Tóm Tắt Thứ Bảy: Hỏi Đáp

Chúng tôi vui khi có thể trả lời những câu hỏi này, vì chúng tôi biết rằng chúng quan trọng trong việc trao cho bạn hiểu biết lớn hơn. Bạn sẽ cần sự hiểu biết này ngay lúc này, vì thế giới đang thay đổi và tương lai và định mệnh của bạn đang ở trước bạn. Đó là đặc quyền của chúng tôi để chia sẻ sự khôn ngoan lớn lao này với bạn. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng nó có thể được hiểu một cách chính xác và được áp dụng một cách chính xác, bởi vì những điều như vậy có thể bị hiểu sai và sai lầm nghiêm trọng có thể phát sinh từ chúng. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu. ~ “Bạn khác với những thế lực đang can thiệp vào thế giới ngày hôm nay như thế nào?”

Chúng tôi đại diện cho những chủng loài tự do trong khu vực không gian của bạn mà vẫn coi trọng tự do cá nhân và đã tránh xa các mạng lưới giao dịch và thương mại lớn được tiến hành bởi các quốc gia mà, mặc dù quyền lực, không tôn trọng tự do cá nhân và không nhận biết quyền lực của Tri Thức trong cá nhân như một phước lành và như một nguồn lực vĩ đại.

Chúng tôi đến đây không phải để can thiệp mà để chia sẻ sự khôn ngoan và quan điểm của chúng tôi mà nhân loại sẽ cần vào lúc này để tiến bước với sự chắc chắn lớn hơn và sức mạnh và sự hiểu biết lớn hơn trong sự tương tác của nó với sự sống trong vũ trụ. Bạn không thể trao cho bản thân giáo dục này. Nó không thể được dạy trong các đại học hoặc trung tâm giáo dục của bạn. Vì vậy, nó phải được trao cho bạn bởi những loài coi trọng sự hiện diện của bạn trong vũ trụ và không muốn thấy bạn rơi vào sự thuyết phục và thống trị của các thế lực ngoại bang.

Do đó, mục đích của chúng tôi thì hoàn toàn khác với mục đích của Sự Can Thiệp. Các xã hội của chúng tôi thì hoàn toàn khác. Trọng tâm của chúng tôi và sự khôn ngoan của chúng tôi thì hoàn toàn khác. Nếu bạn có thể hiểu rằng nhân loại phải thống nhất bản thân và tập hợp sức mạnh và sự khôn ngoan của chính mình mà không với sự kiểm soát ngoại bang, thì bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi không can thiệp vào thế giới, mà thay vào đó chỉ cung cấp sự khôn ngoan, quan điểm và hướng dẫn của chúng tôi để bạn sử dụng hay không sử dụng, tuỳ bạn lựa chọn.

~

“Sự Can Thiệp muốn gì ở đây trên Trái Đất?”

Sự Can Thiệp tìm cách kiểm soát thế giới này và các dân tộc của thế giới. Nó làm điều này không chỉ để đáp ứng các mục tiêu của chính mình cho của cải và thu thập tài nguyên, mà còn để phục vụ các cường quốc lớn hơn mà sẽ bí mật sử dụng Sự Can Thiệp để giành quyền kiểm soát thế giới. Những cường quốc lớn hơn này sẽ không dám bước vào thế giới như cách mà Sự Can Thiệp đang làm hiện nay, nhưng họ sẽ sử dụng những lực lượng vô đạo đức hơn này để đạt được mục tiêu ảnh hưởng và thu thập của riêng mình.

Sự Can Thiệp muốn một nhân loại tuân thủ. Nó không muốn một nhân loại nổi loạn, vì nó không thể quản lý được điều đó. Sự Can Thiệp muốn nhân loại vui lòng làm việc  — tin tưởng vào các mục tiêu, nguyên tắc và lời hứa của nó. Tất nhiên, những điều này là giả dối và lừa dối, và sẽ là sai lầm trầm trọng nhất nếu nhân loại tuân theo những mệnh lệnh này.

Do đó, hãy hiểu rằng bạn bây giờ có sự cạnh tranh từ vũ trụ — sự cạnh tranh cho giá trị và tài nguyên của thế giới này, vị trí chiến lược của nó và những thứ được bí mật giấu ở đây ngoài nhận thức của con người, mà có giá trị khổng lồ đối với những chủng loài trong vũ trụ biết về chúng.

Từ thời điểm này trở đi, bạn sẽ phải bảo vệ thế giới của mình khỏi sự can thiệp và khỏi sự thuyết phục, mà có thể rất quyền lực và rất có ảnh hưởng. Những quyền lực này đã bị phủ trong các thế giới của chúng tôi với tổn hại lớn cho các dân tộc của chúng tôi, và chúng tôi đã phải chiến đấu và đấu tranh để giành lại tự do của mình và để ngăn chặn những ảnh hưởng này và để giữ chúng bên ngoài địa hạt của chúng tôi. Đó là cái giá trong vũ trụ nơi tự do là hiếm.

Tự do đòi hỏi sự cảnh giác. Tự do đòi hỏi sự cẩn trọng to lớn và sự nhận biết to lớn. Nhân loại phải phát triển những kỹ năng này và những phẩm chất này nếu nó muốn tồn tại trong một vũ trụ đa dạng và đầy ảnh hưởng, nếu nó muốn duy trì sự tự do và tự quyết giữa sự hiện diện của các thế lực quyền lực khác.

~

“Có ai trong số những vị khách là có lợi cho nhân loại không?”

Không ai đang viếng thăm thế giới của bạn vào lúc này hoặc trong thời gian gần đây là có lợi cho nhân loại. Họ đều đại diện cho các thế lực cạnh tranh đang tranh giành quyền lực và ảnh hưởng tại đây. Họ đều là một phần của Sự Can Thiệp, được tạo thành từ nhiều hơn một chủng loài. Nếu bạn có thể hiểu được hoàn cảnh của mình thấu suốt hơn, thì bạn sẽ nhận ra rằng sự can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào đều có hại cho nhân loại và sự can thiệp như thế đang được thực hiện cho lợi ích bản thân để giành quyền kiểm soát và để giành quyền thống trị.

Không đồng minh thật sự nào của nhân loại sẽ ở trong thế giới cố gắng thao túng nhận thức của con người, cố gắng kiểm soát hành vi của con người, cố gắng hướng số phận của con người đến mục đích của chính nó.

Do đó, bạn đang đối mặt với một tình huống rõ ràng. Bạn không có gắng nặng phải cố gắng phân biệt bạn bè khỏi kẻ thù giữa những loài đang can thiệp trong thế giới. Điều đó sẽ rất khó để bạn làm được, bởi quyền lực của sự thuyết phục đang được đặt trên nhân loại vào lúc này.

Bạn có lợi thế của việc đối mặt với một tình huống sáng tỏ và rõ ràng. Những loài đang viếng thăm thế giới của bạn đang ở đây để thao túng và để lừa gạt. Họ cảm thấy rằng mục tiêu của họ là đúng và rằng họ, hơn là bạn, có thể cai trị nhân loại một cách có ích. Nhưng đó là dựa theo những giá trị của họ, mà không coi trọng tự do cá nhân theo bất kỳ cách nào, cũng không coi trọng những phẩm chất cao cả của bản chất con người và những thành tựu của nhân loại.

~

“Liệu có ai từ không gian sẽ đến để cứu nhân loại không?”

