Bài Tóm Tắt Thứ Ba: Tự Do trong Vũ Trụ

Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn góc nhìn về việc tự do trông như thế nào một khi nó được thiết lập. Để được tự do, một thế giới phải có một chính phủ thống nhất. Nó có thể có các đại diện từ các nhóm và khu vực khác nhau của một thế giới, nhưng nó phải là một chính phủ thống nhất. Nó không thể là sự chắp vá của các bộ lạc đấu tranh hoặc thậm chí các quốc gia vĩ đại, bởi vì điều đó sẽ chỉ mời gọi sự can thiệp và thao túng. Các quốc gia tự do nuôi dưỡng sự sáng tạo của cá nhân và giá trị của Tri Thức bên trong cá nhân, nhưng Tri Thức này phải được hướng đến nơi nó có thể phục vụ lợi ích lớn hơn của thế giới chứ không chỉ là mối bận tâm của cá nhân. Tài năng thật ở đây thì được công nhận và xem trọng cao, nhưng nó phải được định hướng. Nó không chỉ là sự quan phòng của cá nhân. Nó là một phần của sự giàu có của quốc gia.

Không giống như các quốc gia không tự do nơi mà cuộc sống của người dân đơn giản bị lập danh mục và định hướng, nơi mà tài năng cá nhân hiếm khi được sử dụng, nơi mà vị thế trong xã hội chỉ được dựa trên dòng tộc gia đình hoặc nhu cầu khu vực, trong các quốc gia tự do, cá nhân được xem trọng, và kỹ năng của họ và sự khôn ngoan của họ được nuôi dưỡng bởi vì sự khôn ngoan và kỹ năng này là cần thiết cho sự ổn định và phúc lợi của thế giới. Họ được gửi đến để phục vụ nơi họ có thể mang lại lợi ích lớn nhất. Nhưng nó dựa trên nhu cầu của tổng thể, không chỉ mong muốn của cá nhân.

Một thế giới của những cá nhân lầm lạc sẽ không bao giờ có thể thiết lập tự do trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Ở đây tính cá nhân phải phục vụ, nhưng nó phục vụ dựa theo cá nhân, và đây là một trong những điều phân biệt một quốc gia tự do khỏi một quốc gia không tự do.

Trong một quốc gia tự do, sự bất đồng ​​được chấp nhận nhưng chỉ ở mức nhất định. Nếu có sự nổi loạn liên tục, quốc gia không bao giờ có thể ổn định; nó không bao giờ có thể gánh cái trụ lớn hơn của tự do để thậm chí bảo vệ các quyền tự do mà nó cung cấp cho công dân của mình. Nó phải có sự ổn định này và sự an toàn này từ bên ngoài.

Bạn vẫn chưa nhận ra rằng mình đang sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại và phải chịu ảnh hưởng của nó, vì vậy có lẽ điều này có vẻ rất khác đối với bạn so với nơi bạn đang đứng tại thời điểm này. Nhưng nó là điều bạn phải bắt đầu hiểu và suy ngẫm. Để trở thành một lực lượng thống nhất, phải có sự hiểu biết về nhu cầu vĩ đại mà đòi hỏi tự do này và sự sẵn sàng để tham gia và thậm chí để hy sinh một số tự do cá nhân nào đó cho lợi ích của nó.

Tự do mà bạn bây giờ đang tận hưởng phần lớn chỉ để phục vụ những ý muốn bất chợt hoặc mong muốn của cá nhân, nhưng trong Cộng Đồng Vĩ Đại, đây không phải là ý nghĩa của tự do.

Các xã hội tự do phải duy trì các nguồn tài nguyên bản địa của chúng càng nhiều càng tốt và chỉ tham gia vào thương mại với các quốc gia tự do khác cho những thứ thiết yếu. Do đó, việc bóc lột các thế giới của họ không thể xảy ra, không thể được cho phép nếu muốn có bất kỳ sự ổn định và an ninh nào khi tiến bước.

