những gì bên ngoài biên giới của mình.

Các dân tộc Mỹ bản địa đã có thể hiểu được sự phức tạp và cạnh tranh giữa các quốc gia châu Âu không? Không, họ đã không thể. Không thể nào nếu không có sự trợ giúp từ một nguồn bí ẩn hơn. Và thật sự vào thời điểm đó, Sự Hiện Diện Thiên Thần đã tích cực cố gắng báo cho các dân tộc châu Mỹ rằng những thay đổi vĩ đại và bi thảm đang đến.

Nhưng giống như bản thân bạn, người bản xứ đã không thể đáp lại bởi vì nó nằm ngoài phạm vi của tầm nhìn thế giới của họ. Nó không phù hợp với niềm tin hoặc sự hiểu biết của họ, và vì vậy những mặc khải như vậy, ở mức độ chúng có thể được cung cấp cho con người, phần lớn đã bị từ chối hoặc phớt lờ. Bạn có nghĩ rằng Sự Hiện Diện Thiên Thần chỉ nhìn đi chỗ khác và để cho các dân tộc Mỹ bản địa bị xóa sổ?

Con người muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Họ muốn được thoải mái. Vì vậy họ không nhìn, và nếu họ nhìn, họ không thấy, và nếu họ thấy, họ không hiểu bởi vì những gì họ muốn. Con người không muốn chiến tranh, và, kết quả là, họ phủ nhận chiến tranh cho đến khi chiến tranh áp đảo họ.

Thay vì xóa bỏ xung đột ngay từ đầu, ngay khi tia lửa được thắp lên, họ chờ ngọn lửa chạm đến họ, và rồi họ nói, “Ồ, chúng ta phải chấm dứt điều này!”

Con người hỏi, “À, chúng ta thật sự có thể làm gì?” Có rất nhiều điều bạn thật sự có thể làm. Bạn phải bắt đầu với nhận thức. Bạn phải có sự hiểu biết về những gì bạn đang đối phó. Bạn không được cho phép bất kỳ lực lượng ngoài hành tinh nào đặt chân lên mảnh đất của thế giới này mà không có sự cho phép rõ ràng từ con người của thế giới bạn. Bạn có những nhân quyền này. Bạn phải sử dụng chúng.

Ở đây cần thiết để có một cái nhìn rất bình thường về sự sống trong vũ trụ. Hãy nhìn lên các vì sao. Chúng là vật chất. Đây không phải là Thiên Đàng mà bạn đang nhìn vào. Đây không phải là trạng thái thiên đàng của bạn.

Mọi người trong vũ trụ, sống trong cuộc sống vật chất, phải đối phó với sự khắc nghiệt của cuộc sống vật chất — sinh tồn, cạnh tranh, khó khăn, thiếu thốn. Công nghệ không kết thúc những yêu cầu này và những khó khăn này. Trên thực tế, nó có thể khiến cho sự việc trở nên phức tạp hơn. Nó giải quyết một số vấn đề và tạo ra những vấn đề khác.

Bạn phải có cái nhìn trưởng thành về cuộc sống trong vũ trụ. Nếu bạn có cái nhìn thiếu niên, bạn sẽ không hiểu được. Và sự thiếu hiểu biết của bạn có thể thật sự là bi kịch. Nhận thức cần phải được thiết lập.

Đây là mục đích của Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh — để thiết lập nhận thức, không phải để trả lời mọi câu hỏi, không phải để trao cho bạn sự hiểu biết trọn vẹn, nhưng để trao cho bạn một nhận thức. Việc đạt được nhận thức là việc cảnh giác về điều gì đó. Nó không có nghĩa là tất cả các câu hỏi của bạn về nó được trả lời hoặc thậm chí được thảo luận. Nhưng nó có nghĩa là bạn nhận thức về điều gì đó.

Thông điệp của Đồng Minh là rất đơn giản và rất ngắn, và trong nhiều cách rất chung chung bởi vì nó đang ở đây để khơi dậy nhận thức và để sửa chữa sự hiểu lầm. Đó là mục đích của nó. Ngoài nhận thức này, phải có sự phát triển trong hiểu biết tâm linh, nhận thức về môi trường tinh thần và sự sẵn lòng để thiết lập sự hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia và các nền văn hóa.