Sẽ không ai đến để cứu nhân loại, và những loài khẳng định rằng đang ở đây vì mục đích này đại diện cho chính Sự Can Thiệp. Nếu nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ và tự quyết trong vũ trụ, thì nó phải tự cứu chính mình. Những gì nó cần từ các chủng loài khác trong vũ trụ là kiểu khôn ngoan và hướng dẫn mà chúng tôi đang cung cấp thông qua các bộ Tóm Tắt này. Đây là điều mà bất kỳ xã hội nào khác trong vũ trụ quan tâm đến tương lai và tự do của nhân loại có thể trao trong một thế giới mà một nhân loại chia rẽ đang đấu tranh với chính mình, đang làm suy thoái thế giới của mình và phá hoại ba thành tựu cơ bản cần thiết cho tự do: sự thống nhất, tự cung tự cấp và kín đáo.

Đừng nghĩ rằng những loài khác sẽ đến đây để cứu nhân loại, vì họ sẽ đến đây để cứu thế giới cho chính họ, và nhân loại sẽ chỉ là một nguồn lực mà họ sẽ sử dụng để đạt được mục tiêu của riêng mình. Đừng ngu ngốc và ngây thơ. Đừng nghĩ rằng các chủng loài khác sẽ tiêu hao sức lực và đầu tư bản thân đến mức to lớn như vậy chỉ để đảm bảo tự do của bạn, vì sự đầu tư như vậy phải là cho mục đích riêng của họ. Điều này đòi hỏi sự suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng từ bạn, một cách tiếp cận rất tỉnh táo và sự khách quan lớn hơn.

~

“Nếu việc chinh phục không được phép trong vùng không gian này, thì làm sao Sự Can Thiệp có thể xảy ra và thành công?”

Việc chinh phục không được phép trong khu vực không gian này, vì vậy các cách thức khác được theo đuổi thông qua sự xúi giục, thông qua việc chào mời các món quà công nghệ và thông qua việc thuyết phục chủng loài bản địa rằng một mình nó không thể cai trị bản thân hoặc đảm bảo tương lai của chính nó. Nhân loại cũng đặt lên bản thân những thuyết phục tương tự thông qua các thuyết phục thương mại và chính trị của nó.

Nhân loại có một định mệnh lớn lao và một tiềm năng lớn lao. Nhân loại có thể thiết lập việc sử dụng bền vững thế giới này. Nó có thể thiết lập sự an ninh và ổn định này, nhưng nó sẽ phải tiến bước rất khác so với nó đang làm vào lúc này. Nếu không, nó sẽ nghĩ rằng những người khác sẽ đến để tặng quà cho nó, để nâng cao khoa học và công nghệ của nó, để chỉ cho nó cách sống trong hòa bình.

Nhưng đây là lúc bạn dễ bị tổn thương và dễ rơi vào sự thuyết phục ngoại bang. Vì một hòa bình như vậy không tồn tại giữa những loài đang can thiệp trong thế giới. Và không có năng lượng miễn phí nào trong vũ trụ mà thật sự miễn phí.

Họ sẽ đến để khai thác bạn và lợi dụng những kỳ vọng của bạn và sự ngây thơ của bạn. Do đó, bạn phải hết sức cảnh giác ở đây và hết sức thận trọng. Chính những sức mạnh thuyết phục và sức mạnh ảnh hưởng này trong môi trường tinh thần mà sẽ có tác động to lớn lên suy nghĩ của con người, kỳ vọng của con người và cảm xúc của con người.

Ở đây bạn hoặc khiến bản thân sẵn sàng cho sự thuyết phục đó, hoặc bạn nhận ra rằng bạn phải cưỡng lại nó. Ở đây cách tiếp cận của nhân loại sẽ tạo ra mọi khác biệt, vì thật sự một lực lượng nhỏ phi quân sự có thể đạt được ưu thế trên thế giới mà không cần sử dụng vũ lực. Nó có thể làm điều này thông qua sức mạnh của sự thuyết phục và bằng cách chào mời cho người bản xứ những thứ mà họ nghĩ rằng họ muốn. Đây là cách mà các dân tộc bản địa đã bị dụ dỗ trong suốt lịch sử loài người bởi các thế lực can thiệp khác. Bây giờ bạn đang đối mặt với sự can thiệp từ vũ trụ, với sự thuyết phục tinh vi hơn và quyền lực hơn nhiều. Nếu bạn ở gần họ, họ có thể kiểm soát suy nghĩ của bạn, cảm xúc của bạn và nhận thức của bạn. Đây là quyền lực ảnh hưởng mà họ có trong môi trường tinh thần.

Bạn có thể chống cự lại quyền lực này bởi sự hiện diện của Tri Thức bên trong bản thân bạn, Tri Thức mà Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống đã đặt bên trong bạn. Vì nó không thể bị thuyết phục. Nó không thể bị lừa dối. Và nó không thể bị làm suy đồi. Bạn sẽ cần tiếp cận vào Tri Thức lớn lao này nếu bạn muốn duy trì sự tự do và phát triển sự khôn ngoan và sự trưởng thành trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

~

“Các chính phủ của chúng tôi đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ các hoạt động của Sự Can Thiệp?”

Một số chính phủ đã hỗ trợ Sự Can Thiệp, chỉ để thấy rằng nó đang hoạt động chống lại họ, và rằng nó lừa đảo và không đáng tin cậy. Các chính phủ lớn trên thế giới ngày hôm nay đã có liên hệ trong quá khứ và đã có những thỏa thuận nhất định để cho phép Sự Can Thiệp hoạt động ở đây để đổi lấy những loại công nghệ nhất định. Nhưng điều này đã cấp phép cho sự xâm nhập rất nguy hiểm vào trong thế giới con người và vào trong các xã hội loài người. Ảnh hưởng của nó là đáng kể và được hướng đến những cá nhân được coi là tuân thủ nhất và dễ thuyết phục nhất.

Nhưng trong thời gian gần đây, đã có sự chuyển hướng để ảnh hưởng đến những người ở vị trí lãnh đạo trong thương mại, vì họ không chịu trách nhiệm đối với công chúng. Họ không được bầu và phần lớn không được nhận biết bởi cộng đồng con người. Họ thu được tài sản kếch xù, và họ không tuyên bố có những quy tắc đạo đức cao, chẳng hạn như các quan chức được bầu của bạn có thể tuyên bố. Họ có thể hoạt động trong bí mật, rất ít trách nhiệm đối với bất kỳ ai.

Do đó, đã có sự thay đổi trong trọng tâm của Sự Can Thiệp nhằm hướng tới các cá nhân ở vị trí lãnh đạo trong thương mại, đặc biệt liên quan đến việc thu thập và phân phối tài nguyên. Vì những cá nhân này nắm giữ quyền lực to lớn trong các lĩnh vực này và dễ bị thuyết phục hơn nhiều. Người dân của bạn không biết về những gì đang xảy ra giữa các bạn.

~

“Có chính phủ nào của thế giới đang chống lại Sự Can Thiệp không?”

Có, Mỹ và Nga đang chống lại Sự Can Thiệp. Đó là một trong những lý do khiến họ ngừng sự cạnh tranh của họ mà đã thật phá hoại trong nhiều thập kỷ. Giờ đây họ hợp tác hơn, vì họ nhận ra rằng họ cần nhau để thành công trong việc chống lại những tác động và sự thuyết phục đang được phủ lên nhân loại.