Phải có sự kiềm chế rất lớn ở đây. Bởi vì sự khôn ngoan luôn đòi hỏi sự kiềm chế lớn lao. Và tự do luôn có nghĩa là bạn phải nhận thức về những điều bạn thật sự không tự do để làm.

Đó là tự do của thế giới. Chính tự do của toàn thể quốc gia của thế giới mà đảm bảo quyền của cá nhân trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng những quyền này sẽ bị hạn chế bởi sự cần thiết.

Để các quốc gia tự do duy trì tự do, họ phải có khả năng ngăn cản hoặc chống lại tất cả những cám dỗ sẽ bị đặt lên họ, đặc biệt nếu thế giới của họ được coi là có giá trị đối với những loài khác. Ở đây bạn phải thấy rằng tự do bị xem là mối đe dọa lớn lao đối với các quốc gia không tự do. Họ sợ rằng những quyền tự do mà các quốc gia tự do có được có thể ảnh hưởng lên dân số của họ theo cách nào đó, dẫn đến sự nổi loạn, bất mãn và bất đồng.

Những thứ như nghệ thuật và âm nhạc và nhảy múa mà bạn tận hưởng ngày hôm nay sẽ bị xem là mối đe dọa lớn lao đối với các nền văn hóa không tự do. Các quyền tự do cá nhân mà quốc gia tự do có thể trao cho công dân của mình sẽ bị xem là mối đe dọa đối với những quốc gia không tự do.

Kết quả là, các quốc gia tự do không phát sóng ra ngoài vũ trụ. Họ không tiết lộ cuộc sống trong thế giới của họ là như thế nào, nếu họ có thể tránh được điều đó. Họ không tham gia vào các mạng lưới thương mại lớn hơn, vốn luôn kiểm soát và thao túng và khiến thế giới của ai đó dễ bị ảnh hưởng bởi quyền lực của sự thuyết phục trên quy mô lớn hơn nhiều.

Các quốc gia tự do phần lớn phải tự cung tự cấp ở đây. Chúng phải rất đoàn kết. Và chúng phải rất kín đáo. Đây là ba yêu cầu lớn của tự do trong vũ trụ. Và bạn không thể thoát khỏi chúng. Không có ngoại lệ ở đây.

Các quốc gia tự do, kín đáo, thì không đi khắp vũ trụ tìm cách cắm cờ của họ hoặc phủ ảnh hưởng của họ hoặc tìm cách can thiệp vào vấn đề của các loài khác. Họ có thể thúc đẩy tự do và trách nhiệm, như chúng tôi đang làm thông qua Những Bài Tóm Tắt này, nhưng họ không can thiệp. Bởi vì việc can thiệp là việc vi phạm sự kín đáo của chính mình. Việc can thiệp là việc khiến bạn bị biết đến trong vũ trụ lớn hơn, và các quốc gia tự do không muốn làm điều này. Sự cách ly của họ là thiết yếu cho những thành tựu độc nhất của họ.

Trong các quốc gia tự do, quyền lực của Tri Thức trong cá nhân được xem trọng và hỗ trợ, ngay cả bên trong những hạn chế của xã hội của họ. Trong các quốc gia không tự do, điều này hoặc không được biết đến hoặc bị đàn áp dã man. Và các cuộc tụ họp của Những Nhà Thông Thái trong các quốc gia không tự do phải diễn ra trong sự bí mật tuyệt đối để có thể tồn tại, mà thường là như vậy.

Người dân của thế giới bạn nghĩ rằng vũ trụ phải tốt hơn chính thế giới — nâng cao hơn, tự do hơn, tâm linh hơn, đạo đức hơn — để được tìm kiếm, để được khuyến khích, để được mời vào trong thế giới này. Đây có lẽ là kỳ vọng bình thường của các chủng loài sống trong cô lập. Đó cũng là như vậy trong thế giới của chúng tôi cho đến khi sự trỗi vào của chúng tôi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại bắt đầu và chúng tôi phải đối mặt với Sự Can Thiệp.