Đây là một vấn đề toàn thế giới. Nó không phải là vấn đề cho người Mỹ hay người Anh hay người Trung Quốc. Nó là một hiện tượng toàn thế giới. Sự Can Thiệp không xem trọng dân tộc này hơn dân tộc kia, ngoại trừ khi một dân tộc có thể giúp đạt được ý định của những loài đang can thiệp. Trong việc này, có nhiều trọng tâm vào nước Mỹ vì đây là quốc gia hùng mạnh nhất, có ảnh hưởng nhất. Nhưng đây là một hiện tượng toàn thế giới.

Bạn như con người đang bị thử thách. Quyền của bạn để ở đây, quyền của bạn để được tự do và tự quyết trong vũ trụ, đang bị thử thách. Những loài đang can thiệp vào vấn đề của con người tin rằng bạn không thể tự quản bản thân và rằng bạn sẽ phá hủy thế giới, và vì vậy họ cảm thấy rằng đó là quyền và đặc quyền của họ để can thiệp. Thái độ của họ là, “À, những con người này! Hãy nhìn vào họ! Họ giống như động vật! Chúng ta sẽ mang lại trật tự và cấu trúc ở đây.” Và một số người sẽ nghĩ, “Ồ, điều đó thật tuyệt vời! Cuối cùng, chúng ta sẽ có trật tự và cấu trúc.”

Bạn có thật sự muốn trật tự và cấu trúc áp đặt lên bạn bằng cách này và ở mức độ này không? Đây không phải là cách mà nhân loại sẽ tiến lên hoặc trở nên cao hơn. Đây không phải là cách nhân loại sẽ thiết lập sự hợp tác và hòa bình trong thế giới. Bạn có muốn bị chiếm đóng? Bởi vì đó là điều bạn đang phải đối mặt. Một sự chiếm đóng toàn cầu, rộng lớn.

Nhiều người sẽ nói, “À, tôi không thể xem xét điều này. Tôi còn có những vấn đề khác.” Chúng Tôi nói, “Bạn có vấn đề nào khác mà quan trọng hơn vấn đề này?” Vâng, có những điều khác trong cuộc sống của mỗi người mà phải được xem xét và giải quyết, nhưng không với cái giá của nhận thức này. Đây là nhận thức quan trọng nhất mà một người có thể có trong cuộc sống, trong thế giới này, tại thời điểm này.

Vì vậy bạn bắt đầu với nhận thức, và sau đó bạn phải nghiên cứu và học về cuộc sống trong vũ trụ. Và bạn có thể học điều này ở đâu? Tại trường đại học? Trong nhà thờ? Từ cha mẹ bạn? Từ bạn bè của bạn? Từ báo chí? Hay tạp chí?

Những gì dạy bạn về cuộc sống trong vũ trụ có thể được học một phần từ lịch sử loài người. Sự hiểu biết về cách thế giới đã tiến hoá, và các thế lực đã định dạng nó, và cách các quốc gia đã tương tác với nhau sẽ dạy bạn rất nhiều điều về cuộc sống trong vũ trụ bởi vì nó không khác gì. Nó chỉ đang diễn ra trên một quy mô lớn hơn nhiều với nhiều ảnh hưởng và người tham gia khác nhau.

Bạn cần một cái nhìn rất tỉnh táo về sự sống thông minh trong vũ trụ. Và bạn phải hiểu, ngược với những gì được tin bởi nhiều người ngày hôm nay, rằng công nghệ sẽ không giải cứu bạn. Nó sẽ chỉ thay đổi bạn. Công nghệ đã chưa giải cứu bất kỳ chủng loài nào trong vũ trụ. Nó đã chỉ thay đổi họ.