Có những chính phủ nhỏ đang hỗ trợ vào lúc này, nhưng chủ yếu hai cường quốc này mới có sức mạnh quân sự và sức thuyết phục lớn như vậy trên thế giới. Chính họ đã rơi vào sự lừa dối của người ngoài hành tinh, và chính họ giờ đã quay lưng lại với Sự Can Thiệp. Đó là lý do tại sao người liên hệ của chúng tôi trên Trái Đất, Marshall Vian Summers, có thể nhận thông tin này và có thể nhận các Bài Tóm Tắt và tư vấn của chúng tôi mà không sợ bị chính phủ đàn áp.

Ông ấy đang bị theo dõi, chúng tôi chắc chắn, mặc dù chúng tôi không biết ở mức độ nào. Ông ấy đang cung cấp phụng vụ không chỉ cho các dân tộc của thế giới, mà còn cho các chính phủ nhận thức về Sự Can Thiệp và bây giờ đang phản đối sự hiện diện của nó và các hoạt động của nó trên thế giới.

~

“Các nhà khoa học loài người nói rằng không ai có thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Do đó, làm thế nào mà Sự Can Thiệp có thể đến đây hoặc thậm chí là bạn có thể đến đây?”

Tiền đề này chắc chắn là điều hạn chế hiểu biết của con người. Nếu bạn không thể du hành nhanh hơn những tốc độ này, thì bạn hoàn toàn không thể du hành trong không gian, và đó có lẽ là giả thiết của nhiều người vẫn nghĩ rằng đây là một rào cản không thể vượt qua.

Ngay cả trước khi có bất kỳ nền văn minh nào của loài người trên thế giới, du hành vũ trụ đã được tiến hành ở mức độ rất lớn và phức tạp. Bạn có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng và chống lại ảnh hưởng của nó lên thời gian và sự lão hóa, và điều này đã được thực hành lâu hơn bất kỳ nền văn minh loài người nào.

Nhưng việc du hành không nhanh như bạn nghĩ hay tưởng tượng. Vẫn mất thời gian để di chuyển giữa các hệ mặt trời — đôi khi, trong ước tính và khung thời gian của bạn, vài ngày và vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, tùy thuộc vào khoảng cách mà người ta phải di chuyển. Tất nhiên, điều này sẽ là nhanh đáng kinh ngạc theo quan niệm của bạn, nhưng bạn vẫn đang bò ở tốc độ chậm trong khi các quốc gia khác đã tham gia vào thương mại, giao dịch và du hành trong hàng trăm nghìn năm của bạn, ngay cả trong khu vực không gian của bạn.

Bạn không sống trong phần mới phát triển nào đó của vũ trụ. Có một lịch sử lâu đời trong khu vực này, thậm chí lâu hơn cả những gì chúng tôi có thể tính đến – lịch sử về chiến tranh, chinh phục và xung đột vào lúc đầu. Điều này đã được trấn áp bởi sự thống nhất lớn hơn, một mạng lưới giao dịch to lớn và một mạng lưới kiểm soát to lớn — mà đã trấn áp chiến tranh và xung đột, nhưng cũng đã trấn áp tự do và quyền tự quyết trong các quốc gia tham gia của nó.

Vì vậy, bạn phải nhìn nhận rằng rào cản này, được gọi là tốc độ ánh sáng, là thứ mà nhân loại, trong tương lai xa, sẽ có thể được vượt qua. Ngay cả tự mình, nó sẽ tìm ra cách để làm điều này. Nhưng chắc chắn nó không thể xem giới hạn như vậy như thứ quyết định. Vì chúng tôi đã đến để ở gần Trái Đất, và bây giờ chúng tôi đang ở xa Trái Đất, và Sự Can Thiệp đã đến để can thiệp vào thế giới, điều mà nó đang thực hiện một cách lớn lao với mỗi năm trôi qua. Giao dịch và thương mại đang diễn ra ở nhiều khu vực bên trong thiên hà, và chúng tôi chỉ có thể giả định rằng đang xảy ra ở các thiên hà khác. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng công nghệ trong vũ trụ bị giới hạn bởi sự hiểu biết hoặc thành tựu của con người.

~

“Khi nào thì nhân loại có thể du hành ra ngoài hệ mặt trời này?”

Việc du hành của bạn ra ngoài hệ mặt trời này có thể xảy ra trong vòng hai thế kỷ tới, nhưng chúng tôi nói “có thể xảy ra” bởi vì bạn sẽ phải đối mặt với sự thay đổi vĩ đại về môi trường đang xảy ra trong thế giới của bạn, điều có quyền lực để phá hoại nền văn minh loài người. Và bạn cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả của sự can thiệp trong thế giới của bạn, điều có thể lật đổ uy quyền của con người ở đây và đặt nhân loại dưới sự kiểm soát và thống trị ngoại bang. Một trong hai sự kiện này có thể thay đổi hoàn toàn hành trình định mệnh của con người, có thể kìm hãm và điều khiển những thành tựu của nhân loại và định mệnh của nó như một dân tộc tự do và tự quyết trong vũ trụ.

Do đó, có những mối nguy hiểm vĩ đại đang đối mặt với bạn bây giờ, và đó là lý do tại sao Những Bài Tóm Tắt của chúng tôi là rất quan trọng và lý do tại sao chúng tôi đã được kêu gọi bởi các Quyền Năng Thánh Linh vĩ đại để đến Trái Đất để trao thông điệp của chúng tôi cho một thế giới xứng đáng và một dân tộc xứng đáng.

~

“Bạn nói về sự tự do cá nhân là điều hiếm có trong vũ trụ. Tại sao lại như vậy?”

Tự do thì khó để nuôi dưỡng. Nó có thể khó điều khiển và vô tổ chức. Nó có thể dẫn đến những việc quả quyết cá nhân mà là nguy hiểm. Nó có thể có những hậu quả tai hại nếu nó không được quản lý một cách khôn ngoan và tận tâm. Dễ hơn nhiều để các quốc gia áp đặt sự điều khiển và thiết lập uy quyền lên dân tộc và xã hội của họ. Đó là lý do tại sao hầu hết các quốc gia chọn con đường dễ hơn và tiện lợi hơn này, mặc dù nó dẫn đến một kết quả kém năng suất và kém sáng tạo hơn nhiều.

Tự do thì khó để nuôi dưỡng ngay cả ở cấp độ cá nhân. Nó đòi hỏi trách nhiệm. Nó đòi hỏi nhận thức. Nó đòi hỏi sự quản trị và cố vấn khôn ngoan. Nó đòi hỏi sự lãnh đạo khôn ngoan và một dân số sẵn lòng và có học. Tất cả những điều này đều rất đầy thách thức để thiết lập, và đó là lý do tại sao nhiều quốc gia chọn con đường khác đến sự ổn định.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng con đường tự do cá nhân dẫn đến một quốc gia mạnh mẽ hơn và đến sự sáng tạo và thành tựu lớn hơn trong các công dân của mình cho lợi ích của tất cả mọi người. Chúng tôi tin rằng các xã hội đàn áp, mặc dù chúng có thể là phổ biến trong vũ trụ, không có sự sáng tạo này và không thể hưởng lợi từ sự khôn ngoan và mục đích lớn lao mà mỗi người mang theo. Do đó, thành tựu của họ bị hạn chế, và họ có xu hướng sao chép lẫn nhau, bởi vì họ không sáng tạo. Công nghệ mới, sự khôn ngoan mới và cách thức mới về quản trị xã hội đầy sáng tạo không được thiết lập ở các quốc gia này. Chúng bảo thủ, và chúng chống lại tư duy cải tiến và những thành tựu cải tiến.