Chúng tôi đang nói cho bạn những điều này bởi vì bạn phải hiểu được hành trình tự do thật sự là về điều gì. Nó không phải là về hạnh phúc cá nhân. Nó là về tự do của chủng loài bạn. Nó không phải là về việc theo đuổi hoặc nuông chiều của cá nhân. Nó là về sự ổn định và an ninh của thế giới bạn. Tự do ở đây không phải là một quyền trong vũ trụ. Nó là một đặc ân lớn lao và một thành tích lớn lao mà phải được giành được một cách nghiêm túc và kiên định và được bảo vệ trước mọi thử thách.

Bạn không thể có cái nhìn lãng mạn về cuộc sống trong vũ trụ nếu bạn hy vọng tồn tại trong nó. Đó là sự tỉnh táo lớn lao mà sự khôn ngoan mang lại. Đừng có những quan niệm viễn vông về giá trị của Sự Tiếp Xúc hoặc những gì các chủng loài khác có thể dạy bạn về tự do thông qua sự can thiệp của họ trong thế giới của bạn, bởi vì đó là một sai lầm chết người, và là một bi kịch.

Chúng tôi biết, thông qua Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái, bao nhiêu đã được trao cho thế giới này để duy trì và hỗ trợ các dòng mạch của tự do và sự khôn ngoan mà vẫn tồn tại ở đây. Nhiều đã được đầu tư vào thế giới của bạn cho mục đích này. Ngay cả khi bạn leo thang và tiến triển trong quá trình phát triển công nghệ của mình, có trọng tâm lớn lao vào thế giới của bạn cho tiềm năng của nó ở đây, tiềm năng của nó để trở thành một chủng loài tự do trong vũ trụ, một tiềm năng mà bạn phải nắm bắt và phát triển thông qua ý chí của chính bạn và sự hợp tác với nhau.

Chúng tôi không thể trao cho bạn tự do này, và không chủng loài nào khác trong vũ trụ có thể trao cho bạn tự do này, hay đến đây và thiết lập nó cho bạn. Bất kỳ chủng loài nào mà hứa hẹn điều này thì thật sự đang lừa dối bạn và đang ở đây vì những mục đích khác, những mục đích của riêng họ.

Tuy nhiên, đó là cho lợi ích của chúng tôi để có một chủng loài tự do khác trong khu vực không gian này. Chúng tôi hoan nghênh điều đó, mặc dù chúng tôi không tìm kiếm mối quan hệ chính thức nào. Bạn chưa sẵn sàng cho các mối quan hệ chính thức. Và bạn có thể không sẵn sàng trong một thời gian dài sắp tới. Bạn không đủ mạnh mẽ. Bạn không đủ thống nhất. Bạn chưa đủ trưởng thành, vẫn còn mê đắm trong xung đột và chiến tranh và sự cạnh tranh đầy phá hoại.

Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ sự trỗi lên của Tri Thức trong các thế giới như của bạn, chúng tôi sẽ làm điều đó dựa theo mệnh lệnh của Thánh Thần, thông qua Những Mạng Lưới của Tri Thức, không phải thông qua mạng lưới của các chính phủ. Ngay cả các chính phủ của chúng tôi cũng không biết chúng tôi đang làm gì ở đây. Mặc dù họ sẽ ủng hộ điều đó trên lý thuyết, nhưng không khôn ngoan để họ có kiến ​​thức này, bởi vì sau đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của chúng tôi.

Bởi vì trong hầu hết các trường hợp, các quốc gia tự do đã phải thực hiện các thỏa thuận không can thiệp với các quốc gia lớn hơn xung quanh họ để giữ các quốc gia lớn hơn này ra khỏi phạm vi và hoạt động của các quốc gia tự do. Chúng tôi đang vi phạm điều này trong sự hiện diện nhỏ bé của chúng tôi để phục vụ thế giới của bạn. Bởi vì chúng tôi được điều hành bởi các Quyền Lực Cao Hơn, mà bạn biết ít về nó, nhưng bạn phải trở thành được giáo dục về nó, và chúng tôi sẽ nói về vấn đề này tiếp theo.