Đúng, có những quốc gia có thể áp đảo và thống trị người khác nhờ công nghệ. Nhưng bản thân những quốc gia xâm lược này đã bị thay đổi bởi công nghệ. Công nghệ thật sự khiến bạn dễ bị ảnh hưởng trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nếu bạn có công nghệ mà không ai khác có, à, mọi người đều muốn những gì bạn có bây giờ.

Và bạn sẽ làm cách nào để phòng thủ những gì bạn có và bảo vệ những gì bạn có? Đó là một vấn đề mà những người rất giàu có phải đối mặt ngay cả trong thế giới của bạn. Họ sẽ làm cách nào để bảo vệ của cải của họ và đặc quyền của họ? Điều này hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ, bạn bè của họ, các ưu tiên của họ, và thật sự có thể khiến cuộc sống của họ thật sự khốn khổ, như thường xảy ra.

Vị trí tốt nhất trong Cộng Đồng Vĩ Đại là để tự cung tự cấp, độc lập và cực kỳ kín đáo. Đây là sự khôn ngoan ở quy mô lớn hơn. Nhưng bạn có thể hiểu từ văn hóa loài người và lịch sử của chính mình cách mà điều này có thể đúng và tại sao điều này lại đúng. Người vừa thắng một triệu đô la có đi ra ngoài và nói cho mọi người không? À, mọi thứ sẽ thay đổi nếu họ làm như vậy. Sự kín đáo, sự phân biệt. Rất quan trọng. Bây giờ quan trọng hơn bao giờ hết.

Do đó, rất nhiều điều có thể được học từ lịch sử của chính bạn. Bạn lấy cái nhìn khách quan và nói, “À, đây là điều xảy ra khi các quốc gia có năng lực khác nhau tương tác với nhau.”

Nhưng nhiều người vẫn nghĩ, “Đó là định mệnh hiển thị. Nó phải như vậy. Nó là như vậy. Và nó không thể bị thay đổi. Và dù sao thì nó cũng sẽ xảy ra theo cách này.” Điều đó thật nực cười. Nó có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể đi theo nhiều cách khác nhau. Lịch sử không nhất thiết phải diễn ra theo cách nó đã diễn ra. Và có những người khác trong thế giới nghĩ rằng, “À, bất cứ điều gì xảy ra là điều đúng để xảy ra.” Điều này còn nực cười hơn.

Tuy nhiên trong khi nhiều điều có thể được học bằng cách nghiên cứu lịch sử, văn hóa và tâm lý con người, cũng phải có thông tin mới, một quan điểm mới. Đó không chỉ đơn giản là thông tin mới mà bạn cần nhiều như một quan điểm lớn hơn.

Nếu bạn nhìn mọi thứ theo cách bạn đã luôn nhìn chúng, bạn sẽ thấy những gì bạn đã luôn thấy. Và không có gì mới sẽ được tiết lộ. Vì vậy để có một sự hiểu biết mới, một mặc khải mới, đòi hỏi một cách nhìn khác. Nếu không, tâm trí chỉ đơn giản bảo vệ những gì nó tin vào rồi và đẩy lùi hoặc chống lại bất cứ điều gì thử thách điều đó.

Một quan điểm tâm linh mới và một hiểu biết về tâm linh trong vũ trụ đang được trao ban thông qua Giáo Huấn trong Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Thay vì nhận lãnh món quà này từ Đấng Tạo hóa, một số người có thể nói, “À, điều này đều đến từ một người. Ông ấy sẽ trở nên thật giàu có và quyền lực! ”

Hừm! Chúng Tôi thật ra hy vọng ông ấy không bị tiêu diệt. Đó có phải là phúc lành để tất cả những điều này được trao thông qua bạn vào trong thế giới? Đó có thật sự là phúc lành để bị nói xấu và bị lên án hoặc thậm chí bị thần thánh hoá bởi con người? Chúng Tôi nghĩ đó là một gánh nặng vĩ đại và sự hi sinh vĩ đại để chấp nhận một trách nhiệm như vậy. Điều tốt nhất bạn có thể mong ước là sự ẩn danh, nhưng bạn sẽ không có nó vì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra.