Ở đây, nhân loại phải thấy rằng nó có một trong hai con đường để đi theo trong việc thiết lập an ninh và ổn định lớn hơn trên thế giới. Nó hoặc sẽ tạo ra một chế độ đàn áp mà sẽ ép buộc trật tự và kìm hãm sự sáng tạo và tự do của cá nhân. Hoặc nó sẽ chọn con đường khó hơn của việc thiết lập một xã hội tự do hơn, sáng tạo hơn và hiệu quả hơn.

Chúng tôi hy vọng và mong muốn rằng nhân loại sẽ chọn con đường của tự do và xây dựng sự tự do mà nó đã thiết lập ở nhiều nơi trên thế giới. Tất nhiên, nó còn một chặng đường dài để thực hiện điều này, và đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng bây giờ với viễn cảnh về nguồn tài nguyên suy giảm trên thế giới và sự hiện diện của các thế lực can thiệp, thao túng, thì nhân loại đối mặt với một thách thức vĩ đại về mặt này.

Bạn không bao giờ có thể coi tự do của mình là điều hiển nhiên trong vũ trụ. Tự do là một đặc quyền chứ không đơn thuần là một quyền. Nó phải được xây dựng bằng sức mạnh và sự khôn ngoan, và nó phải được bảo vệ với sự cảnh giác, luôn luôn.

~

“Nếu các bạn bị bắt bởi Sự Can Thiệp, điều gì sẽ xảy ra với các bạn và liệu sẽ có hậu quả cho các thế giới riêng của các bạn không?”

Nếu chúng tôi bị bắt bởi các lực lượng can thiệp, thì chúng tôi sẽ bị tra tấn và chịu hình phạt tàn nhẫn để rút từ chúng tôi bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể có. Thế giới quê hương của chúng tôi sẽ bị nhận biết, và áp lực vĩ đại từ bên ngoài sẽ bị đặt lên các nhà lãnh đạo của các quốc gia chúng tôi liên quan đến sự hiện diện và ảnh hưởng của chúng tôi ở đây trên thế giới. Bởi vì các thế giới của chúng tôi đã thiết lập các thỏa thuận không can thiệp vào các khu vực bên ngoài khu vực của chúng tôi, và đây là điều trao cho chúng tôi quyền tự trị của chúng tôi, một quyền tự trị luôn mong manh và luôn bị giám sát để có thể sửa đổi.

Theo các thỏa thuận của chúng tôi, chúng tôi không được phép đến gần thế giới của bạn để đưa ra lời khuyên như vậy, ngay cả khi chúng tôi không trực tiếp can thiệp. Nhưng chúng tôi đang ở gần, và mục đích của chúng ta là cao cả và xứng đáng và được hướng dẫn bởi một Nguồn vĩ đại. Vì vậy chắc chắn chúng tôi sẽ bị tra tấn và tiêu diệt, những người chúng tôi đã tập hợp cho mục đích này. Và các thế giới của chúng tôi sẽ chịu sự giám sát lớn hơn và áp lực khổng lồ, và các hợp đồng đảm bảo quyền tự chủ của chúng tôi sẽ bị đe dọa và thách thức.

Điều này sẽ là nghiêm trọng cho các nhà lãnh đạo của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi hành động với sự bí mật lớn nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi không mô tả ngoại hình của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi không cung cấp tên của chúng tôi, mô tả các thế giới của chúng tôi hoặc cho bạn biết các thế giới của chúng tôi nằm ở đâu. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là rằng những điều này luôn là bí mật. Chúng tôi thậm chí đã không tiết lộ chúng cho người liên hệ của chúng tôi ở đây trên Trái Đất. Chúng tôi cũng sẽ không làm điều đó. Bởi vì bất kỳ tâm trí con người nào cũng có thể bị can thiệp, và sự hiểu biết của nó có thể được rút ra bởi những thế lực đang can thiệp trong thế giới hiện nay.

Vì vậy, bạn phải hiểu tầm quan trọng của sự kín đáo. Đó là lý do tại sao nó là một trong ba yêu cầu cho việc thiết lập và duy trì tự do trong vũ trụ: sự thống nhất, tự cung tự cấp và kín đáo. Bạn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về quyền lực của môi trường tinh thần. Bạn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về cách các chủng loài khác có thể truy cập sự khôn ngoan và hiểu biết của con người. Bạn chỉ mới bắt đầu nhận ra rằng tự do của bạn sẽ phải được phòng thủ và bảo vệ đến mức nào nếu nó muốn được duy trì trong một vũ trụ nơi tự do là hiếm.

~

“Những Bài Tóm Tắt nói rằng Sự Can Thiệp đang thúc đẩy xung đột của con người. Nó làm điều này bằng cách nào? Bạn có thể cho chúng tôi ví dụ về những gì bạn thấy trước giờ không? ”

Ho chỉ cần khuyến khích sự cực đoan tín ngưỡng và chủ nghĩa dân tộc và thuyết phục các nhà lãnh đạo và các cá nhân thuyết phục rằng các dân tộc khác tượng trưng cho kẻ thù của họ và mối đe dọa. Bạn chỉ cần phóng chiếu hình ảnh các vị thánh tâm linh và các sứ giả tuyên bố về nhu cầu để vượt qua kẻ thù. Đây là cách mà Sự Can Thiệp có thể thúc đẩy xung đột trên thế giới. Sự can dự của Mỹ và cuộc chiến của nó ở quốc gia Iraq là một ví dụ rất tốt về việc các nhà lãnh đạo bị thuyết phục để làm điều hoàn toàn ngu ngốc, tham gia vào cuộc xung đột khó giải quyết với kết quả không chắc chắn, cam kết rất nhiều nguồn lực của mình, thậm chí liều mất sự tán thành của thế giới để tham gia theo kiểu này. Các quốc gia khác, đặc biệt các quốc gia hùng mạnh và có sức ảnh hưởng, sẽ tham gia theo kiểu này thông qua sự thuyết phục của Sự Can Thiệp — để suy giảm quyền lực của họ, để suy giảm ảnh hưởng của họ, để suy giảm tinh thần của các dân tộc của chính họ và để suy giảm các nền kinh tế của họ. Bởi vì Sự Can Thiệp cần nhân loại suy giảm để thể hiện mình thật sự có lợi cho số phận loài người.

Do đó, Sự Can Thiệp sẽ tìm cách làm suy yếu các cường quốc mạnh nhất để làm suy giảm ảnh hưởng của chúng trên thế giới và tạo ra một tình huống tổng thể mà ở đó Sự Can Thiệp sẽ được coi là thật sự có giá trị, và lời khuyên của nó và hướng dẫn của nó sẽ được tham gia và tuân theo.

“Bạn cũng chỉ ra rằng Sự Can Thiệp đang bình định hoá con người. Làm thế nào nó có thể bình định hoá con người và vẫn thúc đẩy xung đột giữa con người?”

Sự Can Thiệp đang bình định hoá những nhóm dân số nhất định — những người trẻ tuổi, những người có học thức, những người có khuynh hướng tâm linh, những người không thể bị khuyến khích để gây chiến hoặc xung đột chống lại người khác. Những người có thể là phái viên lớn nhất cho Sự Can Thiệp sẽ bị bình định hoá và chỉ đạo. Họ sẽ tin tưởng vào ban lãnh đạo mới. Họ sẽ tin rằng Sự Can Thiệp đang ở đây để cứu một nhân loại đang khó khăn và suy tàn.

Những người không thể bị bình định thì có thể bị khuyến khích để tham gia vào những thù hận cổ xưa của họ và sự ngờ vực của họ đối với các nước láng giềng, và để củng cố sự phản kháng của họ và sự thù địch của họ đối với kẻ thù lịch sử của họ. Đất đai có thể bị tranh chấp. Tài nguyên sẽ ngày càng bị tranh chấp. Ngay cả trong các quốc gia, sẽ có những nhóm sẽ nổi lên, mà sẽ tìm cách gây mất ổn định và áp đảo quốc gia đó. Nhiều nhóm sẽ bị chi phối bởi hệ tư tưởng tôn giáo, không chỉ bị chi phối bởi những mặc định của bản chất con người, mà còn bởi ảnh hưởng và hướng dẫn của chính Sự Can Thiệp.

~

“Sự Can Thiệp có đang thao túng việc sản xuất lương thực hay bất kỳ ngành công nghiệp nào khác trên Trái Đất không?”

Sự Can Thiệp không cần phải thao túng việc sản xuất lương thực, vì nó đang suy giảm do tác động của con người lên môi trường của chính bạn. Các ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như các ngành công nghiệp quân sự – các ngành công nghiệp cung cấp và hỗ trợ các nỗ lực quân sự và các hành trình quân sự – những ngành này chắc chắn đang được khuyến khích. Có những thế lực đang khuyến khích xung đột của con người. Điều này thể hiện tác động của Sự Can Thiệp. Trong khi có động cơ cho hòa bình, thì cũng có động cơ cho việc chinh phục. Đó là lý do tại sao nhiều quốc gia đang xây dựng năng lực quân sự của họ. Ít nhất là vậy vào lần cuối chúng tôi ở gần thế giới của các bạn, và chúng tôi phải giả định rằng việc này đang tiếp tục.

Đây không chỉ là kết quả của sự ngờ vực của con người và sợ hãi của con người. Nó cũng thể hiện tác động của Sự Can Thiệp. Sự Can Thiệp không bị đe dọa bởi vũ khí của bạn. Chỉ năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân đe dọa sự tồn tại của nó ở đây. Và những thứ này không thể bị sử dụng mà không với hậu quả to lớn đối với phúc lợi và tương lai của nhân loại.

Sự Can Thiệp đang sử dụng quyền lực trong môi trường tinh thần – quyền lực của sự thuyết phục, quyền lực mà nhân loại chỉ đang bắt đầu nhận biết và hiểu. Nhân loại vẫn nghĩ rằng sức mạnh quân sự sẽ quyết định số phận của nó và tương lai của nó, nhưng trong một vũ trụ của kỹ năng cao hơn và tầm ảnh hưởng lớn hơn, điều này sẽ không hiệu quả. Điều này thể hiện một ngưỡng mới của học tập và thành tựu cho gia đình loài người.

~

“Bạn có thể tiết lộ những nơi Sự Can Thiệp lập căn cứ trên Trái Đất để chúng tôi có thể đóng chúng?”

Chúng tôi không có kiến thức đầy đủ về điều này. Chắc chắn, những căn cứ đầu tiên đã được thiết lập trong đại dương và vùng nước nông, cách xa sự hiện diện của lực lượng quân sự con người – ở các vùng Bắc Cực và ở những khu vực không có căn cứ quân sự. Các căn cứ dưới lòng đất, khó thiết lập hơn nhiều, đã được xây dựng ở các vùng núi. Máy phát đã được thiết lập ở các vùng núi, nơi có các thành phố ở chân núi — máy phát để ảnh hưởng lên môi trường tinh thần và bình định hoá công chúng. Điều này thể hiện một trong những nỗ lực của Sự Can Thiệp.

Chúng tôi không biết nơi tất cả các máy phát này đã được đặt, nhưng chúng tôi biết chúng đang được sử dụng. Chúng tôi không biết tất cả các căn cứ đã được thiết lập ở đâu, đặc biệt là trên đất liền. Chúng tôi chưa bao giờ ở đủ gần bề mặt Trái Đất để có thể tự mình chứng kiến những điều này và chỉ có thể hiểu được sự tồn tại của chúng bằng cách giải mã thông tin truyền tải của Sự Can Thiệp. Tuy nhiên đủ để bạn biết rằng những căn cứ như vậy tồn tại ở đây và rằng có sự hiện diện đáng kể của người ngoài hành tinh trong thế giới. Nó không phải là một sự hiện diện quân sự. Nó thể hiện việc sử dụng khéo léo các lực lượng thương mại bởi những loài đã giành được quyền lực và ảnh hưởng trong môi trường tinh thần.

Bạn sẽ phải thay đổi hiểu biết của mình về việc sử dụng quyền lực để nhận ra điều này ảnh hưởng mạnh thế nào và nó hiệu quả hơn ra sao đối với việc thiết lập các mục tiêu và ưu tiên của bạn so với việc sử dụng sức mạnh quân sự. Việc sử dụng sức mạnh quân sự thì được hạn chế trong thế giới của bạn, và nó vô cùng được ngăn chặn trong phần này của thiên hà.

~

“Nếu Sự Can Thiệp được vượt qua, thì nhân loại phải làm gì với tất cả các cá nhân là kết quả của chương trình lai giống?”

Nếu Sự Can Thiệp có thể được vượt qua, thì bạn sẽ phải đối mặt với những sự can thiệp trong tương lai. Nhưng về sự hiện diện của những cá nhân như vậy, bạn sẽ phải kết hợp lại họ vào trong xã hội loài người, và điều đó sẽ đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian và sức lực. Những cá nhân này thật sự sẽ có thể trở thành những thành viên có ích trong xã hội, nhưng sự hiểu biết của họ và những ảnh hưởng lên họ sẽ phải thay đổi đáng kể.

Một số có thể trở thành những nhà tiên kiến khôn ngoan. Nhưng chính lòng trung thành của họ đối với nhân loại mà sẽ phải được thiết lập đầy đủ, và họ sẽ phải học cách tự bảo vệ mình khỏi những tác động của Sự Can Thiệp, thứ có thể ảnh hưởng lên họ ngay cả khi Sự Can Thiệp không hiện diện trên thế giới. Bởi vì trong không gian, ảnh hưởng trong môi trường tinh thần có thể tích lũy trên khoảng cách rộng lớn. Một khi ảnh hưởng đã được thiết lập, điều này có thể diễn ra.

Đây sẽ là một thách thức. Những cá nhân này có thể trở nên có ích cho nhân loại nếu lòng trung thành của họ có thể được đặt ở đây và nếu sự thuyết phục lên họ có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ.