“À, ông này thật sự nói rằng ông ấy có thứ mà không ai khác có,” và sau đó mọi người phát điên lên vì điều đó. “Làm sao ai đó có thể nói điều này! Ông ta nghĩ ông ta là ai! Ông ta chắc hẳn đang giao du với ma quỷ! Và nếu  ông ấy đang giao du với các Thiên thần, hừm, tại sao ông ấy được là người đó mà không phải là tôi?” Bạn thấy không, thật khó để là Sứ Giả.

Nhưng ai đó phải làm điều đó. Và một người cần sự hỗ trợ vĩ đại nếu không điều đó không thể được thực hiện. Họ phải có sự tin tưởng vĩ đại vào bản thân, sự tin tưởng vĩ đại vào Đấng Tạo Hóa và sự phân biệt vĩ đại để biết liệu họ đang được hướng dẫn đúng hay sai. Chắc chắn, bất kỳ ai đang bảo vệ tiền của họ hoặc vị thế xã hội của họ không thể ở trong vị thế như vậy mà không có sự xung đột cá nhân lớn lao.

Do đó, thông tin mới được cần ở đây, một cách nhìn mới, một cách nhìn trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn phải bắt đầu suy nghĩ như một người đang sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại và không đơn giản là một người đang sống trong một khu phố hoặc một thị trấn.

Cách nhìn có thể được học. Và khi bạn đạt được một cách nhìn mới, đặc biệt là một cách nhìn lớn hơn như thế này, à, bạn có thể thấy và biết những điều mà đã đơn giản là không hiển nhiên trước đây. Và những điều này sẽ không được dựa trên suy đoán mà dựa trên sự quan sát rõ ràng

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nói, “À, dĩ nhiên không ai được đến thăm chúng ta nếu không có sự cho phép của chúng ta!” Điều đó trở nên hiển nhiên. Vào lúc này, con người thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc hỏi câu hỏi đó. “À, tôi không biết…”

Đến một lúc nào đó, bạn nhận thức được rằng các chủng loài tiến bộ về tâm linh không đi quanh can thiệp vào những thế giới của người khác. Họ có thể gửi thông điệp qua những nhà quan sát, như Đồng Minh của Nhân Loại, nhưng họ không can thiệp. Những chủng loài tiến bộ về tâm linh trong vũ trụ không làm điều đó, bất kể nền văn hóa của họ, thế giới của họ, tính khí của họ hoặc bản chất của họ bởi vì đây là sự khôn ngoan và sự khôn ngoan là phổ quát.

Vì vậy chỉ vì ai đó có thể bay trong du thuyền và đến đây nhanh chóng, một cách tương đối, việc nghĩ rằng họ tiến bộ về tâm linh, à, đó là sự thiếu hiểu biết. Vì vậy khi bạn đạt được cách nhìn trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn nhận ra rằng những nhà thông thái không can thiệp. Những nhà thông thái không đến đây và thay đổi mọi thứ.

Có những trường hợp khi chất liệu di truyền sinh học sẽ được trao cho một chủng loài đang tiến hoá, nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra trong thế giới vào thời điểm này, Chúng Tôi có thể đảm bảo với bạn. Nhân loại có mọi thứ nó cần để thành công. Nó không cần công nghệ tiên tiến. Nó không cần chất liệu di truyền sinh học của người ngoài hành tinh. Bất kỳ ai cố gắng nói khác cho bạn hoặc là một phần của Sự Can Thiệp hoặc đang vô tình hỗ trợ nó.

Nhân loại cần một cách nhìn mới. Nhưng bên trong bạn, và bên trong nhân loại, là hạt giống của Tri Thức, Tâm Trí tâm linh của bạn. Tri Thức này là cổ xưa và đã luôn ở cùng bạn. Nếu bạn có thể khám phá ra nó, nó sẽ tiết lộ cho bạn những gì bạn cần biết và những gì bạn cần làm.