~

“Việc du hành liên chiều có vẻ như là cách nhanh nhất để di chuyển trong không gian. Tại sao nó đang không được sử dụng? ”

Du hành liên chiều, mặc dù vô cùng hứa hẹn, đã được chứng minh là tai hại, vì bạn không thể kiểm soát việc quay về của mình, và ngay cả khi bạn có thể tìm thấy một trong các cổng, mà liên tục di chuyển, bạn sẽ không thể biết chắc mình sẽ trỗi ra ở đâu — vào trong loại môi trường vật lý hoặc tình trạng vật lý nào mà bạn sẽ thấy mình ở trong. Đó là lý do tại sao rất nhiều phi thuyền thử sự chuyển giao này đã không bao giờ quay về.

Các cổng không gian vẫn còn là một bí ẩn. Việc du hành liên chiều vẫn còn là một giả thuyết. Chúng tôi biết rằng một số chủng loài đã có thể kết nối giữa các chiều không gian. Họ có thể liên lạc từ chiều không gian khác, nhưng họ không thể quay về, và việc liên lạc với họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, dẫn đến một kết quả bất định.

Nhân loại hy vọng và tin rằng những thứ như vậy sẽ ở đó cho nó để nó có thể du hành đến bất cứ nơi nào nó muốn, để đi sang đầu kia thiên hà ngay lập tức, để trỗi lên trong bất kỳ môi trường nào. Nhưng thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ thay đổi những quan niệm này, sẽ suy giảm tham vọng của bạn và sẽ cho bạn thấy một thực tế rất khác so với thực tế mà bạn tưởng tượng cho bản thân.

Ngay cả khi bạn có thể trỗi ra sau chuyến du hành như vậy, bạn sẽ đi vào gần các thế giới xa lạ mà bạn không có mối quan hệ hoặc vào trong môi trường vật lý hoàn toàn nguy hiểm. Bạn sẽ không có cách nào để vẽ biểu đồ tuyến đường hành lang ở đó trừ khi bạn có đồng minh tồn tại trong khu vực đó. Và những liên minh như vậy sẽ rất khó thành lập, vì không chủng loài nào muốn bị xâm nhập bởi các chủng loài từ xa theo cách này. Đây sẽ là một thách thức cho an ninh của họ và cho mạng lưới thương mại địa phương của họ. Họ sẽ bị vô cùng đe dọa bởi sự xuất hiện của một chủng loài lạ mà họ không có lịch sử hoặc mối quan hệ.

Bạn phải suy nghĩ về những điều này một cách cẩn thận hơn, khách quan hơn, để thấy và hiểu được những gì chúng tôi đang truyền tải đến bạn. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc nghiêm túc. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục đắm chìm trong ảo tưởng về công nghệ cao và việc du hành không gian ngay tức khắc. Nhưng bạn sẽ phải đối mặt với một thực tế rất khác khi bạn trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống.

~

“Nhiều người ở đây trên Trái Đất muốn du hành đến các thế giới khác và gặp gỡ các chủng loài khác ở đó, nhưng bạn chỉ ra rằng việc này sẽ rất hạn chế. Tại sao lại như vậy?”

Hầu hết các quốc gia không hoan nghênh việc viếng thăm trừ khi đó là từ những đối tác thương mại lâu đời của nó, và ngay cả ở đây việc viếng thăm sẽ bị hạn chế, bởi vì các xã hội không muốn bị ảnh hưởng bởi các xã hội khác. Chắc chắn bất kỳ quốc gia tự do nào sẽ không được chào đón để viếng thăm một quốc gia không tự do.

Rồi thì có vấn đề ô nhiễm sinh học. Chúng tôi không thể nghĩ ra thế giới nào mà loài người sẽ được chào đón bởi thực tế sinh học của thế giới của bạn và mối đe dọa khổng lồ mà nó có thể gây ra đối với một thế giới xa lạ. Họ không được chuẩn bị để đối phó với vô số tác nhân và ảnh hưởng sinh học tồn tại ở đây, và việc đón nhận một sứ giả từ Trái Đất sẽ là một viễn cảnh rất thách thức đối với họ.

Nếu họ không phải là một xã hội tự do, thì họ sẽ không quan tâm đến những biểu hiện cá nhân của bạn. Họ sẽ bị đe dọa bởi âm nhạc của bạn và nghệ thuật của bạn. Họ không muốn những ảnh hưởng này bị đặt lên nền văn hóa của họ. Họ sẽ không muốn dân cư của họ chứng kiến bạn hoặc hiểu bạn, vì với việc này, bạn sẽ là mối đe dọa to lớn đối với họ và đối với tất cả những gì họ đã đầu tư vào việc thiết lập các xã hội được kiểm soát cao của họ.

Bạn sẽ không thể đến các quốc gia khác vì bạn sẽ phải băng qua các lãnh thổ thuộc sở hữu của loài khác. Bạn sẽ phải sử dụng các tuyến đường giao dịch được quản lý bởi các cơ quan thương mại. Bạn sẽ phải chấp nhận các thỏa thuận và thỏa hiệp. Bạn sẽ phải thỏa thuận với nhiều cường quốc khác chỉ để du hành tự do trong vùng không gian này. Nếu bạn du hành bên ngoài các tuyến đường được thiết lập này, thì bạn sẽ luôn phải đối mặt với nguy cơ không tặc. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị lạc.

Ngay cả giữa các thế giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ không hoan nghênh sự viếng thăm của con người vào lúc này, vì bạn chưa đủ khôn ngoan, đủ thống nhất hoặc đủ nhận biết để chúng tôi thiết lập mối quan hệ tích cực với bạn. Đó là lý do tại sao không ai nên can thiệp vào thế giới. Không ai nên cố gắng thiết lập mối quan hệ với gia đình loài người, và những loài làm việc đó thì đang ở đây cho mục đích riêng của họ, để thiết lập hành trình tìm kiếm quyền lực và sự thống trị của riêng họ.

Bạn, người còn ngây thơ và không hiểu được thực tế của cuộc sống và việc du hành trong vũ trụ, vẫn chưa thấy rõ những điều này. Nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ về điều này, thì bạn sẽ hiểu. Có những quốc gia ngay trong thế giới của bạn mà bạn không thể tự do đến thăm vào lúc này bởi vì họ không tự do, bởi vì họ sẽ không hoan nghênh ảnh hưởng của bạn và sự hiện diện của bạn ở giữa họ. Mặc dù những quốc gia như vậy thì ít, nhưng những ví dụ của chúng minh họa những gì chúng tôi đang nói.

Vũ trụ thì đa dạng hơn rất nhiều, và các xã hội của nó thì khác nhau hơn nhiều so với bất cứ thứ gì bạn đã thiết lập ở đây trên Trái Đất. Các chủng loài khác nhau rất nhiều. Và sự tin tưởng trong mối quan hệ có thể mất một thời gian rất dài để thiết lập và luôn được duy trì với sự giám sát và cẩn thận to lớn. Điều này thể hiện thực tế mà bạn sẽ phải đối mặt khi trỗi vào đấu trường lớn hơn này của cuộc sống.

~

“Có vẻ như chúng tôi sẽ cạn kiệt ít nhất một số tài nguyên thiết yếu của mình trong tương lai gần. Làm sao nền văn minh của loài người có thể tiếp tục nếu chúng tôi không nhận được công nghệ và sự trợ giúp từ các nước láng giềng trong không gian?”