Tất cả mọi người được sinh vào trong thế giới ngày hôm nay đều được sinh với tiềm năng cho sự hiểu biết về Cộng Đồng Vĩ Đại bởi vì đây là thời điểm mà nhân loại tiếp xúc với sự sống trong vũ trụ, mà Chúng Tôi gọi là Cộng Đồng Vĩ Đại. Sự hiểu biết này đã ở bên trong bạn rồi.

Nếu bất kỳ chủng loài ngoài hành tinh nào nói với bạn, “À, chúng tôi đang ở đây để nâng cao mã di truyền của bạn”, bạn không được tin điều này. Điều đó không đúng. Nếu bạn thật sự muốn là động vật thí nghiệm, nếu bạn thật sự muốn bị chiếm đóng, nếu bạn nghĩ rằng đây là ý nghĩa của việc tiếp xúc với sự sống trong vũ trụ, thì điều gì sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ? Trải nghiệm sự chiếm đóng? Một ngày nọ thức dậy và nói, “Lạy Chúa tôi! Tôi không còn là người tự do nữa và tôi không có phương sách”?

Có quá táo bạo khi nói rằng đây là vấn đề quan trọng nhất trong thế giới và rằng Chúa đã trao ban câu trả lời và câu trả lời đã được trao ban trong một Giáo Huấn? Có quá táo bạo để nói rằng đây là vấn đề quan trọng nhất trong thế giới và Chúa đã trao ban câu trả lời, và câu trả lời đang được trao ban thông qua một người? Có cách nào khác để câu trả lời được trao ban? Nó sẽ được trao cho một trăm người? Thông điệp sẽ không bao giờ đi ra ngoài họ nếu như vậy.

Khi Giêsu đến, đã có một trăm Giêsu, tất cả đang cạnh tranh với nhau? “À, Giêsu của tôi là Giêsu thật, nhưng Giêsu của bạn thì không!” Đó không phải là cách Khải Huyền được mang đến thế giới bởi vì nó không hiệu quả.

Chúng Tôi ở bên ngoài thế giới. Chúng Tôi là những Thiên Thần. Vì vậy Chúng Tôi có thể nói những điều táo bạo và sau đó đi nơi khác. Chúng Tôi không phải đối mặt với hậu quả. Chúng Tôi chỉ đưa ra thông điệp và mọi người hoặc phát điên với nó hoặc họ trở nên được soi sáng bởi nó. Nhưng Chúng Tôi ở nơi khác. Nó không ảnh hưởng đến Chúng Tôi.

Tuy nhiên, đối với Sứ Giả, thì lại là một câu chuyện khác. Ông ấy phải đối mặt với tất cả những phản ứng sẽ xảy ra. Đó không phải là việc dễ dàng. Hãy vui mừng vì bạn không được giao công việc này. Nhưng hãy hiểu rằng khi sự nhận biết của bạn xảy ra, bạn sẽ phải ủng hộ cho nhận thức này. Bạn sẽ không có khó khăn mà Sứ Giả có, nhưng bạn sẽ đối mặt với tất cả những điều mà Chúng Tôi đang đề cập.

Bạn sẽ thấy được những ảnh hưởng của Sự Can Thiệp. Bạn sẽ thấy được những ảnh hưởng của Chương Trình Bình Định. Bạn sẽ thấy được con người thờ ơ như thế nào, họ đầy phê bình như thế nào và họ đầy phủ nhận như thế nào. Và tất cả sự phẫn nộ của họ và tất cả sự nghi ngờ của họ và tất cả sự sợ hãi của họ và tất cả sự tránh né của họ, bạn sẽ thấy được. Nó sẽ rõ như ban ngày. Và khi đó bạn sẽ hiểu được cách Khải Huyền xảy ra trong thế giới. Khi Thông Điệp phải được trao ban và thời gian là thiết yếu, đây là cách nó xảy ra. Đây là khó khăn. Đây là thử thách.

Vấn đề thật sự cuối cùng không nằm trong Sự Can Thiệp, mặc dù đó là một vấn đề thật sự. Vấn đề lớn hơn là khả năng đáp lại của con người. Khả năng của con người để đáp lại. Sự thiếu phản hồi. Phản ứng thiếu hiểu biết. Phản ứng tiêu cực. Nếu con người không thể đáp lại, à, thế giới sẽ bị cho đi.