Nếu bạn tìm cách đạt được công nghệ và sự trợ giúp, thì bạn sẽ bị cuốn vào những thuyết phục, yêu cầu và mạng lưới giao dịch thương mại của các quốc gia khác. Chúng sẽ hạn chế sự tự do của bạn. Chúng sẽ giới hạn những gì bạn có thể làm ở đây trên Trái Đất. Chúng sẽ ảnh hưởng đến kiểu xã hội mà bạn sẽ tạo ra trong tương lai và sẽ vô cùng hạn chế quyền tự do được cho phép cho công dân của bạn. Bạn sẽ từ bỏ rất nhiều cho công nghệ và sự trợ giúp này. Bạn vẫn chưa nhận ra rằng đây sẽ là một mất mát lớn lao ra sao và nhân loại sẽ mất nhiều bao nhiêu trong cuộc đổi chác.

Bạn có đủ ở đây trên Trái Đất nếu nhân loại sẽ tự quản lý mình một cách khôn ngoan và nếu các quốc gia sẽ hợp tác đầy đủ để bảo tồn các nguồn tài nguyên của thế giới và sử dụng chúng theo cách bền vững. Bạn sẽ cần xây dựng công nghệ mới, nhưng thậm chí hơn cả công nghệ, bạn sẽ cần ý chí và sự hợp tác để làm được điều này.

Theo thời gian, nhân loại sẽ phải tìm ra những cách có lợi và nhân đạo để hạn chế dân số của nó và hạn chế tiêu thụ của nó. Đó sẽ là một thế giới rất khác so với thế giới bạn đang sống ngày hôm nay, mà được dựa trên mong muốn và kỳ vọng về sự tăng trưởng và mở rộng vô tận.

Tự cung tự cấp là một trong những yêu cầu cho sự tự do. Để nhân loại có thể tự cung tự cấp trong thế giới này sẽ đòi hỏi việc tạo dựng một xã hội rất khác và một tập hợp các ưu tiên rất khác cho các nhà lãnh đạo của bạn và công dân của bạn.

Điều gì sẽ mang lại sự thay đổi vĩ đại này nếu không phải là sự cần thiết? Bạn đang đối mặt với sự thay đổi vĩ đại trong thế giới — sự thay đổi vĩ đại về môi trường, sự thay đổi vĩ đại mà tất cả các xã hội công nghệ tiên tiến đã phải đối mặt hoặc cuối cùng sẽ phải đối mặt trong quá trình tiến hóa của họ. Chính cách bạn nhận ra và chuẩn bị cho điều này, cách bạn đáp lại điều này và kiểu xã hội nào bạn xây dựng, cho dù nó là tự do hay đàn áp, mà sẽ quyết định tương lai của sự tồn tại của con người trên thế giới này.

~

“Có nhiều thế giới như của chúng tôi trong không gian không?”

Có nhiều thế giới đã bị tước tài nguyên thiên nhiên của chúng và kết quả là đã trở nên cằn cỗi. Chắc chắn, những thế giới trên cạn như của bạn thì hiếm, có thể một trong năm hoặc sáu ngàn hành tinh chứa sự đa dạng sinh học mà bạn tận hưởng và xem là hiển nhiên ở đây trong thế giới của bạn. Điều đó vẫn bao gồm nhiều hành tinh trong vũ trụ. Nhưng những hành tinh như vậy luôn bị chiếm đóng, luôn được xem trọng và các chủng loài bản địa luôn phải bảo vệ quyền của họ, đặc quyền của họ và quyền quản lý của họ khi họ bắt đầu trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Các hành tinh trên cạn tạo ra những mối nguy hiểm sinh học cho vị khách. Và đó là lý do tại sao việc thuộc địa hóa thường được thử một khi chủng loài bản địa hoặc đã thiết lập một mạng lưới hữu dụng mà các vị khách có thể sử dụng, như trường hợp ở đây trên Trái Đất, hoặc đã hủy diệt bản thân thông qua xung đột và chiến tranh, mở cánh cửa cho sự can thiệp xảy ra, thậm chí là sự can thiệp quân sự. Sự can thiệp quân sự được cho phép trong vùng không gian này dưới những điều kiện như vậy. Điều này đại diện cho một phần của đạo đức của việc tiếp xúc mà được giả định và được thực hành bởi nhiều quốc gia trong phần này của Cộng Đồng Vĩ Đại.

~

“Nhiều người kết luận rằng các vị khách là có lợi vì họ chưa tấn công và chiếm đóng chúng tôi. Bạn sẽ nói gì về điều này? “

Sự Can Thiệp không đang ở đây để tấn công loài người mà để thuyết phục loài người. Sự Can Thiệp cần một loài người tuân thủ để làm việc cho nó và để tham gia với nó để trở thành một phần của Tập Đoàn của nó. Giả định rằng nhân loại sẽ bị tấn công và chiếm đóng là hoàn toàn sai lầm. Đó là cách bạn nghĩ về việc tiếp cận với những vùng đất mới và tài nguyên mới.

Nhưng ngay cả trong thế giới hiện đại của bạn, các thế lực kinh tế, thay vì quân sự, được sử dụng để giành được tài nguyên, và đây là những gì đang xảy ra cho thế giới liên quan đến mối quan hệ của nó trong không gian. Bạn đang chạm trán các Tập Đoàn kinh tế nhỏ đang ở đây để bắt đầu quá trình thu thập mà các quốc gia lớn hơn có thể đảm nhận sau này, nếu Sự Can Thiệp thành công trong việc thiết lập sự hiện diện của nó và quyền lực của nó trong thế giới của bạn.

Việc nghĩ rằng bạn sẽ bị tấn công là sai lầm, và nghĩ rằng vì bởi vì bạn chưa bị tấn công thì các lực lượng đang ở đây là có lợi là sai lầm. Cả hai đều dựa trên những giả định sai lầm. Do đó, các kết luận là không đúng.

Nhân loại, đã sống quá lâu trong sự cô lập và bản thân rất hiếu chiến, chắc chắn có thể đưa ra những giả định như vậy và tiếp tục tin vào chúng và ủng hộ chúng. Chính sự thiếu hiểu biết của con người đã làm nảy sinh những điều như vậy, và cả sự kiêu ngạo của con người. Vì bạn có thể vượt trội trong thế giới của riêng mình, nhưng bạn không có ưu thế trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và bạn không được những hàng xóm gần nhất của mình đánh giá tích cực vì khuynh hướng hiếu chiến của bạn và việc sử dụng đầy phá hoại của môi trường của bạn.

Những hàng xóm không tự do thì sẽ nhìn vào những quyền tự do mà bạn đã nuôi dưỡng cho đến nay với sự căng thẳng to lớn và sự lo lắng to lớn, không muốn những ảnh hưởng này bị áp đặt trong thế giới của chính họ. Bạn không biết rằng âm nhạc của bạn và nhảy múa của bạn có thể gợi lên những gì trong những thế giới như vậy và tại sao chúng lại bị coi là mối đe dọa đối với những quyền lực kiểm soát đang thống trị chúng.

~

“Làm thế nào để các chủng loài tự do duy trì quyền tự chủ của họ và ngăn các chủng loài không tự do can thiệp?”