Không có nhiều vị khách ở đây trong thế giới. Số lượng của họ không nhiều. Nhưng công việc của họ đang được biến thành dễ dàng vì sự quy phục của con người và sự thiếu hiểu biết của con người. Một lần nữa, phản ứng. Khả năng để đáp lại. Khả năng đáp lại.

Nếu không có khả năng đáp lại, à, con người sẽ không đáp lại, và sự chiếm đóng sẽ xảy ra, ngay dưới chân họ. Và mọi người sẽ nghĩ, “Ồ, à, có điều gì đó đang xảy ra trong thế giới. Mọi thứ chắc chắn đang thay đổi!” Và nó sẽ có vẻ ổn cho đến khi họ biết được nó thật sự là gì.

Đó là lý do tại sao tại thời điểm này một Thông Điệp khẩn cấp đang được cung cấp. Nhận thức là điều đầu tiên. Sau đó bạn phải tìm hiểu về cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, mà bạn có thể bắt đầu làm bằng cách nhìn vào thế giới của chính mình một cách khách quan. Sau đó bạn phải bắt đầu đạt được cách nhìn trong Cộng Đồng Vĩ Đại và tìm hiểu về cuộc sống và tâm linh trong vũ trụ.

Điều này hiện đang được trình bày trong Giáo Huấn về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Không phải ai cũng có thể học được Giáo Huấn này, nhưng đủ người ở nhiều nơi sẽ cần tiếp cận nó để hiểu được những gì đang diễn ra.

Nhân loại có thể chấm dứt Sự Can Thiệp vào ngày mai nếu nó được cung cấp thông tin và có nhận thức. Nhân loại có thể ngăn chặn Sự Can Thiệp dạng này trong tương lai nếu nó được cung cấp thông tin và có nhận thức và đoàn kết. Con người quá bận tâm đến bản thân đến mức biên giới của họ không được phòng vệ.

Ồ, vâng, họ có biên giới, giữa nhau, biên giới, bức tường và sự phản kháng và thù địch khổng lồ. Nhưng biên giới của bạn với không gian không được phòng vệ. Bạn không có bức tường nào để ngăn bên ngoài xâm nhập bởi vì bạn không nghĩ rằng có bên ngoài mà có thể đi vào hoặc sẽ đi vào.

Điều này, do đó, là thời gian cho sự can đảm, tin tưởng và trung thực. Thời gian cho sự xem xét thật sự bên trong bản thân bạn. Hãy đọc Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh và tự hỏi bản thân: “Tôi thật sự biết gì?” không phải “Tôi muốn gì?” hay “Tôi thích gì?” hoặc “Tôi tin điều gì?” nhưng là “Tôi thật sự biết gì ở đây? Điều này có thật sự đang xảy ra?”

Hãy hội ý với Tri Thức bên trong bản thân nếu bạn có thể, không phải ý tưởng của bạn hay nỗi sợ hãi của bạn hay niềm tin của bạn, mà là điều gì đó sâu hơn bên trong bạn. Đó là nơi mà sự xác nhận chân thật sẽ xảy ra.

Sẽ cần sự can đảm vĩ đại để hỏi điều này bởi vì nhận thức này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nó sẽ giải phóng bạn. Và nó sẽ trao cho bạn định hướng. Nhưng bạn phải sẵn sàng có sự thay đổi này bên trong bản thân. Đây là sự mặc khải xảy ra bên trong mỗi người. Nó bị kháng cự nhiều. Bị trì hoãn nhiều. Nhưng nếu nó có thể diễn ra, thì đó là điều quý giá nhất.

Chúng Tôi gửi lời chúc của Chúng Tôi đến bạn và yêu cầu rằng bạn nhận lãnh lời cố vấn này và xem xét nó cho bản thân, bởi vì bạn phải đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng Tôi chỉ có thể cung cấp thông tin. Chúng Tôi không thể điều khiển. Sự Hiện Diện của các Giáo Viên đang ở với bạn.