À, đây là thử thách! Đây là thách thức đang chờ bạn nếu bạn có thể chống lại sự can thiệp đang diễn ra trong thế giới ngày hôm nay. Sự quan tâm đến thế giới của bạn sẽ không chấm dứt, và những nỗ lực để gây ảnh hưởng lên bạn sẽ tiếp tục. Làm thế nào bạn sẽ chế ngự những ảnh hưởng như vậy? Đối với các chủng loài tự do sống trong các khu vực địa phương lớn của các thế giới không tự do, điều này thường đòi hỏi việc ký các giao ước không can thiệp, nói chung quy định rằng các quốc gia tự do sẽ không tham gia bên ngoài ranh giới và khu vực hoặc vùng ảnh hưởng của họ. Họ sẽ không cố gắng áp đặt hoặc thúc đẩy quyền tự do của họ ở bên ngoài. Để đổi lấy điều này, các quốc gia khác đồng ý tránh khu vực ảnh hưởng của họ và không trực tiếp liên hệ với họ.

Vì vậy, các kiểu ký ước như thế này thường được thực hiện trong các khu vực không gian đông dân cư, nhưng các giao ước như vậy có thể bị thay đổi và đánh giá lại, và đó là lý do tại sao các quốc gia tự do không đi ra khỏi địa hạt của họ hoặc tìm cách thúc đẩy tự do ở bên ngoài. Vì điều đó sẽ vi phạm quyền tự quyết của họ và sự cách ly của họ với chính Cộng Đồng Vĩ Đại.

Ở những khu vực không có sự tập trung đông đúc của các quốc gia, các quốc gia tự do sẽ phải duy trì an ninh của mình thông qua các cách thức quân sự, hung hăng thách thức bất kỳ ai đến gần khu vực của họ. Tất nhiên, điều này ít được mong muốn hơn, nhưng trong những vùng dân cư thưa thớt trong các lãnh thổ chưa được khám phá, điều này chắc chắn là bắt buộc. Mọi loài trong vũ trụ đều đang tìm kiếm tài nguyên. Nhiều loài trong vũ trụ muốn có ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Ngay cả ở những vùng đông dân cư như thế này, những mong muốn này và những nhu cầu này vẫn tiếp tục.

Do đó, đó là một cân bằng mỏng manh mà một quốc gia tự do hoặc một nhóm các quốc gia tự do phải thiết lập để giữ Cộng Đồng Vĩ Đại bên ngoài lãnh thổ của họ và để ngừa kiểu can thiệp đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay.

Nhân loại vẫn nghĩ vũ trụ là một nơi trống trải bao la đang chờ khám phá, chờ thuộc địa hóa, với những nguồn tài nguyên vô hạn ở đó để chiếm lấy, miễn là nhân loại có thể thiết lập công nghệ đủ để tiếp cận chúng. Tuy nhiên tất cả những giả định này đều xuất phát từ sự cô lập của bạn và sự thiếu hiểu biết sâu sắc của bạn về bản chất của cuộc sống, thương mại và tương tác trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Chúng tôi hiểu điều này, và chúng tôi không lên án bạn vì điều đó, vì chúng tôi cũng đã có nhiều giả định như vậy trước khi sự tiếp xúc với Cộng Đồng Vĩ Đại đã bắt đầu cho chúng tôi, trước khi sự can thiệp được cố gắng thực hiện trong thế giới chúng tôi. Kể từ đó, chúng tôi đã thiết lập quyền tự chủ lớn hơn, nhưng nó phải được bảo vệ cẩn thận, cả trong môi trường vật lý và trong môi trường tinh thần.

Các quốc gia khác sử dụng những nhà tiên kiến để cố gắng nhìn vào thế giới của chúng tôi, để thấy kiểu công nghệ nào chúng tôi đang sản xuất và để thấy sức mạnh của chúng tôi và điểm yếu của chúng tôi nằm ở đâu. Chúng tôi phải chống lại sự xâm nhập này trong môi trường tinh thần bằng những người tiên kiến của riêng chúng tôi, những người được dẫn dắt bởi Tri Thức, những người sẽ cản trở kiểu can thiệp này trong môi trường tinh thần.

Đây đều là một lĩnh vực mới đối với bạn và đối với khoa học của con người và đối với tôn giáo của con người. Quyền lực trong môi trường tinh thần theo nhiều cách có thể tương đương với quyền lực trong môi trường vật lý, và những nguy hiểm và sự phòng thủ phải được thiết lập ở đây thì đáng kể. Đây là cái giá của sự tự do trong vũ trụ — luôn cảnh giác, luôn chăm nom và trách nhiệm vĩ đại.

~

“Bạn cứ nhắc rằng Tri Thức là thế lực quyền lực nhất trong vũ trụ. Làm sao điều đó có thể là đúng khi có rất nhiều thế lực quyền lực khác để phải đối phó?”

Tri Thức đại diện cho quyền lực để nhìn, biết và hành động với sự chắc chắn. Nó cũng đại diện cho quyền lực để chống lại sự thuyết phục, lừa dối và ảnh hưởng trong môi trường tinh thần. Cá nhân hoặc quốc gia có sức mạnh này thì có quyền lực để chống lại sự can thiệp và hiểu được ý định và hoạt động của các quốc gia mà có thể đang đe dọa đến tự do hoặc sự tồn tại của nó.

Nó là dạng trí tuệ tối thượng, bạn thấy không, và những người tiên kiến được dẫn dắt bởi Tri Thức thì quyền lực hơn những người tiên kiến không được dẫn dắt bởi Tri Thức. Ở đây bạn có thể nhận biết tương lai và các sự kiện tương lai trước khi chúng xảy ra, với các mức độ chính xác khác nhau. Ở đây bạn có thể nhận biết ý định của người khác và khả năng của người khác mà không cần sử dụng công nghệ. Ở đây bạn có thể giả vờ yếu đuối trong khi thực tế bạn thật sự mạnh mẽ. Ở đây bạn có thể tỏ ra là người không hung hăng trong khi thực tế bạn có thể quyết liệt trong các xem xét của mình. Ở đây bạn có thể được bảo vệ tốt và phòng thủ tốt mà không cần đến một lực lượng quân sự hay cơ sở hạ tầng lớn. Ở đây bạn có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan về mối quan hệ của mình với các quốc gia khác ngay cả khi ý định của họ còn nhiều nghi vấn hoặc không chắc chắn. Ở đây bạn có thể tham gia ngoại giao với các quốc gia khác một cách chắc chắn hơn nhiều so với những gì bạn có thể làm.

Đó là quyền lực và Tri Thức này mà nhân loại sẽ cần nếu nó muốn đạt được sức mạnh và cam kết để thiết lập sự thống nhất lớn hơn giữa các quốc gia của mình và việc sử dụng thế giới một cách khôn ngoan và bền vững. Điều này sẽ vượt qua lòng tham và sự hám lợi. Điều này sẽ vượt qua cạnh tranh, xung đột và chiến tranh. Điều này sẽ vượt qua sự bất bình và hận thù và bất bình đẳng.

Đó là lý do tại sao Tri Thức là quyền lực vĩ đại nhất trong vũ trụ. Đó là quyền lực mà Sự Can Thiệp đang không sử dụng, hoặc nó sẽ không ở đây tham gia vào các hoạt động mà nó đang thực hiện. Đây là quyền lực sẽ trao cho nhân loại quyền lực để chống lại sự can thiệp và ngăn chặn những sự can thiệp trong tương lai. Đây là quyền lực để trao cho nhân loại sự ổn định để thiết lập một thế giới mới với sự bình an và bình đẳng, công bằng và tự do lớn hơn nhiều.

Hãy suy nghĩ về những điều này.